Anda di halaman 1dari 11

LESSEN VAN De Opgestegen Meesters (1) We kennen allemaal wel stukjes uit de Bijbel, of we nou gelovig zijn of niet.

We vieren Pasen en Pinksteren, Kerstmis en andere feestdagen. Vaak zijn feestdagen Bijbels gerelateerd. We vieren Kerstmis omdat dat de geboortedag van Jezus is. We vieren Hemelvaartsdag omdat dat de dag was, waarop Jezus naar de Hemel ging. Volgens de Bijbel mogen alle kinderen weer thuis komen in Gods Koninkrijk. Dat wij ook weer wederkeren op aarde, daar wordt in de Bijbel een beetje vaag over gedaan. Wie zijn nu dan de Opgestegen Meesters. De opgestegen Meesters waren op Aarde, in de tijd van Atlantis. Voordat Atlantis verloren ging, hadden de mensen het bewustzijnsniveau van de 6e of 7e Dimensie. De opgestegen meesters verlieten de aarde, net voordat het elektromagnetisch veld van de aarde instortte. De Opgestegen Meesters zijn vervolgens afgedaald naar de verborgen stad onder het Gizeh platform, van de grote piramide van Gizeh, in Egypte. Daar leven en werken zij, in een dimensie, in een wereld die je met onze menselijke ogen niet kunt waarnemen. Vanaf dat moment worden wij mensen ondersteund door de liefde en wijsheid van de opgestegen Meesters, om onze groei van ons bewustzijn te waarborgen. In de tijd van Atlantis waren wij multidimensionaal. De afgelopen periode zijn wij 3-dimensionaal geweest; in deze periode bestaat macht, disharmonie, dualiteit en jezelf willen bewijzen. Omdat we nu doorgroeien naar de 4e dimensie, groeien we ook door in ons bewustzijn van deze dimensie, die staat voor liefde, respect en eenheid. Dit alles wordt ondersteund door de opgestegen Meesters. De aartsengel Metatron, de aartsengel Michal, St. Germain, Sananda (Jezus) zijn enkele voorbeelden van opgestegen Meesters. Zij zijn allen van de Melchizedek orde. Drunvalo Melchizedek (Flower of Life Organization) is naar de aarde gekomen om zijn wijze lessen te verspreiden. Wat er nu gebeurd is dat er meerdere opgestegen Meesters de menselijke fysieke vorm aannemen om naar aarde terug te keren om zo hun kennis, lees: onze eigen kennis, die we vergeten zijn en kwijtgeraakt; te helpen herinneren. Andere Opgestegen Meesters behouden hun energievorm en brengen hun boodschappen en dragen hun kennis uit d.m.v. channelingen, zoals deze. Aartsengelen, Germain, Sananda of andere opgestegen Meesters gaan zich steeds meer identificeren met de mens. Zij maken zich bekend aan diegenen die zich bewust worden van de Universele Christus. Andersom werkt het ook: zij die zich Bewust worden, identificeren zich met de opgestegen Meesters. Dit alles heeft te maken met het omkeerpunt in 2012. Mensen worden nu aangeraakt om bewust te worden, wakker te worden, welke de redenen zijn waarom en waarvoor zij op aarde zijn. Velen onder ons worden zich nu bewust van onze energien, w.o. bijvoorbeeld ons Lichtlichaam, de Merkaba, die wij kunnen leren activeren om zo, straks in 2012, the ascension (het opstijgen) mogelijk te maken.

Wij leren dat wij meerdere energien om ons heen hebben, naarmate onze groei van bewustzijn Hoger wordt. Om door te kunnen groeien naar verlichting. Vanuit deze verlichting wordt het ons mogelijk gemaakt om de aarde te helpen verlichten. Wat zoveel betekent als: des te meer groepen (zielengroepen, monades) samenkomen, des te groter wordt het verspreiden van het Licht. Voor zowel de mensen, die dan in contact komen met hun Universele Christus, hun Hoger Zelf, hun I am Presence, danwel voor Moeder aarde, die dan steeds meer kan openen om Krachtplaatsen te creren. Deze krachtplaatsen zijn Bundels van (wit) Licht, deze zullen opengaan om Moeder Aarde te zuiveren in eenheid en uniciteit met het Universum. In elk land van de wereld zijn zich nu de zielengroepen aan het herenigen. Nu is het nog niet helemaal duidelijk voor velen onder ons, waarom dat precies gebeurt. Naarmate de tijd verstrijkt, zal dit duidelijker worden dat deze Hereniging er is, voor deze groepen, om het Licht te verspreiden, de krachtplaatsen van Moeder Aarde te vinden en te openen, zodat wij allen kunnen opstijgen, in 2012, als ware wij opgestegen meesters zelf! De mensen onder ons die zich langzaam bewust worden, zullen merken dat zij zich uitermate interesseren voor deze onderwerpen, krijgen haast om te gaan doen waarvoor zij op Aarde gekomen zijn: de Verlichting van de Aarde en de mensen die daarop wonen. De Opgestegen Meesters (2) Ten tijde van Atlantis hadden de mensen een Multidimensionaal Bewustzijn. Zij bouwden hun gebouwen op een ander manier dan dat wij denken. Archeologen en wetenschappers hebben hun bevindingen vertaald in wat zij dachten, hun zienswijze. En dus moet het zo zijn. Wij worden door de wetenschap in het ongewisse gelaten. Er zijn vondsten die niet openbaar gemaakt worden. Er zijn ook vondsten die wl openbaar gemaakt worden, waar geen verklaring voor is vanuit de absolute wetenschap. Mensen die met een verklaring voor gebeurtenissen of vondsten komen die niet verklaard kunnen worden door de wetenschap, of vanuit archeologisch oogpunt, worden al gauw voor gek verklaard. Het past niet in de gewonen denkwijze van de meeste mensen, dus klopt het niet. De mens had een ander bewustzijnsniveau in de tijd van Atlantis dan nu. Zij waren multidimensionaal. Zij waren multizintuiglijk. In deze tijd en de afgelopen eeuwen, waren wij vijfzintuiglijk. Vijfzintuiglijk: zien, horen, proeven, ruiken en voelen; 7-voudig chakrasysteem en een bewustzijnsniveau die het waarom op aarde te zijn niet (nog niet) kan beantwoorden. Multizintuiglijk: gedachtekracht, materialiseren, de-materialiseren, van vorm veranderen, energielichamen, 13-voudig chakrasysteem, Hoger Bewustzijn (bewust zijn van de Ziel; de Zielengroep; evolutie van de Ziel, de Taak, de Aarde; het Universum) en natuurlijk: zien, horen, ruiken, proeven en voelen. De mens kwam naar de aarde om haar taak, missie, uit te voeren, met het zicht op de evolutie van de aarde en het Universum, en de beschikking over deze zintuigen om dit te realiseren. De reden waarom we veel horen, nu, over het Vissentijdperk (driedimensionaal) en het Aquariustijdperk (vierdimensionaal) is dat wij nu mogen evolueren naar een multidimensionaal bewustzijn. Wij zijn niet meer beperkt door vijf zintuigen, maar wij leren heel langzaam dat we meer zijn/kunnen dan dat. Het Vissentijdperk gaat zich afsluiten en het Aquariustijdperk dient zich aan. Vandaar ook dat de mens evolueert, groeit, van een driedimensionaal bewustzijn naar de 4e dimensie, dus multizintuiglijk, dus multidimensionaal. Er zijn mensen die zich dat bewust worden/zijn, dat we gebruik kunnen maken van meer dan vijf zintuigen. Deze mensen laten zich leiden door de Hogere Leiding van Gidsen, Engelen en opgestegen Meesters. Zij luisteren naar die stem, de stem van hun hart. Zij worden begeleid in het verspreiden en delen van de kosmische kennis die wij allen bezitten, maar weer vergeten zijn. Er zijn mensen die ontdekken dat wij met gebruikmaking van het 13-voudig chakrasysteem, contact kunnen maken met andere dimensies (o.a.). Er zijn mensen die met de energievelden die wij mogen leren gebruiken, kunnen reizen door tijd en ruimte (energielichamen). Er zijn mensen die bepaalde stoffen van vorm kunnen veranderen. Er zijn mensen die met gedachtekracht objecten

kunnen verplaatsen, zonder deze aan te raken. Er zijn dus al veel mensen multidimensionaal. Veel van deze artikelen roepen een bepaalde herkenning op. Het voelt als een herinnering, het voelt goed, maar met onze gedachten kunnen we het geheel als zodanig niet plaatsen. De rationele mens onder ons doet het af als gezwets in de ruimte (!) of is angstig voor een nieuw inzicht en ontkent het. Het is fijn om te zien, te horen en te voelen dat er veel mensen op het pad zijn gegaan naar het Christusbewustzijn; zij ontwikkelen zich tot multidimensionale mensen. Het geeft soms wat ongemakken, zowel lichamelijk als geestelijk, de verandering van trilling, de verhoging van het trillingsgetal van de aarde om deze sprong (groei, evolutie) te maken naar de vierde dimensie, maar gelukkig zijn er dan velen onder ons die het mogelijk maken dit te leren en te begrijpen door op het internet dit soort artikelen te schrijven, over de gehele wereld, met gebruikmaking van n van de extra zintuigen: het vermogen en vertrouwen de boodschappen uit de andere dimensie te kunnen horen en vertellen! Wij zullen jullie, zowel op aarde als in andere dimensies, steunen op deze mooie reis! Weet dat alles is zoals het moet zijn, dat niets toeval is, dat alles een reden heeft, en dat alles al eens zo geweest is. Het is niet nieuw, noch oud. Het Is er! Een gevoel van herkennen en herinneren. De Opgestegen Meesters (3) Ten tijde van Atlantis leefden de mensen op aarde met een hoog bewustzijnsniveau. Zij waren multidimensionaal. Zij verlieten de aarde, vlak voor het moment dat het elektromagnetisch veld van de aarde instortte. Zij veranderden hun trillingsgetal en gingen een andere dimensie binnen; een dimensie die wij voorzichtig aan mogen leren en mogen zien. Zij leven, wonen en werken in een dimensie die met aardse ogen niet te zien is, voor de meeste mensen. Er zijn nu mensen op de aarde die een multidimensionaal bewustzijnsniveau aan het ontwikkelen zijn. Zij ervaren allerlei veranderingen. In henzelf en hun dagelijks leven. Soms geeft dit ongemakken. Zowel fysiek als geestelijk. Dit heeft allemaal te maken met het veranderen van het trillingsgetal, van zowel de aarde als de persoon in kwestie. Wij, de opgestegen Meesters, zijn mensen aan het benaderen. Over de gehele wereld zie je teksten, boodschappen verschijnen. Er zijn ook Maria en/of Jezus verschijningen. Er zijn ook Boeddha verschijningen. Welke religie dan ook; ben je christelijk opgevoed, zul je boodschappen krijgen van bijvoorbeeld Jezus. Ben je Boeddhistisch opgevoed, zal Boeddha aan je verschijnen of zul je zijn boodschappen opschrijven of vertellen. Er zijn veel mogelijkheden te noemen, maar wij zijn jullie, mensen op aarde, aan het benaderen met onze Universele boodschappen. Nu is de tijd. Nu zullen er steeds meer mensen wakker worden. Wij zullen ook in dromen verschijnen. Wij willen mensen bewuster maken van ons ZIJN. Dromen zijn niet alleen bedoeld om het menselijk brein en lichaam te ontlasten. Ze zijn ook bedoeld om daadwerkelijk te "gebruiken". Als je in slaaptoestand bent, je lichaam, ben je niet meer bewust. Je onbewuste staat dan heel erg open. Open voor contact met het Universum. Je kunt met, laten we voor het gemak maar droomlichaam noemen, je droomlichaam, een energielichaam, reizen door tijd en ruimte. Je kunt in contact komen met ons, met andere zielen, die graag met jullie in contact willen komen, om zo de wereld te helpen met alle veranderingen. Je kunt ook in contact komen met elkaar, en zo, via een andere energie, leren hoe dingen zijn en zijn geweest! Jullie maken al contact d.m.v. je dromen, alleen jullie zijn je nog niet bewust van deze veranderingen. Er zijn mensen die hier al wel mee aan het oefenen zijn, dit leren toe te passen. Je kunt meer met de droom, nu meer dan ooit. Een droom is niet slecht een droom. Je kunt er iets mee! Je kunt de veranderingen, die Nu plaats vinden, onderzoeken (de veranderingen die in JULLIE toekomst gaan plaatsvinden!). Wij zeggen expres Jullie Toekomst. Denk even mee: jullie kijken naar Atlantis als jullie verleden. Wij leven in het Atlantistijdperk, NU, en dat is ONS heden. Jullie kijken naar bijvoorbeeld 2012 als

jullie Toekomst. Wij kijken naar 2012 als ons verleden; want het is nl. al gebeurd. Dat is ook een reden waarom wij weten HOE we kunnen helpen en steunen. Voor ons bestaat geen Verleden, Heden of Toekomst. Wij leven in alledrie Tegelijk. Moeilijk deze materie? Goed. Kijk even mee: Wij zijn Multidimensionaal. Vanuit dat bewustzijn kunnen wij reizen van de ene naar de andere dimensie. Tijdvakken op aarde, zoals een tijdvak de Gouden Eeuw, is voor jullie Verleden Tijd. Geschiedenis voor diegene die nu in het aardse tijdvak 2003 leven. 2003 is jullie Heden. 2012 is jullie (nabije) Toekomst. Voor ons zijn het niet meer dan Tijdvakken, dimensies. Wij leven dus in (wat jullie noemen) Verleden, Heden en Toekomst. Alledrie tegelijkertijd. Laat het even Tot je komen. Wij komen hier op terug, de volgende keer! De Opgestegen Meesters (4) Verleden, Heden en Toekomst De vorige keer spraken we over verleden, heden en toekomst. Omdat wij multidimensionaal zijn, leven wij in 3 tijdvakken tegelijk. Heden, Verleden en Toekomst. Dat wat jullie verleden is, bijvoorbeeld de eerste Wereldoorlog, is voor ons Heden. Dat wat voor jullie heden is, is voor ons heden. Dat wat voor jullie toekomst is, bijvoorbeeld 2012, is voor ons heden. Wij kunnen namelijk deze dimensies binnengaan. Op DIT moment. Wanneer wij ervoor kiezen deze binnen te gaan. Aangezien jullie het multidimensionaal bewustzijnsniveau ontwikkelen, wordt dit voor de mensen op aarde, ook een herinneren, een herkenning. Deze ontwikkelingen volgen zich in snel tempo achterelkaar op. Er zijn mensen die hier al wetenschap van hebben en dit bewust, of onbewust doen/kunnen. Er is niets nieuws; dit is allemaal al gebeurd, in wat jullie je Verleden noemen. In de tijd van Atlantis bijvoorbeeld. Nu kun je met dit lichaam waarin je nu woont/leeft, dit niet meer echt herinneren. Je verstand zorgt ervoor dat je het wilt begrijpen. Begrijpen is lastig. Maar jullie worden je steeds meer bewust. Zijn hard aan het meegroeien en wij helpen jullie, stapje voor stapje, steeds meer te herinneren! Kijk nog eens mee: er leeft Nu, in JOUW Heden, ook een stukje JIJ en in een ander Tijdsvak, JOUW Verleden. Het verleden, want je bent je nog niet bewust dat dat JOUW verleden is. Er is een persoon die een stukje van JOU is, die leeft in bijvoorbeeld 1800. Deze persoon die in 1800 leeft, leeft volgens zijn/haar norm, in zijn/haar Heden, en als jullie elkaar zouden ontmoeten, zou jij zeggen: H, jij leeft in het verleden (het is immers in Jouw beleving het verleden, de tijd die al geweest is!). De persoon in kwestie zal zeggen: Ja, maar JIJ leeft in de toekomst (zijn beleving van wat de toekomst is!). Jij zal hierop reageren door te zeggen: Nietwaar, ik leef in het Heden, het NU. Verwarrend? Gaan we nog een stap verder: Er leven meerdere stukjes (mens, ziel) van JOU in verschillende tijdsvakken. Dus in wat jij Verleden noemt, wat jij Toekomst noemt. Jullie zijn met elkaar verbonden, zonder dat je het weet. Zonder dat je je daar bewust van bent! Laat dit weer even tot je komen. Wij komen weer terug! De Opgestegen Meesters (5) We gaan door met het Verleden-Heden-Toekomst-bewustwordingsproces. De vraag die Marina ons stelde was: Hoe kan dit nou allemaal? Hoe kan ik, als mens met een ziel, uit meerdere personen bestaan? Een mens heeft n ziel, dus n lichaam per keer om gebruik

van te maken. Dit leven is mijn leven, nu. Ik heb nu een lichaam met de naam Marina. Ik leef in het jaar 2003, nu. Hoe kan ik dan uit meerdere personen bestaan, die tegelijkertijd in andere tijdsvakken ook leven, met een lichaam, met een ziel? Wij gaan het proberen uit te leggen: Je leeft Nu, Marina, in dit lichaam in een tijdsvak genaamd 2003. Je bent geboren in 1965. Je tijdstip van overgaan is (jou) nog niet bekend. Dit hele leven, vanaf geboorte tot aan het overgaan is een tijdvak. Op het moment van Overgaan maak je kennis met DAT tijdvak. Waarom je in DIE periode op de aarde was en wat je daar kwam doen. Zie je, inmiddels spreken wij in de Verleden Tijd; want we spreken over: wat je KWAM doen. JIJ bent dit nog aan het Ontdekken: wat je KOMT doen op aarde. Je zult ervaren dat Verleden, Heden en Toekomst een andere betekenis gaan krijgen op het moment dat je in een andere dimensie zit. Je kunt het dan ook veel beter begrijpen dan wat je menselijk brein nu kan! Dus NU al, is heden en toekomst voor jou verwarrend! Je verleden is bekend, dat is dat wat je hebt meegemaakt in dit leven, vanaf 1965. Tot aan nu is het je duidelijk. Verder kijken dan vandaag lukt niet echt. Ok, toegegeven, eens ga je over, en dat weet je. Waar je dan heen gaat, heb je een gevoel bij, maar een zeker WETEN, met je verstand, heb je niet. Wel een gevoel: zoiets zal het zijn. Waar komt dat gevoel vandaan? Is dat iets wat je je herinnert? Ja! Want je hebt al eens geleefd in wat jullie de Hemel (de toekomst) noemen! Wordt het al iets duidelijker? Goed, wij komen, net als de vorige keren, hierop terug. De Opgestegen Meesters Bewust worden van Verleden, Heden en Toekomst is je hersens laten kraken! Het zal ook weken duren, voordat je het snapt (voor de n sneller dan voor de ander!). Laat die tijd dan ook toe voor jezelf. Het is niet zozeer een Weten met je brein, dan wel een Weten met je Hart. Hoe sneller jij je denken loslaat, des te sneller zal het proces van bewustwording in gang komen. We gaan even terug naar waar we de vorige keer mee gestart zijn: er bestaan meerdere personen die met jou verbonden zijn, tegelijkertijd, in verschillende tijdvakken. In een tijdvak leeft een persoon, met een lichaam en een ziel. In een ander tijdvak leeft een persoon, met een lichaam en een ziel. In weer een ander tijdvak leeft een persoon, met een lichaam en een ziel. Dan is er nog een persoon, die leeft in een ander tijdvak, maar zonder lichaam (stoffelijk) maar wel met een ziel, als ziel. Jullie zijn allen apart, je eigen persoon en toch verbonden met elkaar. Je hebt allen een eigen leven, een eigen omgeving met vrienden en familie, je eigen vrije wil en keuzes, je eigen naam, je geboorte- en sterfdatum, en toch zijn jullie aan elkaar verbonden. Door de ziel. Jullie Ziel. En jullie Overziel. Degene die geen stoffelijk lichaam heeft, je Overziel, heeft uiteraard geen sterfdatum, maar wel een leerschool om de "dingen" goed te begeleiden, voor hem/haarzelf en degene die stukjes (ziel) van hem/haarzelf zijn en hun leven op aarde leven. Deze persoon, zonder stoffelijk lichaam, heet Overziel. Deze Ziel, met een eigen identiteit en naam overigens, zorgt ervoor dat wij als Groep leren, overleven en groeien. De Overziel zorgt dus voor de evolutie van de GroepsZiel. (o.a.) Wij laten dit even rusten voor nu. Wij komen terug met onze lessen! De Opgestegen Meesters (7) De Opgestegen Meesters helpen ons met lessen. Zij waren op de aarde ten tijde van Atlantis. Zij zijn in een dimensie die wij mogen gaan leren zien en begrijpen!

Wij gaan verder met de Overziel. Wie of wat is nu een Overziel, Jouw Overziel. Een Overziel is een stukje van jou! Het is een Ziel, een persoon in niet-stoffelijke vorm, met een multidimensionaal bewustzijnsniveau. Deze ziel heeft een naam. Zijn/haar eigen naam. Wij spreken over zijn of haar, want deze Overziel kan elke vorm of gedaante aannemen die hij/zij wenst. Dus mannelijk n vrouwelijk. Dat zijn lichamelijke vormen. Ook kan de Overziel, indien gewenst, andere vormen aannemen. De Overziel kan elke vorm aannemen die hij/zij wenst, dus ook een vogel, een ander dier, een windvlaag, een gedachte (is ook energie), enzovoort. Het kan ook zijn dat hij/zij het nodig acht om een kijkje in je leven (lees: jouw aardse leven) te nemen, door gebruikmaking van jouw ogen! Dit is een gevolg van een gesloten contract, tussen jullie! Dan stapt de Overziel in jouw lichaam, zonder dat je je dat bewust bent. Je verliest daardoor geen controle! Schrik hier niet van, dit gebeurt al eeuwen, in aardse jaartelling. Al zolang de mens bestaat. De Overziel kan er voor kiezen om dit te doen, om Jouw lessen te steunen en te sturen, maar ook om Zelf lessen te leren. Onthoudt: zo op aarde, zo in den Hemelen. Overzielen zijn stukjes van onszelf, dus jou kwaad doen is niet aan de orde: hij/zij zou zichzelf daar alleen maar kwaad mee doen. Dat is ook wat in de Bijbel geschreven staat. Ik ben jou, jij bent mij, zegt Jezus. Zoals we verbonden met elkaar zijn als mensen, zo zijn we met elkaar verbonden met bijvoorbeeld dus onze Overziel. Deze Overziel kan jou iets in je oor fluisteren, waardoor JIJ denkt: wat een prachtig idee (van mijzelf). Veel mensen die hulp of healing zoeken, krijgen de mededeling: je hebt een gids bij je, deze gids is er al je hele leven (dit leven, anno NU, dus jouw Heden). Overzielen presenteren zich aan mensen die in die dimensie kunnen kijken, met een niet-stoffelijk lichaam, maar toch een lichaam. Er zijn ook mensen die over beschermengelen praten. Een Overziel kan verward worden met een beschermengel. Uiteraard kunnen wij de kennis, liefde en zorgzaamheid leren van de Engelen, zij zijn ook om ons heen, als wij willen leren luisteren, maar onze Overziel is dichter bij ons, want hij/zij is een Deel van Ons. Wij blijven zeggen Ons, dit omdat wij jullie bewust willen maken, dat Jullie uit meerdere stukjes (personen) IK bestaan. Om nog even daarop terug te komen: Je leeft Nu, dit is je Heden, er is nog iemand van JOU, verbonden met JOU, die in JOUW Verleden Leeft, en nog iemand die in JOUW Toekomst leeft. En dan is er nog JOUW OverZiel. Jullie zijn allen nauw verbonden met elkaar, zonder het te weten! Raar h? Laat het maar tot je komen. Wij komen hier weer op terug! Lees ook: www.nibiruancouncil.com/html/oversoulcontractsarticle.htm De Opgestegen Meesters (8) We gaan verder met de lessen van je Overziel. We gaan maar direct met de deur in huis vallen! Een Overziel kan Jouw (menselijk) lichaam betreden, voor korte of langere periode. Je hebt een contract afgesloten waar dat in staat; langere periode of kortere periode. Als de Overziel binnentreedt, instapt, zul je dat met lichamelijke sensaties meemaken. Let op: het binnentreden van een Overziel dient absoluut als liefdevol te worden ervaren, NOOIT als traumatisch!! Het zal zo zijn dat je Overziel dit al meerdere (korte) keren gedaan heeft, terwijl jij er niets van gemerkt hebt.

Meestal ervaren mensen wat pijn in de schouders en nek, tintelingen elders in het lichaam, duizeligheden, en een grote behoefte om veel te slapen, veel rust te hebben. De Overziel kan ervaren hoe het is om: - in een (n) menselijk lichaam rond te lopen (lichaam met een vaste vorm) - te voelen (koude/warmte) - te zien door menselijke ogen, te horen (harde geluiden of mooie muziek), - te voelen door zijn/haar emoties (liefhebben, boos zijn) - te merken wat er met een menselijk lichaam gebeurt als er invloeden van buitenaf zijn (bijv. een opmerking gemaakt door iemand anders, die gevoelens/emoties opwekken, waardoor er allerlei chemische processen op gang komen in het menselijk lichaam) - ziek te zijn, of beperkt door het menselijk brein (door niet meer multidimensionaal te zijn) - lichamelijk contact te hebben met een ander (liefde, seks), enzovoort. Het kan ook andersom: dat de persoon (mens) op aarde Kiest om zijn Overziel te leren en willen kennen (herkennen en erkennen)! Dan kan de persoon in kwestie ook lichamelijke sensaties ervaren. - Hij/zij beschikt opeens over een beginnend multidimensionaal bewustzijn. - Hij/zij gaat leren dat hij/zij niet meer alleen op de aarde rond holt om rond te hollen maar om een taak uit te voeren. Een grote en hoger doel te dienen. - Hij/zij leert en ervaart dat hij niet slechts n persoon is maar uit meerdere stukjes bestaat, zielsfragementen. - Hij/zij mag leren dat je je Overziel en de andere zielsfragmenten kan leren ontmoeten. - Hij/zij mag leren HOE je dat kunt gaan bewerkstelligen. Het in contact komen met je Overziel, of deze nu binnentreedt, of JIJ naar buiten, voelt hetzelfde als leren channelen, leren communiceren met je Gids, je Hoger Zelf. Je ervaart dezelfde sensaties als ware je in een lichte trance (om bij channelen bijvoorbeeld) de boodschap goed te kunnen horen en opschrijven/vertellen. Wij zullen hier de volgende keer verder op in gaan. Lees ook: www.nibiruancouncil.com/html/oversoulcontractsarticle.htm De Opgestegen Meesters (9) Graag gaan wij weer verder met onze boodschappen. Wij willen vragen om de artikelen regelmatig te lezen en in je op te nemen. Zo wordt het langzaam gentegreerd in je Wezen, in je Zijn. Zo kan het diep van Binnen langzaam gaan groeien en kun je doorgroeien naar de volgende dimensie. Het is voor jullie nu mogelijk om deze kennis, die niet nieuw is, door te laten stromen in geheel je wezen, je zijn. De vraag Wie ben ik en Wat kom ik doen, zal dan zichtbaarder worden. Het is nu de tijd voor grote veranderingen en groei. Het emotionele mag allemaal losgelaten. Dat dient je niet meer. Het is een proces, het loslaten van je emotionele ballast. Weet ook dat daar een bepaalde tijd voor staat. Er zullen oude stukken boven komen, waarvan je dacht: daar was ik al klaar mee. Laat het gevoel van deze emotie je benaderen, stuur het niet weg! Ook emoties zijn trillingen, energien, en als je wilt doorgroeien in een hoger trillingsgetal zul je alles dienen te transformeren wat met dit oude trillingsgetal te maken heeft. Dit oude trillingsgetal dient je niet meer. Dus zorg dat je goed voor jezelf zorgt. Maak jezelf elke dag schoon en bewust van je veranderingen. Zorg voor voldoende water om te drinken. Zorg voor voldoende ontspanning en stilte. Mediteer, maar niet teveel. Ook dit is in het Aquariustijdperk niet meer zozeer nodig. Wel de stiltemomenten om tot rust te komen en om contact te kunnen leggen met je Hoger Zelf, je Overziel en je gidsen en begeleiders. Wie niet stil is kan niet luisteren. Weet ook dat de lichamelijke ongemakken erbij horen. Jullie zijn al heel goed op weg naar het Hogere Trillingsgetal. Velen onder jullie zitten al voor een behoorlijk percentage in het Nieuwe Tijdperk. Weet ook dat er nog voldoende tijd is om al deze lessen in je op te nemen. Lees steeds weer opnieuw, net zolang totdat het gentegreerd is in je Zijn, je Ziel, je Hart. Jullie zijn de Lichtwerkers van Nu. De Lichtdragers van Nu. De Lichtbrengers van NU.

Draag het Licht! Breng het Licht! Er is nog veel werk te doen voordat er voldoende "Verlichting" is, haast is niet geboden, doch wel wenselijk. Doe wat je kunt, het beste is simpelweg met je gedachten! Gedachten zijn Krachten. Je hoeft niet op een plein te gaan staan om je boodschap te verkondigen. In je Hart en met je gedachten is een snellere weg en een krachtigere! Wij gaan om weer weder te keren! De Opgestegen Meesters (10) Wij gaan het weer hebben over Verleden, Heden en Toekomst. We hebben uitgelegd dat er zielsfragmenten van ons in andere tijdvakken leven. Dit zijn stukjes van onze ziel. Deze zijn aan elkaar verbonden. Deze zielen zijn gencarneerd in een fysiek lichaam, of dit nu een foetus of een volwassen lichaam is, doet niet zoveel ter zake nu. Deze personen hebben allen een eigen naam, een eigen persoonlijkheid, een eigen leven, een eigen vrije keus. Een eigen tijdstip van geboren worden. Een eigen tijdstip van overgaan. Net zoals JIJ nu leeft! Er leeft dus niet iemand in een ander tijdvak die er hetzelfde uitziet als jij. Integendeel. Je zult, als je elkaar tegen (zou) komen, elkaar wel herkennen, maar NIET qua uiterlijk! Jullie leven, in een ander tijdvak, met een ander (fysiek) lichaam en identiteit. Maar je bent wel verbonden met elkaar. Doordat je Zielsfragmenten, Zielsdelen bent van elkaar. We snappen dat het begrip Zielsverwantschappen nog lastig is. De Zielenhereniging is op aarde begonnen, en dat is voor jullie ook al best lastig, maar als je op je gevoel afgaat, wat je meesten van jullie inmiddels mooi aan het ontwikkelen zijn (niet teveel nadenken maar denken met je Hart), dan weet je dat, diep van binnen, als je een Zielsverwant bent tegengekomen. De gevoelens die je deelt met je Zielsverwanten die je ontmoet in DIT tijdvak, is een andere als de ontmoeting met je Overziel en je Zielendelen, Zielsfragmenten. De Zielenverwantschap die je voelt bij je kind, je partner, vriend of vriendin, collega als je herkent dat jullie Zielsverwanten zijn, is een andere dan de zielenverwantschap met je Overziel en je Zielsfragmenten die in een andere tijdvakken leven. De verbondenheid zal hetzelfde aanvoelen, temeer ook omdat je elkaar zult herkennen, hetzelfde zoals je nu je Zielsverwant herkent! De films zoals bijvoorbeeld Back to the Future en bijvoorbeeld (teken)films voor kinderen van deze tijd, die over heksen gaan, zitten boordevol waarheden, maar ook onwaarheden. Er wordt geschetst dat je, als je een Tijdreis maakt, jezelf tegenkomt, maar dan ouder, of jonger Dit is in zijn geheel onmogelijk, of je zou BINNEN DIT TIJDVAK terug moeten reizen. Dan zou je jezelf tegenkomen, met dit lichaam, maar dan jonger of ouder. Als je een Tijdreis zou maken naar laten we zeggen het jaar 2300, dan zou je niet dit fysieke lichaam tegenkomen met een paar extra grijze haren erbij!!! NEE, je komt je Zielendeel tegen, je Zielsfragment, met een totaal ander fysiek lichaam, persoonlijkheid en eigen leven! Als je naar het, wat jullie Verleden noemen, het verleden zou reizen, kan het zijn dat je daar ook een Zielendeel van jezelf tegenkomt. Die zal gekleed gaan in de kleding van die tijd, maar een eigen persoon met een eigen naam zijn. Jullie zullen de verbondenheid voelen, maar zijn niet dezelfde persoon, zoals jullie dat in films wordt voorgeschoteld! Wij laten het onderwerp even rusten en gaan om weder te keren! De Opgestegen Meesters (11) Het is een lastig onderwerp, Verleden, Heden en Toekomst, maar naarmate de tijd vordert, zal het gentegreerd worden in je brein, je ziel. Velen van jullie lezen te teksten en begrijpen het soms (nog) niet helemaal, maar gelukkig zijn wij blij te mogen constateren dat velen van jullie het NIETSNAPPEN loslaten. Dit met je verstand proberen te doen is een bijna onmogelijke taak. Wat gelukkig velen van jullie doen is het proberen te weten, proberen te herinneren, de herkenning zoeken en vinden en d.m.v. voelen (denken met je Hart) deze artikelen te plaatsen! Wij danken jullie daarvoor!

De stand van zaken inmiddels: Wij zijn erg blij dat een aantal mensen deze artikelen van de Opgestegen Meesters niet zomaar gelijk aan de kant gooien, maar deze bewaren om nog eens en nog eens te lezen. Alleen door herhaling zal het in je brein tot een conclusie komen. Wij zijn erg blij te mogen constateren dat velen onder jullie prima op weg zijn naar een multidimensionaal bewustzijn. Niet alleen deze artikelen dragen daartoe bij. Heel veel informatie wordt nu vrijgegeven, de opening van de Kosmische Bibliotheek is daar! Maak gebruik van al je middelen om zoveel mogelijk informatie tot je te nemen. Groei in bewustzijn is jezelf leren! Onderricht jezelf dan met het lezen van veel artikelen. Er zijn velen die prachtige teksten schrijven; zo langzamerhand wordt het Christusbewustzijn in de mens wakker en gaan jullie doen waar je voor gekozen hebt! Het leren ontdekken en communiceren met Gidsen, Hogere Leiding, Overzielen, Engelen, Heiligen, Meesters, God, of hoe je het ook noemen wilt, of alles tezamen, is iets wat jullie allemaal mogen leren: het IS namelijk VAN jullie. Het IS JULLIE! Jullie zijn onderdeel van het Al. Het al (of God, Universum, de kosmos) is NOOIT afgescheiden geweest! We zijn allen n! Ook het tijdsbesef is n. Er is geen tijd. Tijd is wat jullie op aarde er van maken. Het is ook goed dat jullie met de Tijd bezig zijn, maar wij proberen jullie te laten nadenken, zodat het dualistisch denken er uit gaat. Het zwart/wit denken/doen is straks niet meer nodig, het zal je niet dienen en helpen in je groei. We gaan van 3-dimensionaal bewustzijn naar 4 dimensionaal; dat betekent dat 3D oplossingen niet zullen helpen en er op een andere manier om oplossingen gevraagd dient te worden! (4D) Een kwestie van TIJD nog! Uiteindelijk gaan de artikelen over Verleden, Heden en Toekomst ook over TIJD. Het Verleden is in jullie beleving een TIJD, het Heden is een TIJD, de Toekomst is een TIJD. Wij zeggen: er is geen tijd. Niet zoals jullie deze beleven. Alles is al gebeurd en zal nog gebeuren. En gebeurt op dit moment. Tegelijkertijd! Mooie woordspeling, spelen met woorden over de TIJD. Wij komen weer terug. De Opgestegen Meesters (12) In n van de vorige XtraEditions stond: Wie niet stil is kan niet luisteren. Wij willen vragen aan jullie om stiltemomenten te gaan creren in je leven. Per dag minstens n moment van stilte, al sta je af te wassen: OOK dan kun je stil zijn en contact maken met je Hoger Zelf, je Hogere Leiding, de Engelen. Alleen op deze manier kun je jezelf leren en bewust worden van je Hogere Leiding. Herhaling is de beste manier van de "woorden-tot-je-nemen." Lees en leer jezelf, onderricht jezelf. De En zal zich aangetrokken voelen tot een onderwerp als Mediteren, de ander zal zich willen ontdoen van alle ballast en daarmee bezig zijn; uiteindelijk zullen we alles gaan doen wat nu nodig is, waar het nu de tijd voor is en bereiken we allemaal hetzelfde punt! We zien wat er gebeurt met de aarde: de donkere krachten gaan zich steeds meer manifesteren om het zuivere, witte licht tegen te houden. Dit zie je in allerlei gebeurtenissen terugkomen. We gaan nog meer gebeurtenissen krijgen. Wij gaan weer door met de lessen! Heden, Verleden en Toekomst. Het blijft een interessant onderwerp. Verleden. Jullie kijken naar het verleden. Jullie verleden of het verleden zoals in vorige tijdvakken. Daarmee bedoelen wij: de geschiedenis. Wat jullie geschiedenis noemen ervaren wij als een constante

factor. Jullie kijken naar grote namen als Da Vinci en Nostradamus, alsof zij geleefd hebben. Zij zijn, omdat jullie in dit tijdvak zitten, jullie verleden. Zij, Da Vinci en Nostradamus, leefden in de vorige tijd. Dat is wat jullie er van maken. Zo is het jullie geleerd. Het is in jullie beleving, allemaal al gebeurd. Dus hoef je er ook niets meer mee. Je kunt, in jullie beleving, er niets meer aan veranderen. De geschiedenis heeft zijn beloop gehad, dus het was zo. Eventueel zijn jullie nu aan het kijken naar wat er Toen, in dat Verleden, gebeurde. Eventueel komen jullie tot de conclusie dat zij best hun tijd erg vooruit waren. Zij hadden Visioenen, is wat jullie geleerd is. Visioenen van de Toekomst. Zeker een Da Vinci en Nostradamus zijn daar goede voorbeelden van! Hoe kan dit nou? Denk even mee, of liever: denk even terug; We hebben het gehad over de Tijdvakken Verleden, Heden en Toekomst, en waren al zover dat we voorzichtig beginnen te begrijpen dat dit anders is dan ons geleerd is. Er bestaat geen Verleden, Heden of Toekomst. Alles IS. Laat dit even tot je komen, wij komen weer hierop terug. De Opgestegen Meesters (13) Wij gaan weer door met de lessen; Verleden. Da Vinci en Nostradamus, om maar even twee voorbeelden te geven, hadden visioenen. Zij leefden in een Tijdvak. Een tijdvak wat jullie als Geschiedenis beschouwen/ervaren, want zo is het jullie voorgehouden. Omdat het nu de tijd is voor grote veranderingen en inzichten, de Opening van de Kosmische Bibliotheek, willen wij jullie gaan betrekken bij deze nieuwe (oude) inzichten en vertellen dat de tijd gekomen is (woordspeling) om aan te geven dat deze inzichten vernieuwd mogen gaan worden, want jullie zijn wakker. Wakker aan het worden om deze nieuwe Inzichten te gaan zien en leren. Als we spreken over verleden, en weten dat dit anders is dan we geleerd hebben, kunnen we gaan leren zien dat deze tijd geen tijd heeft. We kunnen gaan leren kijken naar dat misschien deze tijd nog steeds bestaat. Zou het kunnen dat, als deze tijd nog bestaat, deze mensen ook nog bestaan? In jullie beleving zijn deze twee voorbeelden van personen (Da Vinci en Nostradamus) al lang geleden overleden, overgegaan. Zij zouden in de Hemel kunnen zijn. Zij zouden hun informatie, boodschappen, aan ons, via ons, door kunnen geven. Zouden jullie voorzichtig mee kunnen kijken? Het kan. Tijd is een zeer rekbaar begrip voor jullie beperking in het 3-dimensionale denken. Het is moeilijk uit te leggen en te snappen, maar we gaan een poging wagen. Goed. Probeer je eens voor te stellen dat een persoon in een bepaald tijdvak (wat JIJ herkent als geschiedenis), nu zijn leven leeft in zijn tijd. Ok, prik een jaartal, laten we zeggen 1700? Een persoon leeft zijn leven op een maandag in november in het jaartal 1700. Ja? Dat is slechts n dag, n persoon, in n tijdvak (hier wordt het wat moeilijker). Deze persoon is wat jij geschiedenis (verleden) noemt. Maar dat is JOUW beleving; zo is het jou geleerd! Aangezien tijdvakken elkaar overlappen en er geen tijd is (4 dimensionaal, e.v.) bestaat zowel Jullie tijdvak als het hierboven genoemde voorbeeldtijdvak. Wordt het al wat duidelijker? Wij komen weer terug! De Opgestegen Meesters (14) Wij gaan verder met de lessen. Tijdvakken overlappen elkaar. Tijd is slechts een begrip. Iets wat jullie denken te ervaren. Tijd is voor jullie een constante factor. Dit is een 3-dimensionaal denken en ervaren. Vanuit een 4dimensionaal bewustzijn, of multidimensionaal bewustzijn bekeken, bestaat er geen tijd.

Zoals eerder gezegd: tijdvakken overlappen elkaar. Hiermee bedoelen wij dat (er is geen tijd) deze tijdvakken (bijvoorbeeld van een levend (op aarde) persoon) slechts in jullie beleving bestaan. Jullie tijdvak, het tijdvak van jullie aankomst (geboorte) op aarde en jullie verlaten (overlijden) van de aarde, is jullie ervaring en beleving. Het is voor jullie moeilijk aan te nemen dat je meer bent dan alleen dit lichaam, dit tijdvak, deze aarde waarop jullie wonen, maar dan vanuit een Hoger Perspectief. Probeer mee te denken: Alles wat er gebeurd is (verleden) en nog gaat gebeuren (toekomst) is HEDEN. Heden: een tijdvak, Nu. Verleden: een tijdvak, Nu. Toekomst: een tijdvak, Nu. Voor de meeste van jullie is het gemakkelijker om naar het Verleden te kijken. Voor sommigen is het gemakkelijker om naar de Toekomst te kijken. Jullie hebben allemaal beelden van Verleden (geschiedenis, ons eigen verleden) opgeslagen in je brein. Jullie hebben ook allemaal beelden van Toekomst, opgeslagen in je brein. Het is als een software programma van de computer. Als je weet hoe je ermee werken moet, zul je het gebruiken. Voorlopig doen de meeste van jullie deze beelden nog af als rijke fantasie. Een heleboel zijn aan het wakker worden en komen tot een besef dat er iets meer mee is dan zij tot nog toe konden bedenken. Dit komt ook doordat de aarde en de mensen die erop wonen, nu in een veranderende fase is. Het trillingsgetal wordt hoger, waardoor de resonantie van de aarde anders wordt. De aarde is energie, energie is beweging; door de veranderende trilling gaat de aarde dus Anders Bewegen. Dit maakt het mensen mogelijk om mee te groeien in deze nieuwe beweging. Daardoor kunnen mensen ineens meer dan voorheen. Omdat het sommigen onder jullie BEKEND voorkomt, het voelt aan als HERINNEREN, word je dan eens bewust WAT het is dat je DENKT te HERINNEREN. Zou het een BEELD van (de) Toekomst kunnen zijn, wat jullie je NU HERINNEREN??? Wij komen weer terug.