Anda di halaman 1dari 6

LATIHAN ULANGKAJI KOMPUTER 1. Storan sekunder merupakan peranti untuk menyimpan arahan dan data secara sementara. A.

Betul B. Salah 2. Arahan dan data yang di simpan tidak akan terhapus apabila suis dimatikan tetapi storan sekunder dikatakan bersifat semipermanent kerana dengan memberi arahan tertentu, arahan dan data di dalamnya boleh dihapuskan. A. Betul B. Salah 3. Kebaikan storan sekunder adalah menjimatkan ruang, kebolehpercayaan, mudah dicapai dan ekonomik. A. Betul B. Salah 4. Contoh cakera magnetik ialah cakera keras dan cakera liut. A. Betul B. Salah 5. Cakera optikal termasuk dalam kategori jenis-jenis storan sekunder. A. Betul B. Salah 6. Transistor mula digunakan pada Generasi Ketiga dalam sejarah Komputer. A. Betul B. Salah 7. Bahasa pengaturcaraan peringkat tinggi atau bahasa perhimpunan (assembly language) seperti FORTRAN dan COBOL dicipta pada Generasi Kedua. A. Betul B. Salah 8. Super komputer yang popular pada Generasi Keempat ialah CRAY I. A. Betul B. Salah 9. Komputer Generasi Keempat memiliki ciri kepintaran buatan iaitu setakat mana manusia membuat komputer itu pintar. A. Betul B. Salah 10. Istilah Penyepaduan Skala-Besar (Large-Scale Intergration ataupun LSI) adalah sinonim dengan Generasi Kelima. A. Betul B. Salah 11. Pada Generasi Kedua, transistor digunakan untuk menggantikan tiub vakum. A. Betul B. Salah 12. CD-ROM mula digunakan semasa Generasi Keempat dalam sejarah komputer. A. Betul B. Salah 13. Komputer pada Generasi Kelima mempunyai sifat kepintaran buatan (artifical intelligent). A. Betul B. Salah

14. Komputer adalah sebuah mesin pemprosesan data berelektronik yang menerima dan menyimpan data, melakukan operasi aritmetik (pengiraan) dan logik (membuat keputusan) ke atas data dan kemudian mengeluarkan keputusan (maklumat). A. Betul B. Salah 15. Dalam sejarah komputer, terdapat empat generasi komputer kesemuanya dan setiap generasi mempunyai cirinya tersendiri.. A. Betul B. Salah 16. Ciri utama dalam generasi pertama komputer ialah penggunaan teknologi tiub hampagas (vakum). A. Betul B. Salah 17. Bahasa pengaturcaraan peringkat tinggi atau bahasa perhimpunan (assembly language) seperti FORTRAN dan COBOL digunakan dalam Generasi Kedua. A. Betul B. Salah 18. Generasi Ketiga komputer bermula dari tahun 1964 hingga tahun 1970. A. Betul B. Salah 19. Bahasa pengaturcaraan seperti BASIC dan Pascal dihasilkan dalam Generasi Keempat. A. Betul B. Salah 20. Dalam Generasi Keempat, teknologi cakera padat ingatan baca sahaja (Compact Disc Read Only Memory ( CD ROM )) dicipta. A. Betul B. Salah 21. Komputer dalam Generasi Kelima mempunyai ciri pemprosesan yang lebih cepat dan lebih kuasa untuk membuat penaakulan, belajar dan membuat kesimpulan. A. Betul B. Salah 22. Dalam sejarah Komputer terdapat lima generasi. A. Betul B. Salah 23. Generasi yang kedua bermula dari tahun 1960 hingga tahun 1964. A. Betul B. Salah 24. Transistor mula digunakan pada Generasi Kedua dalam sejarah Komputer. A. Betul B. Salah 25. Transistor dicipta oleh saintis dari Bell Laboratories iaitu J. Bardeen, H. W. British dan W. Shockley. A. Betul B. Salah

26. Bahasa pengaturcaraan peringkat tinggi atau bahasa perhimpunan (assembly language) seperti FORTRAN dan COBOL dicipta pada Generasi Kedua. A. Betul B. Salah 27. Teknologi litar bersepadu yang terdiri daripada beribu-ribu tiub vakum yang diletakkan pada kepingan silikon. A. Betul B. Salah 28. Era minikomputer bermula apabila minicomputer PDP-8 ( 1965 ) dicipta. A. Betul B. Salah 29. Istilah Penyepaduan Skala-Besar (Large-Scale Intergration ataupun LSI) adalah sinonim dengan Generasi Kelima. A. Betul B. Salah 30. Apple I dicipta oleh Steve Mozniak dan Steve Jobs, manakala Apple II ( 1977 ), Commodore PET. A. Betul B. Salah 31. Super komputer yang popular pada Generasi Keempat ialah CRY I. A. Betul B. Salah 32. Komputer Generasi Kelima memiliki ciri kepintaran buatan iaitu setakat mana manusia membuat komputer itu pintar. A. Betul B. Salah 33. Generasi Kelima Komputer bermula pada tahun 2001. A. Betul B. Salah 34. Input ialah data yang dimasukkan ke dalam komputer untuk diproses di mana data akan ditukar ke bentuk isyarat digital supaya boleh difahami oleh komputer. A. Betul B. Salah 35. Peranti Input digunakan untuk memasukkan data yang hendak diproses dimana input akan ditukar ke bentuk isyarat analog yang difahami oleh komputer. A. Betul B. Salah

36. Output ialah maklumat yang berguna yang akan dikeluarkan oleh komputer hasil dari pemprosesan data yang dikeluarkan dalam bentuk yang difahami oleh manusia, komputer atau peranti lain. A. Betul B. Salah

37. Antara berikut apakah nama penuh bagi CD-RW.

A. B. C. D.

Compact Disk-Rewritable Compact Disk-Read Only Memory Compact Disk-Recordable Compact Disk-Read Wiring

38. Peranti penunjuk (pointing) berikut digunakan bagi menggerakkan penunjuk dan membuat pilihan KECUALI A. Bebola jejak C. Pad sentuh B. Tetikus D. Pengimbas imej 39. Apakah yang dimaksudkan dengan DOS? A. Disk Operating System B. Disk Outing System C. Disk Opening System D. Disk Offering System 40. Apakah yang dimaksudkan dengan USB? A. Universal System Bus B. Universe System Bus C. Universal Serial Bus D. Universe Serial Bus 41. Siapakah Steve Mozniak dan Steve Jobs? A. Pengasas Apples Computer B. Pengasas Linux C. Pengasas Unix D. Pengasas Windows 42. Perisian aplikasi MS-Excel digunakan untuk tujuan ................... A. Pengarangan B. Pengiraan atau Hamparan Data C. Persembahan D. Penyimpanan Data

43. Perisian aplikasi MS-Power Point digunakan untuk tujuan ............ A. Pengarangan B. Pengiraan C. Persembahan D. Penyimpanan Data 44. _______________ yang lazim digunakan ialah pencetak dan monitor. A. Peranti pemproses C. Peranti output B. Peranti storan D. Peranti input 36. Berikut adalah peranti input penunjuk, KECUALI A. tetikus

B. joystick C. skrin sentuh D. LCD skrin 37. Berikut adalah peranti input pengesanan, KECUALI A. bar code reader B. scanner C. peranti multimedia D. peranti OMR

38. Apakah kegunaan peranti input? I. Melukis II. memasukkan data A. I dan III B. II, III dan IV

III. Memberi arahan IV. Melakukan arahan dari skrin C. I, II dan III D. semua di atas

39. ______________ terdiri dari unit pemprosesan pusat (CPU) dan unit storan utama. A. Peranti pemproses B. Peranti input C. Peranti storan D. Peranti komunikasi 40. ROM adalah singkatan bagi A. Random Only Memory B. Read Only Memory 41. Cakera keras adalah contoh A. Media elektronik B. Media hiburan C. Media storan D. Media input 42. Yang manakah di antara berikut BENAR mengenai cakera liut? A. Mampu menampung saiz data yang besar. B. Lebih keras dari pita kaset. C. Ruang simpanan tidak boleh digunakan berulang kali. D. Juga dikenali sebagai disket. 43. Kenyataan berikut adalah BENAR tentang kategori cakera padat, KECUALI A. CD-R C. CD-ROM B. CD-RW D. CD-RISC 44. RAM adalah singkatan bagi : A. Random Access Memory B. Read Access Memory

C. Read On Memory D. Random On Memory

C. Random Activate Memory D. Read Activate Memory 45. Apakah kegunaan peranti input? J. Melukis II. Memasukkan data C. I dan III D. II, III dan IV

III. Memberi arahan IV. Melakukan arahan dari skrin C. I, II dan III D. semua di atas

40. ______________ terdiri dari unit pemprosesan pusat (CPU) dan unit storan utama. E. Peranti pemproses F. Peranti input G. Peranti storan H. Peranti komunikasi 40. ROM adalah singkatan bagi A. Random Only Memory B. Read Only Memory 41. Cakera keras adalah contoh E. Media elektronik F. Media hiburan G. Media storan H. Media input 42. Yang manakah di antara berikut BENAR mengenai cakera liut? E. Mampu menampung saiz data yang besar. F. Lebih keras dari pita kaset. G. Ruang simpanan tidak boleh digunakan berulang kali. H. Juga dikenali sebagai disket.

C. Read On Memory D. Random On Memory