Anda di halaman 1dari 5

PENILAIAN AKHIR TAHUN

PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN


TAHUN 6

Nama:………………………………………………. Kelas: …………………………..

Arahan: Kertas ini mengandungi dua bahagian, Bahagian A dan Bahagian B. Jawab semua soalan. Hitamkan
jawapan bagi soalan Bahagian A pada ruangan jawapan yang disediakan.Jawab semua soalan bagi Bahagian B pada
ruangan yang disediakan.

Bahagian A
1. Sebelum melakukan aktiviti Pendidikan
Jasmani, kita perlu memakai pakaian 7. Tarian di atas menunjukkan pergerakan berirama
yang sesuai dan melakukan aktiviti….. _________.
A. menyejukkan badan A. jingkling jazz box
B. regangan B. sumazau
C. menyanyi C. joget
D. daya tahan kardiovaskular D. tarian ngajat

2. Pakaian yang sesuai untuk bersenam ialah……. 8.


A. pakaian ketat
B. pakaian tebal
C. t-shirt dan seluar sukan
D. pakaian beruniform

3. Apakah kelebihan bagi individu yang aktif


berbanding yang kurang bersenam?
A. Lebih cergas
B. mudah letih. Bagaimanakan menentukan pemenang bagi
C. masalah kegemukan. permainan di atas?
D. mudah mendapat penyakit. A. Jumlah pemain paling ramai
menentukan pemenang.
4. Mematuhi peraturan semasa melakukan aktiviti B. Jumlah bilangan bola dalam bakul
Pendidikan Jasmani dapat mengelakkan________. menentukan pemenang.
A. penyakit C. kemalangan C. Jumlah penyokong paling ramai
B. persahabatan D. keseronokan menentukan pemenang.
D. Tidak ada pemenang.
5. Yang manakah bukan aktiviti pergerakan berirama.
A. tarian sewang C. bermain congkak 9. Berikut merupakan permainan yang melibatkan
B. Jingkling Jazz Box D. Zapin kemahiran ‘Terima dan Jaring’, KECUALI.
A. bola sepak
B. badminton
6. Yang manakah pergerakan bukan lokomotor dalam C. bola baling
pergerakan berirama jingkling jazz box . D. bola jaring
A. chasse Mambo C. Heel-Toe
B. Step close D. Step Close Zig-zag
14. Berikut merupakan permainan yang
menggunakan kemahiran servis
dengan alatan Kecuali.
A. Tenis
B. Badminton
C. Ping Pong
10. D. bola sepak
Pemain di atas sedang melakukan
kemahiran______________.
A. menerima
B. menjaring
C. membaling
D. menggelecek
15.
____________ semasa menangkap bola
untuk mengurangkan risiko kecederaan
dan mengawal bola.
A. Pejam mata
B. serap daya
C. Berpusing
11. D. Tolak angin
Pemain di atas sedang melakukan kemahiran
___________ dalam permainan 16, Apakah kesan akibat hubungan seks
___________________. bebas dalam kalangan remaja?
A. mengadang – bola sepak A. Kehamilan luar nikah yang
B. merejam - badminton menjejaskan maruah keluarga
C. mengadang - bola tampar B. Rakan-rakan akan menjauhi diri
D. servis – bola tampar
C. Pelajaran remaja itu terjejas
12. Bagaimanakah untuk meningkatkan daya ketika D. Kurang daya tumpuan
melakukan servis bagi mendapatkan jarak yang
jauh?. 17. Yang berikut merupakan cara penjagaan
A. Ayun tangan laju dan kilas pinggang kesihatan dan kebersihan
B. Ayun tangan sambil duduk diri demi kesejahteraan remaja, kecuali
C. Kilas pinggang A. Menjaga kebersihan kuku kaki dan
D. Ayun tangan perlahan tangan agar kelihatan cantik.
B. Selalu membersihkan gigi.
C. Mencuci muka untuk mengelakkan
jerawat.
D. Memakai pakaian yang cantik dan
bersih pada setiap masa.

18. Adlin sering mengajak adik-adiknya


13 . belajar bersama-sama serta membantu
Kemahiran merejam digunakan oleh dalam pelajaran. Peranan Adlin dalam
pemain untuk ________________ dengan keluarganya tanggungjawab
membuat pukulan smesyi (smash) ke
dalam gelanggang pihak lawan.
A. Aspek emosi.
A. menunjukkan kehebatan
B. menarik perhatian peminat B. Aspek sosial.
C. mendapatkan skor atau mata C. Aspek mental.
D. memenatkan pihak lawan D. Aspek fizikal.

20. Adlin sering mengajak adik-adiknya 24. Bagaimanakah cara untuk mencegah
belajar bersama-sama serta membantu penyakit bawaan makanan dan
dalam pelajaran. Peranan Adlin dalam penyakit bawaan air? '
keluarganya tanggungjawab A. Tidak membeli makanan yang
28. Mengapakah kita perlu mengelakkan dirI 30. Apakah kesan kandungan gula yang
daripada tingkah laku seksual? tinggi dalam makanan yang diambil oleh
A. Untuk keselesaan diri seseorang individu?
B. Untuk menjaga kehormatan diri A. Berisiko mendapat diabetes
C. Untuk menghargai diri sendiri B. Sistem pertahanan tubuh menjadi
D. Untuk keselamatan keluarga lemah
Bahagian B

1. Padankan pernyataan yang diberikandengan gambar di bawah.

Servis atas kepala

Merejam

Mengadang

Menyangga

Mengumpan (Setting)

2. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.

1. Jawab soalan – soalan yang berikut.


a. Jelaskan tempat-tempat yang perlu mempunyai peti pertolongan cemas.

______________________________________________________________________________

b. Mengapakah peti pertolongan cemas perlu ada?

______________________________________________________________________________

C. Nyatakan kegunaan peralatan yang terdapat dalam peti pertolongan cemas yang berikut.

i Kain anduh :

Kegunaan : ________________________________________________________
ii Kain kasa :

Kegunaan : ________________________________________________________

iii Krim antiseptic :

Kegunaan : ________________________________________________________

3. Nyatakan 4 contoh makanan yang segar dan berkhasiat.

a. ______________________________________________________________

b. ______________________________________________________________

c. ______________________________________________________________

d. ______________________________________________________________

4. Senaraikan perubahan fizikal yang berlaku pada seseorang remaja perempuan dan lelaki.

Perempuan :

1. ____________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________________

Lelaki :

1. ____________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________________

Anda mungkin juga menyukai