Anda di halaman 1dari 41

SENARAI KANDUNGAN

Bil 01. 02. 03. 04. Halaman Pengakuan Penghargaan Pengenalan Permainan kecil Definisi Objektif 05.

Perkara

M/Surat 1 2

TEACHING GAMES FOR UNDERSTANDING (TGFU) Kategori Permainan TGFU Target Striking Invasion Net/wall

5-7

8 9-18 19-27 28-36 37-45 46 47-49 50

05. 06. 06.

Rumusan Refleksi Lampiran

PENGHARGAAN Assalamualaikum w.b.t. Buat yang pertama kalinya,kami mengucapkan syukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan rahmat dan kasih sayangNYA kami dapat menyiapkan tugasan ini dengan lancar walaupun ada sedikit masalah yang kami hadapi. Seterusnya,kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibubapa yang telah menyokong kami dari segi mental dan fizikal dan juga dari segi kewangan sepanjang menyiapkan tugasan yang diberi ini. Kami juga ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pensyarah PJK kerana telah banyak memberi tunjuk ajar kepada kami untuk lebih memudahkan kami menyiapkan tugasan ini, Tidak lupa juga kepada sahabat-sahabat kami yang bersama-sama di mana juga berada yang banyak membantu dalam menyiapkan tugasan dan bersama-sama bertungkus-lumus dalam menyiapkan tugasan ini. Semoga Allah SWT memberkati semua usaha kita semua.InsyaAllah.

PENGENALAN

Bermain merupakan perkara yang paling digemari oleh kanak-kanak. Bermain merupakan proses semulajadi dan spontan. Bermain adalah kerja kanak-kanak yangdapat menghasilkan pengalaman, pembelajaran dan kemahiran.Bermain jugamembenarkan kanak-kanak melakukan aktiviti yang kreatif.Bagi kanak-kanak yang sedang membesar, bermain merupakan satu keperluan dan perkara yangmenyeronokkan. Bermain juga tidak dianggap sebagai satu bebanan kepada merekamalahan ia merupakan satu kepuasan. Melalui aktiviti ini kanak-kanak juga dapatbelajar pelbagai perkara dan proses ini dikenali pembelajaran tidak formal. Permainan kecil pula adalah sangat penting dalam kehidupan kanak-kanak.Permainan kecil boleh melibatkan koordinasi motor-kasar atau koordinasi motor-halus.Koordinasi motor-kasar melibatkan pergerakan otot-otot besar seperti melompat, berlari dan lain-lain manakala koordinasi motor-halus melibatkan pergerakan otot-otot kecil seperti menggunting, melipat dan lain-lain.Antara ciri-ciri permainan kecil ialah melibatkan kemahiran-kemahiran asas, mempunyai peraturan yang minimum, menggunakan peralatan yang sedikit, menggunakan ruang yang kecil atau sederhana serta mudah dijalankan.

PERMAINAN KECIL Kanak-kanak amat gemar dalam aktiviti yang menyeronokkan seperti bermain, berlari, melompat dan sebagainya. Bermain merupakan proses semula jadi atau spontan. Melalui bermain, kanak-kanak dapat menghasilkan pengalaman, pembelajaran dan kemahiran. Definisi dan Konsep Permainan Kecil Permainan kecil ialahpermainan yang boleh melibatkan koordinasi motor-kasar atau koordinasi motor-halus. Koordinasi motor-kasar melibatkan pergerakan otototot besar seperti melompat, berlari dan lain-lain. Koordinasi motor-halus pula melibatkan pergerakan otot-otot kecil seperti menggunting kertas, melipat kain dan lain-lain. Antara ciri-ciri permainan kecil ialah melibatkan kemahiran-kemahiran asas, mempunyai peraturan yang minimum, menggunakan peralatan yang sedikit, menggunakan ruang yang kecil atau sederhana serta mudah dijalankan. Objektif Permainan Kecil Permainan kecil boleh terdiri daripada permainan tradisional. Oleh itu, tujuan permainan kecil dimainkan ialah supaya permainan tradisional di sesebuah negara tidak pupus dan masih dimainkan oleh generasi muda madani.

Selain itu, permainan kecil dimainkan agar kanak-kanak dapat merasai keseronokan bersukan dan sekali gus menyihatkan tubuh badan serta mencergaskan minda mereka.

Di samping itu, permainan kecil dapat menjadikan kanak-kanak lebih kreatif dan berkemahiran.

TEACHING GAMES FOR UNDERSTANDING (TGFU)


3

Teaching Games for Understanding (TGFU) yang diasaskan oleh Bunker dan Thorpe. Teori dan model ini berupaya mewujudkanprogram latihan sukan dan permainan yang mendatangkan kesan positif kepadapemain. Berikut adalah aktiviti latihan model TGFU, dimulakan dengan aktiviti memanaskan badan diikuti dengan aktiviti situasi permainan mini dan menganalisis permainan. Seterusnya disambung dengan aktiviti situasi permainan mini dan aktivitimenyejukkan badan sebagai aktiviti penamat pelajaran atau latihan Fokus utama model ini ialah mengubah suai permainan asal kepada permainankecil sebagai alat pengajaran dan pembelajaran, menggalakkan komunikasi daninteraksi sesama pelajar, penguasaan kemahiran melalui permainan yangmenyeronokkan serta pengubahsuaian permainan mengikut tahap pelajar dalammenarik minat pelajar terhadap pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Jasmani.

Terdapat 6 langkah dalam Model Thorpe dan Bunker iaitu :

1. Pelajar/Murid (Learner) Sebelum memulakan sesebuah permainan,guru mestilah memastikan sasaranmurid yang akan bermain permainan tersebut. Hal ini adalah sangat penting agar permainan yang akan dimainkan bersesuaian dengan tahap, kemampuan dan potensimurid. Dalam permainan ini, kumpulan kami mensasarkan murid Tahap 2 untukmelempar dan memasukkan gelung rotan dalam skital yang telah disediakan mengikut jarak tertentu.Walau bagaimanapun, murid Tahap Satu juga sesuai untuk memainkan permainan ini sekiranya jarak antara garisan pembaling dan skital dikurangkan mengikut kesesuaian.

2. Persembahan (Perfomance)
4

Hasil daripada proses yang lepas iaitu membuat keputusan dan kemahiran strategi. Selain itu, hasil daridapa teknik yang dilakukan.

3. Kemahiran yang dilaksanakan (Skill Execution) Stail dan model latihan perlu dimanipulasikan dan disusun untuk memberi faedahlatihan kepada murid kumpulan kemahiran tinggi, sederhana dan rendah.Setiap teoridan model mempunyai kelebihan dan kelemahannya, tetapi yang penting ialahmenggunakan unsur kekuatannya bagi meningkatkan prestasi murid pelbagai kumpulankemahiran dalam permainan dan sukan.Kemahiran yang dilaksanakan juga mestilahmengikut tahap dan kesesuaian murid.Kemahiran yang difokuskan dalam permainanini ialah melempar gelung rotan ke tempat sasaran iaitu skital.

4. Kesedaran Taktik (Tactical Awareness) Model TGFU yang menggunakan pendekatan latihan taktikal adalah lebih menyeluruh bagi mewujudkan pemain yang berkesan, sesuai untuk murid dalampelbagai kumpulan kemahiran,dapat menggalakkan murid berfikir secara kreatif , bijak membuat keputusan tentang pemilihan taktik, bekerjasama sesama pemain dan dapatmenguasai kemahiran sukan. Maka, untuk menguasai sesebuah permainan, Murid hendaklah merangka strategi dan taktik tertentu untuk mencapai tahap yang diinginkan.Model TGFU menekankan kepentingan latihan dalam situasi permainan bagi meningkatkan aspek membuat keputusan tentang penggunaan taktik dan kemahiran dalam permainan. Dalam permainan ini, taktik yang difokuskan ialah lemparan atau balingan gelung rotan yang tepat ke arah sasaran(skital). Antara taktik yang bolehditentukan ialah cara balingan, kelajuan balingan, dan arah balingan.

5. Membuat Keputusan yang Tepat (Making Appropiate Decisions) Dalam permainan ini, pemain hendaklah bijak membuat keputusan untuk memasukkan gelung tepat ke sasaran dan memperoleh mata dalam jangka masa yang terhad. Oleh sebab itu, sekiranya pemain mempunyai kemahiran dan kebolehan untuk memasukkan gelung ke dalam skital yang lebih jauh(mata lebih tinggi), maka pemainakan berjaya memperoleh markah keseluruhan yang banyak. Sekiranya pemain tidak cekap, adalah lebih baik pemain mensasarkan gelung rotan ke arah skital yang lebihdekat.Oleh itu, pemain mestilah bijak membuat keputusan yang tepat.

6. Penghargaan dalam Permainan (Game Appreciation)


5

TGFU memberi peluang kanak-kanak meneroka permainan yang telah ubah suai berdasarkan umur dan tahap pengetahuan mereka.Tambahan pula, pengubah suaian permainan akan menjadinya lebih sistematik daripada kaedah pengajaran yang sedia ada. Kaedah pengajaran ini mecakupi semua aspek yang perlu diterapkan kepada kanak-kanak dalam sesuatu permainan.Maka, kanak-kanak dapat menerokai permainan ubahsuai peringkat demi peringkat.Permainan ini telah diubah suai daripada permainan yang terlalu mudah dan bosan dan secara tidak langsung menjadi aktiviti lebih menarik. Hal ini dapat menggalakkan setiap individu berupaya untuk mencuba dan bermain permainan ini . Sebagai ganjaran, kata-kata semangat, dorongan, sokongan dan hadiah akan mendorong mereka untuk lebih bersemangat dan seronok untuk bermain sekaligus dapat memberi penghargaan kepada mereka.

Kategori Permainan Kanak2 dalam TGFU 1. Target


6

Target yang bermaksud sasaran ialah satu konsep TGFU dengan menempatkan objek pada sasaran atau mendekati sasaran untuk mendapat mata. Contoh: bowling, memanah, golf

2. Striking Perlawanan yang melibatkan dua pihak: pasukan striking dan pasukan fielding Mengumpul mata melalui larian yang selamat dan berjaya selepas pukulan dalam masa atau pusingan yang ditetapkan Contoh: bola lisut , softbol, kriket

3. Net Permainan dimainkan antara jaring atau atas dinding Mengumpul mata melalui menghantar objek ke gelanggang pihak lawan dengan syarat objek tersebut tidak dapat dihantar balik dalam kawasan gelanggang Contoh: badminton, skuasy, ping pong

4. Invasion Permainan berpasukan Dalam jangka masa yang tertentu, masuk ke dalam kawasan pihak lawan dan mengumpul mata Contoh: bola sepak, bola keranjang, bola baling

TARGET

Permainan TGFU/TARGET Permainan 1 Nama permainan :Anda ada 60 SAAT. Bilangan pemain :4 Orang (satu kumpulan)
8

Tempat

: Gelanggang Tenis

Alatan permainan : 1. Gelung rotan 2. Kon Cara bermain : 1. Permainan dilakukan di gelanggang. 2. Terdapat 3 jarak yang ditetapkan 4 m, 5m, dan 6m. 3. Bagi pemain yang bertugas melontarkan gelung rotan, dia tidak boleh melebihi sempadan yang ditetapkan. Sekiranya mereka gagal berbuat demikian, setiap mata yang dikumpul akan ditolak. 4. Seterusnya, bagi pemain yang memegang gelung rotan harus dimasukkan ke kawasan target, iaitu kawasan yang diletakkan kon. 5. Pemenang yang berjaya mengumpul gelung rotan terbanyak dikira pemenang.

Gelanggang

Petunjuk Merujuk kepada orang yang memegang gelung rotan untuk dibaling.

Merujuk kepada jarak.

Merujuk kepada gelung rotan yang bakal dimasukkan kepada kon

Apresisi permainan Peraturan permainan: -Terdapat 3 jarak yang ditetapkan 4 m, 5m, dan 6m.

10

 pemain yang bertugas melontarkan gelung rotan, dia tidak boleh melebihi sempadan yang ditetapkan. Sekiranya mereka gagal berbuat demikian, setiap mata yang dikumpul akan ditolak. -pemain yang memegang gelung rotan harus dimasukkan ke kawasan target, iaitu kawasan yang diletakkan kon. Pemenang yang berjaya mengumpul gelung rotan terbanyak dikira pemenang.

Langkah keselamatan : pemain memakai pakaian dan kasut sukan yang sesuai. Memastikan gelanggang tidak licin dan bebas daripada benda tajam dan merbahaya. Pengubahsuaian permainan : Permainan ini tidak banyak yang diubahsuai. Variasi : menggunakan gelung rotan dan kon Dalam satu kumpulan ,pemain hanya diberi masa selama 1 minit sahaja. Kesedaran taktikal -setiap kumpulan perlu memikirkan strategi untuk memasukkan gelung rotan ke dalam kawasan kon bagi mendapatkan mata. Prinsip pergerakan : koordinasi mata dan tangan fokus kepada kedudukan kon. Kawalan gelung rotan Ruang dan masa : Saiz gelanggang yang kecil sahaja permainan akan ditamatkan selepas 1 minit bagi setiap kumpulan dan pasukan yang mengumpul mata terbanyak akan memenangi pertandingan Situasi semasa dan lanjut :
11

 menggunakan ketajaman mata untuk mendapatkan mata. Strategi mengatur kedudukan bagi tepat untuk gelung rotan dimasukkan ke dalam kon. boleh menggunakan pelbagai gaya seperti meniarap, berdiri dan duduk. Membuat keputusan Apa dan kenapa perlu dilakukan : Menilai situasi dalam ruang yang ada untuk memasukkan gelung rotan Mengenalpasti ruang kosong dan tangan yang lemah untuk menghantar gelung rotan Perlaksanaan kemahiran 1) teknik memerhati: melihat kedudukan kon dengan baik. Anggarkan jarak kon sebelum melemparkan gelung rotan Penilaian : prestasi diambil kira dengan jumlah mengiragelung rotan yang terdapat dalam kon untuk mendapatkan mata. Langkah-Langkah Pelaksanaan Permainan Permainan dilakukan di gelanggang. Terdapat 3 jarak yang ditetapkan 4 m, 5m, dan 6m. Bagi pemain yang bertugas melontarkan gelung rotan, dia tidak boleh melebihi sempadan yang ditetapkan. Sekiranya mereka gagal berbuat demikian, setiap mata yang dikumpul akan ditolak. Seterusnya, bagi pemain yang memegang gelung rotan harus dimasukkan ke kawasan target, iaitu kawasan yang diletakkan kon. Pemenang yang berjaya mengumpul gelung rotan terbanyak dikira pemenang Pemain bebas bergerak dan menentukan strategi permainan tersendiri

Permainan 2 Nama permainan : Tin Yang Bermakna

12

Bilangan pemain : Bergantung pada bilangan pelajar Tempat : Gelanggang Tenis/Badminton 3. Gelung rotan

Alatan permainan : 1. Tin 2. Bola kecil Peraturan permainan :

1. Pelajar dibahagikan kepada dua kumpulan. 2. Pemain (A) perlu menjatuhkan tin pada jarak 0.5m dan berusaha membina semula tin-tin yang dijatuhkan sebelum terkena balingan oleh pihak lawan (B). 3. Pemain A yang terkena balingan B akan tersingkir dari permainan. 4. Walau bagaimanapun, pemain A yang berjaya menyusun semula tin-tin yang dijatuhkan, mereka dikira sebagai pemenang. Cara bermain : 1. Sediakan 4 tin kosong dan sebiji bola kecil serta satu gelung rotan. 2. Susun tin-tin tersebut secara menaik ke atas dalam kawasan gelung. 3. Tentukan pihak yang bakal memulakan dahulu permainan dengan membaling menggunakan bola ke arah tin hingga jatuh sepenuhnya tin-tin. 4. Apabila berjaya, pihak lawan harus cuba mempertahankan tin-tin tersebut daripada dibina semula oleh pihak yang memulakannya.

Gelanggang

13

0.5m

Petunjuk Pihak A (mula menjatuhkan tin) Pihak B (pihak lawan)

Gelung rotan

Tin

14

Apresisi permainan Peraturan permainan: o pelajar dibahagikan kepada 2 kumpulan dan setiap kumpulan terdiri daripada 4 orang pelajar. o Permain perlu menjatuhkan tin dan berusaha membina semula 4 tin yang dijatuhkan sebelum tekena balingan oleh pihak lawan o pemain yang terkena balingan dikira terkeluar dari permainan Langkah keselamatan : o pemain memakai pakaian dan kasut sukan yang sesuai. o Memastikan gelanggang tidak licin dan bebas daripada benda tajam dan merbahaya. Pengubahsuaian permainan : Permainan ini diubahsuai daripada permaianan tradisional iaitu galah panjang Variasi : menggunakan bola kecil menggantikan bola baling Dalam satu kumpulan ,pemain hanya dibenarkan membuat sekali percubaan sahaja untuk menjatuhkan tin Kesedaran taktikal -setiap kumpulan perlu memikirkan strategi untuk membina semula tin bagi mendapatkan mata Prinsip pergerakan : koordinasi mata dan tangan fokus kepada bola dan kedudukan lawan. Kawalan bola Ruang dan masa : Saiz gelanggang takraw permainan akan ditamatkan selepas 30 minit dan pasukan yang mengumpul mata terbanya akan memenangi pertandingan Situasi semasa dan lanjut : menggunakan taktik menyerang untuk mendapatkan mata.
15

 Strategi menyusun ahli kumpulan untuk membentuk posisi terbaik sama ada sebagai penyerang ataupun bertahan boleh menggunakan kepantasan untuk mengelak bola kecil apabila dibaling Menggunakan taktik menunggu masa sesuai dan tidak membaling terlalu jauh bola kecil yang digunakan untuk mengelakkan pihak lawan daripada mendapatkan mata. Kesan kelemahan pihak lawan : Hantaran bola ke tempat kosong dan sudut yang sukar. Pemain yang laju dan pantas perlu dimatikan terlebih dahulu Hantarkan kepada tangan lawan yang lemah. Membuat keputusan Apa dan kenapa perlu dilakukan : Menilai situasi dalam ruang yang ada untuk menyerang Mengenalpasti ruang kosong dan tangan yang lemah untuk menghantar bola ke arah pihak lawan. Perlaksanaan kemahiran 1) teknik menyerang : menjatuhkan tin dan seterusnya berusaha membina semula Perhatikan situasi dan kenalpasti situasi bahaya. Anggarkan jarak lawan sebelum membina semula tin 2) teknik menahan : antisipasi lawan   Penilaian : prestasi diambil kira dengan jumlah bilangan tin dibina semula oleh pemain penyerang sebelum terkena bola. perhatikan kedudukan pihak lawan Perhatikan gerak-geri pihak lawan yang mengambil ingin membina semula tin Anggar perlakuan dan pergerakan bola. Bertindak balas daripada perlakuan pihak lawan untuk membuat keputusan.

Langkah-Langkah Pelaksanaan Permainan

16

 Pemain dibahagikan kepada 2 kumpulan dan setiap kumpulan terdiri daripada 4 orang pelajar. Permain perlu bersedia dan pendapat persetujuan pihak lawan siapa yang peril mulakan dahulu Permain perlu menjatuhkan tin dan berusaha membina semula 4 tin yang dijatuhkan sebelum tekena balingan oleh pihak lawan Pemain yang terkena balingan dikira terkeluar dari permainan Pemain bebas bergerak dan menentukan strategi permainan tersendiri

17

STRIKING

18

PERMAINAN TGFU/MEMUKUL Permainan 1 Nama permainan : Bilangan pemain : Individu Tempat : Gelangang 3. tin

Alatan permainan : 1. Kayu hoki 2. Bola hoki

Cara permainan : 1. Pemain dilakukan secara individu dan boleh juga berkumpulan. Bagi permainan ini, individu perlu menjatuhkan seberapa banyak tin untuk mendapatkan mata. 2. Setiap permainan terdapat 5 kali pukulan. 3. 1 tin bersamaan dengan satu mata. 4. Tin akan disusun sebanyak sepuluh biji. 5. Pemain melebihi jarak daripada garisan yang ditetapkan.

19

Gelanggang

Petunjuk Pemain Kayu hoki

Bola hoki Tin Apresisi permainan Peraturan permainan: Pemain dilakukan secara individu. individuperlu menjatuhkan seberapa banyak tin untuk mendapatkan mata. Setiap permainan terdapat 5 kali pukulan. 1 tin bersamaan dengan satu mata. Tin akan disusun sebanyak sepuluh biji. Pemain tidakboleh melebihi jarak daripada garisan yang ditetapkan

20

Langkah keselamatan : o pemain memakai pakaian dan kasut sukan yang sesuai. o Memastikan gelanggang tidak licin dan bebas daripada benda tajam dan merbahaya. o Tiada aktiviti membaling atau menggunakan alatan lain dalam permainan ini Pengubahsuaian permainan : Permainan ini diubahsuai daripada permaianan bowling dan hoki Variasi : menggunakan bola hoki mengantikan bola boling pemain hanya dibenarkan membuat 5 percubaan sahaja untuk menjatuhkan tin Kesedaran taktikal pemain perlu memikirkan strategi untuk menjatuhkan seberapa banyak tin bagi mendapatkan mata Prinsip pergerakan : koordinasi mata dan tangan fokus kepada bola dan kedudukan tin. Kawalan bola Ruang dan masa : Saiz gelanggang takraw permainan akan ditamatkan selepas 30 minit dan invidu yang mengumpul mata terbanya akan memenangi pertandingan Situasi semasa dan lanjut : menggunakan taktik menyerang untuk mendapatkan mata. Strategi untuk membentuk posisi terbaik untuk menjatuhkan tin tersebut boleh menggunakan kepantasan untuk bola lebih laju untuk menjatuhkan tin. Kesan kelemahan pihak lawan : Hantaran bola ke tepat kepada tin yang disusun. mengalihkan perhatian permain lain. Membuat keputusan menggunakan kecekapan memukul kayu hoki dengan baik.
21

Apa dan kenapa perlu dilakukan : Menilai situasi dalam ruang yang ada untuk memukul Mengenalpasti kedudukan tin dengan baik supaya tidak tersalah pukulan. Perlaksanaan kemahiran 1) teknik memukul: menjatuhkan tin sebanyak yang boleh. Anggarkan jaraksebelum memukul. Posisi badan hendaklah tepat ke arah susunan tin. Penilaian : prestasi diambil kira dengan jumlah bilangan tin yang dijatuhkan oleh pemainb Langkah-Langkah Pelaksanaan Permainan Pemain dilakukan secara individu dan boleh juga berkumpulan. Bagi permainan ini, individu perlu menjatuhkan seberapa banyak tin untuk mendapatkan mata. Setiap permainan, pemain mendapat 5 kali cubaan pukulan. 1 tin bersamaan dengan satu mata. Tin akan disusun sebanyak sepuluh biji. Pemain tidak boleh melebihi jarak daripada garisan yang ditetapkan. Mata akan dinilai berdasarkan bilangan tin yang jatuh. Pemain tidak bebas bergerak tetapi boleh menentukan strategi permainan tersendiri

PERMAINAN 2 (memadang) Nama permainan : Strike and Catch Bilangan pemain : 5 Orang (satu kumpulan) Tempat : Padang Alatan permainan : 1. Raket tennis
22

2. Bola gymnasium kecil 3. kon Cara bermain : 1. Permainan ini dilakukan di padang. 2. Terdapat 4 tapak sebagai base yang berbentuk segi 4 yang merupakan kawasan larian untuk si pemukul. 3. Setiap pasukan memiliki 5 orang pemain. 4. Pelempar bola akan melempar bola ke tanah dan melebihi garisan yang ditetapkan. 5. Bola akan melantun dan si pemukul perlu memukul bola itu sekuat dan sejauh yang mungkin. 6. Si pemukul yang pertama akan berlari ke base sekiranya berjaya memukul bola.

Padang

Petunjuk

23

Kawasan pemukul (strike base) Kawasan pelempar (pitch base) Base pemain

Peraturan permainan: Pemukul akan berdiri di kawasan pemukul (strike base) dan si pelempar akan berdiri di kawasan melempar (pitch base). Setiap pemain perlu menghabiskan satu larian disekitar keempat-empat baseuntuk mendapatkan 1 markah. Pemain boleh berhenti di mana-mana base sekiranya tidak mampu untuk menghabiskan satu larian disekitar base tersebut. Pasukan yang memukul mempunyai 3 kali mati (out) sebelum giliran memukul digantikan pasukan yang bertahan. Pemain akan dikira mati sekiranya : i. ii. iii. Gagal memukul bola. Bola yang berjaya dipukul dapat ditangkap serta merta pada tangkapan yang pertama. Anggota badan terkena bola sewaktu berada selain di base.

Pelempar bola akan melempar bola ke tanah dan melebihi garisan yang ditetapkan. Bola akan melantun dan si pemukul perlu memukul bola itu sekuat dan sejauh yang mungkin. Si pemukul yang pertama akan berlari ke base sekiranya berjaya memukul bola. Ahli pasukan si pelempar itu akan berada di luar base dan akan cuba untuk menangkap bola yang dipukul untuk mematikan si pemukul itu tadi. Si pemukul yang kedua akan menggantikan tempat si pemukul yang pertama di strike base untuk memukul bola dan seterusnya.
24

Apabila giliran tamat, kedudukan setiap pasukan akan berganti seperti pasukan si pemukul akan menjadi pelempar dan pasukan si pelempar akan menjadi pemukul pula sehingga tamat permainan selama 5 set. Langkah keselamatan : Pemain memakai pakaian dan kasut sukan yang sesuai. Memastikan padang tidak licin dan bebas daripada benda tajam dan merbahaya. Pengubahsuaian permainan : Permainan ini hasil gabungan permainan softball dan kriket. Variasi : Menggunakan raket tennis, bola kecil gymnasium dan kon Dalam satu kumpulan, hanya seorang pemain untuk pemukul dan pelempar bagi setiap pusingan. Kesedaran taktikala Setiap kumpulan perlu memikirkan strategi untuk mendapatkan mata. Prinsip pergerakan : koordinasi mata dan tangan fokus kepada bola yang dilempar. kawalan pukulan dan lemparan bola. Ruang dan masa : Saiz padang yang kecil sahaja. permainan akan ditamatkan apabila mencukupi 5 set perlawanan. Situasi semasa dan lanjut : Menggunakan ketajaman mata untuk memukul dan melempar bola. Strategi mengatur kedudukan bagi tepat untuk memukul dan menangkap bola. Membuat keputusan Apa dan kenapa perlu dilakukan : Menilai situasi dalam ruang yang ada untuk memukul dan menangkap bola. Mengenalpasti ruang kosong dan tangan yang lemah untuk memukul dan menangkap bola. Perlaksanaan kemahiran 1) teknik memerhati : melihat kedudukan bola dengan baik. Anggarkan jarak lantunan bola sebelum melemparkan bola. Menghayun raket pada kedudukan bola yang betul. Penilaian : Prestasi diambil kira dengan jumlah mengira pukulan bola untuk mendapatkan mata. Langkah-Langkah Pelaksanaan Permainan Permainan ini dilakukan di padang. Terdapat 4 tapak sebagai base yang berbentuk segi 4 yang merupakan kawasan larian untuk si pemukul.
25

Setiap pasukan memiliki 5 orang pemain. Pelempar bola akan melempar bola ke tanah dan melebihi garisan yang ditetapkan. Bola akan melantun dan si pemukul perlu memukul bola itu sekuat dan sejauh yang mungkin. Si pemukul akan berlari ke base sekiranya berjaya memukul bola. Pertukaran kedudukan akan berlaku apabila tamat giliran sehingga 5 set perlawanan.

26

INVASION

PERMAINAN TGFU/SERANGAN DAN PERTAHANAN PERMAINAN 1 Nama permainan :Saya Sayang Raja Bilangan pemain : Tidak ditentukan

27

Tempat

: Gelanggang Tenis

Alatan permainan : 1. Kain 2. Bola Cara permainan : 1. Pemain dibahgikan kepada dua kumpulan. Kumpulan pertama ialah A kumpulan kedua ialah B. 2. Bagi permainan ini, setiap pasukan akan mempunyai seorang raja/ketua yang diajada oleh dua orang yang memegang pundi kacang. Pihak penyerang perlu mencabut ekor raja tersebut dan dikira tersingkir jika terkena punci kacang. 3. Sekiranyapencari ekor itu berjaya menjumpai ekor yang berada pada pihak lawan, kumpulan tersebut dikira menang. Gelanggang

Petunjuk Raja/ketua

Orang yang memegang pundi kacang

28

Apresisi permainan Peraturan permainan: Pemain akan dibahagikan kepada dua kumpulan. Kumpulan pertama ialah A kumpulan kedua ialah B. Setiap pasukan akan mempunyai seorang raja/ketua yang dijaga oleh dua orang yang memegang pundi kacang. Raja/ ketua tidak boleh keluar dari Sekiranya pencari ekor itu berjaya menjumpai ekor yang berada pada pihak lawan, kumpulan tersebut dikira menang.

Langkah keselamatan :

 pemain memakai pakaian dan kasut sukan yang sesuai. Pemain tidak boleh menggunakan kekerasan dan keganasan Memastikan gelanggang tidak licin dan bebas daripada benda tajam dan merbahaya. Tiada aktiviti membaling atau menggunakan alatan lain dalam permainan ini Pengubahsuaian permainan : Permainan ini diubahsuai daripada permainan ibu ayam dan musang Variasi : menggunakan kain sebagai ekor raja pemain hanya perlu mencabutkan ekor raja tersebut dan dikira menang Kesedaran taktikal pemain perlu memikirkan strategi untuk mencabut dan mencari ekor raja untuk menang Prinsip pergerakan : koordinasi mata dan tangan dan kaki fokus kepada pemain yang ada kain/ekor.
29

Ruang dan masa : Saiz gelanggang takraw permainan akan ditamatkan selepas pihak lawan mendapat ekor/kain seterusnya memenangi pertandingan ini. Situasi semasa dan lanjut : menggunakan taktik menyerang untuk mendapatkan mata. Strategi untuk membentuk posisi terbaik untuk mencabut kain/ekor tersebut boleh menggunakan kepantasan untuk mengelirukan pihak lawan. Kesan kelemahan pihak lawan : cuai terhadap pihak lawan tidak membaling pundi kacang dengan tepat Membuat keputusan menggunakan kecekapan menyerang pihak lawan dengan pantas. Apa dan kenapa perlu dilakukan : Menilai situasi dalam ruang yang ada untuk menyerang dan membuat pertahanan Mengenalpasti kedudukan pemain yang ada ekor/kain supaya tidak tersalah serang. Perlaksanaan kemahiran 1) teknik menyerang : mencabut kain/ekor raja Perhatikan situasi dan kenalpasti strategi pihak lawan. Anggarkan jarak lawan sebelum menyerang. 2) teknik menahan : menjaga pihak lawan   Penilaian : prestasi diambil kira dengan bilangan kain yang diperoleh. Langkah-Langkah Pelaksanaan Permainan perhatikan kedudukan pihak lawan Perhatikan gerak-geri pihak lawan yang mengambil ingin mencabut kain/ekor Anggar perlakuan setiap pihak lawan. Bertindak balas daripada perlakuan pihak lawan untuk membuat keputusan

30

 Pemain akan dibahagikan kepada dua kumpulan. Kumpulan pertama ialah A kumpulan kedua ialah B. Setiap pasukan akan mempunyai seorang raja/ketua yang dijaga oleh dua orang yang memegang pundi kacang. Sekiranya pencari ekor itu berjaya menjumpai ekor yang berada pada pihak lawan, kumpulan tersebut dikira menang Pemain bebas bergerak dan boleh menentukan strategi permainan tersendiri.

Permainan 2 Nama permainan : Rock Ball Bilangan pemain : 3-5 orang (satu kumpulan) Tempat : Gelanggang futsal

Alatan permainan : 1. Batu- bata 2. Bola Cara permainan :


31

1. Pemain dibahgikan kepada dua kumpulan. Kumpulan pertama ialah A kumpulan kedua ialah B. 2. Bagi permainan ini, setiap pasukan perlu menjatuhkan batu- bata kumpulan pihak lawan. 3. Sekiranya dapat menjatuhkan batu- bata pihak lawan, kumpulan tersebut mendapat mata. Gelanggang

Petunjuk Pemain(serangan)

Pemain(pertahanan)

Apresisi permainan Peraturan permainan: Pemain dibahgikan kepada dua kumpulan. Kumpulan pertama ialah A kumpulan kedua ialah B.
32

 Setiap pasukan perlu menjatuhkan batu- bata kumpulan pihak lawan. Pihak lawan tidak boleh menggunakan anggota badan selain kaki Sebarang kekerasan atau keganasan tidak boleh dilakukan Kedua- dua kumpulan perlu mematuhi segala peraturan yang ditetapkan, sekiranya tidak, sepakan percuma akan diberikan kepada pihak lawan. Sekiranya dapat menjatuhkan batu- bata pihak lawan, kumpulan tersebut mendapat mata.

Langkah keselamatan :

 pemain memakai pakaian dan kasut sukan yang sesuai. Tidak bolen membawa memakai barang yang tajam dan boleh mencederakan pemain lain. Pemain tidak boleh menggunakan kekerasan dan keganasan Memastikan gelanggang tidak licin dan bebas daripada benda tajam dan merbahaya. Tiada aktiviti membaling atau menggunakan alatan lain dalam permainan ini Pengubahsuaian permainan : Permainan ini diubahsuai daripada permainan futsal Variasi : menggunakan batu-bata sebagai gol pemain hanya perlu menjatuhkan batu-bata untuk mendapatkan mata serangan terbanyak dikira menang Kesedaran taktikal pemain perlu memikirkan strategi untuk menjatuhkan batu-bata tersebut bekerjasama dengan rakan sepasukan yang lain Prinsip pergerakan : koordinasi mata dan kaki fokus kepada batu-bata yang perlu dijatuhkan Ruang dan masa :

33

 Saiz gelanggang futsal permainan akan ditamatkan selepas 10 minit Situasi semasa dan lanjut : menggunakan taktik menyerang untuk menjatuhkan batu-bata. Strategi untuk membentuk posisi terbaik untuk batu- bata tersebut boleh menggunakan kepantasan untuk mengelirukan pihak lawan. Kesan kelemahan pihak lawan : cuai terhadap pihak lawan tidak menjaga batu-bata tidak dapat menjangka strategi pihak penyerang Membuat keputusan menggunakan kecekapan menyerang pihak lawan dengan pantas. Menggunakan strategi yang berbeza bagi mengelirukan pihak lawan. Apa dan kenapa perlu dilakukan : Menilai situasi dalam ruang yang ada untuk menyerang dan membuat pertahanan Mengenalpasti kedudukan setiap pemain Perlaksanaan kemahiran 1) teknik menyerang : menjatuhkan batu-bata Perhatikan situasi dan kenalpasti strategi pihak lawan. Anggarkan jarak lawan sebelum menyerang. Diri berdekatan dengan batu- bata supaya senang untuk menjatuhkannya. 2) teknik menahan : menjaga pihak lawan   Penilaian : prestasi diambil kira dengan jaringan (jatuhkan batu-bata). Langkah-Langkah Pelaksanaan Permainan perhatikan kedudukan pihak lawan Perhatikan gerak-geri pihak lawan yang menjatuhkan batu-bata Anggar perlakuan setiap pihak lawan. Bertindak balas daripada perlakuan pihak lawan untuk membuat keputusan

34

 Pemain dibahgikan kepada dua kumpulan. Kumpulan pertama ialah A kumpulan kedua ialah B. Pengadil perlu mengadili permainan dengan bijaksana Setiap pasukan perlu menjatuhkan batu- bata kumpulan pihak lawan. Pihak lawan tidak boleh menggunakan anggota badan selain kaki Kedua- dua kumpulan perlu mematuhi segala peraturan yang ditetapkan, sekiranya tidak, sepakan percuma akan diberikan kepada pihak lawan. Sekiranya dapat menjatuhkan batu- bata pihak lawan, kumpulan tersebut mendapat mata. Pemain bebas bergerak dan boleh menentukan strategi permainan tersendiri.

35

NET/WALL

PERMAINAN TGFU NET/WALL PERMAINAN 1 Nama permainan Bilangan permain Tempat Alatan permainan Cara permainan : 1. Permainan bermula dengan pemain saling berhadapan di tepi jaring sperti dalam gambarrajah. : Bola Gimnastik Tampar : 2-4 (nombor genap) : Gelanggang Tenis/ Badminton : Bola gimnastik

36

A
B

2. Salah satu daripada pemain akan menservis bola melintasi jaring menuju kepada pihak lawan dengan cara pukulan. Bola yang diservis hendaklah lebih tinggi daripada paras pinggang. Jika tidak berjaya, pemain menservis lagi. Pemain akan melakukan servis dari luar gelanggang.

3. Pemain akan terus bermain sehingga bola menyentuh tanah. Ini akan dianggap sebagai mata bagi pihak lawan.

Apresisi permainan Peraturan permainan: Bola yang terkeluar daripada had garisan gelanggang dianggap batal dan mata akan diberikan kepada pihak lawan.

37

 Cara pukulan adalah mengikut permainan bola tampar. Tidak dibenarkan memegang bola semasa menerima bola dari pihak lawan atau balingan antara ahli kumpulan. Hanya tiga sahaja maksimum hantaran yang dibenarkan antara ahli kumpulan. Pada hantaran yang keempat, bola tersebut hendalah dihantar kepada pihak lawan. Jika bilangan hantaran lebih daripada tiga, pihak lawan akan mendapat markah.

Langkah keselamatan :

 pemain memakai pakaian dan kasut sukan yang sesuai. Bola mesti dipam dengan sempurna. Tidak bolen membawa memakai barang yang tajam dan boleh mencederakan pemain lain. Pemain tidak boleh menggunakan kekerasan dan keganasan Memastikan gelanggang tidak licin dan bebas daripada benda tajam dan merbahaya. Tiada aktiviti membaling atau menggunakan alatan lain dalam permainan ini

Pengubahsuaian permainan : Permainan ini diubahsuai daripada permainan bola tampar Variasi : menggunakan bola gimnastik sebagai ganti bola tampar pemain hanya perlu menmnyambut bola Kesedaran taktikal pemain perlu memikirkan strategi untuk mengalahkan pihak lawan bekerjasama dengan rakan sepasukan yang lain Prinsip pergerakan : koordinasi mata dan tangan fokus kepada bola Ruang dan masa :
38

 Saiz gelanggang badminton permainan akan ditamatkan selepas 10 minit Situasi semasa dan lanjut : menggunakan taktik menghantar bola untuk mengalahkan pihak lawan. Strategi untuk membentuk posisi terbaik untuk menyambut dan menghantar bola kepada pihak lawan. boleh menggunakan kepantasan untuk mengelirukan pihak lawan. Kesan kelemahan pihak lawan : cuai terhadap pihak lawan tidak menyambut bola dengan baik tidak dapat menjangka strategi pihak penyerang Membuat keputusan menggunakan kecekapan menyerang pihak lawan dengan pantas. Menggunakan strategi yang berbeza bagi mengelirukan pihak lawan. Apa dan kenapa perlu dilakukan : Menilai situasi dalam ruang yang ada untuk menyambut dan menghantar bola. Mengenalpasti kedudukan setiap pemain supaya dapat mencari ruang kosong semasa menghantar bola bagi mendapatkan mata. Perlaksanaan kemahiran 1) teknik menyerang : menghantar bola Perhatikan situasi dan kenalpasti strategi pihak lawan. Anggarkan kedudukan pihak lawan sebelum menghantar bola 2) teknik menahan : menyambut bola   Penilaian : mata diambil kira apabila bola jatuh ke bawah. Langkah-Langkah Pelaksanaan Permainan
39

perhatikan kedudukan pihak lawan Perhatikan gerak-geri pihak lawan yang menjatuhkan batu-bata Anggar perlakuan setiap pihak lawan. Bertindak balas daripada perlakuan pihak lawan untuk membuat keputusan

 Salah satu daripada pemain akan menservis bola melintasi jaring menuju kepada pihak lawan dengan cara pukulan. Bola yang diservis hendaklah lebih tinggi daripada paras pinggang. Jika tidak berjaya, pemain menservis lagi. Pemain akan melakukan servis dari luar gelanggang. Pemain akan terus bermain sehinggabola menyentuh tanah. Ini akan dianggap sebagai mata bagi pihak lawan. Bola yang terkeluar daripada had garisan gelanggang dianggap batal dan mata akan diberikan kepada pihak lawan. Hanya tiga sahaja maksimum hantaran yang dibenarkan antara ahli kumpulan. Pada hantaran yang keempat, bola tersebut hendalah dihantar kepada pihak lawan. Jika bilangan hantaran lebih daripada tiga, pihak lawan akan mendapat markah.

40