Anda di halaman 1dari 45

Kajian Perbandingan

Kurikulum Malaysia,
Finland dan Kanada

PQI6004 - Aplikasi Pembangunan dan


Penilaian Kurikulum
Pensyarah: En. Norhashimi bin Saad

Pembentang:
Muhammad Zulhilmi bin Ghazali (17140840)
Siti Nurin Jazlina binti Mohd Rozi (S2110315)
Nurul Iman binti Rosli (17105996)
Isi Kandungan

01 02 03
Pengenalan Nilai & Norma Peringkat Pengajian
Pendidikan

04 05 06
Kaedah Penilaian/Gred
Silibus/Subjek
Pengajaran

07 08 09
Ekualiti dan Pemilihan Guru Kesimpulan
Ekuiti
01
Pengenalan
Programme for International Student
Assessment (PISA)
Trends in International Mathematics and
Science Study (TIMSS)

Negara Peserta TIMMS Aras Penandaarasan


Pencapaian Sains
2019 Antarabangsa

Finland 534 Sederhana

Quebec, Canada 537 Sederhana

Malaysia 460 Rendah


Trends in International Mathematics and
Science Study (TIMSS)

Negara Peserta TIMMS Purata Pencapaian Aras Penandaarasan


2019 Matematik Antarabangsa

Finland 509 Sederhana

Quebec, Canada 543 Sederhana

Malaysia 461 Rendah


Sistem Pendidikan di
Finland

Perguruan adalah profesion yang sangat popular

Tiada Peperiksaan

Zaman persekolahan yang singkat

Jumlah kerja rumah adalah rendah


02
Nilai & Norma
Pendidikan
Menekankan tentang kesaksamaan
dalam pendidikan tanpa mengira
kaum, bahasa, agama, dan jantina

Finland Kanada
Persamaan
Finland
- Pembelajaran sepanjang
hayat

- Melahirkan masyarakat yang


holistik

- Mencapai kesejahteraan

Malaysia
Nilai ● Identiti

● Kewarganegaraan

Pelajar ● Kemahiran Berfikir

● Kemahiran Memimpin

● Inovasi

● Integriti
03
PERINGKAT
PENGAJIAN
MALAYSIA KANADA FINLAND

Pra-Sekolah (4-6 tahun) Pendidikan Pra-Rendah (4-5 tahun) Pra-Pendidikan (4-6 tahun)
Menyuburkan potensi dalam semua Membolehkan kanak-kanak untuk Mengajar untuk lebih berdikari,
aspek perkembangan, menguasai mengembangkan potensi proaktif, bekerjasama dan berani dalam
kemahiran asas dan memupuk sikap sepenuhnya latihan fizikal
positif

Pendidikan Rendah (7-12 tahun) Pendidikan Rendah (7-12 tahun) Pendidikan Asas (Gred 1-9/7-15 tahun)
● Tahap 1 (Tahun 1-3) & 2 (Tahun ● Percuma ● Asas & Rendah Atas
4-6) ● Percuma: Makan tengahari, buku,
● Sukatan berbeza mengikut tahap alatan menulis, pengangkutan

Pendidikan Menengah Pendidikan Menengah Pendidikan Menengah


● Bawah (13-15tahun) & ● Percuma (Gred 10-12/16-18 tahun)
Atas (16-17tahun) ● Bawah (13-15 tahun) & ● Yuran & makanan tengahari
● (SMK, SMKA, SSM, SSeM) Atas (16-17tahun) percuma
● Kolej Vokasional ● Pelajar yang berjaya ● Khusus kepada pelajar yang ingin
menamatkan pengajian akan melanjutkan pelajaran ke peringkat
memperoleh sijil Diploma. universiti
● Menengah Vokasional&Latihan
Perantisan: bagi pelajar yang ingin
melanjutkan ke dunia pekerjaan)
MALAYSIA KANADA FINLAND

Pendidikan Pra Universiti


● Tingkatan 6, Matrikulasi, Asasi,
Diploma, A-Level

Pengajian Tinggi Pengajian Tinggi Pengajian Tinggi


● Diuruskan oleh KPTM ● Pra-siswazah (Diploma & ● Sarjana Muda (3 tahun)
● Pra-siswazah (Diploma & Sarjana Sarjana Muda) ● Sarjana (2 tahun)
Muda) ● Pasca-siswazah (Sarjana & ● Doktor Falsafah
● Pasca-siswazah (Sarjana & Doktor Doktor Falsafah)
Falsafah) Politeknik
Pendidikan Vokasional ● Fokus kepada kemahiran praktikal,
● Menyediakan bidang-bidang terlibat secara langsung dalam
kendiri (2-3 tahun) projek-projek pembangunan
industri
● Politeknik Diploma (3-4 tahun)
● Politeknik Sarjana (1-2 tahun)
04
SILIBUS/SUBJEK
Silibus dan Subjek di Malaysia
- Kurikulum Standard Sekolah Rendah

Subjek Teras ● Bahasa Melayu


● Bahasa Inggeris
● Matematik
● Sains
● Pendidikan Islam/Pendidikan Moral
● Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
● Pendidikan Kesenian Bahasa Cina (SJKC)
● Pendidikan Kesenian Bahasa Tamil (SJKT)

Subjek Tambahan ● Bahasa Arab


● Bahasa Cina (SK)
● Bahasa Tamil (SK)
● Bahasa Iban
● Bahasa Kadazandusun
● Bahasa Semai
Silibus dan Subjek di Malaysia
- Kurikulum Standard Sekolah Menengah

Subjek Teras ● Bahasa Melayu


● Bahasa Inggeris
● Matematik
● Pendidikan Islam/Pendidikan Moral
● Sejarah

Subjek Wajib ● Pendidikan Jasmani dan Kesihatan

Subjek Elektif ● Bahasa (Cina,Tamil,Iban,Jepun)


● Kemanusiaan Dan Sastera Ikhtisas (Prinsip
Perakaunan, Ekonomi dll.)
● Pengajian Islam
● Sains Tulen dan Matematik Tambahan
● Sains Gunaan dan Teknologi (Reka Cipta, Sains
Komputer dll.)
● Mata Pelajaran Vokasional (Pembuatan Perabot,
Katering dan Pengajian)
Silibus/Subjek di Kanada
- Pendidikan Rendah

Subjek ● Pendidikan Seni


● Bahasa Perancis Sebagai Bahasa Kedua
● Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
● Bahasa Inggeris
● Matematik
● Bahasa Ibunda
● Sains dan Teknologi
● Pengajian Sosial
● Sejarah
● Geografi
Silibus/Subjek di Kanada
- Pendidikan Menengah

Subjek Mandatori ● Bahasa Inggeris


● Matematik
● Pendidikan Kesihatan
● Sains
● Sejarah Dunia
● Geografi
● Bahasa Perancis sebagai Bahasa Kedua
● Kursus Kewarganegaaran

Subjek Elektif ● Perniagaan


● Sains Semula Jadi
● Sains Sosial
● Sains Teknologi
● Fotografi
● Pendidikan Seni
Silibus/Subjek di Finland
- Pendidikan Rendah

Subjek (Gred 1-6) ● Bahasa Ibunda dan Kesusasteraan (Finnish atau Swedish)
● Bahasa Ibunda Kedua (Swedish atau Finnish)
● Bahasa Asing
● Matematik
● Kajian alam sekitar
● Agama dan Etika
● Muzik
● Pendidikan Seni visual
● Kraf
● Pendidikan Jasmani
● Kaunseling bimbingan (tertumpu kepada tanggungjawab peribadi dan kemahiran
belajar)
Silibus/Subjek di Finland
- Pendidikan Rendah

Subjek (Gred 3-6) ● Subjek-subjek sama seperti Gred 1-6


● Biologi
● Geografi
● Fizik
● Kimia
● Sejarah
● Kajian Sosial
● Ekonomi Rumah Tangga
Silibus/Subjek di Finland
- Pendidikan Menengah

Subjek Kompulsori ● Bahasa Ibunda dan Kesusasteraan (Finnish atau Swedish)


● Bahasa Ibunda Kedua (Swedish atau Finnish)
● Bahasa Asing
● Pengajian Alam Sekitar
● Pendidikan Sivik
● Agama atau Etika
● Sejarah
● Pengajian Sosial
● Matematik
● Fizik
● Kimia
● Geografi
● Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
● Muzik
● Pendidikan Seni Visual
● Kraf
● Ekonomi Rumah Tangga
05
KAEDAH
PENGAJARAN
Penggunaan PAK21

Malaysia
Mula menerapkan PAK21,

Penggunaan secara sederhana.

Finland
Pembelajaran berpusatkan Kanada
murid mula digunakan secara Pembelajaran teradun dan
meluas pembelajaran hibrid digunakan
secara meluas.
Teknik PAK 21 digunakan
dengan kerap. Penggunaan PAK21 semakin
luas digunakan
Rehat antara Kelas

Malaysia
Rehat atas ihsan guru.

Rehat yang diperuntukkan


hanya 30 minit sehari.

Finland
Membenarkan rehat 15 minit Kanada
setelah 45 minit kelas Tidak dinyatakan di
mana-mana sumber.
10 minit rehat untuk beberapa
kali untuk membuat apa yang
mereka suka
Penggunaan ICT dalam Pembelajaran

Malaysia
Kebenaran penggunaan peranti
digital hanya di sesetengah
sekolah

Kadar penggunaan fasiliti ICT


Finland yang rendah.

Kelas hibrid merupakan satu Kanada


budaya di sana. Penyampaian dan pemerolehan
maklumat digalakkan
Literasi digital ditekankan menggunakan platform digital
dalam kelas mereka
Penggunakan platform digital
dalam PdP
Kemampuan ICT Sekolah

Malaysia
Penyediaan rangkaian nirwayar
di kawasan sekolah

Komputer hanya terletak di


makmal komputer dan bilik
Finland guru

Penggunaan ICT yang meluas di Kanada


sekolah Akses internet yang baik di
sekolah secara umum
Kemudahan ICT tersedia di
kelas masing-masing Peralatan yang agak lengkap di
sekolah
06
PENILAIAN/GRED
Sistem Peperiksaan di Malaysia

Kaedah Pihak yang Kepentingan


Mengendalikan Prasyarat kemasukan ke
Peperiksaan awam selaras
seluruh negara. Petugas awam, yang terdiri pengajian tinggi
daripada guru, dan kakitangan
Tahap peperiksaan juga selaras sokongan sekolah dan jabatan Pengujian kemahiran bahasa,
seluruh negara pendidikan kemanusiaan, sains dan
matematik di peringkat rendah.
Peperiksaan dalaman sekolah
mengikut format peperiksaan Pemantauan prestasi murid di
awam setiap peperiksaan, untuk
kemasukan ke peringkat
seterusnya.
Sistem Peperiksaan di Finland

Kaedah Pihak yang Kepentingan


Mengendalikan Prasyarat kemasukan ke
Tiada peperiksaan yang selaras
di Finland, kecuali di akhir Petugas awam, yang terdiri pengajian tinggi
persekolahan menengah. daripada guru dan pegawai
kerajaan Tiada perbandingan di antara
Peperiksaan Matrikulasi di pelajar, sekolah dan wilayah.
akhir pengajian menengah Pihak berkuasa tempatan juga
sebagai prasyarat ke pengajian membantu dalam pengendalian
tinggi. peperiksaan
Sistem Peperiksaan di Kanada

Kaedah Pihak yang Kepentingan


Mengendalikan Prasyarat kemasukan ke
Peperiksaan mengikut
negeri/wilayah. Petugas awam, yang terdiri pengajian tinggi
daripada guru.
Tahap peperiksaan juga Pengujian kemahiran menulis,
mengikut negeri/wilayah. membaca dan sains matematik
di peringkat rendah.
Contoh:
Di Wilayah Alberta, Pemantauan prestasi murid di
peperiksaan awam berada di setiap gred.
Gred 6 dan 9 dan 12, namuh
hanya keputusan peperiksaan
di Gred 12 yang mempunyai
pelaporan.
Kaedah Pentaksiran di Malaysia
Peperiksaan Bertulis
Pentaksiran Bilik Peperiksaan bertulis dijadikan
Darjah asas peperiksaan awam.

Dijalankan untuk peperiksaan Maklumat hasil pentaksiran


awam merupakan keputusan murid.

Maklumat hasil pentaksiran Perkara yang dinilai


akan dimasukkan dalam
keputusan peperiksaan awam. Jasmani
Sukan
Kokurikulum
Psikometrik
Kemahiran Bahasa
Kemahiran Saintifik dan
Matematik
Kaedah Pentaksiran di Kanada
Peperiksaan Bertulis
Pentaksiran Bilik Peperiksaan bertulis dijadikan
Darjah asas peperiksaan awam.

Hanya dijalankan berasaskan Maklumat hasil pentaksiran


sekolah merupakan keputusan murid.

Maklumat hasil pentaksiran Domain yang dinilai


akan dimaklumkan kepada ibu
bapa sebagai makluman Pemikiran Kritis
perkembangan anak-anak. Komunikasi Budaya dan Kewargananegaraan Global
Penyelesaian Masalah Inovasi dan Kreativiti
Kolaborasi Perkembangan dan Kesihatan Kendiri
Pengurusan Maklumat
Kaedah Pentaksiran di Finland
Peperiksaan Bertulis
Pentaksiran Bilik Peperiksaan bertulis dijadikan
Darjah asas peperiksaan awam.

Penilaian berterusan bagi Maklumat hasil pentaksiran


penilaian ke sekolah menengah. digunakan untuk kemasukan ke
universiti
Dalam bentuk portfolio Perkara yang dinilai
Peperiksaan bertulis:
Kemahiran Saintifik dan
Matematik

Pentaksiran Bilik Darjah:


Segala hasil kerja Pelajar di
Peringkat Sekolah Rendah
Penggredan di Malaysia
Gred SPM: Gred PT3:

Kaedah
Gred yang sama di seluruh
negara, mengikut tahap
pendidikan
Penggredan di Kanada
Contoh gred di wilayah Alberta:

Kaedah
Gred berbeza mengikut
negeri/wilayah
Penggredan di Finland
Contoh gred menengah atas:

Kaedah
Gred sama seluruh negara,
mengikut tahap pendidikan.

Menggunakan kaedah “bell


curve” dalam penentuan
markah
07
EKUALITI DAN EKUITI
DALAM
PENDIDIKAN
EKUALITI EKUITI
Peluang Pendidikan

Finland Kanada Malaysia

Semua kaum tidak


Semua mendapat peluang yang sama dalam mendapat peluang
pendidikan yang sama dalam
pendidikan
Turut mengutamakan Turut mengutamakan Hanya pelajar dengan
warganegara asing di warganegara asing sijil kelahiran Malaysia
dalam sistem (tetapi mereka boleh masuk ke
pendidikan mereka mempunyai polisi imigrasi sekolah kerajaan
yang selektif)
Bantuan Yang Diberikan

Finland Kanada Malaysia

- Pendidikan adalah - Yuran sekolah - Yuran sekolah


percuma untuk pelajar dibiayai kerajaan dan
pelajar sehingga oleh kerajaan universiti awam
umur 18 tahun untuk warganegara disubsidikan
- Peruntukan Kanada untuk
tambahan untuk warganegara
pelajar tertentu
08
PEMILIHAN GURU
Kelayakan Yang Diperlukan Untuk Menjadi Guru

Malaysia
Sarjana Muda Dalam
Pendidikan / Sarjana Muda dan
Diploma Pendidikan

Finland
Ijazah Sarjana termasuk Kanada
Pengajian Pedagogi dan Sarjana Muda Dalam
Amalan Pengajaran. Pendidikan dan Sijil Wilayah
Guru
09
KESIMPULAN
Kesimpulan
● Pendidikan di Malaysia masih perlu banyak
penambahbaikan dari segi:

○ Pengurangan penilaian berasaskan peperiksaan


■ Finland dan Canada banyak mengamalkan pentaksiran bilik
darjah, peperiksaan hanya dijalankan pada waktu tertentu
sahaja.

○ Mengambil berat berkenaan ekuiti dan kesaksamaan dalam


pendidikan
■ Finland dan Canada memberi pendidikan yang saksama tanpa
mengira kewarganegaraan

● Namun, silibus pendidikan di Malaysia sudah cukup


baik, hanya pelaksanaan yang perlu diperbaiki.
Terima Kasih!
Segala persoalan adalah
dialu-alukan.

CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo,


including icons by Flaticon, and infographics & images by Freepik

Anda mungkin juga menyukai