Anda di halaman 1dari 10

SJK (C) LEE MING

PERANCANGAN
STRATEGIK

KELAB BOLA KERANJANG


TAHUN 2018
SJK ( C ) LEE MING
ANALISIS PERSEKITARAN ORGANISASI ( SWOT ANALISIS )

KEKUATAN (STRENGTH ) KELEMAHAN ( WEAKNESS )

 Guru yang berpengalaman dan berkemahiran  Kebanyakan ibu bapa kurang mengambil berat
terhadap aktiviti kokurikulum terutamanya pelajar
 Pihak pentadbir dan PIBG sentiasa memberi perempuan.
sokongan sama ada dari segi tenaga atau kewangan.
 Lebih kurang separuh daripada murid tahun 4,5 dan 6
 Sekolah mempunyai gelanggang bola keranjang bermasalah berat berlebihan.
untuk murid-murid menjalankan aktiviti dan membuat
latihan asas bola keranjang.

 Mempunyai masa pada 1M1S untuk latihan

PELUANG (OPPORTUNITIES ) ANCAMAN ( TREAT )

 Murid-murid berpotensi untuk menguasai permainan bola  Pengaruh teknologi maklumat.


keranjang.
 Tiada galakan dan sokongan daripada ibu bapa.

 Sokongan kewangan daripada PIBG atau Lembaga  Ibu bapa kurang memberi perhatian terhadap tingkah laku
Jemaah Pengurus Sekolah . kanak-kanak.
SJK ( C ) LEE MING
ISU STRATEGIK, MATLAMAT STRATEGIK, OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN (TARGET)
PEMBINAAN PELAN STRATEGIK

SASARAN
ISU MATLAMAT OBJEKTIF PETUNJUK INISIATIF /
STRATEGIK STRATEGIK PRESTASI STRATEGI
UTAMA TOV 2018
% %
Prestasi 1. Meningkatkan Meningkatkan % pelajar yang 8% 18% 1. Meningkatkan kualiti
pencapaian kelab prestasi murid kompetensi dapat skor A dalam pengajaran guru.
bola keranjang terhadap bola keilmuan dan aktiviti sukan dan
kurang keranjang. kemahiran murid- permainan. 2. mengadakan
cemerlang. murid dalam bola program
2. Meningkatkan keranjang untuk % peserta yang 11% 16% pembangunan kelab
kesedaran ibu bapa mencapai berjaya mewakili bola keranjang.
terhadap aktiviti cemerlang. sekolah ke
kokurikulum. peringkat daerah 3. Meningkatkan
pada tahun lepas. penglibatan murid
3. Meningkatkan dalam aktiviti
bilangan guru yang sokongan kelab bola
dapat menguasai keranjang.
kemahiran asas
bola keranjang. 4. Pertandingan bola
keranjang di dalam
sekolah.
PELAN TAKTIKAL
Isu Strategik : Murid-murid sangat lemah dalam menguasai kemahiran asas bola keranjang.
Matlamat : Memberi pendedahan kemahiran asas bola keranjang supaya murid-murid boleh bermain bola keranjang
dengan cemerlang.
Objektif : 1. Meningkatkan penguasaan kemahiran asas bola keranjang kepada murid-murid.
2. Menarik lebih ramai murid-murid untuk bermain bola keranjang.
Strategi : Mengadakan klinik bola keranjang, pertandingan dalaman dan kejohanan bola keranjang MSSD, MSSJ dan
MSSM.

BIL. PROGRAM/ T/JAWAB TEMPOH/ KOS/ OUTPUT KPI CATATAN PELAN


PROJEK HARI/ SUMBER (SASARAN) KONTIGENSI
KEKERAPAN RM
1 Latihan bola Guru Januari - Peratus murid-murid Prestasi murid untuk Murid Tahun 4 hingga Guru yang
keranjang untuk penasihat yang menguasai teknik menyertai 6 berpengalaman
pertandingan dan guru dan kemahiran pertandingan bola dalam
zon Benut Kelab Bola pertandingan keranjang meningkat. pertandingan
Keranjang meningkat bola keranjang
2 Latihan asas bola Guru Februari - - Peratus murid-murid Prestasi permainan Murid Tahun 4 hingga Guru yang
keranjang penasihat November menguasai kemahiran murid-murid 6 berpengalaman
dan guru asas meningkat. bertambah baik. dalam
Kelab Bola Kemahiran: Kemahiran: pertandingan
Keranjang Menggelecek, Menggelecek, bola keranjang
menghantar, menghantar,
menerima, menjaring menerima, menjaring
bola bola
3 Pertandingan Guru Januari - RM 100 Peratus Prestasi Murid Tahun 4 hingga Guru yang
Bola Keranjang penasihat Februari murid-murid yang permainan 6. berpengalaman
Zon Benut/ MSSD dan guru berminat dan berbakat murid meningkat ke dalam
Kelab Bola meningkat. tahap cemerlang. pertandingan
Keranjang bola keranjang
Pertandingan Guru Oktober - RM 50 Peratus Prestasi Murid Tahun 4 hingga Perkongsian
4 Bola Keranjang penasihat November murid-murid yang permainan 6. pengalaman
Peringkat Sekolah dan guru berminat dan berbakat murid meningkat ke daripada rakan
2018 Kelab Bola meningkat. tahap cemerlang.
Keranjang
PELAN OPERASI UNTUK STRATEGI 1

1. NAMA PROGRAM Latihan bola keranjang untuk pertandingan zon Benut


2. MATLAMAT Memberi pendedahan kemahiran pertandingan dalam bola keranjang kepada murid-murid.
3. OBJEKTIF Meningkatkan penguasaan kemahiran dan teknik semasa pertandingan.
4. PPPM Anjakan ke-1 : Kesamarataan Akses Kepada Pendidikan
5. TEMPOH Januari
6.SASARAN Semua murid Tahun 4 hingga Tahun 6
7. KOS/SUMBER -
8. STRATEGI PELAKSANAAN / PROSES KERJA

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH/ STATUS/PELAN


HARI/KEKERAPAN KONTIGENSI
1 Perjumpaan guru-guru dan Guru Penasihat dan guru 1 kali Sekiranya GB tiada
pemimpin Kelab Bola Keranjang. Kelab Bola Keranjang. maka GPK akan
mempengerusikan dan
2 Melaksanakan Program. Guru Penasihat dan guru Sepanjang Tahun memantau.
Kelab Bola Keranjang.

3 Pemantauan dijalankan. Guru Besar dan GPK 1 kali

4 Pemantauan 1. Guru Besar dan GPK 1 kali

5 Penilaian 1. Semua guru Selepas program


penasihat. dijalankan
PELAN OPERASI UNTUK STRATEGI 2
1. NAMA PROGRAM Latihan asas bola keranjang
2. MATLAMAT Memberi pendedahan kepada murid-murid tentang kemahiran asas bola keranjang.
3. OBJEKTIF Meningkatkan bilangan murid yang dapat menguasai kemahiran asas bola keranjang.
4. PPPM Anjakan ke-10 : Maksimumkan Keberhasilan Murid
5.TEMPOH Februari - November
6. SASARAN Semua murid Tahun 3 hingga 6.
7. KOS -
8. STRATEGI PELAKSANAAN / PROSES KERJA

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS/PELAN


KONTIGENSI
1 Perjumpaan guru-guru dan Guru Penasihat dan guru 1 kali
pemimpin Kelab Bola Keranjang. Kelab Bola Keranjang.

2 Mengagihkan tugasan dan Guru Penasihat dan guru 1 kali


jadual pelaksanaan Kelab Bola Keranjang.

3 Pelaksanaan program Guru Besar dan GPK Februari - Sekiranya GB tiada


-Menjalankan latihan. November maka GPK akan
mempengerusikan
4 Pemantauan 1. Guru Besar dan GPK 1 kali

5 Penilaian 1. Semua guru Selepas program


penasihat. dijalankan

PELAN OPERASI UNTUK STRATEGI 3


1. NAMA PROGRAM Pertandingan Bola Keranjang Zon Benut/ MSSD.
2. MATLAMAT Memberi pendedahan kepada murid-murid tentang kemahiran dan situasi sebenar pertandingan.
3. OBJEKTIF i.Meningkatkan prestasi pencapaian murid dalam peringkat zon dan daerah.
ii. Memupuk sikap bertoleransi, kerjasama dan keyakinan diri dalam kalangan murid
4. PPPM Anjakan ke-3 : Rakyat Yang Menghayati Nilai
5.TEMPOH Februari
6. SASARAN Semua murid Tahun 4 hingga Tahun 6
7. KOS RM 100
8. STRATEGI PELAKSANAAN / PROSES KERJA

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS/PELAN


KONTIGENSI
1 Perjumpaan guru-guru dan Guru Penasihat dan guru 1 kali
pemimpin Kelab Bola Keranjang. Kelab Bola Keranjang.

2 Melaksanakan Program. Guru Penasihat dan guru Jan


Kelab Bola Keranjang.

3 Laporan aktiviti disediakan. Setiausaha Kelab Bola Jan


Keranjang

4 Pemantauan 1. Guru Besar dan GPK 1 kali Sekiranya GB tiada


maka GPK akan
memantau

5 Penilaian 1. Semua guru Selepas program


penasihat. dijalankan

PELAN OPERASI UNTUK STRATEGI 4


1. NAMA PROGRAM Pertandingan Bola Keranjang Peringkat Sekolah 2018
2. MATLAMAT Mencungkil bakat untuk pertandingan bola keranjang tahun depan
3. OBJEKTIF i.Meningkatkan prestasi pencapaian murid dalam peringkat zon dan daerah.
ii. Memupuk sikap bertoleransi, kerjasama dan keyakinan diri dalam kalangan murid
4. PPPM Anjakan ke-3 : Rakyat Yang Menghayati Nilai
5.TEMPOH Oktober - November
6. SASARAN Semua murid Tahun 4 hingga Tahun 6
7. KOS RM 100
8. STRATEGI PELAKSANAAN / PROSES KERJA
LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS/PELAN
KONTIGENSI
1 Perjumpaan guru-guru dan Guru Penasihat dan guru 1 kali
pemimpin Kelab Bola Keranjang. Kelab Bola Keranjang.

2 Melaksanakan Program. Guru Penasihat dan guru Oktober-


Kelab Bola Keranjang. November

3 Laporan aktiviti disediakan.


PENGERUSI
Setiausaha Kelab Bola November
En So Ching Chye
Keranjang
(Guru Besar)
4 Pemantauan 1. Guru Besar dan GPK 1 kali Sekiranya GB tiada
maka GPK akan
memantau

5 Penilaian 1. Semua guru Selepas program


penasihat. dijalankan

SJK (C) LEE MING


Carta Organisasi Jawatankuasa Kelab Bola Keranjang 2018

TIMBALAN PENGERUSI
Pn. Loh Fei Ling
(GPK KK)

SETIAUSAHA KOKURIKULUM
Cik Shella Gan
KETUA GURU PENASIHAT
En. Lee Wee Sen

GURU PENASIHAT
Cik Wong Siew Chen
Pn Loh Peck Ying
Pn Chua Hui HIang

Anda mungkin juga menyukai