Anda di halaman 1dari 6

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) JENJAROM,

KUALA LANGAT, SELANGOR DARUL EHSAN.

UJIAN BULANAN KEDUA 2011


_____________________________________________________________
BAHASA MALAYSIA

TAHUN 1

KERTAS 1

50 MINIT
_____________________________________________________________
NAMA

: ______________________________

TAHUN

: ______________________________

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


Jawab semua soalan.

Disediakan oleh:

Disemak oleh:

oleh:
.

..

Disahkan

Lengkapkan perkataan.
b ___ ___ l a

(Jumlah markah 50)

b ___ ___ y a

t ___ ___ l a
au

oi
d ___ ___ n ua

b a n g ___ ___
ai
io
s e r u n ___ ___

r a m b ___ ___

A.

c a k ___ ___

p ___ ___ n o

p u l ___ ___

10 markah

Jawab Soalan.

penjual aiskrim

ia

polis trafik

bas sekolah

kereta bomba

Kereta peronda polis

Ujian Bulanan Kedua Bahasa Malaysia Tahun 1KSSR

Ini gambar apa ?


________________________
______________________
Ini gambar apa ?
________________________
______________________
Ini gambar apa ?
________________________
______________________
Ini gambar apa ?
________________________
______________________
Ini gambar apa ?
________________________
______________________
B.
Lengkapkan ayat dengan
frasa.
rantai emas

pisau kek

10 markah

tuang air
Baju kebaya kuih cakoi
Mira potong kek dengan
______________________

Ujian Bulanan Kedua Bahasa Malaysia Tahun 1KSSR

Emak Beng Hing pakai


______________________

Dia suka makan


______________________

Kakak berwarna biru.

Robin _______________ ke
dalam gelas.
10 markah

Ujian Bulanan Kedua Bahasa Malaysia Tahun 1KSSR

hentak
angkat
dayung
C. Tandakan () pada kata kerja yang betul berdasarkan
lompat
lompat
tunggang
gambar yang diberi.

tarik

tepuk

nyanyi

pakai

hentak

petik

hentak

angkat

dayung

lompat

lompat

tunggang

12 markah

D.

Gariskan

Ujian Bulanan Kedua Bahasa Malaysia Tahun 1KSSR

kata kerja yang betul.

1.

Ibu (membeli , menjual) buah-buahan di pasar.


2.

Kishu (membina , mendapat) seekor ikan yang besar.


3.

Kathir (membantu , merasa) emaknya mencuci pinggan.


4.

Kita mesti
(mencuci
sayur-sayuran sebelum memasak.

mencari)
8 markah

Ujian Bulanan Kedua Bahasa Malaysia Tahun 1KSSR