SEKOLAH KEBANGSAAN LIKAS KOTA KINABALU JADUAL SPESIFIKASI UJIAN

MATA PELAJARAN UJIAN/PEPERIKSAAN

: :

KEMAHIRAN HIDUP (TAHUN 4) PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

ARAS RENDAH (50%) Bil Topik Sub Topik
Pengetahuan
No Soalan Bil Soalan 2 (A) 3,4 (A) 5,6 2 2

ARAS SEDERHANA (30%)
Aplikasi
No Soalan Bil Soalan

ARAS TINGGI (20%)
Sintesis
No Soalan Bil Soalan

Kefahaman
No Soalan Bil Soalan

Analisis
No Soalan Bil Soalan

Penilaian
No Soalan Bil Soalan

Jumlah Soalan

1. 2. 3. 4. 5. 10. 6. 7. 8. 9. 10.

KESELAMATAN DAN ORGANISASI BENGKEL KREATIVITI DAN REKACIPTA ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK BAIK PULIH DAN PENYENGGARAAN TANAMAN HIASAN BARANG JUALAN MERANCANG DAN MENYEDIAKAN JUALAN MEMPROMOSI JUALAN MENGURUS JUALAN MEREKOD JUALAN

Peraturan keselamatan Pengenalan kreativiti Kajian reka bentuk dan kefungsian produk Penghasilan projek elektrik Penyenggaraan alatan tangan Pengenalan Penanaman Kumpulan sasaran Membuat rancangan jualan Menyediakan barang jualan Promosi melalui pembungkusan Melayan pelanggan Merekod pendapatan dan perbelanjaan

(A) 1,2

B(C) (A) 7 1

5

(A)8 (A)9

1 1 (A)10 1 B (A) 5

(A)11

1 (A)12 (A)13 1 1 1 5 1 (A)18 1 B (D) 5 (A)17 (A)20 1 1 (A)15 1

(A)14

1

(A)16 (B) B (A)19

JUMLAH SOALAN

6

14

2

10

2

6

40

Disediakan oleh, . . PN. NORSAIDAH BINTI SAIDIN

Disemak oleh, . PN. DG. YHULIAH DT. SHUIB Ketua Panitia Kemahiran Hidup, SK Likas, Kota Kinabalu.

Disahkan oleh, .. .. PN. MARIANAH MOHD YUSUF Guru Besar, SK Likas, Kota Kinabalu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.