Anda di halaman 1dari 1

POLITEKNIK NILAI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


Kompleks Pendidikan Bandar Enstek Tel : 06-7980400
71760 Bandar Enstek Faks : 06-7911269
NEGERI SEMBILAN Laman Web : www.polinilai.edu.my
MALAYSIA Facebook : politeknik.edu

BORANG PENDAFTARAN PENGESAHAN TAMAT LATIHAN INDUSTRI

Nama Pelajar : ……………………………………………………………………………….

Pendaftaran : ………………………………………..……. Program : ………………...

Jabatan : ……………………………………………… Tarikh : …………………

Dokumen-dokumen yang diserahkan ( sila tandakan ( / ) dalam kotak berkenaan )

Jenis dokumen
i. Laporan Akhir Latihan Industri …………………………………………………….

ii. “Reflective Journal” ……………….……………………………………

iii. Surat @ Salinan Pengesahan Tamat LI ……………..………………………………………

iv. Borang Markah ‘Practical Task’ ……………………..................................

iv. Borang Markah ‘Reflective Journal’ ……………………………………………………

v. Salinan ‘My Internship Reflection’ ……………………………………………………

Disediakan oleh : Diterima dan disahkan oleh :

………………………………………………………… ………………………………………………
( Tandatangan Pelajar ) (Nama dan Tandatangan)

UNTUK SEMAKAN UNIT PERHUBUNGAN DAN LATIHAN INDUSTRI


Disahkan bahawa pelajar ini *TELAH / BELUM menghantar semua dokumen yang diperlukan seperti yang dinyatakan
di atas.

……………………………………………………………………………………………………………
( Untuk Tindakan PLIJ – sila potong disini)

PENGESAHAN PENDAFTARAN TAMAT LATIHAN INDUSTRI


(SALINAN KERATAN UNTUK PELAJAR)
Adalah disahkan bahawa pelajar ini TELAH / BELUM menghantar semua dokumen yang diperlukan seperti yang
dinyatakan di atas.
Nama Pelajar : ………………………………………………………………………………………..…………..………………………...

No. Pendaftaran : ………………………………………………………………………..…….


Diterima dan disahkan oleh :

…………….……………………………
(Nama dan Tandatangan)

Anda mungkin juga menyukai