Anda di halaman 1dari 3

Menu senin

Sarapan pagi : 440,8 kalori

Makan siang : 580,3 kalori

Makan malam : 476,3 kalori

Jumlah keseluruhan kalori yang diberikan 1536,4 kcal

Menu selasa

Sarapan pagi : 433,3

Makan siang 701,7 kalori

Makan malam 582,7 kalori

Jumlah keseluruhan kalori yang diberikan 1756 kalori

Menu rabu

Sarapan pagi : 447,0

Makan siang : 661,1

Makan malam: 564,4

jumlah keseruhan kalori yang diberikan : 1667,7 kalori

Menu kamis

Sarapan pagi : 556,0 kalori

Makan siang L 579,9 kalori

Makan malam: 525,5 kalori

Jumlah keseluruhan kalori 1679,3 kalori

Menu jumat

Sarapan pagi : 258.7 kalori

Makan siang : 654,0 klori

Makan malam: 464,7 kalori

Jumlah keseluruhan yang diberikan 1377,4 kalori


Menu sabtu

Sarapan pagi : 418,1 kalori

Makan siang : 601.8 kalori

Makan malam : 536,6

Jumlah kalori yang diberikan : 1833,0 kalori

Menu minggu

Sarapan pagi: 689,9

Makan siang : 560,6

Makan malam : 503,1

Jumlah keseluhan kalori yang diberikan 1753,5 kalori

Menu diet khusus

senin

Sarapan pagi: 471,4 kalori

Makan siang 352,9 kalori

Makan malam: 470,2

Jumlah keseluruhan 1294,5 kalori

Selasa

Sarapan pagi: 407,7 kalori

Makan siang : 395,4 kalori

Makan malam : 427,6 kalori

Jumlah keseluruhan 1230,6 kalori

Rabu

Sarapan pagi 421,6 kalori

Makan siang : 504,0 kalori


Makan malam: 447,7 kalori

Jumlah keseluruhan 1373,3 kalori

Sabtu

Sarapam pagi : 421,7 kalori

Makan siang : 369.5 kalori

Makan malam : 672,6

Jumlah keselutuhan 1463,8 kalori

Anda mungkin juga menyukai