Anda di halaman 1dari 31

1-,

siudah putUI _kat Dia ~un berulnd:ur dangan 9'-car,a s '"In -l]ln:il
I. -

'1< _ aS111 ~I Ii>b

b =-~tl sku ~k s'B,D'r,sng 'yang


:
j

.: ~r~ll1l~ ~~, '.' gJ. lIItll


~f

118·'UI 11 "'
',."

alf··-

",SlI Ilai Jt,rU tIB~II~II"'1 ::~.u , _tIJ ~ rna,1lI1 --,a,t~.I.,_'an', t


r-

· T. ',i-I'IF: ~ ~~

L'

I I

pe~lbag~_1mergas.u, , .-8ngl h'r,dul~ ii I . lat _ml_ :_yJ :_"


II~,

~I'tamunbagl'~UlII apabDBl, men... dapd keadaan Iilsrs ri I,slakl lku~.I Ih' -,ram ~u,
!',~.

Idimlmal halll8"

8:8 1Blpa.,Id'lig i'gl;'_ la~II.:nk.,-i'ra~, Idalam "I,m' eoh Ylangl b,Sgli'!u' ,sdlnlgl',t, d.i'a '_'II'ah 'm,anj,a--iil bag'i'nlil,~ -, Ilu,nglkj; ,I " iia'lldI,lh IdIJ!'~nn'klt'~ 10_:e:hl vi rus'~'vjilrus'"~, -, , :If.
1
i,
!

Idllil, ImlmlDari Im_~ anan k

Iklap"ad1a _,;ilnalangl-b;ln'ltanlg ifllUI, 'K;Bmu,dianl'cUa pUlnIlfllhl dlJln:gki~~elny,akilt iint~ p ~,~ 'Y.,~b.,tul'. Pad., Iha~~ a ' UI tahu isIs' ku '11111h Idijsngki~ii Q~'B'h
-, ,-- ~.-, ,FlII J~!

SIWf,,-Ilhialhl~ sauds ra' 'Yan.., [pal] n,gl :'sn'tin,gl


kera b_,JrbUI~1LlI1 ~liJIU If]UI'i A -':y .JkaJn' mllngls 1 uarkaf1
1 1

1111(.a,~~.nl!&1i'a~ahl'Ikna mlBfsU mlJJ1lga,s8In


i'

,llll!lUlm

,Aken '8 ),Bpi ~LIU GII\ fiRk b8-=~g'n~ m-.,~.n-,-9 le,'_"e'n' ,-, a hi: U~~ ... ic:'Bnan'iIJ lkami pasU
--r-II . __ ._ _ _ III Jll~ a ,~ _
_ 1.1

da,ri' tJ,ilnaltang : 'U M-_]!i'ah;..mudahan ill;~llriIfaJulaJk~Ji1saam_b u h dalnl pu ~i'h 111,p.,nm bl1:a,sB B,e ~e1fa'hi d~i k d',elng,Eln SIB'rullm, Ilu'_' sunlti

"-I

'n dlibunutl Jdlan~~~

~hril IrlUI

pun I--'ate '--:s-a--:k


1' ' . :~ : I "

Ii

--hu,. n -lZ Ibelluml pasU '~~I"'~, j ~'~,a, dia b.nar~b-~,_, , ~ar 's '~i dij'angkil,r
'I :

p:, a h~ , ,~ "_~, r:-' ,~~ J pi!!'

trlUI~

'_'"""""",,,.,

~ I~ kli" I liB' b1~11 _' I~B'11 _.. ' , -u~ t, 'hftam __ I ,qBga U
iii' I

f':

_l

dan;· ada,

rmlndl~,ali: bapa Ii', '~~ '.1-: s,.dialng " k '. '.1do dLlk, b,a:r!t:lI d:_~an man,g,.I,ur ~",I'mba~i . ["usia, l'!lmnya,~
'I
1

pBn,gsanny~ di,a

t, , udah " ,'h,an U~a,e! "s S 2' m,B:ncan, ..cari Id,1dalam h,u~.nl ltu tetapi I:'allum ,~_I~-ga menemUI ke~I'a'yang Ibe:~',l1I1bum' ,- h ~t"I
Ii .... ,Ii

, p ~-la, ',_'Isl ,Ja pun p1ergme nlC,Ilriny'B, ~ ka'~ asa_n slIn!" ~

sudah [:<ab,ur' ml'ta ,aklu iiln~7

::'Ilmana

binata II
i~1u17

-ampa1kny rajis rim1b., iN pun mastl tunlld -_' k,ep.... II, ba'pa, ~ ,~ 1_' a-Ilt,~ I' _arana _'- ~lli ~-.- ,nya adalsh Ib·.~.lgtluh,.bat s.'ta~i,~
" -t

I -.

._-.;pabU,B m,lelihal, !~,_.iwannyla l:eJ~ah ditew.I,n, s~inga··,5illn.g·_ yang 1I181n pun ba'IB,·. Elfl dari' ,sflu dangan slgl.raJ.,~
.

Luka pada tanga'


b1apa Ph _8 _I menjadi ~ebl uruk IllQliala Idlia Imaml' unu sing _'LUI~ B~ I ,-·k~ b'~nl;ncml·.'B. pun Imlu I B 111- :-'Ib,uIII pll,leI EI, ikllulU_ d;i seilurul-. ba,dalnnya~
I

dls'maml dian --u",~a.h~ ~:Ja'tllnV8,Imleucan S'B . En1]! s·alg;a Idanl 8lillr' mtB'II;lLnya
~jB rus

Bapa ' oe .l~-I -·-',···lnd.a.'paJ i ... s -:8 ::,Df';era sleds -,g '.B' _',eL hi tllenga1n :5'. Dr bUR,Y'.ldli da:II,lm ·~·i[rslung,ai ltu. I

mIBIIE!i~'ltil

K-'lra ~ -,ll mlen~eIt-_Ierr


.-

kers,na

~liS.h

kena gig'i.

,D
..
~,

B'srg}I!,ta r hati
"I"nO,I'-' •
. :SIIrI'na.

spa '.8nOI dinampa ,_Inya.


, ' -'II Ul...

"" b III~~",'dWIril"· IIU '-b oise 'ung~,a~


I,

': u:sUII". yanlg berasal ,<lain -,,~,efg!a·' I'g'B oralng pesa ,j _'iitu,.,

Suam~ dan

,,-~)e

ril

kulit h'ita,m itUi 5udah

'mal.'..-, uka me etal


rlum ran - ,rtf

,9 'melale Ida
ma a, ,muhJ
I

lubang

, iduln,g Idan IUba,ngl 'e~ngaI S,V\IJ ~ W:UaJlre,8, selaheput

A'y,ah~ IK,e'nSIIP 8bo- en 'ml,en~a,di'be'g~n'i,?'


1

,A'uah~ aku ,'I ,ak.'lln 11aiong 'hl~Mlar1t i :u,I: ,akul,

IKlfmIU,:'

tan

SS'p,s:-uh '-amlbu't dian gig'~:~ aIP'., I_ ,'hlla,_,,_-_,'[,~, 't'elah guglur~ 'Ian'~an.. nya mS_1 ggelBt.ar "'e't:api~ d,'B, club. melm,sg' ,'n,g' I,~,ag_" ' 'tell!IB"onl ltu delga se"k,Uil,t~-':'uia," h' -.'Ii n a.

baa,IID-'lnli!: Imere' - unllg : _In,: pllllrtl~m ':.lluannya ds'ng:11n be """' cucuranl a'ilf' ma'a ..

_-'_a1Iihal ':_eadaa·. kau. AmJJt b'uruk


IQ.·

;,'gl almlJi kanl ~.anik n8In""1 ii,i' 1- k's··. 'ma'fD~ka, -J


I

_I

--

iII1iIk·ib-·a·'Il"~ ": - #'GlIL


.. _

I~~;~==-JI

IBa~a! -'i D-=- ~_ ~"~ pun ,m,ambun,uh din karanl& lud1alhl 9_ ,rnu d,enl,~':~_n k···· ... ana·· p" a~~m" 'Uta
.- '.
_I-'

. ~FIi g

;-III,U~ln-1 ..
~.

:,-,~;at -m~-._n I r~ -:-~i'n'8l juga 't'B I,h mB·rngl'rah~ [kiln SI'tUi pa5~.f':~a"l - -kJ' j :__ .._".- - - . . . I2IS_:' rI u tuk m-'s- m-- - U' I ,kelfa,~ke,mblEutuiu hUau d il h,I - ,an ;sll,l i
I .'
I", . 1..

."

_."

1~lanerum keras ··.'8'ra irtu :p'unl Id'ii~ke~uar,_L'anl - --,:__. ·.·._·I,_).--J.u_-,'.~ _I\.'_:_,.,~ U- n-·t·'u'k-' p e n'U',BI II'd'- "l'IIIt...'an

Sde _IUla Ibdi / di Ib .",~. sh I


I

tanah 1--- ~-n ."lblna..


. I

,Ik;'u,aan ked ua-cua b'sta.n.gl ian g an 'IfI: I:~ilr'.~ ,sd,ab1,hl ~,e,bihl,d's i'IP'liJj,da '11000' '0 UliElS _, IU II ~ -& ~lanlla,slaingaln..,'tang,snl 'T~ II -aMI dil,b'UI,ka,~
,_ ,'" • ',_:: ,I
[I

__ 0

:-, pun

--

,-

mang'ambil as pa_n, ; U Ulntulk m,el.lnca,[r',~ lean satu s'llra1n,Q,lnl balas IS' ,I:tlas : ~In

,
j ---:--:.

.-

IOIleh kl'lran'B It.du,l\~dul., b'.'~ah "a'~ga---In:I'ya, ,11,- 'Ii - h II -;I~ ,--nCIII~1 _,'-,'. ~I' _" ~_:, :n,,'.,!', _'_ II:' ~ ':'B'rp,a~_'~s_, mlBlnmlul!n .,.,na ~.,Ing i"ul d eui1J.Qlln 1',:'2ILJny,.,.,
I~I'
,,'I' '
1

- - I IPI- _ ~. rmenlge nl91 -~el_~'~I,- _ tita Dalra' .'an-'_ ner -'8 na h~'J,aU p'un ,mlull.~_,.l=-eI1el ~-llhIkelllulBr dl'~ ~I,.''~;a_ahl-c~,' JSI "~n-~a~1 __ lalh
I~

_=-Iun me ye,rBn~g ~. IE l~. ] ':-eng:~-

'I<

II'"

II<

,at'_slarar~
'P- II!)d' ,-' ~'~"':..:' ,~

-I~,-,
,'I

,Ir-

y'anl91 ts"d,ed.ahl '~:Iu:~

A·. slstern ~.Ienc-.g:ISi11 .

."..
I,
T. :

unl ka
l.;

..

_ :ksln ISitapi: T;.ti, _-.-_ISI8_ -'t,unl ~palbilba Ileln'd,an~ganllny'il, m,s:ngen,aj' '-~'~f Ti:~,an1!sl 'tlerpB'r!an~: It. ,Di:a "I'~J~ , Ipaksl _-.Snlcalri' ikh'l!i,sr lain un-1uk man! :J1ad'.plii l~;a'·~ -,Brlllny,a sakarang~
I~' -'~

IB'B,gusl,A,ku: akan dlapal' mengh,spuskan budale pSIr.lsm'pualn inII d:aJri ~.,r,.k,jIU·'I s,',,~karan,gl
,

IEh,- Qll'njU'nyal Kenapa 'dii'a ,blsgl[iU' ---emlb~lra, :.,Blkailliiji A --alkr-h ,air ,j,daIL,Ipa'.:~na,:'~'wUljulld diil "mIP,a'~:,Bs,slnlya?'
-

,Ianlakalla T~ l:u.n-_1 sld1an,g m'fjfmandl -,n'9 kle kii,'ll dan :J8 ,kana,n slc,'lahl'"'oll',_: hi (sad, ng:

man"a"pt

'~.!l~'t 'ihlll I '~L _Uimll ~I U'IIWUWI a-- .IUIIl

Kamludl,lln d'iia pun


Dam, '1~,n"~~i!J dan _;p ,,' mlsJImeur k'~,arah ·IUI'ng b n:-~ itu~
.1 .~"'~
t

lassrn p 8ld a Ik,ls=,s'll 'YiB_ng ldi'da ···.a,tinly;a ~'tIU


,

ml,lan::. '~I~a~ v _1._~_


~' •• _ _J "_' _ '__ __ •

i'

IPhoajl~~.·'-: ,",rp ~'ran,jal ,mll~hB'apR yang dUaku~ Itan 01IStil


mUluhlnya~
Ya Tuh;&nkiUt ',',p'a '¥BIng akan -Bl1a,di jiks lab un,gJ~tlbung [berts, dan.ga.n 'v~rus~

'"

~.
-

IR' ~J.:...u~g!lll!!!! .. Uln~y.ii!I _ 'lUI"~,~Ilg;_ g

d,'-i!i 'a~ ...:..:....1_'-·

'h,elnd'ak m,sng1ejut ... , _~an,aku,~.'e'ngBnl arus ,e'lle,ktr~I k

a,rus, elle, : rfl " 'rriIe an mall e11JJIP' n ani?

YlirUs, p'srr.'aki. D ':bal'i: 'blltu 1_lllfkemJa

jbe~liiul Ipun
kJlranla, ,BSI:r !g 'diIPianca~kanl IQI~hi' ~s jIJJI,~
UtUB

','_SbIBI-u ',un bergoyanggloyanlQI dan emal su'ka, hlnd,.P-~di,~ kJ1wal ilSllrana erus 18181-'" ik IVDI~Bn'.lnJggi '!fBngl en ~.. _. ~anYB,~ ~

.etupan axan berlaku aada 'bUa,~blra masa S';a~fli~ 'C':'-u-Ib:'a'~ la h ~~I':_~_:f-.,E,-_-,',~ _~,_J' _
-_I

_I

kau ~elr'g,l:
berssmbunyi
I"

di dalarn almari Ikeb1la.11 s'eisr-8.ln -'-1 ~


l

i1~JU

III

TBbulngl~tabung 'uji dli dal am 1- iJ~ik,SU~ rtu ImJU~I,'Ierga_n_ Ig,u cl-,h aJ'Us,J ,-kriki
1-

iEhl. apakah buc ak ilu sud n gLa?1 Kenapa di,B bl'fsem,buny'i IdlJ dalam allma -i ilu1

Eh'?' Ap'skah bu,d I,' 'in'glus-';-n in,i IJII~J,dlah hU_ IFr-, '-_,kals' s' a kml,a-",uJ:1n1 -'e'na-& m,;- n'Yf!mbun'yi~

en.

n dir"1 d~li

~ln:'u~17~J~2~::

,asap bl'rwa-In -ir menye:ra,mksJnl

"J~;;h",my'a'il t--,un~~ labungl u'ii d~dalam bHik IUU't iJJ PUll mllle'~u ,d,snl s _l~ullruh b ilJ Il " lil,1UI1 ~-I selubun'g 0' eh
':,1
m

Ikslilrana " ',""~D~,c=-_n, ldala_ml ~8' ~U,.11- itl:~~ Malnaka~la, ~'Iuta 't s1aih l"_:erhumlb',
'~"~I
l

I'~'~~_]'";~ ,jltJ

reibla', '

Ii

~"I u,d~'r ,_

ras.-lall--'§lIn- 1tlAln" . .' - I'\CIl 3 ~!::II -~lllb 'bkaL" oil, ' Ilklpiln ~:Upunl r~dak, pa1 dl~ da gambarkan tag' ~
ItI a N_~
1 ~~

_,I~
I I,'

..

,';itbualld~: rlpIB,I', ,a, taea liah~Jn Illalla : If '~- plun ,pecl,-~1 dalam ~l~-IPI.n "g Iy,,_ lam'- t tu 'Ibat ii'u~

__1m'" Ir I '1,__In,'
.-, EO'
'I

'

"_1_1_

- ""'_'- 'p- -n I~dl I-U J_


'I ',1'1,"

'

'I

blliger,aJk 111,gl E ._ltah masi: hldup ataup sudan Imati~

Slskslrang' ,~- baru


~~ . _. ,~ .. ·-·".~'l_gl_ :~

Kllsa I" n d- n

sedar ~elb-'~!~~nn ~engajnny.a 'teia,h


tIB!rpIIU'.JUS
I-I :'

da ,81m -,' '... ,,-' hJ. I,eit\,upan ,~,tJ .

ImarahanT~ p··ln li- __ I _ pe" dik,arlakan lagi

. -_-

.:.:--

--~-.

,_'~6berasa ama,t rnalu ksrana 'tulgas,YB b sill urn 1.- apat ,dil,un,ailkan dan, d la 5'~nd~lritelah rn e:n... .. ~adlll ""' J .. ' ea' IBm'" '"'1-·lla-1111 FUp-:- a II
i
!i!;!!' .. ' d".:.....IW'

...... '.-

III

...

",

- ]Ir~

b~'lla :-.

din t.rcu~

II.u.r J I:-~=~ jt
--I

_I~~_, ..~:

..

_1-"

Ol_ - ltu~ IP_ny ',~"~ i,u ~aJ,' " pan,riIkH )'&fIgl pBUn!g ·I( _-_-:'~ ol=h mah -'llu'k~, Im.hklu, ,.I.siing, Ill" I'i
--__ I

:am-" n, -,8gl'_ mar.,ila


IJ
i

._.'I:r8t~.c I,kin Im,a~-.U.Bna_!-~I: nl

Im,empiulny,~' Idal penlgl,slI_n! lu~tuk ma _:-_8' 1-_ 'ujudn, I. _'"'rJUs-vl'rus panyaki lilu~
_ -

1c8'_~~,_ Slln Idlll~'ln-1 viinJ5~';~,_INI' : 'pi-:-~' i rtu d-11umpai~,.--'g ~ 1:]1: ~ In ~~mlnlJl'rdel)r~ ,.'

........,

'.'I~I Je~lIhl~.~lelu,Plkan:ms'reka dangan bo'm nuIA!e.r Slma':~.." ma~l,karlna v;irus~vifiUIIpI:nv'akl-' ",Drah laL·h ditemui l!U Is'anB~
~,JII/.JII

~ada hal. h'ulaln 188:11 dl

,10

"

'baJhtawaorang

tidlflk, I~.h ,-

~; ml1m--:!::Ill'ri n ~~i~
i

1_

'yang hlnd~lk Idi1lblun,ulh,nya 1:1],111 dokle,r 'ya_' :_' r'~ I ~,ec~lmlp'ung ; d'allll' II pen'y'sUdncan ,Ie:nya:~;il'yanlg

smal' dilakuli
1m-:=: 8':-r,k-'!~'D1 UII!
I_, .~ ...

II, '
II,

"

i~lbulb,a='a,,-,11111

o ang IpeglBwll~
OJ

Ib1ebilrapS,
dBIr"

BB,lb" ra p' 'O',lgil1n"g ~I" A ',~ 'pIBlmbsri'ta k8![llihataln, s,edan,g ,silb'Uk _~ _I~_~ g:_.- ,-_'biii- '(I!I,mltulrny,a'i
I_II__: )::"~ eli ,I

MUll"·lh",,:m,,ldah,an !.:" kUI ak~an dla;pll,t mlli!3i!"'" 'L,"p,.,'8·,--:: . 'IS -_ bILJka'~-., .. . ditil :klplad:a Infl'",~ara I, -,-.- m,A ., IP'a-:-.-~g IEln ' 'jln.,,--::," U,g " k,-.:m:u'~it,S"1 hlariil
I.

_.

1'\"