Anda di halaman 1dari 203

2

DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
3
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya
sehingga dapat tersusunnya “Buku Data Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara Semester I Tahun
2022”. Buku ini disusun dalam rangka melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Permendagri Nomor 5
tahun 2010 tentang profil perkembangan Kependudukan serta Permendagri Nomor 68 tahun 2012
tentang Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Undang-Undang ini memuat
pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi dibidang Administrasi
Kependudukan sehingga dapat kami selesaikan tepat waktunya.
Pada Pasal 7 Ayat 1 huruf G pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menegaskan bahwa
penyajian data kependudukan berskala Kabupaten / Kota berasal dari Data Kependudukan yang telah
dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan
dalam negeri, serta memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/735/SJ tanggal 13
Februari 2013 tentang penyajian dan pemanfaatan data kependudukan yang menjelaskan tentang
mekanisme konsolidasi dan proses penyajian Data Kependudukan untuk menghindari perbedaan Data
Kependudukan, maka Data Kependudukan untuk kebutuhan regular yang disajikan oleh Kementerian
Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota adalah Data Kependudukan yang
diterbitkan secara berkala per semester, yaitu untuk semester pertama yang diterbitkan tanggal 30 Juni
dan semester kedua yang diterbitkan tanggal 31 Desember.
Adapun Pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
Pasal 54 Ayat 4 antara lain Untuk :
1. Pelayanan Publik
2. Perencanaan Pembangunan
3. Alokasi Anggaran
4. Pembangunan Demokrasi
5. Penegakan Hukum Dan Pencegahan Kriminal
Berdasarkan hasil konsolidasi pada Semester I Tahun 2022 diperoleh Data Kependudukan
Kabupaten Hulu Sungai Utara Sebesar 232.226 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 76.485
kepala keluarga.

4
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
Sangat disadari bahwa buku ini masih banyak kekurangan dan kelemahan yang memerlukan
penyempurnaan lebih lanjut oleh karena itu, saran dan kritik terhadap buku ini sangat diharapkan, guna
penyempurnaannya. Ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tinginya kepada semua pihak yang
telah memberikan dukungan, baik moril, material dan kerjasama yang baik, demi kelancaran penyusunan
buku ini.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Hulu Sungai Utara,

TONY FITRIADY, S.STP, M.Si

5
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................................................................................... 4

DAFTAR ISI ................................................................................................................................................. 6

DATA PENDUDUK KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA ................................................................ 7

DATA PENDUDUK KECAMATAN ........................................................................................................ 27

KECAMATAN DANAU PANGGANG ............................................................................................................. 28

KECAMATAN BABIRIK ............................................................................................................................... 46

KECAMATAN SUNGAI PANDAN.................................................................................................................. 64

KECAMATAN AMUNTAI SELATAN ............................................................................................................. 82

KECAMATAN AMUNTAI TENGAH............................................................................................................. 100

KECAMATAN AMUNTAI UTARA............................................................................................................... 118

KECAMATAN BANJANG ........................................................................................................................... 136

KECAMATAN HAUR GADING ................................................................................................................... 154

KECAMATAN PAMINGGIR ........................................................................................................................ 172

KECAMATAN SUNGAI TABUKAN ............................................................................................................. 186

6
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
DATA PENDUDUK KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

GAMBARAN PENDUDUK
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
SEMESTER I TAHUN 2022

76.485

116.271

115.955

7
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
JUMLAH PENDUDUK
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
PER KECAMATAN SEMESTER I TAHUN 2022

JENIS KELAMIN
NO. KODE WILAYAH KECAMATAN JUMLAH
LAKI LAKI PEREMPUAN
1 2 3 4 5 6

1 630801 DANAU PANGGANG 10.630 10.399 21.029


2 630802 BABIRIK 10.087 9.875 19.962
3 630803 SUNGAI PANDAN 14.327 14.421 28.748
4 630804 AMUNTAI SELATAN 15.614 15.429 31.043
5 630805 AMUNTAI TENGAH 25.612 25.698 51.310
6 630806 AMUNTAI UTARA 10.562 10.733 21.295
7 630807 BANJANG 9.456 9.236 18.692
8 630808 HAUR GADING 8.175 8.504 16.679
9 630809 PAMINGGIR 4.175 4.048 8.223
10 630810 SUNGAI TABUKAN 7.633 7.612 15.245
JUMLAH 116.271 115.955 232.226

8
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
GRAFIK PENDUDUK KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PENDUDUK HULU SUNGAI UTARA


SEMESTER I TAHUN 2022
60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

-
LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH

DANAU PANGGANG BABIRIK SUNGAI PANDAN AMUNTAI SELATAN AMUNTAI TENGAH


AMUNTAI UTARA BANJANG HAUR GADING PAMINGGIR SUNGAI TABUKAN

9
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
JUMLAH KEPALA KELUARGA
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
PER KECAMATAN SEMESTER I TAHUN 2022
JUMLAH KEPALA
NO. KODE WILAYAH KECAMATAN
KELUARGA
1 2 3 4

1 630801 DANAU PANGGANG 6.860

2 630802 BABIRIK 6.631

3 630803 SUNGAI PANDAN 9.662

4 630804 AMUNTAI SELATAN 10.061

5 630805 AMUNTAI TENGAH 16.818

6 630806 AMUNTAI UTARA 7.088

7 630807 BANJANG 6.163

8 630808 HAUR GADING 5.523

9 630809 PAMINGGIR 2.662

10 630810 SUNGAI TABUKAN 5.017

JUMLAH 76.485

10
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
JUMLAH WAJIB KTP
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
PER KECAMATAN SEMESTER I TAHUN 2022

NO. KODE WILAYAH KECAMATAN JUMLAH WAJIB KTP

1 2 3 4
1 630801 DANAU PANGGANG 15.217

2 630802 BABIRIK 14.386

3 630803 SUNGAI PANDAN 20.997

4 630804 AMUNTAI SELATAN 22.401

5 630805 AMUNTAI TENGAH 37.376

6 630806 AMUNTAI UTARA 15.766

7 630807 BANJANG 13.682

8 630808 HAUR GADING 12.235

9 630809 PAMINGGIR 5.965

10 630810 SUNGAI TABUKAN 11.029

JUMLAH 169.054

11
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
GRAFIK KEPALA KELUARGA DAN WAJIB KTP
PER KECAMATAN SEMESTER I TAHUN 2022

JUMLAH KEPALA KELUARGA


18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
BABIRIK
DANAU PANGGANG

SUNGAI PANDAN

AMUNTAI UTARA

HAUR GADING

PAMINGGIR

SUNGAI TABUKAN
BANJANG
AMUNTAI SELATAN

AMUNTAI TENGAH

630801 630802 630803 630804 630805 630806 630807 630808 630809 630810

JUMLAH WAJIB KTP


40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
BABIRIK
DANAU PANGGANG

AMUNTAI UTARA
SUNGAI PANDAN

HAUR GADING

PAMINGGIR

SUNGAI TABUKAN
AMUNTAI SELATAN

BANJANG
AMUNTAI TENGAH

630801 630802 630803 630804 630805 630806 630807 630808 630809 630810

12
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
JUMLAH PENDUDUK
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
MENURUT UMUR TUNGGAL SEMESTER I TAHUN 2022
USIA L P JUMLAH USIA L P JUMLAH
1 2 3 4 1 2 3 4

0 984 833 1.817 33 1.811 1.830 3.641


1 1.729 1.484 3.213 34 1.855 1.762 3.617
2 1.955 1.716 3.671 35 1.967 1.894 3.861
3 1.979 1.872 3.851 36 1.895 1.906 3.801
4 2.099 1.879 3.978 37 1.816 1.799 3.615
5 1.990 1.900 3.890 38 1.736 1.747 3.483
6 1.953 1.857 3.810 39 1.753 1.779 3.532
7 2.058 1.965 4.023 40 1.705 1.719 3.424
8 2.072 1.970 4.042 41 1.868 1.851 3.719
9 2.171 1.976 4.147 42 1.847 1.780 3.627
10 2.244 2.113 4.357 43 1.606 1.576 3.182
11 2.123 2.009 4.132 44 1.529 1.652 3.181
12 2.178 2.009 4.187 45 1.590 1.693 3.283
13 2.067 1.913 3.980 46 1.701 1.766 3.467
14 2.034 2.026 4.060 47 1.610 1.675 3.285
15 2.054 1.974 4.028 48 1.480 1.611 3.091
16 1.992 1.854 3.846 49 1.513 1.596 3.109
17 2.085 1.994 4.079 50 1.401 1.477 2.878
18 2.190 1.977 4.167 51 1.513 1.550 3.063
19 2.255 2.114 4.369 52 1.496 1.565 3.061
20 2.050 1.992 4.042 53 1.261 1.359 2.620
21 2.073 2.074 4.147 54 1.207 1.288 2.495
22 2.224 2.080 4.304 55 1.097 1.280 2.377
23 1.880 1.758 3.638 56 1.231 1.326 2.557
24 1.918 1.669 3.587 57 1.101 1.264 2.365
25 1.797 1.596 3.393 58 987 1.058 2.045
26 1.901 1.616 3.517 59 916 1.000 1.916
27 1.959 1.701 3.660 60 835 977 1.812
28 1.946 1.748 3.694 61 953 1.166 2.119
29 1.988 1.854 3.842 62 911 1.106 2.017
30 1.913 1.830 3.743 63 725 863 1.588
31 1.887 1.763 3.650 64 598 722 1.320
32 2.024 1.935 3.959 65 613 730 1.343
JUMLAH 111.899 109.418 221.317

13
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
USIA L P JUMLAH USIA L P JUMLAH
1 2 3 4 1 2 3 4

66 606 742 1.348 99 0 5 5


67 529 596 1.125 100 1 4 5
68 427 481 908 101 2 1 3
69 391 436 827 102 0 1 1
70 330 437 767 103 1 0 1
71 323 576 899 104 0 1 1
72 281 454 735 105 1 0 1
73 224 321 545 106 0 1 1
74 155 299 454 107 0 0 0
75 164 314 478 108 0 0 0
76 174 354 528 109 1 0 1
77 121 215 336 110 0 0 0
78 97 166 263 111 0 0 0
79 130 173 303 112 0 0 0
80 102 171 273 113 0 0 0
81 73 196 269 114 0 0 0
82 52 141 193 115 0 1 1
83 30 79 109 116 0 0 0
84 28 73 101 117 0 0 0
85 27 59 86 118 0 0 0
86 26 44 70 119 0 0 0
87 15 26 41 120 0 0 0
88 11 24 35 121 0 0 0
89 7 20 27 122 0 0 0
90 15 34 49 123 0 0 0
91 9 30 39 124 0 0 0
92 7 11 18 125 0 0 0
93 4 11 15 126 0 0 0
94 3 5 8 127 0 0 0
95 5 9 14 128 0 0 0
96 0 10 10 129 0 0 0
97 0 9 9 130 0 0 0
98 1 6 7 131 0 0 0
JUMLAH 4.373 6.536 10.909

14
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
JUMLAH PENDUDUK
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
MENURUT USIA SEKOLAH SEMESTER I TAHUN 2022

KELOMPOK UMUR
NO. KECAMATAN 4 - 6 th 7 - 12 th 13 - 15 th 16 - 18 th
L P L P L P L P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 DANAU PANGGANG 543 481 1.173 1.104 577 578 604 531

2 BABIRIK 547 531 1.161 1.018 558 541 536 501

3 SUNGAI PANDAN 799 716 1.597 1.446 738 678 740 756

4 AMUNTAI SELATAN 842 748 1.720 1.610 872 782 845 771

5 AMUNTAI TENGAH 1.300 1.262 2.839 2.714 1.353 1.361 1.384 1.305

6 AMUNTAI UTARA 538 476 1.125 1.062 531 495 585 538

7 BANJANG 468 447 1.014 970 477 484 503 499

8 HAUR GADING 402 387 900 879 432 406 411 344

9 PAMINGGIR 223 204 457 439 232 217 243 245

10 SUNGAI TABUKAN 380 384 860 800 385 371 416 335

JUMLAH 6.042 5.636 12.846 12.042 6.155 5.913 6.267 5.825

15
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
JUMLAH PENDUDUK
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
MENURUT PENDIDIKAN SEMESTER I TAHUN 2022
PENDIDIKAN
NO. KECAMATAN TIDAK /
BELUM
TAMAT
SLTP / SLTA / DIPLOMA DIPLOMA STRATA STRATA STRATA
BELUM SD/
TAMAT SD SEDERAJAT SEDERAJAT II III I II III
SEKOLAH SEDERAJAT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 DANAU PANGGANG 6.024 3.148 7.743 2.406 1.279 46 39 337 6 1

2 BABIRIK 5.940 3.174 6.609 2.306 1.279 81 56 512 4 1

3 SUNGAI PANDAN 7.185 3.891 8.733 4.192 3.044 248 183 1.235 36 1

4 AMUNTAI SELATAN 6.971 4.211 9.972 4.290 3.460 191 249 1.605 91 3

5 AMUNTAI TENGAH 13.310 5.673 12.923 6.727 8.177 378 551 3.357 210 4

6 AMUNTAI UTARA 5.523 2.623 6.785 2.913 2.347 143 102 838 21 0

7 BANJANG 4.843 2.623 6.502 2.338 1.744 99 50 482 11 0

8 HAUR GADING 4.446 1.853 6.090 1.844 1.558 81 100 684 23 0

9 PAMINGGIR 2.262 1.386 3.124 880 443 17 18 92 1 0

10 SUNGAI TABUKAN 3.982 2.823 5.347 1.747 893 56 41 349 7 0

JUMLAH 60.486 31.405 73.828 29.643 24.224 1.340 1.389 9.491 410 10

16
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
• Laki – Laki
P E N D I D I K A N (Laki-Laki)
No. KECAMATAN TIDAK /
BELUM
TAMAT
SLTP / SLTA / DIPLOMA DIPLOMA STRATA STRATA STRATA
BELUM SD/
TAMAT SD SEDERAJAT SEDERAJAT II III I II III
SEKOLAH SEDERAJAT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 DANAU PANGGANG 3.054 1.590 3.785 1.246 791 19 13 128 3 1

2 BABIRIK 3.073 1.542 3.335 1.162 698 38 22 215 2 0

3 SUNGAI PANDAN 3.719 1.981 4.033 2.183 1.682 102 65 536 25 1

4 AMUNTAI SELATAN 3.649 2.120 4.810 2.264 1.798 70 107 735 59 2

5 AMUNTAI TENGAH 6.777 2.964 6.242 3.366 4.243 145 212 1.514 146 3

6 AMUNTAI UTARA 2.848 1.300 3.173 1.509 1.256 58 42 361 15 0

7 BANJANG 2.454 1.334 3.104 1.266 1.021 40 15 214 8 0

8 HAUR GADING 2.244 963 2.708 1.011 853 30 41 313 12 0

9 PAMINGGIR 1.138 718 1.565 449 245 6 6 47 1 0

10 SUNGAI TABUKAN 2.017 1.427 2.588 890 497 34 15 159 6 0

JUMLAH 30.973 15.939 35.343 15.346 13.084 542 538 4.222 277 7

17
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
• Perempuan

P E N D I D I K A N (Perempuan)
No. KECAMATAN TIDAK / BELUM TAMAT
SLTP / SLTA / DIPLOMA DIPLOMA STRATA STRATA STRATA
BELUM TAMAT SD/
SEDERAJAT SEDERAJAT II III I II III
SEKOLAH SD SEDERAJAT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 DANAU PANGGANG 2.970 1.558 3.958 1.160 488 27 26 209 3 0

2 BABIRIK 2.867 1.632 3.274 1.144 581 43 34 297 2 1

3 SUNGAI PANDAN 3.466 1.910 4.700 2.009 1.362 146 118 699 11 0

4 AMUNTAI SELATAN 3.322 2.091 5.162 2.026 1.662 121 142 870 32 1

5 AMUNTAI TENGAH 6.533 2.709 6.681 3.361 3.934 233 339 1.843 64 1

6 AMUNTAI UTARA 2.675 1.323 3.612 1.404 1.091 85 60 477 6 0

7 BANJANG 2.389 1.289 3.398 1.072 723 59 35 268 3 0

8 HAUR GADING 2.202 890 3.382 833 705 51 59 371 11 0

9 PAMINGGIR 1.124 668 1.559 431 198 11 12 45 0 0

10 SUNGAI TABUKAN 1.965 1.396 2.759 857 396 22 26 190 1 0

JUMLAH 29.513 15.466 38.485 14.297 11.140 798 851 5.269 133 3

18
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
JUMLAH PENDUDUK
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
MENURUT PEKERJAAN SEMESTER I TAHUN 2022
AGAMA_
BELUM_ APARATUR_
TENAGA_ WIRA PERTANIAN_ DAN_ PELAJAR_ TENAGA_ PEN
NO. KECAMATAN TIDAK_ PEJABAT_
PENGAJAR SWASTA PETERNAKAN
NELAYAN
KEPER MAHASISWA KESEHATAN SIUNAN
LAINNYA
BEKERJA NEGARA
CAYAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 DANAU PANGGANG 6.208 178 87 5.555 1.729 316 3 2.928 8 15 4.002

2 BABIRIK 5.888 284 46 3.814 3.140 278 3 2.788 9 26 3.686

3 SUNGAI PANDAN 8.141 828 69 7.600 3.641 15 1 3.978 57 148 4.270

4 AMUNTAI SELATAN 7.536 1.068 104 9.337 2.023 36 6 5.952 39 110 4.832

5 AMUNTAI TENGAH 14.470 2.715 234 15.907 1.659 30 5 7.720 99 447 8.024

6 AMUNTAI UTARA 5.718 484 69 5.911 2.615 3 9 3.232 16 73 3.165

7 BANJANG 5.126 341 17 5.434 2.029 9 5 2.745 11 36 2.939

8 HAUR GADING 4.723 384 49 4.493 2.146 15 5 2.285 16 38 2.525

9 PAMINGGIR 2.390 48 33 1.532 101 1.040 1 1.206 1 1 1.870

10 SUNGAI TABUKAN 4.348 161 25 4.847 1.410 11 0 2.223 5 22 2.193

JUMLAH 64.548 6.491 733 64.430 20.493 1.753 38 35.057 261 916 37.506

19
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
• Laki – Laki
AGAMA
BELUM_ APARATUR_
TENAGA_ WIRA PERTANIAN_ _DAN_ PELAJAR_ TENAGA_ PEN
NO. KECAMATAN TIDAK_ PEJABAT_
PENGAJAR SWASTA PETERNAKAN
NELAYAN
KEPER MAHASISWA KESEHATAN SIUNAN
LAINNYA
BEKERJA NEGARA
CAYAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 DANAU PANGGANG 3.252 94 55 4.128 1.007 299 3 1.779 1 10 2

2 BABIRIK 3.131 154 19 3.064 1.822 255 3 1.613 1 19 6

3 SUNGAI PANDAN 4.294 410 29 5.362 1.855 13 1 2.251 14 97 1

4 AMUNTAI SELATAN 3.963 554 34 6.670 975 34 5 3.284 10 82 3

5 AMUNTAI TENGAH 7.417 1.418 82 11.137 865 28 5 4.354 34 269 3

6 AMUNTAI UTARA 2.997 258 19 4.242 1.185 2 9 1.800 2 48 0

7 BANJANG 2.652 195 9 3.981 990 8 5 1.583 2 27 4

8 HAUR GADING 2.432 225 19 3.116 1.013 11 4 1.319 4 26 6

9 PAMINGGIR 1.229 30 8 1.181 88 922 1 714 0 1 1

10 SUNGAI TABUKAN 2.278 88 11 3.152 793 11 0 1.280 1 19 0

JUMLAH 33.645 3.426 285 46.033 10.593 1.583 36 19.977 69 598 26

20
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
• Perempuan
AGAMA
BELUM_ APARATUR_
TENAGA_ WIRA PERTANIAN_ _DAN_ PELAJAR_ TENAGA_ PEN
NO. KECAMATAN TIDAK_ PEJABAT_
PENGAJAR SWASTA PETERNAKAN
NELAYAN
KEPER MAHASISWA KESEHATAN SIUNAN
LAINNYA
BEKERJA NEGARA
CAYAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 DANAU PANGGANG 2.956 84 32 1.427 722 17 0 1.149 7 5 4.000

2 BABIRIK 2.757 130 27 750 1.318 23 0 1.175 8 7 3.680

3 SUNGAI PANDAN 3.847 418 40 2.238 1.786 2 0 1.727 43 51 4.269

4 AMUNTAI SELATAN 3.573 514 70 2.667 1.048 2 1 2.668 29 28 4.829

5 AMUNTAI TENGAH 7.053 1.297 152 4.770 794 2 0 3.366 65 178 8.021

6 AMUNTAI UTARA 2.721 226 50 1.669 1.430 1 0 1.432 14 25 3.165

7 BANJANG 2.474 146 8 1.453 1.039 1 0 1.162 9 9 2.935

8 HAUR GADING 2.291 159 30 1.377 1.133 4 1 966 12 12 2.519

9 PAMINGGIR 1.161 18 25 351 13 118 0 492 1 0 1.869

10 SUNGAI TABUKAN 2.070 73 14 1.695 617 0 0 943 4 3 2.193

JUMLAH 30.903 3.065 448 18.397 9.900 170 2 15.080 192 318 37.480

21
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
JUMLAH PENDUDUK
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
MENURUT AGAMA SEMESTER I TAHUN 2022
AGAMA
NO. KECAMATAN JUMLAH
ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA KHONG-HUCU KEPECAYAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 DANAU PANGGANG 21.029 0 0 0 0 0 0 21.029

2 BABIRIK 19.960 0 0 0 0 0 2 19.962

3 SUNGAI PANDAN 28.739 2 3 0 4 0 0 28.748

4 AMUNTAI SELATAN 31.018 21 4 0 0 0 0 31.043

5 AMUNTAI TENGAH 51.247 32 5 22 4 0 0 51.310

6 AMUNTAI UTARA 21.288 1 6 0 0 0 0 21.295

7 BANJANG 18.674 13 5 0 0 0 0 18.692

8 HAUR GADING 16.664 11 4 0 0 0 0 16.679

9 PAMINGGIR 8.223 0 0 0 0 0 0 8.223

10 SUNGAI TABUKAN 15.244 1 0 0 0 0 0 15.245

JUMLAH 232.086 81 27 22 8 0 2 232.226

22
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
• Laki-Laki

A G A M A (Laki-Laki)
NO. KECAMATAN JUMLAH
ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA KHONG-HUCU KEPECAYAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 DANAU PANGGANG 10.630 0 0 0 0 0 0 10.630

2 BABIRIK 10.085 0 0 0 0 0 2 10.087

3 SUNGAI PANDAN 14.320 2 3 0 2 0 0 14.327

4 AMUNTAI SELATAN 15.602 10 2 0 0 0 0 15.614

5 AMUNTAI TENGAH 25.578 18 3 11 2 0 0 25.612

6 AMUNTAI UTARA 10.558 1 3 0 0 0 0 10.562

7 BANJANG 9.446 7 3 0 0 0 0 9.456

8 HAUR GADING 8.166 6 3 0 0 0 0 8.175

9 PAMINGGIR 4.175 0 0 0 0 0 0 4.175

10 SUNGAI TABUKAN 7.632 1 0 0 0 0 0 7.633

JUMLAH 116.192 45 17 11 4 0 2 116.271

23
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
• Perempuan

A G A M A (Perempuan)
NO. KECAMATAN JUMLAH
ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA KHONG-HUCU KEPECAYAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 DANAU PANGGANG 10.399 0 0 0 0 0 0 10.399

2 BABIRIK 9.875 0 0 0 0 0 0 9.875

3 SUNGAI PANDAN 14.419 0 0 0 2 0 0 14.421

4 AMUNTAI SELATAN 15.416 11 2 0 0 0 0 15.429

5 AMUNTAI TENGAH 25.669 14 2 11 2 0 0 25.698

6 AMUNTAI UTARA 10.730 0 3 0 0 0 0 10.733

7 BANJANG 9.228 6 2 0 0 0 0 9.236

8 HAUR GADING 8.498 5 1 0 0 0 0 8.504

9 PAMINGGIR 4.048 0 0 0 0 0 0 4.048

10 SUNGAI TABUKAN 7.612 0 0 0 0 0 0 7.612

JUMLAH 115.894 36 10 11 4 0 0 115.955

24
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
JUMLAH PENDUDUK
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
MENURUT GOLONGAN DARAH SEMESTER I TAHUN 2022

GOLONGAN DARAH
NO. KECAMATAN A A B B AB AB O O
JUMLAH
A B AB O TDK TH
PLUS MIN PLUS MIN PLUS MIN PLUS MIN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 DANAU PANGGANG 64 98 22 103 5 1 3 1 0 0 1 6 20.725 21.029

2 BABIRIK 168 190 39 228 2 0 2 0 0 1 5 12 19.315 19.962

3 SUNGAI PANDAN 710 1.179 299 1.277 6 1 5 0 5 0 1 7 25.258 28.748

4 AMUNTAI SELATAN 546 955 242 1.010 3 0 7 1 0 2 3 10 28.264 31.043

5 AMUNTAI TENGAH 1.735 2.926 747 3.076 4 0 12 3 6 2 14 27 42.758 51.310

6 AMUNTAI UTARA 307 458 127 508 7 0 3 1 0 0 5 6 19.873 21.295

7 BANJANG 206 300 78 353 6 2 7 2 3 0 9 11 17.715 18.692

8 HAUR GADING 314 363 95 352 4 0 1 0 1 1 4 4 15.540 16.679

9 PAMINGGIR 69 45 25 76 2 0 0 0 1 0 0 5 8.000 8.223

10 SUNGAI TABUKAN 190 284 85 313 1 0 1 1 1 1 3 9 14.356 15.245

JUMLAH 4.309 6.798 1.759 7.296 40 4 41 9 17 7 45 97 211.804 232.226

25
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
JUMLAH PENDUDUK
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
MENURUT USIA 0-18 TAHUN SEMESTER I TAHUN 2022

UMUR 0-18 TAHUN


NO. KODE WILAYAH KECAMATAN
LAKI LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 2 3 4 5 6

1 630801 DANAU PANGGANG 3.510 3.258 6.768

2 630802 BABIRIK 3.380 3.042 6.422

3 630803 SUNGAI PANDAN 4.705 4.294 8.999

4 630804 AMUNTAI SELATAN 5.206 4.805 10.011

5 630805 AMUNTAI TENGAH 8.297 7.862 16.159

6 630806 AMUNTAI UTARA 3.382 3.084 6.466

7 630807 BANJANG 2.992 2.867 5.859

8 630808 HAUR GADING 2.598 2.475 5.073

9 630809 PAMINGGIR 1.370 1.304 2.674

10 630810 SUNGAI TABUKAN 2.517 2.330 4.847

JUMLAH 37.957 35.321 73.278

26
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
DATA PENDUDUK
PER KECAMATAN

27
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
1. KECAMATAN DANAU PANGGANG

JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN DANAU PANGGANG


JENIS KELAMIN
NO. KODE WILAYAH DESA JUMLAH
LAKI LAKI PEREMPUAN
1 2 3 4 5 6

1 6308012003 SUNGAI NAMANG 587 564 1.151

2 6308012004 DANAU PANGGANG 1.163 1.150 2.313

3 6308012008 PANDAMAAN 903 893 1.796

4 6308012009 BARU 683 622 1.305

5 6308012010 BITIN 879 871 1.750

6 6308012011 MANARAP 684 658 1.342

7 6308012012 PARARAIN 555 546 1.101

8 6308012013 TELAGA MAS 573 560 1.133

9 6308012015 DARUSSALAM 562 531 1.093

10 6308012016 SARANG BURUNG 516 502 1.018

11 6308012017 LONGKONG 545 535 1.080

12 6308012019 RINTISAN 285 280 565

13 6308012020 PALUKAHAN 690 686 1.376

14 6308012021 TELUK MESJID 798 838 1.636

15 6308012022 SUNGAI PANANGAH 465 429 894

16 6308012023 MANARAP HULU 742 734 1.476

JUMLAH 10.630 10.399 21.029

28
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN DANAU PANGGANG

JUMLAH WAJIB KTP DAN KEPALA KELUARGA

JUMLAH KEPALA
NO. KODE WILAYAH DESA JUMLAH WAJIB KTP
KELUARGA

1 2 3 4 5

1 6308012003 SUNGAI NAMANG 804 371

2 6308012004 DANAU PANGGANG 1.679 773

3 6308012008 PANDAMAAN 1.298 587

4 6308012009 BARU 920 401

5 6308012010 BITIN 1.334 612

6 6308012011 MANARAP 1.006 439

7 6308012012 PARARAIN 807 354

8 6308012013 TELAGA MAS 789 360

9 6308012015 DARUSSALAM 803 357

10 6308012016 SARANG BURUNG 746 344

11 6308012017 LONGKONG 754 336

12 6308012019 RINTISAN 388 197

13 6308012020 PALUKAHAN 991 448

14 6308012021 TELUK MESJID 1.189 528

15 6308012022 SUNGAI PANANGAH 640 284

16 6308012023 MANARAP HULU 1.069 469

JUMLAH 15.217 6.860

29
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN DANAU PANGGANG

JUMLAH PENDUDUK MENURUT UMUR TUNGGAL


USIA L P JUMLAH USIA L P JUMLAH
1 2 3 4 1 2 3 4

0 76 69 145 33 168 163 331


1 160 139 299 34 179 169 348
2 194 170 364 35 194 160 354
3 183 186 369 36 166 193 359
4 188 154 342 37 135 161 296
5 190 151 341 38 147 161 308
6 165 176 341 39 158 166 324
7 202 177 379 40 142 136 278
8 192 153 345 41 187 169 356
9 182 194 376 42 178 162 340
10 229 204 433 43 134 145 279
11 182 193 375 44 137 144 281
12 186 183 369 45 136 140 276
13 185 171 356 46 141 131 272
14 198 195 393 47 134 173 307
15 194 212 406 48 151 156 307
16 196 161 357 49 139 140 279
17 205 200 405 50 118 120 238
18 203 170 373 51 128 155 283
19 225 214 439 52 123 132 255
20 214 179 393 53 123 140 263
21 207 187 394 54 123 112 235
22 219 200 419 55 90 112 202
23 189 154 343 56 101 99 200
24 173 143 316 57 102 83 185
25 174 125 299 58 70 77 147
26 175 156 331 59 63 80 143
27 192 167 359 60 63 87 150
28 228 170 398 61 70 98 168
29 185 165 350 62 76 91 167
30 180 166 346 63 51 67 118
31 217 156 373 64 42 63 105
32 207 199 406 65 51 43 94
JUMLAH 10.315 9.867 20.182

30
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN DANAU PANGGANG

USIA L P JUMLAH USIA L P JUMLAH


1 2 3 4 1 2 3 4

66 47 61 108 99 0 2 2
67 39 54 93 100 0 0 0
68 32 28 60 101 0 1 1
69 27 28 55 102 0 0 0
70 20 33 53 103 1 0 1
71 27 48 75 104 0 0 0
72 23 38 61 105 0 0 0
73 17 25 42 106 0 0 0
74 8 34 42 107 0 0 0
75 13 23 36 108 0 0 0
76 7 32 39 109 1 0 1
77 12 18 30 110 0 0 0
78 5 15 20 111 0 0 0
79 5 17 22 112 0 0 0
80 7 7 14 113 0 0 0
81 5 13 18 114 0 0 0
82 1 7 8 115 0 1 1
83 2 5 7 116 0 0 0
84 3 6 9 117 0 0 0
85 2 6 8 118 0 0 0
86 1 5 6 119 0 0 0
87 1 6 7 120 0 0 0
88 0 2 2 121 0 0 0
89 0 3 3 122 0 0 0
90 1 6 7 123 0 0 0
91 3 3 6 124 0 0 0
92 1 1 2 125 0 0 0
93 2 0 2 126 0 0 0
94 0 0 0 127 0 0 0
95 2 1 3 128 0 0 0
96 0 3 3 129 0 0 0
97 0 0 0 130 0 0 0
98 0 0 0 131 0 0 0
JUMLAH 315 532 847

31
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN DANAU PANGGANG

JUMLAH PENDUDUK MENURUT USIA SEKOLAH


KELOMPOK UMUR
NO. DESA 4 - 6 th 7 - 12 th 13 - 15 th 16 - 18 th
L P L P L P L P
1 2 3 4 5 6

1 SUNGAI NAMANG 42 36 63 63 27 39 28 27

2 DANAU PANGGANG 59 54 126 136 57 63 72 48

3 PANDAMAAN 39 45 105 100 64 40 52 45

4 BARU 38 29 76 75 43 33 39 35

5 BITIN 31 43 91 66 43 42 40 37

6 MANARAP 25 34 80 58 34 34 38 34

7 PARARAIN 24 27 56 63 33 28 31 29

8 TELAGA MAS 32 23 77 70 27 36 32 29

9 DARUSSALAM 28 14 57 57 29 33 36 23

10 SARANG BURUNG 22 13 48 52 30 25 29 30

11 LONGKONG 31 21 64 73 29 28 24 35

12 RINTISAN 18 18 30 30 14 21 15 13

13 PALUKAHAN 37 28 88 62 30 42 41 36

14 TELUK MESJID 38 40 84 92 50 47 56 42

15 SUNGAI PANANGAH 34 17 54 27 27 33 25 27

16 MANARAP HULU 45 39 74 80 40 34 46 41

JUMLAH 543 481 1.173 1.104 577 578 604 531

32
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN DANAU PANGGANG

JUMLAH PENDUDUK MENURUT PENDIDIKAN


PENDIDIKAN
NO. DESA TIDAK /
BELUM
TAMAT
SLTP / SLTA / DIPLOMA DIPLOMA STRATA STRATA STRATA
BELUM SD /
TAMAT SD SEDERAJAT SEDERAJAT II III I II III
SEKOLAH SEDERAJAT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 SUNGAI NAMANG 340 159 451 130 58 0 1 12 0 0

2 DANAU PANGGANG 701 312 871 220 162 6 5 36 0 0

3 PANDAMAAN 524 249 622 198 147 8 7 38 3 0

4 BARU 384 206 481 135 81 0 0 18 0 0

5 BITIN 414 223 644 250 145 8 8 57 1 0

6 MANARAP 337 147 468 201 126 5 2 55 1 0

7 PARARAIN 310 173 449 112 41 1 1 14 0 0

8 TELAGA MAS 363 158 359 180 57 0 1 14 0 1

9 DARUSSALAM 312 230 332 137 59 3 1 19 0 0

10 SARANG BURUNG 305 161 397 97 46 2 1 9 0 0

11 LONGKONG 332 138 502 76 26 1 0 5 0 0

12 RINTISAN 163 145 201 24 19 1 2 10 0 0

13 PALUKAHAN 405 235 515 130 69 2 2 18 0 0

14 TELUK MESJID 442 236 618 205 103 7 4 21 0 0

15 SUNGAI PANANGAH 261 172 301 100 53 1 2 4 0 0

16 MANARAP HULU 431 204 532 211 87 1 2 7 1 0

JUMLAH 6.024 3.148 7.743 2.406 1.279 46 39 337 6 1

33
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN DANAU PANGGANG

• Laki - Laki
P E N D I D I K A N (LAKI-LAKI)
NO. DESA TIDAK /
BELUM
TAMAT
SLTP / SLTA / DIPLOMA DIPLOMA STRATA STRATA STRATA
BELUM SD /
TAMAT SD SEDERAJAT SEDERAJAT II III I II III
SEKOLAH SEDERAJAT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 SUNGAI NAMANG 165 78 230 73 35 0 1 5 0 0

2 DANAU PANGGANG 337 163 436 119 93 3 1 11 0 0

3 PANDAMAAN 252 128 315 99 89 3 3 12 2 0

4 BARU 209 108 244 68 47 0 0 7 0 0

5 BITIN 219 125 292 128 86 3 3 23 0 0

6 MANARAP 180 77 230 96 74 3 0 23 1 0

7 PARARAIN 148 91 221 62 29 0 0 4 0 0

8 TELAGA MAS 172 85 188 83 37 0 0 7 0 1

9 DARUSSALAM 162 110 175 77 31 0 1 6 0 0

10 SARANG BURUNG 156 74 189 58 33 2 0 4 0 0

11 LONGKONG 166 68 244 45 19 1 0 2 0 0

12 RINTISAN 83 73 94 20 10 0 1 4 0 0

13 PALUKAHAN 220 104 252 64 43 1 0 6 0 0

14 TELUK MESJID 218 117 281 101 69 2 3 7 0 0

15 SUNGAI PANANGAH 146 86 145 53 32 0 0 3 0 0

16 MANARAP HULU 221 103 249 100 64 1 0 4 0 0

JUMLAH 3.054 1.590 3.785 1.246 791 19 13 128 3 1

34
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN DANAU PANGGANG

• Perempuan

P E N D I D I K A N ( PEREMPUAN )

NO. DESA TIDAK / BELUM TAMAT


SLTP / SLTA / DIPLOMA DIPLOMA STRATA STRATA STRATA
BELUM TAMAT SD /
SEDERAJAT SEDERAJAT II III I II III
SEKOLAH SD SEDERAJAT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 SUNGAI NAMANG 175 81 221 57 23 0 0 7 0 0


2 DANAU PANGGANG 364 149 435 101 69 3 4 25 0 0
3 PANDAMAAN 272 121 307 99 58 5 4 26 1 0
4 BARU 175 98 237 67 34 0 0 11 0 0
5 BITIN 195 98 352 122 59 5 5 34 1 0
6 MANARAP 157 70 238 105 52 2 2 32 0 0
7 PARARAIN 162 82 228 50 12 1 1 10 0 0
8 TELAGA MAS 191 73 171 97 20 0 1 7 0 0
9 DARUSSALAM 150 120 157 60 28 3 0 13 0 0
10 SARANG BURUNG 149 87 208 39 13 0 1 5 0 0
11 LONGKONG 166 70 258 31 7 0 0 3 0 0
12 RINTISAN 80 72 107 4 9 1 1 6 0 0
13 PALUKAHAN 185 131 263 66 26 1 2 12 0 0
14 TELUK MESJID 224 119 337 104 34 5 1 14 0 0
15 SUNGAI PANANGAH 115 86 156 47 21 1 2 1 0 0
16 MANARAP HULU 210 101 283 111 23 0 2 3 1 0

JUMLAH 2.970 1.558 3.958 1.160 488 27 26 209 3 0

35
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN DANAU PANGGANG

JUMLAH PENDUDUK MENURUT PEKERJAAN


BELUM APARATUR PER TANIAN AGAMA PELAJAR_ TENAGA_
TENAGA_ WIRASW
NO. DESA _TIDAK_ _PEJABAT
PENGAJAR ASTA
_PETERNA NELAYAN _DAN_ KEPER MAHASIS KESEHAT PENSIUNAN LAINNYA
BEKERJA _NEGARA KAN CAYAAN WA AN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 SUNGAI NAMANG 357 7 9 216 148 43 0 154 0 2 215

2 DANAU PANGGANG 665 24 11 655 114 46 2 310 3 2 481

3 PANDAMAAN 547 31 8 581 26 10 1 254 0 5 333

4 BARU 408 2 1 375 86 6 0 188 0 0 239

5 BITIN 439 23 4 627 110 5 0 286 1 2 253

6 MANARAP 355 28 7 428 69 4 0 213 0 2 236

7 PARARAIN 317 6 - 306 27 41 0 161 0 0 243

8 TELAGA MAS 343 3 16 218 150 4 0 151 0 0 248

9 DARUSSALAM 319 12 1 241 161 10 0 147 0 0 202

10 SARANG BURUNG 284 8 3 195 214 5 0 125 0 0 184

11 LONGKONG 371 2 1 316 86 3 0 110 0 0 191

12 RINTISAN 168 5 - 118 9 55 0 67 2 0 141

13 PALUKAHAN 447 3 6 320 78 16 0 185 1 0 320

14 TELUK MESJID 488 15 10 395 144 12 0 241 1 0 330

15 SUNGAI PANANGAH 256 4 4 223 75 30 0 132 0 0 170

16 MANARAP HULU 444 5 6 341 232 26 0 204 0 2 216

JUMLAH 6.208 178 87 5.555 1.729 316 3 2.928 8 15 4.002

36
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN DANAU PANGGANG

• Laki-laki
AGAMA_
BELUM APARATUR_ PERTANIA TENAGA
TENAGA_P WIRAS DAN_ PELAJAR_MA PENSIU
NO. DESA _TIDAK_ PEJABAT_
ENGAJAR WASTA
N_PETERN NELAYAN
KEPERCAY HASISWA
_KESEH
NAN
LAINNYA
BEKERJA NEGARA AKAN ATAN
AAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 SUNGAI NAMANG 183 4 7 168 89 42 0 93 0 1 0

2 DANAU PANGGANG 339 10 8 508 64 43 2 187 0 2 0

3 PANDAMAAN 271 17 5 421 16 10 1 160 0 2 0

4 BARU 217 1 1 282 58 6 0 118 0 0 0

5 BITIN 233 11 0 374 77 5 0 176 0 2 1

6 MANARAP 197 15 4 306 37 4 0 120 0 1 0

7 PARARAIN 155 4 0 236 15 41 0 104 0 0 0

8 TELAGA MAS 173 3 11 181 104 4 0 97 0 0 0

9 DARUSSALAM 175 4 0 192 87 10 0 94 0 0 0

10 SARANG BURUNG 153 7 3 155 114 5 0 79 0 0 0

11 LONGKONG 195 2 1 240 43 3 0 61 0 0 0

12 RINTISAN 85 2 0 98 7 50 0 42 1 0 0

13 PALUKAHAN 246 2 4 268 53 15 0 102 0 0 0

14 TELUK MESJID 247 6 5 295 91 11 0 142 0 0 1

15 SUNGAI PANANGAH 149 3 2 158 47 30 0 76 0 0 0

16 MANARAP HULU 234 3 4 246 105 20 0 128 0 2 0

JUMLAH 3.252 94 55 4.128 1.007 299 3 1.779 1 10 2

37
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN DANAU PANGGANG

• Perempuan
AGAMA
BELUM APARATUR PERTANIAN TENAGA_
TENAGA_ WIRA _DAN_ PELAJAR_ PENSI
NO. DESA _TIDAK_ _PEJABAT_
PENGAJAR SWASTA
_PETERNA NELAYAN
KEPER MAHASISWA
KESEHAT
UNAN
LAINNYA
BEKERJA NEGARA KAN AN
CAYAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 SUNGAI NAMANG 174 3 2 48 59 1 0 61 0 1 215

2 DANAU PANGGANG 326 14 3 147 50 3 0 123 3 0 481

3 PANDAMAAN 276 14 3 160 10 0 0 94 0 3 333

4 BARU 191 1 0 93 28 0 0 70 0 0 239

5 BITIN 206 12 4 253 33 0 0 110 1 0 252

6 MANARAP 158 13 3 122 32 0 0 93 0 1 236

7 PARARAIN 162 2 0 70 12 0 0 57 0 0 243

8 TELAGA MAS 170 0 5 37 46 0 0 54 0 0 248

9 DARUSSALAM 144 8 1 49 74 0 0 53 0 0 202

10 SARANG BURUNG 131 1 0 40 100 0 0 46 0 0 184

11 LONGKONG 176 0 0 76 43 0 0 49 0 0 191

12 RINTISAN 83 3 0 20 2 5 0 25 1 0 141

13 PALUKAHAN 201 1 2 52 25 1 0 83 1 0 320

14 TELUK MESJID 241 9 5 100 53 1 0 99 1 0 329

15 SUNGAI PANANGAH 107 1 2 65 28 0 0 56 0 0 170

16 MANARAP HULU 210 2 2 95 127 6 0 76 0 0 216

JUMLAH 2.956 84 32 1.427 722 17 0 1.149 7 5 4.000

38
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN DANAU PANGGANG

JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA


AGAMA
NO. KECAMATAN JUMLAH
ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA KHONG-HUCU KEPECAYAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 SUNGAI NAMANG 1.151 0 0 0 0 0 0 1.151

2 DANAU PANGGANG 2.313 0 0 0 0 0 0 2.313

3 PANDAMAAN 1.796 0 0 0 0 0 0 1.796

4 BARU 1.305 0 0 0 0 0 0 1.305

5 BITIN 1.750 0 0 0 0 0 0 1.750

6 MANARAP 1.342 0 0 0 0 0 0 1.342

7 PARARAIN 1.101 0 0 0 0 0 0 1.101

8 TELAGA MAS 1.133 0 0 0 0 0 0 1.133

9 DARUSSALAM 1.093 0 0 0 0 0 0 1.093

10 SARANG BURUNG 1.018 0 0 0 0 0 0 1.018

11 LONGKONG 1.080 0 0 0 0 0 0 1.080

12 RINTISAN 565 0 0 0 0 0 0 565

13 PALUKAHAN 1.376 0 0 0 0 0 0 1.376

14 TELUK MESJID 1.636 0 0 0 0 0 0 1.636

15 SUNGAI PANANGAH 894 0 0 0 0 0 0 894

16 MANARAP HULU 1.476 0 0 0 0 0 0 1.476

JUMLAH 21.029 0 0 0 0 0 0 21.029

39
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN DANAU PANGGANG

• Laki-Laki

A G A M A (Laki-Laki)
NO. DESA JUMLAH
ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA KHONG-HUCU KEPECAYAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 SUNGAI NAMANG 587 0 0 0 0 0 0 587

2 DANAU PANGGANG 1.163 0 0 0 0 0 0 1.163

3 PANDAMAAN 903 0 0 0 0 0 0 903

4 BARU 683 0 0 0 0 0 0 683

5 BITIN 879 0 0 0 0 0 0 879

6 MANARAP 684 0 0 0 0 0 0 684

7 PARARAIN 555 0 0 0 0 0 0 555

8 TELAGA MAS 573 0 0 0 0 0 0 573

9 DARUSSALAM 562 0 0 0 0 0 0 562

10 SARANG BURUNG 516 0 0 0 0 0 0 516

11 LONGKONG 545 0 0 0 0 0 0 545

12 RINTISAN 285 0 0 0 0 0 0 285

13 PALUKAHAN 690 0 0 0 0 0 0 690

14 TELUK MESJID 798 0 0 0 0 0 0 798

15 SUNGAI PANANGAH 465 0 0 0 0 0 0 465

16 MANARAP HULU 742 0 0 0 0 0 0 742

JUMLAH 10.630 0 0 0 0 0 0 10.630

40
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN DANAU PANGGANG

• Perempuan

A G A M A (Perempuan)
NO. DESA JUMLAH
ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA KHONG-HUCU KEPECAYAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 SUNGAI NAMANG 564 0 0 0 0 0 0 564

2 DANAU PANGGANG 1.150 0 0 0 0 0 0 1.150

3 PANDAMAAN 893 0 0 0 0 0 0 893

4 BARU 622 0 0 0 0 0 0 622

5 BITIN 871 0 0 0 0 0 0 871

6 MANARAP 658 0 0 0 0 0 0 658

7 PARARAIN 546 0 0 0 0 0 0 546

8 TELAGA MAS 560 0 0 0 0 0 0 560

9 DARUSSALAM 531 0 0 0 0 0 0 531

10 SARANG BURUNG 502 0 0 0 0 0 0 502

11 LONGKONG 535 0 0 0 0 0 0 535

12 RINTISAN 280 0 0 0 0 0 0 280

13 PALUKAHAN 686 0 0 0 0 0 0 686

14 TELUK MESJID 838 0 0 0 0 0 0 838

15 SUNGAI PANANGAH 429 0 0 0 0 0 0 429

16 MANARAP HULU 734 0 0 0 0 0 0 734

JUMLAH 10.399 0 0 0 0 0 0 10.399

41
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN DANAU PANGGANG

JUMLAH PENDUDUK MENURUT GOLONGAN DARAH


GOLONGAN DARAH
NO. DESA JUMLAH
A B AB O A_PLUS A_MIN B_PLUS B_MIN AB_PLUS AB_MIN O_PLUS O_MIN TDK_TH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 SUNGAI NAMANG 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.143 1.151

2 DANAU PANGGANG 8 16 1 14 1 0 0 0 0 0 0 0 2.273 2.313

3 PANDAMAAN 12 12 1 19 0 0 0 0 0 0 0 0 1.752 1.796

4 BARU 2 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1.296 1.305

5 BITIN 8 10 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1.721 1.750

6 MANARAP 5 15 1 8 1 1 2 1 0 0 0 0 1.308 1.342

7 PARARAIN 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1.094 1.101

8 TELAGA MAS 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1.126 1.133

9 DARUSSALAM 5 6 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1.075 1.093

10 SARANG BURUNG 5 5 1 5 0 0 0 0 0 0 0 1 1.001 1.018

11 LONGKONG 2 4 0 7 0 0 0 0 0 0 0 1 1.066 1.080

12 RINTISAN 4 7 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 546 565

13 PALUKAHAN 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1.372 1.376

14 TELUK MESJID 7 9 6 10 0 0 1 0 0 0 1 0 1.602 1.636

15 SUNGAI PANANGAH 0 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 882 894

16 MANARAP HULU 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1.468 1.476

JUMLAH 64 98 22 103 5 1 3 1 0 0 1 6 20.725 21.029

42
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN DANAU PANGGANG

• Laki-Laki
G O L O N G A N D A R A H (Laki-Laki)
NO. DESA JUMLAH
A B AB O A_PLUS A_MIN B_PLUS B_MIN AB_PLUS AB_MIN O_PLUS O_MIN TDK_TH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 SUNGAI NAMANG 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 582 587

2 DANAU PANGGANG 5 9 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 1.142 1.163

3 PANDAMAAN 4 5 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 885 903

4 BARU 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 677 683

5 BITIN 1 6 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 867 879

6 MANARAP 2 4 0 5 1 1 1 0 0 0 0 0 670 684

7 PARARAIN 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 551 555

8 TELAGA MAS 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 568 573

9 DARUSSALAM 2 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 553 562

10 SARANG BURUNG 3 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 506 516

11 LONGKONG 2 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 536 545

12 RINTISAN 1 4 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 275 285

13 PALUKAHAN 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 689 690

14 TELUK MESJID 4 4 3 6 0 0 1 0 0 0 1 0 779 798

15 SUNGAI PANANGAH 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 460 465

16 MANARAP HULU 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 738 742

JUMLAH 30 46 14 51 3 1 2 0 0 0 1 4 10.478 10.630

43
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN DANAU PANGGANG

• Perempuan

G O L O N G A N D A R A H (Perempuan)
NO. DESA JUMLAH
A B AB O A_PLUS A_MIN B_PLUS B_MIN AB_PLUS AB_MIN O_PLUS O_MIN TDK_TH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 SUNGAI NAMANG 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 561 564

2 DANAU PANGGANG 3 7 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1.131 1.150

3 PANDAMAAN 8 7 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 867 893

4 BARU 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 619 622

5 BITIN 7 4 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 854 871

6 MANARAP 3 11 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 638 658

7 PARARAIN 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 543 546

8 TELAGA MAS 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 558 560

9 DARUSSALAM 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 522 531

10 SARANG BURUNG 2 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 495 502

11 LONGKONG 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 530 535

12 RINTISAN 3 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 271 280

13 PALUKAHAN 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 683 686

14 TELUK MESJID 3 5 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 823 838

15 SUNGAI PANANGAH 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 422 429

16 MANARAP HULU 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 730 734

JUMLAH 34 52 8 52 2 0 1 1 0 0 0 2 10.247 10.399

44
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN DANAU PANGGANG

JUMLAH PENDUDUK MENURUT USIA 0-18 TAHUN


UMUR 0-18 TAHUN
NO. DESA
LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 2 3 4 5

1 SUNGAI NAMANG 193 202 395

2 DANAU PANGGANG 380 359 739

3 PANDAMAAN 296 287 583

4 BARU 244 202 446

5 BITIN 261 222 483

6 MANARAP 207 188 395

7 PARARAIN 171 171 342

8 TELAGA MAS 201 196 397

9 DARUSSALAM 186 150 336

10 SARANG BURUNG 166 150 316

11 LONGKONG 185 193 378

12 RINTISAN 100 103 203

13 PALUKAHAN 240 208 448

14 TELUK MESJID 265 261 526

15 SUNGAI PANANGAH 162 135 297

16 MANARAP HULU 253 231 484

JUMLAH 3.510 3.258 6.768

45
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
2. KECAMATAN BABIRIK

JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN BABIRIK


JENIS KELAMIN
NO. KODE WILAYAH DESA JUMLAH
LAKI LAKI PEREMPUAN
1 2 3 4 5 6

1 6308022001 BABIRIK HILIR 706 703 1.409

2 6308022002 BABIRIK HULU 331 301 632

3 6308022003 SUNGAI DURAIT HILIR 393 410 803

4 6308022004 HAMBUKU HILIR 303 311 614

5 6308022005 MURUNG PANTI HULU 619 603 1.222

6 6308022006 MURUNG PANTI HILIR 721 681 1.402

7 6308022007 MURUNG KUPANG 585 562 1.147

8 6308022008 SUNGAI LUANG HILIR 422 414 836

9 6308022009 PAJUKUNGAN HILIR 275 266 541

10 6308022010 KALUMPANG DALAM 397 370 767

11 6308022011 PARUPUKAN 366 351 717

12 6308022012 SUNGAI LUANG HULU 243 245 488

13 6308022013 SUNGAI DURAIT HULU 695 684 1.379

14 6308022014 SUNGAI DALAM 484 467 951

15 6308022015 HAMBUKU BARU 220 219 439

16 6308022016 HAMBUKU LIMA 321 306 627

17 6308022017 SUNGAI JANJAM 346 337 683

18 6308022018 KALUMPANG LUAR 266 273 539

19 6308022019 TELUK LIMBUNG 259 259 518

20 6308022020 SUNGAI DURAIT TENGAH 1.130 1.155 2.285

21 6308022021 PAJUKUNGAN HULU 496 456 952

22 6308022022 SUNGAI PAPUYU 355 353 708

23 6308022023 SUNGAI NYIUR 154 149 303

TOTAL 10.087 9.875 19.962

46
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN BABIRIK

JUMLAH WAJIB KTP DAN KEPALA KELUARGA

JUMLAH KEPALA
NO. KODE WILAYAH DESA JUMLAH WAJIB KTP
KELUARGA

1 2 3 4 5

1 6308022001 BABIRIK HILIR 1.023 478

2 6308022002 BABIRIK HULU 462 214

3 6308022003 SUNGAI DURAIT HILIR 588 277

4 6308022004 HAMBUKU HILIR 431 207

5 6308022005 MURUNG PANTI HULU 857 408

6 6308022006 MURUNG PANTI HILIR 999 448

7 6308022007 MURUNG KUPANG 842 386

8 6308022008 SUNGAI LUANG HILIR 608 283

9 6308022009 PAJUKUNGAN HILIR 405 190

10 6308022010 KALUMPANG DALAM 509 237

11 6308022011 PARUPUKAN 525 239

12 6308022012 SUNGAI LUANG HULU 378 176

13 6308022013 SUNGAI DURAIT HULU 969 439

14 6308022014 SUNGAI DALAM 722 339

15 6308022015 HAMBUKU BARU 307 149

16 6308022016 HAMBUKU LIMA 459 210

17 6308022019 SUNGAI JANJAM 474 214

18 6308022019 KALUMPANG LUAR 386 176

19 6308022019 TELUK LIMBUNG 378 176

20 6308022020 SUNGAI DURAIT TENGAH 1.650 753

21 6308022021 PAJUKUNGAN HULU 686 306

22 6308022022 SUNGAI PAPUYU 514 227

23 6308022023 SUNGAI NYIUR 214 99

JUMLAH 14.386 6.631

47
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN BABIRIK

JUMLAH PENDUDUK MENURUT UMUR TUNGGAL


USIA L P JUMLAH USIA L P JUMLAH
1 2 3 4 1 2 3 4

0 78 59 137 33 161 155 316


1 132 115 247 34 166 145 311
2 195 136 331 35 193 182 375
3 173 141 314 36 155 154 309
4 205 150 355 37 163 144 307
5 162 185 347 38 147 144 291
6 180 196 376 39 143 147 290
7 185 152 337 40 144 140 284
8 169 151 320 41 149 166 315
9 188 181 369 42 154 130 284
10 214 176 390 43 121 148 269
11 212 161 373 44 122 162 284
12 193 197 390 45 135 144 279
13 193 158 351 46 135 133 268
14 182 182 364 47 151 143 294
15 183 201 384 48 120 137 257
16 191 156 347 49 114 124 238
17 153 173 326 50 120 132 252
18 192 172 364 51 145 115 260
19 178 193 371 52 122 121 243
20 173 165 338 53 110 112 222
21 195 166 361 54 95 107 202
22 203 201 404 55 111 119 230
23 166 147 313 56 106 131 237
24 161 157 318 57 85 108 193
25 178 135 313 58 106 88 194
26 158 116 274 59 98 109 207
27 154 141 295 60 52 95 147
28 180 145 325 61 76 88 164
29 187 145 332 62 65 86 151
30 155 150 305 63 47 78 125
31 171 162 333 64 51 69 120
32 177 174 351 65 73 69 142
JUMLAH 9.751 9.364 19.115

48
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN BABIRIK

USIA L P JUMLAH USIA L P JUMLAH


1 2 3 4 1 2 3 4

66 52 64 116 99 0 0 0
67 36 35 71 100 0 0 0
68 37 35 72 101 0 0 0
69 34 31 65 102 0 0 0
70 26 29 55 103 0 0 0
71 29 39 68 104 0 0 0
72 17 24 41 105 0 0 0
73 5 29 34 106 0 0 0
74 15 20 35 107 0 0 0
75 13 34 47 108 0 0 0
76 17 30 47 109 0 0 0
77 7 14 21 110 0 0 0
78 12 16 28 111 0 0 0
79 5 18 23 112 0 0 0
80 5 23 28 113 0 0 0
81 10 25 35 114 0 0 0
82 2 6 8 115 0 0 0
83 3 7 10 116 0 0 0
84 1 6 7 117 0 0 0
85 3 3 6 118 0 0 0
86 2 3 5 119 0 0 0
87 2 3 5 120 0 0 0
88 1 3 4 121 0 0 0
89 1 5 6 122 0 0 0
90 1 2 3 123 0 0 0
91 0 4 4 124 0 0 0
92 0 0 0 125 0 0 0
93 0 2 2 126 0 0 0
94 0 0 0 127 0 0 0
95 0 0 0 128 0 0 0
96 0 0 0 129 0 0 0
97 0 0 0 130 0 0 0
98 0 1 1 131 0 0 0
JUMLAH 336 511 847

49
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN BABIRIK

JUMLAH PENDUDUK MENURUT USIA SEKOLAH


KELOMPOK UMUR
NO. DESA 4 - 6 th 7 - 12 th 13 - 15 th 16 - 18 th
L P L P L P L P
1 2 3 4 5 6

1 BABIRIK HILIR 39 36 74 75 38 35 44 27

2 BABIRIK HULU 19 20 43 30 17 9 13 13

3 SUNGAI DURAIT HILIR 21 15 40 32 26 27 20 25

4 HAMBUKU HILIR 23 18 39 29 13 23 18 15

5 MURUNG PANTI HULU 30 31 65 74 32 32 45 31

6 MURUNG PANTI HILIR 40 38 101 73 39 42 37 41

7 MURUNG KUPANG 22 33 74 55 24 30 38 26

8 SUNGAI LUANG HILIR 33 29 51 28 18 28 17 22

9 PAJUKUNGAN HILIR 13 12 30 24 15 14 16 8

10 KALUMPANG DALAM 25 15 58 52 31 23 18 20

11 PARUPUKAN 15 18 42 33 19 20 26 18

12 SUNGAI LUANG HULU 12 14 18 16 13 7 8 11

13 SUNGAI DURAIT HULU 32 44 98 76 42 36 27 46

14 SUNGAI DALAM 26 14 52 40 19 21 25 17

15 HAMBUKU BARU 16 10 17 25 19 14 9 11

16 HAMBUKU LIMA 21 16 38 31 14 14 13 16

17 SUNGAI JANJAM 22 26 33 35 24 19 18 9

18 KALUMPANG LUAR 19 21 29 21 19 16 10 13

19 TELUK LIMBUNG 13 17 27 29 14 9 11 7

20 SUNGAI DURAIT TENGAH 57 59 129 121 66 74 59 70

21 PAJUKUNGAN HULU 26 19 58 54 23 27 34 26

22 SUNGAI PAPUYU 14 18 30 43 26 15 19 18

23 SUNGAI NYIUR 9 8 15 22 7 6 11 11

JUMLAH 547 531 1.161 1.018 558 541 536 501

50
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN BABIRIK

JUMLAH PENDUDUK MENURUT PENDIDIKAN


PENDIDIKAN
NO. DESA TIDAK / BELUM
TAMAT SD SLTP / SLTA / DIPLOMA DIPLOMA STRATA STRATA STRATA
BELUM TAMAT
/SEDERAJAT SEDERAJAT SEDERAJAT II III I II III
SEKOLAH SD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 BABIRIK HILIR 360 125 456 191 162 10 10 94 1 0

2 BABIRIK HULU 223 88 114 91 74 9 4 29 0 0

3 SUNGAI DURAIT HILIR 186 148 354 63 43 2 1 6 0 0

4 HAMBUKU HILIR 187 98 186 88 28 3 1 23 0 0

5 MURUNG PANTI HULU 400 187 430 126 60 1 2 16 0 0

6 MURUNG PANTI HILIR 426 254 395 163 111 12 10 31 0 0

7 MURUNG KUPANG 310 270 315 139 83 5 2 23 0 0

8 SUNGAI LUANG HILIR 238 208 273 60 41 1 0 15 0 0

9 PAJUKUNGAN HILIR 136 90 185 84 28 1 1 16 0 0

10 KALUMPANG DALAM 304 94 297 42 22 0 0 7 0 1

11 PARUPUKAN 220 78 336 54 24 1 0 4 0 0

12 SUNGAI LUANG HULU 118 81 192 55 32 1 1 8 0 0

13 SUNGAI DURAIT HULU 424 265 409 174 85 1 5 16 0 0

14 SUNGAI DALAM 239 184 360 116 38 1 2 11 0 0

15 HAMBUKU BARU 119 45 85 95 53 6 0 36 0 0

16 HAMBUKU LIMA 170 66 239 77 48 3 3 21 0 0

17 SUNGAI JANJAM 227 92 193 76 64 4 1 24 2 0

18 KALUMPANG LUAR 168 80 186 49 33 0 3 20 0 0

19 TELUK LIMBUNG 149 100 158 67 33 1 1 9 0 0

20 SUNGAI DURAIT TENGAH 675 315 699 341 149 16 5 84 1 0

21 PAJUKUNGAN HULU 314 127 383 85 29 1 3 10 0 0

22 SUNGAI PAPUYU 255 118 271 35 25 1 0 3 0 0

23 SUNGAI NYIUR 92 61 93 35 14 1 1 6 0 0

JUMLAH 5.940 3.174 6.609 2.306 1.279 81 56 512 4 1

51
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN BABIRIK

• Laki-Laki

P E N D I D I K A N (Laki-Laki)
NO. DESA TIDAK / BELUM
TAMAT SD SLTP / SLTA / DIPLOMA DIPLOMA STRATA STRATA STRATA
BELUM TAMAT
/SEDERAJAT SEDERAJAT SEDERAJAT II III I II III
SEKOLAH SD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 BABIRIK HILIR 194 59 215 103 92 8 3 32 0 0

2 BABIRIK HULU 114 51 65 47 33 3 1 17 0 0

3 SUNGAI DURAIT HILIR 96 70 174 25 24 1 0 3 0 0

4 HAMBUKU HILIR 95 42 91 46 17 1 0 11 0 0

5 MURUNG PANTI HULU 198 87 224 66 38 0 1 5 0 0

6 MURUNG PANTI HILIR 237 120 201 75 64 6 4 14 0 0

7 MURUNG KUPANG 160 131 165 77 41 3 0 8 0 0

8 SUNGAI LUANG HILIR 123 101 141 33 15 1 0 8 0 0

9 PAJUKUNGAN HILIR 78 38 92 42 18 0 1 6 0 0

10 KALUMPANG DALAM 156 53 146 25 15 0 0 2 0 0

11 PARUPUKAN 112 46 168 28 12 0 0 0 0 0

12 SUNGAI LUANG HULU 62 32 103 22 21 0 1 2 0 0

13 SUNGAI DURAIT HULU 221 124 212 87 43 0 2 6 0 0

14 SUNGAI DALAM 135 70 196 56 23 0 1 3 0 0

15 HAMBUKU BARU 62 17 42 51 28 2 0 18 0 0

16 HAMBUKU LIMA 92 34 115 36 28 2 2 12 0 0

17 SUNGAI JANJAM 106 54 101 40 29 3 1 11 1 0

18 KALUMPANG LUAR 83 39 92 26 17 0 1 8 0 0

19 TELUK LIMBUNG 76 50 83 28 19 0 0 3 0 0

20 SUNGAI DURAIT TENGAH 339 165 327 166 85 6 2 39 1 0

21 PAJUKUNGAN HULU 169 65 194 45 18 0 1 4 0 0

22 SUNGAI PAPUYU 120 59 143 21 10 1 0 1 0 0

23 SUNGAI NYIUR 45 35 45 17 8 1 1 2 0 0

JUMLAH 3.073 1.542 3.335 1.162 698 38 22 215 2 0

52
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN BABIRIK

• Perempuan

P E N D I D I K A N (Perempuan)
NO. DESA TIDAK / BELUM
TAMAT SD SLTP / SLTA / DIPLOMA DIPLOMA STRATA STRATA STRATA
BELUM TAMAT
/SEDERAJAT SEDERAJAT SEDERAJAT II III I II III
SEKOLAH SD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 BABIRIK HILIR 166 66 241 88 70 2 7 62 1 0

2 BABIRIK HULU 109 37 49 44 41 6 3 12 0 0

3 SUNGAI DURAIT HILIR 90 78 180 38 19 1 1 3 0 0

4 HAMBUKU HILIR 92 56 95 42 11 2 1 12 0 0

5 MURUNG PANTI HULU 202 100 206 60 22 1 1 11 0 0

6 MURUNG PANTI HILIR 189 134 194 88 47 6 6 17 0 0

7 MURUNG KUPANG 150 139 150 62 42 2 2 15 0 0

8 SUNGAI LUANG HILIR 115 107 132 27 26 0 0 7 0 0

9 PAJUKUNGAN HILIR 58 52 93 42 10 1 0 10 0 0

10 KALUMPANG DALAM 148 41 151 17 7 0 0 5 0 1

11 PARUPUKAN 108 32 168 26 12 1 0 4 0 0

12 SUNGAI LUANG HULU 56 49 89 33 11 1 0 6 0 0

13 SUNGAI DURAIT HULU 203 141 197 87 42 1 3 10 0 0

14 SUNGAI DALAM 104 114 164 60 15 1 1 8 0 0

15 HAMBUKU BARU 57 28 43 44 25 4 0 18 0 0

16 HAMBUKU LIMA 78 32 124 41 20 1 1 9 0 0

17 SUNGAI JANJAM 121 38 92 36 35 1 0 13 1 0

18 KALUMPANG LUAR 85 41 94 23 16 0 2 12 0 0

19 TELUK LIMBUNG 73 50 75 39 14 1 1 6 0 0

20 SUNGAI DURAIT TENGAH 336 150 372 175 64 10 3 45 0 0

21 PAJUKUNGAN HULU 145 62 189 40 11 1 2 6 0 0

22 SUNGAI PAPUYU 135 59 128 14 15 0 0 2 0 0

23 SUNGAI NYIUR 47 26 48 18 6 0 0 4 0 0

JUMLAH 2.867 1.632 3.274 1.144 581 43 34 297 2 1

53
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN BABIRIK

JUMLAH PENDUDUK MENURUT PEKERJAAN


APARAT AGAMA_
BELUM_ TENAG PERTANI PELAJAR TENAGA_
UR_PEJA WIRA DAN_ PENSIU
NO. DESA TIDAK_B A_PEN AN_PETE NELAYAN _MAHASI KESEHAT LAINNYA
BAT_NEG SWASTA KEPERCAYA NAN
EKERJA GAJAR RNAKAN SWA AN
ARA AN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 BABIRIK HILIR 379 61 10 331 149 22 0 236 0 4 217

2 BABIRIK HULU 187 16 4 88 122 1 0 91 1 0 122

3 SUNGAI DURAIT HILIR 194 4 0 101 224 1 0 140 0 1 138

4 HAMBUKU HILIR 193 3 1 87 119 0 0 68 0 1 142

5 MURUNG PANTI HULU 404 5 1 265 138 3 0 141 0 0 265

6 MURUNG PANTI HILIR 414 37 6 294 111 8 0 232 1 5 294

7 MURUNG KUPANG 316 11 1 219 173 28 0 181 0 1 217

8 SUNGAI LUANG HILIR 238 8 0 178 109 7 0 117 0 1 178

9 PAJUKUNGAN HILIR 143 4 1 119 82 9 0 67 1 1 114

10 KALUMPANG DALAM 281 1 1 91 116 19 0 98 0 0 160

11 PARUPUKAN 232 1 1 119 63 56 1 78 0 1 165

12 SUNGAI LUANG HULU 124 4 1 122 15 29 0 67 0 2 124

13 SUNGAI DURAIT HULU 422 6 1 312 248 0 0 190 2 0 198

14 SUNGAI DALAM 229 8 1 199 141 56 0 123 0 2 192

15 HAMBUKU BARU 124 19 1 89 97 1 0 57 0 0 51

16 HAMBUKU LIMA 184 10 3 123 121 0 0 92 0 1 93

17 SUNGAI JANJAM 196 14 3 145 103 1 1 104 0 3 113

18 KALUMPANG LUAR 174 10 0 118 43 4 0 59 0 1 130

19 TELUK LIMBUNG 135 1 1 75 80 11 1 92 1 0 121

20 SUNGAI DURAIT TENGAH 695 52 6 408 427 2 0 310 2 1 382

21 PAJUKUNGAN HULU 300 5 3 204 188 10 0 113 0 0 129

22 SUNGAI PAPUYU 225 1 0 78 214 9 0 95 0 1 85

23 SUNGAI NYIUR 99 3 0 49 57 1 0 37 1 0 56

JUMLAH 5.888 284 46 3.814 3.140 278 3 2.788 9 26 3.686

54
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN BABIRIK

• Laki-Laki

BELUM APARATUR PERTANIA AGAMA_DA PELAJAR_


TENAGA_ WIRAS TENAGA_ PENSIU
NO. DESA _TIDAK_ _PEJABAT
PENGAJAR WASTA
N_PETERN NELAYAN N_KEPERCA MAHASIS
KESEHATAN NAN
LAINNYA
BEKERJA _NEGARA AKAN YAAN WA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 BABIRIK HILIR 206 30 3 244 66 22 0 131 0 4 0

2 BABIRIK HULU 106 8 2 71 83 1 0 60 0 0 0

3 SUNGAI DURAIT HILIR 101 3 0 86 121 1 0 79 0 1 1

4 HAMBUKU HILIR 99 2 0 69 93 0 0 38 0 1 1

5 MURUNG PANTI HULU 201 3 1 221 102 3 0 88 0 0 0

6 MURUNG PANTI HILIR 231 19 2 246 72 7 0 139 0 5 0

7 MURUNG KUPANG 168 5 0 182 99 28 0 102 0 1 0

8 SUNGAI LUANG HILIR 124 7 0 141 76 7 0 67 0 0 0

9 PAJUKUNGAN HILIR 81 1 1 96 50 9 0 35 1 1 0

10 KALUMPANG DALAM 151 0 0 71 91 18 0 66 0 0 0

11 PARUPUKAN 121 1 0 107 36 52 1 48 0 0 0

12 SUNGAI LUANG HULU 67 2 1 105 6 28 0 32 0 1 1

13 SUNGAI DURAIT HULU 226 5 0 238 120 0 0 106 0 0 0

14 SUNGAI DALAM 131 5 0 166 64 45 0 72 0 1 0

15 HAMBUKU BARU 67 11 0 65 49 1 0 27 0 0 0

16 HAMBUKU LIMA 101 7 2 94 65 0 0 51 0 1 0

17 SUNGAI JANJAM 100 9 2 117 50 1 1 64 0 1 1

18 KALUMPANG LUAR 91 4 0 103 32 4 0 30 0 1 1

19 TELUK LIMBUNG 73 1 1 64 52 9 1 58 0 0 0

20 SUNGAI DURAIT TENGAH 353 26 3 307 258 2 0 179 0 1 1

21 PAJUKUNGAN HULU 170 2 1 169 85 10 0 59 0 0 0

22 SUNGAI PAPUYU 113 1 0 62 114 6 0 59 0 0 0

23 SUNGAI NYIUR 50 2 0 40 38 1 0 23 0 0 0

JUMLAH 3.131 154 19 3.064 1.822 255 3 1.613 1 19 6

55
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN BABIRIK

• Perempuan
PERTAN AGAMA
BELUM APARATUR TENAGA PELAJA TENAGA
WIRAS IAN_PE _DAN_K PENSIU
NO. DESA _TIDAK _PEJABAT_ _PENGA
WASTA TERNAK
NELAYAN
EPERCA
R_MAH _KESEH
NAN
LAINNYA
_BEKERJA NEGARA JAR ASISWA ATAN
AN YAAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 BABIRIK HILIR 173 31 7 87 83 0 0 105 0 0 217

2 BABIRIK HULU 81 8 2 17 39 0 0 31 1 0 122

3 SUNGAI DURAIT HILIR 93 1 0 15 103 0 0 61 0 0 137

4 HAMBUKU HILIR 94 1 1 18 26 0 0 30 0 0 141

5 MURUNG PANTI HULU 203 2 0 44 36 0 0 53 0 0 265

6 MURUNG PANTI HILIR 183 18 4 48 39 1 0 93 1 0 294

7 MURUNG KUPANG 148 6 1 37 74 0 0 79 0 0 217

8 SUNGAI LUANG HILIR 114 1 0 37 33 0 0 50 0 1 178

9 PAJUKUNGAN HILIR 62 3 0 23 32 0 0 32 0 0 114

10 KALUMPANG DALAM 130 1 1 20 25 1 0 32 0 0 160

11 PARUPUKAN 111 0 1 12 27 4 0 30 0 1 165

12 SUNGAI LUANG HULU 57 2 0 17 9 1 0 35 0 1 123

13 SUNGAI DURAIT HULU 196 1 1 74 128 0 0 84 2 0 198

14 SUNGAI DALAM 98 3 1 33 77 11 0 51 0 1 192

15 HAMBUKU BARU 57 8 1 24 48 0 0 30 0 0 51

16 HAMBUKU LIMA 83 3 1 29 56 0 0 41 0 0 93

17 SUNGAI JANJAM 96 5 1 28 53 0 0 40 0 2 112

18 KALUMPANG LUAR 83 6 0 15 11 0 0 29 0 0 129

19 TELUK LIMBUNG 62 0 0 11 28 2 0 34 1 0 121

20 SUNGAI DURAIT TENGAH 342 26 3 101 169 0 0 131 2 0 381

21 PAJUKUNGAN HULU 130 3 2 35 103 0 0 54 0 0 129

22 SUNGAI PAPUYU 112 0 0 16 100 3 0 36 0 1 85

23 SUNGAI NYIUR 49 1 0 9 19 0 0 14 1 0 56

JUMLAH 2.757 130 27 750 1.318 23 0 1.175 8 7 3.680

56
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN BABIRIK

JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA


AGAMA
NO. DESA JUMLAH
ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA KHONG-HUCU KEPECAYAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 BABIRIK HILIR 1.409 0 0 0 0 0 0 1.409

2 BABIRIK HULU 632 0 0 0 0 0 0 632

3 SUNGAI DURAIT HILIR 803 0 0 0 0 0 0 803

5 MURUNG PANTI HULU 1.222 0 0 0 0 0 0 1.222

6 HAMBUKU HILIR 614 0 0 0 0 0 0 614

6 MURUNG PANTI HILIR 1.402 0 0 0 0 0 0 1.402

7 MURUNG KUPANG 1.147 0 0 0 0 0 0 1.147

8 SUNGAI LUANG HILIR 836 0 0 0 0 0 0 836

9 PAJUKUNGAN HILIR 540 0 0 0 0 0 1 541

10 KALUMPANG DALAM 767 0 0 0 0 0 0 767

11 PARUPUKAN 717 0 0 0 0 0 0 717

12 SUNGAI LUANG HULU 488 0 0 0 0 0 0 488

13 SUNGAI DURAIT HULU 1.379 0 0 0 0 0 0 1.379

14 SUNGAI DALAM 951 0 0 0 0 0 0 951

15 HAMBUKU BARU 439 0 0 0 0 0 0 439

16 HAMBUKU LIMA 627 0 0 0 0 0 0 627

17 SUNGAI JANJAM 683 0 0 0 0 0 0 683

18 KALUMPANG LUAR 539 0 0 0 0 0 0 539

19 TELUK LIMBUNG 518 0 0 0 0 0 0 518

20 SUNGAI DURAIT TENGAH 2.284 0 0 0 0 0 1 2.285

21 PAJUKUNGAN HULU 952 0 0 0 0 0 0 952

22 SUNGAI PAPUYU 708 0 0 0 0 0 0 708

23 SUNGAI NYIUR 303 0 0 0 0 0 0 303

JUMLAH 19.960 0 0 0 0 0 2 19.962

57
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN BABIRIK

• Laki-Laki

A G A M A (Laki-Laki)
NO. DESA JUMLAH
ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA KHONG-HUCU KEPECAYAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 BABIRIK HILIR 706 0 0 0 0 0 0 706

2 BABIRIK HULU 331 0 0 0 0 0 0 331

3 SUNGAI DURAIT HILIR 393 0 0 0 0 0 0 393

5 MURUNG PANTI HULU 619 0 0 0 0 0 0 619

6 HAMBUKU HILIR 303 0 0 0 0 0 0 303

6 MURUNG PANTI HILIR 721 0 0 0 0 0 0 721

7 MURUNG KUPANG 585 0 0 0 0 0 0 585

8 SUNGAI LUANG HILIR 422 0 0 0 0 0 0 422

9 PAJUKUNGAN HILIR 274 0 0 0 0 0 1 275

10 KALUMPANG DALAM 397 0 0 0 0 0 0 397

11 PARUPUKAN 366 0 0 0 0 0 0 366

12 SUNGAI LUANG HULU 243 0 0 0 0 0 0 243

13 SUNGAI DURAIT HULU 695 0 0 0 0 0 0 695

14 SUNGAI DALAM 484 0 0 0 0 0 0 484

15 HAMBUKU BARU 220 0 0 0 0 0 0 220

16 HAMBUKU LIMA 321 0 0 0 0 0 0 321

17 SUNGAI JANJAM 346 0 0 0 0 0 0 346

18 KALUMPANG LUAR 266 0 0 0 0 0 0 266

19 TELUK LIMBUNG 259 0 0 0 0 0 0 259

20 SUNGAI DURAIT TENGAH 1.129 0 0 0 0 0 1 1.130

21 PAJUKUNGAN HULU 496 0 0 0 0 0 0 496

22 SUNGAI PAPUYU 355 0 0 0 0 0 0 355

23 SUNGAI NYIUR 154 0 0 0 0 0 0 154

JUMLAH 10.085 0 0 0 0 0 2 10.087

58
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN BABIRIK

• Perempuan

A G A M A (Perempuan)
NO. DESA JUMLAH
ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA KHONG-HUCU KEPECAYAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 BABIRIK HILIR 703 0 0 0 0 0 0 703

2 BABIRIK HULU 301 0 0 0 0 0 0 301

3 SUNGAI DURAIT HILIR 410 0 0 0 0 0 0 410

5 MURUNG PANTI HULU 603 0 0 0 0 0 0 603

6 HAMBUKU HILIR 311 0 0 0 0 0 0 311

6 MURUNG PANTI HILIR 681 0 0 0 0 0 0 681

7 MURUNG KUPANG 562 0 0 0 0 0 0 562

8 SUNGAI LUANG HILIR 414 0 0 0 0 0 0 414

9 PAJUKUNGAN HILIR 266 0 0 0 0 0 0 266

10 KALUMPANG DALAM 370 0 0 0 0 0 0 370

11 PARUPUKAN 351 0 0 0 0 0 0 351

12 SUNGAI LUANG HULU 245 0 0 0 0 0 0 245

13 SUNGAI DURAIT HULU 684 0 0 0 0 0 0 684

14 SUNGAI DALAM 467 0 0 0 0 0 0 467

15 HAMBUKU BARU 219 0 0 0 0 0 0 219

16 HAMBUKU LIMA 306 0 0 0 0 0 0 306

17 SUNGAI JANJAM 337 0 0 0 0 0 0 337

18 KALUMPANG LUAR 273 0 0 0 0 0 0 273

19 TELUK LIMBUNG 259 0 0 0 0 0 0 259

20 SUNGAI DURAIT TENGAH 1.155 0 0 0 0 0 0 1.155

21 PAJUKUNGAN HULU 456 0 0 0 0 0 0 456

22 SUNGAI PAPUYU 353 0 0 0 0 0 0 353

23 SUNGAI NYIUR 149 0 0 0 0 0 0 149

JUMLAH 9.875 0 0 0 0 0 0 9.875

59
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN BABIRIK

JUMLAH PENDUDUK MENURUT GOLONGAN DARAH


GOLONGAN DARAH
NO. DESA JUMLAH
A_ A_ B_ B_ AB_ AB_ O_ O_
A B AB O TDK_TH
PLUS MIN PLUS MIN PLUS MIN PLUS MIN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 BABIRIK HILIR 23 39 6 38 0 0 0 0 0 0 1 0 1.302 1.409

2 BABIRIK HULU 17 11 5 11 0 0 0 0 0 0 0 0 588 632

3 SUNGAI DURAIT HILIR 4 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 793 803

4 HAMBUKU HILIR 1 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 604 614

5 MURUNG PANTI HULU 14 11 4 22 0 0 0 0 0 0 0 0 1.171 1.222

6 MURUNG PANTI HILIR 16 20 3 23 0 0 0 0 0 0 1 1 1.338 1.402

7 MURUNG KUPANG 6 6 0 11 0 0 0 0 0 0 2 1 1.121 1.147

8 SUNGAI LUANG HILIR 3 6 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 821 836

9 PAJUKUNGAN HILIR 2 3 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 528 541

10 KALUMPANG DALAM 8 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 752 767

11 PARUPUKAN 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 710 717

12 SUNGAI LUANG HULU 10 9 0 12 0 0 0 0 0 0 0 1 456 488

13 SUNGAI DURAIT HULU 9 16 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1.346 1.379

14 SUNGAI DALAM 3 7 1 9 1 0 0 0 0 0 0 0 930 951

15 HAMBUKU BARU 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 434 439

16 HAMBUKU LIMA 6 7 1 10 1 0 1 0 0 0 1 1 599 627

17 SUNGAI JANJAM 9 4 3 9 0 0 0 0 0 0 0 1 657 683

18 KALUMPANG LUAR 1 3 1 14 0 0 0 0 0 0 0 1 519 539

19 TELUK LIMBUNG 3 2 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 501 518

20 SUNGAI DURAIT TENGAH 12 24 4 19 0 0 0 0 0 0 0 4 2.222 2.285

21 PAJUKUNGAN HULU 8 8 1 5 0 0 1 0 0 0 0 0 929 952

22 SUNGAI PAPUYU 3 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 699 708

23 SUNGAI NYIUR 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 295 303

JUMLAH 168 190 39 228 2 0 2 0 0 1 5 12 19.315 19.962

60
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN BABIRIK

• Laki-Laki

G O L O N G A N D A R A H (Laki-Laki)
NO. DESA A_ A_ B_ B_ AB_ AB_ O_ O_
JUMLAH
A B AB O TDK_TH
PLUS MIN PLUS MIN PLUS MIN PLUS MIN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 BABIRIK HILIR 12 22 5 24 0 0 0 0 0 0 0 0 643 706

2 BABIRIK HULU 10 6 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 307 331

3 SUNGAI DURAIT HILIR 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 387 393

4 HAMBUKU HILIR 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 298 303

5 MURUNG PANTI HULU 9 5 2 13 0 0 0 0 0 0 0 0 590 619

6 MURUNG PANTI HILIR 4 13 3 13 0 0 0 0 0 0 1 1 686 721

7 MURUNG KUPANG 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 572 585

8 SUNGAI LUANG HILIR 1 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 413 422

9 PAJUKUNGAN HILIR 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 268 275

10 KALUMPANG DALAM 7 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 386 397

11 PARUPUKAN 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 360 366

12 SUNGAI LUANG HULU 6 4 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 226 243

13 SUNGAI DURAIT HULU 6 9 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 677 695

14 SUNGAI DALAM 2 5 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 471 484

15 HAMBUKU BARU 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 216 220

16 HAMBUKU LIMA 4 3 0 7 1 0 0 0 0 0 1 0 305 321

17 SUNGAI JANJAM 6 2 2 6 0 0 0 0 0 0 0 1 329 346

18 KALUMPANG LUAR 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 1 256 266

19 TELUK LIMBUNG 2 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 248 259

20 SUNGAI DURAIT TENGAH 6 11 2 9 0 0 0 0 0 0 0 1 1.101 1.130

21 PAJUKUNGAN HULU 6 4 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 480 496

22 SUNGAI PAPUYU 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 350 355

23 SUNGAI NYIUR 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 154

JUMLAH 97 103 22 132 2 0 1 0 0 1 3 7 9.719 10.087

61
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN BABIRIK

• Perempuan

G O L O N G A N D A R A H (Perempuan)
NO. DESA A_ A_ B_ B_ AB_ AB_ O_ O_
JUMLAH
A B AB O TDK_TH
PLUS MIN PLUS MIN PLUS MIN PLUS MIN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 BABIRIK HILIR 11 17 1 14 0 0 0 0 0 0 1 0 659 703

2 BABIRIK HULU 7 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 281 301

3 SUNGAI DURAIT HILIR 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 406 410

4 HAMBUKU HILIR 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 306 311

5 MURUNG PANTI HULU 5 6 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 581 603

6 MURUNG PANTI HILIR 12 7 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 652 681

7 MURUNG KUPANG 2 2 0 7 0 0 0 0 0 0 1 1 549 562

8 SUNGAI LUANG HILIR 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 408 414

9 PAJUKUNGAN HILIR 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 260 266

10 KALUMPANG DALAM 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 366 370

11 PARUPUKAN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 351

12 SUNGAI LUANG HULU 4 5 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 230 245

13 SUNGAI DURAIT HULU 3 7 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 669 684

14 SUNGAI DALAM 1 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 459 467

15 HAMBUKU BARU 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218 219

16 HAMBUKU LIMA 2 4 1 3 0 0 1 0 0 0 0 1 294 306

17 SUNGAI JANJAM 3 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 328 337

18 KALUMPANG LUAR 1 3 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 263 273

19 TELUK LIMBUNG 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 253 259

20 SUNGAI DURAIT TENGAH 6 13 2 10 0 0 0 0 0 0 0 3 1.121 1.155

21 PAJUKUNGAN HULU 2 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 449 456

22 SUNGAI PAPUYU 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 349 353

23 SUNGAI NYIUR 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145 149

JUMLAH 71 87 17 96 0 0 1 0 0 0 2 5 9.596 9.875

62
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN BABIRIK

JUMLAH PENDUDUK MENURUT UMUR 0-18 TAHUN


UMUR 0-18 TAHUN
NO. DESA
LAKI LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 2 3 4 5

1 BABIRIK HILIR 238 201 439

2 BABIRIK HULU 106 84 190

3 SUNGAI DURAIT HILIR 129 123 252

4 HAMBUKU HILIR 107 103 210

5 MURUNG PANTI HULU 215 208 423

6 MURUNG PANTI HILIR 257 213 470

7 MURUNG KUPANG 187 170 357

8 SUNGAI LUANG HILIR 140 120 260

9 PAJUKUNGAN HILIR 87 69 156

10 KALUMPANG DALAM 153 135 288

11 PARUPUKAN 119 104 223

12 SUNGAI LUANG HULU 68 57 125

13 SUNGAI DURAIT HULU 242 227 469

14 SUNGAI DALAM 154 112 266

15 HAMBUKU BARU 78 71 149

16 HAMBUKU LIMA 101 93 194

17 SUNGAI JANJAM 123 104 227

18 KALUMPANG LUAR 87 87 174

19 TELUK LIMBUNG 82 72 154

20 SUNGAI DURAIT TENGAH 370 376 746

21 PAJUKUNGAN HULU 172 144 316

22 SUNGAI PAPUYU 112 115 227

23 SUNGAI NYIUR 53 54 107

JUMLAH 3.380 3.042 6.422

63
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
3. KECAMATAN SUNGAI PANDAN
J
JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN SUNGAI PANDAN
JENIS KELAMIN
NO. KODE WILAYAH DESA JUMLAH
LAKI LAKI PEREMPUAN
1 2 3 4 5 6

1 6308032001 RANTAU KARAU HILIR 507 496 1.003


2 6308032002 RANTAU KARAU HULU 527 568 1.095
3 6308032003 BANYU TAJUN HILIR 505 501 1.006
4 6308032004 BANYU TAJUN HULU 621 591 1.212
5 6308032005 BANYU TAJUN PANGKALAN 654 666 1.320
6 6308032006 SUNGAI SANDUNG 939 932 1.871
7 6308032007 SUNGAI PANDAN HILIR 405 425 830
8 6308032008 TELUK BETUNG 552 583 1.135
9 6308032009 TAMBALANG 285 268 553
10 6308032010 HAMBUKU HULU 414 461 875
11 6308032011 HAMBUKU TENGAH 271 315 586
12 6308032014 PANDULANGAN 464 479 943
13 6308032015 SUNGAI PANDAN HULU 746 738 1.484
14 6308032021 PONDOK BABARIS 421 390 811
15 6308032024 SUNGAI PINANG 329 338 667
16 6308032025 TAMBALANG KECIL 522 535 1.057
17 6308032026 PUTAT ATAS 363 354 717
18 6308032029 BANYU TAJUN DALAM 456 465 921
19 6308032031 SUNGAI PANDAN TENGAH 220 237 457
20 6308032032 HAMBUKU RAYA 294 296 590
21 6308032033 SUNGAI KUINI 506 453 959
22 6308032034 TAPUS DALAM 486 522 1.008
23 6308032035 RANTAU KARAU TENGAH 351 368 719
24 6308032037 TAMBALANG TENGAH 164 148 312
25 6308032038 TELUK MESJID 564 534 1.098
26 6308032039 MURUNG ASAM 346 343 689
27 6308032040 TATAH LABAN 265 236 501
28 6308032041 JALAN LURUS 224 245 469
29 6308032042 TELUK SINAR 240 246 486
30 6308032043 PADANG BANGKAL 372 337 709
31 6308032044 HAMBUKU PASAR 316 295 611
32 6308032045 PANGKALAN SARI 522 583 1.105
33 6308032046 RANTAU KARAU RAYA 476 473 949
TOTAL 14.327 14.421 28.748

64
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN SUNGAI PANDAN

JUMLAH WAJIB KTP DAN KEPALA KELUARGA

JUMLAH WAJIB JUMLAH KEPALA


NO. KODE WILAYAH DESA
KTP KELUARGA

1 2 3 4 5

1 6308032001 RANTAU KARAU HILIR 715 328


2 6308032002 RANTAU KARAU HULU 769 369
3 6308032003 BANYU TAJUN HILIR 742 331
4 6308032004 BANYU TAJUN HULU 884 414
5 6308032005 BANYU TAJUN PANGKALAN 1.009 457
6 6308032006 SUNGAI SANDUNG 1.399 629
7 6308032007 SUNGAI PANDAN HILIR 618 281
8 6308032008 TELUK BETUNG 848 411
9 6308032009 TAMBALANG 406 175
10 6308032010 HAMBUKU HULU 632 305
11 6308032011 HAMBUKU TENGAH 466 214
12 6308032014 PANDULANGAN 704 325
13 6308032015 SUNGAI PANDAN HULU 1.077 505
14 6308032021 PONDOK BABARIS 554 247
15 6308032024 SUNGAI PINANG 495 218
16 6308032025 TAMBALANG KECIL 762 352
17 6308032026 PUTAT ATAS 517 223
18 6308032029 BANYU TAJUN DALAM 668 320
19 6308032031 SUNGAI PANDAN TENGAH 332 149
20 6308032032 HAMBUKU RAYA 423 191
21 6308032033 SUNGAI KUINI 685 314
22 6308032034 TAPUS DALAM 754 378
23 6308032035 RANTAU KARAU TENGAH 499 229
24 6308032037 TAMBALANG TENGAH 224 101
25 6308032038 TELUK MESJID 801 351
26 6308032039 MURUNG ASAM 507 239
27 6308032040 TATAH LABAN 360 163
28 6308032041 JALAN LURUS 340 158
29 6308032042 TELUK SINAR 373 173
30 6308032043 PADANG BANGKAL 505 232
31 6308032044 HAMBUKU PASAR 441 191
32 6308032045 PANGKALAN SARI 803 381
33 6308032046 RANTAU KARAU RAYA 685 308
JUMLAH 20.997 9.662

65
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN SUNGAI PANDAN

JUMLAH PENDUDUK MENURUT UMUR TUNGGAL


USIA L P JUMLAH USIA L P JUMLAH
1 2 3 4 1 2 3 4

0 125 100 225 33 228 219 447


1 244 186 430 34 224 206 430
2 219 201 420 35 248 232 480
3 243 211 454 36 234 225 459
4 267 240 507 37 189 231 420
5 272 231 503 38 215 207 422
6 260 245 505 39 227 211 438
7 254 240 494 40 207 214 421
8 253 267 520 41 228 232 460
9 270 232 502 42 216 216 432
10 277 245 522 43 193 180 373
11 263 246 509 44 162 197 359
12 280 216 496 45 196 231 427
13 242 229 471 46 242 233 475
14 246 235 481 47 178 207 385
15 250 214 464 48 183 180 363
16 244 260 504 49 185 196 381
17 253 258 511 50 197 216 413
18 243 238 481 51 184 175 359
19 271 257 528 52 202 192 394
20 253 262 515 53 151 197 348
21 286 279 565 54 151 188 339
22 267 264 531 55 158 170 328
23 219 204 423 56 156 183 339
24 220 201 421 57 113 153 266
25 245 207 452 58 108 140 248
26 256 203 459 59 101 115 216
27 230 192 422 60 105 141 246
28 217 201 418 61 120 137 257
29 243 243 486 62 110 146 256
30 238 250 488 63 86 106 192
31 238 195 433 64 73 88 161
32 234 228 462 65 67 94 161
JUMLAH 13.759 13.538 27.297

66
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN SUNGAI PANDAN

USIA L P JUMLAH USIA L P JUMLAH


1 2 3 4 1 2 3 4

66 83 99 182 99 0 0 0
67 67 86 153 100 1 1 2
68 60 61 121 101 1 0 1
69 46 50 96 102 0 0 0
70 49 77 126 103 0 0 0
71 36 79 115 104 0 0 0
72 36 70 106 105 0 0 0
73 36 29 65 106 0 0 0
74 13 31 44 107 0 0 0
75 16 49 65 108 0 0 0
76 22 43 65 109 0 0 0
77 19 28 47 110 0 0 0
78 12 31 43 111 0 0 0
79 13 19 32 112 0 0 0
80 15 22 37 113 0 0 0
81 15 34 49 114 0 0 0
82 7 19 26 115 0 0 0
83 4 11 15 116 0 0 0
84 3 7 10 117 0 0 0
85 3 8 11 118 0 0 0
86 3 7 10 119 0 0 0
87 4 3 7 120 0 0 0
88 1 3 4 121 0 0 0
89 0 2 2 122 0 0 0
90 1 4 5 123 0 0 0
91 0 2 2 124 0 0 0
92 0 1 1 125 0 0 0
93 0 3 3 126 0 0 0
94 0 0 0 127 0 0 0
95 2 2 4 128 0 0 0
96 0 1 1 129 0 0 0
97 0 1 1 130 0 0 0
98 0 0 0 131 0 0 0
JUMLAH 568 883 1.451

67
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN SUNGAI PANDAN

JUMLAH PENDUDUK MENURUT USIA SEKOLAH


KELOMPOK UMUR
NO. DESA 4 - 6 th 7 - 12 th 13 - 15 th 16 - 18 th
L P L P L P L P
1 2 3 4 5 6

1 RANTAU KARAU HILIR 28 23 68 49 31 27 27 27


2 RANTAU KARAU HULU 31 27 58 72 36 32 29 34
3 BANYU TAJUN HILIR 36 23 62 50 21 20 28 27
4 BANYU TAJUN HULU 46 35 65 63 25 24 29 32
5 BANYU TAJUN PANGKALAN 34 20 60 50 32 39 38 31
6 SUNGAI SANDUNG 45 53 99 74 61 39 46 44
7 SUNGAI PANDAN HILIR 15 18 46 38 21 20 24 19
8 TELUK BETUNG 29 18 62 64 28 28 30 23
9 TAMBALANG 12 16 35 24 14 12 16 11
10 HAMBUKU HULU 17 19 54 54 22 23 19 25
11 HAMBUKU TENGAH 14 6 23 31 8 14 7 12
12 PANDULANGAN 27 21 47 40 27 19 25 24
13 SUNGAI PANDAN HULU 40 40 91 73 38 31 31 40
14 PONDOK BABARIS 22 23 54 44 29 19 29 19
15 SUNGAI PINANG 21 15 30 41 10 14 18 18
16 TAMBALANG KECIL 21 28 75 60 25 20 26 33
17 PUTAT ATAS 15 19 38 31 21 26 25 24
18 BANYU TAJUN DALAM 29 31 43 39 28 22 19 29
19 SUNGAI PANDAN TENGAH 14 12 22 21 11 11 10 15
20 HAMBUKU RAYA 10 11 33 33 12 18 15 13
21 SUNGAI KUINI 40 22 58 44 24 22 28 31
22 TAPUS DALAM 24 22 50 51 16 29 20 24
23 RANTAU KARAU TENGAH 16 27 35 42 28 11 19 22
24 TAMBALANG TENGAH 7 10 23 13 11 5 8 7
25 TELUK MESJID 33 31 78 51 37 21 34 30
26 MURUNG ASAM 23 19 36 32 13 18 24 21
27 TATAH LABAN 16 16 30 25 14 9 16 16
28 JALAN LURUS 13 18 19 28 12 14 19 10
29 TELUK SINAR 13 11 24 23 10 6 6 12
30 PADANG BANGKAL 26 17 42 31 19 18 13 21
31 HAMBUKU PASAR 28 20 36 25 10 17 12 13
32 PANGKALAN SARI 34 29 50 71 22 26 26 29
33 RANTAU KARAU RAYA 20 16 51 59 22 24 24 20
JUMLAH 799 716 1.597 1.446 738 678 740 756

68
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN SUNGAI PANDAN

JUMLAH PENDUDUK MENURUT PENDIDIKAN


PENDIDIKAN

NO. DESA TIDAK/ BELUM TAMAT


SLTP / SLTA / DIPLOMA DIPLOMA STRATA STRATA STRATA
BELUM TAMAT SD/
SEDERAJAT SEDERAJAT II III I II III
SEKOLAH SD SEDERAJAT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 RANTAU KARAU HILIR 248 133 283 173 93 12 8 51 2 0


2 RANTAU KARAU HULU 316 142 369 148 81 0 3 36 0 0
3 BANYU TAJUN HILIR 217 107 406 156 86 8 3 22 1 0
4 BANYU TAJUN HULU 330 183 445 171 65 4 0 14 0 0
5 BANYU TAJUN PANGKALAN 274 159 311 212 207 20 24 108 5 0
6 SUNGAI SANDUNG 410 248 390 251 314 27 27 197 7 0
7 SUNGAI PANDAN HILIR 192 120 200 130 112 13 2 58 3 0
8 TELUK BETUNG 264 122 273 161 207 23 18 64 2 1
9 TAMBALANG 151 102 176 64 43 4 0 13 0 0
10 HAMBUKU HULU 249 151 301 114 40 1 1 18 0 0
11 HAMBUKU TENGAH 109 61 142 88 93 20 8 65 0 0
12 PANDULANGAN 222 106 215 161 141 17 6 74 1 0
13 SUNGAI PANDAN HULU 388 146 324 247 240 24 29 84 2 0
14 PONDOK BABARIS 259 144 254 93 49 1 1 10 0 0
15 SUNGAI PINANG 169 92 196 100 76 6 2 25 1 0
16 TAMBALANG KECIL 252 138 417 130 87 2 3 28 0 0
17 PUTAT ATAS 123 185 243 84 64 4 1 13 0 0
18 BANYU TAJUN DALAM 242 133 369 105 58 1 1 12 0 0
19 SUNGAI PANDAN TENGAH 116 34 71 72 94 9 14 43 4 0
20 HAMBUKU RAYA 156 121 207 69 35 1 0 1 0 0
21 SUNGAI KUINI 275 132 350 115 63 1 0 22 1 0
22 TAPUS DALAM 239 116 332 185 114 1 0 20 1 0
23 RANTAU KARAU TENGAH 207 106 214 112 58 1 1 20 0 0
24 TAMBALANG TENGAH 80 38 102 46 33 1 2 10 0 0
25 TELUK MESJID 270 140 356 164 110 12 7 39 0 0
26 MURUNG ASAM 175 102 272 71 51 1 4 12 1 0
27 TATAH LABAN 135 57 178 80 33 2 4 12 0 0
28 JALAN LURUS 126 82 193 40 23 1 0 4 0 0
29 TELUK SINAR 115 45 142 100 55 2 2 25 0 0
30 PADANG BANGKAL 211 106 250 93 38 2 1 8 0 0
31 HAMBUKU PASAR 163 76 191 108 51 3 2 17 0 0
32 PANGKALAN SARI 278 158 348 153 114 7 2 41 4 0
33 RANTAU KARAU RAYA 224 106 213 196 116 17 7 69 1 0
JUMLAH 7.185 3.891 8.733 4.192 3.044 248 183 1.235 36 1

69
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN SUNGAI PANDAN

• Laki-Laki

P E N D I D I K A N (Laki-Laki)
NO. DESA TIDAK/ BELUM TAMAT
SLTP / SLTA / DIPLOMA DIPLOMA STRATA STRATA STRATA
BELUM TAMAT SD/
SEDERAJAT SEDERAJAT II III I II III
SEKOLAH SD SEDERAJAT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 RANTAU KARAU HILIR 128 70 131 93 54 4 3 23 1 0


2 RANTAU KARAU HULU 158 65 165 66 52 0 2 19 0 0
3 BANYU TAJUN HILIR 123 58 183 80 47 4 0 9 1 0
4 BANYU TAJUN HULU 177 85 221 96 34 3 0 5 0 0
5 BANYU TAJUN PANGKALAN 146 80 149 107 103 5 9 52 3 0
6 SUNGAI SANDUNG 210 141 172 132 174 11 7 87 5 0
7 SUNGAI PANDAN HILIR 103 59 82 71 59 8 0 20 3 0
8 TELUK BETUNG 139 64 117 88 97 7 8 30 1 1
9 TAMBALANG 82 53 82 36 27 0 0 5 0 0
10 HAMBUKU HULU 116 61 143 65 17 1 0 11 0 0
11 HAMBUKU TENGAH 55 27 59 42 48 9 2 29 0 0
12 PANDULANGAN 118 58 99 78 72 9 0 29 1 0
13 SUNGAI PANDAN HULU 210 77 138 123 134 13 15 35 1 0
14 PONDOK BABARIS 131 73 133 48 31 1 0 4 0 0
15 SUNGAI PINANG 86 43 99 51 37 1 1 11 0 0
16 TAMBALANG KECIL 130 69 185 75 49 0 2 12 0 0
17 PUTAT ATAS 58 95 116 50 38 0 1 5 0 0
18 BANYU TAJUN DALAM 121 68 170 57 33 1 1 5 0 0
19 SUNGAI PANDAN TENGAH 53 19 30 32 57 4 5 17 3 0
20 HAMBUKU RAYA 81 56 90 43 24 0 0 0 0 0
21 SUNGAI KUINI 162 67 174 56 37 0 0 10 0 0
22 TAPUS DALAM 111 54 163 88 60 1 0 8 1 0
23 RANTAU KARAU TENGAH 91 59 101 55 37 0 0 8 0 0
24 TAMBALANG TENGAH 47 18 46 26 23 0 0 4 0 0
25 TELUK MESJID 154 76 167 82 62 5 2 16 0 0
26 MURUNG ASAM 85 47 133 44 28 1 2 5 1 0
27 TATAH LABAN 71 34 85 49 18 1 1 6 0 0
28 JALAN LURUS 59 42 84 25 12 0 0 2 0 0
29 TELUK SINAR 61 24 68 44 32 1 1 9 0 0
30 PADANG BANGKAL 117 66 112 48 22 2 1 4 0 0
31 HAMBUKU PASAR 89 36 97 56 28 1 1 8 0 0
32 PANGKALAN SARI 134 77 149 73 66 4 0 16 3 0
33 RANTAU KARAU RAYA 113 60 90 104 70 5 1 32 1 0
JUMLAH 3.719 1.981 4.033 2.183 1.682 102 65 536 25 1

70
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN SUNGAI PANDAN

• Perempuan

P E N D I D I K A N (Perempuan)
NO. DESA TIDAK/ BELUM TAMAT
SLTP / SLTA / DIPLOMA DIPLOMA STRATA STRATA STRATA
BELUM TAMAT SD/
SEDERAJAT SEDERAJAT II III I II III
SEKOLAH SD SEDERAJAT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 RANTAU KARAU HILIR 120 63 152 80 39 8 5 28 1 0


2 RANTAU KARAU HULU 158 77 204 82 29 0 1 17 0 0
3 BANYU TAJUN HILIR 94 49 223 76 39 4 3 13 0 0
4 BANYU TAJUN HULU 153 98 224 75 31 1 0 9 0 0
5 BANYU TAJUN PANGKALAN 128 79 162 105 104 15 15 56 2 0
6 SUNGAI SANDUNG 200 107 218 119 140 16 20 110 2 0
7 SUNGAI PANDAN HILIR 89 61 118 59 53 5 2 38 0 0
8 TELUK BETUNG 125 58 156 73 110 16 10 34 1 0
9 TAMBALANG 69 49 94 28 16 4 0 8 0 0
10 HAMBUKU HULU 133 90 158 49 23 0 1 7 0 0
11 HAMBUKU TENGAH 54 34 83 46 45 11 6 36 0 0
12 PANDULANGAN 104 48 116 83 69 8 6 45 0 0
13 SUNGAI PANDAN HULU 178 69 186 124 106 11 14 49 1 0
14 PONDOK BABARIS 128 71 121 45 18 0 1 6 0 0
15 SUNGAI PINANG 83 49 97 49 39 5 1 14 1 0
16 TAMBALANG KECIL 122 69 232 55 38 2 1 16 0 0
17 PUTAT ATAS 65 90 127 34 26 4 0 8 0 0
18 BANYU TAJUN DALAM 121 65 199 48 25 0 0 7 0 0
19 SUNGAI PANDAN TENGAH 63 15 41 40 37 5 9 26 1 0
20 HAMBUKU RAYA 75 65 117 26 11 1 0 1 0 0
21 SUNGAI KUINI 113 65 176 59 26 1 0 12 1 0
22 TAPUS DALAM 128 62 169 97 54 0 0 12 0 0
23 RANTAU KARAU TENGAH 116 47 113 57 21 1 1 12 0 0
24 TAMBALANG TENGAH 33 20 56 20 10 1 2 6 0 0
25 TELUK MESJID 116 64 189 82 48 7 5 23 0 0
26 MURUNG ASAM 90 55 139 27 23 0 2 7 0 0
27 TATAH LABAN 64 23 93 31 15 1 3 6 0 0
28 JALAN LURUS 67 40 109 15 11 1 0 2 0 0
29 TELUK SINAR 54 21 74 56 23 1 1 16 0 0
30 PADANG BANGKAL 94 40 138 45 16 0 0 4 0 0
31 HAMBUKU PASAR 74 40 94 52 23 2 1 9 0 0
32 PANGKALAN SARI 144 81 199 80 48 3 2 25 1 0
33 RANTAU KARAU RAYA 111 46 123 92 46 12 6 37 0 0
JUMLAH 3.466 1.910 4.700 2.009 1.362 146 118 699 11 0

71
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN SUNGAI PANDAN

JUMLAH PENDUDUK MENURUT PEKERJAAN


AGAMA
BELUM APARATUR PELAJAR_
TENAGA_ WIRA PERTANIAN_ _DAN_ TENAGA_ PENSIU
NO. DESA _TIDAK_ _PEJABAT_
PENGAJAR SWASTA PETERNAKAN
NELAYAN
KEPERCAYA
MAHASIS
KESEHATAN NAN
LAINNYA
BEKERJA NEGARA WA
AN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 RANTAU KARAU HILIR 268 35 4 223 178 2 0 148 3 5 137


2 RANTAU KARAU HULU 333 17 5 256 184 0 1 155 0 2 142
3 BANYU TAJUN HILIR 281 16 1 219 144 0 0 144 3 2 196
4 BANYU TAJUN HULU 342 6 1 350 160 1 0 118 0 2 232
5 BANYU TAJUN PANGKALAN 333 103 7 432 36 0 0 206 8 8 187
6 SUNGAI SANDUNG 466 140 5 553 18 0 0 329 12 22 326
7 SUNGAI PANDAN HILIR 229 37 4 237 55 0 0 128 0 8 132
8 TELUK BETUNG 308 65 4 342 42 0 0 151 5 19 199
9 TAMBALANG 196 3 0 121 123 1 0 47 0 0 62
10 HAMBUKU HULU 271 4 1 158 221 0 0 107 1 0 112
11 HAMBUKU TENGAH 136 59 0 118 106 0 0 74 0 24 69
12 PANDULANGAN 254 50 4 286 50 1 0 145 4 12 137
13 SUNGAI PANDAN HULU 431 62 12 545 7 0 0 213 5 11 198
14 PONDOK BABARIS 276 5 0 134 175 4 0 114 0 1 102
15 SUNGAI PINANG 193 10 3 215 48 0 0 103 0 0 95
16 TAMBALANG KECIL 305 16 2 252 138 0 0 148 2 2 192
17 PUTAT ATAS 127 4 0 186 165 0 0 179 0 0 56
18 BANYU TAJUN DALAM 266 2 0 245 160 0 0 104 0 1 143
19 SUNGAI PANDAN TENGAH 128 27 2 142 4 0 0 62 4 7 81
20 HAMBUKU RAYA 172 1 0 91 120 1 0 85 0 0 120
21 SUNGAI KUINI 310 9 2 321 99 1 0 98 0 0 119
22 TAPUS DALAM 268 13 4 298 111 2 0 99 0 3 210
23 RANTAU KARAU TENGAH 228 4 1 127 161 0 0 105 0 2 91
24 TAMBALANG TENGAH 94 2 0 74 64 0 0 40 0 0 38
25 TELUK MESJID 320 32 1 276 65 0 0 170 2 5 227
26 MURUNG ASAM 184 11 0 178 128 0 0 90 0 1 97
27 TATAH LABAN 153 7 0 92 136 0 0 69 1 0 43
28 JALAN LURUS 163 4 0 85 108 1 0 45 0 0 63
29 TELUK SINAR 123 10 0 90 144 1 0 62 1 5 50
30 PADANG BANGKAL 233 1 0 78 275 0 0 61 0 1 60
31 HAMBUKU PASAR 201 5 0 173 103 0 0 66 0 1 62
32 PANGKALAN SARI 293 28 2 360 22 0 0 165 2 0 233
33 RANTAU KARAU RAYA 256 40 4 343 91 0 0 148 4 4 59
JUMLAH 8.141 828 69 7.600 3.641 15 1 3.978 57 148 4.270

72
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN SUNGAI PANDAN

• Laki-Laki

PER AGAMA
BELUM APARATUR PELAJAR_ TENAGA_
TENAGA_ WIRA TANIAN _DAN_ PENSI
NO. DESA _TIDAK_ _PEJABAT
PENGAJAR SWASTA _PETER
NELAYAN
KEPER
MAHA KESEHAT
UNAN
LAINNYA
BEKERJA _NEGARA SISWA AN
NAKAN CAYAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 RANTAU KARAU HILIR 139 17 2 156 104 1 0 86 0 2 0


2 RANTAU KARAU HULU 164 9 4 168 95 0 1 84 0 2 0
3 BANYU TAJUN HILIR 165 9 1 157 97 0 0 74 0 2 0
4 BANYU TAJUN HULU 195 4 1 279 74 1 0 65 0 2 0
5 BANYU TAJUN PANGKALAN 176 46 2 295 16 0 0 109 4 6 0
6 SUNGAI SANDUNG 243 72 1 402 12 0 0 192 3 14 0
7 SUNGAI PANDAN HILIR 113 19 1 164 26 0 0 75 0 7 0
8 TELUK BETUNG 158 28 1 238 28 0 0 88 2 9 0
9 TAMBALANG 107 1 0 85 61 1 0 30 0 0 0
10 HAMBUKU HULU 125 3 0 117 102 0 0 67 0 0 0
11 HAMBUKU TENGAH 75 27 0 76 46 0 0 34 0 13 0
12 PANDULANGAN 140 20 2 178 37 1 0 79 1 6 0
13 SUNGAI PANDAN HULU 239 30 4 341 5 0 0 117 1 9 0
14 PONDOK BABARIS 146 4 0 101 94 3 0 72 0 1 0
15 SUNGAI PINANG 95 5 1 141 28 0 0 59 0 0 0
16 TAMBALANG KECIL 160 9 1 198 73 0 0 78 1 2 0
17 PUTAT ATAS 63 3 0 119 81 0 0 97 0 0 0
18 BANYU TAJUN DALAM 136 2 0 180 72 0 0 65 0 1 0
19 SUNGAI PANDAN TENGAH 59 14 1 101 4 0 0 36 1 4 0
20 HAMBUKU RAYA 90 1 0 77 74 1 0 51 0 0 0
21 SUNGAI KUINI 184 6 2 229 24 1 0 59 0 0 1
22 TAPUS DALAM 129 6 3 228 60 2 0 56 0 2 0
23 RANTAU KARAU TENGAH 109 2 1 100 82 0 0 57 0 0 0
24 TAMBALANG TENGAH 56 1 0 54 28 0 0 25 0 0 0
25 TELUK MESJID 186 16 0 221 44 0 0 92 0 5 0
26 MURUNG ASAM 93 7 0 129 68 0 0 48 0 1 0
27 TATAH LABAN 85 4 0 66 64 0 0 46 0 0 0
28 JALAN LURUS 76 2 0 69 45 1 0 31 0 0 0
29 TELUK SINAR 65 3 0 66 66 1 0 35 0 4 0
30 PADANG BANGKAL 136 1 0 57 135 0 0 42 0 1 0
31 HAMBUKU PASAR 107 2 0 115 53 0 0 38 0 1 0
32 PANGKALAN SARI 146 17 0 268 13 0 0 78 0 0 0
33 RANTAU KARAU RAYA 134 20 1 187 44 0 0 86 1 3 0
JUMLAH 4.294 410 29 5.362 1.855 13 1 2.251 14 97 1

73
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN SUNGAI PANDAN

• Perempuan

PER AGAMA
BELUM APARATUR
TENAGA_ WIRA TANIAN _DAN_ PELAJAR_ TENAGA_
NO. DESA _TIDAK_ _PEJABAT
PENGAJAR SWASTA _PETER
NELAYAN
KEPER MAHASISWA KESEHATAN
PENSIUNAN LAINNYA
BEKERJA _NEGARA
NAKAN CAYAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 RANTAU KARAU HILIR 129 18 2 67 74 1 0 62 3 3 137


2 RANTAU KARAU HULU 169 8 1 88 89 0 0 71 0 0 142
3 BANYU TAJUN HILIR 116 7 0 62 47 0 0 70 3 0 196
4 BANYU TAJUN HULU 147 2 0 71 86 0 0 53 0 0 232
BANYU TAJUN
5
PANGKALAN
157 57 5 137 20 0 0 97 4 2 187
6 SUNGAI SANDUNG 223 68 4 151 6 0 0 137 9 8 326
7 SUNGAI PANDAN HILIR 116 18 3 73 29 0 0 53 0 1 132
8 TELUK BETUNG 150 37 3 104 14 0 0 63 3 10 199
9 TAMBALANG 89 2 0 36 62 0 0 17 0 0 62
10 HAMBUKU HULU 146 1 1 41 119 0 0 40 1 0 112
11 HAMBUKU TENGAH 61 32 0 42 60 0 0 40 0 11 69
12 PANDULANGAN 114 30 2 108 13 0 0 66 3 6 137
13 SUNGAI PANDAN HULU 192 32 8 204 2 0 0 96 4 2 198
14 PONDOK BABARIS 130 1 0 33 81 1 0 42 0 0 102
15 SUNGAI PINANG 98 5 2 74 20 0 0 44 0 0 95
16 TAMBALANG KECIL 145 7 1 54 65 0 0 70 1 0 192
17 PUTAT ATAS 64 1 0 67 84 0 0 82 0 0 56
18 BANYU TAJUN DALAM 130 0 0 65 88 0 0 39 0 0 143
SUNGAI PANDAN
19
TENGAH
69 13 1 41 0 0 0 26 3 3 81
20 HAMBUKU RAYA 82 0 0 14 46 0 0 34 0 0 120
21 SUNGAI KUINI 126 3 0 92 75 0 0 39 0 0 118
22 TAPUS DALAM 139 7 1 70 51 0 0 43 0 1 210
RANTAU KARAU
23
TENGAH
119 2 0 27 79 0 0 48 0 2 91
24 TAMBALANG TENGAH 38 1 0 20 36 0 0 15 0 0 38
25 TELUK MESJID 134 16 1 55 21 0 0 78 2 0 227
26 MURUNG ASAM 91 4 0 49 60 0 0 42 0 0 97
27 TATAH LABAN 68 3 0 26 72 0 0 23 1 0 43
28 JALAN LURUS 87 2 0 16 63 0 0 14 0 0 63
29 TELUK SINAR 58 7 0 24 78 0 0 27 1 1 50
30 PADANG BANGKAL 97 0 0 21 140 0 0 19 0 0 60
31 HAMBUKU PASAR 94 3 0 58 50 0 0 28 0 0 62
32 PANGKALAN SARI 147 11 2 92 9 0 0 87 2 0 233
33 RANTAU KARAU RAYA 122 20 3 156 47 0 0 62 3 1 59
JUMLAH 3.847 418 40 2.238 1.786 2 0 1.727 43 51 4.269

74
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN SUNGAI PANDAN

JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA


AGAMA
NO. DESA JUMLAH
ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA KHONG-HUCU KEPECAYAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 BANYU TAJUN DALAM 921 0 0 0 0 0 0 921


2 BANYU TAJUN HILIR 1.006 0 0 0 0 0 0 1.006
3 BANYU TAJUN HULU 1.212 0 0 0 0 0 0 1.212
4 BANYU TAJUN PANGKALAN 1.320 0 0 0 0 0 0 1.320
5 HAMBUKU HULU 875 0 0 0 0 0 0 875
6 HAMBUKU PASAR 611 0 0 0 0 0 0 611
7 HAMBUKU RAYA 590 0 0 0 0 0 0 590
8 HAMBUKU TENGAH 586 0 0 0 0 0 0 586
9 JALAN LURUS 469 0 0 0 0 0 0 469
10 MURUNG ASAM 689 0 0 0 0 0 0 689
11 PADANG BANGKAL 709 0 0 0 0 0 0 709
12 PANDULANGAN 943 0 0 0 0 0 0 943
13 PANGKALAN SARI 1.104 1 0 0 0 0 0 1.105
14 PONDOK BABARIS 811 0 0 0 0 0 0 811
15 PUTAT ATAS 717 0 0 0 0 0 0 717
16 RANTAU KARAU HILIR 1.003 0 0 0 0 0 0 1.003
17 RANTAU KARAU HULU 1.095 0 0 0 0 0 0 1.095
18 RANTAU KARAU RAYA 949 0 0 0 0 0 0 949
19 RANTAU KARAUTENGAH 719 0 0 0 0 0 0 719
20 SUNGAI KUINI 959 0 0 0 0 0 0 959
21 SUNGAI PANDAN HILIR 830 0 0 0 0 0 0 830
22 SUNGAI PANDAN HULU 1.480 0 0 0 4 0 0 1.484
23 SUNGAI PANDAN TENGAH 457 0 0 0 0 0 0 457
24 SUNGAI PINANG 667 0 0 0 0 0 0 667
25 SUNGAI SANDUNG 1.870 0 1 0 0 0 0 1.871
26 TAMBALANG 553 0 0 0 0 0 0 553
27 TAMBALANG KECIL 1.057 0 0 0 0 0 0 1.057
28 TAMBALANG TENGAH 312 0 0 0 0 0 0 312
29 TAPUS DALAM 1.008 0 0 0 0 0 0 1.008
30 TATAH LABAN 501 0 0 0 0 0 0 501
31 TELUK BETUNG 1.135 0 0 0 0 0 0 1.135
32 TELUK MESJID 1.098 0 0 0 0 0 0 1.098
33 TELUK SINAR 483 1 2 0 0 0 0 486
JUMLAH 28.739 2 3 0 4 0 0 28.748

75
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN SUNGAI PANDAN

• Laki-Laki

A G A M A (Laki-Laki)
NO. DESA JUMLAH
ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA KHONG-HUCU KEPECAYAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 BANYU TAJUN DALAM 456 0 0 0 0 0 0 456


2 BANYU TAJUN HILIR 505 0 0 0 0 0 0 505
3 BANYU TAJUN HULU 621 0 0 0 0 0 0 621
4 BANYU TAJUN PANGKALAN 654 0 0 0 0 0 0 654
5 HAMBUKU HULU 414 0 0 0 0 0 0 414
6 HAMBUKU PASAR 316 0 0 0 0 0 0 316
7 HAMBUKU RAYA 294 0 0 0 0 0 0 294
8 HAMBUKU TENGAH 271 0 0 0 0 0 0 271
9 JALAN LURUS 224 0 0 0 0 0 0 224
10 MURUNG ASAM 346 0 0 0 0 0 0 346
11 PADANG BANGKAL 372 0 0 0 0 0 0 372
12 PANDULANGAN 464 0 0 0 0 0 0 464
13 PANGKALAN SARI 521 1 0 0 0 0 0 522
14 PONDOK BABARIS 421 0 0 0 0 0 0 421
15 PUTAT ATAS 363 0 0 0 0 0 0 363
16 RANTAU KARAU HILIR 507 0 0 0 0 0 0 507
17 RANTAU KARAU HULU 527 0 0 0 0 0 0 527
18 RANTAU KARAU RAYA 476 0 0 0 0 0 0 476
19 RANTAU KARAUTENGAH 351 0 0 0 0 0 0 351
20 SUNGAI KUINI 506 0 0 0 0 0 0 506
21 SUNGAI PANDAN HILIR 405 0 0 0 0 0 0 405
22 SUNGAI PANDAN HULU 744 0 0 0 2 0 0 746
23 SUNGAI PANDAN TENGAH 220 0 0 0 0 0 0 220
24 SUNGAI PINANG 329 0 0 0 0 0 0 329
25 SUNGAI SANDUNG 938 0 1 0 0 0 0 939
26 TAMBALANG 285 0 0 0 0 0 0 285
27 TAMBALANG KECIL 522 0 0 0 0 0 0 522
28 TAMBALANG TENGAH 164 0 0 0 0 0 0 164
29 TAPUS DALAM 486 0 0 0 0 0 0 486
30 TATAH LABAN 265 0 0 0 0 0 0 265
31 TELUK BETUNG 552 0 0 0 0 0 0 552
32 TELUK MESJID 564 0 0 0 0 0 0 564
33 TELUK SINAR 237 1 2 0 0 0 0 240
JUMLAH 14.320 2 3 0 2 0 0 14.327

76
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN SUNGAI PANDAN

• Perempuan

A G A M A (Perempuan)
NO. DESA JUMLAH
ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA KHONG-HUCU KEPECAYAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 BANYU TAJUN DALAM 465 0 0 0 0 0 0 465


2 BANYU TAJUN HILIR 501 0 0 0 0 0 0 501
3 BANYU TAJUN HULU 591 0 0 0 0 0 0 591
4 BANYU TAJUN PANGKALAN 666 0 0 0 0 0 0 666
5 HAMBUKU HULU 461 0 0 0 0 0 0 461
6 HAMBUKU PASAR 295 0 0 0 0 0 0 295
7 HAMBUKU RAYA 296 0 0 0 0 0 0 296
8 HAMBUKU TENGAH 315 0 0 0 0 0 0 315
9 JALAN LURUS 245 0 0 0 0 0 0 245
10 MURUNG ASAM 343 0 0 0 0 0 0 343
11 PADANG BANGKAL 337 0 0 0 0 0 0 337
12 PANDULANGAN 479 0 0 0 0 0 0 479
13 PANGKALAN SARI 583 0 0 0 0 0 0 583
14 PONDOK BABARIS 390 0 0 0 0 0 0 390
15 PUTAT ATAS 354 0 0 0 0 0 0 354
16 RANTAU KARAU HILIR 496 0 0 0 0 0 0 496
17 RANTAU KARAU HULU 568 0 0 0 0 0 0 568
18 RANTAU KARAU RAYA 473 0 0 0 0 0 0 473
19 RANTAU KARAUTENGAH 368 0 0 0 0 0 0 368
20 SUNGAI KUINI 453 0 0 0 0 0 0 453
21 SUNGAI PANDAN HILIR 425 0 0 0 0 0 0 425
22 SUNGAI PANDAN HULU 736 0 0 0 2 0 0 738
23 SUNGAI PANDAN TENGAH 237 0 0 0 0 0 0 237
24 SUNGAI PINANG 338 0 0 0 0 0 0 338
25 SUNGAI SANDUNG 932 0 0 0 0 0 0 932
26 TAMBALANG 268 0 0 0 0 0 0 268
27 TAMBALANG KECIL 535 0 0 0 0 0 0 535
28 TAMBALANG TENGAH 148 0 0 0 0 0 0 148
29 TAPUS DALAM 522 0 0 0 0 0 0 522
30 TATAH LABAN 236 0 0 0 0 0 0 236
31 TELUK BETUNG 583 0 0 0 0 0 0 583
32 TELUK MESJID 534 0 0 0 0 0 0 534
33 TELUK SINAR 246 0 0 0 0 0 0 246
JUMLAH 14.419 0 0 0 2 0 0 14.421

77
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN SUNGAI PANDAN

JUMLAH PENDUDUK MENURUT GOLONGAN DARAH


GOLONGAN DARAH
NO. DESA A A B B AB AB O O JUMLAH
A B AB O TDK TH
PLUS MIN PLUS MIN PLUS MIN PLUS MIN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 RANTAU KARAU HILIR 22 42 9 38 0 0 1 0 0 0 0 0 891 1.003


2 RANTAU KARAU HULU 13 22 7 32 1 0 0 0 0 0 0 1 1.019 1.095
3 BANYU TAJUN HILIR 14 26 6 28 0 0 0 0 0 0 0 0 932 1.006
4 BANYU TAJUN HULU 7 20 4 6 0 0 0 0 1 0 0 0 1.174 1.212
5 BANYU TAJUN PANGKALAN 59 95 25 127 0 0 1 0 0 0 0 0 1.013 1.320
6 SUNGAI SANDUNG 77 149 31 159 1 0 0 0 1 0 0 1 1.452 1.871
7 SUNGAI PANDAN HILIR 28 54 12 52 1 0 0 0 0 0 0 0 683 830
8 TELUK BETUNG 58 82 15 104 0 0 2 0 0 0 0 0 874 1.135
9 TAMBALANG 4 17 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 523 553
10 HAMBUKU HULU 11 27 1 21 0 0 0 0 0 0 0 0 815 875
11 HAMBUKU TENGAH 29 102 17 82 0 0 0 0 0 0 0 0 356 586
12 PANDULANGAN 41 50 16 61 1 0 0 0 0 0 0 0 774 943
13 SUNGAI PANDAN HULU 55 88 23 105 0 0 0 0 0 0 0 0 1.213 1.484
14 PONDOK BABARIS 16 11 5 16 0 0 0 0 0 0 0 0 763 811
15 SUNGAI PINANG 18 16 6 21 0 0 0 0 0 0 0 0 606 667
16 TAMBALANG KECIL 26 24 10 25 1 0 0 0 0 0 0 0 971 1.057
17 PUTAT ATAS 8 9 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 686 717
18 BANYU TAJUN DALAM 14 13 10 11 0 0 0 0 0 0 0 0 873 921
19 SUNGAI PANDAN TENGAH 27 48 15 55 0 0 0 0 1 0 0 0 311 457
20 HAMBUKU RAYA 3 2 2 5 0 0 0 0 1 0 0 0 577 590
21 SUNGAI KUINI 8 20 3 24 0 0 0 0 0 0 0 0 904 959
22 TAPUS DALAM 32 38 15 40 0 0 0 0 0 0 0 0 883 1.008
23 RANTAU KARAU TENGAH 9 24 6 14 0 0 0 0 0 0 0 0 666 719
24 TAMBALANG TENGAH 4 7 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 290 312
25 TELUK MESJID 20 43 8 26 0 0 0 0 0 0 0 0 1.001 1.098
26 MURUNG ASAM 16 11 7 20 0 0 0 0 0 0 1 1 633 689
27 TATAH LABAN 5 9 3 18 0 0 0 0 0 0 0 0 466 501
28 JALAN LURUS 3 6 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 448 469
29 TELUK SINAR 10 17 1 17 1 0 0 0 0 0 0 0 440 486
30 PADANG BANGKAL 4 15 5 18 0 0 0 0 0 0 0 2 665 709
31 HAMBUKU PASAR 9 17 2 17 0 1 0 0 0 0 0 1 564 611
32 PANGKALAN SARI 26 29 12 38 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.105
33 RANTAU KARAU RAYA 34 46 12 62 0 0 1 0 1 0 0 1 792 949
JUMLAH 710 1.179 299 1.277 6 1 5 0 5 0 1 7 25.258 28.748

78
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN SUNGAI PANDAN

• Laki-Laki

G O L O N G A N D A R A H (Laki-Laki)
NO. DESA A A B B AB AB O O JUMLAH
A B AB O TDK TH
PLUS MIN PLUS MIN PLUS MIN PLUS MIN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 RANTAU KARAU HILIR 13 27 3 16 0 0 0 0 0 0 0 0 448 507


2 RANTAU KARAU HULU 7 14 3 17 1 0 0 0 0 0 0 0 485 527
3 BANYU TAJUN HILIR 7 17 4 18 0 0 0 0 0 0 0 0 459 505
4 BANYU TAJUN HULU 2 15 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 595 621
5 BANYU TAJUN PANGKALAN 25 47 12 69 0 0 1 0 0 0 0 0 500 654
6 SUNGAI SANDUNG 39 77 17 80 0 0 0 0 1 0 0 0 725 939
7 SUNGAI PANDAN HILIR 16 28 6 32 0 0 0 0 0 0 0 0 323 405
8 TELUK BETUNG 29 35 13 45 0 0 2 0 0 0 0 0 428 552
9 TAMBALANG 2 12 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 267 285
10 HAMBUKU HULU 5 18 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 376 414
11 HAMBUKU TENGAH 18 37 8 34 0 0 0 0 0 0 0 0 174 271
12 PANDULANGAN 18 26 5 27 1 0 0 0 0 0 0 0 387 464
13 SUNGAI PANDAN HULU 30 44 8 59 0 0 0 0 0 0 0 0 605 746
14 PONDOK BABARIS 8 2 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 397 421
15 SUNGAI PINANG 7 5 5 14 0 0 0 0 0 0 0 0 298 329
16 TAMBALANG KECIL 16 16 5 13 1 0 0 0 0 0 0 0 471 522
17 PUTAT ATAS 5 7 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 341 363
18 BANYU TAJUN DALAM 8 6 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 432 456
19 SUNGAI PANDAN TENGAH 16 23 8 30 0 0 0 0 0 0 0 0 143 220
20 HAMBUKU RAYA 2 2 1 4 0 0 0 0 1 0 0 0 284 294
21 SUNGAI KUINI 6 10 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 472 506
22 TAPUS DALAM 14 17 7 19 0 0 0 0 0 0 0 0 429 486
23 RANTAU KARAU TENGAH 4 13 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 325 351
24 TAMBALANG TENGAH 3 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 153 164
25 TELUK MESJID 7 20 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 512 564
26 MURUNG ASAM 7 5 3 17 0 0 0 0 0 0 1 0 313 346
27 TATAH LABAN 5 4 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 245 265
28 JALAN LURUS 1 3 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 213 224
29 TELUK SINAR 6 8 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 217 240
30 PADANG BANGKAL 3 9 4 9 0 0 0 0 0 0 0 2 345 372
31 HAMBUKU PASAR 4 13 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 291 316
32 PANGKALAN SARI 15 17 8 21 0 0 0 0 0 0 0 0 461 522
33 RANTAU KARAU RAYA 21 25 4 35 0 0 1 0 1 0 0 1 388 476
JUMLAH 369 604 149 688 4 0 4 0 3 0 1 3 12.502 14.327

79
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN SUNGAI PANDAN

• Perempuan

G O L O N G A N D A R A H (Perempuan)
NO. DESA A A B B AB AB O O JUMLAH
A B AB O TDK TH
PLUS MIN PLUS MIN PLUS MIN PLUS MIN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 RANTAU KARAU HILIR 9 15 6 22 0 0 1 0 0 0 0 0 443 496


2 RANTAU KARAU HULU 6 8 4 15 0 0 0 0 0 0 0 1 534 568
3 BANYU TAJUN HILIR 7 9 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 473 501
4 BANYU TAJUN HULU 5 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 579 591
5 BANYU TAJUN PANGKALAN 34 48 13 58 0 0 0 0 0 0 0 0 513 666
6 SUNGAI SANDUNG 38 72 14 79 1 0 0 0 0 0 0 1 727 932
7 SUNGAI PANDAN HILIR 12 26 6 20 1 0 0 0 0 0 0 0 360 425
8 TELUK BETUNG 29 47 2 59 0 0 0 0 0 0 0 0 446 583
9 TAMBALANG 2 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 256 268
10 HAMBUKU HULU 6 9 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 439 461
11 HAMBUKU TENGAH 11 65 9 48 0 0 0 0 0 0 0 0 182 315
12 PANDULANGAN 23 24 11 34 0 0 0 0 0 0 0 0 387 479
13 SUNGAI PANDAN HULU 25 44 15 46 0 0 0 0 0 0 0 0 608 738
14 PONDOK BABARIS 8 9 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 366 390
15 SUNGAI PINANG 11 11 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 308 338
16 TAMBALANG KECIL 10 8 5 12 0 0 0 0 0 0 0 0 500 535
17 PUTAT ATAS 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 345 354
18 BANYU TAJUN DALAM 6 7 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 441 465
19 SUNGAI PANDAN TENGAH 11 25 7 25 0 0 0 0 1 0 0 0 168 237
20 HAMBUKU RAYA 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 293 296
21 SUNGAI KUINI 2 10 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 432 453
22 TAPUS DALAM 18 21 8 21 0 0 0 0 0 0 0 0 454 522
23 RANTAU KARAU TENGAH 5 11 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 341 368
24 TAMBALANG TENGAH 1 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 137 148
25 TELUK MESJID 13 23 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 489 534
26 MURUNG ASAM 9 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 320 343
27 TATAH LABAN 0 5 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 221 236
28 JALAN LURUS 2 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 235 245
29 TELUK SINAR 4 9 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 223 246
30 PADANG BANGKAL 1 6 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 320 337
31 HAMBUKU PASAR 5 4 1 10 0 1 0 0 0 0 0 1 273 295
32 PANGKALAN SARI 11 12 4 17 0 0 0 0 0 0 0 0 539 583
33 RANTAU KARAU RAYA 13 21 8 27 0 0 0 0 0 0 0 0 404 473
JUMLAH 341 575 150 589 2 1 1 0 2 0 0 4 12.756 14.421

80
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN SUNGAI PANDAN

JUMLAH PENDUDUK MENURUT UMUR 0-18 TAHUN


UMUR 0-18 TAHUN
NO. DESA
LAKI LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 2 3 4 5

1 RANTAU KARAU HILIR 178 158 336


2 RANTAU KARAU HULU 187 192 379
3 BANYU TAJUN HILIR 169 144 313
4 BANYU TAJUN HULU 207 172 379
5 BANYU TAJUN PANGKALAN 197 174 371
6 SUNGAI SANDUNG 293 252 545
7 SUNGAI PANDAN HILIR 134 113 247
8 TELUK BETUNG 174 154 328
9 TAMBALANG 96 75 171
10 HAMBUKU HULU 133 146 279
11 HAMBUKU TENGAH 65 72 137
12 PANDULANGAN 152 130 282
13 SUNGAI PANDAN HULU 251 217 468
14 PONDOK BABARIS 162 136 298
15 SUNGAI PINANG 101 101 202
16 TAMBALANG KECIL 176 165 341
17 PUTAT ATAS 116 121 237
18 BANYU TAJUN DALAM 144 145 289
19 SUNGAI PANDAN TENGAH 68 76 144
20 HAMBUKU RAYA 99 91 190
21 SUNGAI KUINI 186 134 320
22 TAPUS DALAM 141 151 292
23 RANTAU KARAU TENGAH 123 130 253
24 TAMBALANG TENGAH 58 43 101
25 TELUK MESJID 204 150 354
26 MURUNG ASAM 113 108 221
27 TATAH LABAN 90 78 168
28 JALAN LURUS 71 80 151
29 TELUK SINAR 67 62 129
30 PADANG BANGKAL 129 105 234
31 HAMBUKU PASAR 102 89 191
32 PANGKALAN SARI 167 183 350
33 RANTAU KARAU RAYA 152 147 299
JUMLAH 4.705 4.294 8.999

81
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
4. KECAMATAN AMUNTAI SELATAN

JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN AMUNTAI SELATAN

JENIS KELAMIN
NO. KODE WILAYAH DESA JUMLAH
LAKI LAKI PEREMPUAN
1 2 3 4 5 6

1 6308042001 PANYIURAN 569 545 1.114


2 6308042002 SIMPANG EMPAT 373 377 750
3 6308042003 PADANG DARAT 298 302 600
4 6308042004 TELUK BARU 607 604 1.211
5 6308042005 ILIR MESJID 641 596 1.237
6 6308042006 JARANG KUANTAN 681 632 1.313
7 6308042007 JUMBA 1.291 1.248 2.539
8 6308042008 TELAGA SARI 436 427 863
9 6308042009 TELAGA SILABA 511 510 1.021
10 6308042010 BANYU HIRANG 251 246 497
11 6308042011 KAYAKAH 782 812 1.594
12 6308042012 BAJAWIT 409 415 824
13 6308042013 PADANG TANGGUL 396 363 759
14 6308042014 TELUK PARING 641 636 1.277
15 6308042015 RUKAM HILIR 265 254 519
16 6308042016 MAMAR 482 489 971
17 6308042017 CEMPAKA 775 796 1.571
18 6308042018 KERAMAT 471 457 928
19 6308042019 UJUNG MURUNG 866 808 1.674
20 6308042020 KOTA RAJA 1.671 1.690 3.361
21 6308042021 PULAU TAMBAK 312 307 619
22 6308042022 HARUSAN TELAGA 362 368 730
23 6308042023 SIMPANG TIGA 298 309 607
24 6308042024 CANGKERING 500 483 983
25 6308042025 KUTAI KECIL 244 245 489
26 6308042026 TELUK SARI 170 199 369
27 6308042027 MURUNG PANGGANG 321 330 651
28 6308042028 TELAGA HANYAR 400 420 820
29 6308042029 RUKAM HULU 279 260 539
30 6308042030 MURUNG SARI 312 301 613
TOTAL 15.614 15.429 31.043

82
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN AMUNTAI SELATAN

JUMLAH WAJIB KTP DAN KEPALA KELUARGA

JUMLAH KEPALA
NO. KODE WILAYAH DESA JUMLAH WAJIB KTP
KELUARGA

1 2 3 4 5

1 6308042001 PANYIURAN 768 347


2 6308042002 SIMPANG EMPAT 550 239
3 6308042003 PADANG DARAT 430 197
4 6308042004 TELUK BARU 888 397
5 6308042005 ILIR MESJID 892 397
6 6308042006 JARANG KUANTAN 984 438
7 6308042007 JUMBA 1.847 818
8 6308042008 TELAGA SARI 640 287
9 6308042009 TELAGA SILABA 756 343
10 6308042010 BANYU HIRANG 371 170
11 6308042011 KAYAKAH 1.084 500
12 6308042012 BAJAWIT 572 279
13 6308042013 PADANG TANGGUL 543 254
14 6308042014 TELUK PARING 874 388
15 6308042015 RUKAM HILIR 365 171
16 6308042016 MAMAR 706 330
17 6308042017 CEMPAKA 1.119 507
18 6308042018 KERAMAT 659 289
19 6308042019 UJUNG MURUNG 1.244 531
20 6308042020 KOTA RAJA 2.495 1.076
21 6308042021 PULAU TAMBAK 452 202
22 6308042022 HARUSAN TELAGA 517 246
23 6308042023 SIMPANG TIGA 438 196
24 6308042024 CANGKERING 708 324
25 6308042025 KUTAI KECIL 353 156
26 6308042026 TELUK SARI 269 123
27 6308042027 MURUNG PANGGANG 443 213
28 6308042028 TELAGA HANYAR 581 249
29 6308042029 RUKAM HULU 398 182
30 6308042030 MURUNG SARI 455 212
JUMLAH 22.401 10.061

83
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN AMUNTAI SELATAN

JUMLAH PENDUDUK MENURUT UMUR TUNGGAL


USIA L P JUMLAH USIA L P JUMLAH
1 2 3 4 1 2 3 4

0 143 141 284 33 257 256 513


1 239 226 465 34 251 244 495
2 265 242 507 35 270 268 538
3 280 285 565 36 233 244 477
4 303 255 558 37 245 225 470
5 295 264 559 38 230 230 460
6 244 229 473 39 226 264 490
7 263 277 540 40 231 241 472
8 311 265 576 41 239 251 490
9 297 259 556 42 276 218 494
10 267 276 543 43 220 205 425
11 271 264 535 44 204 230 434
12 311 269 580 45 215 199 414
13 273 253 526 46 238 243 481
14 307 257 564 47 207 240 447
15 292 272 564 48 186 224 410
16 257 239 496 49 193 214 407
17 274 259 533 50 192 167 359
18 314 273 587 51 183 201 384
19 312 260 572 52 203 197 400
20 274 261 535 53 157 179 336
21 265 256 521 54 165 169 334
22 263 265 528 55 139 142 281
23 235 272 507 56 177 188 365
24 265 224 489 57 162 152 314
25 238 203 441 58 134 155 289
26 259 193 452 59 105 130 235
27 283 254 537 60 107 110 217
28 268 251 519 61 117 161 278
29 260 246 506 62 136 136 272
30 235 243 478 63 101 115 216
31 257 251 508 64 69 94 163
32 268 240 508 65 62 84 146
JUMLAH 15.018 14.600 29.618

84
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN AMUNTAI SELATAN

USIA L P JUMLAH USIA L P JUMLAH


1 2 3 4 1 2 3 4

66 82 91 173 99 0 1 1
67 72 64 136 100 0 0 0
68 43 65 108 101 0 0 0
69 53 48 101 102 0 0 0
70 39 59 98 103 0 0 0
71 58 90 148 104 0 0 0
72 34 59 93 105 0 1 1
73 32 35 67 106 0 1 1
74 24 42 66 107 0 0 0
75 18 31 49 108 0 0 0
76 32 45 77 109 0 0 0
77 13 30 43 110 0 0 0
78 13 14 27 111 0 0 0
79 18 24 42 112 0 0 0
80 17 23 40 113 0 0 0
81 9 29 38 114 0 0 0
82 10 18 28 115 0 0 0
83 1 9 10 116 0 0 0
84 3 11 14 117 0 0 0
85 11 8 19 118 0 0 0
86 1 5 6 119 0 0 0
87 1 5 6 120 0 0 0
88 1 3 4 121 0 0 0
89 2 1 3 122 0 0 0
90 3 1 4 123 0 0 0
91 3 6 9 124 0 0 0
92 1 5 6 125 0 0 0
93 0 2 2 126 0 0 0
94 2 0 2 127 0 0 0
95 0 1 1 128 0 0 0
96 0 0 0 129 0 0 0
97 0 1 1 130 0 0 0
98 0 1 1 131 0 0 0
JUMLAH 596 829 1.425

85
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN AMUNTAI SELATAN

JUMLAH PENDUDUK MENURUT USIA SEKOLAH


KELOMPOK UMUR
NO. DESA 4 - 6 th 7 - 12 th 13 - 15 th 16 - 18 th
L P L P L P L P
1 2 3 4 5 6

1 PANYIURAN 35 30 67 58 35 29 30 26
2 SIMPANG EMPAT 20 15 38 41 21 19 14 23
3 PADANG DARAT 15 13 33 33 13 12 17 11
4 TELUK BARU 27 29 57 62 34 36 27 26
5 ILIR MESJID 42 30 61 55 29 36 34 28
6 JARANG KUANTAN 41 26 71 62 33 28 31 35
7 JUMBA 71 53 144 133 77 58 73 57
8 TELAGA SARI 14 20 46 49 19 22 26 17
9 TELAGA SILABA 18 27 56 52 24 24 40 21
10 BANYU HIRANG 11 12 28 22 17 11 16 9
11 KAYAKAH 41 48 95 101 51 49 49 56
12 BAJAWIT 22 17 48 41 29 21 29 20
13 PADANG TANGGUL 21 11 42 38 25 13 26 17
14 TELUK PARING 33 35 82 68 36 38 29 27
15 RUKAM HILIR 14 12 33 25 13 11 10 13
16 MAMAR 28 25 62 49 22 27 19 21
17 CEMPAKA 52 41 79 86 39 33 44 45
18 KERAMAT 32 26 55 43 32 23 32 20
19 UJUNG MURUNG 37 36 78 84 44 46 39 31
20 KOTA RAJA 88 74 178 180 94 94 97 94
21 PULAU TAMBAK 19 16 30 28 19 16 15 16
22 HARUSAN TELAGA 19 16 43 42 23 10 14 23
23 SIMPANG TIGA 21 7 40 25 21 17 13 8
24 CANGKERING 29 24 53 51 27 20 37 24
25 KUTAI KECIL 15 10 40 24 6 12 14 12
26 TELUK SARI 8 5 18 26 14 10 10 14
27 MURUNG PANGGANG 23 24 36 37 19 23 14 23
28 TELAGA HANYAR 22 27 43 48 20 23 17 22
29 RUKAM HULU 11 13 37 21 16 8 13 12
30 MURUNG SARI 13 26 27 26 20 13 16 20
JUMLAH 842 748 1.720 1.610 872 782 845 771

86
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN AMUNTAI SELATAN

JUMLAH PENDUDUK MENURUT PENDIDIKAN


PENDIDIKAN
NO. DESA TIDAK BELUM
TAMAT SD / SLTP / SLTA / DIPLOMA DIPLOMA STRATA STRATA STRATA
/BELUM TAMAT
SEDERAJAT SEDERAJAT SEDERAJAT II III I II III
SEKOLAH SD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 PANYIURAN 272 150 338 134 127 10 14 67 1 1


2 SIMPANG EMPAT 166 83 259 123 72 9 7 31 0 0
3 PADANG DARAT 136 95 233 68 58 2 2 6 0 0
4 TELUK BARU 273 152 466 161 118 4 2 34 1 0
5 ILIR MESJID 230 155 447 172 163 6 6 55 3 0
6 JARANG KUANTAN 274 158 370 231 185 13 11 70 1 0
7 JUMBA 605 333 652 368 348 14 34 171 14 0
8 TELAGA SARI 197 105 250 122 107 13 3 65 1 0
9 TELAGA SILABA 231 104 292 168 152 9 8 54 3 0
10 BANYU HIRANG 94 66 136 81 70 0 0 49 1 0
11 KAYAKAH 380 240 758 121 79 4 1 11 0 0
12 BAJAWIT 206 136 313 97 59 0 1 11 1 0
13 PADANG TANGGUL 146 103 251 126 91 1 3 38 0 0
14 TELUK PARING 289 193 365 176 125 6 18 101 4 0
15 RUKAM HILIR 137 128 173 47 26 0 2 5 1 0
16 MAMAR 222 123 253 157 121 9 11 73 2 0
17 CEMPAKA 348 283 583 192 125 2 8 30 0 0
18 KERAMAT 210 121 323 145 79 6 0 41 3 0
19 UJUNG MURUNG 319 208 568 261 206 11 15 82 4 0
20 KOTA RAJA 750 403 688 484 530 29 69 359 48 1
21 PULAU TAMBAK 137 81 251 90 41 1 3 14 1 0
22 HARUSAN TELAGA 185 123 188 86 85 6 4 52 1 0
23 SIMPANG TIGA 139 84 120 94 106 10 4 49 1 0
24 CANGKERING 230 122 400 147 72 5 0 7 0 0
25 KUTAI KECIL 110 63 197 57 47 2 2 11 0 0
26 TELUK SARI 87 47 81 68 42 7 7 29 0 1
27 MURUNG PANGGANG 154 84 270 64 58 3 2 16 0 0
28 TELAGA HANYAR 189 99 349 102 58 3 3 17 0 0
29 RUKAM HULU 127 70 219 68 35 0 4 16 0 0
30 MURUNG SARI 128 99 179 80 75 6 5 41 0 0
JUMLAH 6.971 4.211 9.972 4.290 3.460 191 249 1.605 91 3

87
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN AMUNTAI SELATAN

• Laki-Laki

P E N D I D I K A N (Lai-Laki)

NO. DESA TIDAK / BELUM


TAMAT SD / SLTP / SLTA / DIPLOMA DIPLOMA STRATA STRATA STRATA
BELUM TAMAT
SEDERAJAT SEDERAJAT SEDERAJAT II III I II III
SEKOLAH SD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 PANYIURAN 146 85 155 76 66 3 8 29 0 1


2 SIMPANG EMPAT 88 38 119 65 38 5 3 17 0 0
3 PADANG DARAT 65 49 104 44 32 0 0 4 0 0
4 TELUK BARU 138 71 232 87 61 1 1 15 1 0
5 ILIR MESJID 127 79 241 84 78 1 2 27 2 0
6 JARANG KUANTAN 164 81 175 131 85 4 4 36 1 0
7 JUMBA 322 174 322 186 184 2 14 80 7 0
8 TELAGA SARI 98 60 110 62 64 4 3 34 1 0
9 TELAGA SILABA 118 58 131 90 83 3 5 21 2 0
10 BANYU HIRANG 49 36 66 44 30 0 0 25 1 0
11 KAYAKAH 194 101 376 65 40 3 0 3 0 0
12 BAJAWIT 109 69 146 49 32 0 0 3 1 0
13 PADANG TANGGUL 84 60 118 60 56 1 1 16 0 0
14 TELUK PARING 144 98 182 89 74 2 6 44 2 0
15 RUKAM HILIR 67 64 92 21 16 0 0 4 1 0
16 MAMAR 116 59 110 82 69 5 4 35 2 0
17 CEMPAKA 184 128 289 93 61 2 3 15 0 0
18 KERAMAT 110 68 152 78 43 2 0 16 2 0
19 UJUNG MURUNG 163 109 297 142 110 3 7 33 2 0
20 KOTA RAJA 388 203 330 254 248 10 31 174 33 0
21 PULAU TAMBAK 68 45 119 50 20 1 2 6 1 0
22 HARUSAN TELAGA 97 60 95 42 45 2 2 19 0 0
23 SIMPANG TIGA 82 43 49 48 53 3 1 19 0 0
24 CANGKERING 126 66 190 74 38 4 0 2 0 0
25 KUTAI KECIL 62 27 89 38 23 1 1 3 0 0
26 TELUK SARI 42 17 37 36 19 1 2 15 0 1
27 MURUNG PANGGANG 74 42 133 28 36 2 0 6 0 0
28 TELAGA HANYAR 92 40 167 62 25 2 2 10 0 0
29 RUKAM HULU 71 42 97 41 20 0 3 5 0 0
30 MURUNG SARI 61 48 87 43 49 3 2 19 0 0
JUMLAH 3.649 2.120 4.810 2.264 1.798 70 107 735 59 2

88
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN AMUNTAI SELATAN

• Perempuan

P E N D I D I K A N (Perempuan)
NO. DESA TIDAK /
BELUM TAMAT SD / SLTP / SLTA / DIPLOMA DIPLOMA STRATA STRATA STRATA
BELUM
TAMAT SD SEDERAJAT SEDERAJAT SEDERAJAT II III I II III
SEKOLAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 PANYIURAN 126 65 183 58 61 7 6 38 1 0


2 SIMPANG EMPAT 78 45 140 58 34 4 4 14 0 0
3 PADANG DARAT 71 46 129 24 26 2 2 2 0 0
4 TELUK BARU 135 81 234 74 57 3 1 19 0 0
5 ILIR MESJID 103 76 206 88 85 5 4 28 1 0
6 JARANG KUANTAN 110 77 195 100 100 9 7 34 0 0
7 JUMBA 283 159 330 182 164 12 20 91 7 0
8 TELAGA SARI 99 45 140 60 43 9 0 31 0 0
9 TELAGA SILABA 113 46 161 78 69 6 3 33 1 0
10 BANYU HIRANG 45 30 70 37 40 0 0 24 0 0
11 KAYAKAH 186 139 382 56 39 1 1 8 0 0
12 BAJAWIT 97 67 167 48 27 0 1 8 0 0
13 PADANG TANGGUL 62 43 133 66 35 0 2 22 0 0
14 TELUK PARING 145 95 183 87 51 4 12 57 2 0
15 RUKAM HILIR 70 64 81 26 10 0 2 1 0 0
16 MAMAR 106 64 143 75 52 4 7 38 0 0
17 CEMPAKA 164 155 294 99 64 0 5 15 0 0
18 KERAMAT 100 53 171 67 36 4 0 25 1 0
19 UJUNG MURUNG 156 99 271 119 96 8 8 49 2 0
20 KOTA RAJA 362 200 358 230 282 19 38 185 15 1
21 PULAU TAMBAK 69 36 132 40 21 0 1 8 0 0
22 HARUSAN TELAGA 88 63 93 44 40 4 2 33 1 0
23 SIMPANG TIGA 57 41 71 46 53 7 3 30 1 0
24 CANGKERING 104 56 210 73 34 1 0 5 0 0
25 KUTAI KECIL 48 36 108 19 24 1 1 8 0 0
26 TELUK SARI 45 30 44 32 23 6 5 14 0 0
27 MURUNG PANGGANG 80 42 137 36 22 1 2 10 0 0
28 TELAGA HANYAR 97 59 182 40 33 1 1 7 0 0
29 RUKAM HULU 56 28 122 27 15 0 1 11 0 0
30 MURUNG SARI 67 51 92 37 26 3 3 22 0 0
JUMLAH 3.322 2.091 5.162 2.026 1.662 121 142 870 32 1

89
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN AMUNTAI SELATAN

JUMLAH PENDUDUK MENURUT PEKERJAAN


PEKERJAAN
NO. DESA BELUM_ APARATUR
TENAGA_ WIRA PERTANIAN_
AGAMA
PELAJAR_ TENAGA_
TIDAK_ _PEJABAT NELAYAN _DAN_ PENSIUNAN LAINNYA
PENGAJAR SWASTA PETERNAKAN MAHASISWA KESEHATAN
BEKERJA _NEGARA KEPERCAYAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 PANYIURAN 298 57 3 317 17 0 0 214 1 5 202


2 SIMPANG EMPAT 174 11 3 241 23 0 0 151 1 2 144
3 PADANG DARAT 138 4 1 255 23 0 0 108 0 0 71
4 TELUK BARU 276 20 2 461 98 0 1 208 0 2 143
5 ILIR MESJID 257 30 3 397 21 0 0 264 2 2 261
6 JARANG KUANTAN 284 38 9 500 17 0 0 251 5 8 201
7 JUMBA 675 140 8 756 78 0 0 456 1 8 417
8 TELAGA SARI 209 28 1 306 21 0 0 167 1 3 127
9 TELAGA SILABA 237 33 1 299 79 0 0 202 3 11 156
10 BANYU HIRANG 109 16 2 130 52 1 2 104 0 2 79
11 KAYAKAH 392 4 0 363 426 3 0 311 0 0 95
12 BAJAWIT 227 2 0 188 163 2 0 143 1 1 97
13 PADANG TANGGUL 162 15 0 198 85 3 0 168 0 3 125
14 TELUK PARING 309 51 8 322 156 0 1 254 2 1 173
15 RUKAM HILIR 139 3 0 137 59 4 0 85 0 0 92
16 MAMAR 248 49 0 316 57 1 0 177 2 0 121
17 CEMPAKA 366 12 3 493 25 0 1 295 0 1 375
18 KERAMAT 223 25 3 263 31 0 0 202 0 1 180
19 UJUNG MURUNG 346 48 10 544 35 1 0 366 2 2 320
20 KOTA RAJA 796 358 18 950 29 2 0 665 10 39 494
21 PULAU TAMBAK 139 8 0 245 16 10 0 121 1 2 77
22 HARUSAN TELAGA 218 18 5 194 58 2 0 116 0 4 115
23 SIMPANG TIGA 158 27 6 175 29 0 0 116 2 6 88
24 CANGKERING 262 4 1 281 64 1 0 159 0 1 210
25 KUTAI KECIL 126 4 2 143 23 0 0 91 0 1 99
26 TELUK SARI 91 21 3 94 28 0 1 77 1 1 52
27 MURUNG PANGGANG 168 5 1 173 104 1 0 130 2 0 67
28 TELAGA HANYAR 214 9 1 241 138 1 0 139 0 1 76
29 RUKAM HULU 140 7 1 170 37 4 0 97 2 1 80
30 MURUNG SARI 155 21 9 185 31 0 0 115 0 2 95

JUMLAH 7.536 1.068 104 9.337 2.023 36 6 5.952 39 110 4.832

90
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN AMUNTAI SELATAN

• Laki-Laki

P E K E R J A A N (Laki-Laki)
NO. DESA BELUM APARATUR
TENAGA_ WIRA PERTANIAN
AGAMA
PELAJAR_ TENAGA_
_TIDAK_ _PEJABAT_ NELAYAN _DAN_ PENSIUNAN LAINNYA
PENGAJAR SWASTA _PETERNAKAN MAHASISWA KESEHATAN
BEKERJA NEGARA KEPERCAYAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 PANYIURAN 162 28 2 244 10 0 0 119 0 4 0

2 SIMPANG EMPAT 91 5 1 181 19 0 0 74 1 1 0

3 PADANG DARAT 68 3 0 154 9 0 0 64 0 0 0

4 TELUK BARU 136 11 0 299 46 0 1 112 0 2 0

5 ILIR MESJID 143 20 1 325 5 0 0 146 1 0 0

6 JARANG KUANTAN 169 18 6 348 4 0 0 130 1 5 0

7 JUMBA 366 71 4 548 38 0 0 257 0 6 1

8 TELAGA SARI 103 17 0 200 11 0 0 102 0 3 0

9 TELAGA SILABA 123 17 0 210 34 0 0 116 0 11 0

10 BANYU HIRANG 60 9 1 79 29 1 2 68 0 2 0

11 KAYAKAH 198 0 0 231 196 3 0 154 0 0 0

12 BAJAWIT 119 2 0 132 68 2 0 86 0 0 0

13 PADANG TANGGUL 94 9 0 144 43 3 0 100 0 3 0

14 TELUK PARING 156 25 1 235 85 0 1 137 0 1 0

15 RUKAM HILIR 73 3 0 96 34 4 0 54 0 0 1

16 MAMAR 132 26 0 204 24 0 0 95 1 0 0

17 CEMPAKA 195 9 1 417 12 0 1 139 0 1 0

18 KERAMAT 119 10 1 205 10 0 0 126 0 0 0

19 UJUNG MURUNG 172 22 2 437 16 1 0 214 0 2 0

20 KOTA RAJA 407 187 4 669 17 2 0 351 5 29 0

21 PULAU TAMBAK 71 5 0 141 12 10 0 71 0 2 0

22 HARUSAN TELAGA 113 7 1 140 36 2 0 63 0 0 0

23 SIMPANG TIGA 90 11 1 122 9 0 0 61 0 4 0

24 CANGKERING 142 3 0 237 19 1 0 97 0 1 0

25 KUTAI KECIL 72 2 0 104 14 0 0 51 0 1 0

26 TELUK SARI 43 11 2 67 10 0 0 37 0 0 0

27 MURUNG PANGGANG 83 4 0 112 54 0 0 68 0 0 0

28 TELAGA HANYAR 103 6 1 159 65 1 0 64 0 1 0

29 RUKAM HULU 78 3 1 99 28 4 0 63 1 1 1

30 MURUNG SARI 82 10 4 131 18 0 0 65 0 2 0

JUMLAH 3.963 554 34 6.670 975 34 5 3.284 10 82 3

91
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN AMUNTAI SELATAN

• Perempuan

P E K E R J A A N (Perempuan)
NO. DESA BELUM APARATUR
TENAGA_ WIRA PERTANIAN_
AGAMA
PELAJAR_ TENAGA_
_TIDAK_ _PEJABAT NELAYAN _DAN_ PENSIUNAN LAINNYA
PENGAJAR SWASTA PETERNAKAN MAHASISWA KESEHATAN
BEKERJA _NEGARA KEPERCAYAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 PANYIURAN 136 29 1 73 7 0 0 95 1 1 202


2 SIMPANG EMPAT 83 6 2 60 4 0 0 77 0 1 144
3 PADANG DARAT 70 1 1 101 14 0 0 44 0 0 71
4 TELUK BARU 140 9 2 162 52 0 0 96 0 0 143
5 ILIR MESJID 114 10 2 72 16 0 0 118 1 2 261
6 JARANG KUANTAN 115 20 3 152 13 0 0 121 4 3 201
7 JUMBA 309 69 4 208 40 0 0 199 1 2 416
8 TELAGA SARI 106 11 1 106 10 0 0 65 1 0 127
9 TELAGA SILABA 114 16 1 89 45 0 0 86 3 0 156
10 BANYU HIRANG 49 7 1 51 23 0 0 36 0 0 79
11 KAYAKAH 194 4 0 132 230 0 0 157 0 0 95
12 BAJAWIT 108 0 0 56 95 0 0 57 1 1 97
13 PADANG TANGGUL 68 6 0 54 42 0 0 68 0 0 125
14 TELUK PARING 153 26 7 87 71 0 0 117 2 0 173
15 RUKAM HILIR 66 0 0 41 25 0 0 31 0 0 91
16 MAMAR 116 23 0 112 33 1 0 82 1 0 121
17 CEMPAKA 171 3 2 76 13 0 0 156 0 0 375
18 KERAMAT 104 15 2 58 21 0 0 76 0 1 180
19 UJUNG MURUNG 174 26 8 107 19 0 0 152 2 0 320
20 KOTA RAJA 389 171 14 281 12 0 0 314 5 10 494
21 PULAU TAMBAK 68 3 0 104 4 0 0 50 1 0 77
22 HARUSAN TELAGA 105 11 4 54 22 0 0 53 0 4 115
23 SIMPANG TIGA 68 16 5 53 20 0 0 55 2 2 88
24 CANGKERING 120 1 1 44 45 0 0 62 0 0 210
25 KUTAI KECIL 54 2 2 39 9 0 0 40 0 0 99
26 TELUK SARI 48 10 1 27 18 0 1 40 1 1 52
27 MURUNG PANGGANG 85 1 1 61 50 1 0 62 2 0 67
28 TELAGA HANYAR 111 3 0 82 73 0 0 75 0 0 76
29 RUKAM HULU 62 4 0 71 9 0 0 34 1 0 79
30 MURUNG SARI 73 11 5 54 13 0 0 50 0 0 95

JUMLAH 3.573 514 70 2.667 1.048 2 1 2.668 29 28 4.829

92
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN AMUNTAI SELATAN

JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA


AGAMA
NO. DESA JUMLAH
ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA KHONG-HUCU KEPECAYAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 PANYIURAN 1.114 0 0 0 0 0 0 1.114


2 SIMPANG EMPAT 750 0 0 0 0 0 0 750
3 PADANG DARAT 600 0 0 0 0 0 0 600
4 TELUK BARU 1.211 0 0 0 0 0 0 1.211
5 ILIR MESJID 1.237 0 0 0 0 0 0 1.237
6 JARANG KUANTAN 1.313 0 0 0 0 0 0 1.313
7 JUMBA 2.537 2 0 0 0 0 0 2.539
8 TELAGA SARI 863 0 0 0 0 0 0 863
9 TELAGA SILABA 1.021 0 0 0 0 0 0 1.021
10 BANYU HIRANG 497 0 0 0 0 0 0 497
11 KAYAKAH 1.594 0 0 0 0 0 0 1.594
12 BAJAWIT 824 0 0 0 0 0 0 824
13 PADANG TANGGUL 759 0 0 0 0 0 0 759
14 TELUK PARING 1.276 1 0 0 0 0 0 1.277
15 RUKAM HILIR 519 0 0 0 0 0 0 519
16 MAMAR 971 0 0 0 0 0 0 971
17 CEMPAKA 1.571 0 0 0 0 0 0 1.571
18 KERAMAT 928 0 0 0 0 0 0 928
19 UJUNG MURUNG 1674 0 0 0 0 0 0 1.674
20 KOTA RAJA 3.339 18 4 0 0 0 0 3.361
21 PULAU TAMBAK 619 0 0 0 0 0 0 619
22 HARUSAN TELAGA 730 0 0 0 0 0 0 730
23 SIMPANG TIGA 607 0 0 0 0 0 0 607
24 CANGKERING 983 0 0 0 0 0 0 983
25 KUTAI KECIL 489 0 0 0 0 0 0 489
26 TELUK SARI 369 0 0 0 0 0 0 369
27 MURUNG PANGGANG 651 0 0 0 0 0 0 651
28 TELAGA HANYAR 820 0 0 0 0 0 0 820
29 RUKAM HULU 539 0 0 0 0 0 0 539
30 MURUNG SARI 613 0 0 0 0 0 0 613
JUMLAH 31.018 21 4 0 0 0 0 31.043

93
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN AMUNTAI SELATAN

• Laki-Laki

A G A M A (Laki-Laki)
NO. DESA JUMLAH
ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA KHONG-HUCU KEPECAYAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 PANYIURAN 569 0 0 0 0 0 0 569


2 SIMPANG EMPAT 373 0 0 0 0 0 0 373
3 PADANG DARAT 298 0 0 0 0 0 0 298
4 TELUK BARU 607 0 0 0 0 0 0 607
5 ILIR MESJID 641 0 0 0 0 0 0 641
6 JARANG KUANTAN 681 0 0 0 0 0 0 681
7 JUMBA 1290 1 0 0 0 0 0 1.291
8 TELAGA SARI 436 0 0 0 0 0 0 436
9 TELAGA SILABA 511 0 0 0 0 0 0 511
10 BANYU HIRANG 251 0 0 0 0 0 0 251
11 KAYAKAH 782 0 0 0 0 0 0 782
12 BAJAWIT 409 0 0 0 0 0 0 409
13 PADANG TANGGUL 396 0 0 0 0 0 0 396
14 TELUK PARING 640 1 0 0 0 0 0 641
15 RUKAM HILIR 265 0 0 0 0 0 0 265
16 MAMAR 482 0 0 0 0 0 0 482
17 CEMPAKA 775 0 0 0 0 0 0 775
18 KERAMAT 471 0 0 0 0 0 0 471
19 UJUNG MURUNG 866 0 0 0 0 0 0 866
20 KOTA RAJA 1.661 8 2 0 0 0 0 1.671
21 PULAU TAMBAK 312 0 0 0 0 0 0 312
22 HARUSAN TELAGA 362 0 0 0 0 0 0 362
23 SIMPANG TIGA 298 0 0 0 0 0 0 298
24 CANGKERING 500 0 0 0 0 0 0 500
25 KUTAI KECIL 244 0 0 0 0 0 0 244
26 TELUK SARI 170 0 0 0 0 0 0 170
27 MURUNG PANGGANG 321 0 0 0 0 0 0 321
28 TELAGA HANYAR 400 0 0 0 0 0 0 400
29 RUKAM HULU 279 0 0 0 0 0 0 279
30 MURUNG SARI 312 0 0 0 0 0 0 312
JUMLAH 15.602 10 2 0 0 0 0 15.614

94
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN AMUNTAI SELATAN

• Perempuan

A G A M A (Perempuan)
NO. DESA KHONG-
JUMLAH
ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA KEPECAYAAN
HUCU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 PANYIURAN 545 0 0 0 0 0 0 545


2 SIMPANG EMPAT 377 0 0 0 0 0 0 377
3 PADANG DARAT 302 0 0 0 0 0 0 302
4 TELUK BARU 604 0 0 0 0 0 0 604
5 ILIR MESJID 596 0 0 0 0 0 0 596
6 JARANG KUANTAN 632 0 0 0 0 0 0 632
7 JUMBA 1.247 1 0 0 0 0 0 1.248
8 TELAGA SARI 427 0 0 0 0 0 0 427
9 TELAGA SILABA 510 0 0 0 0 0 0 510
10 BANYU HIRANG 246 0 0 0 0 0 0 246
11 KAYAKAH 812 0 0 0 0 0 0 812
12 BAJAWIT 415 0 0 0 0 0 0 415
13 PADANG TANGGUL 363 0 0 0 0 0 0 363
14 TELUK PARING 636 0 0 0 0 0 0 636
15 RUKAM HILIR 254 0 0 0 0 0 0 254
16 MAMAR 489 0 0 0 0 0 0 489
17 CEMPAKA 796 0 0 0 0 0 0 796
18 KERAMAT 457 0 0 0 0 0 0 457
19 UJUNG MURUNG 808 0 0 0 0 0 0 808
20 KOTA RAJA 1.678 10 2 0 0 0 0 1.690
21 PULAU TAMBAK 307 0 0 0 0 0 0 307
22 HARUSAN TELAGA 368 0 0 0 0 0 0 368
23 SIMPANG TIGA 309 0 0 0 0 0 0 309
24 CANGKERING 483 0 0 0 0 0 0 483
25 KUTAI KECIL 245 0 0 0 0 0 0 245
26 TELUK SARI 199 0 0 0 0 0 0 199
27 MURUNG PANGGANG 330 0 0 0 0 0 0 330
28 TELAGA HANYAR 420 0 0 0 0 0 0 420
29 RUKAM HULU 260 0 0 0 0 0 0 260
30 MURUNG SARI 301 0 0 0 0 0 0 301
JUMLAH 15.416 11 2 0 0 0 0 15.429

95
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN AMUNTAI SELATAN

JUMLAH PENDUDUK MENURUT GOLONGAN DARAH


GOLONGAN DARAH
NO. DESA A A B B AB AB O O TDK JUMLAH
A B AB O
PLUS MIN PLUS MIN PLUS MIN PLUS MIN TH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 PANYIURAN 25 40 19 52 0 0 0 0 0 0 0 0 978 1.114


2 SIMPANG EMPAT 7 21 6 16 0 0 0 0 0 0 0 0 700 750
3 PADANG DARAT 2 4 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 588 600
4 TELUK BARU 9 25 5 24 0 0 1 0 0 0 0 0 1.147 1.211
5 ILIR MESJID 26 29 10 35 0 0 0 1 0 0 0 1 1.135 1.237
6 JARANG KUANTAN 32 60 14 40 0 0 0 0 0 1 1 2 1.163 1.313
7 JUMBA 53 103 19 104 1 0 1 0 0 0 0 0 2.258 2.539
8 TELAGA SARI 13 37 9 27 0 0 0 0 0 0 0 0 777 863
9 TELAGA SILABA 27 21 8 38 0 0 0 0 0 0 0 0 927 1.021
10 BANYU HIRANG 5 18 9 13 0 0 0 0 0 0 0 0 452 497
11 KAYAKAH 4 10 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1.572 1.594
12 BAJAWIT 7 4 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 803 824
13 PADANG TANGGUL 3 14 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 730 759
14 TELUK PARING 30 40 7 74 1 0 0 0 0 0 0 1 1.124 1.277
15 RUKAM HILIR 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 512 519
16 MAMAR 32 64 7 35 1 0 0 0 0 0 1 0 831 971
17 CEMPAKA 12 30 6 21 0 0 0 0 0 0 0 0 1.502 1.571
18 KERAMAT 7 27 3 26 0 0 0 0 0 0 0 0 865 928
19 UJUNG MURUNG 32 54 12 51 0 0 1 0 0 0 0 1 1.523 1.674
20 KOTA RAJA 134 200 58 254 0 0 3 0 0 0 1 3 2.708 3.361
21 PULAU TAMBAK 8 6 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 600 619
22 HARUSAN TELAGA 14 31 9 43 0 0 0 0 0 0 0 0 633 730
23 SIMPANG TIGA 11 25 7 40 0 0 1 0 0 1 0 0 522 607
24 CANGKERING 7 15 2 7 0 0 0 0 0 0 0 1 951 983
25 KUTAI KECIL 1 11 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 469 489
26 TELUK SARI 10 13 6 13 0 0 0 0 0 0 0 0 327 369
27 MURUNG PANGGANG 6 7 2 12 0 0 0 0 0 0 0 1 623 651
28 TELAGA HANYAR 14 12 3 17 0 0 0 0 0 0 0 0 774 820
29 RUKAM HULU 3 10 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 510 539
30 MURUNG SARI 9 22 7 15 0 0 0 0 0 0 0 0 560 613

JUMLAH 546 955 242 1.010 3 0 7 1 0 2 3 10 28.264 31.043

96
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN AMUNTAI SELATAN

• Laki-Laki

G O L O N G A N D A R A H (Laki-Laki)
NO. DESA A A B B AB AB O O TDK JUMLAH
A B AB O
PLUS MIN PLUS MIN PLUS MIN PLUS MIN TH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 PANYIURAN 11 23 16 25 0 0 0 0 0 0 0 0 494 569


2 SIMPANG EMPAT 6 12 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 345 373
3 PADANG DARAT 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 288 298
4 TELUK BARU 6 14 5 13 0 0 0 0 0 0 0 0 569 607
5 ILIR MESJID 13 15 5 19 0 0 0 0 0 0 0 1 588 641
6 JARANG KUANTAN 19 38 6 21 0 0 0 0 0 1 0 2 594 681
7 JUMBA 29 60 12 51 1 0 0 0 0 0 0 0 1.138 1.291
8 TELAGA SARI 10 21 6 15 0 0 0 0 0 0 0 0 384 436
9 TELAGA SILABA 17 12 6 27 0 0 0 0 0 0 0 0 449 511
10 BANYU HIRANG 4 5 7 10 0 0 0 0 0 0 0 0 225 251
11 KAYAKAH 3 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 769 782
12 BAJAWIT 5 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 395 409
13 PADANG TANGGUL 1 8 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 378 396
14 TELUK PARING 11 26 2 41 1 0 0 0 0 0 0 1 559 641
15 RUKAM HILIR 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 260 265
16 MAMAR 16 35 4 17 0 0 0 0 0 0 1 0 409 482
17 CEMPAKA 4 14 4 13 0 0 0 0 0 0 0 0 740 775
18 KERAMAT 5 14 2 14 0 0 0 0 0 0 0 0 436 471
19 UJUNG MURUNG 17 24 6 28 0 0 0 0 0 0 0 0 791 866
20 KOTA RAJA 69 96 29 134 0 0 0 0 0 0 0 1 1.342 1.671
21 PULAU TAMBAK 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 303 312
22 HARUSAN TELAGA 8 13 7 21 0 0 0 0 0 0 0 0 313 362
23 SIMPANG TIGA 7 9 4 17 0 0 1 0 0 1 0 0 259 298
24 CANGKERING 2 9 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 483 500
25 KUTAI KECIL 0 9 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 230 244
26 TELUK SARI 7 7 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 148 170
27 MURUNG PANGGANG 5 4 2 7 0 0 0 0 0 0 0 1 302 321
28 TELAGA HANYAR 7 8 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 374 400
29 RUKAM HULU 0 6 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 262 279
30 MURUNG SARI 4 11 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 281 312

JUMLAH 294 508 148 544 2 0 1 0 0 2 1 6 14.108 15.614

97
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN AMUNTAI SELATAN

• Perempuan

G O L O N G A N D A R A H (Perempuan)
NO. DESA A A B B AB AB O O TDK JUMLAH
A B AB O
PLUS MIN PLUS MIN PLUS MIN PLUS MIN TH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 PANYIURAN 14 17 3 27 0 0 0 0 0 0 0 0 484 545


2 SIMPANG EMPAT 1 9 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 355 377
3 PADANG DARAT 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 300 302
4 TELUK BARU 3 11 0 11 0 0 1 0 0 0 0 0 578 604
5 ILIR MESJID 13 14 5 16 0 0 0 1 0 0 0 0 547 596
6 JARANG KUANTAN 13 22 8 19 0 0 0 0 0 0 1 0 569 632
7 JUMBA 24 43 7 53 0 0 1 0 0 0 0 0 1.120 1.248
8 TELAGA SARI 3 16 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 393 427
9 TELAGA SILABA 10 9 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 478 510
10 BANYU HIRANG 1 13 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 227 246
11 KAYAKAH 1 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 803 812
12 BAJAWIT 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 408 415
13 PADANG TANGGUL 2 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 352 363
14 TELUK PARING 19 14 5 33 0 0 0 0 0 0 0 0 565 636
15 RUKAM HILIR 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252 254
16 MAMAR 16 29 3 18 1 0 0 0 0 0 0 0 422 489
17 CEMPAKA 8 16 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 762 796
18 KERAMAT 2 13 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 429 457
19 UJUNG MURUNG 15 30 6 23 0 0 1 0 0 0 0 1 732 808
20 KOTA RAJA 65 104 29 120 0 0 3 0 0 0 1 2 1.366 1.690
21 PULAU TAMBAK 4 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 297 307
22 HARUSAN TELAGA 6 18 2 22 0 0 0 0 0 0 0 0 320 368
23 SIMPANG TIGA 4 16 3 23 0 0 0 0 0 0 0 0 263 309
24 CANGKERING 5 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 468 483
25 KUTAI KECIL 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 239 245
26 TELUK SARI 3 6 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 179 199
27 MURUNG PANGGANG 1 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 321 330
28 TELAGA HANYAR 7 4 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 400 420
29 RUKAM HULU 3 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 248 260
30 MURUNG SARI 5 11 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 279 301

JUMLAH 252 447 94 466 1 0 6 1 0 0 2 4 14.156 15.429

98
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN AMUNTAI SELATAN

JUMLAH PENDUDUK MENURUT UMUR 0-18 TAHUN


UMUR 0-18 TAHUN
NO. DESA
LAKI LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 2 3 4 5

1 PANYIURAN 209 183 392


2 SIMPANG EMPAT 114 117 231
3 PADANG DARAT 93 97 190
4 TELUK BARU 182 190 372
5 ILIR MESJID 214 184 398
6 JARANG KUANTAN 217 173 390
7 JUMBA 436 369 805
8 TELAGA SARI 132 127 259
9 TELAGA SILABA 168 146 314
10 BANYU HIRANG 83 62 145
11 KAYAKAH 291 304 595
12 BAJAWIT 158 131 289
13 PADANG TANGGUL 143 109 252
14 TELUK PARING 228 218 446
15 RUKAM HILIR 90 80 170
16 MAMAR 154 145 299
17 CEMPAKA 265 262 527
18 KERAMAT 170 144 314
19 UJUNG MURUNG 254 239 493
20 KOTA RAJA 521 513 1.034
21 PULAU TAMBAK 101 94 195
22 HARUSAN TELAGA 128 114 242
23 SIMPANG TIGA 107 78 185
24 CANGKERING 184 143 327
25 KUTAI KECIL 87 75 162
26 TELUK SARI 56 67 123
27 MURUNG PANGGANG 110 130 240
28 TELAGA HANYAR 127 145 272
29 RUKAM HULU 95 67 162
30 MURUNG SARI 89 99 188
JUMLAH 5.206 4.805 10.011

99
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
5. KECAMATAN AMUNTAI TENGAH

JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN AMUNTAI TENGAH


JENIS KELAMIN
NO. KODE WILAYAH DESA JUMLAH
LAKI LAKI PEREMPUAN
1 2 3 4 5 6

1 6308051001 ANTASARI 2.014 2.013 4.027


2 6308051002 MURUNG SARI 703 759 1.462
3 6308051003 KEBUN SARI 2.029 2.129 4.158
4 6308051004 PALIWARA 1.019 1.108 2.127
5 6308051005 SUNGAI MALANG 3.180 3.218 6.398
6 6308052006 TAPUS 784 788 1.572
7 6308052007 KANDANG HALANG 1.207 1.115 2.322
8 6308052008 PASAR SENIN 1.184 1.144 2.328
9 6308052009 KOTA RADEN HULU 636 676 1.312
10 6308052010 TANGGA ULIN HILIR 685 703 1.388
11 6308052011 TAMBALANGAN 757 757 1.514
12 6308052012 PALAMPITAN HULU 1.089 1.045 2.134
13 6308052013 HARUS 316 363 679
14 6308052014 PINANGKARA 322 304 626
15 6308052015 SUNGAI KARIAS 1.094 1.057 2.151
16 6308052016 TIGARUN 344 345 689
17 6308052017 PINANG HABANG 361 341 702
18 6308052018 HULU PASAR 516 499 1.015
19 6308052019 KOTA RADEN HILIR 736 771 1.507
20 6308052020 RANTAWAN 1.277 1.265 2.542
21 6308052021 MUARA TAPUS 858 872 1.730
22 6308052022 PALAMPITAN HILIR 1.293 1.251 2.544
23 6308052023 HARUSAN 285 292 577
24 6308052024 SUNGAI BARING 234 254 488
25 6308052025 KEMBANG KUNING 624 634 1.258
26 6308052026 DATU KUNING 693 692 1.385
27 6308052027 TANGGA ULIN HULU 414 406 820
28 6308052028 MAWAR SARI 340 340 680
29 6308052029 DANAU CERMIN 618 557 1.175
JUMLAH 25.612 25.698 51.310

100
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN AMUNTAI TENGAH

JUMLAH WAJIB KTP DAN KEPALA KELUARGA

JUMLAH KEPALA
NO. KODE WILAYAH DESA JUMLAH WAJIB KTP
KELUARGA

1 2 3 4 5

1 6308051001 ANTASARI 2.947 1.363


2 6308051002 MURUNG SARI 1.091 515
3 6308051003 KEBUN SARI 3.090 1.373
4 6308051004 PALIWARA 1.614 727
5 6308051005 SUNGAI MALANG 4.691 2.088
6 6308052006 TAPUS 1.103 497
7 6308052007 KANDANG HALANG 1.674 745
8 6308052008 PASAR SENIN 1.680 729
9 6308052009 KOTA RADEN HULU 1.009 445
10 6308052010 TANGGA ULIN HILIR 1.013 473
11 6308052011 TAMBALANGAN 1.098 507
12 6308052012 PALAMPITAN HULU 1.598 721
13 6308052013 HARUS 513 244
14 6308052014 PINANGKARA 443 199
15 6308052015 SUNGAI KARIAS 1.544 690
16 6308052016 TIGARUN 513 248
17 6308052017 PINANG HABANG 500 239
18 6308052018 HULU PASAR 747 326
19 6308052019 KOTA RADEN HILIR 1.105 468
20 6308052020 RANTAWAN 1.757 762
21 6308052021 MUARA TAPUS 1.236 549
22 6308052022 PALAMPITAN HILIR 1.859 816
23 6308052023 HARUSAN 431 204
24 6308052024 SUNGAI BARING 361 161
25 6308052025 KEMBANG KUNING 915 421
26 6308052026 DATU KUNING 992 451
27 6308052027 TANGGA ULIN HULU 623 299
28 6308052028 MAWAR SARI 407 174
29 6308052029 DANAU CERMIN 822 384
JUMLAH 37.376 16.818

101
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN AMUNTAI TENGAH

JUMLAH PENDUDUK MENURUT UMUR TUNGGAL


USIA L P JUMLAH USIA L P JUMLAH
1 2 3 4 1 2 3 4

0 202 174 376 33 384 401 785


1 359 283 642 34 379 373 752
2 424 367 791 35 376 395 771
3 436 396 832 36 405 417 822
4 441 440 881 37 423 404 827
5 425 420 845 38 381 389 770
6 434 402 836 39 401 424 825
7 450 421 871 40 395 388 783
8 423 446 869 41 423 402 825
9 490 454 944 42 418 404 822
10 514 470 984 43 373 344 717
11 486 452 938 44 363 358 721
12 476 471 947 45 340 400 740
13 460 462 922 46 360 387 747
14 420 478 898 47 403 375 778
15 473 421 894 48 339 356 695
16 438 425 863 49 352 393 745
17 464 461 925 50 288 332 620
18 482 419 901 51 354 342 696
19 499 424 923 52 338 350 688
20 435 465 900 53 295 290 585
21 479 476 955 54 267 284 551
22 493 494 987 55 247 310 557
23 403 376 779 56 273 293 566
24 442 374 816 57 286 292 578
25 378 337 715 58 218 253 471
26 411 378 789 59 234 233 467
27 445 372 817 60 203 199 402
28 381 362 743 61 215 246 461
29 404 409 813 62 203 237 440
30 412 361 773 63 170 185 355
31 360 390 750 64 155 150 305
32 404 421 825 65 136 149 285
JUMLAH 24.640 24.256 48.896

102
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN AMUNTAI TENGAH

USIA L P JUMLAH USIA L P JUMLAH


1 2 3 4 1 2 3 4

66 119 159 278 99 0 2 2


67 127 139 266 100 0 2 2
68 94 119 213 101 0 0 0
69 103 125 228 102 0 1 1
70 81 90 171 103 0 0 0
71 67 104 171 104 0 1 1
72 74 89 163 105 0 0 0
73 42 87 129 106 0 0 0
74 36 65 101 107 0 0 0
75 32 74 106 108 0 0 0
76 30 64 94 109 0 0 0
77 25 35 60 110 0 0 0
78 17 39 56 111 0 0 0
79 41 36 77 112 0 0 0
80 23 43 66 113 0 0 0
81 13 35 48 114 0 0 0
82 11 34 45 115 0 0 0
83 9 22 31 116 0 0 0
84 7 14 21 117 0 0 0
85 2 12 14 118 0 0 0
86 7 11 18 119 0 0 0
87 5 6 11 120 0 0 0
88 1 3 4 121 0 0 0
89 1 5 6 122 0 0 0
90 3 5 8 123 0 0 0
91 0 6 6 124 0 0 0
92 2 2 4 125 0 0 0
93 0 0 0 126 0 0 0
94 0 0 0 127 0 0 0
95 0 3 3 128 0 0 0
96 0 4 4 129 0 0 0
97 0 4 4 130 0 0 0
98 0 2 2 131 0 0 0
JUMLAH 972 1.442 2.414

103
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN AMUNTAI TENGAH

JUMLAH PENDUDUK MENURUT USIA SEKOLAH


KELOMPOK UMUR
NO. DESA 4 - 6 th 7 - 12 th 13 - 15 th 16 - 18 th
L P L P L P L P
1 2 3 4 5 6

1 ANTASARI 102 91 198 208 106 121 112 104


2 MURUNG SARI 37 27 75 78 37 32 43 37
3 KEBUN SARI 91 95 238 222 109 111 112 82
4 PALIWARA 40 39 122 96 48 57 63 60
5 SUNGAI MALANG 166 159 328 318 181 188 180 157
6 TAPUS 44 48 106 100 44 37 40 52
7 KANDANG HALANG 70 59 144 120 61 51 69 52
8 PASAR SENIN 64 71 127 124 62 58 58 66
9 KOTA RADEN HULU 32 26 72 60 22 26 34 37
10 TANGGA ULIN HILIR 27 36 82 74 37 32 28 29
11 TAMBALANGAN 42 40 89 78 38 46 29 33
12 PALAMPITAN HULU 49 47 108 108 62 51 60 51
13 HARUS 16 14 25 37 18 15 16 24
14 PINANGKARA 17 20 39 30 18 17 12 16
15 SUNGAI KARIAS 63 50 119 117 71 57 57 58
16 TIGARUN 22 21 40 29 11 15 13 20
17 PINANG HABANG 21 19 40 46 16 16 18 16
18 HULU PASAR 23 22 63 53 27 29 34 25
19 KOTA RADEN HILIR 21 38 83 81 33 43 33 46
20 RANTAWAN 62 70 152 157 66 86 78 74
21 MUARA TAPUS 45 48 93 91 42 52 56 43
22 PALAMPITAN HILIR 72 43 128 139 81 65 69 74
23 HARUSAN 15 11 28 33 18 9 12 15
24 SUNGAI BARING 8 13 23 27 13 9 11 15
25 KEMBANG KUNING 39 34 77 58 32 30 29 31
26 DATU KUNING 41 35 80 68 34 34 34 33
27 TANGGA ULIN HULU 22 18 34 43 18 18 15 18
28 MAWAR SARI 18 30 53 54 19 23 24 18
29 DANAU CERMIN 31 38 73 65 29 33 45 19
JUMLAH 1.300 1.262 2.839 2.714 1.353 1.361 1.384 1.305

104
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN AMUNTAI TENGAH

JUMLAH PENDUDUK MENURUT PENDIDIKAN


PENDIDIKAN
NO. DESA TIDAK/BELUM
BELUM TAMAT SD
SLTP / SLTA / DIPLOMA DIPLOMA STRATA STRATA STRATA
TAMAT /
SEKOLAH SEDERAJAT SEDERAJAT II III I II III
SD SEDERAJAT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ANTASARI 1.048 363 858 619 799 26 48 255 11 0


2 MURUNG SARI 333 129 145 166 408 25 21 213 22 0
3 KEBUN SARI 951 429 586 572 998 45 91 456 30 0
4 PALIWARA 455 192 252 258 537 50 49 308 23 3
5 SUNGAI MALANG 1.577 672 1.141 752 1.153 79 131 820 72 1
6 TAPUS 478 259 577 173 69 2 2 12 0 0
7 KANDANG HALANG 599 282 932 240 197 6 5 55 6 0
8 PASAR SENIN 596 305 770 290 231 12 14 107 3 0
9 KOTA RADEN HULU 304 115 328 184 274 4 25 71 7 0
10 TANGGA ULIN HILIR 356 120 227 206 309 15 25 125 5 0
11 TAMBALANGAN 406 94 300 299 306 11 10 85 3 0
12 PALAMPITAN HULU 486 221 340 322 511 30 36 181 7 0
13 HARUS 168 91 241 75 78 6 1 19 0 0
14 PINANGKARA 193 128 251 33 19 0 1 1 0 0
15 SUNGAI KARIAS 578 299 520 263 330 13 26 115 7 0
16 TIGARUN 176 60 215 92 93 5 1 47 0 0
17 PINANG HABANG 197 55 256 125 55 1 4 9 0 0
18 HULU PASAR 252 111 220 164 209 9 4 44 2 0
19 KOTA RADEN HILIR 390 135 366 275 257 3 6 73 2 0
20 RANTAWAN 826 348 966 237 149 0 3 13 0 0
21 MUARA TAPUS 472 191 623 209 174 6 2 53 0 0
22 PALAMPITAN HILIR 638 283 650 338 447 20 20 142 6 0
23 HARUSAN 150 51 212 84 53 1 7 19 0 0
24 SUNGAI BARING 129 59 128 84 59 3 5 21 0 0
25 KEMBANG KUNING 328 114 421 206 136 3 6 43 1 0
26 DATU KUNING 390 196 594 125 63 2 3 12 0 0
27 TANGGA ULIN HULU 191 54 192 138 192 1 4 45 3 0
28 MAWAR SARI 302 101 214 45 18 0 0 0 0 0
29 DANAU CERMIN 341 216 398 153 53 0 1 13 0 0
JUMLAH 13.310 5.673 12.923 6.727 8.177 378 551 3.357 210 4

105
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN AMUNTAI TENGAH

• Laki-Laki

P E N D I D I K A N (Laki-Laki)
NO. DESA TIDAK/BELUM
BELUM TAMAT SD
SLTP / SLTA / DIPLOMA DIPLOMA STRATA STRATA STRATA
TAMAT /
SEKOLAH SEDERAJAT SEDERAJAT II III I II III
SD SEDERAJAT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ANTASARI 535 196 374 327 425 12 18 118 9 0


2 MURUNG SARI 168 64 65 76 202 10 7 97 14 0
3 KEBUN SARI 483 224 265 280 503 15 32 208 19 0
4 PALIWARA 236 98 106 130 250 16 20 148 13 2
5 SUNGAI MALANG 802 360 542 362 601 28 51 379 54 1
6 TAPUS 240 136 275 87 40 0 0 6 0 0
7 KANDANG HALANG 324 133 489 116 114 1 2 24 4 0
8 PASAR SENIN 291 162 394 146 131 5 4 48 3 0
9 KOTA RADEN HULU 150 71 147 84 134 1 8 36 5 0
10 TANGGA ULIN HILIR 174 65 111 99 162 6 8 57 3 0
11 TAMBALANGAN 213 47 145 148 151 6 5 39 3 0
12 PALAMPITAN HULU 246 127 167 160 277 12 17 79 4 0
13 HARUS 73 46 100 41 45 3 0 8 0 0
14 PINANGKARA 97 54 139 19 12 0 0 1 0 0
15 SUNGAI KARIAS 302 155 247 142 172 6 15 50 5 0
16 TIGARUN 96 33 94 47 53 3 0 18 0 0
17 PINANG HABANG 101 29 131 65 30 1 2 2 0 0
18 HULU PASAR 137 66 99 85 104 5 0 18 2 0
19 KOTA RADEN HILIR 190 70 182 132 124 1 3 33 1 0
20 RANTAWAN 408 165 495 112 92 0 1 4 0 0
21 MUARA TAPUS 235 92 305 105 94 3 1 23 0 0
22 PALAMPITAN HILIR 345 165 310 181 214 6 6 61 5 0
23 HARUSAN 73 30 97 43 30 0 3 9 0 0
24 SUNGAI BARING 64 31 57 39 30 2 3 8 0 0
25 KEMBANG KUNING 176 60 197 102 70 1 2 15 1 0
26 DATU KUNING 190 104 296 64 33 1 1 4 0 0
27 TANGGA ULIN HULU 95 32 87 70 110 1 3 15 1 0
28 MAWAR SARI 147 44 110 29 10 0 0 0 0 0
29 DANAU CERMIN 186 105 216 75 30 0 0 6 0 0
JUMLAH 6.777 2.964 6.242 3.366 4.243 145 212 1.514 146 3

106
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN AMUNTAI TENGAH

• Perempuan

P E N D I D I K A N (Perempuan)
NO. DESA TIDAK/BELUM
BELUM TAMAT SD
SLTP / SLTA / DIPLOMA DIPLOMA STRATA STRATA STRATA
TAMAT /
SEKOLAH SEDERAJAT SEDERAJAT II III I II III
SD SEDERAJAT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ANTASARI 513 167 484 292 374 14 30 137 2 0


2 MURUNG SARI 165 65 80 90 206 15 14 116 8 0
3 KEBUN SARI 468 205 321 292 495 30 59 248 11 0
4 PALIWARA 219 94 146 128 287 34 29 160 10 1
5 SUNGAI MALANG 775 312 599 390 552 51 80 441 18 0
6 TAPUS 238 123 302 86 29 2 2 6 0 0
7 KANDANG HALANG 275 149 443 124 83 5 3 31 2 0
8 PASAR SENIN 305 143 376 144 100 7 10 59 0 0
9 KOTA RADEN HULU 154 44 181 100 140 3 17 35 2 0
10 TANGGA ULIN HILIR 182 55 116 107 147 9 17 68 2 0
11 TAMBALANGAN 193 47 155 151 155 5 5 46 0 0
12 PALAMPITAN HULU 240 94 173 162 234 18 19 102 3 0
13 HARUS 95 45 141 34 33 3 1 11 0 0
14 PINANGKARA 96 74 112 14 7 0 1 0 0 0
15 SUNGAI KARIAS 276 144 273 121 158 7 11 65 2 0
16 TIGARUN 80 27 121 45 40 2 1 29 0 0
17 PINANG HABANG 96 26 125 60 25 0 2 7 0 0
18 HULU PASAR 115 45 121 79 105 4 4 26 0 0
19 KOTA RADEN HILIR 200 65 184 143 133 2 3 40 1 0
20 RANTAWAN 418 183 471 125 57 0 2 9 0 0
21 MUARA TAPUS 237 99 318 104 80 3 1 30 0 0
22 PALAMPITAN HILIR 293 118 340 157 233 14 14 81 1 0
23 HARUSAN 77 21 115 41 23 1 4 10 0 0
24 SUNGAI BARING 65 28 71 45 29 1 2 13 0 0
25 KEMBANG KUNING 152 54 224 104 66 2 4 28 0 0
26 DATU KUNING 200 92 298 61 30 1 2 8 0 0
27 TANGGA ULIN HULU 96 22 105 68 82 0 1 30 2 0
28 MAWAR SARI 155 57 104 16 8 0 0 0 0 0
29 DANAU CERMIN 155 111 182 78 23 0 1 7 0 0
JUMLAH 6.533 2.709 6.681 3.361 3.934 233 339 1.843 64 1

107
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN AMUNTAI TENGAH

JUMLAH PENDUDUK MENURUT PEKERJAAN


PEKERJAAN

NO. DESA BELUM APARATUR


TENAGA_ WIRA PERTANIAN_
AGAMA
PELAJAR _ TENAGA
_TIDAK_ _PEJABAT NELAYAN _DAN_ PENSIUNAN LAINNYA
PENGAJAR SWASTA PETERNAKAN MAHASISWA _KESEHATAN
BEKERJA _NEGARA KEPERCAYAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ANTASARI 1.189 173 12 1.478 38 1 0 536 5 44 551

2 MURUNG SARI 348 234 14 334 0 0 1 274 10 43 204

3 KEBUN SARI 1.058 441 21 1.177 21 0 0 720 24 60 636

4 PALIWARA 488 241 28 669 2 1 0 399 5 61 233

5 SUNGAI MALANG 1.694 757 64 1.745 138 1 0 1.066 22 81 830

6 TAPUS 502 9 0 433 88 0 0 177 0 0 363

7 KANDANG HALANG 659 30 6 649 88 1 0 353 1 8 527

8 PASAR SENIN 648 69 11 656 106 5 1 385 3 6 438

9 KOTA RADEN HULU 327 59 3 443 2 0 0 217 5 13 243

10 TANGGA ULIN HILIR 392 71 9 520 2 0 0 188 6 19 181

11 TAMBALANGAN 427 37 13 581 4 0 1 213 3 8 227

12 PALAMPITAN HULU 517 143 7 711 5 0 0 366 1 37 347

13 HARUS 191 11 5 163 74 0 0 93 0 0 142

14 PINANGKARA 209 3 0 93 198 1 0 64 1 0 57

15 SUNGAI KARIAS 622 94 9 658 82 3 1 353 1 18 310

16 TIGARUN 192 15 1 235 60 2 0 87 0 1 96

17 PINANG HABANG 219 8 0 230 11 1 0 72 0 0 161

18 HULU PASAR 259 31 2 360 2 0 0 181 0 4 176

19 KOTA RADEN HILIR 444 34 4 466 14 1 1 230 4 6 303

20 RANTAWAN 878 6 2 833 67 0 0 314 2 1 439

21 MUARA TAPUS 537 33 6 576 58 0 0 259 0 2 259

22 PALAMPITAN HILIR 678 126 4 965 6 0 0 426 4 12 323

23 HARUSAN 154 5 1 134 86 1 0 76 1 4 115

24 SUNGAI BARING 136 12 1 169 42 0 0 67 0 1 60

25 KEMBANG KUNING 350 24 4 426 12 0 0 179 0 3 260

26 DATU KUNING 471 6 3 450 143 0 0 121 0 1 190

27 TANGGA ULIN HULU 206 31 3 299 1 0 0 124 0 13 143

28 MAWAR SARI 312 0 0 72 191 0 0 44 0 0 61

29 DANAU CERMIN 363 12 1 382 118 12 0 136 1 1 149

JUMLAH 14.470 2.715 234 15.907 1.659 30 5 7.720 99 447 8.024

108
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN AMUNTAI TENGAH

• Laki-Laki

P E K E R J A A N (Laki-Laki)

NO. DESA BELUM APARATUR


TENAGA WIRA PERTANIAN
AGAMA
PELAJAR_ TENAGA_
_TIDAK_ _PEJABAT NELAYAN _DAN_ PENSIUNAN LAINNYA
_PENGAJAR SWASTA _PETERNAKAN MAHASISWA KESEHATAN
BEKERJA _NEGARA KEPERCAYAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ANTASARI 614 96 3 940 28 1 0 301 1 30 0

2 MURUNG SARI 175 132 4 211 0 0 1 148 5 26 1

3 KEBUN SARI 525 229 6 820 14 0 0 391 10 34 0

4 PALIWARA 247 108 7 414 1 1 0 213 3 25 0

5 SUNGAI MALANG 870 405 26 1.158 62 1 0 600 8 50 0

6 TAPUS 252 5 0 368 47 0 0 112 0 0 0

7 KANDANG HALANG 355 17 2 574 41 1 0 210 1 6 0

8 PASAR SENIN 328 35 4 506 73 5 1 227 1 4 0

9 KOTA RADEN HULU 159 27 2 321 1 0 0 117 0 9 0

10 TANGGA ULIN HILIR 189 33 3 340 1 0 0 105 3 11 0

11 TAMBALANGAN 222 24 3 373 2 0 1 123 1 8 0

12 PALAMPITAN HULU 261 68 2 522 4 0 0 210 0 22 0

13 HARUS 89 5 1 121 52 0 0 48 0 0 0

14 PINANGKARA 108 3 0 77 91 0 0 43 0 0 0

15 SUNGAI KARIAS 326 54 5 441 45 3 1 204 0 14 1

16 TIGARUN 105 7 0 148 28 2 0 53 0 1 0

17 PINANG HABANG 112 4 0 194 6 1 0 44 0 0 0

18 HULU PASAR 142 15 0 254 1 0 0 100 0 4 0

19 KOTA RADEN HILIR 220 18 3 368 7 1 1 115 0 3 0

20 RANTAWAN 449 6 1 620 22 0 0 177 1 1 0

21 MUARA TAPUS 280 16 4 392 28 0 0 136 0 2 0

22 PALAMPITAN HILIR 362 62 1 614 4 0 0 244 0 6 0

23 HARUSAN 74 3 1 98 60 1 0 47 0 1 0

24 SUNGAI BARING 66 9 0 100 19 0 0 38 0 1 1

25 KEMBANG KUNING 188 11 2 320 5 0 0 96 0 2 0

26 DATU KUNING 238 4 1 318 62 0 0 70 0 0 0

27 TANGGA ULIN HULU 99 14 1 222 0 0 0 70 0 8 0

28 MAWAR SARI 159 0 0 57 99 0 0 25 0 0 0

29 DANAU CERMIN 203 8 0 246 62 11 0 87 0 1 0

JUMLAH 7.417 1.418 82 11.137 865 28 5 4.354 34 269 3

109
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN AMUNTAI TENGAH

• Perempuan

P E K E R J A A N (Perempuan)

NO. DESA BELUM APARATUR


TENAGA_ WIRA PERTANIAN_
AGAMA
PELAJAR_ TENAGA_
_TIDAK_ _PEJABAT_ NELAYAN _DAN_ PENSIUNAN LAINNYA
PENGAJAR SWASTA PETERNAKAN MAHASISWA KESEHATAN
BEKERJA NEGARA KEPERCAYAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ANTASARI 575 77 9 538 10 0 0 235 4 14 551

2 MURUNG SARI 173 102 10 123 0 0 0 126 5 17 203

3 KEBUN SARI 533 212 15 357 7 0 0 329 14 26 636

4 PALIWARA 241 133 21 255 1 0 0 186 2 36 233

5 SUNGAI MALANG 824 352 38 587 76 0 0 466 14 31 830

6 TAPUS 250 4 0 65 41 0 0 65 0 0 363

7 KANDANG HALANG 304 13 4 75 47 0 0 143 0 2 527

8 PASAR SENIN 320 34 7 150 33 0 0 158 2 2 438

9 KOTA RADEN HULU 168 32 1 122 1 0 0 100 5 4 243

10 TANGGA ULIN HILIR 203 38 6 180 1 0 0 83 3 8 181

11 TAMBALANGAN 205 13 10 208 2 0 0 90 2 0 227

12 PALAMPITAN HULU 256 75 5 189 1 0 0 156 1 15 347

13 HARUS 102 6 4 42 22 0 0 45 0 0 142

14 PINANGKARA 101 0 0 16 107 1 0 21 1 0 57

15 SUNGAI KARIAS 296 40 4 217 37 0 0 149 1 4 309

16 TIGARUN 87 8 1 87 32 0 0 34 0 0 96

17 PINANG HABANG 107 4 0 36 5 0 0 28 0 0 161

18 HULU PASAR 117 16 2 106 1 0 0 81 0 0 176

19 KOTA RADEN HILIR 224 16 1 98 7 0 0 115 4 3 303

20 RANTAWAN 429 0 1 213 45 0 0 137 1 0 439

21 MUARA TAPUS 257 17 2 184 30 0 0 123 0 0 259

22 PALAMPITAN HILIR 316 64 3 351 2 0 0 182 4 6 323

23 HARUSAN 80 2 0 36 26 0 0 29 1 3 115

24 SUNGAI BARING 70 3 1 69 23 0 0 29 0 0 59

25 KEMBANG KUNING 162 13 2 106 7 0 0 83 0 1 260

26 DATU KUNING 233 2 2 132 81 0 0 51 0 1 190

27 TANGGA ULIN HULU 107 17 2 77 1 0 0 54 0 5 143

28 MAWAR SARI 153 0 0 15 92 0 0 19 0 0 61

29 DANAU CERMIN 160 4 1 136 56 1 0 49 1 0 149


JUMLAH 7.053 1.297 152 4.770 794 2 0 3.366 65 178 8.021

110
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN AMUNTAI TENGAH

JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA


AGAMA
NO. DESA JUMLAH
ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA KHONG-HUCU KEPECAYAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ANTASARI 4.023 0 0 0 4 0 0 4.027


2 MURUNG SARI 1.449 13 0 0 0 0 0 1.462
3 KEBUN SARI 4.155 1 0 2 0 0 0 4.158
4 PALIWARA 2.127 0 0 0 0 0 0 2.127
5 SUNGAI MALANG 6.374 11 4 9 0 0 0 6.398
6 TAPUS 1.572 0 0 0 0 0 0 1.572
7 KANDANG HALANG 2.318 0 0 4 0 0 0 2.322
8 PASAR SENIN 2.328 0 0 0 0 0 0 2.328
9 KOTA RADEN HULU 1.312 0 0 0 0 0 0 1.312
10 TANGGA ULIN HILIR 1.387 1 0 0 0 0 0 1.388
11 TAMBALANGAN 1.513 0 1 0 0 0 0 1.514
12 PALAMPITAN HULU 2.134 0 0 0 0 0 0 2.134
13 HARUS 679 0 0 0 0 0 0 679
14 PINANGKARA 626 0 0 0 0 0 0 626
15 SUNGAI KARIAS 2.149 2 0 0 0 0 0 2.151
16 TIGARUN 689 0 0 0 0 0 0 689
17 PINANG HABANG 702 0 0 0 0 0 0 702
18 HULU PASAR 1.015 0 0 0 0 0 0 1.015
19 KOTA RADEN HILIR 1.507 0 0 0 0 0 0 1.507
20 RANTAWAN 2.542 0 0 0 0 0 0 2.542
21 MUARA TAPUS 1.730 0 0 0 0 0 0 1.730
22 PALAMPITAN HILIR 2.540 4 0 0 0 0 0 2.544
23 HARUSAN 577 0 0 0 0 0 0 577
24 SUNGAI BARING 488 0 0 0 0 0 0 488
25 KEMBANG KUNING 1.251 0 0 7 0 0 0 1.258
26 DATU KUNING 1.385 0 0 0 0 0 0 1.385
27 TANGGA ULIN HULU 820 0 0 0 0 0 0 820
28 MAWAR SARI 680 0 0 0 0 0 0 680
29 DANAU CERMIN 1.175 0 0 0 0 0 0 1.175
JUMLAH 51.247 32 5 22 4 0 0 51.310

111
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN AMUNTAI TENGAH

• Laki-Laki

A G A M A (Laki-Laki)
NO. DESA JUMLAH
ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA KHONG-HUCU KEPECAYAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ANTASARI 2.012 0 0 0 2 0 0 2.014


2 MURUNG SARI 695 8 0 0 0 0 0 703
3 KEBUN SARI 2.027 1 0 1 0 0 0 2.029
4 PALIWARA 1.019 0 0 0 0 0 0 1.019
5 SUNGAI MALANG 3.166 6 3 5 0 0 0 3.180
6 TAPUS 784 0 0 0 0 0 0 784
7 KANDANG HALANG 1.205 0 0 2 0 0 0 1.207
8 PASAR SENIN 1.184 0 0 0 0 0 0 1.184
9 KOTA RADEN HULU 636 0 0 0 0 0 0 636
10 TANGGA ULIN HILIR 684 1 0 0 0 0 0 685
11 TAMBALANGAN 757 0 0 0 0 0 0 757
12 PALAMPITAN HULU 1.089 0 0 0 0 0 0 1.089
13 HARUS 316 0 0 0 0 0 0 316
14 PINANGKARA 322 0 0 0 0 0 0 322
15 SUNGAI KARIAS 1.094 0 0 0 0 0 0 1.094
16 TIGARUN 344 0 0 0 0 0 0 344
17 PINANG HABANG 361 0 0 0 0 0 0 361
18 HULU PASAR 516 0 0 0 0 0 0 516
19 KOTA RADEN HILIR 736 0 0 0 0 0 0 736
20 RANTAWAN 1.277 0 0 0 0 0 0 1.277
21 MUARA TAPUS 858 0 0 0 0 0 0 858
22 PALAMPITAN HILIR 1.291 2 0 0 0 0 0 1.293
23 HARUSAN 285 0 0 0 0 0 0 285
24 SUNGAI BARING 234 0 0 0 0 0 0 234
25 KEMBANG KUNING 621 0 0 3 0 0 0 624
26 DATU KUNING 693 0 0 0 0 0 0 693
27 TANGGA ULIN HULU 414 0 0 0 0 0 0 414
28 MAWAR SARI 340 0 0 0 0 0 0 340
29 DANAU CERMIN 618 0 0 0 0 0 0 618
JUMLAH 25.578 18 3 11 2 0 0 25.612

112
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN AMUNTAI TENGAH

• Perempuan

A G A M A (Perempuan)
NO. DESA JUMLAH
ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA KHONG-HUCU KEPECAYAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ANTASARI 2.011 0 0 0 2 0 0 2.013


2 MURUNG SARI 754 5 0 0 0 0 0 759
3 KEBUN SARI 2.128 0 0 1 0 0 0 2.129
4 PALIWARA 1.108 0 0 0 0 0 0 1.108
5 SUNGAI MALANG 3.208 5 1 4 0 0 0 3.218
6 TAPUS 788 0 0 0 0 0 0 788
7 KANDANG HALANG 1.113 0 0 2 0 0 0 1.115
8 PASAR SENIN 1.144 0 0 0 0 0 0 1.144
9 KOTA RADEN HULU 676 0 0 0 0 0 0 676
10 TANGGA ULIN HILIR 703 0 0 0 0 0 0 703
11 TAMBALANGAN 756 0 1 0 0 0 0 757
12 PALAMPITAN HULU 1.045 0 0 0 0 0 0 1.045
13 HARUS 363 0 0 0 0 0 0 363
14 PINANGKARA 304 0 0 0 0 0 0 304
15 SUNGAI KARIAS 1.055 2 0 0 0 0 0 1.057
16 TIGARUN 345 0 0 0 0 0 0 345
17 PINANG HABANG 341 0 0 0 0 0 0 341
18 HULU PASAR 499 0 0 0 0 0 0 499
19 KOTA RADEN HILIR 771 0 0 0 0 0 0 771
20 RANTAWAN 1.265 0 0 0 0 0 0 1.265
21 MUARA TAPUS 872 0 0 0 0 0 0 872
22 PALAMPITAN HILIR 1.249 2 0 0 0 0 0 1.251
23 HARUSAN 292 0 0 0 0 0 0 292
24 SUNGAI BARING 254 0 0 0 0 0 0 254
25 KEMBANG KUNING 630 0 0 4 0 0 0 634
26 DATU KUNING 692 0 0 0 0 0 0 692
27 TANGGA ULIN HULU 406 0 0 0 0 0 0 406
28 MAWAR SARI 340 0 0 0 0 0 0 340
29 DANAU CERMIN 557 0 0 0 0 0 0 557
JUMLAH 25.669 14 2 11 2 0 0 25.698

113
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN AMUNTAI TENGAH

JUMLAH PENDUDUK MENURUT GOLONGAN DARAH


GOLONGAN DARAH
NO. DESA A A B B AB AB O O
A B AB O
PLUS MIN PLUS MIN PLUS MIN PLUS MIN
TDK TH JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 ANTASARI 207 262 93 371 0 0 1 0 0 0 1 2 3.090 4.027


2 MURUNG SARI 101 157 53 196 0 0 0 0 0 0 1 1 953 1.462
3 KEBUN SARI 293 420 92 421 0 0 1 0 0 0 2 3 2.926 4.158
4 PALIWARA 143 274 50 253 0 0 0 0 0 0 1 0 1.406 2.127
5 SUNGAI MALANG 379 612 140 609 2 0 0 0 2 1 0 4 4.649 6.398
6 TAPUS 10 8 3 12 0 0 0 0 0 0 0 3 1.536 1.572
7 KANDANG HALANG 23 39 6 33 0 0 0 0 0 0 0 0 2.221 2.322
8 PASAR SENIN 30 67 18 73 0 0 1 1 0 0 0 1 2.137 2.328
9 KOTA RADEN HULU 36 88 17 74 0 0 0 1 0 0 0 0 1.096 1.312
10 TANGGA ULIN HILIR 64 107 21 120 0 0 3 0 0 1 0 2 1.070 1.388
11 TAMBALANGAN 44 76 18 98 0 0 0 0 0 0 0 0 1.278 1.514
12 PALAMPITAN HULU 53 105 34 130 0 0 0 0 1 0 2 3 1.806 2.134
13 HARUS 13 17 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 638 679
14 PINANGKARA 1 4 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 612 626
15 SUNGAI KARIAS 57 116 33 131 0 0 0 1 1 0 0 1 1.811 2.151
16 TIGARUN 19 26 9 16 0 0 0 0 0 0 0 0 619 689
17 PINANG HABANG 6 13 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 673 702
18 HULU PASAR 39 63 24 71 0 0 0 0 0 0 0 0 818 1.015
19 KOTA RADEN HILIR 22 97 27 77 0 0 3 0 0 0 0 0 1.281 1.507
20 RANTAWAN 15 40 9 44 0 0 1 0 0 0 0 1 2.432 2.542
21 MUARA TAPUS 18 23 4 18 0 0 0 0 0 0 0 1 1.666 1.730
22 PALAMPITAN HILIR 85 157 47 164 1 0 1 0 2 0 6 1 2.080 2.544
23 HARUSAN 8 10 3 15 0 0 0 0 0 0 1 0 540 577
24 SUNGAI BARING 10 15 2 8 0 0 1 0 0 0 0 0 452 488
25 KEMBANG KUNING 24 40 11 33 0 0 0 0 0 0 0 1 1.149 1.258
26 DATU KUNING 7 4 5 12 0 0 0 0 0 0 0 1 1.356 1.385
27 TANGGA ULIN HULU 16 63 12 53 0 0 0 0 0 0 0 1 675 820
28 MAWAR SARI 4 10 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 655 680
29 DANAU CERMIN 8 13 7 13 0 0 0 0 0 0 0 1 1.133 1.175
JUMLAH 1.735 2.926 747 3.076 4 0 12 3 6 2 14 27 42.758 51.310

114
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN AMUNTAI TENGAH

• Laki-Laki

G O L O N G A N D A R A H (Laki-Laki)
NO. DESA A A B B AB AB O O
A B AB O
PLUS MIN PLUS MIN PLUS MIN PLUS MIN
TDK TH JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 ANTASARI 96 130 53 183 0 0 1 0 0 0 1 1 1.549 2.014


2 MURUNG SARI 53 72 32 94 0 0 0 0 0 0 0 0 452 703
3 KEBUN SARI 145 195 43 221 0 0 1 0 0 0 0 1 1.423 2.029
4 PALIWARA 71 131 28 108 0 0 0 0 0 0 1 0 680 1.019
5 SUNGAI MALANG 196 288 75 309 2 0 0 0 2 0 0 1 2.307 3.180
6 TAPUS 6 6 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 767 784
7 KANDANG HALANG 12 23 3 21 0 0 0 0 0 0 0 0 1.148 1.207
8 PASAR SENIN 11 35 9 43 0 0 0 0 0 0 0 0 1.086 1.184
9 KOTA RADEN HULU 21 44 10 46 0 0 0 0 0 0 0 0 515 636
10 TANGGA ULIN HILIR 32 63 9 67 0 0 2 0 0 0 0 0 512 685
11 TAMBALANGAN 21 40 9 53 0 0 0 0 0 0 0 0 634 757
12 PALAMPITAN HULU 24 49 21 68 0 0 0 0 1 0 1 0 925 1.089
13 HARUS 8 8 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 295 316
14 PINANGKARA 1 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 313 322
15 SUNGAI KARIAS 25 57 18 62 0 0 0 0 0 0 0 1 931 1.094
16 TIGARUN 10 11 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 308 344
17 PINANG HABANG 2 7 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 348 361
18 HULU PASAR 23 24 17 39 0 0 0 0 0 0 0 0 413 516
19 KOTA RADEN HILIR 12 50 12 38 0 0 3 0 0 0 0 0 621 736
20 RANTAWAN 12 28 6 23 0 0 1 0 0 0 0 0 1.207 1.277
21 MUARA TAPUS 9 10 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 830 858
22 PALAMPITAN HILIR 47 72 21 92 1 0 0 0 2 0 5 0 1.053 1.293
23 HARUSAN 6 5 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 264 285
24 SUNGAI BARING 5 7 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 217 234
25 KEMBANG KUNING 15 18 5 17 0 0 0 0 0 0 0 0 569 624
26 DATU KUNING 3 3 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 679 693
27 TANGGA ULIN HULU 8 36 5 29 0 0 0 0 0 0 0 1 335 414
28 MAWAR SARI 0 7 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 326 340
29 DANAU CERMIN 6 8 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 591 618
JUMLAH 880 1.429 402 1.574 3 0 8 0 5 0 8 5 21.298 25.612

115
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN AMUNTAI TENGAH

• Perempuan

G O L O N G A N D A R A H (Perempuan)
NO. DESA A A B B AB AB O O
A B AB O
PLUS MIN PLUS MIN PLUS MIN PLUS MIN
TDK TH JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 ANTASARI 111 132 40 188 0 0 0 0 0 0 0 1 1.541 2.013


2 MURUNG SARI 48 85 21 102 0 0 0 0 0 0 1 1 501 759
3 KEBUN SARI 148 225 49 200 0 0 0 0 0 0 2 2 1.503 2.129
4 PALIWARA 72 143 22 145 0 0 0 0 0 0 0 0 726 1.108
5 SUNGAI MALANG 183 324 65 300 0 0 0 0 0 1 0 3 2.342 3.218
6 TAPUS 4 2 2 8 0 0 0 0 0 0 0 3 769 788
7 KANDANG HALANG 11 16 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1.073 1.115
8 PASAR SENIN 19 32 9 30 0 0 1 1 0 0 0 1 1.051 1.144
9 KOTA RADEN HULU 15 44 7 28 0 0 0 1 0 0 0 0 581 676
10 TANGGA ULIN HILIR 32 44 12 53 0 0 1 0 0 1 0 2 558 703
11 TAMBALANGAN 23 36 9 45 0 0 0 0 0 0 0 0 644 757
12 PALAMPITAN HULU 29 56 13 62 0 0 0 0 0 0 1 3 881 1.045
13 HARUS 5 9 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 343 363
14 PINANGKARA 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 299 304
15 SUNGAI KARIAS 32 59 15 69 0 0 0 1 1 0 0 0 880 1.057
16 TIGARUN 9 15 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 311 345
17 PINANG HABANG 4 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 325 341
18 HULU PASAR 16 39 7 32 0 0 0 0 0 0 0 0 405 499
19 KOTA RADEN HILIR 10 47 15 39 0 0 0 0 0 0 0 0 660 771
20 RANTAWAN 3 12 3 21 0 0 0 0 0 0 0 1 1.225 1.265
21 MUARA TAPUS 9 13 4 9 0 0 0 0 0 0 0 1 836 872
22 PALAMPITAN HILIR 38 85 26 72 0 0 1 0 0 0 1 1 1.027 1.251
23 HARUSAN 2 5 2 6 0 0 0 0 0 0 1 0 276 292
24 SUNGAI BARING 5 8 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 235 254
25 KEMBANG KUNING 9 22 6 16 0 0 0 0 0 0 0 1 580 634
26 DATU KUNING 4 1 2 7 0 0 0 0 0 0 0 1 677 692
27 TANGGA ULIN HULU 8 27 7 24 0 0 0 0 0 0 0 0 340 406
28 MAWAR SARI 4 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 329 340
29 DANAU CERMIN 2 5 1 6 0 0 0 0 0 0 0 1 542 557
JUMLAH 855 1.497 345 1.502 1 0 4 3 1 2 6 22 21.460 25.698

116
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN AMUNTAI TENGAH

JUMLAH PENDUDUK MENURUT USIA 0-18 TAHUN


UMUR 0-18 TAHUN
NO. DESA
LAKI LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 2 3 4 5

1 ANTASARI 633 619 1252


2 MURUNG SARI 226 209 435
3 KEBUN SARI 635 593 1.228
4 PALIWARA 321 289 610
5 SUNGAI MALANG 1.023 967 1.990
6 TAPUS 284 270 554
7 KANDANG HALANG 410 341 751
8 PASAR SENIN 373 381 754
9 KOTA RADEN HULU 184 181 365
10 TANGGA ULIN HILIR 209 213 422
11 TAMBALANGAN 240 225 465
12 PALAMPITAN HULU 331 301 632
13 HARUS 88 114 202
14 PINANGKARA 103 101 204
15 SUNGAI KARIAS 376 325 701
16 TIGARUN 105 96 201
17 PINANG HABANG 119 107 226
18 HULU PASAR 169 144 313
19 KOTA RADEN HILIR 224 248 472
20 RANTAWAN 448 463 911
21 MUARA TAPUS 285 288 573
22 PALAMPITAN HILIR 431 372 803
23 HARUSAN 86 84 170
24 SUNGAI BARING 71 76 147
25 KEMBANG KUNING 209 183 392
26 DATU KUNING 230 218 448
27 TANGGA ULIN HULU 111 111 222
28 MAWAR SARI 150 158 308
29 DANAU CERMIN 223 185 408
JUMLAH 8.297 7.862 16.159

117
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
6. KECAMATAN AMUNTAI UTARA

JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN AMUNTAI UTARA


JENIS KELAMIN
NO. KODE WILAYAH DESA
LAKI LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 2 3 4 5 6

1 6308062003 PAKAPURAN 678 721 1.399


2 6308062004 PAKACANGAN 685 687 1.372
3 6308062005 PANANGKALAAN 422 451 873
4 6308062006 PADANG BASAR 269 268 537
5 6308062007 MURUNG KARANGAN 282 296 578
6 6308062008 KAMAYAHAN 389 386 775
7 6308062009 GUNTUNG 238 230 468
8 6308062010 MUARA BARUH 349 359 708
9 6308062011 TELUK DAUN 509 540 1.049
10 6308062012 SUNGAI TURAK 721 692 1.413
11 6308062013 TABALONG MATI 523 532 1.055
12 6308062020 PIMPING 255 246 501
13 6308062021 PADANG LUAR 429 421 850
14 6308062023 TAYUR 440 461 901
15 6308062026 PANANGKALAAN HULU 559 541 1.100
16 6308062027 CAKERU 439 454 893
17 6308062028 SUNGAI TURAK DALAM 590 581 1.171
18 6308062029 PANYAUNGAN 227 251 478
19 6308062030 KUANGAN 396 407 803
20 6308062032 TABING LIRING 211 222 433
21 6308062033 PADANG BASAR HILIR 245 287 532
22 6308062034 TELAGA BAMBAN 520 524 1.044
23 6308062035 AIR TAWAR 252 230 482
24 6308062037 PANANGIAN 322 330 652
25 6308062041 PAMINTANGAN 351 368 719
26 6308062044 PANDAWANAN 261 248 509
TOTAL 10.562 10.733 21.295

118
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN AMUNTAI UTARA

JUMLAH WAJIB KTP DAN KEPALA KELUARGA

JUMLAH KEPALA
NO. KODE WILAYAH DESA JUMLAH WAJIB KTP
KELUARGA

1 2 3 4 5

1 6308062003 PAKAPURAN 1.075 466


2 6308062004 PAKACANGAN 1.040 471
3 6308062005 PANANGKALAAN 655 303
4 6308062006 PADANG BASAR 407 181
5 6308062007 MURUNG KARANGAN 420 201
6 6308062008 KAMAYAHAN 587 254
7 6308062009 GUNTUNG 349 163
8 6308062010 MUARA BARUH 518 225
9 6308062011 TELUK DAUN 765 346
10 6308062012 SUNGAI TURAK 1.040 456
11 6308062013 TABALONG MATI 785 335
12 6308062020 PIMPING 364 169
13 6308062021 PADANG LUAR 608 272
14 6308062023 TAYUR 663 308
15 6308062026 PANANGKALAAN HULU 844 378
16 6308062027 CAKERU 660 294
17 6308062028 SUNGAI TURAK DALAM 840 369
18 6308062029 PANYAUNGAN 340 156
19 6308062030 KUANGAN 586 267
20 6308062032 TABING LIRING 319 157
21 6308062033 PADANG BASAR HILIR 395 192
22 6308062034 TELAGA BAMBAN 751 317
23 6308062035 AIR TAWAR 351 160
24 6308062037 PANANGIAN 466 218
25 6308062041 PAMINTANGAN 553 249
26 6308062044 PANDAWANAN 385 181
JUMLAH 15.766 7.088

119
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN AMUNTAI UTARA

JUMLAH PENDUDUK MENURUT UMUR TUNGGAL


USIA L P JUMLAH USIA L P JUMLAH
1 2 3 4 1 2 3 4

0 102 73 175 33 146 154 300


1 156 129 285 34 170 174 344
2 174 147 321 35 176 177 353
3 171 164 335 36 166 165 331
4 187 173 360 37 184 155 339
5 174 164 338 38 148 164 312
6 177 139 316 39 170 156 326
7 174 166 340 40 145 142 287
8 185 176 361 41 152 175 327
9 186 160 346 42 150 163 313
10 191 196 387 43 142 145 287
11 194 176 370 44 146 145 291
12 195 188 383 45 151 170 321
13 189 172 361 46 164 154 318
14 180 167 347 47 161 133 294
15 162 156 318 48 143 147 290
16 198 165 363 49 140 151 291
17 204 180 384 50 128 144 272
18 183 193 376 51 143 162 305
19 189 219 408 52 138 164 302
20 183 201 384 53 132 140 272
21 155 205 360 54 129 110 239
22 205 174 379 55 101 118 219
23 176 175 351 56 102 103 205
24 185 162 347 57 92 140 232
25 146 158 304 58 84 104 188
26 176 141 317 59 92 107 199
27 159 147 306 60 85 86 171
28 179 157 336 61 101 135 236
29 173 183 356 62 79 105 184
30 187 171 358 63 69 94 163
31 175 140 315 64 63 82 145
32 201 164 365 65 63 71 134
JUMLAH 10.126 10.016 20.142

120
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN AMUNTAI UTARA

USIA L P JUMLAH USIA L P JUMLAH


1 2 3 4 1 2 3 4

66 61 80 141 99 0 0 0
67 56 70 126 100 0 0 0
68 37 55 92 101 0 0 0
69 37 38 75 102 0 0 0
70 29 40 69 103 0 0 0
71 31 69 100 104 0 0 0
72 25 47 72 105 0 0 0
73 31 34 65 106 0 0 0
74 19 39 58 107 0 0 0
75 18 32 50 108 0 0 0
76 21 41 62 109 0 0 0
77 12 30 42 110 0 0 0
78 9 11 20 111 0 0 0
79 13 17 30 112 0 0 0
80 9 16 25 113 0 0 0
81 7 23 30 114 0 0 0
82 5 23 28 115 0 0 0
83 2 10 12 116 0 0 0
84 4 9 13 117 0 0 0
85 0 6 6 118 0 0 0
86 5 6 11 119 0 0 0
87 0 1 1 120 0 0 0
88 1 5 6 121 0 0 0
89 2 1 3 122 0 0 0
90 1 3 4 123 0 0 0
91 0 5 5 124 0 0 0
92 1 1 2 125 0 0 0
93 0 2 2 126 0 0 0
94 0 2 2 127 0 0 0
95 0 1 1 128 0 0 0
96 0 0 0 129 0 0 0
97 0 0 0 130 0 0 0
98 0 0 0 131 0 0 0
JUMLAH 436 717 1.153

121
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN AMUNTAI UTARA

JUMLAH PENDUDUK MENURUT USIA SEKOLAH


KELOMPOK UMUR
NO. DESA 4 - 6 th 7 - 12 th 13 - 15 th 16 - 18 th
L P L P L P L P
1 2 3 4 5 6

1 PAKAPURAN 32 38 61 64 37 30 32 39

2 PAKACANGAN 28 29 82 55 36 38 44 31

3 PANANGKALAAN 30 19 35 44 26 21 23 26

4 PADANG BASAR 13 13 33 21 15 12 21 17

5 MURUNG KARANGAN 10 11 31 33 19 13 12 15

6 KAMAYAHAN 24 12 36 37 20 12 18 16

7 GUNTUNG 13 5 22 28 15 8 12 9

8 MUARA BARUH 15 12 38 33 21 19 18 18

9 TELUK DAUN 33 29 57 54 21 33 19 24

10 SUNGAI TURAK 33 21 82 70 45 29 38 35

11 TABALONG MATI 24 20 55 45 29 27 26 26

12 PIMPING 15 10 36 31 18 6 17 17

13 PADANG LUAR 28 21 50 47 24 16 23 24

14 TAYUR 24 22 50 40 12 21 28 32

15 PANANGKALAAN HULU 19 22 52 42 18 28 30 27

16 CAKERU 31 22 48 45 17 21 20 21

17 SUNGAI TURAK DALAM 26 24 73 63 32 32 29 26

18 PANYAUNGAN 13 18 28 31 7 9 17 10

19 KUANGAN 26 18 47 41 15 21 28 16

20 TABING LIRING 14 10 24 21 9 11 13 11

21 PADANG BASAR HILIR 13 13 15 29 10 15 16 14

22 TELAGA BAMBAN 27 39 44 61 32 25 33 24

23 AIR TAWAR 11 8 25 26 13 17 13 15

24 PANANGIAN 12 18 43 37 12 12 18 20

25 PAMINTANGAN 14 14 26 41 14 14 26 13

26 PANDAWANAN 10 8 32 23 14 5 11 12

JUMLAH 538 476 1.125 1.062 531 495 585 538

122
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN AMUNTAI UTARA

JUMLAH PENDUDUK MENURUT PENDIDIKAN


PENDIDIKAN

NO. DESA TIDAK/BELUM BELUM


TAMAT
SLTP / SLTA / DIPLOMA DIPLOMA STRATA STRATA STRATA
SD/
SEKOLAH TAMAT SD SEDERAJAT SEDERAJAT II III I II III
SEDERAJAT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 PAKAPURAN 329 161 267 177 273 35 15 139 3 0

2 PAKACANGAN 320 154 338 226 240 15 12 64 3 0

3 PANANGKALAAN 218 103 241 126 134 5 2 43 1 0

4 PADANG BASAR 139 60 184 80 52 4 3 15 0 0

5 MURUNG KARANGAN 150 65 203 79 61 1 2 17 0 0

6 KAMAYAHAN 162 95 298 127 62 3 2 25 1 0

7 GUNTUNG 115 58 177 60 39 1 4 13 1 0

8 MUARA BARUH 191 78 205 106 82 8 5 32 1 0

9 TELUK DAUN 268 122 275 138 137 13 7 87 2 0

10 SUNGAI TURAK 378 167 462 184 152 13 10 46 1 0

11 TABALONG MATI 278 163 450 113 39 1 1 10 0 0

12 PIMPING 147 73 234 28 17 0 0 2 0 0

13 PADANG LUAR 244 91 289 135 58 4 2 27 0 0

14 TAYUR 240 127 249 160 94 6 3 22 0 0

15 PANANGKALAAN HULU 252 128 310 185 165 6 5 49 0 0

16 CAKERU 234 87 306 122 107 5 1 29 2 0

17 SUNGAI TURAK DALAM 351 162 447 138 61 0 0 12 0 0

18 PANYAUNGAN 134 59 159 45 58 5 0 18 0 0

19 KUANGAN 217 114 206 113 105 3 2 40 3 0

20 TABING LIRING 109 55 162 58 38 0 2 9 0 0

21 PADANG BASAR HILIR 147 53 221 62 38 0 4 7 0 0

22 TELAGA BAMBAN 310 164 367 123 59 1 0 19 1 0

23 AIR TAWAR 127 91 165 53 37 1 0 8 0 0

24 PANANGIAN 169 78 257 91 48 1 0 8 0 0

25 PAMINTANGAN 159 63 108 94 174 12 20 87 2 0

26 PANDAWANAN 135 52 205 90 17 0 0 10 0 0

JUMLAH 5.523 2.623 6.785 2.913 2.347 143 102 838 21 0

123
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN AMUNTAI UTARA

• Laki-Laki

P E N D I D I K A N (Laki-Laki)
NO. DESA TIDAK/BELUM BELUM
TAMAT
SLTP / SLTA / DIPLOMA DIPLOMA STRATA STRATA STRATA
SD/
SEKOLAH TAMAT SD SEDERAJAT SEDERAJAT II III I II III
SEDERAJAT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 PAKAPURAN 163 81 133 81 133 9 6 70 2 0

2 PAKACANGAN 172 68 160 119 128 3 5 27 3 0

3 PANANGKALAAN 103 55 106 65 71 1 2 18 1 0

4 PADANG BASAR 79 35 75 48 23 3 2 4 0 0

5 MURUNG KARANGAN 72 34 95 36 38 0 1 6 0 0

6 KAMAYAHAN 88 46 136 71 34 3 1 10 0 0

7 GUNTUNG 64 35 75 32 23 1 1 6 1 0

8 MUARA BARUH 109 34 93 47 45 4 1 16 0 0

9 TELUK DAUN 132 64 117 72 81 5 1 35 2 0

10 SUNGAI TURAK 206 87 221 92 84 6 5 19 1 0

11 TABALONG MATI 160 65 215 57 20 1 0 5 0 0

12 PIMPING 81 34 113 14 13 0 0 0 0 0

13 PADANG LUAR 126 47 136 73 28 3 1 15 0 0

14 TAYUR 129 49 123 69 53 4 2 11 0 0

15 PANANGKALAAN HULU 129 64 146 106 88 4 4 18 0 0

16 CAKERU 126 39 127 76 56 2 0 11 2 0

17 SUNGAI TURAK DALAM 167 91 230 68 32 0 0 2 0 0

18 PANYAUNGAN 65 32 60 24 34 3 0 9 0 0

19 KUANGAN 117 51 92 60 57 1 0 17 1 0

20 TABING LIRING 52 29 74 30 23 0 1 2 0 0

21 PADANG BASAR HILIR 63 25 96 39 19 0 1 2 0 0

22 TELAGA BAMBAN 144 94 182 55 37 1 0 7 0 0

23 AIR TAWAR 65 47 91 30 16 0 0 3 0 0

24 PANANGIAN 82 39 123 53 20 1 0 4 0 0

25 PAMINTANGAN 83 32 50 45 89 3 8 39 2 0

26 PANDAWANAN 71 23 104 47 11 0 0 5 0 0

JUMLAH 2.848 1.300 3.173 1.509 1.256 58 42 361 15 0

124
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN AMUNTAI UTARA

• Perempuan

P E N D I D I K A N (Perempuan)

NO. DESA TIDAK/BELUM BELUM


TAMAT
SLTP / SLTA / DIPLOMA DIPLOMA STRATA STRATA STRATA
SD/
SEKOLAH TAMAT SD SEDERAJAT SEDERAJAT II III I II III
SEDERAJAT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 PAKAPURAN 166 80 134 96 140 26 9 69 1 0

2 PAKACANGAN 148 86 178 107 112 12 7 37 0 0

3 PANANGKALAAN 115 48 135 61 63 4 0 25 0 0

4 PADANG BASAR 60 25 109 32 29 1 1 11 0 0

5 MURUNG KARANGAN 78 31 108 43 23 1 1 11 0 0

6 KAMAYAHAN 74 49 162 56 28 0 1 15 1 0

7 GUNTUNG 51 23 102 28 16 0 3 7 0 0

8 MUARA BARUH 82 44 112 59 37 4 4 16 1 0

9 TELUK DAUN 136 58 158 66 56 8 6 52 0 0

10 SUNGAI TURAK 172 80 241 92 68 7 5 27 0 0

11 TABALONG MATI 118 98 235 56 19 0 1 5 0 0

12 PIMPING 66 39 121 14 4 0 0 2 0 0

13 PADANG LUAR 118 44 153 62 30 1 1 12 0 0

14 TAYUR 111 78 126 91 41 2 1 11 0 0

15 PANANGKALAAN HULU 123 64 164 79 77 2 1 31 0 0

16 CAKERU 108 48 179 46 51 3 1 18 0 0

17 SUNGAI TURAK DALAM 184 71 217 70 29 0 0 10 0 0

18 PANYAUNGAN 69 27 99 21 24 2 0 9 0 0

19 KUANGAN 100 63 114 53 48 2 2 23 2 0

20 TABING LIRING 57 26 88 28 15 0 1 7 0 0

21 PADANG BASAR HILIR 84 28 125 23 19 0 3 5 0 0

22 TELAGA BAMBAN 166 70 185 68 22 0 0 12 1 0

23 AIR TAWAR 62 44 74 23 21 1 0 5 0 0

24 PANANGIAN 87 39 134 38 28 0 0 4 0 0

25 PAMINTANGAN 76 31 58 49 85 9 12 48 0 0

26 PANDAWANAN 64 29 101 43 6 0 0 5 0 0

JUMLAH 2.675 1.323 3.612 1.404 1.091 85 60 477 6 0

125
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN AMUNTAI UTARA

JUMLAH PENDUDUK MENURUT PEKERJAAN


PEKERJAAN
AGAMA
NO. DESA BELUM APARATUR
TENAGA_ WIRA
PERTANIAN
_DAN_ PELAJAR_ TENAGA_
_TIDAK_ _PEJABAT _PETERNAK NELAYAN PENSIUNAN LAINNYA
PENGAJAR SWASTA KEPER MAHASISWA KESEHATAN
BEKERJA _NEGARA AN
CAYAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 PAKAPURAN 358 87 6 420 13 0 0 252 2 14 247

2 PAKACANGAN 331 51 2 489 11 0 0 232 2 7 247

3 PANANGKALAAN 233 21 6 255 90 1 0 134 0 4 129

4 PADANG BASAR 148 2 2 164 81 0 0 65 0 2 73

5 MURUNG KARANGAN 153 5 1 181 90 0 0 87 0 1 60

6 KAMAYAHAN 173 10 0 183 122 0 1 152 0 0 134

7 GUNTUNG 123 9 0 117 80 0 0 61 0 1 77

8 MUARA BARUH 194 24 2 182 86 1 0 109 1 1 108

9 TELUK DAUN 279 52 10 313 88 0 0 159 3 6 139

10 SUNGAI TURAK 389 38 5 391 160 0 3 221 0 9 197

11 TABALONG MATI 296 5 1 272 244 0 1 139 0 1 96

12 PIMPING 137 0 0 118 154 0 0 71 0 0 21

13 PADANG LUAR 259 7 4 219 85 0 0 117 0 0 159

14 TAYUR 251 17 2 234 86 0 0 131 0 1 179

15 PANANGKALAAN HULU 260 23 2 414 64 0 0 177 2 2 156

16 CAKERU 256 9 5 264 109 0 1 123 0 1 125

17 SUNGAI TURAK DALAM 343 3 0 245 279 0 0 156 0 0 145

18 PANYAUNGAN 133 9 4 142 65 0 0 73 0 0 52

19 KUANGAN 220 20 3 232 102 0 1 131 0 2 92

20 TABING LIRING 109 4 1 119 88 0 0 61 0 1 50

21 PADANG BASAR HILIR 151 4 1 118 115 0 0 60 1 0 82

22 TELAGA BAMBAN 318 6 3 214 132 0 0 152 1 0 218

23 AIR TAWAR 127 5 0 125 75 0 0 80 0 0 70

24 PANANGIAN 183 4 0 162 79 0 1 101 0 0 122

25 PAMINTANGAN 168 67 9 247 2 1 1 115 3 20 86

26 PANDAWANAN 126 2 0 91 115 0 0 73 1 0 101

JUMLAH 5.718 484 69 5.911 2.615 3 9 3.232 16 73 3.165

126
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN AMUNTAI UTARA

• Laki-Laki

PEKERJAAN (Laki-Laki)
NO. DESA BELUM APARATUR
TENAGA_ WIRA PERTANIAN
AGAMA
PELAJAR_ TENAGA_
_TIDAK_ _PEJABAT NELAYAN _DAN_KEPER PENSIUNAN LAINNYA
PENGAJAR SWASTA _PETERNAKAN MAHASISWA KESEHATAN
BEKERJA _NEGARA CAYAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 PAKAPURAN 179 41 1 306 11 0 0 134 0 6 0

2 PAKACANGAN 177 30 0 347 5 0 0 121 0 5 0

3 PANANGKALAAN 115 8 2 186 30 1 0 78 0 2 0

4 PADANG BASAR 84 1 0 109 34 0 0 39 0 2 0

5 MURUNG KARANGAN 76 2 0 113 39 0 0 51 0 1 0

6 KAMAYAHAN 95 7 0 143 58 0 1 85 0 0 0

7 GUNTUNG 68 7 0 90 32 0 0 40 0 1 0

8 MUARA BARUH 107 13 0 137 39 1 0 52 0 0 0

9 TELUK DAUN 139 22 2 224 31 0 0 86 0 5 0

10 SUNGAI TURAK 213 19 2 284 64 0 3 128 0 8 0

11 TABALONG MATI 171 3 0 192 96 0 1 59 0 1 0

12 PIMPING 79 0 0 73 65 0 0 38 0 0 0

13 PADANG LUAR 136 7 1 166 54 0 0 65 0 0 0

14 TAYUR 136 12 1 187 35 0 0 68 0 1 0

15 PANANGKALAAN HULU 130 14 1 286 24 0 0 102 1 1 0

16 CAKERU 138 6 2 185 43 0 1 63 0 1 0

17 SUNGAI TURAK DALAM 175 2 0 178 130 0 0 105 0 0 0

18 PANYAUNGAN 64 6 2 94 18 0 0 43 0 0 0

19 KUANGAN 122 8 1 154 40 0 1 68 0 2 0

20 TABING LIRING 55 3 0 80 35 0 0 37 0 1 0

21 PADANG BASAR HILIR 67 4 0 88 53 0 0 33 0 0 0

22 TELAGA BAMBAN 156 3 1 170 95 0 0 95 0 0 0

23 AIR TAWAR 65 3 0 97 37 0 0 50 0 0 0

24 PANANGIAN 91 3 0 133 39 0 1 55 0 0 0

25 PAMINTANGAN 87 32 3 152 1 0 1 63 1 11 0

26 PANDAWANAN 72 2 0 68 77 0 0 42 0 0 0

JUMLAH 2.997 258 19 4.242 1.185 2 9 1.800 2 48 0

127
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN AMUNTAI UTARA

• Perempuan

PEKERJAAN (Perempuan)
NO. DESA BELUM APARATUR
TENAGA_ WIRA PERTANIAN_
AGAMA
PELAJAR_ TENAGA_
_TIDAK_ _PEJABAT NELAYAN _DAN_KEPER PENSIUNAN LAINNYA
PENGAJAR SWASTA PETERNAKAN MAHASISWA KESEHATAN
BEKERJA _NEGARA CAYAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 PAKAPURAN 179 46 5 114 2 0 0 118 2 8 247

2 PAKACANGAN 154 21 2 142 6 0 0 111 2 2 247

3 PANANGKALAAN 118 13 4 69 60 0 0 56 0 2 129

4 PADANG BASAR 64 1 2 55 47 0 0 26 0 0 73

5 MURUNG KARANGAN 77 3 1 68 51 0 0 36 0 0 60

6 KAMAYAHAN 78 3 0 40 64 0 0 67 0 0 134

7 GUNTUNG 55 2 0 27 48 0 0 21 0 0 77

8 MUARA BARUH 87 11 2 45 47 0 0 57 1 1 108

9 TELUK DAUN 140 30 8 89 57 0 0 73 3 1 139

10 SUNGAI TURAK 176 19 3 107 96 0 0 93 0 1 197

11 TABALONG MATI 125 2 1 80 148 0 0 80 0 0 96

12 PIMPING 58 0 0 45 89 0 0 33 0 0 21

13 PADANG LUAR 123 0 3 53 31 0 0 52 0 0 159

14 TAYUR 115 5 1 47 51 0 0 63 0 0 179

15 PANANGKALAAN HULU 130 9 1 128 40 0 0 75 1 1 156

16 CAKERU 118 3 3 79 66 0 0 60 0 0 125

17 SUNGAI TURAK DALAM 168 1 0 67 149 0 0 51 0 0 145

18 PANYAUNGAN 69 3 2 48 47 0 0 30 0 0 52

19 KUANGAN 98 12 2 78 62 0 0 63 0 0 92

20 TABING LIRING 54 1 1 39 53 0 0 24 0 0 50

21 PADANG BASAR HILIR 84 0 1 30 62 0 0 27 1 0 82

22 TELAGA BAMBAN 162 3 2 44 37 0 0 57 1 0 218

23 AIR TAWAR 62 2 0 28 38 0 0 30 0 0 70

24 PANANGIAN 92 1 0 29 40 0 0 46 0 0 122

25 PAMINTANGAN 81 35 6 95 1 1 0 52 2 9 86

26 PANDAWANAN 54 0 0 23 38 0 0 31 1 0 101

JUMLAH 2.721 226 50 1.669 1.430 1 0 1.432 14 25 3.165

128
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN AMUNTAI UTARA

JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA


AGAMA
NO. DESA JUMLAH
ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA KHONG-HUCU KEPECAYAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 PAKAPURAN 1399 0 0 0 0 0 0 1.399

2 PAKACANGAN 1.372 0 0 0 0 0 0 1.372

3 PANANGKALAAN 873 0 0 0 0 0 0 873

4 PADANG BASAR 537 0 0 0 0 0 0 537

5 MURUNG KARANGAN 578 0 0 0 0 0 0 578

6 KAMAYAHAN 775 0 0 0 0 0 0 775

7 GUNTUNG 468 0 0 0 0 0 0 468

8 MUARA BARUH 708 0 0 0 0 0 0 708

9 TELUK DAUN 1.049 0 0 0 0 0 0 1.049

10 SUNGAI TURAK 1.407 0 6 0 0 0 0 1.413

11 TABALONG MATI 1.055 0 0 0 0 0 0 1.055

12 PIMPING 501 0 0 0 0 0 0 501

13 PADANG LUAR 850 0 0 0 0 0 0 850

14 TAYUR 901 0 0 0 0 0 0 901

15 PANANGKALAAN HULU 1.100 0 0 0 0 0 0 1.100

16 CAKERU 893 0 0 0 0 0 0 893

17 SUNGAI TURAK DALAM 1171 0 0 0 0 0 0 1.171

18 PANYAUNGAN 478 0 0 0 0 0 0 478

19 KUANGAN 802 1 0 0 0 0 0 803

20 TABING LIRING 433 0 0 0 0 0 0 433

21 PADANG BASAR HILIR 532 0 0 0 0 0 0 532

22 TELAGA BAMBAN 1.044 0 0 0 0 0 0 1.044

23 AIR TAWAR 482 0 0 0 0 0 0 482

24 PANANGIAN 652 0 0 0 0 0 0 652

25 PAMINTANGAN 719 0 0 0 0 0 0 719

26 PANDAWANAN 509 0 0 0 0 0 0 509

JUMLAH 21.288 1 6 0 0 0 0 21.295

129
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN AMUNTAI UTARA

• Laki-Laki

A G A M A (Laki-Laki)
NO. DESA JUMLAH
ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA KHONG-HUCU KEPECAYAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 PAKAPURAN 678 0 0 0 0 0 0 678

2 PAKACANGAN 685 0 0 0 0 0 0 685

3 PANANGKALAAN 422 0 0 0 0 0 0 422

4 PADANG BASAR 269 0 0 0 0 0 0 269

5 MURUNG KARANGAN 282 0 0 0 0 0 0 282

6 KAMAYAHAN 389 0 0 0 0 0 0 389

7 GUNTUNG 238 0 0 0 0 0 0 238

8 MUARA BARUH 349 0 0 0 0 0 0 349

9 TELUK DAUN 509 0 0 0 0 0 0 509

10 SUNGAI TURAK 718 0 3 0 0 0 0 721

11 TABALONG MATI 523 0 0 0 0 0 0 523

12 PIMPING 255 0 0 0 0 0 0 255

13 PADANG LUAR 429 0 0 0 0 0 0 429

14 TAYUR 440 0 0 0 0 0 0 440

15 PANANGKALAAN HULU 559 0 0 0 0 0 0 559

16 CAKERU 439 0 0 0 0 0 0 439

17 SUNGAI TURAK DALAM 590 0 0 0 0 0 0 590

18 PANYAUNGAN 227 0 0 0 0 0 0 227

19 KUANGAN 395 1 0 0 0 0 0 396

20 TABING LIRING 211 0 0 0 0 0 0 211

21 PADANG BASAR HILIR 245 0 0 0 0 0 0 245

22 TELAGA BAMBAN 520 0 0 0 0 0 0 520

23 AIR TAWAR 252 0 0 0 0 0 0 252

24 PANANGIAN 322 0 0 0 0 0 0 322

25 PAMINTANGAN 351 0 0 0 0 0 0 351

26 PANDAWANAN 261 0 0 0 0 0 0 261

JUMLAH 10.558 1 3 0 0 0 0 10.562

130
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN AMUNTAI UTARA

• Perempuan

A G A M A (Perempuan)
NO. DESA JUMLAH
ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA KHONG-HUCU KEPECAYAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 PAKAPURAN 721 0 0 0 0 0 0 721

2 PAKACANGAN 687 0 0 0 0 0 0 687

3 PANANGKALAAN 451 0 0 0 0 0 0 451

4 PADANG BASAR 268 0 0 0 0 0 0 268

5 MURUNG KARANGAN 296 0 0 0 0 0 0 296

6 KAMAYAHAN 386 0 0 0 0 0 0 386

7 GUNTUNG 230 0 0 0 0 0 0 230

8 MUARA BARUH 359 0 0 0 0 0 0 359

9 TELUK DAUN 540 0 0 0 0 0 0 540

10 SUNGAI TURAK 689 0 3 0 0 0 0 692

11 TABALONG MATI 532 0 0 0 0 0 0 532

12 PIMPING 246 0 0 0 0 0 0 246

13 PADANG LUAR 421 0 0 0 0 0 0 421

14 TAYUR 461 0 0 0 0 0 0 461

15 PANANGKALAAN HULU 541 0 0 0 0 0 0 541

16 CAKERU 454 0 0 0 0 0 0 454

17 SUNGAI TURAK DALAM 581 0 0 0 0 0 0 581

18 PANYAUNGAN 251 0 0 0 0 0 0 251

19 KUANGAN 407 0 0 0 0 0 0 407

20 TABING LIRING 222 0 0 0 0 0 0 222

21 PADANG BASAR HILIR 287 0 0 0 0 0 0 287

22 TELAGA BAMBAN 524 0 0 0 0 0 0 524

23 AIR TAWAR 230 0 0 0 0 0 0 230

24 PANANGIAN 330 0 0 0 0 0 0 330

25 PAMINTANGAN 368 0 0 0 0 0 0 368

26 PANDAWANAN 248 0 0 0 0 0 0 248

JUMLAH 10.730 0 3 0 0 0 0 10.733

131
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN AMUNTAI UTARA

JUMLAH PENDUDUK MENURUT GOLONGAN DARAH


GOLONGAN DARAH
NO. DESA A A B B AB AB O O
A B AB O TDK TH JUMLAH
PLUS MIN PLUS MIN PLUS MIN PLUS MIN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 PAKAPURAN 48 82 23 98 2 0 0 0 0 0 0 1 1.145 1.399

2 PAKACANGAN 31 62 10 32 1 0 2 0 0 0 3 0 1.231 1.372

3 PANANGKALAAN 19 16 6 31 0 0 0 0 0 0 0 0 801 873

4 PADANG BASAR 9 6 3 14 0 0 0 0 0 0 0 0 505 537

5 MURUNG KARANGAN 6 7 4 13 0 0 0 0 0 0 0 0 548 578

6 KAMAYAHAN 8 2 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 758 775

7 GUNTUNG 4 7 1 7 0 0 1 0 0 0 0 0 448 468

8 MUARA BARUH 8 12 4 16 0 0 0 0 0 0 0 1 667 708

9 TELUK DAUN 23 24 12 37 0 0 0 0 0 0 0 0 953 1.049

10 SUNGAI TURAK 29 32 9 51 0 0 0 0 0 0 0 0 1.292 1.413

11 TABALONG MATI 1 9 6 10 0 0 0 0 0 0 0 1 1.028 1.055

12 PIMPING 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 497 501

13 PADANG LUAR 6 14 1 13 1 0 0 0 0 0 1 0 814 850

14 TAYUR 13 15 4 9 1 0 0 0 0 0 0 1 858 901

15 PANANGKALAAN HULU 12 38 6 41 0 0 0 0 0 0 0 1 1.002 1.100

16 CAKERU 7 12 3 21 0 0 0 0 0 0 0 0 850 893

17 SUNGAI TURAK DALAM 5 18 4 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1.133 1.171

18 PANYAUNGAN 5 1 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 464 478

19 KUANGAN 8 23 4 20 0 0 0 0 0 0 1 0 747 803

20 TABING LIRING 7 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 415 433

21 PADANG BASAR HILIR 4 8 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 512 532

22 TELAGA BAMBAN 11 9 4 8 0 0 0 0 0 0 0 1 1.011 1.044

23 AIR TAWAR 7 9 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 460 482

24 PANANGIAN 8 7 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 632 652

25 PAMINTANGAN 21 34 11 44 1 0 0 1 0 0 0 0 607 719

26 PANDAWANAN 5 3 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 495 509

JUMLAH 307 458 127 508 7 0 3 1 0 0 5 6 19.873 21.295

132
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN AMUNTAI UTARA

• Laki-Laki

G O L O N G A N D A R A H (Laki-Laki)
NO. DESA A A B B AB AB O O TDK
A B AB O JUMLAH
PLUS MIN PLUS MIN PLUS MIN PLUS MIN TH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 PAKAPURAN 29 47 12 42 0 0 0 0 0 0 0 0 548 678

2 PAKACANGAN 16 31 7 22 1 0 2 0 0 0 2 0 604 685

3 PANANGKALAAN 10 9 5 13 0 0 0 0 0 0 0 0 385 422

4 PADANG BASAR 2 2 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 254 269

5 MURUNG KARANGAN 4 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 269 282

6 KAMAYAHAN 4 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 381 389

7 GUNTUNG 1 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 228 238

8 MUARA BARUH 5 9 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 325 349

9 TELUK DAUN 11 12 5 18 0 0 0 0 0 0 0 0 463 509

10 SUNGAI TURAK 18 18 4 27 0 0 0 0 0 0 0 0 654 721

11 TABALONG MATI 1 5 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 508 523

12 PIMPING 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 253 255

13 PADANG LUAR 3 6 1 6 0 0 0 0 0 0 1 0 412 429

14 TAYUR 7 7 3 6 1 0 0 0 0 0 0 1 415 440

15 PANANGKALAAN HULU 6 16 3 22 0 0 0 0 0 0 0 0 512 559

16 CAKERU 4 6 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 415 439

17 SUNGAI TURAK DALAM 2 8 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 571 590

18 PANYAUNGAN 2 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 219 227

19 KUANGAN 3 11 1 10 0 0 0 0 0 0 1 0 370 396

20 TABING LIRING 3 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 201 211

21 PADANG BASAR HILIR 2 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 234 245

22 TELAGA BAMBAN 5 6 2 5 0 0 0 0 0 0 0 1 501 520

23 AIR TAWAR 4 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 239 252

24 PANANGIAN 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 311 322

25 PAMINTANGAN 9 17 7 21 1 0 0 0 0 0 0 0 296 351

26 PANDAWANAN 3 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 253 261

JUMLAH 160 243 65 261 4 0 2 0 0 0 4 2 9.821 10.562

133
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN AMUNTAI UTARA

• Perempuan

G O L O N G A N D A R A H (Perempuan)
NO. DESA A A B B AB AB O O
A B AB O TDK TH JUMLAH
PLUS MIN PLUS MIN PLUS MIN PLUS MIN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 PAKAPURAN 19 35 11 56 2 0 0 0 0 0 0 1 597 721

2 PAKACANGAN 15 31 3 10 0 0 0 0 0 0 1 0 627 687

3 PANANGKALAAN 9 7 1 18 0 0 0 0 0 0 0 0 416 451

4 PADANG BASAR 7 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 251 268

5 MURUNG KARANGAN 2 4 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 279 296

6 KAMAYAHAN 4 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 377 386

7 GUNTUNG 3 3 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 220 230

8 MUARA BARUH 3 3 3 7 0 0 0 0 0 0 0 1 342 359

9 TELUK DAUN 12 12 7 19 0 0 0 0 0 0 0 0 490 540

10 SUNGAI TURAK 11 14 5 24 0 0 0 0 0 0 0 0 638 692

11 TABALONG MATI 0 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 1 520 532

12 PIMPING 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 244 246

13 PADANG LUAR 3 8 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 402 421

14 TAYUR 6 8 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 443 461

15 PANANGKALAAN HULU 6 22 3 19 0 0 0 0 0 0 0 1 490 541

16 CAKERU 3 6 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 435 454

17 SUNGAI TURAK DALAM 3 10 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 562 581

18 PANYAUNGAN 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 245 251

19 KUANGAN 5 12 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 377 407

20 TABING LIRING 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214 222

21 PADANG BASAR HILIR 2 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 278 287

22 TELAGA BAMBAN 6 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 510 524

23 AIR TAWAR 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 221 230

24 PANANGIAN 4 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 321 330

25 PAMINTANGAN 12 17 4 23 0 0 0 1 0 0 0 0 311 368

26 PANDAWANAN 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 242 248

JUMLAH 147 215 62 247 3 0 1 1 0 0 1 4 10.052 10.733

134
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN AMUNTAI UTARA

JUMLAH PENDUDUK MENURUT USIA 0-18 TAHUN


UMUR 0-18 TAHUN
NO. DESA
LAKI LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 2 3 4 5

1 PAKAPURAN 195 196 391

2 PAKACANGAN 216 184 400

3 PANANGKALAAN 130 131 261

4 PADANG BASAR 91 69 160

5 MURUNG KARANGAN 88 92 180

6 KAMAYAHAN 117 96 213

7 GUNTUNG 78 60 138

8 MUARA BARUH 121 100 221

9 TELUK DAUN 158 157 315

10 SUNGAI TURAK 246 193 439

11 TABALONG MATI 175 143 318

12 PIMPING 95 73 168

13 PADANG LUAR 145 133 278

14 TAYUR 144 146 290

15 PANANGKALAAN HULU 157 148 305

16 CAKERU 141 127 268

17 SUNGAI TURAK DALAM 196 179 375

18 PANYAUNGAN 78 77 155

19 KUANGAN 136 111 247

20 TABING LIRING 70 64 134

21 PADANG BASAR HILIR 72 89 161

22 TELAGA BAMBAN 163 177 340

23 AIR TAWAR 78 75 153

24 PANANGIAN 106 110 216

25 PAMINTANGAN 102 96 198

26 PANDAWANAN 84 58 142

JUMLAH 3.382 3.084 6.466

135
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
7. KECAMATAN BANJANG

JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN BANJANG


JENIS KELAMIN
NO. KODE WILAYAH DESA
LAKI LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 2 3 4 5 6

1 6308072001 BANJANG 589 599 1.188

2 6308072002 PATARIKAN 614 638 1.252

3 6308072003 TELUK BULUH 399 373 772

4 6308072004 PANDULANGAN 293 287 580

5 6308072005 DANAU TERATI 219 210 429

6 6308072006 GARUNGGANG 252 239 491

7 6308072007 BARUH TABING 298 336 634

8 6308072008 MURUNG PADANG 275 259 534

9 6308072009 TELUK SARIKAT 327 302 629

10 6308072010 BERINGIN 309 330 639

11 6308072011 KALINTAMUI 502 489 991

12 6308072012 PELANJUNGAN SARI 488 483 971

13 6308072013 LOK BANGKAI 862 873 1.735

14 6308072014 SUNGAI BAHADANGAN 343 377 720

15 6308072015 KARIAS DALAM 497 474 971

16 6308072016 RANTAU BUJUR 429 422 851

17 6308072017 KALUDAN KECIL 644 594 1.238

18 6308072018 KALUDAN BESAR 925 864 1.789

19 6308072019 PAWALUTAN 584 503 1.087

20 6308072020 PULAU DAMAR 607 584 1.191

JUMLAH 9.456 9.236 18.692

136
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN BANJANG

JUMLAH WAJIB KTP DAN KEPALA KELUARGA

JUMLAH KEPALA
NO. KODE WILAYAH DESA JUMLAH WAJIB KTP
KELUARGA

1 2 3 4 5

1 6308072001 BANJANG 862 387

2 6308072002 PATARIKAN 920 428

3 6308072003 TELUK BULUH 578 259

4 6308072004 PANDULANGAN 431 203

5 6308072005 DANAU TERATI 318 149

6 6308072006 GARUNGGANG 361 165

7 6308072007 BARUH TABING 456 216

8 6308072008 MURUNG PADANG 401 179

9 6308072009 TELUK SARIKAT 473 206

10 6308072010 BERINGIN 469 216

11 6308072011 KALINTAMUI 745 327

12 6308072012 PELANJUNGAN SARI 707 299

13 6308072013 LOK BANGKAI 1.252 558

14 6308072014 SUNGAI BAHADANGAN 508 228

15 6308072015 KARIAS DALAM 731 331

16 6308072016 RANTAU BUJUR 624 288

17 6308072017 KALUDAN KECIL 905 412

18 6308072018 KALUDAN BESAR 1.315 608

19 6308072019 PAWALUTAN 790 347

20 6308072020 PULAU DAMAR 836 357

JUMLAH 13.682 6.163

137
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN BANJANG

JUMLAH PENDUDUK MENURUT UMUR TUNGGAL


USIA L P JUMLAH USIA L P JUMLAH
1 2 3 4 1 2 3 4

0 78 66 144 33 147 144 291


1 136 130 266 34 155 140 295
2 147 122 269 35 177 175 352
3 169 149 318 36 180 165 345
4 169 145 314 37 149 145 294
5 140 158 298 38 162 140 302
6 159 144 303 39 134 122 256
7 152 172 324 40 126 144 270
8 191 158 349 41 155 160 315
9 182 164 346 42 149 155 304
10 165 152 317 43 139 124 263
11 166 173 339 44 136 129 265
12 158 151 309 45 138 133 271
13 153 159 312 46 129 172 301
14 165 169 334 47 127 145 272
15 159 156 315 48 118 146 264
16 158 160 318 49 128 123 251
17 178 171 349 50 119 94 213
18 167 168 335 51 111 125 236
19 179 186 365 52 131 135 266
20 174 143 317 53 107 93 200
21 153 139 292 54 102 83 185
22 172 159 331 55 82 72 154
23 150 131 281 56 93 106 199
24 152 127 279 57 91 116 207
25 156 134 290 58 83 77 160
26 153 122 275 59 72 78 150
27 146 143 289 60 60 61 121
28 136 154 290 61 90 100 190
29 181 139 320 62 84 92 176
30 156 156 312 63 74 73 147
31 168 153 321 64 51 48 99
32 157 130 287 65 51 59 110
JUMLAH 9.075 8.757 17.832

138
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN BANJANG

USIA L P JUMLAH USIA L P JUMLAH


1 2 3 4 1 2 3 4

66 53 57 110 99 0 0 0
67 44 49 93 100 0 0 0
68 40 35 75 101 0 0 0
69 32 34 66 102 0 0 0
70 29 31 60 103 0 0 0
71 23 45 68 104 0 0 0
72 16 32 48 105 0 0 0
73 20 21 41 106 0 0 0
74 14 18 32 107 0 0 0
75 16 19 35 108 0 0 0
76 15 27 42 109 0 0 0
77 13 22 35 110 0 0 0
78 13 13 26 111 0 0 0
79 14 15 29 112 0 0 0
80 12 12 24 113 0 0 0
81 6 11 17 114 0 0 0
82 3 11 14 115 0 0 0
83 2 3 5 116 0 0 0
84 0 7 7 117 0 0 0
85 2 3 5 118 0 0 0
86 2 3 5 119 0 0 0
87 1 1 2 120 0 0 0
88 3 1 4 121 0 0 0
89 1 1 2 122 0 0 0
90 3 2 5 123 0 0 0
91 0 0 0 124 0 0 0
92 1 0 1 125 0 0 0
93 1 0 1 126 0 0 0
94 1 2 3 127 0 0 0
95 0 1 1 128 0 0 0
96 0 2 2 129 0 0 0
97 0 0 0 130 0 0 0
98 1 1 2 131 0 0 0
JUMLAH 381 479 860

139
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN BANJANG

JUMLAH PENDUDUK MENURUT USIA SEKOLAH


KELOMPOK UMUR
NO. DESA 4 - 6 th 7 - 12 th 13 - 15 th 16 - 18 th
L P L P L P L P
1 2 3 4 5 6

1 BANJANG 33 23 57 80 39 29 35 40

2 PATARIKAN 35 28 67 68 26 36 24 30

3 TELUK BULUH 15 15 43 36 22 13 27 27

4 PANDULANGAN 15 17 30 24 15 9 14 12

5 DANAU TERATI 11 15 21 25 5 8 11 10

6 GARUNGGANG 11 16 32 23 14 6 12 11

7 BARUH TABING 14 14 35 40 12 16 16 23

8 MURUNG PADANG 12 14 24 21 7 12 15 11

9 TELUK SARIKAT 16 8 28 29 13 14 18 11

10 BERINGIN 17 12 36 30 14 15 22 24

11 KALINTAMUI 19 18 53 59 28 17 33 33

12 PELANJUNGAN SARI 25 28 44 50 28 30 18 27

13 LOK BANGKAI 43 51 96 91 38 52 40 54

14 SUNGAI BAHADANGAN 18 23 39 37 19 27 19 18

15 KARIAS DALAM 20 22 44 49 28 29 23 23

16 RANTAU BUJUR 22 20 50 44 20 22 22 18

17 KALUDAN KECIL 32 25 69 67 32 33 32 34

18 KALUDAN BESAR 42 39 112 84 56 45 44 32

19 PAWALUTAN 34 24 63 54 29 23 43 24

20 PULAU DAMAR 34 35 71 59 32 48 35 37

JUMLAH 468 447 1.014 970 477 484 503 499

140
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN BANJANG

JUMLAH PENDUDUK MENURUT PENDIDIKAN


PENDIDIKAN

NO. DESA TIDAK / BELUM TAMAT SD


SLTP / SLTA / DIPLOMA DIPLOMA
BELUM TAMAT / STRATA I STRATA II STRATA III
SEDERAJAT SEDERAJAT II III
SEKOLAH SD SEDERAJAT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 BANJANG 330 177 402 161 80 15 1 21 1 0

2 PATARIKAN 329 137 391 182 168 5 3 36 1 0

3 TELUK BULUH 184 105 275 109 80 1 2 16 0 0

4 PANDULANGAN 152 81 254 43 38 0 2 10 0 0

5 DANAU TERATI 101 59 197 31 33 2 0 6 0 0

6 GARUNGGANG 123 44 189 80 41 1 0 13 0 0

7 BARUH TABING 162 104 200 83 53 4 1 27 0 0

8 MURUNG PADANG 123 84 242 48 30 0 0 7 0 0

9 TELUK SARIKAT 159 74 217 95 49 10 2 21 2 0

10 BERINGIN 178 91 202 72 59 9 3 25 0 0

11 KALINTAMUI 266 144 343 125 73 11 3 26 0 0

12 PELANJUNGAN SARI 241 124 358 131 79 5 4 29 0 0

13 LOK BANGKAI 450 213 420 270 264 13 12 89 4 0

14 SUNGAI BAHADANGAN 197 65 173 87 136 10 8 44 0 0

15 KARIAS DALAM 236 127 430 90 73 1 0 14 0 0

16 RANTAU BUJUR 223 114 319 97 79 2 0 14 3 0

17 KALUDAN KECIL 340 279 434 106 53 2 2 22 0 0

18 KALUDAN BESAR 462 212 638 229 189 7 3 49 0 0

19 PAWALUTAN 288 161 434 134 66 0 2 2 0 0

20 PULAU DAMAR 299 228 384 165 101 1 2 11 0 0

JUMLAH 4.843 2.623 6.502 2.338 1.744 99 50 482 11 0

141
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN BANJANG

• Laki-Laki

P E N D I D I K A N (Laki-Laki)

NO. DESA TIDAK / BELUM


TAMAT SD/ SLTP / SLTA / DIPLOMA DIPLOMA STRATA STRATA STRATA
BELUM TAMAT
SEDERAJAT SEDERAJAT SEDERAJAT II III I II III
SEKOLAH SD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 BANJANG 161 86 201 77 49 5 0 9 1 0

2 PATARIKAN 173 60 166 97 100 3 1 14 0 0

3 TELUK BULUH 100 58 135 53 45 1 0 7 0 0

4 PANDULANGAN 80 44 120 24 22 0 1 2 0 0

5 DANAU TERATI 44 36 92 23 21 1 0 2 0 0

6 GARUNGGANG 67 24 88 38 28 1 0 6 0 0

7 BARUH TABING 72 46 86 51 28 2 1 12 0 0

8 MURUNG PADANG 59 45 126 24 18 0 0 3 0 0

9 TELUK SARIKAT 85 40 104 53 29 3 1 10 2 0

10 BERINGIN 90 50 90 35 29 4 0 11 0 0

11 KALINTAMUI 142 73 154 71 45 4 2 11 0 0

12 PELANJUNGAN SARI 115 64 169 77 42 1 4 16 0 0

13 LOK BANGKAI 220 112 184 146 145 7 2 42 4 0

14 SUNGAI BAHADANGAN 88 32 72 51 74 2 2 22 0 0

15 KARIAS DALAM 115 66 207 60 45 0 0 4 0 0

16 RANTAU BUJUR 109 49 157 56 51 1 0 5 1 0

17 KALUDAN KECIL 178 144 229 50 32 2 0 9 0 0

18 KALUDAN BESAR 250 112 304 127 106 2 0 24 0 0

19 PAWALUTAN 165 80 225 66 47 0 0 1 0 0

20 PULAU DAMAR 141 113 195 87 65 1 1 4 0 0

JUMLAH 2.454 1.334 3.104 1.266 1.021 40 15 214 8 0

142
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN BANJANG

• Perempuan

P E N D I D I K A N (Perempuan)

NO. DESA TIDAK / BELUM


TAMAT SD/ SLTP / SLTA / DIPLOMA DIPLOMA STRATA STRATA STRATA
BELUM TAMAT
SEDERAJAT SEDERAJAT SEDERAJAT II III I II III
SEKOLAH SD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 BANJANG 169 91 201 84 31 10 1 12 0 0

2 PATARIKAN 156 77 225 85 68 2 2 22 1 0

3 TELUK BULUH 84 47 140 56 35 0 2 9 0 0

4 PANDULANGAN 72 37 134 19 16 0 1 8 0 0

5 DANAU TERATI 57 23 105 8 12 1 0 4 0 0

6 GARUNGGANG 56 20 101 42 13 0 0 7 0 0

7 BARUH TABING 90 58 114 32 25 2 0 15 0 0

8 MURUNG PADANG 64 39 116 24 12 0 0 4 0 0

9 TELUK SARIKAT 74 34 113 42 20 7 1 11 0 0

10 BERINGIN 88 41 112 37 30 5 3 14 0 0

11 KALINTAMUI 124 71 189 54 28 7 1 15 0 0

12 PELANJUNGAN SARI 126 60 189 54 37 4 0 13 0 0

14 SUNGAI BAHADANGAN 109 33 101 36 62 8 6 22 0 0

15 KARIAS DALAM 121 61 223 30 28 1 0 10 0 0

16 RANTAU BUJUR 114 65 162 41 28 1 0 9 2 0

17 KALUDAN KECIL 162 135 205 56 21 0 2 13 0 0

18 KALUDAN BESAR 212 100 334 102 83 5 3 25 0 0

19 PAWALUTAN 123 81 209 68 19 0 2 1 0 0

20 PULAU DAMAR 158 115 189 78 36 0 1 7 0 0

JUMLAH 2.389 1.289 3.398 1.072 723 59 35 268 3 0

143
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN BANJANG

JUMLAH PENDUDUK MENURUT PEKERJAAN


PEKERJAAN
AGAMA
NO. DESA BELUM APARATUR
TENAGA_ WIRA PERTANIAN _DAN_ PELAJAR_ TENAGA_
_TIDAK_ _PEJABAT NELAYAN PENSIUNAN LAINNYA
PENGAJAR SWASTA _PETERNAKAN KEPER MAHASISWA KESEHATAN
BEKERJA _NEGARA
CAYAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 BANJANG 344 25 3 270 202 1 0 192 1 4 146

2 PATARIKAN 356 23 3 421 18 2 2 174 0 4 249

3 TELUK BULUH 212 7 0 242 41 1 0 117 0 2 150

4 PANDULANGAN 171 6 0 180 28 1 0 60 1 0 133

5 DANAU TERATI 117 3 0 132 86 0 0 54 0 0 37

6 GARUNGGANG 128 5 0 166 48 0 0 54 0 2 88

7 BARUH TABING 172 13 0 175 79 0 0 85 2 0 108

8 MURUNG PADANG 124 3 0 188 97 0 0 81 0 0 41

9 TELUK SARIKAT 170 18 0 166 112 0 0 86 0 1 76

10 BERINGIN 177 16 0 212 58 0 0 104 0 2 70

11 KALINTAMUI 277 18 2 296 101 0 0 143 1 3 150

12 PELANJUNGAN SARI 255 26 0 270 80 0 0 171 0 1 168

13 LOK BANGKAI 484 56 3 573 37 0 2 280 1 5 294

14 SUNGAI BAHADANGAN 217 31 0 253 21 1 0 102 3 3 89

15 KARIAS DALAM 249 8 0 298 120 1 0 139 0 1 155

16 RANTAU BUJUR 225 8 2 258 92 0 1 112 0 3 150

17 KALUDAN KECIL 350 19 1 368 155 2 0 167 0 2 174

18 KALUDAN BESAR 481 46 3 463 232 0 0 244 2 3 315

19 PAWALUTAN 291 4 0 195 318 0 0 166 0 0 113

20 PULAU DAMAR 326 6 0 308 104 0 0 214 0 0 233

JUMLAH 5.126 341 17 5.434 2.029 9 5 2.745 11 36 2.939

144
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN BANJANG

• Laki-Laki

PEKERJAAN (Laki-Laki)
NO. DESA BELUM APARATUR AGAMA
TENAGA_ WIRA PERTANIAN_ PELAJAR_ TENAGA_
_TIDAK_ _PEJABAT NELAYAN _DAN_ PENSIUNAN LAINNYA
PENGAJAR SWASTA PETERNAKAN MAHASISWA KESEHATAN
BEKERJA _NEGARA KEPERCAYAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 BANJANG 172 16 1 200 98 1 0 97 0 4 0

2 PATARIKAN 189 11 2 308 10 2 2 88 0 2 0

3 TELUK BULUH 119 3 0 190 16 1 0 68 0 2 0

4 PANDULANGAN 92 5 0 143 14 1 0 38 0 0 0

5 DANAU TERATI 56 2 0 85 40 0 0 36 0 0 0

6 GARUNGGANG 70 3 0 124 19 0 0 35 0 1 0

7 BARUH TABING 76 9 0 133 35 0 0 44 1 0 0

8 MURUNG PADANG 60 2 0 112 49 0 0 52 0 0 0

9 TELUK SARIKAT 93 9 0 119 55 0 0 49 0 1 1

10 BERINGIN 97 7 0 124 26 0 0 52 0 2 1

11 KALINTAMUI 149 11 1 214 39 0 0 85 0 3 0

12 PELANJUNGAN SARI 120 14 0 213 39 0 0 101 0 1 0

13 LOK BANGKAI 235 31 2 409 19 0 2 159 0 4 1

14 SUNGAI BAHADANGAN 98 17 0 157 10 1 0 57 1 1 1

15 KARIAS DALAM 130 5 0 215 63 1 0 83 0 0 0

16 RANTAU BUJUR 111 4 1 186 54 0 1 69 0 3 0

17 KALUDAN KECIL 191 8 0 265 74 1 0 104 0 1 0

18 KALUDAN BESAR 265 32 2 361 111 0 0 152 0 2 0

19 PAWALUTAN 171 2 0 150 164 0 0 97 0 0 0

20 PULAU DAMAR 158 4 0 273 55 0 0 117 0 0 0

JUMLAH 2.652 195 9 3.981 990 8 5 1.583 2 27 4

145
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN BANJANG

• Perempuan

PEKERJAAN (Perempuan)
NO. DESA BELUM APARATUR AGAMA
TENAGA_ WIRA PERTANIAN PELAJAR_ TENAGA_
_TIDAK_ _PEJABAT NELAYAN _DAN_ PENSIUNAN LAINNYA
PENGAJAR SWASTA _PETERNAKAN MAHASISWA KESEHATAN
BEKERJA _NEGARA KEPERCAYAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 BANJANG 172 9 2 70 104 0 0 95 1 0 146

2 PATARIKAN 167 12 1 113 8 0 0 86 0 2 249

3 TELUK BULUH 93 4 0 52 25 0 0 49 0 0 150

4 PANDULANGAN 79 1 0 37 14 0 0 22 1 0 133

5 DANAU TERATI 61 1 0 47 46 0 0 18 0 0 37

6 GARUNGGANG 58 2 0 42 29 0 0 19 0 1 88

7 BARUH TABING 96 4 0 42 44 0 0 41 1 0 108

8 MURUNG PADANG 64 1 0 76 48 0 0 29 0 0 41

9 TELUK SARIKAT 77 9 0 47 57 0 0 37 0 0 75

10 BERINGIN 80 9 0 88 32 0 0 52 0 0 69

11 KALINTAMUI 128 7 1 82 62 0 0 58 1 0 150

12 PELANJUNGAN SARI 135 12 0 57 41 0 0 70 0 0 168

13 LOK BANGKAI 249 25 1 164 18 0 0 121 1 1 293

14 SUNGAI BAHADANGAN 119 14 0 96 11 0 0 45 2 2 88

15 KARIAS DALAM 119 3 0 83 57 0 0 56 0 1 155

16 RANTAU BUJUR 114 4 1 72 38 0 0 43 0 0 150

17 KALUDAN KECIL 159 11 1 103 81 1 0 63 0 1 174

18 KALUDAN BESAR 216 14 1 102 121 0 0 92 2 1 315

19 PAWALUTAN 120 2 0 45 154 0 0 69 0 0 113

20 PULAU DAMAR 168 2 0 35 49 0 0 97 0 0 233

JUMLAH 2.474 146 8 1.453 1.039 1 0 1.162 9 9 2.935

146
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN BANJANG

JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA


AGAMA
NO. DESA JUMLAH
ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA KHONG-HUCU KEPECAYAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 BANJANG 1.183 5 0 0 0 0 0 1.188

2 BARUH TABING 631 3 0 0 0 0 0 634

3 BERINGIN 639 0 0 0 0 0 0 639

4 DANAU TERATI 429 0 0 0 0 0 0 429

5 GARUNGGANG 491 0 0 0 0 0 0 491

6 KALINTAMUI 991 0 0 0 0 0 0 991

7 KALUDAN BESAR 1.789 0 0 0 0 0 0 1.789

8 KALUDAN KECIL 1.238 0 0 0 0 0 0 1.238

9 KARIAS DALAM 971 0 0 0 0 0 0 971

10 LOK BANGKAI 1.731 3 1 0 0 0 0 1.735

11 MURUNG PADANG 534 0 0 0 0 0 0 534

12 PANDULANGAN 579 1 0 0 0 0 0 580

13 PATARIKAN 1.252 0 0 0 0 0 0 1.252

14 PAWALUTAN 1.082 1 4 0 0 0 0 1.087

15 PELANJUNGAN SARI 971 0 0 0 0 0 0 971

16 PULAU DAMAR 1.191 0 0 0 0 0 0 1.191

17 RANTAU BUJUR 851 0 0 0 0 0 0 851

18 SUNGAI BAHADANGAN 720 0 0 0 0 0 0 720

19 TELUK BULUH 772 0 0 0 0 0 0 772

20 TELUK SARIKAT 629 0 0 0 0 0 0 629

JUMLAH 18.674 13 5 0 0 0 0 18.692

147
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN BANJANG

• Laki-Laki
A G A M A (Laki-Laki)
NO. DESA JUMLAH
ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA KHONG-HUCU KEPECAYAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 BANJANG 586 3 0 0 0 0 0 589

2 BARUH TABING 297 1 0 0 0 0 0 298

3 BERINGIN 309 0 0 0 0 0 0 309

4 DANAU TERATI 219 0 0 0 0 0 0 219

5 GARUNGGANG 252 0 0 0 0 0 0 252

6 KALINTAMUI 502 0 0 0 0 0 0 502

7 KALUDAN BESAR 925 0 0 0 0 0 0 925

8 KALUDAN KECIL 644 0 0 0 0 0 0 644

9 KARIAS DALAM 497 0 0 0 0 0 0 497

10 LOK BANGKAI 859 2 1 0 0 0 0 862

11 MURUNG PADANG 275 0 0 0 0 0 0 275

12 PANDULANGAN 292 1 0 0 0 0 0 293

13 PATARIKAN 614 0 0 0 0 0 0 614

14 PAWALUTAN 582 0 2 0 0 0 0 584

15 PELANJUNGAN SARI 488 0 0 0 0 0 0 488

16 PULAU DAMAR 607 0 0 0 0 0 0 607

17 RANTAU BUJUR 429 0 0 0 0 0 0 429

18 SUNGAI BAHADANGAN 343 0 0 0 0 0 0 343

19 TELUK BULUH 399 0 0 0 0 0 0 399

20 TELUK SARIKAT 327 0 0 0 0 0 0 327

JUMLAH 9.446 7 3 0 0 0 0 9.456

148
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN BANJANG

• Perempuan

A G A M A (Perempuan)
NO. DESA JUMLAH
ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA KHONG-HUCU KEPECAYAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 BANJANG 597 2 0 0 0 0 0 599

2 BARUH TABING 334 2 0 0 0 0 0 336

3 BERINGIN 330 0 0 0 0 0 0 330

4 DANAU TERATI 210 0 0 0 0 0 0 210

5 GARUNGGANG 239 0 0 0 0 0 0 239

6 KALINTAMUI 489 0 0 0 0 0 0 489

7 KALUDAN BESAR 864 0 0 0 0 0 0 864

8 KALUDAN KECIL 594 0 0 0 0 0 0 594

9 KARIAS DALAM 474 0 0 0 0 0 0 474

10 LOK BANGKAI 872 1 0 0 0 0 0 873

11 MURUNG PADANG 259 0 0 0 0 0 0 259

12 PANDULANGAN 287 0 0 0 0 0 0 287

13 PATARIKAN 638 0 0 0 0 0 0 638

14 PAWALUTAN 500 1 2 0 0 0 0 503

15 PELANJUNGAN SARI 483 0 0 0 0 0 0 483

16 PULAU DAMAR 584 0 0 0 0 0 0 584

17 RANTAU BUJUR 422 0 0 0 0 0 0 422

18 SUNGAI BAHADANGAN 377 0 0 0 0 0 0 377

19 TELUK BULUH 373 0 0 0 0 0 0 373

20 TELUK SARIKAT 302 0 0 0 0 0 0 302

JUMLAH 9.228 6 2 0 0 0 0 9.236

149
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN BANJANG

JUMLAH PENDUDUK MENURUT GOLONGAN DARAH


GOLONGAN DARAH

NO. DESA A A B B AB AB O O JUMLAH


A B AB O TDK TH
PLUS MIN PLUS MIN PLUS MIN PLUS MIN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 BANJANG 11 20 4 20 0 1 0 0 0 0 0 0 1.132 1.188

2 PATARIKAN 36 38 11 31 0 0 0 0 0 0 0 2 1.134 1.252

3 TELUK BULUH 2 9 2 12 0 0 0 0 1 0 2 0 744 772

4 PANDULANGAN 4 8 4 5 0 0 1 0 0 0 0 1 557 580

5 DANAU TERATI 0 2 2 5 0 0 0 0 0 0 1 0 419 429

6 GARUNGGANG 2 7 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 476 491

7 BARUH TABING 8 13 2 23 0 0 2 0 0 0 1 0 585 634

8 MURUNG PADANG 1 6 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 522 534

9 TELUK SARIKAT 9 24 9 22 0 0 0 0 0 0 0 0 565 629

10 BERINGIN 7 13 2 16 0 0 0 0 0 0 0 0 601 639

11 KALINTAMUI 14 13 2 13 0 1 0 0 0 0 1 0 947 991

12 PELANJUNGAN SARI 7 12 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 936 971

13 LOK BANGKAI 32 32 6 53 0 0 0 2 0 0 0 0 1.610 1.735

14 SUNGAI BAHADANGAN 15 24 7 28 0 0 0 0 0 0 1 1 644 720

15 KARIAS DALAM 6 5 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 949 971

16 RANTAU BUJUR 4 13 3 17 0 0 0 0 1 0 0 0 813 851

17 KALUDAN KECIL 6 6 2 11 0 0 0 0 0 0 0 1 1.212 1.238

18 KALUDAN BESAR 18 34 5 46 1 0 1 0 0 0 0 1 1.683 1.789

19 PAWALUTAN 14 11 5 11 0 0 0 0 0 0 0 4 1.042 1.087

20 PULAU DAMAR 10 10 2 12 5 0 3 0 1 0 3 1 1.144 1.191

JUMLAH 206 300 78 353 6 2 7 2 3 0 9 11 17.715 18.692

150
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN BANJANG

• Laki-Laki

G O L O N G A N D A R A H (Laki-Laki)

NO. DESA A A B B AB AB O O TDK JUMLAH


A B AB O
PLUS MIN PLUS MIN PLUS MIN PLUS MIN TH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 BANJANG 3 13 4 13 0 1 0 0 0 0 0 0 555 589

2 PATARIKAN 21 17 3 20 0 0 0 0 0 0 0 0 553 614

3 TELUK BULUH 1 6 2 8 0 0 0 0 0 0 1 0 381 399

4 PANDULANGAN 3 3 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 282 293

5 DANAU TERATI 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 215 219

6 GARUNGGANG 2 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 241 252

7 BARUH TABING 6 8 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 273 298

8 MURUNG PADANG 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 268 275

9 TELUK SARIKAT 7 14 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 293 327

10 BERINGIN 1 10 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 287 309

11 KALINTAMUI 6 7 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 484 502

12 PELANJUNGAN SARI 4 6 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 470 488

13 LOK BANGKAI 18 14 2 35 0 0 0 1 0 0 0 0 792 862

14 SUNGAI BAHADANGAN 9 12 3 12 0 0 0 0 0 0 1 0 306 343

15 KARIAS DALAM 3 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 485 497

16 RANTAU BUJUR 1 6 3 8 0 0 0 0 1 0 0 0 410 429

17 KALUDAN KECIL 4 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 1 631 644

18 KALUDAN BESAR 11 21 1 27 1 0 1 0 0 0 0 1 862 925

19 PAWALUTAN 8 8 3 6 0 0 0 0 0 0 0 1 558 584

20 PULAU DAMAR 4 7 1 7 2 0 1 0 1 0 2 0 582 607

JUMLAH 113 166 41 191 3 1 3 1 2 0 4 3 8.928 9.456

151
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN BANJANG

• Perempuan

G O L O N G A N D A R A H (Perempuan)

NO. DESA A A B B AB AB O O TDK JUMLAH


A B AB O
PLUS MIN PLUS MIN PLUS MIN PLUS MIN TH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 BANJANG 8 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 577 599

2 PATARIKAN 15 21 8 11 0 0 0 0 0 0 0 2 581 638

3 TELUK BULUH 1 3 0 4 0 0 0 0 1 0 1 0 363 373

4 PANDULANGAN 1 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 275 287

5 DANAU TERATI 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 204 210

6 GARUNGGANG 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 235 239

7 BARUH TABING 2 5 1 13 0 0 2 0 0 0 1 0 312 336

8 MURUNG PADANG 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 254 259

9 TELUK SARIKAT 2 10 5 13 0 0 0 0 0 0 0 0 272 302

10 BERINGIN 6 3 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 314 330

11 KALINTAMUI 8 6 2 8 0 1 0 0 0 0 1 0 463 489

12 PELANJUNGAN SARI 3 6 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 466 483

13 LOK BANGKAI 14 18 4 18 0 0 0 1 0 0 0 0 818 873

14 SUNGAI BAHADANGAN 6 12 4 16 0 0 0 0 0 0 0 1 338 377

15 KARIAS DALAM 3 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 464 474

16 RANTAU BUJUR 3 7 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 403 422

17 KALUDAN KECIL 2 4 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 581 594

18 KALUDAN BESAR 7 13 4 19 0 0 0 0 0 0 0 0 821 864

19 PAWALUTAN 6 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 3 484 503

20 PULAU DAMAR 6 3 1 5 3 0 2 0 0 0 1 1 562 584

JUMLAH 93 134 37 162 3 1 4 1 1 0 5 8 8.787 9.236

152
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN BANJANG

JUMLAH PENDUDUK MENURUT USIA 0-18 TAHUN


UMUR 0-18 TAHUN
NO. DESA
LAKI LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 2 3 4 5

1 BANJANG 195 194 389

2 PATARIKAN 186 189 375

3 TELUK BULUH 130 111 241

4 PANDULANGAN 93 80 173

5 DANAU TERATI 57 71 128

6 GARUNGGANG 84 68 152

7 BARUH TABING 94 114 208

8 MURUNG PADANG 76 77 153

9 TELUK SARIKAT 98 84 182

10 BERINGIN 105 102 207

11 KALINTAMUI 159 144 303

12 PELANJUNGAN SARI 140 161 301

13 LOK BANGKAI 272 293 565

14 SUNGAI BAHADANGAN 113 131 244

15 KARIAS DALAM 142 133 275

16 RANTAU BUJUR 131 129 260

17 KALUDAN KECIL 206 188 394

18 KALUDAN BESAR 302 239 541

19 PAWALUTAN 203 148 351

20 PULAU DAMAR 206 211 417

JUMLAH 2.992 2.867 5.859

153
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
8. KECAMATAN HAUR GADING

JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN HAUR GADING


JENIS KELAMIN
NO. KODE WILAYAH DESA JUMLAH
LAKI LAKI PEREMPUAN
1 2 3 4 5 6

1 6308082001 PALIMBANGAN 791 828 1.619

2 6308082002 PALIMBANGAN GUSTI 807 835 1.642

3 6308082003 PALIMBANG SARI 480 506 986

4 6308082004 BAYUR 752 776 1.528

5 6308082005 LOK SUGA 393 420 813

6 6308082006 SUNGAI LIMAS 576 576 1.152

7 6308082007 PIHAUNG 485 516 1.001

8 6308082008 SUNGAI BINUANG 375 374 749

9 6308082009 JINGAH BUJUR 330 375 705

10 6308082010 HAUR GADING 237 266 503

11 6308082011 KERAMAT 380 410 790

12 6308082012 TAMBAK SARI PANJI 304 301 605

13 6308082013 PULANTANI 300 310 610

14 6308082014 WARINGIN 287 336 623

15 6308082015 TANGKAWANG 432 444 876

16 6308082016 TUHURAN 314 327 641

17 6308082019 TELUK HAUR 244 251 495

18 6308082019 PANAWAKAN 688 653 1.341

JUMLAH 8.175 8.504 16.679

154
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN HAUR GADING

JUMLAH WAJIB KTP DAN KEPALA KELUARGA

JUMLAH KEPALA
NO. KODE WILAYAH DESA JUMLAH WAJIB KTP
KELUARGA

1 2 3 4 5

1 6308082001 PALIMBANGAN 1.143 531

2 6308082002 PALIMBANGAN GUSTI 1.194 510

3 6308082003 PALIMBANG SARI 713 315

4 6308082004 BAYUR 1.094 489

5 6308082005 LOK SUGA 580 274

6 6308082006 SUNGAI LIMAS 849 363

7 6308082007 PIHAUNG 745 332

8 6308082008 SUNGAI BINUANG 533 239

9 6308082009 JINGAH BUJUR 542 239

10 6308082010 HAUR GADING 387 195

11 6308082011 KERAMAT 594 281

12 6308082012 TAMBAK SARI PANJI 466 205

13 6308082013 PULANTANI 469 237

14 6308082014 WARINGIN 475 215

15 6308082015 TANGKAWANG 624 289

16 6308082016 TUHURAN 496 215

17 6308082019 TELUK HAUR 376 168

18 6308082019 PANAWAKAN 955 426

JUMLAH 12.235 5.523

155
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN HAUR GADING

JUMLAH PENDUDUK MENURUT UMUR TUNGGAL


USIA L P JUMLAH USIA L P JUMLAH
1 2 3 4 1 2 3 4

0 72 63 135 33 115 134 249


1 128 114 242 34 140 119 259
2 130 142 272 35 133 135 268
3 123 140 263 36 140 143 283
4 129 126 255 37 141 132 273
5 132 132 264 38 124 139 263
6 141 129 270 39 125 133 258
7 154 146 300 40 137 147 284
8 159 155 314 41 144 116 260
9 140 158 298 42 125 141 266
10 162 150 312 43 116 121 237
11 134 130 264 44 98 108 206
12 151 140 291 45 109 130 239
13 157 127 284 46 111 130 241
14 140 137 277 47 105 108 213
15 135 142 277 48 100 118 218
16 122 100 222 49 109 109 218
17 143 108 251 50 97 132 229
18 146 136 282 51 107 113 220
19 157 151 308 52 109 125 234
20 141 108 249 53 79 96 175
21 133 147 280 54 72 115 187
22 163 123 286 55 85 114 199
23 147 128 275 56 96 93 189
24 122 118 240 57 71 103 174
25 105 125 230 58 80 67 147
26 123 120 243 59 77 79 156
27 141 119 260 60 77 95 172
28 145 114 259 61 65 81 146
29 138 137 275 62 62 94 156
30 136 145 281 63 61 74 135
31 115 136 251 64 37 66 103
32 146 145 291 65 63 88 151
JUMLAH 7.820 7.989 15.809

156
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN HAUR GADING

USIA L P JUMLAH USIA L P JUMLAH


1 2 3 4 1 2 3 4

66 51 53 104 99 0 0 0
67 34 51 85 100 0 0 0
68 40 40 80 101 1 0 1
69 33 36 69 102 0 0 0
70 21 39 60 103 0 0 0
71 20 42 62 104 0 0 0
72 20 42 62 105 0 0 0
73 23 22 45 106 0 0 0
74 12 23 35 107 0 0 0
75 19 31 50 108 0 0 0
76 15 28 43 109 0 0 0
77 8 14 22 110 0 0 0
78 4 17 21 111 0 0 0
79 9 10 19 112 0 0 0
80 10 18 28 113 0 0 0
81 6 8 14 114 0 0 0
82 9 12 21 115 0 0 0
83 7 4 11 116 0 0 0
84 2 5 7 117 0 0 0
85 2 7 9 118 0 0 0
86 3 3 6 119 0 0 0
87 1 1 2 120 0 0 0
88 2 1 3 121 0 0 0
89 0 1 1 122 0 0 0
90 1 4 5 123 0 0 0
91 1 3 4 124 0 0 0
92 0 0 0 125 0 0 0
93 1 0 1 126 0 0 0
94 0 0 0 127 0 0 0
95 0 0 0 128 0 0 0
96 0 0 0 129 0 0 0
97 0 0 0 130 0 0 0
98 0 0 0 131 0 0 0
JUMLAH 355 515 870

157
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN HAUR GADING

JUMLAH PENDUDUK MENURUT USIA SEKOLAH


KELOMPOK UMUR

NO. DESA 4 - 6 th 7 - 12 th 13 - 15 th 16 - 18 th

L P L P L P L P
1 2 3 4 5 6

1 PALIMBANGAN 39 42 94 88 48 44 35 31

2 PALIMBANGAN GUSTI 38 42 95 93 47 45 55 38

3 PALIMBANG SARI 24 27 47 55 22 26 28 16

4 BAYUR 35 30 92 79 45 45 36 40

5 LOK SUGA 24 25 47 38 23 25 14 19

6 SUNGAI LIMAS 26 22 69 58 29 29 24 29

7 PIHAUNG 31 19 39 55 19 16 20 19

8 SUNGAI BINUANG 20 26 36 44 30 20 12 12

9 JINGAH BUJUR 16 13 23 42 17 13 16 13

10 HAUR GADING 13 9 32 16 6 7 12 12

11 KERAMAT 17 15 41 35 20 21 22 18

12 TAMBAK SARI PANJI 9 8 31 32 13 14 16 13

13 PULANTANI 12 13 35 28 16 5 13 8

14 WARINGIN 12 13 23 42 9 16 12 10

15 TANGKAWANG 27 21 51 49 13 25 29 11

16 TUHURAN 12 15 35 31 13 12 18 13

17 TELUK HAUR 10 14 28 23 12 9 10 10

18 PANAWAKAN 37 33 82 71 50 34 39 32

JUMLAH 402 387 900 879 432 406 411 344

158
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN HAUR GADING

JUMLAH PENDUDUK MENURUT PENDIDIKAN


PENDIDIKAN

NO. DESA TIDAK / BELUM


TAMAT SD / SLTP / SLTA / DIPLOMA DIPLOMA STRATA STRATA STRATA
BELUM TAMAT
SEDERAJAT SEDERAJAT SEDERAJAT II III I II III
SEKOLAH SD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 PALIMBANGAN 448 230 439 156 168 10 30 132 6 0

2 PALIMBANGAN GUSTI 458 189 626 168 145 3 9 44 0 0

3 PALIMBANG SARI 275 99 329 108 108 5 12 48 2 0

4 BAYUR 400 164 271 200 256 31 23 173 10 0

5 LOK SUGA 234 87 275 99 76 8 3 31 0 0

6 SUNGAI LIMAS 317 123 515 104 74 4 2 12 1 0

7 PIHAUNG 269 93 323 127 127 4 2 55 1 0

8 SUNGAI BINUANG 198 78 323 78 54 2 4 12 0 0

9 JINGAH BUJUR 199 90 238 81 70 0 2 25 0 0

10 HAUR GADING 111 55 193 80 44 2 1 17 0 0

11 KERAMAT 205 57 304 98 88 4 2 31 1 0

12 TAMBAK SARI PANJI 146 112 180 80 60 2 3 21 1 0

13 PULANTANI 138 38 278 61 63 0 3 29 0 0

14 WARINGIN 145 59 272 68 57 4 1 16 1 0

15 TANGKAWANG 250 96 367 95 56 1 1 10 0 0

16 TUHURAN 152 69 329 56 28 0 2 5 0 0

17 TELUK HAUR 113 53 239 48 35 0 0 7 0 0

18 PANAWAKAN 388 161 589 137 49 1 0 16 0 0

JUMLAH 4.446 1.853 6.090 1.844 1.558 81 100 684 23 0

159
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN HAUR GADING

• Laki-Laki

P E N D I D I K A N (Laki-Laki)

NO. DESA TIDAK / BELUM


TAMAT SD/ SLTP / SLTA / DIPLOMA DIPLOMA STRATA STRATA STRATA
BELUM TAMAT
SEDERAJAT SEDERAJAT SEDERAJAT II III I II III
SEKOLAH SD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 PALIMBANGAN 215 123 198 80 93 2 11 66 3 0

2 PALIMBANGAN GUSTI 244 97 277 95 73 0 3 18 0 0

3 PALIMBANG SARI 133 51 155 58 57 4 3 18 1 0

4 BAYUR 206 82 120 107 133 10 12 77 5 0

5 LOK SUGA 114 40 127 51 44 3 1 13 0 0

6 SUNGAI LIMAS 167 59 247 55 40 3 1 4 0 0

7 PIHAUNG 141 49 135 57 74 2 2 24 1 0

8 SUNGAI BINUANG 94 40 155 47 30 2 2 5 0 0

9 JINGAH BUJUR 81 48 101 48 40 0 1 11 0 0

10 HAUR GADING 57 23 82 41 25 1 0 8 0 0

11 KERAMAT 103 35 115 59 50 1 1 15 1 0

12 TAMBAK SARI PANJI 75 55 87 37 35 2 1 12 0 0

13 PULANTANI 75 28 111 40 31 0 1 14 0 0

14 WARINGIN 66 26 109 45 31 0 1 8 1 0

15 TANGKAWANG 123 53 166 50 34 0 0 6 0 0

16 TUHURAN 80 35 140 40 17 0 1 1 0 0

17 TELUK HAUR 54 28 108 32 18 0 0 4 0 0

18 PANAWAKAN 216 91 275 69 28 0 0 9 0 0

JUMLAH 2.244 963 2.708 1.011 853 30 41 313 12 0

160
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN HAUR GADING

• Perempuan

P E N D I D I K A N (Perempuan)

NO. DESA TIDAK / BELUM


TAMAT SD/ SLTP / SLTA / DIPLOMA DIPLOMA STRATA STRATA STRATA
BELUM TAMAT
SEDERAJAT SEDERAJAT SEDERAJAT II III I II III
SEKOLAH SD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 PALIMBANGAN 233 107 241 76 75 8 19 66 3 0

2 PALIMBANGAN GUSTI 214 92 349 73 72 3 6 26 0 0

3 PALIMBANG SARI 142 48 174 50 51 1 9 30 1 0

4 BAYUR 194 82 151 93 123 21 11 96 5 0

5 LOK SUGA 120 47 148 48 32 5 2 18 0 0

6 SUNGAI LIMAS 150 64 268 49 34 1 1 8 1 0

7 PIHAUNG 128 44 188 70 53 2 0 31 0 0

8 SUNGAI BINUANG 104 38 168 31 24 0 2 7 0 0

9 JINGAH BUJUR 118 42 137 33 30 0 1 14 0 0

10 HAUR GADING 54 32 111 39 19 1 1 9 0 0

11 KERAMAT 102 22 189 39 38 3 1 16 0 0

12 TAMBAK SARI PANJI 71 57 93 43 25 0 2 9 1 0

13 PULANTANI 63 10 167 21 32 0 2 15 0 0

14 WARINGIN 79 33 163 23 26 4 0 8 0 0

15 TANGKAWANG 127 43 201 45 22 1 1 4 0 0

16 TUHURAN 72 34 189 16 11 0 1 4 0 0

17 TELUK HAUR 59 25 131 16 17 0 0 3 0 0

18 PANAWAKAN 172 70 314 68 21 1 0 7 0 0

JUMLAH 2.202 890 3.382 833 705 51 59 371 11 0

161
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN HAUR GADING

JUMLAH PENDUDUK MENURUT PEKERJAAN


PEKERJAAN
PERTANI AGAMA
NO. DESA BELUM APARATUR TENAGA_
TENAGA WIRASW AN_ _DAN_ PELAJAR_M PENSIUN
_TIDAK_ _PEJABAT NELAYAN KESEHAT LAINNYA
_PENGAJAR ASTA PETERNA KEPERCA AHASISWA AN
BEKERJA _NEGARA AN
KAN YAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 PALIMBANGAN 455 79 14 455 143 0 1 217 6 6 243

2 PALIMBANGAN GUSTI 475 15 3 420 165 1 0 237 1 1 324

3 PALIMBANG SARI 293 29 0 295 39 0 0 126 1 4 199

4 BAYUR 424 148 8 421 31 0 0 254 3 9 230

5 LOK SUGA 271 18 4 167 87 8 1 62 0 3 192

6 SUNGAI LIMAS 335 9 0 520 24 0 1 155 2 2 104

7 PIHAUNG 282 17 4 266 134 0 0 141 0 7 150

8 SUNGAI BINUANG 204 7 0 148 104 2 0 123 1 0 160

9 JINGAH BUJUR 193 11 0 119 184 0 0 99 0 0 99

10 HAUR GADING 110 7 3 141 87 1 0 79 1 0 74

11 KERAMAT 213 12 2 241 65 0 0 127 0 0 130

12 TAMBAK SARI PANJI 162 4 2 137 128 0 0 94 0 2 76

13 PULANTANI 149 9 1 237 86 0 0 78 0 1 49

14 WARINGIN 170 8 3 144 157 1 0 68 0 2 70

15 TANGKAWANG 275 3 1 235 130 0 0 100 0 0 132

16 TUHURAN 173 2 0 105 209 2 0 92 1 0 57

17 TELUK HAUR 124 1 0 177 42 0 0 72 0 1 78

18 PANAWAKAN 415 5 4 265 331 0 2 161 0 0 158

JUMLAH 4.723 384 49 4.493 2.146 15 5 2.285 16 38 2.525

162
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN HAUR GADING

• Laki-Laki
PEKERJAAN (Laki-Laki)
NO. DESA BELUM APARATUR
TENAGA_ WIRA PERTANIAN_
AGAMA
PELAJAR_ TENAGA_
_TIDAK_ _PEJABAT NELAYAN _DAN_ PENSIUNAN LAINNYA
PENGAJAR SWASTA PETERNAKAN MAHASISWA KESEHATAN
BEKERJA _NEGARA KEPERCAYAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 PALIMBANGAN 220 53 6 316 67 0 1 123 2 3 0

2 PALIMBANGAN GUSTI 256 8 2 313 99 1 0 128 0 0 0

3 PALIMBANG SARI 144 17 0 225 24 0 0 68 0 2 0

4 BAYUR 217 76 4 290 18 0 0 139 1 7 0

5 LOK SUGA 134 8 1 143 66 5 1 33 0 2 0

6 SUNGAI LIMAS 175 5 0 293 11 0 1 86 1 2 2

7 PIHAUNG 150 10 0 184 59 0 0 75 0 6 1

8 SUNGAI BINUANG 100 5 0 124 70 1 0 75 0 0 0

9 JINGAH BUJUR 89 9 0 83 80 0 0 69 0 0 0

10 HAUR GADING 60 5 2 90 34 1 0 45 0 0 0

11 KERAMAT 109 7 0 158 26 0 0 79 0 0 1

12 TAMBAK SARI PANJI 84 3 1 106 56 0 0 53 0 1 0

13 PULANTANI 85 6 0 128 27 0 0 53 0 1 0

14 WARINGIN 77 5 2 99 62 1 0 40 0 1 0

15 TANGKAWANG 138 2 0 174 50 0 0 67 0 0 1

16 TUHURAN 96 2 0 83 83 2 0 48 0 0 0

17 TELUK HAUR 60 1 0 111 24 0 0 47 0 1 0

18 PANAWAKAN 238 3 1 196 157 0 1 91 0 0 1

JUMLAH 2.432 225 19 3.116 1.013 11 4 1.319 4 26 6

163
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN HAUR GADING

• Perempuan

PEKERJAAN (Perempuan)
NO. DESA BELUM APARATUR
TENAGA WIRA PERTANIAN
AGAMA
PELAJAR_ TENAGA_
_TIDAK _PEJABAT NELAYAN _DAN_ PENSIUNAN LAINNYA
_PENGAJAR SWASTA _PETERNAKAN MAHASISWA KESEHATAN
_BEKERJA _NEGARA KEPERCAYAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 PALIMBANGAN 235 26 8 139 76 0 0 94 4 3 243

2 PALIMBANGAN GUSTI 219 7 1 107 66 0 0 109 1 1 324

3 PALIMBANG SARI 149 12 0 70 15 0 0 58 1 2 199

4 BAYUR 207 72 4 131 13 0 0 115 2 2 230

5 LOK SUGA 137 10 3 24 21 3 0 29 0 1 192

6 SUNGAI LIMAS 160 4 0 227 13 0 0 69 1 0 102

7 PIHAUNG 132 7 4 82 75 0 0 66 0 1 149

8 SUNGAI BINUANG 104 2 0 24 34 1 0 48 1 0 160

9 JINGAH BUJUR 104 2 0 36 104 0 0 30 0 0 99

10 HAUR GADING 50 2 1 51 53 0 0 34 1 0 74

11 KERAMAT 104 5 2 83 39 0 0 48 0 0 129

12 TAMBAK SARI PANJI 78 1 1 31 72 0 0 41 0 1 76

13 PULANTANI 64 3 1 109 59 0 0 25 0 0 49

14 WARINGIN 93 3 1 45 95 0 0 28 0 1 70

15 TANGKAWANG 137 1 1 61 80 0 0 33 0 0 131

16 TUHURAN 77 0 0 22 126 0 0 44 1 0 57

17 TELUK HAUR 64 0 0 66 18 0 0 25 0 0 78

18 PANAWAKAN 177 2 3 69 174 0 1 70 0 0 157

JUMLAH 2.291 159 30 1.377 1.133 4 1 966 12 12 2.519

164
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN HAUR GADING

JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA


AGAMA
NO. DESA JUMLAH
ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA KHONG-HUCU KEPECAYAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 BAYUR 1.528 0 0 0 0 0 0 1.528

2 HAUR GADING 503 0 0 0 0 0 0 503

3 JINGAH BUJUR 705 0 0 0 0 0 0 705

4 KERAMAT 790 0 0 0 0 0 0 790

5 LOK SUGA 813 0 0 0 0 0 0 813

6 PALIMBANG SARI 986 0 0 0 0 0 0 986

7 PALIMBANGAN 1.607 8 4 0 0 0 0 1.619

8 PALIMBANGAN GUSTI 1.642 0 0 0 0 0 0 1.642

9 PANAWAKAN 1.341 0 0 0 0 0 0 1.341

10 PIHAUNG 1.001 0 0 0 0 0 0 1.001

11 PULANTANI 610 0 0 0 0 0 0 610

12 SUNGAI BINUANG 749 0 0 0 0 0 0 749

13 SUNGAI LIMAS 1.149 3 0 0 0 0 0 1.152

14 TAMBAK SARI PANJI 605 0 0 0 0 0 0 605

15 TANGKAWANG 876 0 0 0 0 0 0 876

16 TELUK HAUR 495 0 0 0 0 0 0 495

17 TUHURAN 641 0 0 0 0 0 0 641

18 WARINGIN 623 0 0 0 0 0 0 623

JUMLAH 16.664 11 4 0 0 0 0 16.679

165
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN HAUR GADING

• Laki-Laki

A G A M A (Laki-Laki)
NO. DESA JUMLAH
ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA KHONG-HUCU KEPECAYAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 BAYUR 752 0 0 0 0 0 0 752

2 HAUR GADING 237 0 0 0 0 0 0 237

3 JINGAH BUJUR 330 0 0 0 0 0 0 330

4 KERAMAT 380 0 0 0 0 0 0 380

5 LOK SUGA 393 0 0 0 0 0 0 393

6 PALIMBANG SARI 480 0 0 0 0 0 0 480

7 PALIMBANGAN 784 4 3 0 0 0 0 791

8 PALIMBANGAN GUSTI 807 0 0 0 0 0 0 807

9 PANAWAKAN 688 0 0 0 0 0 0 688

10 PIHAUNG 485 0 0 0 0 0 0 485

11 PULANTANI 300 0 0 0 0 0 0 300

12 SUNGAI BINUANG 375 0 0 0 0 0 0 375

13 SUNGAI LIMAS 574 2 0 0 0 0 0 576

14 TAMBAK SARI PANJI 304 0 0 0 0 0 0 304

15 TANGKAWANG 432 0 0 0 0 0 0 432

16 TELUK HAUR 244 0 0 0 0 0 0 244

17 TUHURAN 314 0 0 0 0 0 0 314

18 WARINGIN 287 0 0 0 0 0 0 287

JUMLAH 8.166 6 3 0 0 0 0 8.175

166
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN HAUR GADING

• Perempuan

A G A M A (Perempuan)
NO. DESA JUMLAH
ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA KHONG-HUCU KEPECAYAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 BAYUR 776 0 0 0 0 0 0 776

2 HAUR GADING 266 0 0 0 0 0 0 266

3 JINGAH BUJUR 375 0 0 0 0 0 0 375

4 KERAMAT 410 0 0 0 0 0 0 410

5 LOK SUGA 420 0 0 0 0 0 0 420

6 PALIMBANG SARI 506 0 0 0 0 0 0 506

7 PALIMBANGAN 823 4 1 0 0 0 0 828

8 PALIMBANGAN GUSTI 835 0 0 0 0 0 0 835

9 PANAWAKAN 653 0 0 0 0 0 0 653

10 PIHAUNG 516 0 0 0 0 0 0 516

11 PULANTANI 310 0 0 0 0 0 0 310

12 SUNGAI BINUANG 374 0 0 0 0 0 0 374

13 SUNGAI LIMAS 575 1 0 0 0 0 0 576

14 TAMBAK SARI PANJI 301 0 0 0 0 0 0 301

15 TANGKAWANG 444 0 0 0 0 0 0 444

16 TELUK HAUR 251 0 0 0 0 0 0 251

17 TUHURAN 327 0 0 0 0 0 0 327

18 WARINGIN 336 0 0 0 0 0 0 336

JUMLAH 8.498 5 1 0 0 0 0 8.504

167
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN HAUR GADING

JUMLAH PENDUDUK MENURUT GOLONGAN DARAH


GOLONGAN DARAH
NO. DESA A A B B AB AB O O
A B AB O
PLUS MIN PLUS MIN PLUS MIN PLUS MIN
TDK TH JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 PALIMBANGAN 53 122 25 87 0 0 0 0 0 0 0 0 1.332 1.619

2 PALIMBANGAN GUSTI 14 15 9 21 2 0 0 0 0 0 0 0 1.581 1.642

3 PALIMBANG SARI 28 14 4 17 0 0 0 0 0 0 0 0 923 986

4 BAYUR 88 88 24 99 1 0 0 0 1 1 1 1 1.224 1.528

5 LOK SUGA 10 18 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 769 813

6 SUNGAI LIMAS 21 16 4 14 0 0 1 0 0 0 2 0 1.094 1.152

7 PIHAUNG 12 8 6 16 0 0 0 0 0 0 0 0 959 1.001

8 SUNGAI BINUANG 3 10 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 730 749

9 JINGAH BUJUR 3 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 1 689 705

10 HAUR GADING 9 14 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 471 503

11 KERAMAT 6 4 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 773 790

12 TAMBAK SARI PANJI 8 1 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 587 605

13 PULANTANI 13 8 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 576 610

14 WARINGIN 16 11 4 11 1 0 0 0 0 0 0 1 579 623

15 TANGKAWANG 6 3 2 3 0 0 0 0 0 0 1 1 860 876

16 TUHURAN 12 7 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 611 641

17 TELUK HAUR 2 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 484 495

18 PANAWAKAN 10 16 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 1.298 1.341

JUMLAH 314 363 95 352 4 0 1 0 1 1 4 4 15.540 16.679

168
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN HAUR GADING

• Laki-Laki

GOLONGAN DARAH
NO. DESA A A B B AB AB O O TDK
A B AB O
PLUS MIN PLUS MIN PLUS MIN PLUS MIN TH
JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 PALIMBANGAN 17 52 14 45 0 0 0 0 0 0 0 0 663 791

2 PALIMBANGAN GUSTI 7 5 4 12 1 0 0 0 0 0 0 0 778 807

3 PALIMBANG SARI 11 9 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 450 480

4 BAYUR 43 45 16 48 0 0 0 0 1 1 1 0 597 752

5 LOK SUGA 6 8 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 372 393

6 SUNGAI LIMAS 8 5 3 7 0 0 0 0 0 0 2 0 551 576

7 PIHAUNG 8 3 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 460 485

8 SUNGAI BINUANG 1 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 365 375

9 JINGAH BUJUR 3 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 1 316 330

10 HAUR GADING 4 11 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 215 237

11 KERAMAT 3 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 373 380

12 TAMBAK SARI PANJI 6 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 292 304

13 PULANTANI 6 4 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 282 300

14 WARINGIN 8 7 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 264 287

15 TANGKAWANG 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 426 432

16 TUHURAN 6 2 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 299 314

17 TELUK HAUR 2 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 236 244

18 PANAWAKAN 3 11 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 669 688

JUMLAH 144 172 57 186 2 0 0 0 1 1 3 1 7.608 8.175

169
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN HAUR GADING

• Perempuan

GOLONGAN DARAH
NO. DESA A A B B AB AB O O
A B AB O
PLUS MIN PLUS MIN PLUS MIN PLUS MIN
TDK TH JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 PALIMBANGAN 36 70 11 42 0 0 0 0 0 0 0 0 669 828

2 PALIMBANGAN GUSTI 7 10 5 9 1 0 0 0 0 0 0 0 803 835

3 PALIMBANG SARI 17 5 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 473 506

4 BAYUR 45 43 8 51 1 0 0 0 0 0 0 1 627 776

5 LOK SUGA 4 10 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 397 420

6 SUNGAI LIMAS 13 11 1 7 0 0 1 0 0 0 0 0 543 576

7 PIHAUNG 4 5 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 499 516

8 SUNGAI BINUANG 2 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 365 374

9 JINGAH BUJUR 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 373 375

10 HAUR GADING 5 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 256 266

11 KERAMAT 3 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 400 410

12 TAMBAK SARI PANJI 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 295 301

13 PULANTANI 7 4 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 294 310

14 WARINGIN 8 4 2 6 0 0 0 0 0 0 0 1 315 336

15 TANGKAWANG 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 434 444

16 TUHURAN 6 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 312 327

17 TELUK HAUR 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248 251

18 PANAWAKAN 7 5 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 629 653

JUMLAH 170 191 38 166 2 0 1 0 0 0 1 3 7.932 8.504

170
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN HAUR GADING

JUMLAH PENDUDUK MENURUT USIA 0-18 TAHUN


UMUR 0-18 TAHUN
NO. DESA
LAKI LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 2 3 4 5

1 PALIMBANGAN 265 262 527

2 PALIMBANGAN GUSTI 277 253 530

3 PALIMBANG SARI 153 158 311

4 BAYUR 254 239 493

5 LOK SUGA 130 132 262

6 SUNGAI LIMAS 175 171 346

7 PIHAUNG 148 140 288

8 SUNGAI BINUANG 113 123 236

9 JINGAH BUJUR 88 99 187

10 HAUR GADING 73 62 135

11 KERAMAT 121 109 230

12 TAMBAK SARI PANJI 82 79 161

13 PULANTANI 90 70 160

14 WARINGIN 73 94 167

15 TANGKAWANG 145 138 283

16 TUHURAN 92 80 172

17 TELUK HAUR 71 67 138

18 PANAWAKAN 248 199 447

JUMLAH 2.598 2.475 5.073

171
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
9. KECAMATAN PAMINGGIR

JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN PAMINGGIR


JENIS KELAMIN
NO. KODE WILAYAH DESA JUMLAH
LAKI LAKI PEREMPUAN
1 2 3 4 5 6

1 6308092001 PAMINGGIR 738 694 1.432

2 6308092002 PAMINGGIR SEBERANG 512 488 1.000

3 6308092003 AMBAHAI 522 507 1.029

4 6308092004 SAPALA 766 783 1.549

5 6308092005 BARARAWA 645 623 1.268

6 6308092006 PAL BATU 384 368 752

7 6308092007 TAMPAKANG 608 585 1.193

JUMLAH 4.179 4.054 8.233

172
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN PAMINGGIR

JUMLAH WAJIB KTP DAN KEPALA KELUARGA

JUMLAH WAJIB JUMLAH KEPALA


NO. KODE WILAYAH DESA
KTP KELUARGA

1 2 3 4 5

1 6308092001 PAMINGGIR 756 451

2 6308092002 PAMINGGIR SEBERANG 721 329

3 6308092003 AMBAHAI 1.119 312

4 6308092004 SAPALA 924 515

5 6308092005 BARARAWA 516 408

6 6308092006 PAL BATU 883 231

7 6308092007 TAMPAKANG 11.029 416

JUMLAH 15.948 2.662

173
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN PAMINGGIR

JUMLAH PENDUDUK MENURUT UMUR TUNGGAL


USIA L P JUMLAH USIA L P JUMLAH
1 2 3 4 1 2 3 4

0 28 19 47 33 67 79 146
1 53 49 102 34 61 73 134
2 68 61 129 35 67 57 124
3 66 70 136 36 68 85 153
4 80 70 150 37 62 71 133
5 71 65 136 38 64 74 138
6 72 69 141 39 64 54 118
7 80 67 147 40 65 59 124
8 63 69 132 41 70 71 141
9 81 53 134 42 72 72 144
10 80 92 172 43 69 68 137
11 81 80 161 44 70 65 135
12 72 78 150 45 54 50 104
13 80 64 144 46 59 63 122
14 86 69 155 47 60 64 124
15 66 84 150 48 55 60 115
16 71 76 147 49 62 45 107
17 89 82 171 50 56 41 97
18 83 87 170 51 58 43 101
19 94 83 177 52 52 52 104
20 67 65 132 53 38 36 74
21 70 87 157 54 37 34 71
22 88 74 162 55 27 32 59
23 72 54 126 56 46 34 80
24 72 55 127 57 46 39 85
25 63 59 122 58 37 35 72
26 75 66 141 59 20 19 39
27 81 51 132 60 26 27 53
28 80 75 155 61 29 28 57
29 67 73 140 62 37 44 81
30 75 76 151 63 20 21 41
31 56 62 118 64 28 19 47
32 74 71 145 65 12 13 25
JUMLAH 4.062 3.882 7.944

174
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN PAMINGGIR

USIA L P JUMLAH USIA L P JUMLAH


1 2 3 4 1 2 3 4

66 18 17 35 99 0 0 0
67 13 14 27 100 0 0 0
68 16 9 25 101 0 0 0
69 7 20 27 102 0 0 0
70 10 7 17 103 0 0 0
71 9 17 26 104 0 0 0
72 10 16 26 105 0 0 0
73 2 8 10 106 0 0 0
74 5 2 7 107 0 0 0
75 5 6 11 108 0 0 0
76 1 10 11 109 0 0 0
77 4 7 11 110 0 0 0
78 3 1 4 111 0 0 0
79 5 6 11 112 0 0 0
80 0 2 2 113 0 0 0
81 0 7 7 114 0 0 0
82 1 7 8 115 0 0 0
83 0 2 2 116 0 0 0
84 1 2 3 117 0 0 0
85 1 0 1 118 0 0 0
86 0 0 0 119 0 0 0
87 0 0 0 120 0 0 0
88 0 0 0 121 0 0 0
89 0 1 1 122 0 0 0
90 0 1 1 123 0 0 0
91 1 0 1 124 0 0 0
92 0 0 0 125 0 0 0
93 0 1 1 126 0 0 0
94 0 0 0 127 0 0 0
95 1 0 1 128 0 0 0
96 0 0 0 129 0 0 0
97 0 3 3 130 0 0 0
98 0 0 0 131 0 0 0
JUMLAH 113 166 279

175
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN PAMINGGIR

JUMLAH PENDUDUK MENURUT USIA SEKOLAH


KELOMPOK UMUR
NO. DESA 4 - 6 th 7 - 12 th 13 - 15 th 16 - 18 th
L P L P L P L P
1 2 3 4 5 6

1 PAMINGGIR 41 30 69 72 53 43 39 46

2 PAMINGGIR SEBERANG 24 31 44 47 22 31 36 29

3 AMBAHAI 29 34 70 54 25 34 31 37

4 SAPALA 36 41 90 85 36 36 49 43

5 BARARAWA 30 25 75 72 27 30 43 35

6 PAL BATU 26 20 50 42 29 22 15 19

7 TAMPAKANG 37 23 59 67 40 21 30 36

JUMLAH 223 204 457 439 232 217 243 245

176
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN PAMINGGIR

JUMLAH PENDUDUK MENURUT PENDIDIKAN


PENDIDIKAN

NO. DESA TIDAK / BELUM TAMAT SD


SLTP / SLTA / DIPLOMA DIPLOMA STRATA STRATA STRATA
BELUM TAMAT /
SEDERAJAT SEDERAJAT II III I II III
SEKOLAH SD SEDERAJAT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 PAMINGGIR 382 231 533 137 120 2 5 22 0 0

2 PAMINGGIR SEBERANG 263 220 348 93 56 1 2 16 1 0

3 AMBAHAI 300 120 428 112 49 1 4 15 0 0

4 SAPALA 415 289 599 132 89 3 2 20 0

5 BARARAWA 398 214 350 218 65 9 3 11 0 0

6 PAL BATU 187 112 347 71 30 0 1 4 0 0

7 TAMPAKANG 317 200 519 117 34 1 1 4 0 0

JUMLAH 2.262 1.386 3.124 880 443 17 18 92 1 0

177
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN PAMINGGIR

• Laki-Laki

P E N D I D I K A N (Laki-Laki)

NO. DESA TIDAK / BELUM TAMAT SD


SLTP / SLTA / DIPLOMA DIPLOMA STRATA STRATA
BELUM TAMAT / STRATA III
SEDERAJAT SEDERAJAT II III I II
SEKOLAH SD SEDERAJAT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 PAMINGGIR 196 125 258 78 68 2 0 11 0 0

2 PAMINGGIR SEBERANG 121 117 172 59 33 0 1 8 1 0

3 AMBAHAI 151 60 221 49 30 1 1 9 0 0

4 SAPALA 202 138 315 56 44 0 0 11 0 0

5 BARARAWA 202 113 186 98 36 3 2 5 0 0

6 PAL BATU 97 62 164 43 16 0 1 1 0 0

7 TAMPAKANG 169 103 249 66 18 0 1 2 0 0

JUMLAH 1.138 718 1.565 449 245 6 6 47 1 0

• Perempuan

P E N D I D I K A N (Perempuan)

NO. DESA TIDAK / BELUM


TAMAT SD /
SLTP /
SLTA / DIPLOMA DIPLOMA STRATA STRATA STRATA
BELUM TAMAT SEDERAJA
SEDERAJAT SEDERAJAT II III I II III
SEKOLAH SD T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 PAMINGGIR 186 106 275 59 52 0 5 11 0 0

2 PAMINGGIR SEBERANG 142 103 176 34 23 1 1 8 0 0

3 AMBAHAI 149 60 207 63 19 0 3 6 0 0

4 SAPALA 213 151 284 76 45 3 2 9 0 0

5 BARARAWA 196 101 164 120 29 6 1 6 0 0

6 PAL BATU 90 50 183 28 14 0 0 3 0 0

7 TAMPAKANG 148 97 270 51 16 1 0 2 0 0

JUMLAH 1.124 668 1.559 431 198 11 12 45 0 0

178
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN PAMINGGIR

JUMLAH PENDUDUK MENURUT PEKERJAAN


PEKERJAAN
NO. DESA BELUM APARATUR AGAMA
TENAGA_ WIRA PERTANIAN_ PELAJAR_ TENAGA_
_TIDAK_ _PEJABAT NELAYAN _DAN_ PENSIUNAN LAINNYA
PENGAJAR SWASTA PETERNAKAN MAHASISWA KESEHATAN
BEKERJA _NEGARA KEPERCAYAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 PAMINGGIR 423 7 4 381 10 72 0 224 0 1 310

2 PAMINGGIR SEBERANG 286 7 2 224 3 99 0 148 0 0 231

3 AMBAHAI 330 6 2 126 6 180 0 150 0 0 229

4 SAPALA 428 12 10 181 29 286 1 236 0 0 366

5 BARARAWA 390 12 14 351 20 106 0 161 0 0 214

6 PAL BATU 202 2 0 86 13 151 0 137 0 0 161

7 TAMPAKANG 331 2 1 183 20 146 0 150 1 0 359

JUMLAH 2.390 48 33 1.532 101 1.040 1 1.206 1 1 1.870

179
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN PAMINGGIR

• Laki-Laki

PEKERJAAN (Laki-Laki)
NO. DESA BELUM APARATUR AGAMA
TENAGA_ WIRA PERTANIAN PELAJAR_ TENAGA_
_TIDAK_ _PEJABAT NELAYAN _DAN_ PENSIUNAN LAINNYA
PENGAJAR SWASTA _PETERNAKAN MAHASISWA KESEHATAN
BEKERJA _NEGARA KEPERCAYAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 PAMINGGIR 226 5 0 299 8 65 0 134 0 1 0

2 PAMINGGIR SEBERANG 137 4 1 192 2 85 0 91 0 0 0

3 AMBAHAI 165 5 1 95 5 163 0 88 0 0 0

4 SAPALA 209 4 2 144 28 250 1 128 0 0 0

5 BARARAWA 200 8 4 221 18 90 0 104 0 0 0

6 PAL BATU 105 2 0 62 8 126 0 81 0 0 0

7 TAMPAKANG 187 2 0 168 19 143 0 88 0 0 1

JUMLAH 1.229 30 8 1.181 88 922 1 714 0 1 1

• Perempuan

PEKERJAAN (Perempuan)

NO. DESA BELUM APARATUR AGAMA


TENAGA_ WIRA PERTANIAN PELAJAR_ TENAGA_
_TIDAK_ _PEJABAT NELAYAN _DAN_ PENSIUNAN LAINNYA
PENGAJAR SWASTA _PETERNAKAN MAHASISWA KESEHATAN
BEKERJA _NEGARA KEPERCAYAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 PAMINGGIR 197 2 4 82 2 7 0 90 0 0 310

2 PAMINGGIR SEBERANG 149 3 1 32 1 14 0 57 0 0 231

3 AMBAHAI 165 1 1 31 1 17 0 62 0 0 229

4 SAPALA 219 8 8 37 1 36 0 108 0 0 366

5 BARARAWA 190 4 10 130 2 16 0 57 0 0 214

6 PAL BATU 97 0 0 24 5 25 0 56 0 0 161

7 TAMPAKANG 144 0 1 15 1 3 0 62 1 0 358

JUMLAH 1.161 18 25 351 13 118 0 492 1 0 1.869

180
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN PAMINGGIR

JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA


AGAMA
NO. DESA
ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA KHONG-HUCU KEPECAYAAN JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 AMBAHAI 1.029 0 0 0 0 0 0 1.029

2 BARARAWA 1.268 0 0 0 0 0 0 1.268

3 PAL BATU 752 0 0 0 0 0 0 752

4 PAMINGGIR 1.432 0 0 0 0 0 0 1.432

5 PAMINGGIR SEBERANG 1.000 0 0 0 0 0 0 1.000

6 SAPALA 1549 0 0 0 0 0 0 1.549

7 TAMPAKANG 1.193 0 0 0 0 0 0 1.193

JUMLAH 8.223 0 0 0 0 0 0 8.223

• Laki-Laki

A G A M A (Laki-Laki)
NO. DESA
ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA KHONG-HUCU KEPECAYAAN JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 AMBAHAI 522 0 0 0 0 0 0 522

2 BARARAWA 645 0 0 0 0 0 0 645

3 PAL BATU 384 0 0 0 0 0 0 384

4 PAMINGGIR 738 0 0 0 0 0 0 738

5 PAMINGGIR SEBERANG 512 0 0 0 0 0 0 512

6 SAPALA 766 0 0 0 0 0 0 766

7 TAMPAKANG 608 0 0 0 0 0 0 608

JUMLAH 4.175 0 0 0 0 0 0 4.175

181
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN PAMINGGIR

• Perempuan

A G A M A (Perempuan)
NO. DESA
ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA KHONG-HUCU KEPECAYAAN JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 AMBAHAI 507 0 0 0 0 0 0 507

2 BARARAWA 623 0 0 0 0 0 0 623

3 PAL BATU 368 0 0 0 0 0 0 368

4 PAMINGGIR 694 0 0 0 0 0 0 694

5 PAMINGGIR SEBERANG 488 0 0 0 0 0 0 488

6 SAPALA 783 0 0 0 0 0 0 783

7 TAMPAKANG 585 0 0 0 0 0 0 585

JUMLAH 4.048 0 0 0 0 0 0 4.048

182
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN PAMINGGIR

JUMLAH PENDUDUK MENURUT GOLONGAN DARAH


GOLONGAN DARAH

NO. DESA A A B B AB AB O O TDK


A B AB O JUMLAH
PLUS MIN PLUS MIN PLUS MIN PLUS MIN TH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 PAMINGGIR 14 5 3 17 0 0 0 0 0 0 0 1 1.392 1.432

2 PAMINGGIR SEBERANG 21 5 9 14 0 0 0 0 1 0 0 0 950 1.000

3 AMBAHAI 5 6 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1.010 1.029

4 SAPALA 8 8 1 20 2 0 0 0 0 0 0 2 1.508 1.549

5 BARARAWA 12 10 6 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1.229 1.268

6 PAL BATU 5 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 732 752

7 TAMPAKANG 4 4 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 1.179 1.193

JUMLAH 69 45 25 76 2 0 0 0 1 0 0 5 8.000 8.223

183
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN PAMINGGIR

• Laki-Laki

G O L O N G A N D A R A H (Laki-Laki)

NO. DESA A A B B AB AB O O TDK


A B AB O JUMLAH
PLUS MIN PLUS MIN PLUS MIN PLUS MIN TH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 PAMINGGIR 7 3 3 8 0 0 0 0 0 0 0 1 716 738

2 PAMINGGIR SEBERANG 9 2 3 10 0 0 0 0 1 0 0 0 487 512

3 AMBAHAI 3 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 512 522

4 SAPALA 4 3 0 10 1 0 0 0 0 0 0 2 746 766

5 BARARAWA 6 4 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 628 645

6 PAL BATU 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 377 384

7 TAMPAKANG 4 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 597 608

JUMLAH 34 19 12 41 1 0 0 0 1 0 0 4 4.063 4.175

• Perempuan

G O L O N G A N D A R A H (Perempuan)

NO. DESA A A B B AB AB O O TDK


A B AB O JUMLAH
PLUS MIN PLUS MIN PLUS MIN PLUS MIN TH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 PAMINGGIR 7 2 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 676 694

2 PAMINGGIR SEBERANG 12 3 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 463 488

3 AMBAHAI 2 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 498 507

4 SAPALA 4 5 1 10 1 0 0 0 0 0 0 0 762 783

5 BARARAWA 6 6 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 601 623

6 PAL BATU 4 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 355 368

7 TAMPAKANG 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 585

JUMLAH 35 26 13 35 1 0 0 0 0 0 0 1 3.937 4.048

184
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
JUMLAH PENDUDUK MENURUT USIA 0-18 TAHUN
UMUR 0-18 TAHUN
NO. DESA
LAKI LAKI PEREMPUAN JUMLAH

1 2 3 4 5

1 PAMINGGIR 238 221 459

2 PAMINGGIR SEBERANG 146 155 301

3 AMBAHAI 184 182 366

4 SAPALA 255 253 508

5 BARARAWA 209 204 413

6 PAL BATU 142 120 262

7 TAMPAKANG 196 169 365

JUMLAH 1.370 1.304 2.674

185
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
10. KECAMATAN SUNGAI TABUKAN

JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN SUNGAI TABUKAN


JENIS KELAMIN
NO. KODE WILAYAH DESA
LAKI LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 2 3 4 5 6

1 6308102001 SUNGAI TABUKAN 1.053 1.049 2.102

2 6308102002 NELAYAN 751 771 1.522

3 6308102003 GALAGAH HULU 387 389 776

4 6308102004 GALAGAH 300 304 604

5 6308102005 TELUK CATI 550 567 1.117

6 6308102006 PEMATANG BENTENG 528 505 1.033

7 6308102007 PEMATANG BENTENG HILIR 477 498 975

8 6308102008 PASAR SABTU 285 290 575

9 6308102009 SUNGAI HAJI 264 261 525

10 6308102010 HILIR MESJID 154 160 314

11 6308102011 GAMPA RAYA 269 253 522

12 6308102012 BANUA HANYAR 401 367 768

13 6308102013 RANTAU BUJUR HULU 283 314 597

14 6308102014 RANTAU BUJUR TENGAH 318 331 649

15 6308102015 RANTAU BUJUR HILIR 565 545 1.110

16 6308102016 RANTAU BUJUR DARAT 497 502 999

17 6308102017 TAMBALANG RAYA 551 506 1.057

JUMLAH 7.633 7.612 15.245

186
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN SUNGAI TABUKAN

JUMLAH WAJIB KTP DAN KEPALA KELUARGA


JUMLAH KEPALA
NO. KODE WILAYAH DESA JUMLAH WAJIB KTP
KELUARGA
1 2 3 4 5

1 6308102001 SUNGAI TABUKAN 1.515 702

2 6308102002 NELAYAN 1.109 502

3 6308102003 GALAGAH HULU 569 249

4 6308102004 GALAGAH 452 199

5 6308102005 TELUK CATI 832 353

6 6308102006 PEMATANG BENTENG 734 333

7 6308102007 PEMATANG BENTENG HILIR 703 327

8 6308102008 PASAR SABTU 412 201

9 6308102009 SUNGAI HAJI 386 177

10 6308102010 HILIR MESJID 230 103

11 6308102011 GAMPA RAYA 372 167

12 6308102012 BANUA HANYAR 536 252

13 6308102013 RANTAU BUJUR HULU 445 209

14 6308102014 RANTAU BUJUR TENGAH 470 215

15 6308102015 RANTAU BUJUR HILIR 795 358

16 6308102016 RANTAU BUJUR DARAT 714 329

17 6308102017 TAMBALANG RAYA 755 341

JUMLAH 11.029 5.017

187
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN SUNGAI TABUKAN

JUMLAH PENDUDUK MENURUT UMUR TUNGGAL


USIA L P JUMLAH USIA L P JUMLAH
1 2 3 4 1 2 3 4

0 80 69 149 33 138 125 263


1 122 113 235 34 130 119 249
2 139 128 267 35 133 113 246
3 135 130 265 36 148 115 263
4 130 126 256 37 125 131 256
5 129 130 259 38 118 99 217
6 121 128 249 39 105 102 207
7 144 147 291 40 113 108 221
8 126 130 256 41 121 109 230
9 155 121 276 42 109 119 228
10 145 152 297 43 99 96 195
11 134 134 268 44 91 114 205
12 156 116 272 45 116 96 212
13 135 118 253 46 122 120 242
14 110 137 247 47 84 87 171
15 140 116 256 48 85 87 172
16 117 112 229 49 91 101 192
17 122 102 224 50 86 99 185
18 177 121 298 51 100 119 219
19 151 127 278 52 78 97 175
20 136 143 279 53 69 76 145
21 130 132 262 54 66 86 152
22 151 126 277 55 57 91 148
23 123 117 240 56 81 96 177
24 126 108 234 57 53 78 131
25 114 113 227 58 67 62 129
26 115 121 236 59 54 50 104
27 128 115 243 60 57 76 133
28 132 119 251 61 70 92 162
29 150 114 264 62 59 75 134
30 139 112 251 63 46 50 96
31 130 118 248 64 29 43 72
32 156 163 319 65 35 60 95
JUMLAH 7.333 7.149 14.482

188
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN SUNGAI TABUKAN

USIA L P JUMLAH USIA L P JUMLAH


1 2 3 4 1 2 3 4

66 40 61 101 99 0 0 0
67 41 34 75 100 0 1 1
68 28 34 62 101 0 0 0
69 19 26 45 102 0 0 0
70 26 32 58 103 0 0 0
71 23 43 66 104 0 0 0
72 26 37 63 105 0 0 0
73 16 31 47 106 0 0 0
74 9 25 34 107 0 0 0
75 14 15 29 108 0 0 0
76 14 34 48 109 0 0 0
77 8 17 25 110 0 0 0
78 9 9 18 111 0 0 0
79 7 11 18 112 0 0 0
80 4 5 9 113 0 0 0
81 2 11 13 114 0 0 0
82 3 4 7 115 0 0 0
83 0 6 6 116 0 0 0
84 4 6 10 117 0 0 0
85 1 6 7 118 0 0 0
86 2 1 3 119 0 0 0
87 0 0 0 120 0 0 0
88 1 3 4 121 0 0 0
89 0 0 0 122 0 0 0
90 1 6 7 123 0 0 0
91 1 1 2 124 0 0 0
92 1 1 2 125 0 0 0
93 0 1 1 126 0 0 0
94 0 1 1 127 0 0 0
95 0 0 0 128 0 0 0
96 0 0 0 129 0 0 0
97 0 0 0 130 0 0 0
98 0 1 1 131 0 0 0
JUMLAH 300 463 763

189
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN SUNGAI TABUKAN

JUMLAH PENDUDUK MENURUT USIA SEKOLAH


KELOMPOK UMUR
NO. DESA 4 - 6 th 7 - 12 th 13 - 15 th 16 - 18 th
L P L P L P L P
1 2 3 4 5 6

1 SUNGAI TABUKAN 58 55 131 110 60 46 57 37

2 NELAYAN 28 42 83 84 36 38 46 41

3 GALAGAH HULU 26 15 41 43 20 13 20 17

4 GALAGAH 11 15 21 35 18 16 16 12

5 TELUK CATI 26 21 52 58 28 27 32 22

6 PEMATANG BENTENG 29 27 57 59 27 31 30 22

7 PEMATANG BENTENG HILIR 21 24 54 54 25 20 26 24

8 PASAR SABTU 14 16 28 32 13 16 15 13

9 SUNGAI HAJI 16 14 29 24 13 15 12 13

10 HILIR MESJID 5 11 14 16 9 11 9 5

11 GAMPA RAYA 17 10 31 27 14 11 11 16

12 BANUA HANYAR 22 19 55 43 21 21 30 14

13 RANTAU BUJUR HULU 15 12 31 31 8 15 11 12

14 RANTAU BUJUR TENGAH 10 12 52 29 13 15 11 16

15 RANTAU BUJUR HILIR 27 30 60 48 37 30 38 20

16 RANTAU BUJUR DARAT 24 25 53 59 18 24 30 20

17 TAMBALANG RAYA 31 36 68 48 25 22 22 31

JUMLAH 380 384 860 800 385 371 416 335

190
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN SUNGAI TABUKAN

JUMLAH PENDUDUK MENURUT PENDIDIKAN


PENDIDIKAN
NO. DESA TIDAK/BELUM BELUM TAMAT SD/ SLTP / SLTA /
DIPLOMA DIPLOMA STRATA STRATA STRATA
SEKOLAH TAMAT SD SEDERAJAT SEDERAJAT SEDERAJAT II III I II III

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 SUNGAI TABUKAN 534 402 646 299 134 14 9 62 2 0

2 NELAYAN 550 352 450 101 56 2 2 9 0 0

3 GALAGAH HULU 184 99 241 106 74 11 8 53 0 0

4 GALAGAH 124 94 187 82 75 4 3 35 0 0

5 TELUK CATI 267 194 425 145 59 2 2 20 3 0

6 PEMATANG BENTENG 253 153 289 179 102 3 5 48 1 0

7 PEMATANG BENTENG HILIR 240 245 280 132 63 3 1 11 0 0

8 PASAR SABTU 142 90 273 35 21 0 0 14 0 0

9 SUNGAI HAJI 131 63 242 61 20 1 1 6 0 0

10 HILIR MESJID 80 47 133 23 20 1 1 9 0 0

11 GAMPA RAYA 149 100 203 45 20 0 1 4 0 0

12 BANUA HANYAR 203 162 283 58 43 6 1 12 0 0

13 RANTAU BUJUR HULU 132 73 264 80 34 3 4 7 0 0

14 RANTAU BUJUR TENGAH 180 140 193 69 44 2 2 19 0 0

15 RANTAU BUJUR HILIR 282 221 390 140 49 4 0 24 0 0

16 RANTAU BUJUR DARAT 250 205 430 68 35 0 1 9 1 0

17 TAMBALANG RAYA 281 183 418 124 44 0 0 7 0 0

JUMLAH 3.982 2.823 5.347 1.747 893 56 41 349 7 0

191
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN SUNGAI TABUKAN

• Laki-Laki
P E N D I D I K A N (Laki-Laki)
NO. DESA BELUM TAMAT DIPLOMA DIPLOMA STRATA STRATA STRATA
TIDAK/BELUM SLTP / SLTA /
TAMAT SD/
SEKOLAH SEDERAJAT SEDERAJAT II III I II III
SD SEDERAJAT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 SUNGAI TABUKAN 280 208 307 146 70 10 5 25 2 0

2 NELAYAN 264 181 220 52 27 2 1 4 0 0

3 GALAGAH HULU 102 47 103 59 41 6 2 27 0 0

4 GALAGAH 53 53 93 38 45 2 1 15 0 0

5 TELUK CATI 135 98 203 66 34 1 1 10 2 0

6 PEMATANG BENTENG 131 83 140 93 54 3 2 21 1 0

7 PEMATANG BENTENG HILIR 127 113 139 52 38 2 0 6 0 0

8 PASAR SABTU 68 46 133 18 13 0 0 7 0 0

9 SUNGAI HAJI 68 30 118 34 13 0 0 1 0 0

10 HILIR MESJID 37 24 67 10 10 1 1 4 0 0

11 GAMPA RAYA 81 51 99 24 11 0 1 2 0 0

12 BANUA HANYAR 105 92 143 28 25 3 0 5 0 0

13 RANTAU BUJUR HULU 64 34 124 39 15 1 1 5 0 0

14 RANTAU BUJUR TENGAH 95 64 92 35 26 0 0 6 0 0

15 RANTAU BUJUR HILIR 140 108 191 84 26 3 0 13 0 0

16 RANTAU BUJUR DARAT 116 109 208 38 22 0 0 3 1 0

17 TAMBALANG RAYA 151 86 208 74 27 0 0 5 0 0

JUMLAH 2.017 1.427 2.588 890 497 34 15 159 6 0

192
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN SUNGAI TABUKAN

• Perempuan
P E N D I D I K A N (Perempuan)
NO. DESA BELUM TAMAT DIPLOMA DIPLOMA STRATA STRATA STRATA
TIDAK/BELUM SLTP / SLTA /
TAMAT SD/
SEKOLAH SEDERAJAT SEDERAJAT II III I II III
SD SEDERAJAT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 SUNGAI TABUKAN 254 194 339 153 64 4 4 37 0 0

2 NELAYAN 286 171 230 49 29 0 1 5 0 0

3 GALAGAH HULU 82 52 138 47 33 5 6 26 0 0

4 GALAGAH 71 41 94 44 30 2 2 20 0 0

5 TELUK CATI 132 96 222 79 25 1 1 10 1 0

6 PEMATANG BENTENG 122 70 149 86 48 0 3 27 0 0

7 PEMATANG BENTENG HILIR 113 132 141 80 25 1 1 5 0 0

8 PASAR SABTU 74 44 140 17 8 0 0 7 0 0

9 SUNGAI HAJI 63 33 124 27 7 1 1 5 0 0

10 HILIR MESJID 43 23 66 13 10 0 0 5 0 0

11 GAMPA RAYA 68 49 104 21 9 0 0 2 0 0

12 BANUA HANYAR 98 70 140 30 18 3 1 7 0 0

13 RANTAU BUJUR HULU 68 39 140 41 19 2 3 2 0 0

14 RANTAU BUJUR TENGAH 85 76 101 34 18 2 2 13 0 0

15 RANTAU BUJUR HILIR 142 113 199 56 23 1 0 11 0 0

16 RANTAU BUJUR DARAT 134 96 222 30 13 0 1 6 0 0

17 TAMBALANG RAYA 130 97 210 50 17 0 0 2 0 0

JUMLAH 1.965 1.396 2.759 857 396 22 26 190 1 0

193
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN SUNGAI TABUKAN

JUMLAH PENDUDUK MENURUT PEKERJAAN


PEKERJAAN
PER
NO. DESA BELUM/ APARATUR
TENAGA WIRA TANIAN
AGAMA
PELAJAR/ TENAGA PEN
TIDAK /PEJABAT NELAYAN DAN KEP LAINNYA
PENGAJAR SWASTA /PETER MAHASISWA KESEHATAN SIUNAN
BEKERJA NEGARA ERCAYAAN
NAKAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 SUNGAI TABUKAN 596 36 4 701 116 2 0 342 0 4 301

2 NELAYAN 502 2 0 321 188 1 0 168 1 1 338

3 GALAGAH HULU 191 33 4 241 28 0 0 142 2 1 134

4 GALAGAH 140 15 0 220 39 0 0 107 0 3 80

5 TELUK CATI 330 5 3 250 172 0 0 147 0 1 209

6 PEMATANG BENTENG 279 17 4 408 35 0 0 170 1 3 116

PEMATANG BENTENG
7 266 5 0 342 98 1 0 151 0 1 111
HILIR

8 PASAR SABTU 158 5 0 245 31 1 0 85 0 1 49

9 SUNGAI HAJI 144 2 0 163 78 1 0 62 0 1 74

10 HILIR MESJID 97 5 0 118 24 0 0 39 0 1 30

11 GAMPA RAYA 169 1 0 84 150 0 0 64 0 0 54

12 BANUA HANYAR 221 11 0 261 14 1 0 118 1 3 138

13 RANTAU BUJUR HULU 145 4 1 159 136 1 0 95 0 0 56

14 RANTAU BUJUR TENGAH 205 5 2 171 47 0 0 88 0 0 131

15 RANTAU BUJUR HILIR 302 9 5 265 118 0 0 203 0 2 206

16 RANTAU BUJUR DARAT 306 3 0 446 46 3 0 102 0 0 93

17 TAMBALANG RAYA 297 3 2 452 90 0 0 140 0 0 73

JUMLAH 4.348 161 25 4.847 1.410 11 0 2.223 5 22 2.193

194
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN SUNGAI TABUKAN

• Laki-Laki
P E K E R J A A N (Laki-Laki)

NO. DESA BELUM APARATUR


TENAGA WIRA
PERTANIAN AGAMA
PELAJAR/
TENAGA
PENSI
/TIDAK /PEJABAT /PETERNAK NELAYAN DAN KE KESEHAT LAINNYA
PENGAJAR SWASTA MAHASISWA UNAN
BEKERJA NEGARA AN PERCAYAAN AN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 SUNGAI TABUKAN 314 19 2 440 77 2 0 195 0 4 0

2 NELAYAN 261 2 0 262 138 1 0 87 0 0 0

3 GALAGAH HULU 105 20 2 157 18 0 0 83 1 1 0

4 GALAGAH 65 6 0 145 19 0 0 62 0 3 0

5 TELUK CATI 169 0 2 196 107 0 0 75 0 1 0

6 PEMATANG BENTENG 145 9 1 241 21 0 0 108 0 3 0

7 PEMATANG BENTENG HILIR 143 3 0 202 51 1 0 76 0 1 0

8 PASAR SABTU 79 3 0 135 16 1 0 50 0 1 0

9 SUNGAI HAJI 77 0 0 113 39 1 0 33 0 1 0

10 HILIR MESJID 48 4 0 65 13 0 0 24 0 0 0

11 GAMPA RAYA 98 1 0 57 74 0 0 39 0 0 0

12 BANUA HANYAR 120 7 0 184 10 1 0 77 0 2 0

13 RANTAU BUJUR HULU 69 2 0 111 50 1 0 50 0 0 0

14 RANTAU BUJUR TENGAH 109 2 1 127 29 0 0 50 0 0 0

15 RANTAU BUJUR HILIR 158 6 2 212 64 0 0 121 0 2 0

16 RANTAU BUJUR DARAT 154 1 0 254 23 3 0 62 0 0 0

17 TAMBALANG RAYA 164 3 1 251 44 0 0 88 0 0 0

JUMLAH 2.278 88 11 3.152 793 11 0 1.280 1 19 0

195
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN SUNGAI TABUKAN

• Perempuan
P E K E R J A A N (Perempuan)
APA AGAMA
NO. DESA BELUM/
RATUR
TENAGA
WIRAS
PERTANIAN
DAN
PELAJAR/ TENAGA
PENSIUN
TIDAK PENGAJ /PETERNAK NELAYAN MAHASIS KESEHA LAINNYA
/PEJABAT WASTA KEPERCAY AN
BEKERJA AR AN WA TAN
NEGARA AAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 SUNGAI TABUKAN 282 17 2 261 39 0 0 147 0 0 301

2 NELAYAN 241 0 0 59 50 0 0 81 1 1 338

3 GALAGAH HULU 86 13 2 84 10 0 0 59 1 0 134

4 GALAGAH 75 9 0 75 20 0 0 45 0 0 80

5 TELUK CATI 161 5 1 54 65 0 0 72 0 0 209

6 PEMATANG BENTENG 134 8 3 167 14 0 0 62 1 0 116

7 PEMATANG BENTENG HILIR 123 2 0 140 47 0 0 75 0 0 111

8 PASAR SABTU 79 2 0 110 15 0 0 35 0 0 49

9 SUNGAI HAJI 67 2 0 50 39 0 0 29 0 0 74

10 HILIR MESJID 49 1 0 53 11 0 0 15 0 1 30

11 GAMPA RAYA 71 0 0 27 76 0 0 25 0 0 54

12 BANUA HANYAR 101 4 0 77 4 0 0 41 1 1 138

13 RANTAU BUJUR HULU 76 2 1 48 86 0 0 45 0 0 56

14 RANTAU BUJUR TENGAH 96 3 1 44 18 0 0 38 0 0 131

15 RANTAU BUJUR HILIR 144 3 3 53 54 0 0 82 0 0 206

16 RANTAU BUJUR DARAT 152 2 0 192 23 0 0 40 0 0 93

17 TAMBALANG RAYA 133 0 1 201 46 0 0 52 0 0 73

JUMLAH 2.070 73 14 1.695 617 0 0 943 4 3 2.193

196
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN SUNGAI TABUKAN

JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA


AGAMA
NO. DESA JUMLAH
ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA KHONG-HUCU KEPECAYAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 SUNGAI TABUKAN 2.102 0 0 0 0 0 0 2.102

2 NELAYAN 1.522 0 0 0 0 0 0 1.522

3 GALAGAH HULU 776 0 0 0 0 0 0 776

4 GALAGAH 604 0 0 0 0 0 0 604

5 TELUK CATI 1.117 0 0 0 0 0 0 1.117

6 PEMATANG BENTENG 1033 0 0 0 0 0 0 1.033

7 PEMATANG BENTENG HILIR 975 0 0 0 0 0 0 975

8 PASAR SABTU 575 0 0 0 0 0 0 575

9 SUNGAI HAJI 525 0 0 0 0 0 0 525

10 HILIR MESJID 314 0 0 0 0 0 0 314

11 GAMPA RAYA 522 0 0 0 0 0 0 522

12 BANUA HANYAR 768 0 0 0 0 0 0 768

13 RANTAU BUJUR HULU 597 0 0 0 0 0 0 597

14 RANTAU BUJUR TENGAH 648 1 0 0 0 0 0 649

15 RANTAU BUJUR HILIR 1110 0 0 0 0 0 0 1.110

16 RANTAU BUJUR DARAT 999 0 0 0 0 0 0 999

17 TAMBALANG RAYA 1057 0 0 0 0 0 0 1.057

JUMLAH 15.244 1 0 0 0 0 0 15.245

197
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN SUNGAI TABUKAN

• Laki-Laki

A G A M A (Laki-Laki)
NO. DESA JUMLAH
ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA KHONG-HUCU KEPECAYAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 SUNGAI TABUKAN 1.053 0 0 0 0 0 0 1.053

2 NELAYAN 751 0 0 0 0 0 0 751

3 GALAGAH HULU 387 0 0 0 0 0 0 387

4 GALAGAH 300 0 0 0 0 0 0 300

5 TELUK CATI 550 0 0 0 0 0 0 550

6 PEMATANG BENTENG 528 0 0 0 0 0 0 528

7 PEMATANG BENTENG HILIR 477 0 0 0 0 0 0 477

8 PASAR SABTU 285 0 0 0 0 0 0 285

9 SUNGAI HAJI 264 0 0 0 0 0 0 264

10 HILIR MESJID 154 0 0 0 0 0 0 154

11 GAMPA RAYA 269 0 0 0 0 0 0 269

12 BANUA HANYAR 401 0 0 0 0 0 0 401

13 RANTAU BUJUR HULU 283 0 0 0 0 0 0 283

14 RANTAU BUJUR TENGAH 317 1 0 0 0 0 0 318

15 RANTAU BUJUR HILIR 565 0 0 0 0 0 0 565

16 RANTAU BUJUR DARAT 497 0 0 0 0 0 0 497

17 TAMBALANG RAYA 551 0 0 0 0 0 0 551

JUMLAH 7.632 1 0 0 0 0 0 7.633

198
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN SUNGAI TABUKAN

• Perempuan

A G A M A (Perempuan)
NO. DESA JUMLAH
ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA KHONG-HUCU KEPECAYAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 SUNGAI TABUKAN 1.049 0 0 0 0 0 0 1.049

2 NELAYAN 771 0 0 0 0 0 0 771

3 GALAGAH HULU 389 0 0 0 0 0 0 389

4 GALAGAH 304 0 0 0 0 0 0 304

5 TELUK CATI 567 0 0 0 0 0 0 567

6 PEMATANG BENTENG 505 0 0 0 0 0 0 505

7 PEMATANG BENTENG HILIR 498 0 0 0 0 0 0 498

8 PASAR SABTU 290 0 0 0 0 0 0 290

9 SUNGAI HAJI 261 0 0 0 0 0 0 261

10 HILIR MESJID 160 0 0 0 0 0 0 160

11 GAMPA RAYA 253 0 0 0 0 0 0 253

12 BANUA HANYAR 367 0 0 0 0 0 0 367

13 RANTAU BUJUR HULU 314 0 0 0 0 0 0 314

14 RANTAU BUJUR TENGAH 331 0 0 0 0 0 0 331

15 RANTAU BUJUR HILIR 545 0 0 0 0 0 0 545

16 RANTAU BUJUR DARAT 502 0 0 0 0 0 0 502

17 TAMBALANG RAYA 506 0 0 0 0 0 0 506

JUMLAH 7.612 0 0 0 0 0 0 7.612

199
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN SUNGAI TABUKAN

JUMLAH PENDUDUK MENURUT GOLONGAN DARAH


GOLONGAN DARAH
NO. DESA A A B B AB AB O O TDK
A B AB O JUMLAH
PLUS MIN PLUS MIN PLUS MIN PLUS MIN TH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 SUNGAI TABUKAN 30 40 21 56 0 0 0 0 0 0 0 1 1.954 2.102

2 NELAYAN 7 14 1 13 0 0 0 0 0 0 1 2 1.484 1.522

3 GALAGAH HULU 20 34 9 40 0 0 1 1 0 0 0 0 671 776

4 GALAGAH 16 18 1 25 0 0 0 0 0 0 0 1 543 604

5 TELUK CATI 7 8 5 10 0 0 0 0 0 0 0 1 1.086 1.117

6 PEMATANG BENTENG 42 67 13 53 0 0 0 0 0 0 1 1 856 1.033

7 PEMATANG BENTENG HILIR 12 15 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 932 975

8 PASAR SABTU 4 13 2 9 0 0 0 0 1 0 0 1 545 575

9 SUNGAI HAJI 3 5 3 10 0 0 0 0 0 0 0 1 503 525

10 HILIR MESJID 6 6 5 7 0 0 0 0 0 0 0 1 289 314

11 GAMPA RAYA 4 5 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 504 522

12 BANUA HANYAR 15 13 3 11 1 0 0 0 0 1 0 0 724 768

13 RANTAU BUJUR HULU 4 8 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 571 597

14 RANTAU BUJUR TENGAH 4 15 6 12 0 0 0 0 0 0 0 0 612 649

15 RANTAU BUJUR HILIR 8 12 2 18 0 0 0 0 0 0 0 0 1.070 1.110

16 RANTAU BUJUR DARAT 4 6 6 6 0 0 0 0 0 0 1 0 976 999

17 TAMBALANG RAYA 4 5 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1.036 1.057

JUMLAH 190 284 85 313 1 0 1 1 1 1 3 9 14.356 15.245

200
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN SUNGAI TABUKAN

• Laki-Laki
G O L O N G A N D A R A H (Laki-Laki)
NO. DESA A A B B AB AB O O TDK
A B AB O JUMLAH
PLUS MIN PLUS MIN PLUS MIN PLUS MIN TH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 SUNGAI TABUKAN 16 18 9 34 0 0 0 0 0 0 0 1 975 1.053

2 NELAYAN 6 8 1 7 0 0 0 0 0 0 1 2 726 751

3 GALAGAH HULU 10 14 7 19 0 0 0 0 0 0 0 0 337 387

4 GALAGAH 9 10 1 15 0 0 0 0 0 0 0 1 264 300

5 TELUK CATI 3 5 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 533 550

6 PEMATANG BENTENG 19 32 4 29 0 0 0 0 0 0 0 0 444 528

7 PEMATANG BENTENG HILIR 7 9 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 453 477

8 PASAR SABTU 3 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 272 285

9 SUNGAI HAJI 3 2 2 5 0 0 0 0 0 0 0 1 251 264

10 HILIR MESJID 2 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 1 143 154

11 GAMPA RAYA 0 4 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 257 269

12 BANUA HANYAR 6 8 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 380 401

13 RANTAU BUJUR HULU 3 6 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 265 283

14 RANTAU BUJUR TENGAH 1 6 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 302 318

15 RANTAU BUJUR HILIR 5 8 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 540 565

16 RANTAU BUJUR DARAT 2 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 484 497

17 TAMBALANG RAYA 1 4 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 539 551

JUMLAH 96 143 49 173 0 0 0 0 0 0 1 6 7.165 7.633

201
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN SUNGAI TABUKAN

• Perempuan

G O L O N G A N D A R A H (Perempuan)
NO. DESA A A B B AB AB O O TDK
A B AB O JUMLAH
PLUS MIN PLUS MIN PLUS MIN PLUS MIN TH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 SUNGAI TABUKAN 14 22 12 22 0 0 0 0 0 0 0 0 979 1.049

2 NELAYAN 1 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 758 771

3 GALAGAH HULU 10 20 2 21 0 0 1 1 0 0 0 0 334 389

4 GALAGAH 7 8 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 279 304

5 TELUK CATI 4 3 1 5 0 0 0 0 0 0 0 1 553 567

6 PEMATANG BENTENG 23 35 9 24 0 0 0 0 0 0 1 1 412 505

7 PEMATANG BENTENG HILIR 5 6 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 479 498

8 PASAR SABTU 1 8 0 6 0 0 0 0 1 0 0 1 273 290

9 SUNGAI HAJI 0 3 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 252 261

10 HILIR MESJID 4 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 146 160

11 GAMPA RAYA 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 247 253

12 BANUA HANYAR 9 5 1 6 1 0 0 0 0 1 0 0 344 367

13 RANTAU BUJUR HULU 1 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 306 314

14 RANTAU BUJUR TENGAH 3 9 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 310 331

15 RANTAU BUJUR HILIR 3 4 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 530 545

16 RANTAU BUJUR DARAT 2 3 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 492 502

17 TAMBALANG RAYA 3 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 497 506

JUMLAH 94 141 36 140 1 0 1 1 1 1 2 3 7.191 7.612

202
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022
KECAMATAN SUNGAI TABUKAN

JUMLAH PENDUDUK MENURUT USIA 0-18 TAHUN


UMUR 0-18 TAHUN
NO. DESA
LAKI LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 2 3 4 5

1 SUNGAI TABUKAN 362 304 666

2 NELAYAN 234 249 483

3 GALAGAH HULU 130 109 239

4 GALAGAH 82 93 175

5 TELUK CATI 171 161 332

6 PEMATANG BENTENG 181 161 342

7 PEMATANG BENTENG HILIR 160 156 316

8 PASAR SABTU 93 95 188

9 SUNGAI HAJI 83 80 163

10 HILIR MESJID 46 51 97

11 GAMPA RAYA 95 81 176

12 BANUA HANYAR 149 119 268

13 RANTAU BUJUR HULU 82 85 167

14 RANTAU BUJUR TENGAH 112 92 204

15 RANTAU BUJUR HILIR 192 174 366

16 RANTAU BUJUR DARAT 161 163 324

17 TAMBALANG RAYA 184 157 341

JUMLAH 2.517 2.330 4.847

== End Of Page ==

203
DISDUKCAPIL KAB.HSU
BUKU DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN SEMESTER I 2022

Anda mungkin juga menyukai