GARIS PANDUAN PELAKSANAAN LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN SECARA SCHOOL-BASED 2010 1.

0 PENGENALAN

1.1.

Mesyuarat Profesional KPM Bil. 7/2007 bertarikh 21 November 2007 telah meluluskan Konsep Pengoperasian Latihan Peningkatan Profesionalisme Bidang Pengajaran dan Pembelajaran Bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan, KPM dengan memberi penekanan pengoperasiannya secara school-based selaras dengan konsep “let managers manage” dan amalan LDP guru-guru luar negara yang menunjukkan fokus latihan guru masa kini adalah kepada latihan berasaskan sekolah.

1.2.

Semua Pegawai Perkhidmatan Pendidikan KPM diperlukan mengikuti kursus sekurang-kurangnya tujuh hari setahun.

2.0

DEFINISI LATIHAN GURU SECARA SCHOOL-BASED

2.1

Program latihan dianjurkan oleh pihak sekolah. Aktiviti yang diambil kira:

• • •

Kursus Bengkel Seminar Hari Profesional Taklimat Profesional Pendedahan Inhouse Training

• • 2.2

Latihan dijalankan di premis sekolah sendiri kecuali kes beberapa buah sekolah menggabungkan usaha disebabkan bilangan guru yang sedikit. (Sekolah Kurang Murid atau guru-guru panitia)

2.3

Kursus jangka pendek dengan mengumpulkan 6 jam dianggap sebagai 1 hari berkursus.

1

3. 0 OBJEKTIF Latihan Dalam Perkhidmatan yang dijalankan bertujuan untuk mencapai objektif yang berikut: 3.1 3.2 3.3 Meningkatkan profesionalisme keguruan Mendedahkan guru-guru kepada inovasi terkini dalam bidang pendidikan Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran profesionalisme keguruan secara berterusan 3.4 Mewujudkan dan memantapkan nilai dan amalan profesionalisme keguruan dalam kalangan warga pendidik 3.5 Memartabatkan profesion keguruan

4.0 BIDANG LATIHAN Fokus Latihan Dalam Perkhidmatan adalah bagi meningkatkan kualiti pendidikan melalui program peningkatan profesionalisme keguruan khususnya dalam : Pengetahuan Profesionalisme ( 60% ) B. C. Kemahiran Profesionalisme ( 20% ) Nilai dan Amalan Profesionalisme Keguruan ( 20% )

.

( Tajuk-tajuk yang sesuai terdapat dalam Borang Soal Selidik Keperluan. )

5.0 LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN
Bil 5.1 Perkara Membentuk Jawatankuasa LDP Peringkat Sekolah (Lampiran 1) 5.2 Menjalankan Kajian Keperluan pada bulan September/ Oktober (Lampiran 2a) Menjalankan analisis data (Lampiran 2b) 5.3 Rumusan analisis Menyediakan Perancangan Tahunan LDP peringkat sekolah ( Lampiran 3) 5.4 Kewangan dan takwim Taklimat daripada JPN / PPD kepada SULDP Pegawai JPN/ PPD SULDP Tindakan Pengetua/ Guru Besar SULDP

2

peralatan Bahan edaran kepada peserta Borang Profil Penceramah (Lampiran 7) Borang Profil Peserta (Lampiran 8)  Jadual tentatif program AJK LDP SULDP Penolong SULDP Pelaksanaan (Semasa) Mengisi Borang Kehadiran Peserta (Lampiran 9) Mengisi Borang Penilaian Program ( Lampiran 10) Membuat rakaman/fotografi Melaksanakan pemantauan kursus oleh Pengetua / GB (Lampiran 11) Peserta Kursus AJK LDP Pengetua/GB AJK LDP SULDP 3 .7 5.10 • Salinan Sijil Pendaftaran Perniagaan Menjalankan Kursus / Pemantauan / Penilaian Pelaksanaan (Pra) Menyediakan perkara-perkara yang berkenaan dengan Surat jemputan penceramah & Surat Panggilan Peserta (guna “letterhead PPD” untuk sekolah bukan PTJ / letterhead sekolah untuk sekolah PTJ) Penghantaran Borang Senarai Semak Pengurusan Kewangan kepada PPD/Pengetua/GB (Lampiran 6) Tempahan makanan.5 Mengadakan Mesyuarat LDP peringkat sekolah  Pembahagian tugas kepada AJK Pengetua/ Guru Besar SULDP SULDP Penolong SULDP 5.5.9 Fail Pelaksanaan LDP Menyediakan Kertas Kerja LDP (Lampiran 4) Memohon Kelulusan daripada PPD/Pengetua/Guru Besar sebulan sebelum LDP dijalankan (Lampiran 5) Menyediakan dan menghantar Pesanan Tempatan kepada PPD/Pengetua/Guru Besar dua minggu sebelum pelaksanaan LDP Sertakan dokumen-dokumen yang berkaitan: • • Invois Salinan Penyata Bank pembekal SULDP SULDP SULDP Pembantu Tadbir 5.6 Menyediakan Fail untuk dokumentasi Fail Pengurusan LDP Fail Dokumen LDP 5.8 5. tempat.

Mengumpul borang penilaian Pengetua/GB  Mengumpul Kad Pelaporan Latihan  Mengesahkan Kad Pelaporan Latihan Pengetua/GB Pelaksanaan (Selepas) Mengadakan mesyuarat post – mortem Memasukkan data KMLPD ( Lampiran 12) Melengkapkan Senarai Semak Kandungan Fail (Lampiran 13) Menyediakan sijil (sekali setahun) Penolong SULDP SULDP AJK LDP Penolong SULDP  5.0 PERANAN JAWATANKUASA BIL 6.April.11 Menganalisis borang penilaian kursus dan membuat rumusan Laporan Kursus Menyediakan Pelaporan kursus selepas selesai setiap kali kursus (Lampiran 14) Menghantar Laporan Kursus & laporan KMLDP ke JPN/PPD (3 kali setahun . Julai dan Oktober) SULDP 6.2 SULDP Menurunkan kuasa kepada Penolong Kanan (sekiranya Pengetua / GB tiada di sekolah)  Memberi taklimat tentang garis panduan pengoperasian LDP secara school-based  Menyediakan surat pelantikan AJK LDP  Menguruskan surat-menyurat LDP Menyediakan minit mesyuarat Memastikan pengurusan fail dikemaskinikan Menyediakan borang-borang (Lampiran 1– 14)  Memastikan pengurusan kewangan kursus mengikut prosedur 4 .1 JAWATAN Pengetua / Guru Besar TINDAKAN Mempengerusikan mesyuarat Membuat keputusan melaksanakan kursus Memantau perjalanan kursus (setiap kali kursus) Memantau pengurusan kewangan kursus  6.

Julai. tempat dan peralatan Fotografi / rakaman Mengurus kewangan kursus mengikut prosedur Menghantar prestasi kewangan setiap hujung bulan • • • 5 . makanan dan peralatan Membuat penilaian kursus panitia Menyediakan laporan kursus panitia 6. Oktober)  Menganalisis kajian keperluan kursus dan rumusan  Membantu menyediakan minit mesyuarat Melengkapkan senarai semak kandungan fail  (Lampiran 13) Memasukkan data dalam tapak KLMDP selepas setiap kursus 6.3 Penolong SULDP Menghantar laporan kursus dan laporan KMLDP (3 kali setahun – April.5 AJK Lain • • • Kaunselor Guru Cemerlang Guru Data Guru Media Kelab Guru/Staf Pembantu Kewangan Membuat penilaian kursus panitia Menjadi Pengacara Majlis Mendapatkan biodata penceramah Menguruskan Kad Pelaporan Latihan Menyusun tentatif program Pendaftaran kehadiran Cenderamata Menyediakan sijil kehadiran dan sijil penghargaan Mengurus tempahan makanan.4 GKMP yang Lain / Ketua Panitia Mata Pelajaran yang Lain Menyediakan laporan KMLDP Menjalankan kajian keperluan kursus panitia Menyediakan tempat. Menyelaraskan kutipan kad pelaporan latihan dan salinan sijil kehadiran  Membuat perancangan tahunan dan kewangan kursus  Menyediakan laporan kursus dan laporan KMLDP mengikut ketetapan BPG  6.

7. Mesyuarat LDP 2. Kertas kerja Menjalankan kursus selepas mendapat kelulusan PPD (untuk sekolah bukan PTJ) 8. Perancangan Tahunan 1. Soal selidik untuk semua guru 2. Taklimat daripada JPN /PPD 2. Diadakan 2 kali setahunsetiap penggal 1. Pengedaran Kad Pelaporan Latihan 4. Penghantaran KMLDP dan laporan kursus (April.0 PENGOPERASIAN PELAKSANAAN KURSUS/PROGRAM Carta Aliran Rujuk Lampiran 1 1. Menjalankan Kursus/ Pemantauan/Penilaian 1. Agihan bidang tugas 5. Kajian Keperluan 2. Pengedaran garis panduan pelaksanaan 1. senarai semak 7. Fail pengurusan LDP 6. Oktober) ke Unit LDP(PPD)/JPN 2. Fail dokumen LDP Borang permohonan Kursus LDP. Kelulusan PPD/Pengetua /Guru Besar 1. Julai. Penghantaran Kad Pelaporan . Dokumentasi 2. Pelantikan Jawatankuasa LDP peringkat sekolah 1. Analisis keperluan bidang kursus Membuat Perancangan Tahunan (Rujuk Lampiran 3) 3. 2. Laporan kewangan setiap bulan 6 3. kertas kerja. Menjalankan kursus seperti dirancang. Memantau dan Menilai Pelaksanaan Kursus 9.

1 Fail 1 – Fail Pengurusan a) Surat Pekeliling LDP-Punca Kuasa b) Carta Organisasi Jawatankuasa LDP Sekolah c) Surat Panggilan Mesyuarat LDP d) Minit Mesyuarat LDP e) Perancangan Tahunan Kursus LDP f) Kutipan Maklumat LDP (KMLDP) – Excel (dalam CD) g) Peruntukan Kewangan LDP (PTJ / PPD) 8. Laporan Kursus 8.2 Fail 2 – Fail Dokumen LDP a) Garis Panduan Pengoperasian Pelaksanaan LDP b) Contoh Borang Kajian Keperluan c) Contoh Kertas Kerja d) Contoh Borang Permohonan Kursus e) Contoh Senarai Semak Pengurusan Kewangan f) Contoh Borang Profil Penceramah/Fasilitator g) Contoh Borang Profil Peserta h) Contoh Borang Kehadiran Peserta i) Contoh Borang Penilaian Program j) Contoh Borang Pemantauan k) Contoh Borang Tapak KMLDP l) Contoh Senarai Semak Kandungan Fail m) Contoh Pelaporan Kursus n) Contoh Kad Pelaporan Latihan 7 .10.1 Pengurusan Fail Tiga jenis fail perlu disediakan iaitu: 8.0 DOKUMENTASI SULDP dan Penolong SULDP perlu menyediakan dokumen-dokumen berkenaan bagi melancarkan perjalanan LDP secara School-Based.1.1. 8.

2 8. 8 .1 Sijil Kehadiran disediakan oleh pihak sekolah pada akhir tahun (setahun sekali) dengan menyatakan tarikh kursus.3 8.3.3 Fail 3 – Fail Pelaksanaan LDP a) Surat Panggilan Kursus/Latihan/Seminar/Bengkel b) Borang Profil Penceramah/Fasilitator c) Borang Profil Peserta d) Borang Kehadiran Peserta e) Borang Kutipan Maklumat LDP (KMLDP) – Excel f) Dokumentasi Kursus • • • • Kertas kerja/Latihan/Seminar/Bengkel Nota Minta Pesanan Tempatan Senarai Peserta Menu makan/ minum Resit / invois Foto / rakaman • • • g) Pelaporan Kursus h) Borang Penilaian Program i) Laporan Pemantauan 8.3 .2. 8.Pelaporan Kursus LDP .2 Pelaporan Pelaporan pelaksanaan kursus perlu disediakan oleh pihak pelaksana kursus atau program.Pelaporan KMLDP Pensijilan dan Penghargaan 8.2.Kad Pelaporan Latihan .2.0 PEMANTAUAN 9. 9.2 Sijil penghargaan kepada para penceramah disediakan oleh sekolah penganjur.1 8. nama kursus dan tempoh masa kursus.8.1. Instrumen pelaporan adalah seperti berikut: 8.1 Pemantauan berterusan dijalankan oleh Pengetua/ Guru Besar.3.

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 PUTRAJAYA ( U. 9. 10.9. 9 . mengambil tindakan segera untuk memperbaiki sebarang kekurangan.3 Pemantau memberi perhatian kepada perjalanan sesuatu program yang sedang dilaksanakan. mengukur dan melapor tentang kemajuan program berkenaan.4 Tujuan khusus pemantauan adalah : i) ii) iii) memastikan setiap aktiviti dilaksanakan mengikut perancangan.P. Kompleks Kerajaan Parcel E. Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 2. 9. : Unit Kursus Dalam Perkhidmatan ) Tel: 03-88841307 / 03-88841291 .0 KHIDMAT NASIHAT Sebarang kemusykilan berkaitan dengan Garis Panduan ini bolehlah dirujuk kepada : 1. Blok E 13.2 Pemantauan berkala akan dijalankan oleh pegawai dari KPM. JPN atau PPD. Faks : 03-88893570 ATAU 2. Jemaah Nazir. Jabatan Pelajaran Negeri / Pejabat Pelajaran Gabungan / Pejabat Pelajaran Daerah yang berhampiran. menyedarkan pihak yang berkenaan terhadap sebarang masalah dan keperluan program semasa.

SEKOLAH RENDAH Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha LDP Pen.SEKOLAH MENENGAH Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha LDP Penolong Setiausaha Ahli Jawatankuasa : : : : : Pengetua Penolong Kanan Akademik Guru Kanan Mata Pelajaran Guru Data Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Penolong Kanan Kokurikulum Penolong Kanan Petang Penolong Kanan Tingkatan 6 (bagi sekolah yang ada tingkatan 6) Guru Kanan Mata Pelajaran Guru Kaunselor Guru Cemerlang Guru Media Pengerusi Kelab Guru Ketua Pembantu Tadbir / PT Kewangan 2. 10 . pelantikan AJK adalah mengikut kesesuaian sekolah. Setiausaha Ahli Jawatankuasa : : : : : Guru Besar Guru Penolong Kanan Akademik Ketua Panitia Guru Data Penolong Kanan HEM Penolong Kanan Kokurikulum Penolong Kanan Petang Ketua-Ketua Panitia Guru Bimbingan Guru Cemerlang Guru Media Pengerusi Kelab Guru Ketua Pembantu Tadbir / PT Kewangan ** Bagi Sekolah Kurang Murid (SKM).Lampiran 1 PELANTIKAN JAWATANKUASA LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN SCHOOL-BASED 1.

Lampiran 2a KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU MATRIKS KAJIAN KEPERLUAN LDP SCHOOL-BASED (INSTRUMEN PENILAIAN KENDIRI) Instrumen ini bertujuan untuk mengenal pasti keperluan kursus guru bagi perancangan latihan yang diperlukan oleh guru-guru. BIL. KEMAHIRAN PROFESIONALISME SKOP LATIHAN Nyatakan 1 Tajuk Kursus Yang Diperlukan Kejurulatihan SKOP LATIHAN Penulisan Ilmiah Nyatakan 1 Tajuk Kursus Yang Diperlukan 11 . PENGETAHUAN PROFESIONALISME SKOP LATIHAN Ilmu Pengetahuan Pendidikan dan Mata Pelajaran SKOP LATIHAN Kandungan dan Kaedah Pedagogi Nyatakan 1 Tajuk Kursus Yang Diperlukan Nyatakan 1 Tajuk Kursus Yang Diperlukan SKOP LATIHAN Pengurusan Kurikulum Nyatakan 1 Tajuk Kursus Yang Diperlukan SKOP LATIHAN Kreativiti dan Inovasi Pedagogi Nyatakan 1 Tajuk Kursus Yang Diperlukan B. Arahan: Sila nyatakan kursus yang diperlukan pada petak yang disediakan A.

.............................................................. ...................... 2......................................... Tandatangan dan Nama Guru 12 ............................................................................................................................... Nyatakan 1 Tajuk Kursus Yang Diperlukan Nyatakan 1 Tajuk Kursus Yang Diperlukan Nyatakan 1 Tajuk Kursus Yang Diperlukan Nyatakan 1 Tajuk Kursus Yang Diperlukan NILAI DAN AMALAN PROFESIONALISME SKOP LATIHAN Nyatakan 1 Tajuk Kursus Yang Diperlukan Nilai dan Etika SKOP LATIHAN Komunikasi Berkesan SKOP LATIHAN Soft Skill Kursus 1 Tajuk Yang Diperlukan Nyatakan 1 Tajuk Kursus Yang Diperlukan D..................................................... CADANGAN KURSUS 1.............................................................................................. 5.............. 4.... .................................. ........................ 3............SKOP LATIHAN Kajian dan Penyelidikan Akademik SKOP LATIHAN Kepimpinan SKOP LATIHAN Pengurusan Kewangan SKOP LATIHAN Pengurusan Strategik C... ...... BIL............................................................. .................................................................................................. ..............

................................................ KOMPETENSI BIL.... Kod Sekolah: ...................................................................................... 1 Tajuk (Pilih kursus yang paling banyak dimohon oleh guru) Frekuensi 2 Pengetahuan Profesionalism e 3 4 5 6 Kemahiran Profesionalism e 1 2 13 ............Lampiran 2b KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU ANALISIS MATRIKS KAJIAN KEPERLUAN LDP SCHOOL BASED (INSTRUMEN PENILAIAN KENDIRI) (Berdasarkan Matriks Kajian Keperluan Latihan LDP SCHOOL BASED) Sekolah: .................

......................... .................. (Pengetua/Guru Besar) 14 . (Setiausaha SULDP) Disahkan oleh............1 Nilai dan Etika 2 Disediakan oleh............ ....

* Bidang Kursus A Pengetahuan Profesional B Kemahiran Profesional C Nilai dan Amalan Profesional Keguruan Disediakan Oleh.. ____________________ (Pengetua/Guru Besar) Tarikh : Cop Rasmi : 15 .. ________________ (Setiausaha LDP) Disahkan oleh.Lampiran 3 PERANCANGAN TAHUNAN LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN SCHOOL-BASED BAGI TAHUN _________ SEKOLAH ________________________ BIL 1 NAMA KURSUS BIDANG A/B/C TARIKH / TEMPOH BILANGAN PESERTA TEMPAT PENCERAMAH / FASILITATOR OS21000: OS24000: OS27000: OS29000: OS21000: OS24000: OS27000: OS29000: OS21000: OS24000: OS27000: OS29000: OS21000: OS24000: OS27000: OS29000: KOS 2 3 4 .

PESERTA OS24000 RM OS21000 RM JUMLAH RM NAMA PENCERAMAH/FASILITATOR 1 NAMA PENCERAMAH/FASILITATOR 2 MASA SLOT / ATUR CARA CATATAN Disediakan oleh. ____________________ (Pengetua / Guru Besar) Tarikh : Cop Rasmi : * Senarai nama peserta dan nota minta disertakan. ______________ (Setiausaha LDP) Disahkan oleh. Lampiran 5 16 .Lampiran 4 KERTAS KERJA LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN SCHOOL-BASED NAMA SEKOLAH FOKUS KURSUS BIDANG KURSUS TAJUK KURSUS TARIKH KURSUS MASA/TEMPOH OBJEKTIF 1 2 3 KOS PERBELANJAAN KURSUS OS29000 OS27000 RM RM TEMPAT KURSUS BIL.

PENGETAHUAN/KEMAHIRAN /NILAI DAN AMALAN PROFESIONALISME BAKI PERUNTUKAN (RM) JUMLAH PERMOHONAN (RM)LDP ___ KELULUSAN ***Potong yang tidak berkenaan 17 . ______________ (Setiausaha LDP) ……………………………………………………………………………………………………………………… Permohonan sekolah tuan untuk mengadakan Program LDP seperti tajuk di atas pada tarikh __________________ DILULUS/TIDAK DILULUSKAN. 3.*** ……………………………………… PPD/PENGETUA/GURU BESAR 1.BORANG PERMOHONAN KURSUS LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN SCHOOL-BASED NAMA SEKOLAH DAN ALAMAT KOD SEKOLAH PUSAT TANGGUNGJAWAB LDP KE TAJUK KURSUS FOKUS KURSUS BIDANG KURSUS TARIKH TEMPAT MASA JUMLAH PESERTA NAMA PENCERAMAH/ORGANISASI NAMA PEMANTAU PENGGUNAAN PERUNTUKAN LDP OBJEK PERUNTUKAN SEBAGAI DITERIMA(RM) OS21000 0S24000 OS27000 OS29000 Disediakan oleh. 2.

Lampiran 6 18 .

SENARAI SEMAK PEMBAYARAN ELAUN PENCERAMAH (Sertakan bersama tuntutan) (√ jika telah dipatuhi) Surat jemputan penceramah ditandatangani oleh PPD Jadual Ceramah Maklumat penerima borang JANM eSPKB Borang Tuntutan Penceramah yang telah disahkan oleh Pengetua/Guru Besar di ruangan Penganjur Salinan akaun bank penceramah Penceramah hendaklah terdiri daripada kakitangan awam Penceramah telah berpencen atau swasta hendaklah mendapat kebenaran dari Kementerian Kewangan melalui Kementerian Pelajaran sebelum kursus diadakan.Com (e-Perolehan).8% untuk commerce Dot. SENARAI SEMAK PEMBAYARAN SELEPAS KURSUS (sertakan bersama tuntutan) kepada pembekal (√ jika telah dipatuhi) dipotong 0.BORANG SENARAI SEMAK PENGURUSAN KEWANGAN 1. Kod Pembekal (seperti borang yang telah diberikan) Salinan Akaun Bank yabg telah disahkan Pembekal (Pengusaha kantin) Sebut harga Kertas kerja 2 salinan Lampiran B – Perbelanjaan KADAR MAKAN RM Minum pagi 4 Makan Tengahari 7 Minum petang 4 Jumlah 15 (Peruntukan Kadar Makan adalah mengikut JPN/PPD masingmasing tetapi tidak kurang daripada RM12) Peringatan: Bayaran 2. Baucar bayaran Perlu diingatkan elaun penceramah akan diambil daripada peruntukan kursus sekolah di bawah Objek Sebagai 29000 Lampiran 7 BORANG PROFIL PENCERAMAH/FASILITATOR/JURULATIH 19 . Pesanan Tempatan hendaklah ditandatangan oleh Pembekal & disahkan oleh Guru Besar 3.Arahan Invois yang telah disahkan oleh Pengetua/Guru Besar Kementerian Surat arahan kursus kepada guru-guru Kewangan. SENARAI SEMAK PERMOHONAN PESANAN TEMPATAN (sertakan bersama tuntutan) (√ jika dipatuhi) Permohonan selewat-lewatnya 2 minggu sebelum kursus diadakan Permohonan yang lewat 2 minggu sebelum kursus tidak akan diproses dan sekolah perlu membuat pembayaran sendiri.

menyurat : 13 No. Kad Pengenalan : Jawatan : Gred Jawatan : Jabatan/ Pejabat : Kelayakan Akademik: Kelayakan Profesional: Bidang Kepakaran: Pengalaman Dalam Bidang Kepakaran Penyelidikan/Penerbitan Umur : Nyatakan: _______________ tahun _______________ tahun Alamat surat . Telefon : Rumah Bimbit E-mail Tandatangan : Tarikh : Lampiran 8 BORANG PROFIL PESERTA LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN SCHOOL-BASED 20 .LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN SCHOOL-BASED Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Maklumat Nama : No.

............ 7...... Mata pelajaran yang diajar di sekolah Tandatangan : Tarikh : Lampiran 9 BORANG KEHADIRAN PESERTA LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN SCHOOL-BASED SEKOLAH ______________________________ TARIKH TEMPAT TAJUK : : _______________ HARI : __________________ : ______________________________________________________ Slot 1: _________________________________________________ 21 ......... 8. (nyatakan) ... 5...... 2.... Kad Pengenalan : Gred/Jawatan Jantina : Bangsa : Nyatakan: 6......... 4............ 3...............Bil 1..................... Tempoh berkhidmat : Opsyen semasa mengikuti Program : Ijazah/Diploma/KPLI/ Sijil Perguruan Lelaki Perempuan Melayu Cina India Bumiputera Sabah / Sarawak Lain-lain Tahun (nyatakan) . Maklumat Nama : No...

Kad Pengenalan Slot 1 Tandatangan Slot 2 Slot 3 Lampiran 10 BORANG PENILAIAN PROGRAM LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN SCHOOL-BASED Tajuk Kursus Tarikh Tempat ARAHAN Sila masukkan skor di ruangan yang disediakan berdasarkan skala berikut : : _______________________________________________________________ : __________________ Masa : _____________________ :_______________________________________________________________ 22 .Slot 2: _________________________________________________ Slot 3: _________________________________________________ KEHADIRAN : BIL NAMA GURU No.

20 CEMERLANG 11 – 15 MEMUASKAN 9-12 MEMUASKAN 13 – 16 BAIK PENGURUSAN TEMPAT (ITEM 10 ) 1-LEMAH 2.Kurang Setuju 4 .1 2 . 2.5 Penampilan dan penyampaian penceramah sesuai.CEMERLANG 3. 8. 6. 10 PERKARA 1 Tajuk slot sesuai dengan keperluan diri / tugas saya Isi kandungan berjaya meningkatkan percambahan ilmu saya Isi kandungan berjaya meningkatkan pengetahuan. Penceramah/ fasilitator bersifat bersedia .4 LEMAH 6 – 10 SEDERHANA 21-25 CEMERLANG 5 .8 SEDERHANA 17.9 Pemilihan tempat bersesuaian JUMLAH BESAR SLOT 2 3 KEKUATAN _________________________________________________________________________________ KELEMAHAN _________________________________________________________________________________ CADANGAN PENAMBAHBAIKAN _________________________________________________________________________________ PURATA SKOR ISI KANDUNGAN CERAMAH (ITEM 1 – 5 ) PENCERAMAH ( ITEM 6 – 9 ) SKALA PENILAIAN 1 – 5 LEMAH 16 – 20 BAIK 1 . yakin dan terbuka. 9.Tidak Setuju 3 . 3. kemahiran dan nilai profesionalisme Isi kandungan membolehkan saya mengamalkannya dalam tugasan seharian Isi kandungan membantu saya meningkatkan keberkesanan P&P JUMLAH SKOR ITEM 1 .BAIK Lampiran 11 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU BORANG PEMANTAUAN KURSUS LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LDP) SCHOOL-BASED TAHUN _____ Diisi oleh PPD/Pengetua/Guru Besar yang memantau Tajuk Tarikh : : ___________________________________________________________________________ A / B / C (Bulatkan yang sesuai) __________________________ Masa : __________________________ ___________________________________________________________________________ Sila masukkan skor di ruangan yang disediakan berdasarkan skala berikut : Bidang : Tempat : ARAHAN: 23 .Sangat Setuju BIL 1.Setuju 5 . 7. Penggunaan masa yang optimum Bahan edaran bersesuaian dengan tajuk (jika ada) JUMLAH SKOR ITEM 6 .Sangat Tidak Setuju . 5.MEMUASKAN 4.SEDERHANA 5. 4.

................ Kehadiran peserta adalah memuaskan ...Setuju 5 .... Isi kandungan dapat meningkatkan pengetahuan.......... Cadangan : …………………………………………………………………………………………...... Tandatangan Pemantau Nama: Tarikh: Lampiran 12 Tapak Kutipan Maklumat Latihan Dalam Perkhidmatan (KMLDP) 24 ......... Skor Item (50 markah) Jumlah Skor SKALA PENILAIAN Kandungan Ceramah 1 – 5 LEMAH 6 – 10 SEDERHANA Pengurusan Kursus 1 – 10 LEMAH 11 – 20 SEDERHANA Keseluruhan: 0 – 20 Lemah 11 – 15 BAIK 16 – 20 CEMERLANG BAIK 41 – 50 CEMERLANG 21 – 30 MEMUASKAN 31 – 40 21 – 30 Sederhana 31– 50 Baik 51 – 60 Sangat Baik 61 – 70 Cemerlang Ulasan umum pemantau kursus : Kekuatan: …………………………………………………………………………………………. Penggunaan masa yang optimum........ Program dapat dijalankan mengikut aturcara ..... Bahan edaran bersesuaian dengan tajuk (jika ada) Tempat kursus adalah sesuai untuk dijadikan lokasi kursus Peralatan yang disediakan adalah bersesuaian.Sangat Setuju Slot 1 2 3 Tajuk slot sesuai dengan keperluan guru..........Tidak Setuju 3 ....... Kehadiran peserta kursus diambil mengikut slot.........….1 ................Kurang Setuju Item 4 .... kemahiran dan nilai profesionalisme guru Isi kandungan membantu guru meningkatkan kualiti P&P Kandungan kursus mencukupi Skor item (20 markah) Penceramah dapat menyampaikan kandungan dengan baik... Makanan yang disediakan mencukupi... Pengacara menjalankan tugas dengan baik........Sangat Tidak Setuju Diskripsi Bil 1 KANDUNGAN CERAMAH 2 3 4 5 6 7 8 Pengurusan Kursus 9 10 11 12 13 14 2 . Kelemahan : ……………………………………………………………………………………………....

Lampiran 13 SENARAI SEMAK KANDUNGAN FAIL LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN SCHOOL-BASED FAIL 1 (FAIL PENGURUSAN LDP) 25 .Borang KMLDP ini terdapat dalam perisian excel yang dibekalkan oleh PPD.

1 2.9 2.3 3.7 2.8 2.3 3.5 1.8 Lampiran 14 PELAPORAN KURSUS LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN SCHOOL-BASED NAMA SEKOLAH FOKUS KURSUS 26 .6 1.13 2.3 2.4 3.4 1.Kertas Kerja bengkel/latihan/seminar .Nota Minta .7 3.4 2.3 1.Bil 1.2 1.14 FAIL 2 (FAIL DOKUMEN LDP) Perincian Ada Garis Panduan Pengoperasian Pelaksanaan LDP Contoh Borang Kajian Keperluan Contoh Kertas Kerja Contoh Borang Permohonan Kursus Contoh Senarai Semak Pengurusan Kewangan Contoh Borang Profil Penceramah/Fasilitator Contoh Borang Profil Peserta Contoh Borang Kehadiran Peserta Contoh Borang Penilaian Program Contoh Borang Pemantauan Contoh Borang Tapak KMLDP Contoh Senarai Semak Kandungan fail Contoh Pelaporan Kursus Contoh Kad Pelaporan Latihan FAIL 3 (FAIL PELAKSANAAN LDP) Perincian Ada Surat Panggilan Kursus/Latihan/Seminar/Bengkel Borang Profil Penceramah/Fasilitator Borang Profil Peserta Borang Kehadiran Peserta Kursus LDP Borang Kutipan Maklumat LDP (KMLDP)-excel Dokumentasi Kursus .3 1.6 3.Menu Makan/Minum .Senarai Nama Peserta .2 2.6 2.2 3.Resit/invois .Pesanan Tempatan .11 2.1 1.Foto/rakaman Pelaporan Kursus Borang Penilaian Program Laporan Pemantauan Tiada Tindakan Bil 3.1 3.5 Tiada Tindakan 3.10 2.12 2.5 2.7 Perincian Surat Pekeliling LDP-Punca Kuasa Jawatankuasa LDP Sekolah Surat Lantikan Jawatankuasa LDP Surat Panggilan Mesyuarat LDP Minit Mesyuarat LDP 2 kali setahun Perancangan Tahunan Kursus LDP Borang Kutipan Maklumat LDP (KMLDP)-excel (CD) Peruntukan Kewangan LDP (PTJ / PPD) Ada Tiada Tindakan Bil 2.

BIDANG KURSUS NAMA KURSUS TARIKH KURSUS BIL. KEHADIRAN SENARAI PESERTA HADIR PENCERAMAH LAPORAN KEWANGAN : OS29000 OS27000 RM RM TEMPAT KURSUS LELAKI PEREMPUAN (sertakan lampiran KMLDP) OS24000 RM OS21000 RM JUMLAH RM PELAKSANAAN KURSUS SECARA RINGKAS ISU / MASALAH CADANGAN PENAMBAHBAIKAN ** Sertakan gambar kursus / program Disediakan Oleh: Disahkan Oleh: ______________ (Setiausaha LDP) __________________ (Pengetua/ Guru Besar) Tarikh : 27 .

Cop Rasmi : 28 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful