Anda di halaman 1dari 6

c c c  ccc c

c 

c c ccc  c c


c 

Nama Pelatih

: Siti Nurhidayatie Norsebdie

Sekolah

: SK Laya-laya Tuaran

Matapelajaran

: Pendidikan Jasmani

Tunjang

: Kemahiran

Tajuk

: Berehat sambil bermain

Kemahiran

: Pergerakan lokomotor (lompat sebelah kaki (hopping))

Tarikh

: 13 Julai 2011

Masa

: 4.40 pagi 5.10 petang (30 minit)

Tahun

: 1 Kembara

Bilangan Murid

Hasil Pembelajaran

: pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat :

21

orang (10 lelaki , 11 perempuan )

Psikomotor

: melakukan pergerakan melompat sebelah kaki.

Kognitif

: mengenalpasti arah pergerakan kiri,kanak, hadapan, belakang, atas dan bawah.

Afektif

: memperlihatkan rasa seronok melakukan aktiviti baru dalam pendidikan jasmani.

Pengalaman sedia ada

: murid pernah melihat orang melompat sebelah kaki.

Penerapan nilai

: bekerjasama, tolong-menolong, semangat berpasukan, hormat-menghormati, yakin dan patuh arahan.

KBKK

: menghubungkait, menganalisis dan menjana idea.

Kesepaduan

: i)

Moral nilai.

ii)

Matematik anggaran jarak.

iii) Pendidikan Kesihatan aspek keselamatan.


Penggabungjalinan

: i) Koordinasi keharmonian antara tangan, kaki dan mata.


ii) Kemahiran pergerakan kreatif.

Peralatan

: 4 skital, 4 skital piring 5 gelung rotan. 4 tali skipping

cc c 

c  


 ccc 

c c 

cc

c c c 
c c c 

Set induksi

Memanaskan badan..

(5 minit)

Aktiviti 1 :
Laga ayam.

guru

1.Bermain laga ayam secara berpasangan.


2. Tangan kanan memegang kaki kiri,
murid

melompat

sebelah

kaki

murid

sambil

menolak rakan menggunakan bahu.

skital

3. Ulang dengan kaki sebelah lagi.

Aspek keselamatan:
i.

TKP:

Jangan bertolak-tolak, bertarik-

Kinestetik.

tarik dengan rakan.

Intrapersonal.

ii.

Berhati-hati.

Interpersonal.

iii.

Tiada benda tajam.

Verbal linguistik.

iv.

Kemas tali kasut.

v.

Lakukan aktiviti ini di atas rumput

Nilai:
!

Patuh arahan.

Yakin.

Alatan:
!

4 skital.

Perkembangan

Gerak kerja kelas

(10 minit)

Aktiviti 2 :
Lompat setempat.

1. Melompat

sebelah

kaki

setempat

dikawasan masing-masing.
2. Kaki bebas di ayun untuk membantu
lompatan.
3. Bilangan lompatan tidak melebihi lima

KP:
!

Kinestetik.

Intrapersonal.

Interpersonal.

Kontekstual.

kali untuk setiap aktiviti.


4. Ulang langkah dengan kaki sebelah
lagi.

Aktiviti 3 :
Lompat tinggi-tinggi.

1. Bahagi murid kepada dua kumpulan.

Nilai:
!

Kerjasama.

Tolong-menolong.

Patuh arahan.

Yakin.

2. Susun skital piring dalam barisan.


3. Melompat sebelah kaki ke depan
melepasi skital piring.
4. Balik ke tempat asal dengan berjalan

Alatan:
!

8 skital.

4 Tali skipping.

pantas.
5. Ulang dengan kaki yang sebelah lagi.

Aktiviti 4 :
Melompat melepasi tali

1. Melompat sebelah kaki melepasi tali


yang disusunpada pelbagai jarak.
2. Ulang dengan menggunakan kaki yang
sebelah lagi.

Permainan kecil
(10 minit)

KP:
Ketinting berganti-ganti.

1. Murid dibahagikan kepada kumpulan


kecil.
2. Melompat menggunakan sebelah kaki di
dalam petak bernombor mengikut urutan.
3. Skor diberi mengikut keupayaan petak
yang berjaya dilepasi.
4.

Kumpulan

yang

mempunyai

Kinestetik.

Intrapersonal.

Interpersonal.

Verbal linguistic.

Nilai:

skor

terbanyak dikira pemenang.

berpasukan.u 


u Semangat

Tolong-menolong.

Kerjasama.

Patuh arahan.

Yakin.

Alatan:

Penutup
( 3 minit)

dengan cerita

badan

4 skital.

5 gelung rotan.

KP:

Menyejukkan Badan
1. Regangan

1. Saya seekor burung.

Kinestetik

2. Tarik nafas dan hembus.

Interpersonal.

Verbal linguistik.

Ulang sebanyak 2 kali.

Nilai:
!Patuh arahan.

  
Kekuatan
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
Kelemahan
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
Cadangan penambahbaikan
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

Komen pensyarah/guru pembimbing


__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ !"#"# $ $%

Tandatangan

: . .

Tandatangan

Nama

Nama

: ....

Tarikh

Tarikh


Tandatangan

: .

Nama

: .

Tarikh

: .