INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1

KEMAHIRAN Band Pernyataan Standard

Kesihatan diri dan reproduktif 2 Memahami aspek kesihatan fizikal, mental, emosi, sosial dan persekitaran

Deskriptor

B201 Penjagaan kebersihan diri, pakaian dan alatan keperluan

EVIDENS

B2 D1E1 Menjaga kebersihan diri seperti kebersihan kepala, badan, tangan, kaki, kuku, gigi, dan genital.

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Langkah pentaksiran a) Susun gambar di bawah mengikut cara kamu menggosok gigi

sosial dan persekitaran Deskriptor B1D2 Jenis makanan harian EVIDENS B1 D2E2 Memilih jenis makanan berkhasiat AKTIVITI PENTAKSIRAN Langkah pentaksiran a) Warnakan makanan berkhasiat . emosi.INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1 KEMAHIRAN Band Pernyataan Standard Kesihatan diri dan reproduktif 1 Mempunyai pengetahuan tentang asas kesihatan fizikal. mental.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful