Anda di halaman 1dari 10

BORANG PENTAKSIRAN PENCAPAIAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2011 Nama Guru : _____________________________________________ Kelas : __________________

AL-QURAN ( Bacaan ) STANDARD PRESTASI


1.1.1 Huruf Hijaiyyah Tunggal berbaris satu di atas Huruf hijaiyah tunggal Berbarus satu di atas Huruf hijaiiayh yang hampir sama bunyi 1.1.2 Huruf Hijaiiyah bersambung dan kalimah berbaris satu di atas Huruf Hijaiyah bersambung dan kalimah berbaris satu di atas Huruf mad dan tanda bacaan mad 1.1.3 Membaca kalimah, potongan ayat dan ayat pendek yg mengandungi pelbagai baris Pelbagai baris dan bacaan panjang dan pendek Bacaan Tanwin Bacaan panjang dan pendek Nun dan Mim sakinah Bacaan Qalqalah Bacaan Hurufhuruf sakinah

BIL

NAMA MURID

BAND

Band 1 2 3 4 5 6

Kriteria Tahu bacaan al-Quran. Tahu dan faham al-Quran. Tahu, faham dan boleh membaca al-Quran. Tahu, faham dan boleh membaca al-Quran dengan beradab. Tahu, faham dan boleh membaca al-Quran dengan beradab dan beristiqamah. Tahu, faham dan boleh membaca al-Quran,boleh dicontohi, menjadi naqib serta beristiqamah.

Tanda tangan guru : .............................................. Nama Guru : ....................................................

BORANG PENTAKSIRAN PENCAPAIAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2011


AL-QURAN ( Bacaan ) STANDARD PRESTASI
1.1.4 Membaca kalimah, potongan ayat dan ayat pendek yang mengandungi pelbagai baris dan tanda Huruf Alif yg tidak ada dalam bacaan Bacaan wakaf Huruf akhir dibaca sukun Bacaan wakaf Huruf berbaris dua di atas Bacaan wakaf Huruf Ta Marbutoh Tanda bacaan panjang lebih 2 harakat Nun dan mim syaddah Alif Lam ada dlm bacaan dan tidak ada dalam bacaan Huruf-huruf bertasydid Mim sakinag bertemu huruf Ba Kalimah Allah yg dibaca tebal dan nipis Nun sakinah dan tanwin bertemu huruf Lam dan Ra Bacaan panjang 6 harakat pada tanda melintang bersyaddah Nun Sakinah atau tanwin bertemu huruf wau dan ya Nun Sakinah atau tanwin bertemu huruf ba Tanda Wakaf Nun Sakinah atau tanwin bertemu huruf ikhfa Hakiki Wakaf pada kalimah tertentu Huruf Maqtoah BIL

NAMA MURID

BAND

Band 1 2 3 4 5 6

Kriteria Tahu bacaan al-Quran. Tahu dan faham al-Quran. Tahu, faham dan boleh membaca al-Quran. Tahu, faham dan boleh membaca al-Quran dengan beradab. Tahu, faham dan boleh membaca al-Quran dengan beradab dan beristiqamah. Tahu, faham dan boleh membaca al-Quran,boleh dicontohi, menjadi naqib serta beristiqamah.

Tanda tangan guru : .............................................. Nama Guru : ..............................................

BORANG PENTAKSIRAN PENCAPAIAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2011

Nama Guru : _____________________________________________

Kelas : __________________
AL-QURAN ( Hafazan )

BIL

NAMA MURID

STANDARD PRESTASI
1.2.1 Menghafaz surah-surah berikut : Al-Fatihah Al-Nas BAND Al-Falaq Al-Ikhlas

Band 1 2 3 4 5 6

Kriteria Tahu bacaan surah-surah Hafazan. Tahu dan faham bacaan surah-surah Hafazan. Tahu, faham dan boleh menghafaz surah-surah Hafazan. Tahu, faham dan boleh menghafaz surah-surah Hafazan dengan bertajwid dan beradab. Tahu, faham dan boleh menghafaz surah-surah Hafazan mengikut makhraj yang betul, fasih, bertajwid dan beristiqamah. Tahu, faham dan boleh menghafaz surah-surah Hafazan mengikut makhraj yang betul, fasih, bertajwid dan boleh dicontohi, menjadi naqib serta beristiqamah.

Tanda tangan guru : .............................................. Nama Guru : ..............................................

BORANG PENTAKSIRAN PENCAPAIAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2011

Nama Guru : _____________________________________________


AQIDAH

Kelas : __________________

STANDARD PRESTASI

BIL

NAMA MURID

2.1
Rukin Iman Pengertian dan Kesan dan rukun Iman akibat

2.2
Beriman Kepada Allah Pengertian Dalil aqli dan naqli BAND

2.3
Rukun Islam Pengertian Kesan dan dan rukun akibat Islam

2.4
Syahadah Menghafaz Pengertian syahadah

Band 1 2 3 4 5 6

Kriteria Tahu asas Aqidah. Tahu dan faham asas Aqidah. Tahu, faham dan boleh meyakini asas Aqidah. Tahu, faham dan boleh menghayati asas Aqidah. Tahu, faham dan boleh menghayati asas Aqidah dan beristiqamah. Tahu,faham dan boleh menghayati asas Aqidah dengan sempurna, menjadi naqib serta beristiqamah.

Tanda tangan guru : .............................................. Nama Guru : ..............................................

BORANG PENTAKSIRAN PENCAPAIAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2011 Nama Guru : _____________________________________________
IBADAH STANDARD PRESTASI 3.1 3.2 Konsep Beristinjak Pengertian Cara Alat-alat istinjak Kepentingan Adab Qada Hajat Pengertian dan tujuan 3.3 Konsep Berwuduk Rukun wuduk Lafaz niat Sunat dan makruh Cara bewuduk Perkara yg membatalka n wuduk 3.4 Solat Fardu Nama, bilangan dan waktunya Pengertian dan hukum Lafaz niat Perlakuan solat

Kelas : __________________

BIL

NAMA MURID

Konsep Bersuci Pengertian dan hukumnya Cara bersuci Faedah dan akibat

BAND

Band 1 2 3 4 5 6

Kriteria Tahu asas Ibadah. Tahu dan faham asas Ibadah. Tahu dan boleh melaksanakan asas Ibadah. Tahu, faham dan boleh melaksanakan asas Ibadah. Tahu, faham dan boleh melaksanakan asas Ibadah dengan beristiqamah. Tahu,faham dan boleh melaksanakan asas Ibadah dengan menjadi naqib serta beristiqamah.

Tanda tangan guru : .............................................. Nama Guru : ..............................................

BORANG PENTAKSIRAN PENCAPAIAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2011 Nama Guru : _____________________________________________ Kelas : __________________ SIRAH
STANDARD PRESTASI

BIL

NAMA MURID

4.1 Nabi Muhammad SAW dan tanda-tanda kenabian baginda Salasilah keturunan Keistimewaan keturunan Tanda kenabian nabi nabi BAND

4.2 Kisah Penyusuan Nabi Muhammad Nama ibu susuan Sebab nabi disusukan

Band 1 2 3 4 5 6

Kriteria Tahu Sirah Rasulullah saw. Tahu dan faham Sirah Rasulullah saw. Tahu dan boleh mengetahui Sirah Rasulullah saw. Tahu, faham dan boleh meneladani Sirah Rasulullah saw. Tahu, faham dan boleh meneladani Sirah Rasulullah saw. Dan beristiqamah. Tahu,faham dan boleh meneladani Sirah Rasulullah saw dengan menjadi naqib serta beristiqamah.

Tanda tangan guru : .............................................. Nama Guru : ..............................................

BORANG PENTAKSIRAN PENCAPAIAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2011

Nama Guru : ____________________________________________ _

Kelas : __________________
ADAB
5.1 STANDARD PRESTASI 5.2 Adabadab Terhadap Ibu Bapa Kelebiha Menghafaz n dan doa ibu akibat bapa BAND 5.3 Terhadap Rakan Adab Kelebiha -adab n dan akibat 5.4 Terhadap Guru Adab Kelebiha -adab n dan akibat

BIL

NAMA MURID
Adab Makan dan minum

Makan & Minum Kelebiha Doa n sebelum beramal dan selepas

Band 1 2 3 4 5 6

Kriteria Tahu asas Adab. Tahu dan faham asas adab. Tahu, faham dan boleh mengamalkan adab. Tahu, faham dan boleh mengamalkan adab dan sentiasa mengamalkannya. Tahu, faham dan boleh mengamalkan adab dan sentiasa beristiqamah. Tahu,faham dan boleh menjaga adab dengan mengamalkannya dengan sempurna, boleh dicontohi, menjadi naqib serta beristiqamah.

Tanda tangan guru : .............................................. Nama Guru : ..............................................

BORANG PENTAKSIRAN PENCAPAIAN STANDARD PRESTAS I PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2011 Nama Guru : _____________________________________________ Kelas : __________________

JAWI STANDARD PRESTASI 6.1 Huruf Jawi Tunggal Beza bunyi dan bentuk huruf Boleh bersambung 6.2 Tidak boleh bersambung Vokal dan konsonan 6.3 Suku kata terbuka 6.4 6.5 Membina perlataan drpd suku kata tertutup Satu suku kata tertutup 6.6 Perkataan dua suku kata tertutup 6.7 Perkataan suku kata terbuka dan tertutup 6.8 Bina dan tulis rangkai kata Baca rangkai kata 6.9 Bina dan tulis ayat mudah Baca ayat mudah

Perkataan mudah daripada suku kata terbuka Membina perkataan drpd suku kata terbuka

BIL

NAMA MURID

BAND

Band 1 2 3 4 5 6

Kriteria Tahu asas Jawi . Tahu dan faham asas Jawi. Tahu, faham dan boleh menguasai asas Jawi. Tahu, faham dan mampu membaca serta menulis Jawi. Tahu, faham dan mampu membaca serta menulis Jawi dan beristiqamah. Tahu,faham dan mampu membaca serta menulis Jawi boleh dicontohi, menjadi naqib serta beristiqamah.

Tanda tangan guru : .............................................. Nama Guru : ..............................................

BORANG PENTAKSIRAN PENCAPAIAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2011 Nama Guru : _____________________________________________ Kelas : __________________

PERLAKUAN SOLAT STANDARD PRESTASI Berdiri tegak Lafaz niat dan takbirat ulihram Rukuk serta tomakninah Iktidal Sujud Duduk antara dua sujud Duduk tahiyyat awal Duduk tahiyyat akhir Membaca doa qunut Memberi salam

BIL

NAMA MURID

BAND B5 D5 E5 & B6 D5 E5

Band 1 2 3 4 5 6

Kriteria Tahu asas Ibadah. Tahu dan faham asas Ibadah. Tahu dan boleh melaksanakan asas Ibadah. Tahu, faham dan boleh melaksanakan asas Ibadah. Tahu, faham dan boleh melaksanakan asas Ibadah dengan beristiqamah. Tahu,faham dan boleh melaksanakan asas Ibadah dengan menjadi naqib serta beristiqamah.

Tanda tangan guru : .............................................. Nama Guru : ..............................................

BORANG PENTAKSIRAN PENCAPAIAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2011 Nama Guru : _____________________________________________ Kelas : __________________
PERLAKUAN WUDUK

STANDARD PRESTASI Membasuh kedua tangan hingga krpergelang Membaca Basmalah Berkumurkumur Memasukka n air ke hidung Berniat Membasuh kedua tangan hingga Membasuh muka Menyapu sedikit air di kepala Membasuh telinga Membasuh kedua kaki hingga ke buku lali Tertib Catatan

BIL

NAMA MURID

BAND B5 D4 E4 & B6 D4 E4

Band 1 2 3 4 5 6

Kriteria Tahu asas Ibadah. Tahu dan faham asas Ibadah. Tahu dan boleh melaksanakan asas Ibadah. Tahu, faham dan boleh melaksanakan asas Ibadah. Tahu, faham dan boleh melaksanakan asas Ibadah dengan beristiqamah. Tahu,faham dan boleh melaksanakan asas Ibadah dengan menjadi naqib serta beristiqamah.

Tanda tangan guru : .............................................. Nama Guru : ..............................................