Anda di halaman 1dari 3

KPOP 3121 1.Maksud dan kepentingan data geografi dan demografi? 2.

Senaraikan 4 Jabatan atau agensi kerajaan serta peranan agensi tersebut dalam membantu Jabatan Kesihatan bagi kawalan & pencegahan penyakit berjangkit? 3.Jelaskan Pengkelasan dan pengurusan fail? 4.Perbezaan diantara memo & Surat Rasmi? 5.Maksud Pekeliling Perkhidmatan Awam? 6.Jelaskan tatacara sebelum mesyuarat dijalankan? 7.Apakah perkara yang perlu ada dalam peta kawasan operasi?

KPKP3113 Data Biostatistik 1.Maksud dan kepentingan mentafsir data? 2.Insiden Rate,Mortality Rate, Morbidity Rate, Prevalen Rate 3.QAP Denggi, Malaria.Typhoid, Kolera?Apakah definisi outbreak bagi 4 penyakit tersebut? Penyiasatan & Kawalan 1.Bagaimana Prosedur Penyiasatan & Kawalan Penyakit Berjangkit bermula dari penerimaan notifikasi hingga ke laporan akhir? 2.Prosedur pengurusan jenazah akibat penyakit berjangkit dan apakah tindakan PPKP setelah menerima notifikasi? 3.Apakah fungsi atau aktivti Bilik Gerakan Wabak serta peranan PPKP semasa kawalan wabak? 4.Prosedur pencelupan kelambu berubat? 5.Prosedur Kajian Aedes atau PPA?

6.Cara identifikasi larva-perbezaan larva albopictus dan aegypti?

KPKB 3112 1.Apakah perkara yang perlu diberi perhatian bagi premis kediaman? 2.Penyemakan Plan Bangunan.Cari kesilapan pada Plan? 3.Proses permohonan dan kelulusan projek BAKAS? 4.Apakah kriteria yang perlu bagi sesebuah kpg tersebut sebelum projek GFS diluluskan? 5.Apakah perkara yang perlu dipertimbangkan sebelum pemilihan kawasan tadahan bagi GFS? 6.Apakah perkara yang perlu diketahui PPKP Unit BAKAS? 7.Apakah impak sosiologi, ekonomi dan budaya dalam sesuatu pembinaan projek perumahan?Jelaskan Prinsip-prinsip rumah sihat? 8.Perkara yang perlu dinilai oleh PPKP dari aspek kesihatan bagi EIA?

KPKA 3111 1.Prosedur pengeluaran SIJIL FREE PRACTIQUE? 2.Senarai Dokumen yang perlu dikemukakan oleh kapten kapal? 3.Apakah tindakan PPKP sekiranya kapal tersebut berada pada status B atau C? 4.Apakah aktiviti Kawalan dan Pencegahan YF diPintu masuk? 5.Apakah tindakann PPKP bagi jenazah yang hendak dieksport atau diimport sama ada akibat kemalangan atau akibat penyakit berjangkit?