Anda di halaman 1dari 1

Karangan 1 Malaysia : isi-isi karangan

Bincangkan peranan remaja dalam menjayakan Gagasan 1 Malaysia. Pendahuluan Gagasan 1 Malaysia telah diperkenalkan oleh pemimpin negara. Slogan - Rakyat Didahulukan Pencapaian Diutamakan. Rakyat Malaysia perlu menghayati falsafah gagasan ini, terutama golongan remaja. Isi 1 - Remaja melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan. - Menguasai ilmu pengetahuan baharu selaras dengan perkembangan zaman. - Tujuannya untuk membolehkan remaja menjadi cemerlang. - Peribahasa : jika tidak dipecahkan ruyung, di mana akan mendapat sagunya. Isi 2 - Remaja mengamalkan semangat perpaduan. - Hormat-menghormati antara satu sama lain. - Memahami budaya, agama yang pelbagai. - Bergerak seiring untuk mencapai negara maju. - Peribahasa : Ke gunung sama di daki, ke lurah sama dituruni. Isi 3 - Remaja memantapkan sahsiah diri. - Mengamalkan budaya sopan santun. - melengkapkan diri dengan ajaran agama dan pendidikan moral. - Remaja Malaysia menjadi ikon imej baik di peringkat global. - Peribahasa : kalau sudah benih yang baik, jatuh ke laut menjadi pulau. Isi 4 - Menghayati dan mengamalkan rukun negara. - menjadi warganegara yang berintegriti. - pembentukan modal insan yang cemerlang. - memacu negara ke arah wawasan 2020. - Peribahasa : bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Kesimpulan Remaja ialah aset negara. Semua pihak perlu mendidik remaja ke arah pencapaian matlamat Gagasan 1 Malaysia. Usaha yang berterusan akan menjadikan remaja hari ini sebagai pemimpin yang berkaliber pada masa depan.