Anda di halaman 1dari 1

TATA TERTIB PESERTA UJIAN SEKOLAH

1. Peserta Ujian memasuki ruang ujian 15 (lima belas) menit sebelum Ujian dimulai.
2. Peserta Ujian yang terlambat hadir hanya diperkenankan mengikuti Ujian setelah
mendapat izin dari Pengawas ruang ujian tanpa diberi perpanjangan waktu.
3. Peserta Ujian secara daring di Satuan Pendidikan membuka video yang
menampilkan wajah peserta ujian.
4. Peserta Ujian wajib mengisi daftar hadir yang disediakan.
5. Peserta Ujian mengisi identitas pada dokumen ujian secara lengkap dan benar.
6. Peserta Ujian yang memerlukan penjelasan cara pengisian identitas pada dokumen
ujian dapat bertanya kepada pengawas ruang.
7. Peserta Ujian mulai mengerjakan soal setelah ada tanda waktu mulai ujian.
8. Selama Ujian berlangsung, peserta Ujian Sekolah di Satuan Pendidikan hanya dapat
meninggalkan ruang dengan izin dari pengawas ruang.
9. Peserta Ujian yang meninggalkan ruang ujian setelah membaca soal dan tidak
kembali Iagi sampai tanda selesai dibunyikan, dinyatakan telah selesai menempuh/
mengikuti Ujian mata pelajaran yang terkait.
10. Peserta Ujian yang telah selesai mengerjakan soal sebelum waktu Ujian berakhir
dipersilakan untuk meninggalkan ruangan.
11. Peserta Ujian berhenti mengerjakan soal setelah ada waktu ujian berakhir.
12. Selama Ujian berlangsung, peserta dilarang:
 menanyakan jawaban soal kepada siapa pun;
 bekerja sama dengan peserta lain;
 memberi atau menerima bantuan dalam menjawab soal;
 menggantikan atau digantikan oleh orang lain;
 membuka laman lain selain laman ujian; dan
 meminjam alat tulis kepada peserta lain.
13. Peserta Ujian yang melanggar tata tertib ujian, diberi peringatan/ teguran oleh
pengawas ruang ujian dan dicatat dalam berita acara ujian sebagai salah satu bahan
pertimbangan kelulusan.

Anda mungkin juga menyukai