Anda di halaman 1dari 3

TATA TERTIB ASRAMA SEKOLAH

SMK PUSDAI SUMEDANG

1. Kewajiban Penghuni Asrama


Semua penghuni asrama diwajibkan untuk:
a. Mematuhi semua peraturan yang ada;
b. Menjalankan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam jadwal waktu
secara tertib;
c. Melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan jadwal (saat yang
ditentukan) serta tempat yang telah ditentukan;
d. Patuh dan tunduk kepada Bapak/Ibu asrama serta para pengawas yang
ditunjuk/dipilih;
e. Menjaga kebersihan di semua tempat dengan cara membuang sampah
ke tempat yang telah disediakan;
f. Ikut aktif menjaga ketenangan dan ketentraman, agar semua kegiatan
yang diprogramkan dapat berjalan semestinya, tertib dan lancar;
g. Menjaga nama baik SEKOLAH SMK PUSDAI dan menjunjung tinggi
baik di dalam maupun di luar asrama;
h. Ikut menjaga keutuhan dan keawetan peralatan dan perkakas milik
asrama yang dipercayakan kepada penghuni masing-masing;
i. Bertanggung jawab atas keutuhan, kebersihan, ketertiban tempat alat-
alat yang;dipergunakan serta mengatur kembali tempat dan alat-alat
tersebut seperti semula;
j. Berpakaian rapi dan sopan, baik di dalam maupun di luar asrama;
k. Melaporkan kejadian-kejadian yang membahayakan
keamanan/keselamatan bersama penghuni asrama.
2. Larangan bagi penghuni asrama
Setiap penghuni asrama dikenakan larangan-larangan sebagai berikut:
a. tidak boleh berbuat sekehendaknya sendiri dimanapun ia berada;
b. tidak boleh meninggalkan asrama tanpa melapor kepada bapak/Ibu
asrama atau pengawas;
c. tidak boleh absent dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan tanpa seijin
Bapak/Ibu asrama;
d. tidak boleh membuat gaduh atau menganggu ketenangan dan
ketentraman pada saat keiatan sedang berjalan;
e. tidak boleh menerima tamu di luar jam berkunjung

3. Peraturan dan Tata Tertib khusus


Selain tata tertib yang disebutkan di atas, terdapat pula tata-tertib yang
bersifat khusus yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Di ruang pakaian
Di ruang pakaian setiap penghuni dituntut untuk:
- menjaga kebersihan ruangan;
- menjaga ketertiban ruangan;
- mengatur isi almari, menyusun pakaian dengan rapi, mengatur
sandal/sepatu pada tempatnya secara tertib.

b. Di kamar tidur
Di ruang kamar tidur setiap penghuni dituntut untuk:
- masuk dan kelua kamar tidur harus tetap tenang dan tidak gaduh;
- pergi tidur tepat pada waktunya, sesuai dengan jadwal tidur;
- dilarang meninggalkan kamar tidur sebelum usai waktu tidur.

c. Di kamar mandi
Di kamar mandi setiap penghuni dituntut untuk:
-  menunggu ketertiban di kamar mandi dan antri menunggu giliran secara
tertib.
- diwaktu mandi harus hemat air dan waktu;
- berlaku sopan dalam tindak dan berpakaian;
- menjaga kebersihan bak mandi dan ruangan;
- dilarang mencuci apapun di kamar mandi.

Anda mungkin juga menyukai