Anda di halaman 1dari 2

Elysa R.

Marbun memperoleh data eksperimennya sebagai berikut :


1
2

I (ampere)
V (volt)

2
0.6

3
1.77

4
1.92

5
3.31

6
3.52

7
4.59

Tentukan suatu garis lurus terbaik yang dapat mewakili seluruh data yang diperoleh

penyelesaian
I (ampere)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
66

V (volt) I^2
I*V

2
1
2
0.6
4
1.2
1.77
9
5.31
1.92
16
7.68
3.31
25
16.55
3.52
36
21.12
4.59
49
32.13
5.31
64
42.48
5.79
81
52.11
7.06
100
70.6
7.17
121
78.87
43.04
506 330.05

A
1210

A= -0.00418 7.945253
A= -1 10

Nama
NIM
Jurusan

=
=
=

Fajran Rachman
062244610018
Fisika Nondik 06

B
0

-0.98

V-A-B*I
2.99
2.57
4.73
5.86
8.23
9.43
11.48
13.18
14.65
16.9
18
107.97

8
5.31

9
5.79

10
7.06

11
7.17

a yang diperoleh

(V-A-B*I)^2
8.93
6.61
22.33
34.33
67.78
88.87
131.81
173.83
214.57
285.68
323.85
1358.6

A
12.29

7.95