Anda di halaman 1dari 2

JADWAL JAGA 24 JAM DI PUSKESMAS MERDEKA

BULAN : JANUARI 2022

TANGGAL
NO NAMA PUSKESMAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
P S M P S M P S M P S M P S M P S M P S M P S M P S M P S M P S M P S M P S M P S M P S M

1 Merdeka
2 Kampus
3 Makrayu
4 Pd. Selasa
5 23 Ilir
6 Sei. Baung

TANGGAL
NO NAMA PUSKESMAS 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
P S M P S M P S M P S M P S M P S M P S M P S M P S M P S M P S M P S M P S M P S M P S M P S M

1 Merdeka
2 Kampus
3 Makrayu
4 Pd. Selasa
5 23 Ilir
6 Sei. Baung

Palembang, Januari 2022


Keterangan : Kepala Puskesmas Merdeka
Pagi : 07.30-14.00 wib
siang : 14.00-20.00 wib
Malam : 20.00-07.30 wib

dr. Hj. Erfiana Umar, M.Kes, MARS


NIP. 196106241989022001
JADWAL JAGA 24 JAM DI PUSKESMAS MERDEKA
BULAN : FEBRUARI 2022

TANGGAL
NO NAMA PUSKESMAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
P S M P S M P S M P S M P S M P S M P S M P S M P S M P S M P S M P S M P S M P S M P S M

1 Merdeka
2 Kampus
3 Makrayu
4 Pd. Selasa
5 23 Ilir
6 Sei. Baung

TANGGAL
NO NAMA PUSKESMAS 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
P S M P S M P S M P S M P S M P S M P S M P S M P S M P S M P S M P S M P S M P S M P S M P S M

1 Merdeka
2 Kampus
3 Makrayu
4 Pd. Selasa
5 23 Ilir
6 Sei. Baung

Palembang, Februari 2022


Keterangan : Kepala Puskesmas Merdeka
Pagi : 07.30-14.00 wib
siang : 14.00-20.00 wib
Malam : 20.00-07.30 wib

dr. Hj. Erfiana Umar, M.Kes, MARS


NIP. 196106241989022001

Anda mungkin juga menyukai