Anda di halaman 1dari 10

UNIT 1

FALSAFAH SUKAN

FALSAFAH SUKAN Objektif : 1. 2. 3. 4. 5. Boleh membezakan main (play), permainan (game) dan sukan (sport) Tahu sebab-sebab penglibatan individu dan negara dalam sukan. Huraikan pentingnya ilmu sains sukan dalam kejurulatihan. Faham proses dan komponen kejurulatihan. Sedar pentingnya membentuk falsafah kejurulatihan masing-masing.

KONSEP SUKAN

1. MAIN (PLAY) - Aktiviti fizikal yg melibatkan seorang atau kumpulan peserta


yang mudah (simple) organisasinya. Main berlaku atas desakan emosi secara spontan. Ia bertujuan untuk keseronokan dan boleh ditamatkan bila-bila masa oleh peserta-peserta. Mereka mengambil bahagian secara sukarela. Juga, main tidak tetap dari aspek peraturan, masa, dan tempat. Contoh: Galah panjang, Polis-sentri, Cuit ekor, 2 X 2 rebut bola. PERMAINAN Aktiviti yang berstruktur dengan organaisasi mengikut masa,ruang,dan peraturan yang menjelaskan corak tingkahlaku pesertanya; hasilnya adalah untuk menentukan pihak yang menang atau tewas (Singer 1988) Contoh: Main Catur ; Ragbi Cuit

SUKAN Segala aktiviti kompetitif yang diinstitusikan dan melibatkan pergerakan dan kemahiran fizikal di mana penyertaan seseorang itu didorongkan oleh kepuasan dalaman atau ganjaran luaran. Memancing, Dam, Menari Sukan ???? Ciri-Ciri Sukan Kompetitif 1. Bersifat fizikal ( ada pergerakan kencang/teknik 2. Ada peraturan-peraturan /undang-undang yang piawai (standard rules) 3. Berunsur persaingan/pertandingan ( ada keputusan) 4. Ada badan/persatuan yang mengawalnya (instituionalised) 5. Memerlukan latihan untuk menguasai kemahiran/strategi

PENGLIBATAN INDIVIDU A. Mengapa individu terlibat dalam sukan - Perubahan socio-politik masyarakat dan peredaran masa membawa perubahan konsep dan persepsi sukan. Majulah Sukan Untuk Negara

1. Kesihatan 2. Kecergasan 3. Rekreasi 4. Keseronokan 5. Budaya 6. Sosial 7. Teori Katarsis 8. Kecemerlangan 9. Kebendaan 10. Astetik

: kesejahteraan diri & kualiti hidup : penglibatan dalam aktviti. fizikal/sukan : pengisian masa lapang,sihat dan seronok. : mencari kepuasan dan hiburan yang sihat. : pola tingkahlaku yang diterima masyarakat. : peluang berinteraksi melalui aktiviti umum. : mengeluarkan perasaan emosi. : persembahan prestasi yang terbaik. : pengiktirafan pelbagai bentuk(wang,gelaran). : menikmati kecantikan pergerakan/persembahan.

KESIHATAN KECERGASAN SOSIAL KESERONOKAN

MENGAPA BERSUKAN ???????????


KECEMERLANGAN ASTETIK

Mr Body Beautiful
PENGLIBATAN NEGARA DALAM SUKAN 1) POLITIK a) Alat perpaduan dan kestabilan negara

2) KESIHATAN RAKYAT a) Rakyat Sihat Negara Maju 3) PENDIDIKAN a) Pembangunan taraf sukan 4) REKREASI a) Penggalakan gaya hidup sihat 5) EKONOMI a) Penjana pendapatan utk negara 6) PERHUBUNGAN ANTARABANGSA a) Persahabatan global melalui sukan MENGAPA KESEDARAN TENTANG SUKAN MENINGKAT ? 1. Perubahan Gaya Hidup 2. Kempen Kesedaran 3. Program Sukan 4. Penglibatan Wanita 5. Perhubungan Antarabangsa 6. Penajaan Meningkat SAINS SUKAN Definisi .satu bidang yang mengkaji aplikasi prinsip-prinsip dan teknik-teknik saintifik untuk tujuan membaiki dan meningkatkan pelakuan manusia dalam sukan. Konsep Sains Sukan Perkembangannya berasal dari bidang P.Jasmani yang berkait dengan pembelajaran kemahiran/motor. Usaha untuk meningkatkan prestasi atlet telah membawa perkembangan pesat dalam bidang Sains Sukan. Merangkumi bidang-bidang sains seperti : Nutrisi, Perubatan Sukan, Psikologi Sukan, Fisiologi Senam, Biomekanik, Metodologi Latihan, Fisioterapi,Tekologi Sukan, Analisis Pergerakan . Menambah ilmu tentang respons manusia terhadap latihan .. Apa Itu Kejurulatihan ? 1. Proses yang terancang untuk membantu seorang individu atau kumpulan atlet mempelajari kemahiran dan mencapai matlamatnya . 2. Jurulatih mengujudkan keadaan yang sesuai untuk merangsangkan pembelajaran dan motivasi atlet . 3. Kejuruatihan sukan melibatkan 4 aspek: Fizikal, Teknik, Taktikal, dan Psikologikal 4. Kejurulatihan memerlukan pelbagai kemahiran: merancang, mengurus, melatih, menilai, berkomunikasi, membuat keputusan

Pentingnya Kejurulatihan Yang Betul 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Latihan yang berlandaskan prinsip2 latihan Aplikasi ilmu sains sukan Penguasaan teknik yang betul Menjauhi kejadian kecederaan Latihan yang terancang utk memuncak pada masa yg sesuai Mengelak kejadian kesan-kesan negatif seperti : dataran latihan, burnt out awal, Mengekalkan motivasi untuk latihan yang lebih mencabar.

M EM BIN A FALS AFAH KEJU R U LATIH AN


PERTIMBANGAN MENGENALI ATLET MENGENALI ATLET -personaliti, kemampuannya, -personaliti, kemampuannya, matlamatnya, latihan dan matlamatnya, latihan dan gaya kejurulatihan yg sesuai gaya kejurulatihan yg sesuai

PENGETAHUAN PENGETAHUAN TENTANG DIRI TENTANG DIRI -kekuatan,kelemahan, kekuatan,kelemahan, mengapa jadi j/latih? mengapa jadi j/latih?

PENGETAHUAN PENGETAHUAN TENTANG TUGAS TENTANG TUGAS KEJURULATIHAN KEJURULATIHAN masalah,kekangan, masalah,kekangan, pengorbanan,nilai pengorbanan,nilai sosial,pengiktirafan sosial,pengiktirafan

PROSES KEJURULATIHAN
Satu proses berterusan dalam perancangan dan pelaksanaan; - Keputusan semua aspek kejurulatihan dibuat berasaskan maklumat yang dikumpulkan. -Kemajuan atlet dan kesesuaian program latihan perlu dinilai. 1. M ENGUM PUL DA A M A L A T / K UM T KITARAN PROSES KEJULATIHAN 5. M ENIL I A 4.M EL K NA A A SA K N PEL N A 2. M EM BUA T DIA GNOSIS

3.Merancang pelan tindakan/program

SIFAT-SIFAT JURULATIH YANG BERJAYA 1. Berpengalaman dan berilmu 2. Bermotivasi dan komited 3. Mempunyai visi dan sasaran 4. Kemahiran merancang program latihan 5. Kompetensi melatih 6. Prioriti yang tepat 7. Fleksibel (adaptability to change) 8. Kestabilan emosi 6.1 Falsafah Kejurulatihan Falsafah kejurulatihan ialah satu pegangan dan kepercayaan tentang manusia dan sukan. Selain itu, falsafah membolehkan seseorang individu itu berfikir secara kritis dan kreatif bagi mengatasi sebarang cabaran dan masalah yang dihadapi. 6.2 Peranan Jurulatih Pengajar (Instructor) Guru (Teacher) Penggerak (Motivator) Pendisiplin (Diciplinarian) Pengurus (Manager) Agen Publisiti (Publicity agent) Pekerja Sosial (Social worker) Rakan (Friend) Saintis (Scientist) Pelajar (Student) Mengarah aktiviti Menyampai pengetahuan dan idea baru Menggerak perlakuan Mewujudkan ganjaran dan dendaan Mengetahui dan mengarah atlit Berhubung dengan media dan orang awam Membimbing, menasihat, dan membantu atlet Memberi ruang dan masa untuk eratkan perhubungan. Menganalisis, menilai dan membuat keputusan Mendengar, mempelajari dan berfikir untuk kebaikan diri

6.3

Jurulatih yang berkesan Untuk menjadi seseorang jurulatih yang berjaya, beliau perlu : i) Mengenali diri sendiri. kekuatan dan kelemahan diri kejayaan dan kekecewaan tahap ilmu pengetahuan ii) Mengenali atlet sendiri dari segi pencapaian, komitmen, objektif, kecerdasan dan lain-lain dari segi emosi, pemikiran, rakan, dan keluarga dari segi amalan pemakanan, kesihatan, dan masalah diri mengenalpasti bakat dan tahap penguasaan kemahiran tahap pengetahuan dari segi teknik, struktur, dan undang-undang permainan

6.4

Ciri-Ciri Jurulatih Yang Baik i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. Berpengetahuan Berpesonaliti Berperawakan Kestabilan emosi Tegas dan berani Yakin diri Objektif Demokratik ix. x. xi. xii. xiii. xiv. xv. xvi. Terbuka / Jujur Fleksibel Futuristik / berwawasan Rasional Kreatif Pandai menyesuaikan diri Berfalsafah Berkemahiran

Jurulatih yang baik juga perlu berpengetahuan dan berkebolehan tentang :i) ii) iii) iv) v) vi) vii) viii) ix) x) xi) xii) 6.5 Binaan program latihan Teknik dan taktik permainan Kesan pemakanan terhadap atlit Psikologi kemanusiaan dan sosial Sistem tenaga manusia yang utama Struktur dan organ badan (Anatomi) Pencegahan dan rawatan kecederaan Proses dan reaksi pembelajaran motor Pencegahan dan rawatan kecederaan Proses dan reaksi pembelajaran motor Kaedah pengajaran, menganalisis dan menilai Kesan tubuh terhadap latihan dan pertandingan.

Gaya Kejurulatihan

Sebagai seorang jurulatih, pemilihan gaya kejurulatihan perlu diberi perhatian untuk mengajar kemahiran dan strategi permainan. Corak pengurusan program latihan dan pertandingan serta peranan atlet dalam proses membuat keputusan juga dapat ditentukan. Tiga gaya yang boleh digunakan untuk mengendalikan sesi latihan adalah :

Gaya Kejurulatihan Gaya Arahan - Semua arahan diberi oleh jurulatih - Atlet mengikut arahan jurulatih - Jurulatih tetapkan pilihan dan buat keputusan - Pengurusan dan pengelolaan latihan yang lebih mudah - Komunikasi satu hala Gaya Submissive - Jurulatih memberi arahan dan bimbingan yang minimum - Hanya melibatkan diri sepenuhnya semasa wujud masalah - Tidak banyak terlibat dalam proses membuat keputusan - Atlet diberi kebebasan untuk mengendalikan latihan secara sendiri Gaya Koperatif - Proses membuat keputusan dan pemilihan dibuat bersama oleh jurulatih dan atlet - Atlet diberi peluang untuk menetapkan matlamat dan membuat keputusan sendiri - Komunikasi dua hala - Mewujudkan suasana keterbukaan - Kepercayaan yang lebih tinggi diberi ke atas atlet

Jurulatih boleh memilih kaedah dan teknik yang bersesuaian mengikut kumpulan atlet masing-masing.

Kemuliaan kita yang terbesar bukanlah kerana kita tidak pernah jatuh, melainkan kerana kita bangkit kembali setiap kali jatuh Goldsmith