SENARAI PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM (PKPA) DARI TAHUN 1991 HINGGA 2011 (TERKINI

)
*Sila dapatkan salinan PKPA di Perpustakaan Anjung Ilmu, JBPM

Tahun 1991 BIL 1 2 3

TAJUK SENARAI PKPA

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 9 Tahun 1991 PANDUAN MENGENAI PELAKSANAAN DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 8 Tahun 1991 PANDUAN MENGENAI MANUAL PROSEDUR KERJA DAN FAIL MEJA Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 6 Tahun 1991 PANDUAN MENGENAI PENINGKATAN PRODUKTIVITI DALAM PERKHIDMATAN AWAM Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 5 Tahun 1991 PANDUAN MENGENAI SISTEM PENJADUALAN YANG BERSEPADU (SIAP) Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 4 Tahun 1991 GARIS PANDUAN MENGENAI STRATEGI-STRATEGI PENINGKATAN KUALITI DALAM PERKHIDMATAN AWAM Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 2 Tahun 1991 PANDUAN PENGURUSAN MESYUARAT DAN URUSAN JAWATANKUASAJAWATANKUASA KERAJAAN Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 11 Tahun 1991 PANDUAN MENGENAI TATACARA PENGGUNAAN BORANG TINDAKAN KERJA

4 5

6

7

Tahun 1992 BIL 1 2

TAJUK SENARAI PKPA

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 3 Tahun 1992 GARIS PANDUAN SISTEM PERAKAUNAN MIKRO (SPM) Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 2 Tahun 1992 GARIS PANDUAN PERANCANGAN DAN PENYEDIAAN PROJEK PEMBANGUNAN Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 1 Tahun 1992 PANDUAN PENGURUSAN KUALITI MENYELURUH (TQM) BAGI PERKHIDMATAN AWAM

3

Tahun 1993 BIL 1

TAJUK SENARAI PKPA

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 1 Tahun 1993 PANDUAN MENGENAI MESYUARAT PAGI

Tahun 1997 BIL 1

TAJUK SENARAI PKPA

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 1 Tahun 1993 PANDUAN MENGENAI MESYUARAT PAGI Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 1 Tahun 1997 PENUBUHAN INFRASTRUKTUR KEBANGSAAN BAGI SISTEM MAKLUMAT TANAH / NATIONAL INFRASTRUCTURE FOR LAND INFORMATION SYSTEM (NaLIS)

Tahun 1999 BIL 1

TAJUK SENARAI PKPA

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 1 Tahun 1999 GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PENANDAARASAN DALAM PERKHIDMATAN AWAM

Tahun 2001 BIL 1

TAJUK SENARAI PKPA

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 1 Tahun 2001 GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG DI PERINGKAT PENTADBIRAN DAERAH

Tahun 2002 BIL 1

TAJUK SENARAI PKPA

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 2 Tahun 2002 GARIS PANDUAN PEMBERIAN ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG ANGGOTA PERKHIDMATAN AWAM Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 1 Tahun 2002 GARIS PANDUAN SEMAKAN SEMULA PROSEDUR DAN PROSES KERJA DI AGENSI KERAJAAN

2

Tahun 2003 BIL 1

TAJUK SENARAI PKPA

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 1 Tahun 2003 GARIS PANDUAN MENGENAI TATACARA PENGGUNAAN INTERNET DAN MEL ELEKTRONIK DI AGENSI-AGENSI KERAJAAN

Tahun 2005 BIL 1

TAJUK SENARAI PKPA

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 2 Tahun 2005 GARIS PANDUAN BAGI MEWUJUDKAN PETUNJUK-PETUNJUK PRESTASI UTAMA ATAU KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI) DAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN PRESTASI DI AGENSI KERAJAAN

Tahun 2006 BIL 1

TAJUK SENARAI PKPA

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 1 Tahun 2006 GARIS PANDUAN BAGI MELAKSANAKAN ANUGERAH INOVASI PERKHIDMATAN AWAM Anugerah inovasi di dalam PKPA Bil.1 Tahun 2006 ini digantikan dengan struktur pengiktirafan baru bagi sektor awam berdasarkan keputusan Mesyuarat Panel Pemantauan Penyampaian Perkhidmatan (PANEL 3P) Bil. 4 Tahun 2010 pada 14 Julai 2010. Sila klik untuk lihat struktur pengiktirafan baru

Tahun 2007 BIL 1

TAJUK SENARAI PKPA

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 1 Tahun 2007 PELAKSANAAN SISTEM PERAKAUNAN BERKOMPUTER YANG STANDARD DI BADAN-BADAN BERKANUN PERSEKUTUAN (SAGA)

Tahun 2008 BIL 1 2

TAJUK SENARAI PKPA

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 1 Tahun 2008 PANDUAN PENGURUSAN PERHUBUNGAN PELANGGAN Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 2 Tahun 2008 PANDUAN MENAMBAH BAIK PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN MENERUSI PENGGUNAAN KIOS DI AGENSI-AGENSI KERAJAAN Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 3 Tahun 2008 PANDUAN PENAMBAHBAIKAN SISTEM PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN KERAJAAN MENERUSI PERKHIDMATAN PESANAN RINGKAS (SMS)

3

Tahun 2009 BIL 1

TAJUK SENARAI PKPA

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 1 Tahun 2009 PENAMBAHBAIKAN PROSES PENGURUSAN ADUAN AWAM

Tahun 2011 BIL 1

TAJUK SENARAI PKPA

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 1 Tahun 2011 PELAKSANAAN SISTEM PERAKAUNAN STANDARD BAGI AGENSI KERAJAAN “STANDARD ACCOUNTING SYSTEM FOR GOVERNMENT AGENCIES” (SAGA)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful