Anda di halaman 1dari 2

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS RENDANG
Jln. Gunung Batur Nomor 5 Menange, Kecamatan Rendang 80863
Email : rendangpuskesmas@gmail.com Telp. 081338774636

KEPUUSAN KEPALA PUSKESMAS RENDANG

NOMOR ....................................

TENTANG KEWAJIBAN TENAGA KLINIS DALAM PENINGKATAN MUTU DAN


KESELAMATAN PASIEN

KEPALA PUSKESMAS RENDANG

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu klinis dan keselamatan pasien,
perlu disusun aturan tentang kewajiban tenaga klinis dalam peningkatan
mutu klinis dan keselamtan pasien,

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut point a, perlu ditetapkan


Surat keputusan Kepala UPTD Puskesmas Rendang tentang kewajiban
Tenaga Klinis dalam Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamatan
Pasien,

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang


Praktek kedokteran;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang
Kesehatan;
3. Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga kesehatn;
4. Pearturan Menteri Kesehatan Nomor 75 2014 tentang Pusat kesehatan
Masyarakat;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPTUSAN KEPALA PUSKESMAS RENDANG TENTANG


KEWAJIBAN TENAGA KLINIS DALAM PENINGKATAN MUTU
KLINIS DAN KESELAMATAN PASIEN PUSKESMAS RENDANG

KESATU : Setiap Tenaga Klinis wajib melakukan upaya peningkatan mutu klinis;

KEDUA : Setiap Tenaga Klinis harus memperhatikan keselamatan pasien dalam


memberikan pelayanan kesehatan;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian
hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diperbaiki.

KEEMPAT : Diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rendang

Pada tanggal :

KEPALA PUSKESMAS RENDANG

Ni Komang Ayu Trisnahari

Anda mungkin juga menyukai