Anda di halaman 1dari 29

Geografi Tingkatan 1

Bahagian A : Kemahiran Geografi

BAB 1
A. Jawab soalan-soalan berikut.
08

KEDUDUKAN

PRAKTIS PETA MINDA

Bukit Bernam
07

Klinik

06

Masjid Rumah Mary

05

Rumah Kevin
04

03

Tasik Skudai
02

Padang

01 01 02 03 04 05 06 07

1. Tuliskan koordinat rumah Mary dan rumah Kevin. (a) Rumah Mary : __________________________________________________ (b) Rumah Kevin : __________________________________________________ 2. Apakah kedudukan secara relatif klinik dengan Bukit Bernam? ________________________________________________________________________ 3. Penganut agama Islam boleh bersembahyang di koordinat ________________________________________________________________________

Geografi Tingkatan 1

Bahagian A : Kemahiran Geografi

BAB 2
A.

ARAH

PRAKTIS PETA MINDA


Isikan tempat kosong berdasarkan peta di bawah.

Kg. Aman

Jalan Jim Sekolah Pejabat Pos Kuil

Sungai Mulut

Laut

Petunjuk: Petempatan Getah Kelapa Jalan raya Jambatan Sawah padi

Tempat
1. Kuil dari Sungai Mulut 2. Pejabat pos dari sekolah 3. Kampung Aman dari Jalan Jim 4. Sekolah dari sawah 5. Sungai Mulut dari sekolah
2

Arah

Geografi Tingkatan 1

Bahagian A : Kemahiran Geografi

BAB 3
A.

SKALA DAN JARAK

PRAKTIS PETA MINDA


Jawab soalan-soalan berikut.

1.

________________________ dinyatakan dengan garisan lurus yang dibahagikan kepada beberapa bahagian yang sama jaraknya. Jarak melengkung diukur dengan menggunakan ________________________ atau jalur kertas. Keluasan kawasan sekata dan tidak sekata diukur dengan menggunakan ________________________.

2.

3.

B. Tukarkan skala lurus berikut kepada penyata.

1. 0

km =

2. 0

50

100 km = 20 =

3. 0

10

km

4. 0

0.1

0.2

0.3

0.4 km

Geografi Tingkatan 1

Bahagian A : Kemahiran Geografi

BAB 4
A. Lengkapkan rajah di bawah.

GRAF

PRAKTIS PETA MINDA

Proses mengumpul dan mempersembahkan maklumat.

Pilih kaedah yang sesuai.

Membina graf garisan dan graf bar.

Geografi Tingkatan 1

Bahagian A : Kemahiran Geografi

BAB 5

PETA

PRAKTIS PETA MINDA


A. Namakan simbol-simbol berikut berdasarkan pilihan jawapan yang diberi.

Petempatan Paya bakau 1 2 3 4

Masjid Kelapa

Hutan Sungai

Tasik Kopi

5 6 7 8

B.

Lengkapkan jadual di bawah dengan simbol singkatan yang paling sesuai.

Perkara 1. Hospital 2. Bukit 3. Balai Polis 4. Padang 5. Sekolah

Singkatan

Perkara 6. Pejabat Pos 7. Kuala 8. Kampung 9. Permatang 10. Tali Air

Singkatan

Geografi Tingkatan 1

C.

Jawab soalan-soalan berikut berdasarkan peta di bawah.

Kampung Suci

Sek. B.P. Kampung Segi


Kam Me pung wa Su h nga iK am ir

Petunjuk
Jalan raya Petempatan Jambatan Sungai Pasir Kelapa Getah Masjid

Sek. B.P.

Sekolah Balai Polis

1. Nyatakan jenis pola petempatan di Kampung Suci, Kampung Segi dan Kampung Mewah. (a) Kampung Suci : __________________________________________________ (b) Kampung Segi : __________________________________________________ (c) Kampung Mewah : __________________________________________________ 2. Pekerjaan utama penduduk di Kampung Suci ialah _______________________________ 3. Tumbuhan yang terdapat di Kampung Mewah dan Kampung Segi ialah _____________

Geografi Tingkatan 1

Bahagian B : Geografi Fizikal dan Manusia

BAB 6

BENTUK MUKA BUMI

PRAKTIS PETA MINDA


A. Lengkapkan pola saliran di bawah.

Alur delta

6
7

Geografi Tingkatan 1

B.

Lengkapkan bentuk muka bumi sungai.

Peringkat hilir

Peringkat tengah

Peringkat hulu

Sungai

8
Pemendapan

Geografi Tingkatan 1

Bahagian B : Geografi Fizikal dan Manusia

BAB 7 POTENSI DAN HALANGAN BENTUK MUKA BUMI TERHADAP KEGIATAN MANUSIA
PRAKTIS PETA MINDA
A. Lengkapkan carta di bawah.

1
Pelancongan, kawasan tadahan dan pertanian Cerun curam Pembinaan terowong dan tembok batu

2
Sumber protein, sumber pengairan dan kawasan rekreasi Sungai beraliran deras Meluruskan sungai dan membina empangan

Potensi dan Halangan Bentuk Muka Bumi terhadap Kegiatan Manusia

3
Tempat pelancongan Kegiatan perikanan Tapak pelabuhan

4
Sistem pengangkutan Kegiatan perlombongan Aktiviti perindustrian

Geografi Tingkatan 1

Bahagian B : Geografi Fizikal dan Manusia

BAB 8

KESAN KEGIATAN MANUSIA TERHADAP ALAM SEKITAR


PRAKTIS PETA MINDA

A.

Namakan jenis pencemaran dan nyatakan faktor-faktor bagi setiap pencemaran.

Jenis pencemaran Faktor-faktor

Jenis pencemaran Faktor-faktor

Jenis pencemaran Faktor-faktor

Jenis pencemaran Faktor-faktor

10

Geografi Tingkatan 1

Bahagian B : Geografi Fizikal dan Manusia

BAB 9
A.

PERGERAKAN BUMI DI DALAM SISTEM SURIA


PRAKTIS PETA MINDA

Isikan ruang yang kosong.

KU

KU

KS
Matahari

KU

KS

KU

KS

PETUNJUK

KU = Kutub Utara KS = Kutub Selatan

KS

1. Namakan musim K, L, M dan N. K : ____________________________________________________________________ L : ____________________________________________________________________ M : ____________________________________________________________________ N : ____________________________________________________________________ 2. Nyatakan tarikh bagi setiap musim di atas. K : ____________________________________________________________________ L : ____________________________________________________________________ M : ____________________________________________________________________ N : ____________________________________________________________________
11

Geografi Tingkatan 1

B.

Rajah berikut merupakan kejadian bayu laut. Lihat dengan teliti, kemudian nyatakan tiga ciri-cirinya.

Tekanan tinggi Bayu laut Udara sejuk Laut

Tekanan rendah Udara panas naik

Daratan

C.

Rajah di bawah menunjukkan kejadian bayu darat. Nyatakan empat ciricirinya.

Tekanan rendah Udara panas naik Bayu darat Daratan Tekanan tinggi

Udara sejuk

Laut

____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

12

Geografi Tingkatan 1

Bahagian B : Geografi Fizikal dan Manusia

BAB 10 PENGARUH CUACA DAN IKLIM TERHADAP KEGIATAN MANUSIA


PRAKTIS PETA MINDA
A. Lengkapkan carta di bawah dengan jawapan paling sesuai.

Iklim Gurun Panas Iklim Artik Iklim Monsun Tropika Iklim China Iklim Mediterranean Iklim Sudan Iklim Khatulistiwa

Iklim Siberia Iklim Laurentia Iklim Steppe Iklim British

Zon sejuk

2 3 4 Jenis Iklim Zon sederhana 5 6 7 8 9 10 Zon panas 11

13 (ii) Pada pendapat anda, mengapakah seseorang remaja perlu memelihara maruah

dirinya?

[ 4 markah]

_______________________________________________________________________________________

Geografi Tingkatan 1

Bahagian B : Geografi Fizikal dan Manusia

BAB 11 PENGARUH MANUSIA TERHADAP CUACA DAN IKLIM


PRAKTIS PETA MINDA
A. Nyatakan punca kejadian pulau haba bandar. 1. _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ 2. _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________

Pulau Haba Bandar


3. _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ 4. _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________

B,

Jawab soalan-soalan berikut.

1.

Gas-gas klorofluorokarbon (CFC) terdiri daripada ___________________, ___________________ dan ___________________ Gas yang boleh menghasilkan hujan asid ialah ___________________, ___________________ dan ___________________ ___________________, ___________________, ___________________ dan ___________________ merupakan gas rumah hijau.

2.

3.

14

Geografi Tingkatan 1

Bahagian B : Geografi Fizikal dan Manusia

BAB 12 TUMBUHAN SEMULA JADI DAN HIDUPAN LIAR


PRAKTIS PETA MINDA
A. Lengkapkan ruang-ruang kosong pada rajah di bawah.

meter 50 40

(d)

(a)

30

(e)

(b)

20 Lapisan tengah 10
(f)

(c)

0 Jenis hutan :

2
(a) (d) (c)

(b)

Jenis hutan :

15 (iv) Pada pendapat anda, mengapakah seseorang remaja perlu memelihara maruah

dirinya?

[ 4 markah]

_______________________________________________________________________________________

Geografi Tingkatan 1

Bahagian B : Geografi Fizikal dan Manusia

BAB 13 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELBAGAI JENIS TUMBUH-TUMBUHAN SEMULA JADI


PRAKTIS PETA MINDA
A. Lengkapkan carta di bawah dengan jawapan yang sesuai.

1 a b c d e f g 2 a b c d e f g Iklim Suhu Hujan Jenis hutan Jenis pokok Iklim Suhu Hujan Jenis hutan Jenis pokok

Kawasan Mediterranean

Ciri tumbuhan Hidupan liar Kawasan Thailand

Ciri tumbuhan Hidupan liar


16

Geografi Tingkatan 1

Bahagian B : Geografi Fizikal dan Manusia

BAB 14 KEPENTINGAN TUMBUH-TUMBUHAN SEMULA JADI DI MALAYSIA


PRAKTIS PETA MINDA
A. Lengkapkan rajah di bawah.

Habitat flora dan fauna Tempat perlindungan hidupan liar Kepentingan Tumbuhan Semula Jadi di Malaysia

17

Geografi Tingkatan 1

B.

Lengkapkan jadual di bawah.

Hasil hutan 1

Kegunaan
Membuat perabot, mengilang papan lapis, membuat jambatan dan membina rumah

Membuat kraf tangan, membuat perabot

Membuat perahu, sebagai bahan api

Membuat tikar dan bakul

Membuat atap

Membuat tiang rumah dan cerucuk kelong

C.

Namakan tumbuhan-tumbuhan berikut.

18

Geografi Tingkatan 1

Bahagian B : Geografi Fizikal dan Manusia

BAB 15 KESAN KEGIATAN MANUSIA TERHADAP TUMBUHAN SEMULA JADI DAN HIDUPAN LIAR
PRAKTIS PETA MINDA
A. Lengkapkan rajah di bawah.

Kehilangan tutup bumi

Kesan Kegiatan Manusia terhadap Tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar

Menjejaskan keseimbangan ekosistem

19

Geografi Tingkatan 1

Bahagian B : Geografi Fizikal dan Manusia

BAB 16 PEMELIHARAAN DAN PEMULIHARAAN TUMBUHAN SEMULA JADI DAN HIDUPAN LIAR
PRAKTIS PETA MINDA
A. Lengkapkan rajah di bawah.

Langkah-langkah Pemeliharaan dan Pemuliharaan Tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar

Penghutanan semula untuk menanam semula baka pokok yang lebih bermutu.

Penebangan terpilih dengan memilih pokok yang cukup matang untuk ditebang.

20

Geografi Tingkatan 1

B.

Namakan tempat-tempat yang bertanda pada peta di bawah.


U

L1 L2 N1 L3

Laut China Selatan

L1 L2 L3 L4 L5

la Se

Kawasan perlindungan
N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7

a el tM ka

L4 N3 N5 N6

N2 L5

N4

N7

KALIMANTAN (INDONESIA)

Taman negara

21

Geografi Tingkatan 1

BAB 1
Praktis Peta Minda Praktis A 1. (a) 0205 (b) 0404 2. Di kanannya 3. 0605

KEDUDUKAN

BAB 2
Praktis Peta Minda Praktis A 1. Barat laut 2. Barat daya 3. Barat laut 4. Timur 5. Selatan

ARAH

BAB 3
Praktis Peta Minda Praktis A 1. Skala lurus 2. Benang 3. Segi empat grid Praktis B 1. 1 cm mewakili 2 km 2. 1 cm mewakili 25 km 3. 1 cm mewakili 5 km 4. 1 cm mewakili 0.1 km

SKALA DAN JARAK

22

Geografi Tingkatan 1

BAB 4

GRAF

Praktis A 1. Mengumpul maklumat dengan memilih tajuk dan perkara-perkara yang sesuai. 2. Maklumat dan data dikumpul serta direkodkan. 3. Menggunakan jadual untuk menyusun maklumat dan data. 4. Mentafsir jadual, graf bar mudah dan graf garisan mudah.

BAB 5
Praktis A 1 Petempatan 2 Paya bakau 3 Sungai 4 Kopi Praktis B 1 Hosp. 2 Bt. 3 B.P. 4 Pdg. 5 Sek. Praktis C 1 (a) Berpusat (b) Berjajar (c) Berselerak 2 penoreh getah 3 kelapa

PETA

5 6 7 8

Kelapa Tasik Hutan Masjid

6 7 8 9 10

P.P. K. Kg. Pmtg. T.A.

BAB 6
Praktis A 1 Jejala 2 Bawah tanah 3 Reranting 4 Bersirat

BENTUK MUKA BUMI

5 6 7

Selari Gegelang Jejari

23

Geografi Tingkatan 1

Praktis B 1. Tetambak sungai 2. Likuan sungai 3. Lubuk sungai 4. Tasik ladam 5. Susuh bukit berpanca 6. Jeram 7. Delta 8. Tebing tinggi sungai 9. Air terjun

BAB 7

POTENSI DAN HALANGAN BENTUK MUKA BUMI TERHADAP KEGIATAN MANUSIA

Praktis Peta Minda Praktis A 1. Tanah tinggi 2. Saliran 3. Pinggir laut 4. Tanah pamah

BAB 8

KESAN KEGIATAN MANUSIA TERHADAP ALAM SEKITAR

Praktis A Jenis Pencemaran 1. Pencemaran air 2. Pencemaran udara 3. Pencemaran laut 4. Pencemaran udara Faktor-faktor 1. Sisa-sisa toksik 2. Pengeluaran asap dari kilang 3. Tumpahan minyak dari kapal 4. Pembuangan sampah di merata-rata tempat

24

Geografi Tingkatan 1

BAB 9
Praktis A 1 K L M N 2 K L M N

PERGERAKAN BUMI DI DALAM SISTEM SURIA

Ekuinoks musim bunga Solstis musim sejuk Ekuinoks musim luruh Solstis musim panas 21 Mac 22 Disember 23 September 21 Jun

Praktis B Berlaku pada waktu siang Daratan lebih cepat menjadi panas Suhu di permukaan lautan lebih rendah daripada suhu di permukaan daratan Praktis C Berlaku pada waktu malam Daratan lebih cepat menjadi sejuk Suhu di permukaan lautan lebih tinggi Lautan mengalami tekanan udara rendah berbanding daratan yang mengalami tekanan udara tinggi

BAB 10

PENGARUH CUACA DAN IKLIM TERHADAP KEGIATAN MANUSIA

Praktis A 1 2 3 4 5 6

Iklim Artik Iklim Mediterranean Iklim Siberia Iklim Laurentia Iklim Steppe Iklim China

7 8 9 10 11

Iklim British Iklim Gurun Panas Iklim Monsun Tropika Iklim Sudan Iklim Khatulistiwa

25

Geografi Tingkatan 1

BAB 11

PENGARUH MANUSIA TERHADAP CUACA DAN IKLIM

Praktis Peta Minda Praktis A 1. Bahan pencemar menyerap bahang matahari 2. Haba yang dibebaskan oleh kenderaan bermotor dan kilang 3. Kurang litupan pokok di bandar 4. Bangunan konkrit tinggi dan bercermin didirikan rapat-rapat menyerap haba Praktis B 1. klorin; karbon; fluorin 2. sulfur dioksida; nitrogen oksida; karbon monoksida 3. Metana; karbon dioksida; klorofluorokarbon; nitrus oksida

BAB 12

TUMBUHAN SEMULA JADI DAN HIDUPAN LIAR

Praktis A 1 (a) Epift (b) Liana (c) Akar banir Jenis hutan: Hutan hujan tropika 2 (a) Ru (b) Tapak kaki kuda Jenis hutan: Hutan pantai

(d) (e) (f)

Renjung Kanopi Lantai hutan

(c) (d)

Mengkuang Kelapa

BAB 13

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELBAGAI JENIS TUMBUH-TUMBUHAN SEMULA JADI

Praktis A 1 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)

Mediterranean Musim panas : 21OC - 24OC Musim sejuk : 10OC - 14OC 400 mm - 800 mm Hutan malar hijau, hutan bangkut Cypress, oak, lavender, rosemary Pokok tumbuh rendah dan jarang Serigala, helang, rusa gazelle

26

Geografi Tingkatan 1

2 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)

Monsun tropika 21OC - 31OC 1000 mm - 2000 mm Hutan monsun tropika Jati, penaga, buluh Gugurkan daun pada musim kering, lapisan tidak nyata Gajah, harimau, monyet, rusa

BAB 14

KEPENTINGAN TUMBUH-TUMBUHAN SEMULA JADI DI MALAYSIA

Praktis Peta Minda Praktis A Sumber perhutanan Kawasan tadahan hujan Pencegahan hakisan tanih Pembiakan hidupan laut Keseimbangan ekosistem Eko-pelancongan Sumber perubatan Praktis B 1. Kayu balak 2. Buluh dan rotan 3. Kayu ru 4. Daun mengkuang 5. Daun nipah 6. Batang nibung Praktis C 1. Rafflesia 2. Orkid 3. Periuk kera

BAB 15

KESAN KEGIATAN MANUSIA TERHADAP TUMBUHAN SEMULA JADI DAN HIDUPAN LIAR

Praktis A Banjir Hakisan tanih Perubahan suhu sekitar Kehilangan habitat hidupan liar Kepupusan hutan
27

Geografi Tingkatan 1

BAB 16

PEMELIHARAAN DAN PEMULIHARAAN TUMBUHAN SEMULA JADI DAN HIDUPAN LIAR

Praktis A Mewartakan hutan simpan dan taman negara untuk melarang pemburuan dan penerokaan. Kempen kesedaran diadakan untuk menyeru masyarakat supaya menyayangi alam sekitar. Rawatan silvikultur. Penyelidikan perhutanan dibuat untuk menghasilkan baka pokok yang bermutu tinggi. Menguatkuasakan undang-undang dengan mengenakan hukuman dan denda kepada pembalak haram. Menubuhkan ladang hutan supaya mendapat bekalan kayu yang berterusan. Praktis B L1 L2 L3 L4 L5 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7

Kawasan Perlindungan Hidupan Liar Chior Projek Perlindungan Tuntung, Bota Kanan Hutan Perlindungan Hidupan Liar Haiwan Krau Hutan Simpan Endau-Rompin Hutan Simpan Kabili, Sepilok Taman Negara Taman Negara Kinabalu Taman Negara Banjaran Crocker Taman Negara Gunung Mulu Taman Negara Bukit Lambir Taman Negara Similajau Taman Negara Bako

28

Geografi Tingkatan 1

29

Anda mungkin juga menyukai