Anda di halaman 1dari 5

SASARAN KERJA TAHUNAN GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA

Nama Pegawai Jawatan Bilangan Waktu Mengajar GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA

BI L 1.

AKTIVITI UTAMA / AKTIVITI KECIL Merancang dan melaksanakan dasar dan program tahunan PSS bersama-sama Pengetua/Guru Besar, kakitangan PSS, guru dan murid.

MATLAMAT / SASARAN PENCAPAIAN TEMPOH / KUALITI MASA 1. Pengurusan PSS bertambah cekap. 2. Penggunaan PSS meningkat. 3. Meningkatkan aktiviti membaca. 4. Menambah bahan-bahan buku dan bukan buku Pusat Sumber Sekolah. 5. Menjadi rakan pembimbing di sekolah. 6. Pengetahuan Pengurusan PSS dan penggunaan bertambah cekap. 7. Menjadikan PSS pusat rujukan setempat. Jan Hingga Okt.

CATATAN

1. Mesyuarat AJK Induk, AJK Kerja


dan AJK Pengawas PSS (yang telah dimasukkan ke dalam takwim sekolah). 1. Merancang dan mengadakan program bersama panitia mata pelajaran. 2. Menyediakan Takwim PSS dan mengemas kini Fail Kuasa. 3. Menyediakan kertas kerja. 4. Pemantauan dan penilaian. 5. Laporan bertulis dan bergambar. 2. Merancang dan mengurus belanjawan tahunan PSS bersama JK Kurikulum Sekolah

Jan

1. Membuat bajet setelah


mendapatkan maklumat daripada panitia mata pelajaran. 2. Menyediakan kertas kerja. 3. Pemantauan dan penilaian. 4. Laporan 3 Merancang pemerolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif, seimbang dan kemas kini. 1. Bersama panitia m/p Membina Fail Tegak Membina Buku Skrap 2. Merancang pembelian bahan, hasil daripada maklum balas guru panitia. 3. Organisasi bahan (proses bahan). 4. Indeks bahan dari bilik khas. 5. Pemantauan dan penilaian. 6. Laporan Jan. Hingga Okt.

BI L 4

AKTIVITI UTAMA / AKTIVITI KECIL Merancang dan melaksanakan Program Kemahiran Maklumat dan perkhidmatan PSS yang dapat menyokong pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. 1. Mengemas kini carta organisasi PSS. 2. Menyediakan jadual penggunaan PSS. 3. Menyediakan Kertas Kerja Program. 4. Indeks bahan dari bilik khas. 5. Kursus Kemahiran Maklumat. 6. Aktiviti Jejak Maklumat. 7. Pemantauan dan penilaian. 8. Laporan bertulis dan bergambar

MATLAMAT / SASARAN PENCAPAIAN TEMPOH / KUALITI MASA Jan. Hingga Okt.

CATATAN

Merancang dan mengurus program pembacaan (Program NILAM) dan pembudayaan ilmu. 1. Mesyuarat AJK NILAM. 2. Pelancaran dan Pelaksanaan. 3. Pengumpulan Data daripada JK Pelaksana. 4. Anugerah. 5. Pemantauan dan penilaian. 6. Laporan bertulis dan bergambar.

Jan. Hingga Okt.

Merancang, melaksana dan menyelaras program pembangunan staf dan program latihan dalaman berhubung dengan PSS. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Power point Excel Edu Web TV Penggunaan internet Bengkel Organisasi Bahan Kursus Kemahiran Maklumat Bengkel Pelaksanaan Program NILAM

Feb hingga Oktober

Laksanakan kaji dan penilaian untuk mengetahui keperluan sekolah.

Merancang dan mengurus program promosi Pusat Sumber Sekolah 1. 2. 3. 4. Brosur Poster Buletin Web PSS

Jan. Hingga Okt.

BI L

AKTIVITI UTAMA / AKTIVITI KECIL 5. Bookmark 6. Tunjuk Arah

MATLAMAT / SASARAN PENCAPAIAN TEMPOH / KUALITI MASA

CATATAN

Bekerjasama dengan guruguru dalam pelaksanaan P&P berasaskan sumber. 1. Sekolah dalam PSS. 2. Penghasilan bahan oleh guru. 3. Kemahiran maklumat. 4. Pengajaran merentasi kurikulum. 5. Pemantauan dan penilaian. 6. Laporan.

Jan. Hingga Okt.

Berhubung dan bekerjasama dengan Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri (BTPN), PKG / Perpustakaan Awam untuk meningkatkan perkhidmatan dan program PSS. 1. Khidmat nasihat 2. Khidmat Bantu. 3. Pemantauan dan penilaian. 4. Perkongsian Pintar dengan agens-agensi lain.

Jan. Hingga Okt.

10

Menyelia dan mengurus bahan-bahan PSS 1. Menyemak bahan yang diterima. 2. Merekod Dan mengindeks bahan dari bilik khas. 3. Sirkulasi bahan. 4. Rekod Penggunaan. 5. Pemantauan dan penilaian. 6. Analisis penggunaan. 7. Laporan.

Jan. Hingga Okt.

11

Menyedia dan mengedar minit mesyuarat JK Induk dan JK Kerja PSS 1. Menentukan tarikh mesyuarat. 2. Menghantar surat panggilan. 3. Menyediakan dan mengedar minit mesyuarat.

Jan, Jun dan Okt

BI L 12

AKTIVITI UTAMA / AKTIVITI KECIL Memantau dan mengawal selia pelaksanaan program PSS

MATLAMAT / SASARAN PENCAPAIAN TEMPOH / KUALITI MASA Jun dan Okt

CATATAN

Membentang Laporan Pemantauan dan Penilaian di Mesyuarat AJK Induk, AJK Kerja, AJK Pengawas PSS. Jun dan Okt

13

Melaksanakan tugas semakan stok dan inventori (bahan, alatan dan perabot) peralatan PSS 1. Menyemak rekod perolehan. 2. Menyemak rekod pergerakan bahan. 3. Memantau penempatan bahan. 4. Melaksana pelupusan dan menutup stok.

14

Mempromosi dan menjadi ahli Persatuan Pusat Sumber Sekolah Negeri (PPSSNP) Menyertai aktiviti Persatuan PSSNPk dari masa ke masa. Menjalankan penyelidikan / kajian tindakan berhubung dengan perkhidmatan PSS. 1. Mengenal pasti masalah. 2. Menjalankan kajian. 3. Membuat perubahan atau penambah baikan. 4. Laporan.

Jan. Hingga Okt.

15

Jun dan Okt

16

Menyediakan laporan serta analisis pelaksanaan pembangunan, pengurusan, program dan aktiviti serta kewangan PSS

Okt

1. Laporan analisis dibentangkan


di mesyuarat akhir tahun. (sediakan dalam Power Point). 2. Mengambil dan beri maklum balas daripada ahli mesyuarat. 17 Menghantar data dan laporan pelaksanaan Program PSS khasnya Laporan PSS dan NILAM kepada BTP melalui PKG dan BTPN pada bulan yang telah dityetapkan setiap tahun (seperti di bawah) Jan Hingga Sept

BI L

AKTIVITI UTAMA / AKTIVITI KECIL

MATLAMAT / SASARAN PENCAPAIAN TEMPOH / KUALITI MASA

CATATAN

1. IQ PSS Jun. 2. i-NILAM - Mac, Jun dan Sept.

18

Memantau dan mengawal selia pelaksanaan program dan penggunaan Pusat Akses 1. Menyediakan Jadual Penggunaan. 2. Menyediakan Direktori. 3. Bina koleksi bahan internet dalam CD. 4. Latihan penggunaan kepada guru dan pelajar. 5. Pemantauan dan penilaian. 6. Analisis penggunaan. 7. Laporan.

Jan. Hingga Okt.

. . (Tandatangan GPM) Pengetua/Buru Besar)

. (Tandatangan

Tarikh :