Anda di halaman 1dari 1

PARTI PESAKA BUMIPUTERA BERSATU SARAWAK,

RANTING BUKIT KINYAU,


96100 SARIKEI,
SARAWAK.

Pengawai Daerah, Ruj.kami: BK-pbb/01/(01)


Pejabat Daerah Sarikei Tarikh:14 November 2022
Tingkat 8 Wisma Jubli Mutiara Sarikei,
Sarawak.

Tuan,
PERMOHONAN MENAIKTARAF JALAN UTAMA, JALAN KE KUBUR, MEMBINA JALAN
(LALUAN) SIMEN KE RUMAH DAN SISTEM PERPARITAN PENDUDUK KAMPUNG BUKIT
KINYAU.
Dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuk.
2. Dengan segala hormatnya, saya mewakili seluruh penduduk Kampung Bukit Kinyau, ingin
memohon agar jalan utama kampung, jalan ke kubur Kampung Bukit Kinyau dinaiktaraf serta
saya ingin memohon jasa baik tuan agar menaiktaraf sistem perparitan dan membina jalan simen
bagi semua rumah yang belum ada laluan jalan bersimen.

3. Sebagai makluman pihak tuan, jalan sedia ada tidak pernah dibaiki atau dinaiktaraf
semenjak dibina lebih kurang 15 tahun yang lalu. Struktur jalan sedia ada yang terlalu uzur dan
tidak selamat untuk digunakan dan boleh mendatangkan bahaya kepada pengguna atau
penduduk kampung. Begitu juga, bagi pemilik rumah yang belum mendapat kemudahan jalan
bersimen (laluan) untuk menghubungkan jalan utama, sayugia pihak tuan dapat
mempertimbangkan permohonan ini.

4. Bersama surat ini disertakan kertas kerja dan salinan nama pemohon projek bina jalan
simen bagi rumah yang belum ada laluan bersimen. Besarlah harapan kami, agar permohonan
ini mendapat perhatian dan pertimbangan pihak tuan sewajarnya. Segala jasa baik pihak tuan
sangat kami hargai, dan saya dahului dengan jutaan terima kasih.

Sekian, terima kasih.

Saya yang menjalankan amanah,

(BRAHIM BIN MOHAMAD YUSUF)


Ketua Ranting PBB,
Ranting Bukit Kinyau, Sarikei.
Sarawak.
s.k: 1. Datu Haji Len Talif Salleh (ADUN 41, Kuala Rajang)
2. Fail Setiausaha PBB Ranting Bukit Kinyau

AWS/bmy_desktop/PBB

Anda mungkin juga menyukai