Anda di halaman 1dari 2

TUGASAN KERJA KURSUS PENDEK

TAJUK PROGRAM : PPG TAJUK KURSUS : MZU 3101

NAMA GURU PELATIH : SEMESTER : 1

AURAL DAN NYANYIAN SEMERTA I


TARIKH MULA 30 JULAI 2011 TARIKH HANTAR 27 OGOS 2011

Hasil Pembelajaran Kursus 1. Mengenal pasti melodi dan irama dengan tepat melalui pendengaran. 2. Mengenal pasti pelbagai jenis triad dan kord di dalam melodi yang diperdengarkan. 3. Mengecam nada major dan minor yang terdapat di dalam keratan lagu yang diperdengarkan. 4. Menyanyi melodi secara solfa dalam nada major ( 2 # dan 2 b) dan nada minor (1 # dan 1 b) dengan tepat;. 5. Menyanyi melodi dalam pelbagai corak irama dan meter secara semerta. 6. Menyanyi semerta dengan harmoni yang tepat secara berpasangan.

Soklan tugasan Pelajar dapat melaksanakan tugas-tugas berikut : 1. Memilih empat dari enam Hasil Pembelajaran Kursus dari di atas dan merancang kaedah pengajaran yang sesuai untuk dilaksanakan di dalam bilik darjah di sekolah. 2. Buat ulasan dan perbincangan berdasarkan aktiviti pembelajaran dan pengajaran yang dijalankan. Ceritakan dalam esei terlebih dahulu. 3. Menilai keberkesanan kaedah pengajaran yang dilaksanakan. Tulis refleksi. 4. Sertakan 1 set rph. Panduan Pelaksanaan Kerja Kursus 1. 2. 3. Tugasan ini adalah tugasan individu. Anda boleh bergerak secara kolaboratif. Hasil tugasan perlu dihantar kepada pensyarah mata pelajaran pada atau sebelum 27 Ogos 2011. Masa diperuntukan adalah semalam 4 minggu. 4. Panjang tugasan antara 8-10 muka surat . 5. Tulisan dalam font Arial bersaiz 12 dan berselang 1 . Rujukan mengikut format APA. 6. Hasil tugasan hendaklah dijilid (bukan comb). Tugasan yang baik harus menunjukkan kriteria-kriteria berikut:

1. 2.

Liputan isi kandungan yang menyeluruh, konsisten dan terperinci Tugasan anda perlu merangkumi perkara berikut : i. Pemahaman yang mendalam berkaitan dengan tugasan. ii. Ulasan yang bermutu dan menyeluruh berkaitan kaedah pengajaran. iii. Pelaporan yang lengkap serta bukti dan bahan-bahan yang menyokong hujah dikemukakan. iii. Keseluruhan isi dan pengolahan perlu menunjukkan keaslian dan sokongan ilmiah iv. Format dan organisasi laporan perlu jelas dan coheren

Kriteria Pemarkahan Tugasan ini membawa markah 100% dan wajaran 30%. Tugasan akan disemak berdasarkan kriteria pemarkahan yang disediakan. Markah akan diberi secara kerja individu. Tugasan disediakan oleh Disahkan oleh

_______________________ ( ASRI BN HAJI CHE MAT )

_______________________