Anda di halaman 1dari 2

MINGGU: 37

REKOD PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU AKTIVITI


PEMBELAJARAN ABAD KE-21
TARIKH/ HARI 25/1/2023 RABU
Round Table
MASA 10.00-11.00
KELAS/ KEHADIRAN 2 MULLAI __/ 26 ORANG Think Pair Share
TEMA/ WANG DAN PERBELANJAAN / Hot Seat
UNIT URUS WANG
Pembentangan Hasil Sendiri/
/
TAJUK BERBELANJA DI KANTIN Kumpulan
STANDARD 5.3 Memahami dan membina ayat mengikut Role Play
KANDUNGAN (SK)
konteks
Gallery Walk
STANDARD 5.3.3(i) Memahami, mengenal pasti dan
PEMBELAJARAN
(SP) menggunakan bentuk ayat tunggal mengikut Three Stray, One Stay
konteks Permainan
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
PEMBELAJARAN 1.Memahami dan mengenal pasti penggunaan lapan ayat dasar Tandakan √ pada ruangan berkenaan
(OP) dengan betul
KRITERIA Murid dapat:
KEJAYAAN (KK) 1.Murid memahami dan mengenal pasti penggunaan 4 daripada BAHAN BANTU BELAJAR
lapan ayat dasar dengan betul
Buku Teks / Buku Aktiviti/ BLA √

Buku Cerita / Modul


RINGKASAN Set Induksi
AKTIVITI 1.Murid mendengar penerangan guru tentang mata wang Model /Radas
Malaysia
Powerpoint/Internet/Projektor
Aktiviti
Lembaran kerja/ gambar
1.Murid membaca dan meneliti teks dan gambar.
2.Murid memahami dan mengenal pasti ayat dasar pada gambar
Radio / TV
dengan bimbingan guru.
3.Murid menyebut ayat dasar dalam ayat. Loud Reader Tandakan √ pada ruangan berkenaan
(Pembaca Lantang)
4.Murid membaca ayat dasar di buku aktiviti. ARAS PEMIKIRAN
5.Murid menulis ayat yang disebut. Write It Out (Tuliskanlah)
Mencipta
Penutup Menilai
1.Murid merumuskan isi pelajaran tentang mata wang Malaysia
dengan bimbingan guru. Menganalisis
Mengaplikasi √
PAK -21/KBAT / Berasaskan Murid Peta Bulatan Memahami √
I - THINK Pembelajaran Kolaboratif √ Peta Dakap
Mengingati
Pembelajaran Koperatif √ Peta Buih
Tandakan √ pada ruangan berkenaan
Kemahiran / Proses Peta Alir
Kemahiran Hidup Peta Buih Berganda PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN
Berkumpulan Peta Pelbagai Alir Persembahan
Komuniti Peta Pokok
Pentaksiran Formatif Peta Titi Laporan amali/eksperimen
Belajar Untuk Kehidupan Kuiz
Tandakan √ pada ruangan berkenaan Pembentangan
Kreativiti & Inovasi Sains&Teknologi Drama /Tugasan / Projek
ELEMEN MERENTAS Pend Alam Sekitar TMK Pemerhatian / lisan / soal jawab /
KURIKULUM
Keusahawanan KB- Menjanakan √ Tandakan √ pada ruangan berkenaan
Idea
Kajian Tempatan Konstruktivisme √ PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD)
NILAI: Berjimat cermat V SP:5.3.1 (i) tidak ditaksir.
TP 1
TP 2
TP 3
TP 4
TP 5
TP 6
Refleksi: Pencapaian Objektif Pembelajaran: Tindak Susul: Penambahbaikan Pdpc:

Tindak Pemulihan: Pengukuhan: Pengayaan:


susulan Aktiviti Tulisan
Murid mencatatkan ayat Murid membina ayat
penyata. penyata.

Anda mungkin juga menyukai