Anda di halaman 1dari 16

Latihan Ulangkaji Bahasa Melayu Tahun 1

SK Putrajaya Presint 9(2)

Nama Kelas

SEKOLAH KEBANGSAAN PUTRAJAYA PRESINT 9(2)


LATIHAN ULANG KAJI
BAHASA MELAYU TAHUN 1
(1 jam 30 minit)
Soalan 1 hingga 10
Tuliskan huruf-huruf yang tertinggal dalam bulatan.
1 2

3 4

5 6

7 8

1
9 0

1
Latihan Ulangkaji Bahasa Melayu Tahun 1
SK Putrajaya Presint 9(2)

(5 markah)
Soalan 11 hingga 16
Padankan huruf kecil dan huruf besar dengan betul.

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6
2
Latihan Ulangkaji Bahasa Melayu Tahun 1
SK Putrajaya Presint 9(2)

(5 markah)
Soalan 17 hingga 21
Baca dan padankan suku kata dengan gambar yang betul.

1
7

1
8

1
9

20

3
21
Latihan Ulangkaji Bahasa Melayu Tahun 1
SK Putrajaya Presint 9(2)

( 5 markah)
Soalan 22 hingga 26
Lengkapkan suku kata berdasarkan gambar.

22 23

24

25 26

4
Latihan Ulangkaji Bahasa Melayu Tahun 1
SK Putrajaya Presint 9(2)

(5 markah )

5
Latihan Ulangkaji Bahasa Melayu Tahun 1
SK Putrajaya Presint 9(2)

Soalan 27 hingga 32
Tulis perkataan yang betul berdasarkan gambar.

27

kemeja
28

29

30

31

32

6
Latihan Ulangkaji Bahasa Melayu Tahun 1
SK Putrajaya Presint 9(2)

(5 markah)

7
Latihan Ulangkaji Bahasa Melayu Tahun 1
SK Putrajaya Presint 9(2)

Soalan 33 hingga 38
Isi tempat kosong dengan perkataan yang betul.

33

36

34

35

37

38

8
Latihan Ulangkaji Bahasa Melayu Tahun 1
SK Putrajaya Presint 9(2)

(5 markah)

9
Latihan Ulangkaji Bahasa Melayu Tahun 1
SK Putrajaya Presint 9(2)

Soalan 39 hingga 43
Isi tempat kosong dengan frasa yang betul.

39

40

41

42

43

( 5 markah)

10
Latihan Ulangkaji Bahasa Melayu Tahun 1
SK Putrajaya Presint 9(2)

11
Latihan Ulangkaji Bahasa Melayu Tahun 1
SK Putrajaya Presint 9(2)

Soalan 44 hingga 48
Tuliskan kata kerja yang sesuai terhadap soalan.

44 45

46 47 48

12
Latihan Ulangkaji Bahasa Melayu Tahun 1
SK Putrajaya Presint 9(2)

(5 markah)

13
Latihan Ulangkaji Bahasa Melayu Tahun 1
SK Putrajaya Presint 9(2)

Soalan 49 hingga 53
Isi tempat kosong dengan jawpan yang betul.
Pensel ini pendek. Ini biskut coklat.
Coklat ini manis.
Rambut adik hitam. Bantal itu putih.

49

___________________________________________
___________________________________________

50

___________________________________________
___________________________________________

51

___________________________________________
___________________________________________

52

___________________________________________
___________________________________________

53

___________________________________________
___________________________________________

14
Latihan Ulangkaji Bahasa Melayu Tahun 1
SK Putrajaya Presint 9(2)

(5
Salan 54 hingga 56 markah
Baca petikan di bawah dan jawab soalan kefahaman.

54
.
(1 markah)
55
.

56 (2 markah)
.
(2 markah)

15
Latihan Ulangkaji Bahasa Melayu Tahun 1
SK Putrajaya Presint 9(2)

KERTAS SOALAN TAMAT

16

Anda mungkin juga menyukai