Anda di halaman 1dari 35

BAB 11 STOK DAN INVENTORI PSS

DAFTAR BUKU-BUKU PUSAT SUMBER SEKOLAH


No. Perolehan 00046 00047 00048 00049 00050 00051 00052 00053 00054 00055 00056 00057 00058 00059 00060 No. Panggilan 615 ABD 959.54 COL 301.4 KAH 635 MOH 949.7 BOS 499.2807 MAR 499.2807 MAR 499.2807 MAR 751.493 ASH 731.55 MOO 754.503 PRAC F ABD F TOK 297.6 ALK 428.6 MAL Pengarang Tajuk Buku Tempat dan Nama Penerbit KL: Edusystem KL : DBP KL : DBP KL : Utusan KL : Utusan KL : Karya Bistari KL : Karya Bistari KL : Karya Bistari London : Marshall Cav. London : Studio Vista New York : Sterling Pub. KL : Edusystem KL : Fajar Bakti KL : Pustaka Antara KL : Puncak Indah Harga Tarikh Terbitan 1986 1987 1990 1987 1994 1989 1989 1989 1976 1973 1979 1991 1992 1992 1992 Tarikh Perolehan 17.1.1996 -sda25.3.1997 30.3.1997 1.5.1998 5.7.2000 -sda-sda-sda-sda-sda10.2.2001 -sda-sda-sdaNo. Bil 01125 00123 11233 0158 -sda-sda01111 -sda-sda-sdaPunca Cakna Ilmu Selising Nadi Timur Kota Bahru M. Yusoff Store, KB Sumbangan En.Samsudin PSPN Kelantan Pustaka Didik, KB -sda-sdaSumb. Mr. Muthu -sda-sdaPasedu Ipoh -sda-sda-sda-

Muka surat: 3
Jumlah Muka surat 87 100 93 146 118 264 264 264 97 95 544 62 139 28 66 n.1 n.2 n.3 Catatan

RM
6 6 5 8 15 15 15 4 8 4 5

Sen
80 50 50 00 80 80 80 50 80 40 50

Abdul Hadi Abdullah, Dr. Collins, James T. Kahti Galis Mohd Idris b. Hj. Zainal Abidin, Dr. Gordon, Alijah (Penyunting) Marohaini Yusoff Marohaini Yusoff Marohaini Yusoff Ashurst, Elizabeth Moorey, Anne & Christopher Abdul Rahim Awang Tok Awang Ngah Shafie Abd. Rahman (Penyusun) Sarna, Amar Shobha... [et al.]

Kecederaan dalam sukan Dialek Melayu Sarawak Adat perkahwinan masyarakat Bisaya Sarawak Tanaman sayuran Bosnia: saksian sah jenayah perang dari mulut mereka yang... Strategi pengajaran bacaan dan kefahaman Strategi pengajaran bacaan dan kefahaman Strategi pengajaran bacaan dan kefahaman Collage Making mobiles Practical encyclopedia of craft The last warrior Jubah putih di hutan bakau Al-Khawarizmi bapa matematik The Malay anthology

hapus kira

ANALISA
KELAS BUKU Jum. di halaman ini Jum. di bahagian hadapan Jumlah Besar P F 000 100 200 300 400 500 600 700 800 900 JUMLAH JUMLAH BUKU DALAM BAHASA

2 5 7

2 2

3 3

1 5 6

1 3 4

4 2 6

7 7

2 1 3

3 3

1 1

2 1 3

15 30 45

BM 10 22 32

BI 5 8 13

BC -

BT -

Bilangan Buku Rujukan dari Jumlah Besar Koleksi


Jum di halaman ini Jum dibawa ke hdpn Jumlah Besar 1 2 3

Tarikh:.......................................

Tandatangan Guru:.................................................. (Nama: )

DAFTAR BAHAN-BAHAN BUKAN BUKU PUSAT SUMBER SEKOLAH


No. Perolehan No. Panggila n 297.38 BAD 783.1 LAG 781.5 LAG 912 PET 902.07 MAL 990 PET 590 TAN 610 RAN 912 SEM 912 GLO 421.5 BBC 640.7 KEM 640.7 KEM Nama Pengarang / Pencipta Badrul Amin, Ust. Malaysia. Kem. Pend. Unit Teknologi Ghazali Ali [et al] Tan, Yap Seng, Dr. Judul Jenis Bahan (GMD) Pita Kaset Pita Kaset Pita Kaset Peta Pita Video Transpare nsi Carta Model Peta Glob Pita Kaset Pita Video Pita Video Petunjuk Media/ Brand/ Model 1; 10 min.; stereo 1; 8 min. ; stereo 1; 20 min,; stereo 1; skil 1:51 276; bwn. 80 x 136 sm 1; h.p.; 30 min. 50 transpar; bwn. 1 carta; bwn.; 51 x 63 sm 4 model; bwn. 1; 1:1 000 000; bwn.; 88 x 53 sm. 50 sm. dia.; bwn.; permukaan rata 1; 25 min.; mono 1; h.p.; 25 min. -sdaTempat & Nama Penerbit / Pembekal KL : Pus. Insan Kota Bahru: PSPN Kelantan Kota Bahru: PSPN Kelantan KL: Manix KL: Unit Tek. KPM KL: Majuan PJ : Gigih Ent. M'ka: Farmosa KL; Sy. M.H. Albert KL: Yu Yi (M) London: BBC KL: Unit Tek. KPM -sdaTarikh Penerbitan 1996 1997 [1998] [1995] 1996 1999 2000 2001 [T.T.T] [T.T.T.] 1997 1999 -sda-

muka surat: 2

Tarikh Perolehan 2.3.1997 10.5.1997 3.8.1998 10.3.1999 15.4.1999 1.3.2000 1.7.2000 2.2.2001 2.2.2001 25.10.2001 1.11.2001 3.11.2001 -sda-

Harga RM 8 48 150 25 350 5 115 Sen 00 00 00 90 00 00 00 -

No. Invois & Punca 0119 Seng Ho 11225 Sy. Dunia Sumb. PSPN Kelantan 1119 Sy. Gegas 0110 Gigih Ent. 00011 Pen. Far [-] Sy. Mobil 011219 Naim Trad. Sum. PPD P.Puteh Sumb. PSPN Kelantan -sda-

Catatan

00014 00015 00016 00017 00018 00019 00020 00021 00022 00023 00024 00025 00026

Alunan zikir munajat Lagu Hari Guru Malaysia 1997 [Lagu March] Peta Asia Sejarah tingkatan 1 Peta benua Australia Pusingan hidup rama-rama Rangka gigi manusia Semenanjung Malaysia dan Singapore Glob BBC English magarzine: June 1997 Kemahiran hidup tingkatan satu; jilid 1 Kemahiran hidup tingkatan satu; jilid 1

Hapuskira

Rosak

Hapuskira b.1 b.2

ANALISA BAHAN
BAHAN PANDANG (VISUAL) Carta Peta Tranparensi OHP Poskad Kad Imbnasan Gambar Model NAMA BAHAN Fail Tegak BAHAN AUDIO Pita Kaset (CD)Cakera Padat Slaid BAHAN AUDIO-VISUAL Pita Video Filem (Motion) VCD Filen Jalur BAHAN ELEK/KOM Model CD-Rom Kit Disket Komputer Realia BAHAN 3-DIMENSI Boneka Permainan Diorama 1 1 1 1 2 Disemak oleh, ..................................................... Glob

JUM. HAL. INI JUM. HAL. HADAPAN JUMLAH BESAR

1 2 3

2 3 5

1 2 3

4 2 6

Direkod oleh,

3 3 6

Tarikh:................................................

.....................................................

Tandatangan Guru Teknologi

KEW. 313 (BIL. KAD:

DAFTAR INVENTORI KEM. / JAB. : SMK. PADANG PAK AMAT. BHG. : PUSAT SUMBER SEKOLAH. KATEGORI : PERABOT, PERMAIDANI, DAN LANGSIR JENIS : KERUSI
Pelupiusan Bil . 1 2 Butiran Kerusi Eksekutif Kerusi Perpustakaan Kuantiti 1 48 No. Pesanan Kerajaan Tarikh Dibeli 2.7.1994 3.8.1997 Kos Se Unit
RM 120.00

No. Siri Pendaftaran 001-040/99 001-048/99

Lokasi Rujukan Perpustakaan Perpustakaan Tarikh

Catatan

Tandatangan

RM 40.00

S (K & B) (2.00) 735/3/1-68 JD. 6/(SEM) (3) bertarikh 9 Februari 1991 YSPK (2.07) 573-1 JD. 3(13) bertarikh 8 November 1990

Sekolah: SMK PADANG PAK AMAT Kod: DEA 4295


Bertarikh: ______________________________

LAMPIRAN V LAPORAN LEMBAGA PEMERIKSA


(PANDUAN 216)

(Kew 300V)

UNIT BIL BAHAGIAN (Kod Buku) NAMA BARANG-BARANG (Judul-Judul Buku)

KUANTITI (Bilangan Buku)

TARIKH PEMBELIAN

TEMPOH DIGUNA

HARGA PERMBELIAN ASAL Seunit Jumlah RM RM

NILAI HARGA SEKARANG Seunit Jumlah

PENDAPAT LEMBAGA PEMERIKSA (Nyatakan dengan jelas keadaan barang-barang tersebut)

SYOR-SYOR LEMBAGA PEMERIKSA TENTANG PELUPUSAN

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Tarikh: 5.2.2003 Kepada: JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PAHANG. SYOR LEMBAGA PEMERIKSA: Bil. ..................... bertarikh .............................. Kami telah melawat............................................................. 1. Barang-barang berikut hendaklah disimpan untuk kegunaan. 2. Barang-barang berikut hendaklah ditawarkan kepada lain-lain Jabatan sebagaimana dinyatakan. Bil: ....................................... 3. Barang-barang berikut hendaklah dimusnahkan mengikut cara yang ditetapkan. Bi.: ........................................................... pada ............................ dan memeriksa barang-barang yang disenaraikan di atas berserta dengan pendapat dan syor-syor kami. Tandatangan ................................. (Pengerusi/GB/P) Nama & Jawatan ...................................................... Tandatangan ..........................(Ahli/PK) Nama & Jawatan ................................... *Tandatangan .........................(Ahli PSS) *Nama & Jawatan .................................. LEMBAGA PEMERIKSA telah dilantik pada........................... untuk memeriksa....................................... di.................................................................................. seperti arahan yang terkandung di dalam surat tuan

SS/sli/P 216/BT2

* (Jika lebih daripada 2 orang ahli Lembaga Pemeriksa) KEW. 314 (BIL. KAD:

122 )

DAFTAR STOK BEKALAN PEJABAT KEM. / JAB. : SMK. Padang Pak Amat, P.Puteh. BHG. : Pusat Sumber Sekolah JENIS : Poket Buku Perpustakaan
Kuantiti Bil . 1 2 No. Pesanan Diterima Daripada/ Dikeluarkan Kepada Tarikh Terimaan Keluaran Baki

UNIT PENGUKURAN

: Keping.________________________
Penerima

Nama

Tandatangan

010703

Bersama Grafik, KB.

3-7-2001

3,000

3,000

Pn. Nursyafiqah Chua bt. Abdullah

S (K & B) (2.00) 735/3/1-68 JD. 6(SEM) (3) bertarikh 9 Februari 1991 YSPK (2.07) 573-1 JD. 3(13) bertarikh 8 November 1990

KEW. 312A (BIL. KAD: )

BUTIR-BUTIR PENYENGGARAAN HARTA MODAL KEM. / JAB. :_____________________________ BHG. : _____________________________


Jenis, Jenama dan Model: No. Siri Pendaftaran:

BAHAGIAN B (Sambungan)
Tarikh Servis/ Pembaikan No. Pesanan Kerajaan / No. Inden

Butir-butir Servis / Pembaikan

Tempat Pembelian/Servis/Pembaikan

Kos**

Tandatangan

* Sila nyatakan rujukan fail invois berkenaan jika senarai alatganti terlalu panjang. ** Sila jumlahkan kos perbelanjaan bagi setiap akhir tahun kewangan. S (K & B) (2.00) 735/3/1-68 JD. 6/(SEM) (3) bertarikh 9 Februari 1991 YSPK (2.07) 573-1 JD. 3(13) bertarikh 8 November 1990

KEW. 315

DAFTAR PERGERAKAN HARTA MODAL DAN IVENTORI


Jenis: Jenama dan Model: No. Siri Pembuat: No. Siri Pendaftaran:
Tarikh Bil. Nama Peminjam Dikeluarka n Jangka Dipulangka n Tandatangan Peminjam Tandatangan Tarikh Tandatangan Tarikh Ketika Dikeluarkan Ketika Dipulangkan

Pegawai Mengeluar

Catatan

S (K & B) (2.00) 735/3/1-68 JD. 6/(SEM) (3) bertarikh 9 Februari 1991 YSPK (2.07) 573-1 JD. 3(13) bertarikh 8 November 1990

REKOD KEWANGAN (BULANAN) PUSAT SUMBER SEKOLAH BULAN Januari 2002 WANG KELUAR :
JUMLAH BIL TARI KH PERKARA CARA BAYARAN CATATAN RM SEN BIL TARIKH PERKARA NO. INVOIS RM SEN JUMLAH CATATAN

WANG MASUK :

1 2 3 4

3.1.02 3.1.02 3.1.02 3.1.02

Baki Tahun 2001 Yuran Murid 2002 Sewa Kantin Sumbangan / Derma

Tunai Tunai Cek (BIMB)

3 400 3 200 68 1000

00 00 00 00

Sebahagian Sebahagian

1 2 3 4 5

10.1.02 12.1.02 18.1.02 31.1.02 31.1.02

Peralatan Proses Teknik Bahan Peralatan Tulis Buku Fiksyen / Bukan Fiksyen / Buku Rujukan Bayaran Langganan Majalah Bayaran Langganan Akhbar

0176 (Cakna Ilmu) 02002 (Pus. Ilmu) 1001 (Bumi Trad.) 0005 (Galeri Ilmu) 0789 (Buku Eddie)

350 24 675 50 50

75 10 00 50 40

JUMLAH

7 668

00

JUMLAH

1 150

75

REKOD KEWANGAN(BULANAN) PUSAT SUMBER SEKOLAH BULAN Februari 2002 WANG KELUAR :
JUMLAH BIL TARIKH PERKARA CARA BAYARAN RM SEN CATATAN BIL TARIKH PERKARA NO. INVOIS JUMLAH RM SEN CATATAN

WANG MASUK :

1 2 3 4 5

1.2.02 20.2.02 24.2.02 31.2.02 31.1.02

Baki Januari 2002 Jualan Akhbar Lama Grant Kerajaan Yuran Murid 2002 Sewa Kantin

Tunai Cek (112344) Tunai Tunai

6 517 54 6 098 64 68

25 00 40 00 00
Sebahagian Sebahagian

1 2 3 4

15.2.02 21.2.02 28.2.02 28.2.02

Subsidi Lawatan ke Pesta Buku Buku Fiksyen / Bukan Fiksyen / Buku Rujukan Bayaran Langganan Majalah Bayaran Langganan Akhbar

0176 (Cakna Ilmu) 00098 (Pus. Cekal.) 1889 (Galeri Ilmu) 1189 (Buku Eddie)

350 998 50 50

75 60 50 40

JUMLAH

12 801

25

JUMLAH

1 448

75

REKOD PENGGUNAAN TV PENDIDIKAN / ASTRO / RADIO PENDIDIKAN


BIL NAMA SIRI/TAJUK RANCANGAN TARIKH SIARAN WAKTU SIARAN TINGKATAN BIL. PELAJAR

KOMEN / CADANGAN / CADANGAN

TANDA

KOMEN / CADANGAN / CADANGAN

TANDA

ISI RANCANGAN: 1. Sesuai 2. Kurang Sesuai 3. Tidak Sesuai FAKTA: 1. Tepat 2. Kurang Tepat 3. Tidak Tepat KOMEN / CADANGAN / CATATAN LAIN-LAIN:

CARA PERSEMBAHAN: 1. Menarik 2. Kurang Menarik 3. Tidak Menarik 4. Menghiburkan 5. Tidak menghiburkan KUALITI AUDIO / VIDEO: 1. Jelas 2. Kurang Jelas

CATATAN: Sila tanda di petak yang berkaitan dan beri komen / cadangan sekiranya perlu.

NAMA GURU:...........................................................................................

TANDATANGAN: .....................................................

REKOD PENGGUNAAN BILIK TAYANG


(UNIT TEKNOLOGI)
BIL TARIKH TING. BIL. PELAJAR MATA PELAJARAN MASA JENIS PENGGUNAAN NAMA GURU TANDA TANGAN CATATAN

PROGRAM

SINOPSIS

BUKU

NAMA MURID: ........................................................................................ TARIKH JUDUL BUKU NAMA PENGARANG NO. PENGELASAN

TINGKATAN: .................................... PUNCA CATATAN

SINOPSIS / RINGKASAN CERITA:

NAMA MURID: ........................................................................................ TARIKH JUDUL BUKU NAMA PENGARANG NO. PENGELASAN

TINGKATAN: .................................... PUNCA CATATAN

SINOPSIS / RINGKASAN CERITA:

UNIT PENGURUSAN BAHAN


Mengenalpasti Bahan Yang Diperlukan

Bahan-bahan yang dikehendaki, dikenalpasti terlebih dahulu oleh Panitia Mata Pelajaran masing-masing. Ketua Panitia Mata Pelajaran menyenaraikan bahan yang diperlukan lalu menyerahkannya kepada Penyelaras Pusat Sumber untuk mendapatkan sebut harga bahanbahan tersebut dan membelinya.

Mendapatkan Senarai Sebut Harga Bahan-bahan daripada Pembekal.

Ketua Panitia mendapatkan senarai harga bahan-bahan yang diperlukan daripada pembekal

Pembelian Bahan

Ketua Panitia membuat keputusan untuk membeli atau tidak bahan tersebut selepas mesyuarat jawatankuasa induk dan persetujuan pihak-pihak tertentu. Ketua Panitia mengisi borang pesanan bahan-bahan yang dikehendaki dan menyerahkan kepada pihak pembekal untuk tempahan dan pembelian.

Penerimaan Bahan

Penyelaras/Ketua Panitia menyemak bahan yang telah dipesan daripada pembekal dan menerimanya jika bahan itu dalam keadaan sempurna.

TUGAS PENYELARAS PSB


Menyemak Stok Mengikut Unit Bahan bercetak

Buku Fiksyen Buku Bukan Fiksyen Buku Rujukan Terbitan Berkala Bahan Khusus

Bahan bukan bercetak

Papan Tulis Projektor Overhead Perakam Radio Kaset TV VCR Kaset Audio Lutsinar OHP Kaset Video CD Komputer Gantung/gulung Glob Model atau artifak

TUGAS PENGAWAS BILIK BACAAN (PEMBANTU KEPADA UNIT PENGURUSAN BAHAN)


Pemprosesan Bahan Pendaftaran Bahan (Rekod Perolehan)
o o o o o

Bahan-bahan bercetak (buku) akan direkodkan ke dalam Buku Daftar Perolehan atau dikenali sebagai Buku Stok. Majalah atau Terbitan Berkala direkodkan ke dalam Buku Pendaftaran Majalah dan Surat khabar. Manakala bagi bahan bukan bercetak juga direkodkan di dalam Buku Daftar Perolehan Media. Buku rekod perolehan ini perlu dikemaskini pada setiap masa. Pada akhir tahun buku ini akan diperiksa oleh pihak audit dan pegawai-pegawai dari Jabatan Pendidikan Negeri.

Cap Hak Milik


o o o

Capkan tanda hak milik pada halaman judul buku dan juga bahagian dalam kulit depan dan belakang buku. Capkan juga nombor perolehan buku dan nombor panggilan pada halaman muka surat judul. Tentukan tanda cap hak milik dicopkan di muka surat sulit bagi sesebuah buku. Bagi Buku Fiksyen Copkan di muka surat 99 bagi buku yang melebihi 200 ms. Copkan di muka surat 9 bagi buku yang kurang dari 100ms.

Bagi Buku Bukan Fiksyen Copkan di muka surat 55 bagi buku yang melebihi dari 100 ms. Copkan di muka surat 15 bagi buku yang kurang dari 100 ms. Kad Pinjaman

Menaip kad pinjaman, kocek dan label nombor panggilan. Isikan nombor panggilan, nombor perolehan , nama pengarang, dan judul pada kad. Peminjam buku-buku di perpustakaan menulis nama dan kelas merka di kad tersebut semasa membuat pinjaman. Kad Pinjaman diletakkan di dalam

kocek. Melekatkan Kocek


o

Melekatkan kocek di belakang muka surat (di kulit buku bahagian dalam) dan menulis butiran yang diperlukan di kocek tersebut seperti nombor panggilan di bahagian kiri atas kocek, nombor perolehan di bahagian kanan atas kocek dan nama pengarang di bahagian tengah kocek.

Melekatkan Slip Tarikh Pulang. Melekatkan Slip Tarikh Pulang bersebelahan muka surat kocek. Pada Slip Tarikh Pulang dicatatkan tarikh sepatutnya buku yang dipinjam dipulangkan. Melabelkan Buku Label/stiker dilekatkan di tulang buku (bagi buku tebal) 3.5 cm dari bahagian bawah buku serta dicatatkan di atas stiker itu nombor panggilan dan tiga huruf pertama pengarang. Kemudian bubuh pita selofan jernih di atas stiker tersebut.

Bagi buku nipis, dilekatkanstiker berjarak 1.2 cm dari kiri buku dan 3.5 cm dari bahagian bawah buku serta proses yang sama seperti di atas dilakukan pada buku tersebut.

Sistem Pengkelasan Perpuluhan Dewey


Bahagian Utama Sistem pengkelasan perpuluhan Dewey membahagikan semua ilmu pengetahuan kepada 10 bahagian utama. Sembilan bahagian mewakili sembilan bidang ilmu pengetahuan umum, dan satu bahagian untuk bahan-bahan yang terlalu umum seperti ensiklopedia, surat khabar dan terbitan berkala. Setiap kelas utama dikenali dengan penggunaan nombor siri ke seratus seperti berikut:

000 - Karya Am 100 - Falsafah

200 - Agama 300 - Sains Kemasyarakatan 400 - Bahasa 500 - Sains Tulen 600 - Teknologi 700 - Kesenian 800 - Kesusasteraan 900 - Geografi, Pengembaraan, Sejarah dan Biografi

Biasanya buku-buku fiksyen tidak diberi nombor pengkelasan. Jenis buku ini dikenali dengan huruf F sahaja. Cara Mengelas
o o

Tentukan perkara buku yang hendak dikelas itu dengan menimbangkan perkara-perkara berikut:

Karya itu sendiri:- jadual kandungan, pendahuluan, ciri-ciri istimewa, teks, tajuk.(jangan berdasarkan kepada tajuknya sahaja kerana ini mungkin mengelirukan) Maklumat daripada punca lain, termasuk buku rujukan dan orang-orang yang pakar dalam perkara itu.

Pilih nombor pengkelasan Dewey mengikut langkah demi langkah:


o o o o

Tentukan secara umum bidang atau kelas ilmu yang berkenaan. Cari bahagian yang sesuai dalam kelas atau bidang itu. Dari jadual yang ada, pilih nombor yang paling tepat dengan perkara buku itu. Jika lebih dari satu perkara atau satu aspek mengenai sesuatu perkara itu dibincangkan dalam buku tersebut, pilih salah satu cara berikut:

Pilih satu nombor pengkelasan yang dapat merangkum, semua aspek yang tersebut dalam buku itu. Pilih perkara yang ditegaskan dalam buku itu seperti yang ternyata dari jumlah muka surat mengenai perkara itu, ataupun perkara yang paling sesuai yang mencerminkan tujuan penulisnya. Jika dua perkara diberi tekanan yang sama, pilih perkara yang disebutkan terdahulu dalam jadual pengkelasan.

Secara umum, letakkan sebuah buku atau bahan di bawah nombor pengkelasan yang anda fikir paling sesuai dan yang akan dicari ramai pengguna. Anda hendaklah ada alasan kenapa buku atau bahan itu diletakkan pada nombor yang anda pilih itu.

Dari segi format fizikalnya. Dari segi kandungannya Dari segi edisinya.

Penempatan Bahan

o o

Buku-buku yang telah siap diproses diletakkan di rak tertentu yang telah dikhaskan bahagiannya. Bahan bukan bercetak ditempatkan di unit media mengikut bahagian-bahagiannya yang tertentu.

UNIT BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

LOKASI BAHAN-BAHAN Bahan bercetak dan bukan bercetak untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran boleh diperolehi di pusat sumber dengan merujuk pengkelasan Dewey yang terdapat di bahagian rak buku atau merujuk katalog, manakala bagi bahagian bukan bercetak dengan merujuk kad katalog atau melihat sendiri lokasi bahan-bahan tersebut. BAHAN P & P BERASASKAN SUMBER Pengajaran dan pembelajaran berasaskan sumber adalah kaedah yang meliputi satu mata pelajaran tertentu atau melibatkan pelbagai disiplin pelajaran. Dibimbing oleh guru dan berpusatkan kepada pelajar. Bersifat individu atau secara kumpulan. Menggunakan bahan bagi pembelajaran secara individu atau kumpulan. Kaedah ini terdiri daripada pelbagai komponen yang meliputi:

Penggunaan buku-buku Aktiviti penilitian Pencarian bahan daripada pelbagai sumber Latihan penyelesaian masalah Penggunaan alat pandang denga Kaedah di atas berdasarkan kepada:

Pengajaran melalui kerja projek Pengajaran unit yang berintegrasi Pendekatan interdisiplin Pembelajaran individu secara aktif CIRI-CIRI P & P BERASASKAN SUMBER Bahan pengajaran dan pembelajaran daripada pusat sumber dapat dimanfaatkan sepenuhnya dalam pendidikan. Aktiviti p & p yang dijalankan membolehkan penggunaan pelbagai bahan seperti bahan bercetak dan bahan bukan bercetak bagi meningkatkan tahap minda pelajar ke arah yang lebih cemerlang. Ciri-ciri pengajaran dan pembelajaran berasaskan sumber adalah seperti berikut:
o

Pelajar memperolehi pengertian yang meluas dan memanfaatkannya berdasarkan kepada bahan-bahan sumber maklumat .

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan pelbagai sumber dapat memberi kesan yang positif kepada pelajar untuk melibatkan diri dalam proses pembelajaran secara aktif, memberi kemahiran penggunaan bahan kepada mereka serta pengajaran dan pembelajaran berasaskan sumber itu dapat memberi makna yang mendalam kepada mereka. Saluran pelbagai sumber yang didedahkan kepada para pelajar serta menyajikan pelbagai pendekatan tentang bahan pengajaran dan pembelajaran serta kaedah kerja dan saluran maklumat yang mantap dapat meningkatkan motivasi pelajar untuk belajar. Memberi kesempatn kepada pelajar utnuk belajar mengikut kecepatan dan kesanggupan masing-masing. Pengajaran dan pembelajaranberasaskan sumber mewujudkan sikap yakin kepada diri sendiri seseorang pelajar itu dan melatih kemahiran belajar sepanjang hayat.

o o

PINJAMAN BAHAN Pinjaman dan Pemulangan Buku/ bahan bukan bercetak oleh pelajar Pelajar mempunyai kad keahlian untuk tujuan peminjaman bahan bercetak. Pelajar membawa kad tersebut serta mengisi butiran yang dikehendaki di dalam kad pinjaman sesebuah buku dan menyerahkan kepada pengawas pusat sumber untuk tindakannya.

Pengawas pusat sumber akan mengecop tarikh pemulangan pada kad pinjaman pelajar dan slip tarikh pemulangan buku. Pengawas menyerahkan buku yang dipinjam oleh pelajar itu kepada peminjam. Bagi tujuan pemulangan buku, pengawas akan mengecop "dikembalikan" pada tarkh pemulangan buku-buku tersebut.

Sekiranya pelajar lewat memulangkan buku, pengawas akan mengambil tindakan seperti yang dinyatakan oleh Guru Pusat Sumber, menggantungkan kad keahlian mereka selama satu atau dua minggu mengikut tahap kesalahan mereka.

Pinjaman dan Pemulangan Buku/ Bahan Bukan Bercetak Oleh Guru dan Kakitangan Sekolah

Guru-guru dan kakitangan yang ingin membuat peminjaman hanya perlu mencatatkan butiran tertentu di dalam Buku Rekod Pinjaman Guru dan Kakitangan Sekolah, atau sekiranya sesebuah sekolah itu mempunyai sistem kad keahlian seperti pelajar maka proses peminjamannya sama seperti yang dilakukan oleh pelajar. Ketika pemulangan bahan-bahan yang dipinjam, Guru Pusat Sumber atau guru yang terlibat mengawasi unit-unit tertentu diperlukan menghadirkan diri serta menandatangani ruangan penyerahan bahan. Mereka hendaklah menyemak keadaan fizikal bahan-bahan tersebut sama ada berkeadaan baik atau sebaliknya.

PERATURAN DAN PANDUAN PENGGUNAAN BAHAN Guru yang bertanggungjawab mengawasi unit-unit tertentu yang dipertanggungjawabkan kepada mereka hendaklah menetapkan peraturan serta panduan penggunaan bahan. Contohnya; peraturan pengunaan buku-buku yang dipinjam mengikut yang ditetapkan oleh pihak sekolah seperti dua buah buku bagi pinjaman selama 14 hari. Pelajar yang lewat memulangkan buku dihantar notis peringatan supaya menyegerakan urusan pemulangan buku yang dipinjam. Buku "Red Sport" Untuk pinjaman lima jam atau tempoh sehari, terpulang kepada pihak sekolah. Peraturan serta panduan penggunaan bahan bukan bercetak juga mesti ditetapkan oleh guru-guru yang terlibat. Pinjaman buku-buku untuk guru dan kakitangan sekolah dihadkan kepada lima buah sekali pinjaman bagi tempoh dua minggu. Surat peringatan dihantar kepada guru dan kakitangan sekolah sekirannya mereka didapati telah melewatkan tarikh pemulangan bahan-bahan yang dipinjam melebihi tempoh dua minggu.

ANALISIS PENGGUNAAN BAHAN Guru yang terlibat membuat analisis jumlah mereka (pelajar) yang terlibat meminjam buku-buku diperpustakaan. LAPORAN PENGGUNAAN BAHAN Guru yang terlibat yang dipertanggungjawabkan di bahagian-bahagian tertentu di Pusat Sumber Sekolah hendaklah membuat laporan tentang penggunaan bahan seperti kehilangan bahan, penambahan bahan, bahan yang dihapus kira, bahan yang dipilih buang dan sebagainya untuk makluman kepada mereka yang berkenaan jika ditanya perkara tersebut.

UNIT KECERIAAN

PENGURUSAN:

1. Menyelaras dan memasatikan setiap unit PSB adalah di dalam keadaan ceria, indah dan menawan

2. Mengadakan mesyuarat atau perjumpaan dari masa ke semasa. 3. Merancang dan menyediakan aktiviti Unit Keceriaan sepanjang tahun untuk disalurkan ke Unit Aktiviti PSB. 4. Membuat anggaran perbelanjaan tahunan Unit Keceriaan. 5. Menyediakan jadual tugas dan tanggungjawab tugasan. 6. Mengedarkan senarai tugasan. 7. Menyediakan kertas kerja rancangan kjeceriaan PSB dan pelan susun atur perabut. 8. Mewujudkan dan menyimpan fail-fail Unit Keceriaan. 9. Menyediakan laporan aktiviti yang telah dan yang belum dijalankan. 10. Berusaha untuk mendapat bahan ceria daripada agensi luar (seperti poster, bahan dekor, lukisan, gambar dan lain-lain.) 11. Merakamkan gambar-gambar; sebelum dan selepas sesuatu diceriakan. Untuk menilai tahap keceriaan. 12. Memastikan suasana PSB dari segi cahaya dan bahan adalah sesuai digunakan.

MENYELENGGARAKAN KECERIAAN a) ASPEK FIZIKAL. 1. 2. 3. 4. 5. Menyusun dan mengubahsuai perabut PSB Membaikpulih alatan dan perabut Menyususn bahan-bahan PSB di rak dengan kemas Melukis mural yang berkaitan. Mengecat perabut atau dinding yang didapati telah lusuh.

b) ASPEK KEBERSIHAN: 1. Menyapu lantai dan membuang sampah. 2. Mengelap rak, bahan, tingkap,perabut, kipas, lampu dan lain-lain. 3. Mencuci langsir dan alasa meja. c) ASPEK HIASAN: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Memasang langsir, alas meja dan sebagainya. Meletakkan pokok bunga dan hiasan di tempat yang ditetapkan. Memotong polistrin/plastik, menggunting huruf atau corak untuk hiasan. Melekatkan bahan hiasan di tempat tertentu. Melipat kertas dan membuat bahan hiasan. Membingkaikan poster-poster.

d) ASPEK PROMOSI DAN SIARAN: 1. Membuat label sudut-sudut PSB.

2. 3. 4. 5.

Menyediakan, melekatkan dan menukar ganti kata-kata hikmat. Menyediakan, melekat dan menukar ganti poster-poster yang sesuai untuk PSB sempena peristiwa tertentu. Menyediakan, menggantung dan menukar ganti cogankata di PSB. Menyusun perabut dan menghiasi papan pameran di PSb atau papan pameran agensi luar yang membawa bahan pameran atau bahan pameran yang dipinjamkan kepada PSb. (contoh: pameran setem, duit syiling, kraftangan dan sebagainya)

UNIT BILIK BACAAN


1. Menyediakan pelan susun letak buku dan kerusi meja bilik bacaan 2. Pastikan buku/bahan disusun dengan sempurna mengikut bahagian yang berkenaan 3. Melabel sudut-sudut 4. Pastikan bahan bacaan mencukupi dan sentiasa dalam keadaan baik dan boleh digunakan bila-bila masa 5. Menjaga kebersihan 6. Menyediakan Jadual Penggunaan Tetap untuk PSB 7. Menyediakan Rekod Tempahan 8. Menyediakan rekod penggunaan buku-buku yang dipinjam 9. Membuat analisa tentang penggunaan buku-buku dibilik bacaan 10. Penggunaan kod warna - satu warna untuk setiap perkara 11. Memasukkan data bahan bacaan dalam perisian 12. Mengadakan satu kaedah bagi meletakkan buku semula di atas rak.

UNIT AKTIVITI

1. Mengenal pasti aktiviti yang sesuai serta


o o o o

memberi galakan dan kemudahan tempat menggalakkan penggunaan PSB memberi khidmat nasihat contoh aktiviti ialah bercerita, mengarang, minggu pusat sumber, kempen galakan membaca dan lain-lain.

2. Mempromosikan kepada pelajar dan guru 3. Menampal poster ditempat srategik untuk menarik minat . 4. Menyediakan hadiah (jika mampu).

5. Pemenang dihebahkan dalam perhimpunan 6. Pembentangan hasil kerja dalam perhimpunan 7. Menyelaras aktiviti daripada setiap panitia 8. Mempamerkan jadual aktiviti pusat sumber yang telah dirancangkan untuk sepanjang tahun. 9. Mempamerkan bahan dari panitia atau persatuan serta menentukan adanya aktiviti dilakukan bagi setiap bahan yang dipamerkan. 10. Adakan ceramah dan lawatan 11. Mengadakan pertandingan melukis seperti
o o

lukis ilustrasi buku lukis watak penyayang atau watak jahat.

UNIT MEDIA ELEKTRONIK

TV DAN RADIO PENDIDIKAN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Mencadangkan anggaran belanjawan tahunan perkhidmatan radio dan TV pendidikan untuk Pusat Sumber. Mengurus rakaman video dan audio yang diperlukan oleh guru dan pelajar. Mempamer serta mengedarkan bahan sokongan perkidmatan radio dan TV pendidikan seperti jadual waktu siaran dan jadual tajuk rancangan. Menggalakkan guru-guru menggunakan nota-nota guru bagi rancangan-rancangan TV dan radio pendidikan yang akan digunakan, Membina koleksi pita-pita video dan audio rancangan TV dan radio pendidikan atau dari sumber-sumber lain untuk kegunaan guru-guru dan pelajar-pelajar. Menguruskan penilaian rancangan radio dan TV pendidikan apabila perlu. Menentukan bahawa guru yang menggunakan rancangan radio dan TV pendidikan membuat catataan dan Buku Rekod Penggunaan radio atau TV pendidikan yang disediakan Menyemak Buku Rekod Penggunaan untuk mengetahui tahap penggunaan sekurang-kurangnya sepenggal sekali dan mengambil tindakikut mempertingkatkan penggunaan jika perlu. Menentukan Buku Rekod Penggunaan sentiasa berada di Pusat Sumber agar mudah disemak. Menentukan alaterima ( TV set ) dan VCR sentiasa dalam keadaan baik. Melaporkan sebarang kerosakan supaya dibaik pulih seberapa segera kepada penyelaras Pusat Sumber.

ALAT PANDANG DENGAR

1. Mencatatkan semua bekalan alat hardware dan bahan-bahan software yang dibeli atau diterima ke dalam buku stok.
2. 3. 4. 5. Menyedia dan mengedarkan senarai alat pandang dengar dari semasa ke semasa untuk pengetahuan guru-guru dan pelajar-pelajar. Mengadakan perkembangan staf dalam pembinaan media kos rendah dan penggunaan alat pandang dengar untuk guru-guru dan pelajar-pelajar. Menasihat dan membimbing guru-guru dan pelajar-pelajar kaedah memilih jenis media yang sesuai dan berkesan untuk P&P. Menentukan alat pandang dengar dalam keadan baik. Melaporkan sebarang kerosakan alat-alat hardware dan bahan-bahan software kepada penyelaras Pusat Sumber supaya dapat dibaik pulih atau diganti dengan seberapa segera.

6.

UNIT MULTIMEDIA DAN IT


PENGURUSAN 1. 2. 3. 4. 5. Mengurus dan membantu pengautomasian perpustakaan bersama unit perpustakaan Memastikan kebersihan tempat/makmal. Membuat keceriaan tempat/makmal. Menyediakan jadual penggunaan tempat/makmal untuk pelajar dan guru. Menyediakan peraturan penggunaan dan tempat/makmal.

PENYELENGGARAAN

1. 2. 3. 4.

Memastikan perkakasan dan perisian berfungsi dengan baik (semak secara mingguan atau bulanan). Menyemak virus secara mingguan atau mengikut keperluan. Melaporkan kerosakan kepada pihak berkenaan. Mengurus stok dan inventori.

PENGURUSAN BAHAN P & P

1. 2. 3. 4.

Merancang bahan P & P bersama panitia matapelajaran dengan penggunaan Internet, CD ROM dan perisian yang berkaitan. Mencadang senarai tajuk CD ROM yang berkaitan dengan kegunaan matapelajaran bersama panitia matapelajaran. Memberi latihan penggunaan komputer dan perisian kepada pelajar dan guru. Mengendalikan perkembangan staff.

FAIL KUASA PSS FAIL KUASA


PUSAT SUMBER SEKOLAH

1.0 DEFINISI FAIL KUASA


Fail Kuasa (Authority File) merupakan satu aspek penting yang perlu dititikberatkan dalam pengurusan dan pentadbiran sesebuah pusat sumber sekolah (PSS). Fail Kuasa merupakan rekod penting tentang dasar / polisi dan keputusan-keputusan yang diambil mengenai satu-satu prosedur PSS. Anggapan yang mengatakan bahawa Fail Kuasa itu sama dengan Rancangan Pembangunan PSS (Blue Print) adalah salah. Blue Print adalah sebahagian daripada Fail Kuasa. Dengan itu segala perkhidmatan, program dan aktiviti yang dirancangkan dapat dilaksanakan mengikut landasan yang ditetapkan dalam fail kuasa.
Fail Kuasa merupakan satu rekod tentang pernyataan dasar dan keputusan yang diambil tentang satu-satu prosedur PSS. Fail Kuasa PSS harus dirangka secara kolektif oleh Ahli Jawatankuasa PSS dan perlu diubah suai dari semasa ke semasa mengikut keperluan PSS berkenaan.

2.0 TUJUAN MENYEDIAKAN FAIL KUASA PSS


Fail Kuasa PSS disediakan dengan tujuan:2.1 2.2 2.3 2.4 Tidak menjejaskan pengurusan PSS apabila berlaku pertukaran Guru Perpustakaan & Media. Guru baru dapat terus menyambung kerja dan tugas dengan merujuk Fail Kuasa yang disediakan. Mengelakkan berlakunya percanggahan idea di kalangan ahli jawatankuasa dan kakitangan PSS. Dapat mewujudkan satu penyelarasan dan kesinambungan dalam pengurusan dan pentadbiran PSS.

Terdapat 15 bab dalam sesuatu Fail Kuasa PSS. Fail Kuasa PSS lazimnya disimpan dalam bentuk ring-file supaya sesuatu keputusan / pindaan itu dapat diganti tanpa menjejaskan keseluruhan isi asal sekiranya terdapat apa-apa perubahan / pindaan. Fail Kuasa yang lengkap mempunyai tarikh kuatkuasa sesuatu prosedur itu. Ini memudahkan kita mengenal pasti prosedur mana yang patut diutamakan ketika membuat penyemakan semula. Biasanya penyemakan semula Fail Kuasa dilakukan 5 tahun sekali atau mengikut keperluan. 3.0 PROSEDUR PENYEDIAAN FAIL KUASA PSS

Guru Perpustakaan & Media harus bertanggungjawab merangka isi kandungan sesebuah Fail Kuasa sebelum ia dibentangkan kepada Jawatankuasa Induk PSS. Ini adalah kerana salah satu fungsi utama jawatankuasa tersebut adalah menentukan dasar / polisi mengenai peraturan, pelantikan jawatankuasa kerja, pemerolehan bahan dan sebagainya. Selepas mendapat persetujuan dalam mesyuarat tersebut barulah Fail Kuasa berkenaan dikuatkuasakan sepenuhnya (sila rujuk Lampiran A Borang Penguatkuasa Fail Kuasa Mengikut Bab gunakan kertas berwarna kuning). 4.0 4.1 KANDUNGAN FAIL KUASA PSS Bahagian-bahagian dalam Fail Kuasa:Fail Kuasa PSS terdiri daripada bahagian-bahagian yang dinyatakan seperti berikut:(a) Muka surat judul (b) Pengenalan kepada Fail Kuasa (c) Isi kandungan Fail Kuasa (d) Kandungan dan pindaan mengikut bab 4.2 Susunan kandungan Fail Kuasa:Kandungan dalam Fail Kuasa hendaklah disusun seperti berikut:(a) Setiap bab akan dinamakan mengikut tajuk utama (b) Selepas tajuk utama akan disusun pula kandungan bab berkenaan (c) Borang berkuatkuasa bab berkenaan yang telah disahkan (d) Jika ada pindaan, borang pindaan akan disusun di akhir bab berkenaan mengikut bilangan pindaan (sila rujuk Lampiran B gunakan kertas berwarna hijau). 5.0 PERINCIAN ISI KANDUNGAN DALAM FAIL KUASA PSS Bab 1 1.1 1.2 1.3 1.4 : Pengenalan Kepada Fail Kuasa Pusat Sumber Sekolah

Pendahuluan Tujuan Isi kandungan Prosedur pindaan

Bab 2 2.1 2.2

Maklumat Pusat Sumber Sekolah

Sejarah Penubuhan PSS Lokasi PSS (pelan)

2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 Bab 3 3.1

Visi PSS Misi PSS Piagam PSS Matlamat PSS Objektif PSS Fungsi & peranan PSS : Jawatankuasa Pentadbiran Pusat Sumber Sekolah

Jawatankuasa Induk PSS:(a) struktur organisasi (b) senarai tugas Jawatankuasa Kerja PSS:(a) struktur organisasi (b) senarai tugas : Pengawas Pusat Sumber Sekolah

3.2

Bab 4 4.1 4.2

Badan Pengawas PSS (struktur organisasi) Prosedur pemilihan Pengawas PSS:(a) kriteria pemilihan (b) pakaian seragam (c) kehadiran (d) senarai tugas (e) senarai semak (f) borang kebenaran (g) surat pelantikan Sistem Merit Pengawas PSS : Peraturan Pusat Sumber Sekolah

4.3 Bab 5 5.1 5.2 5.3 5.4

Peraturan Am Peraturan Khusus Peraturan Penggunaan Alat / Ruang (Bilik) Peraturan Pinjaman dan Pemulangan Bahan / Alat

Bab 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 Bab 7 7.1 7.2 7.3 7.4 Bab 8 8.1 8.2 8.3 8.4 Bab 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6

Pengurusan & Pentadbiran Pusat Sumber Sekolah

Pengurusan Sistem Fail PSS Rekod-rekod Penggunaan, Pinjaman & Pemulangan Rancangan Tahunan PSS Laporan PSS (bulanan & tahunan) Manual Prosedur Kerja (MPK) Fail Meja (FM) Rancangan Pembangunan PSS Dokumentasi : Koleksi Bahan Pusat Sumber Sekolah

Dasar pemilihan buku dan bukan buku Prosedur pemilihan koleksi buku dan bukan buku (jenis, nisbah, bahasa dan sebagainya) Proses pemilihan dan pemerolehan bahan / alat Pemeliharaan dan pemuliharaan koleksi PSS : Kewangan Pusat Sumber Sekolah

Prosedur kewangan Punca kewangan Anggaran Perbelanjaan Laporan Kewangan : Organisasi Bahan Pusat Sumber Sekolah

Pengurusan bahan secara berpusat Sistem Pengelasan Proses Teknik Pengkatalogan Lokasi bahan Penyusunan bahan Aktiviti Pusat Sumber Sekolah

Bab 10 : 10.1 10.2

Mesyuarat / Taklimat Kursus / Bengkel

10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 10.12

Pertandingan Program Perkembangan Staf Program Orientasi PSS Lawatan Gotong Royong Pameran Minggu PSS Promosi PSS Program Panitia Mata Pelajaran Aktiviti Galak Guna PSS Stok dan Inventori Pusat Sumber Sekolah

Bab 11 : 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 11.9 11.10 11.11 11.12

Pengurusan Harta Modal (Kew 312) Penyenggaraan Harta Modal (Kew 312A) Daftar Inventori (Kew 313) Daftar Bekalan Pejabat (Kew 314) Rekod Perolehan Bahan Buku Rekod Perolehan Bahan Bukan Buku Rekod Perolehan Akhbar Rekod Perolehan Majalah Semakan stok (buku, bahan bukan buku, perabot dan peralatan) Pelupusan Hapuskira Daftar Pergerakan Harta Modal dan Inventori (Kew 315) Sirkulasi / Edaran Bahan Pusat Sumber Sekolah

Bab 12 : 12.1 12.2 12.3

Sistem sirkulasi Keahlian Pinjaman berkelompok Perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah

Bab 13 : 13.1

Jenis-jenis perkhidmatan:(a) Peminjaman buku (b) Peminjaman buku rujukan (c) Peminjaman berkelompok (d) Peminjaman bahan bukan buku

(e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) 13.2

Peminjaman peralatan Peminjaman pihak luar Reprografi Koleksi soalan Rakam salin Sebaran maklumat Rekreasi Khidmat nasihat dan bimbingan Pameran Promosi dan sebagainya

Waktu perkhidmatan:(a) Satu masa khas setiap kelas (b) Waktu rehat (c) Waktu tengah hari (d) Waktu petang (e) Hari sabtu (f) Cuti sekolah (g) Jadual waktu Guru Perpustakaan & Media Automasi Pusat Sumber Sekolah

Bab 14 : 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7 14.8 14.9

Sistem yang digunakan Sistem keselamatan Menu utama (Output) Prosedur memasukkan data Alat Pembaca Label Kod Berpalang (Bar code) Rangkaian (networking) Carian maklumat Laporan Program Bacaan (NILAM)

Bab 15 : 15.1

Konsep Program NILAM:(a) Latar belakang (b) Rasional (c) Asas pertimbangan (d) Pendekatan (e) Model program nilam

(f) Tahap program nilam (jauhari & rakan pembaca) (g) Sistem ganjaran 15.2 Strategi pelaksanaan Program NILAM:(a) Pengenalan (b) Pelaksanaan (c) Bahan (d) Peranan (e) Pengumpulan data (f) Contoh-contoh rekod bacaan (g) Aktiviti NILAM Bulan Membaca Kebangsaan (Julai), Hari Buku Sedunia (23 April), Hari Pusat Sumber Sekolah Antarabangsa (Hari Isnin minggu keempat bulan Oktober)

6.0

PROSEDUR MEMBUAT PINDAAN DALAM FAIL KUASA PUSAT SUMBER SEKOLAH

Prosedur yang sama juga akan digunakan semasa membuat sesuatu pindaan atau perubahan dalam Fail Kuasa. Guru Perpustakaan & Media akan merangka pindaan / tambahan dan membentangkannya dalam mesyuarat Jawatankuasa Induk PSS untuk mendapatkan kelulusan. Selepas itu, barulah pindaan / tambahan tersebut akan dikuatkuasa sepenuhnya. Berikut adalah langkah-langkah untuk membuat pindaan dalam Fail Kuasa PSS:6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 Kaji semula bahagian-bahagian yang perlu dibuat pindaan / tambahan. Guru Perpustakaan & Media perlu menyediakan draf pindaan / tambahan berkenaan. Draf pindaan / tambahan tersebut hendaklah dibentangkan dalam mesyuarat Jawatankuasa Induk PSS untuk mendapatkan kelulusan. Selepas mendapat kelulusan, Guru Perpustakaan & Media hendaklah memasukkan pindaan tersebut dalam Borang Pindaan dan mendapatkan tandatangan untuk pengesahan (Pengetua / Guru Besar). Tarikh berkuatkuasa pindaan tersebut ialah tarikh mendapat kelulusan (tarikh mesyuarat).

Lampiran A BORANG PENGESAHAN BAB FAIL KUASA PSS

KANDUNGAN DALAM BAB INI TELAH DIBENTANG DAN DIPERSETUJUI DALAM MESYUARAT AHLI JAWATANKUASA INDUK KALI KE ________ YANG TELAH DIADAKAN PADA ____________________

Disediakan oleh;

Disahkan oleh;

( ) Cop:

( ) Cop:

Guru Perpustakaan & Media Tarikh : ________________

Pengetua / Guru Besar Tarikh : _________________

Lampiran B

BORANG PINDAAN DASAR / POLISI FAIL KUASA PSS Pindaan : Bil ________ / Tahun : __________ BAB : ________________________________________________________

________________________________________________________

Ceraia n Bab

Perkara

Tarikh Dikuatkuasa DASAR / POLISI ASAL

Tarikh Dimansuh

PINDAAN / TAMBAHAN DASAR / POLISI

KEPUTUSAN TERSEBUT DI ATAS TELAH DIBUAT DALAM MESYUARAT JAWATANKUASA INDUK PUSAT SUMBER SEKOLAH KALI ______ / _______ YANG TELAH DIADAKAN PADA __________________ Disediakan oleh; ( ) Guru Perpustakaan & Media Tarikh : _________________ Disahkan oleh; ) Pengetua / Guru Besar Tarikh: __________________

Makluman : Guru PSS / GPM khususnya daerah ini sila berhubung dengan saya untuk mendapatkan sesalinan contoh fail kuasa yang sudah siap.