Anda di halaman 1dari 127

ERDLYI T U D O M N Y O S FZETEK

159. SZ. '

//

MEZSGI MAGYAR HMZSEK


IRTA

PALOTAY GERTRUD

SZAB T. ATTILA

S J L -s-'

5
-.mmmm

KOLOZSVR, 1043 AZ ERDLYI MZEUM-EGYESLET

KIADSA

Klnlenyomat az ERDLYI MZEUM 1942. vi 34., Hl. 1943. vi 1. s 3. fzetbl

fii ml,
[ill Si'tCYI-KtfYVTP

i i
Minerva Rt. Kolozsvr. 1610

iJMln.
Felels vezet : Major Jzsef

Felels kiad: D r . Szab T . Attila

Mezsgi magyar hmzsek


.

Bonchida, Fejrd-Telekfarka s Vlaszt hmzsei


E hrom tszomszdos, illetleg egyms kzvetlen kzelben fekv kolozsmegyei teleplst a Rgisgtr nprajzi anyagban* sszesen 17 darab hmzs kpviseli. E z az anyag nemcsak a hrom kzsg hmzseinek mintabe'l kapcsolatairl tanskodik, h a n e m rdekesen szemllteti azt az ssze fggst, mely a hrom falu munki s az szaki Mezsg kzelebbi s tvo labbi falvainak varroltasai kztt fennll. E hmzsek vallomsai szerint Kolozs megynek ez a Szolnok-Doboka megyvel hatros terlete a Mez sg nprajzi egysgbe tartozik. E g y m s kztt a hromi kzsg, megint csak hmzsek dolgban, igen szoros kapcsolatban ll, odaval asszonyok vallomsa szerint a mintk jobbra egyeznek, s egy emberlt eltt, e hm zsek virgzsa idejn a mintk klcsnzsre, egyik falubl a msikba vndorlsra is van plda. E mintkrl tbb regasszony lltja azt is, hogy paprrl" (nyomtatott hmzsmintrl) msolta le, de ahogy kiderlt, csak a formt, a dsztmnyt szmolta le a kttt technikj mustrknl, a kivitelezs mdja, technikja, a trben val elrendezs s az arnyok ennek ellenre jellemzen mezsgiek maradtak. A helyi hagyomny mint azt msutt is lthatjuk sokkal ersebben nyilatkozik m e g egy-egy idegenbl vett minta megformlsban, mint m a g u k b a n a dsztmnyekben. Sajnos, mindem adatot nlklznk, ami az itt kzlt hmzsek alakuls trtnett megvilgthatn, vagy a klnbz tpusok idrendi vltakozst magyarzn. Fejldstani rendbe teht n e m lltjuk ket, csupn m s hmz vidkek munkinak ismerete alapjn (a szlszmolsos, kttt technikj m u n k k korbbiak a szabad rajz, rsos" mintknl) itt is ezt a sor rendet kvetjk. A z elbb emltett csoport kszltnek idpontjt, ha vszmszeren n e m is, de hozzvetlegesen keltezni tudjuk nhny 5070 ves regasszony kelengyje alapjn, akik frjbezm<?netelk eltt ksztettek ilyenfajta prna-hmzseket. A 17. kpen bemutatott vlaszti abrosz bele hmzett vszma (1873) is ezt ltszik megersteni.
* E kzlemnynkkel az Erdlyi Nemzeti M z e u m rem- s Bgisgtrnak egyi knk gyjtsbl szrmaz, rszben dr. SeentJie Istvn egyetemi klinikai tanrsegd (Budapest) nagylelk adomnybl jabban szerzett hmzsdarabjait kezdjk el bizonyos csoportostsban ismertetni. A z Ss-szel kapcsolt s []-be tett szmok a Szenthe Istvn fle, a []-ben lv puszta szmok Szab T . Attila gyjtemnynek szmt jellik. A m a gntulajdon jelzst szintn ti-be tesszk. A kzsgnevek utn H S bet Kolozs, az SsD Szolnok-Doboka raegjo nevnek rvidtse.

A hrom kzsg kzl a gyjtemnyben F e j r d - T e l e k f a r k a 1 van a legnagyobb szmmal, 11 darabbal kpviselve. E z a csoport azrt is rdekes, mert igen klnbz tpusokat lel fel, de m e g azrt is, mert egyazon mintnak ugyanazon kzsgbl szrmaz klnbz vltozatt lt juk benne kpviselve. A hmzsgyjtk mindeddig kevs figyelemmel voltak a vltozat-anyag klnbzsgnek npi eszttikai jelentsgre, ppen ezrt becsesek ezek a m u n k k . Lssuk ezekutn egyenknt a bemutatott hmzseket. A z 1. kpen kzlt prnacsp mrete 6 0 X 2 1 c m ; ebbl a kzpminta szlessge, mesterke nlkl, 11 c m , egy-egy mesterke-csk pedig 5 c m ; ez a mezsgi m u n k k tlagos arnyaihoz mrten szokatlanul szles mesterke. A mustra m a g a az Erdlyszerte igen gyakori s klnsen a Szkelyfldn kedvelt fenygas" mustra. Szkelyfldi testvreivel ez a fejrdi hmzs annyiban is rokonsgot tart, hogy levegs elrendezs, br az gak a m a zoknl tmttebbek, vaskosabbak, de ugyanolyan apr, finom ltsekkel dolgozottak, szlnvarrott technikval, mint amazok. Ugyan gvjtemnvben szerepel egy Kisdevecserrl szrmaz, hasonl minta, amelyrl m s alkalommal szlunk; ez a fejrdinl jval tmttebb, szinte zsfolt. E fjrdi minta jellemz rszlete a kzptengelyes elrendezs, mely a gyjte m n y m s darabjain is szerepel, a Nprajzi M z e u m hmzsei kzl pedig Pujonbl kzltnk egy ilyenfle m u n k t 2 Valsznnek ltszik, hogy e fejrdi hmzsen a fenygas dsztmiiyek kz helyezett ngyszegletes s n e m is mindig azonos alak elemek valamelyik korbbi vltozaton m g csak kisebb, kzbekelt s alrendelt szerep mintarszek lehettek, s csak idvel vlt bellk hangslyosabb, nagyobb idom, mely itt m r a feny gakkal egyenrang dsztelem. A mintk egyes elemeinek ilyen hang slybeli eltoldsaira, egyes rszletek arnytalan megnvekedsre ppen a mezsgi hmzseken tbb pldra mutlhatunk majd r e gyjtemny hmzseinak ismertetse sorn. A szokatlanul szles mesterke is ilyenfle trekvs eredmnye. A mesterke azonban br roetmcsak mintzat, h a n e m mret tekintetben is azonos a kzpcsk mustrjval (a hmz emennek felt ismtelte!), m g teljesen fggetlen ettl, annyira, hogy a mesterke fenygai n e m esnek egy tengelybe a kzpmintival. Valszn, hogy ugyan mintnak valamelyik ksbbi vltozatban m r megtrtnt a kzp minta s a mesterke dsztmnyeinek sszehangolsa, illetleg olvanmdon val elrendezse, hogy az egsz mintt ngy egyforma csk alkotja.3 A 2 . kpen egy orszgszerte ltalnos, s Erdlvnek gvszlvn minden hmz vidkn hasznlatos csillagmintt mutatunk be jellemzen mezsgi megfogalmazsban. Sajtosan mezsgi mindenekeltt a kzpminthoz viszonytva arnylag keskeny mesterke (az egsz hmzfellet 2 0 X 5 6 c m ; ebbl a kzpminta szlessgre 15 c m esik, mg a kt mesterke-cskra
* Telekfarka teljesen klnll, magtl a falutl krlbell ngy-t kilomterre lv tartozka Fejrinek. Laki jobbra FejrdrJ telepedtek ki. A z albbiakban egy szersg kedvrt m m d i g -csak Fejrd-et, illetleg fejrdi-t runk. L . tlnk Ismeretlenebb erdlyi magyar Mmzstwsok. A Nprazi Mzeum rtettije XSXIIiaUO), 13. 1. 41. . " s Hasonl eljrssal srn tallkozunk szilgysgi hmzseken (V.: i. h.27., 33, 34. &.)

egyenknt csupn 22 c m ) . A csillagminta helyi jellegzetessge n e m anynyira m a g u k b a n a dsztmnyekben, mint inkbb ai felletkitlts m d jban mutatkozik. Egyfell abban, hogy a csillagok gait n e m tltik ki tmren, mint m s vidkek hmzi, h a n e m a krvonalon bell minden msodik kocka helye hmezetlen marad. Ezzel a fellet megbontst clz hmzmddal a gyjtemny m s mezsgi darabjn is tallkozunk. Ugyan csak mezsgi sajtossga e fejrdi hmzsnek, hogy a vszonalapnalk a csillagok kz es rszeit fehr vagdalsos munkval varrjk ki, ezltal sznbeli s technikai klnbzsg folytn nemcsak vltozatosabb teszik a munkt, h a n e m szebb, gazdagabb is. A hmz fejlett mvszi rzkre i vall, hogy mennyire sikerlt a ktfle hmzs fellet kztti arnyt, egyen slyt eltallnia. A kttt technikj, vagyis az alap szlainak szmolsval kszl mezsgi hmzseken . mint albb ltjuk nagy kedvvel alkal mazzk a vagdalsos felletkitltst akkor is, ha a tulajdonkppeni minta nemcsak pirossal, h a n e m kt sznnel: pirossal s kkkel varrott. Egybknt ez a minta is aprlkos, finom kidolgozs; ez megint csak e vidk keresztltses (szlnvarrott) hmzseire jellemz. Stlusban az apr, finom m e s terke is igazodik a minta egsz megjelenshez. A 3. kpen piros pamuttal hmzett fejrdi prnavget ltunk (mrete 1 9 X 6 2 c m ) . A mesterkt itt m r egszen elhagytk; ez gyakori jelensg a mezsgi minltk alakulstrtnetben. A minta vgzdseibl a kt szl fel ki-knyl kacskaringk azonban mgis mintegy lezr cskot alkotnak, s ezekben mondhatni mintegy tovbb l a mesterke emlke. A z ismt ld dsztmnyek oly srn llanak egyms mellett, hogy klnsen gasbogas nylvnyaik rvn, szinte sszekapcsoldnak. Figyelmesebben szem llve, n e m nehz az alakulban lv kzptengely vonalt felismerni. A dsztmny m a g a valsznleg ri eredet, de ilyen m d o n val alkalma zsa, elrendezdse npi elgondolsbl fakad. Igen szerencss a imttebb, hangslyosabb felleteknek s a knnyedebb, hajl vonalas dsztmnyrszeknek megoszlsa. E tekintetben, hangsly s arny dolgban, a hmz ntudatlanul a nagyhr nyugateurpai renaissancekori s barokkhmzsek mvszi elveit valstotta m e g annak ellenre, hogy a minta kivitele, forma nyelve ezektl teljesen tvol ll. ltstechnika dolgban is gazdag s vlto zatos m u n k a : a szrakat, krvonalakat lncltssel varrtk ki, a tmtt felleteket margit-ltssel tltttk ki (ez a Mezsgen gyakori), a minta kzps, vonalas rszei pedig laposltsesek. A 4. kp mintja derekaljvgrl val. A hmzs mrete 9 3 X 2 2 . 5 c m , ebbl a kzpcsk szlessge 14, a mesterkecsk pedig egyenknt 44 c m . Min tzat tekintetben ez a pldny is a kzptengelyes mustrk csoportjba tartozik, amennyiben az azonos virgdsztmnyek egy hullmvonalas szr kt oldaln rszarnyosn helyezkednek el. E z a fajta minta igen kedvelt a Mezsgen. A Nprajzi M z e u m gyjtemnyben Vicrl kt pldnyban van m e g , ismerjk Szpkenyerszentmrtonbl;5 e gyjtemnybe pedig Bz rl s Magyarpalatkrl kerlt egy-egy kpviselje. H a ezeket a mintikat egymssal, azutn pedig m s vidk hasonl mustrj hmzseivel vetjk
A L . ehhez,:" i. m . 48. s 49. . 5 Lajtha Lezl (Budapest) tulajdonban.

6 ssze (pl. a kalotaszegi rsos' hmzseken szereplkkel), szembetn a mezsgi m u n k k azonos megformlsa s kivitelezse. A mezsgi m u n kkon mindig nagy, tmtt virgok nnek ki a vaskos, sokszor nehz kesen hajl szrbl, jobbra levltelenl, s feltn, hogy a foltszer dsztmnyek csaknem minden rszletezst nlklznek. Rendszerint az lts technika is egyez: a fejrdi pldnyon szrlts-krvonal keretezi a margit ltssel kitlttt felleteket.0 E m u n k n kellemesen tri m e g a tagolatlan felletek egyhangsgt az, hogy a krvonalak kk, a bels felletek piros pamuttal hmzettek. E kt sznnek a ktfle ltsmddal kapcsolatos ilyen m d o n val alkalmazst ugyancsak tbb mezsgi hmzsrl ismerjk.' E hmzs mesterkje a vidknkn kedvelt hullmvonalas szron l, s a kzpminthoz mretben s alakban hasonl virgok sora. Hasonl sze glyt ltunk az emltett bzi hmzsen is. A z egsz m u n k r a jellemz az, hogy esetlegessgeket, egyni rgtnzseket sokkal kevsbb tr m e g , mint a tbbi, albb trgyaland szabadrajz fejrdi minta; ez taln a kisebb, trkitlt rszletek teljes hinybl is magyarzhat. E mintnak hegyesszirm virgait ltjuk viszont azon a fejrdi prnahmzsen (5. kp), amelyet ugyancsak a kzptengelyes mintk csoportjba sorolhatunk. Mrete 5 6 X 2 2 c m , mesterkje nincsen, de ezt ltszik helyet testeni a szeglycskknt a mintt ktoldalt lezr kis virgok sora. S annak ellenre, hogy e virgok szervesen kapcsoldnak az alattuklvkhz, szinte azokbl ltszanak kinni, mgis valsznnek tartjuk, hogy a valamikori mesterke maradvnyai. E feltevsnket nemcsak arra alapoz zuk, hogy a mesterknek ilyen, a kzptengelyes mintba val beleolva dsa sok erdlyi pldval igazolhat, h a n e m arra is, hogy ugyanilyen h romszirm kis virgokkal sok mezsgi hmzs rnesterkecskjn tallko zunk. A kzptengelyt egymssal sszekapcsolt, vaskos virgok sora alkotja. Ennek kt oldaln hullmvonal kveti a tengelyt. A z ilyen ketts hullm vonal a mezsgi hmzseken n e m ritka, a Nprajzi M z e u m gyjtemny bl ngyet is kzltnk,8 a budapesti Wolfner-gyjtemnyben is van egy jellemzen mezsgi, de sajnos, lelhely-megjells nlkli ketts fzres hmzs, s az itt lerand gyjtemnyben sem hinyzik. Ezek kzl egy igen szp, szablyos mintzat szerepel Devecserbl, kettn pedig a fejrdi hez hasonln, a ketts fzr m r n e m keresztezdik, h a n e m m r csak kze lt egymshoz. Egyben a virgok, levelek rszletei is veszendbe mennek. 9 Ezen a hmzsen azonban sokkal kevsbb elrajzoltak a dsztmnyek s rszleteiben dsabb a kidolgozs. A virgok belsejben sakktblaszer a kitlts, s a virgok pontosabban fekszenek egyms metszsvonalban, vagyis egymssal szemkzt. A virgok karcsbbak, n e m ennyire zmkek, a szrak hajlatai pedig lgyabbak. A fejrdi m u n k n evvel szemben vil gosan megfigyelhetk a npi elvltoztats nknyessgnek pldi, amelyek vgl a minta sztesst, illetleg j minta ltrejttt eredmnyezik. A
6 Ezen ltsteehnikk ilyenfle mezsgi alkalmazsra 1. Ferencs Kornlia s Palotay Gertrud: Bmzmestersg. I. kiads, Budapest, 1932. 132. . ' If, o. I V . t. 5. . s idzett tanulmnyunk 54. s >. . s I. h. 50, 51, 52 s 53. . E mintnak des testvrt ppen Tolekfarkrl Gnyey Sndor kzlte [Magyar Iparmvszet (Musktli) X L 1 V , 4. sz. 27. 1. also kp,].

kisebb, trkitlt dsztmnyek itt m g n e m tntek el teljesen, de elhal vnyultak: csak krvonalukat varrtk ki s a tbbi dsztmnnyel ellentt ben n e m tltttk ki bels felletket. E z lehet elcskevnyeseds, de lehet, hogy a mintnak csak valamely ksbbi vltozatn tltdnek be e hmzselemek. Minthogy a tmttsgre, zsfolsra val trekvs csak hosszas npi gyakorlat kvetkezmnye, knnyen lehet, hogy az alakulstrtnet nek ez a menete a valsznbb. A fejrdi hmzs kidolgozsmdja a jellem zen mezsgi, vagyis szrltssel krlvarrt margit-ltses felletkitlts. Ugyancsak Fejrdrl kerlt el a 6. kp hmzsnek egy pebb vltozata,10 amelyiken kevesebb az elrajzolds, pontosabb s gondosabb a vonalvezets. Mesterkje is azonos evvel, csakhogy teljesen betlttt. A 6. s 7. kpen kzlt kt prnavghmzs egybknt ugyanannak a mint nak klnbz vltozatt szemllteti. A z elbbinek mrete 5 7 X 2 3 c m , az utbbi 5 5 X 2 3 c m ; ebbl mindkettnl 15 c m esik a kzps mintacsk szlessgre, mg a mesterkk egy-egy cskjra csupn kb. 3 c m jut. A m i magt a rajzot illeti, els rpillantsra e kt hmzs mintzata szinte azo nosnak ltszik. D e a minta kivitelezse m r igen klnbz, amennyiben a 6. kpen lthat felletkitltsek sokkal aprlkosabbak, tletesebbek s a rszletekben dsabbak. A minta egybknt mindkt vltozaton m r m e g lehetsen eltvolodott a feltehet ri mintakptl; ez ktsgkvl hosszas npi gyakorlat kvetkezmnye. Megkapta ezalatt a minta jellemzen helyi kikpzst, rajzt s kidolgozsmdjt. A dsztmnyek inkbb csak foltszersgkkel hatnak, semmint rajzukkal, a krvonalak egyszersdnek, a rszletek m r jobbra csak jelezve vannak. Mindez azonban msfell azt eredmnyezi, hogy a m u n k a erteljes, hatrozott, szinte monumentlis. A hmz gyelt a betlttt s resen hagyott rszek kellemes vltakoztatsra. A 7. kp hmzsnek mesterkjn csak a krvonalakat hmeztk, az elbbin a virg m r betlttt, a levelek azonban m g n e m . A kisebb s nagyobb formk, dsztmnyrszletek kellemes megoszlsnak elgondol sban is szabadon rvnyeslt mindkt vltozatban a kivitelez egyni el kpzelse. Erre jellemz nhny rszlet, pl. az, hogy a 6. mintn a margitltses felletkitltst kln is tvarrtk olyan m d o n , ahogyan a torocki hmzsek laposltses virgszirmait szoks. Ugyanezen a mintn a sakktblaszer virgbelsk, a kacsok kerekdedebb domborulatai a gondosabb kidolgozst bizonytjk. A z ilyen kunkorod kacsokat a gyjtemny m s mezsgi hmzsn is megtalljuk. A z azonos mintj mesterkk is csak a felletkitlts mdjban klnbznek. Mindkt munkt piros pamuttal hmeztk. A 8. s 9. kpen jra egyazon minta kt klnbz vltozatt hason lthatjuk ssze. Mretk is csaknem azonos, amennyiben az elbbinek hoszsza 55, az utbbi 59 c m , szlessge pedig mindkettnek 22 c m , amibl a bels mintacskra 15 c m esik. N m i eltrst mutat a mesterke szlessge, amennyiben az elsn 3, az utbbin 3.5 cm-re ksztettk. N e m nehz e mintban az ersen elnpiesedett formk, s a jellemzen helyi kivitelezs ellenre is az ri hmzsmintakpet felismerni; azt a renaissancestlus virgindt, melynek hullmvonalas fzrbl virgok, levelek, bimbk n c Ugyanott, fels kp.

nek ki. Megtalljuk azt az elrendezsben sajtossgot is, mely szerint a hullm blbl kinv kzpvirgok mindig vltakoz llsak. M a g u k az elemek (virgok) m r szinte a felismerhetetlensgig eltvolodtak az ri minttl, s kzelebb lianak m s mezsgi mintk dsztelemeihez, mint ri seikhez. J plda erre a nagy kzpvirg kunkorod, kacsos megfor mlsa. A minta sztessi folyamatra pedig jellemz, hogy a 9. kp hm zsn a virgok elszakadtak tengelyktl, szraik m r hinyoznak. A kt vltozaton az egyes elemek arnya is klnbzik: a 9.-en vaskosabbak egyes dsztmnyek, nyilvnvalbb a hmznek az - a trekvse, hogy az resen maradt felleteket betltse. Nyilvn ez a trekvs eredmnyezte azt is, hogy a kzpvirg fels kacsai tlnvekedtek, ami ltal az egsz virg alakja megvltozott. A sztessi folyamat n y o m b a n itt teht m r ltszanak az jat teremt eszttikai trekvsek els lpsei. A 9. kp mesterkje is tmttebb, stlusban a bels minthoz ll kzel, mg a 8. hmzsen a Mezsgen gyakori hullmvonalas, virgos inda ll elttnk jra. Egybknt mindkt munkt a m r emltett mezsgi modorban, a ktfle ltsflvel dolgoz tk, piros pamutfonllal. A N.VIIXVIII. szzadi magyar rihmzsek egy orszgszerte ltal nos mintjt szemllhetjk a 10. kp hmzsn, mezsgi megfogalmazs ban (a prnavg hmzsfellete (30X24 c m ) . E z a csigavonalban krbe kunkorod virgg, melynek vgbl az egsz hajlatot betlt nagy virg n ki, tulajdonkppen trk eredet, s a kalotaszegi rsos" hmzseknek is kedvelt dszteleme. Valszn, hogy ott is, itt is a reformtus templo m o k rasztali trtinek n y o m n vlt ismertt s kedveltt. A z rasztali trtknek ez a minta ugyanis tbb, mint kt vszzadon t egyik legelter jedtebb sarokdsztmnye volt s m g napjainkig magban Erdlyben is sok szz pldny maradt fenn belle. Minthogy ez a mustra Kalotaszegen is szerepel, de a fejrditl lnyegesen eltr megformlsban, jra be bizonyosodik, hogy egy-egy nprajzi tjegysg hmzsllomnyra n e m anynyira a minta, a dsztmny jellemz, mint az, hogy milyenn alaktjk, hogyan dolgozzk ki azt tjegysgekknt. gy pl. a 10. kp hmzsn jel lemzen mezsgi a mesterke hinya, a levegs elrendezs, s az, hogy a rszletek teljesen elmaradnak s evvel szemben a jelentsebb dsztmnyek megvaskosodnak, vgl pedig a Mezsgen sajtos ltstechnika: a szrltses krvonal s margit-ltses felletkitlts. A npi elrajzolds elle nre az ri mintakpbl megrzdtt a knnyedsg, az elemek egymskztti arnya. Ezeket a jellegeket m s rihmzs-eredet hmzsmintn is megtalltuk a Mezsgen, mgpedig hrom, a Nprajzi M z e u m gyjtem nyben lv, Vicrl szrmaz prnavghmzsen.11 A mezsgi hmzseknek egy klnleges, mshonnan mindezideig n e m ismeretes, s az irodalomban sem kzlt hmzsmintjt a l l . kpen ltjuk (a hmzsfellet mrete 5 9 X 3 2 c m ) , A vzszintes irnyban elhelyezett, talap zatukkal egymssal szembefordtott cserpbl vagy kancsbl" kinyl kt nagy virgbokor gyjtemnynkben tbb pldnyban szerepel Vajda kamarsrl s Keszbl. H a figyelembe is vesszk e vltozatok jelents mintabeli eltrseit, e tbb ponton val elforduls amellett szl, hogy ez
11

V. i. h. 15. 1.

].

['niavi'fr-limzt's

(Fojvil

K . ) [ Sz. 4 1 ] .

h <%% wt JW W W * w #
L'. Prnavg-hmzs (Feji.], K . ) [Sz. 44].

;!. P m a v g - h m z s

(Fejrd,

K . ) [Szpnthe

Istvn

dr. tulajdonban].

1. 1Jrnavg-]inizt's

#*MQ*
(Feji'id, K . ) [S/.

III.

5. Prnavg-hmzs

(Fejeid,

K . ) [Sz. 34].

J
li. Prnavg-hmzs (Fojrd. K.) [Sz. 36].

Prnavg-hmzs

(Fejld,

K . ) [Sz. 4L'].

[V

rww^ir^ir^^innr>
8. I'niiivi'>ff-liin/.(',s (Fojt'iil, [\.) [Sz. ,'iS].

9,

P&rnavg-hmzs

(Fejnl,

K . > [ S z . 4,1].

i
10. Pniavg-hmzs (Fejrd, K . ) [Sz. 40].

V,

l.

Pmavg'-hnizs

(Fejrd, K . ) [Sz. ].

t-+**s >W. : * M

*+*> > * # , * , t p

iJF

12. Priiavg-lmzs (Bouchida, K . ) [224].

VI.

&3&..;" .f

&&&
Pi3
13. Derekaljvg hmzse (\"laszt, K . ) [Sz. 7],

SA

U W W W V W V W w v V

14.

Pruavg-hmzs (Vlaszt, K . ) [Sz. 5J.

VII.

L. Prnavg-hmzs

(.Vlaszt, K . ) [Sz. 8].

.^3r ~:^"',Z-~'^-f'rf

Ili.

Prnavg-hmzs {Vlaszt, K . ) [Sz. ti].

VIII.

I I

* A * . * * * * * * * * * Jk ,

-'V-

* *

* *

17. Hmzett abrosz (Vlaszt. K.) [7],

9 v -

a ritka, klns mnstra a Mezsgen ltalnos lehetett. g * 0 * * ~ csak annyit tndunk mondani, hogy a ^ ^ S i k szerint renaissancekori dsztmny, azonban u n sot eddigi r J npi hmzseken sem alkalmazlak vzszintesen fekve vag> pedj8 J& m k fordtva, gy l t zk teht, s i ^ S J ^ ^ l helyi s a szksghez kpest mdostott elheh ezesnen ^ a ,b lehe. van sz E dsztmnyt ugyanis g M > ^ E ^ ? ismerst jl alkalmazni). A gyjtemnyben lev eadoszennt tes vltozatok sorban a f j r i pldny a ^ e d S S el egyms ban mutatja, melv mg nem hullott szt, meg ^ g f ^ j ^ g S ti az elemek. A f j r i hmzs egy keszui munkhoz a U ^ g ^ E e d ^ amennyiben ezen is megtalljuk ^ j f S a S S E r s l t k hinya, zee lemzen mezsginek mondhat a ^ ^ ^ g t ^ B g i ltsmd. a mesterkenlklisg, s a piros pamuttal dolgozott :mezose A gyjtemnyben lv egyetlen b ^ g ^tozik , s e vidk finom, aprlkos kttt technikj himzescsopoi tja annak egyik jellemz darabjai Ugyanezt a * j W ? g g ^ ^ H S kzsgekbl keresztltses kivitelben " ^ . ^ J ^ ^ v azonban laposhmzssel varrtk ki a csillagokat mg ^ felletkitltsek vagdalsosak. A minta szepsegt J ^ 0 ^ ^ ^ k k k e I annak b kszni, hogy a csillag szrai valtakoz ^ ^ Pirossal es^ K hmzettek, nemcsak a kzps mintn, hanem a szegelycn U W ^ J dalsos rszek mentn, a kzps csillagok korul ^ ^ S csak fehrrel kivarrt szlszortsos, rzstos kocka-sort la unk mely ne F kalotaszegi vagdalsos munkknak is ksrje, ^ | ^ S farka, Bonehida s Vlaszt hmz asszonyai ngya ozas -nak ^je Kin, hogy a ktoldali 1 ^ 6 ^ ^ gf S S F S S * hmeztek, olyant, amelv semmifele m m tann, vagy keresztben sincs a k'zpmintval. \ ^ ^ A ^ ^ ^ g ^ ^ S ^ * ot s s virgbokrocskk sorakoznak. A J l e e a e ft ^ ftl ^ s a ret: 5 8 X 1 0 c m , amely utbbi szlessgbl 11 c m esiK F mestei ke-cskokra egyenknt 2.5 c m . , , n p a i p l p n sben egyarnt a 13. Nagyon kzel ll e hmzshez stlusban, megjelensben e y n kpen lthat v l a s z t i derekaljveg ^ ^ j * ^ ^ ? Csaknem finom, aprlkos ^ l ^ s . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ gyj azonos mintzat h.mzesek Szepken> eruszenin!^ vlaszti temnybe. Ezeken azonban m e g ott la juk a mesterket, L g dezs pldnyon ez m r . jellemz mdon, elmaradt A r * ? * * ^ E l t r e mintban vagdalsos s piros keresztltses rszekn ^takoznak^ bite munka az emltett szpkenyerszentmrtoni d a r a b ^ ^ vetsgval is, hogv vagdalsos ^ e ^ ^ k e ^ ^ p ^ ^ ^ ^ a i tk krl, miltal, a szn s technika klnbzsge folytan, e reszeK m g inkbb hangslyozdnak s dsztenek. ken kUgyancsak'a mrtanias mintk csoportjba ^ f *^*Z<L az zlt prnavghmzs; ez azonban, megjelenst, stlust tekmtve, n * * * * * * * hogy e ^ M * . ^ ? ^S 2S?&

ltalnosabb tpusa az albb ismertetend 14. es, 15. iezimuBKavai eg

. 1 0

elz munkval, hanem sokkal inkbh 9 ii e p e n lal zessel tart rokonsgot U ^ n V ,- hat telekfarki hm80 mrtanias annak. ppen S S s e f f l 'S ? mintja van, mint r s i t keresztlSe rszint 2 2 * ^ zn " ^ * P i r o s Pamuttal, " vagdalsos munkval k i A m f ^ 1 ~ s f e h r (kendercrns) vltakoz kosn dolgoztk ki e t a m m k ^ K ^tsa. Igen aprlcsipkeszersgnek azt a S '-? s u r u s e 8 e m i a nem kelti a knnyed hettnk. A mesterke viszonvb?J T ' a m i t a z e l t t e k z n megfigvelsza 60, szlessge 17 5 ? g S l f f ^ ^ , 1 " S * M n ! a h m z s b o S Z " 2.5 cm egy-egy mesterkeekra. Ebben T i e ^ n k z p n t a r a s c s u P n szerubb mesterkeminta semmi t , , g a b b a n 1S- h o S v a termszetdarab megint az emUteU ^ , t e f , n n c s e n kzpmintval, e r hI Z SK Z l ! , , ti hmzl mesterkm n , esvl t - l ' ^zelebb. A vlaszvlaalak, l v l s S e ee A S fef ?? M t a W * * a J 1 < s z t e s szaktott hullmvonal alakult ; , \ Hymodon i t mr meg-megt hmzseken szinte I t S n o s n a k mondbt t i , C b b 1 f e j , d t t a ^ z s ^ tulajdonjegyek helyn S ^ S t ^ A ^ S l S ! S ""**"** * Sokban hasonlt ehhez a hmzshez n A L ,' , u Pe Ezen ugyan az arnvok mr eltrek Sert l ", b e m u t a f o t t darab" 12 c m szles, s ebbl r,n 1* ' m I I 9 8 c m " e s hosszsghoz csak terkre pedig egyenknt " ^ L ? J f * k z P c s k szlessgre, aobb mes8 r a na

nak t nk ftTSAS S t f l " * "T^ * i


mely it m e g l e ^ ^ S t aSl^^^-^S^t

* * * * *

minttl merben fggetlen Ez

n S jakban .jelentkezik, s a kzp-

k s n d l o o, S J ^ ^ ^ t S ' a S ^ * 0 k Z p r s Z a p r 0 i e " oa o z t g t pamuttal, laposltssel kihimzett n n n H h K 1 r m e 8 t r t k > P tk a vszonalapot, m i n d i g " " C k - y e " , k n l h m *enl hagymaradt rszekbl mg k l l i ^ n t f a d S i / k ^ ^ f' h g y * * fehren va dal Pt igen tletesen piros L r e ? z t ? Z e m S > sos ngyszgek kzeki a hmz; ktsgtelenl t u d ^ n ^ T . J W a p r "val tlttte f ttekbl add n i S ' l S S St113 ?^ * * a *znellenUg anezt a z a g e y e k t A y j m n n k , t A S > > ^ s t bo1 nyn is megfigyelhetjk A v L ! szrmaz hmzspldfigyelmen kvl a piros p a S t a S f l u l eSt e k n ^ m N e m NN* S ek r bontst. Ez az eljrs n -/ emltett meg e pldakpp f k t e t S ^ p S S r ? T ^ ^ lg *** ^ ^ UZ t rdekes, mert laposltses hmzed Tntot ' T ' T ^ ^ *?*&* "' mr nem igazodtak az alap szl-hT ln n g l I y m o d o n - kor teht Va,amk r bizonyra k r s t l s l trk k^fcsak k S 2 * ^ e e zt s e 0 3 5 4 5 s l a munka laposltsess T t ^ i ^ S f ^ ^ ^ t s 8yrtovbb mg a&or is, ^ E ^ ^ K S S A l Sf* y J olttstUt ahol ez indokolatlan.13 hasznai a hmz, a Hasonl eljrst figyelhetnk meg az erdlvi 7&**& - , ltses hmzsn is. ahol a korbban S l n 1 A 1 g emely badraj. lnchagyott keresztekit ennl a* S ^ ^ ^ ^ ^ Rmi n e m hmezetleul ^ metlensget jelenthetett a hmz szmra mint Ui nL e n S^SS ^ kny,;1m d I elkvetett erszakoskods ^ * ^y^^ertlensg s a techniks

11

A 16. kp mintja is ugyan csoportba toUo^ , ei kz s kor Piros pamuttal, szlnvarrottal hmzett ^ ^ A t o 9 a M > ttelet szolfehr vagdalsos hmzst helyeztek. A keresztekkel megszakiglja ez is. mint a csillagnak V * * ^ * S S piros keresztltssel es tott fellete, tletes-a csillaggak kze, hefceze P ^ E s eppen fehr vagdalssal hmzett kis c s i l l a g * J mint az az eljrs, hogy gy a hmz egyni elgondolsabo akadfetott^ ^ & mesterke fogazott elvlaszt-vonalamegton,a n l > s b l kovetkezmely fogyatkossgbl - e ^ . h U t Ts U c m esik a kzpcsik m m hetett. A 87X18 cm-es hmzett ^hnetbol i !* 11 egy-egy cskjra A m tjnak szpsgre s csak 2.5 c m a mes terke y g ^ fuggeen terke i t is aprlkos s finom ismtld virg, t a kznmintr.fnl . ...,. rHpkes abroszrl (Mereu,

mint mintjt e vidk kttt technikj ii---" A n nvel vettk krl, s c w a & - - jl ,,ngy kisebb s ngy nagyobb d . s z i t m e n ^ d ^ t ^ fa kerltek az 3 1 oldottk meg a fellet rszaranyos ^.' ^'^ "ismtldsbl addott egyhangsgot, mely az azonos ^ f ^ S gyakori virgbokrok egyvolna. A sarokmintk az ^ ^ ! S S a prnavgek meserfibb testvrei. A tertt kr vev. e g d j * J ^ i n d e n rszlete piros terkjn is gyakori hullmvonalas fuzer- A mm , amelynek & pamuttal, kersztltssel tszalnvarrottol) kivarr, ^ ^A A K E Z I ^ E L npien egygy, klns szveget ^ - h e l y e z t e el a hmz. 1873) az abrosz egyik hosszanti oldala

Pusztakamaras, Vajdakamara ^ ^ ^ VajdaA gyjtemny Kolozs inegybl vat hmzsei^ k idnak az k a m a r a srl szrmazk (1 8- k e P ) j d kamarsi hmzsek csoport elbb bemutatott hmzscsoporthoz A ^ M e z s g hmzseinek osszesjra is jellemz az, amit egybkent az szak Mez ^ fQglalja d sgre vonatkozan is megllapthatunk^ ^ m m d pedig a szabada kttt technikj (keresztlteses B ff^Ztt mintkat, rajz, klnlegesen mezsgi ^ ^ d S S A S val hmzst mutaAz emltettek kzl az 1. k e P e n , e ^ , ^ o 5 c l Ebbl a kzpminta tunk be; ennek hossza 97 c m , s z f e s * S k ; a p ^ i g egyttvve 7 c m A szlessgre 14 c m jut, a kt mesterkecsikra P ~ e s z % l t s e s hmzseken kzpminta eredetileg a kalotaszegi es torocK a z o n b a n mr vilais gyakori tls minta ismtldsbl addhatott,

12 gosan szlelhet a kzptengely kialakulsnak kezdete, s evvel a disztmnyek elvltozlatsa is. A minthoz szervesen hozz n e m tartoz, kzbe kelt kisebb ngyszgek a trkitlts cljt szolgljk. A kzpen vzszin tes irnyban tovbbnvesztett mintarszlet a kialakul kzptengely kez detre mutat. A nagyobb hmzsfelleteket a szoksos m d o n kivarratlanul hagyott kockkbl sszetevd mintval bontjk meg, s ezek a kzps virgon apr rzscskkat alkotnak. A mesterke a Mezsgen gyakori aprlkos, finom mustra; ezt a kzpcsktl trt vonal vlasztja el. A piros pamuttal hmzett m u n k a , a belehmzett felirat szerint, a Szab Rz volt. A 2. kp mintja, az elzhez hasonlan, szlnvarrott ltssel kszlt, ugyancsak piros pamuttal (mrete 5 5 X 2 1 c m ) . Mesterkje amint ezt kzptengelyes elrendezs mezsgi mintknl gyakran megfigyelhettk hinyzik, illetleg beleolvadt a kzpmintba. Mert ktsgkvl a vala mikori mesterke maradvnynak tekinthet a virgbokor kzps, m a k k o s dsztmnyhez szervetlenl odaillesztett kisebb elem. M a g a a kzpminta g y ltszik a Mezsgen elgg ismert s kedvelt volt, mert e gyjte mnybe Bzrl is kerlt kt nagyon hasonl pldny (Ezekrl ksbben szlunkj. rdekes, hogy a szilgysgi hmzsek kztt is elfordul1 ugyanez a rajz s szerkezet. Valamennyi ismeretes pldnyon ugyanilyen, kiss vas kos, kevss tagolt megfogalmazsban szerepel. Valszn, hogy a kzp tengely csak utlag, a minta hosszabb alakulsmenete folyamn keldhe tett a tkrkpszeren elhelyezett virgbokrok kz s ez okozhatta az als levelek rtelmetlenn torzulst, elrajzoldst. A mezsgi hmzsekre jellemz, keskeny mesterkt ltunk a 3. kp mintjn is (A hmzs mrete 5 1 X 2 0 c m ; ebbl 15 c m esik a kzpminta szlessgre, s egy-egy mesterke-cskra mindssze 2.5 c m ) . A minta m a g a Erdlyben n e m ritka. Ismerjk olyan elrendezsben is, amelyen n e m kt, h a n e m hrom egymsfeletti sorban ismtldnek ezek a dsan tagolt, rsz letez kidolgozs ngyszgek s a kzibk keld, hosszks elemek. E z atbbiak is valamikor mrtanias dsztmnybl alakulhattak. A magyar npi h m z m vszt alakulsmenetnek egyik jellemzje, hogy a mrtanias dsztmnyekbl a hosszas gyakorlat sorn nvnyi mustrk fejldnek, s e folyamat egyik llomsnak tekinthetjk e vajdakamarsi hmzst is. E g y nagyon hasonl mintt Holtmarosrl kzltnk,2 annak azonban, aligha n e m szsz hatsra lnyegesen szlesebb a mesterkje. A 3. kp hmzs mintja is szlnvarrolt ltssel, piros pamuttal kszlt, csak a tulajdon jegyet varrtk bele feketvel. Igen aprlkos, finom m u n k a . A mintk vn dorlsra s a kolozs- s szolnokdobokamegyei hmzsek sszefggsre jellemz, hogy ez a hmzs Cgn vsroltatott. Csizmadia Sndorn Vida Kati vajdakamarsi szlets asszonytl. A 4 . kp hmzse lepedszlt dsztett. Hossza 153 c m , szlessge pedig 31 s 3 " c m kztt vltakozik (A kzpminta 19 c m , a mesterke pedig 6-9 c m szles). Egyike ez a Mezsgen igen ritka negatv-hats mintknak, az egyes felletek belsejben hmezetlenl hagyott S-alak elemet azonban
1 1

Kzltk id. munknk 29. brjaknt (A Nprajzi Mzeum rtestje, XXXIII, 10). o. 88. .

1 3

msutt is ltjuk. A hmzs szlnvarrottal kszlt rszei kk, a vagdalsosak pedig szoks szerint fehr pamuttal dolgozottak. Klns, hogy a kt mesterke-csk n e m azonos, ami azonban taln abban leli magyarzatt, hogy lepedszleken nagyon gyakran csak egyetlen (als) szeglycskot ltunk, s a fels esik teljesen hinyzik. gy teht n e m zavarhatta a hmz rszarnyossg-rzkt a kt mesterke-csk klnbzsge. A fels mesterke arnylag nagy virgbokrai kz m g egy-egy apr dsztmnyt is helyez tek. A vagdalsos hmzsrszeket mint hasonl, ktfle technikval hm zett m s mezsgi pldnyokon is ltjuk mindig a sznes pamuttal var rottak kz helyezik; evvel a vltakozlatssal kellemesen bontjk m e g a fellet egyhangsgt. Ezek a vagdalsos felletek, illetleg lyuksorok teszik, hogy m g oly tmtt mintzat hmzsek sem hatnak soha zsfol taknak, holott egyszn m u n k k , illetleg ugyanilyen mintnak keresztltses technikval val kidolgozsa esetben a szemllre ktsgtelenl gy hatnnak. Evvel a mintval csaknem azonos a gyjtemnynek egy msik (106-os jelzs) ugyancsak Vajdakamarsrl szrmaz pldnya. E z annyiban k lnbzik az itt bemutatott munktl, hogy a vagdalsos sorokbl n e m kett, h a n e m hrom keldik a piros krsztltses (szlnvarrott) rszek kz. Sajtossga ezenfell, hogy a mesterke. m r hozztapadt a kzpminthoz, de m g n e m olvadt szervesen bele. Ennek a mintnak mrete 5 9 X 2 3 c m ; tulajdonjegyet is varrtak bele. Szkelyfldi fenygas", vagy az odaval s kalotaszegi csereleveles" mustrkra emlkeztet az 5. kp hmzsmintja: Itt azonban m r kzp tengely vlasztja szt a szerkezetileg m g sszefgg dsztmnyrszeket. A mesterkt (ez mindssze 3 c m , mg a kzpminta 9.5 c m szles s 55 c m hossz) zeg-zugvonal vlasztja el a kzpminttl. Piros fonllal, igen apr lkosan keresztltssel (szlnvarottal) hmzett, rszletez, finom m u n k a ; ennyiben hasonlt a szkelyfldiekhez. A Vajdakamirsrl e gyjtemnybe kerlt szabadrajz mintk kzl az a hmzett tert, melyet a 6. kpen mutatunk be, sok tekintetben kln leges. M r szokatlanul kis mrete (58x45.5 c m ) rvn is kivlik a szabv nyos parasztabroszok sorbl. M g inkbb elklnl mintzatnl fogva. Merben szokatlan kzprsze a reformtus templomok XVIIXVIII. sz zadi rasztali trtinek kzepn gyakori dsztmnyekre emlkeztet, s val sznleg ezeknek utnrzseknt keletkezett. Ezeken az rasztali abroszokon (egybknt mretkhz is kzelll a vajdakamarsi tert] kzptt feliratos hmzs karikt, vagy virgkoszort, s belsejkben egy-egy nagyobb dszt mnyt ltunk. A z a ngy klns alak elem, amely itt a karika belsej ben lthat, bsgszarura emlkeztet; a karika kls perembl kinv hromszirm virgok a mezsgi hmzseken gyakori dszt-elemek. A tert ngy sarkbl a kzp fel nv dsztmny s e m egyb a rgi ri hmzseinken s az rasztali trtkn annyira ltalnos rszarnyos virgmintnak elrajzolt, vaskoss lett msnl. A vgkbl kinyl hromszirm virg azonban jra jellemzen mezsgi. M g inkbb a helyi zls lettem nyese az a szeglyfzr, melynek vltozataival tbb m s albb trgya land mezsgi abroszon tallkozunk. Ezen a vajdakamarsi tertn teht rdekes m d o n keverednek rgi ri m u n k k n a k a np zlse szerint elvltoz-

1 4

ttott msai s a helyi hmzsstlus elemei. Piros pamuttal, mezsgi lts mddal hmzett, a szlein a csomzott rojt piros, fehr s kk szn. A 7. s 8. kpen ugyanannak a klns, a Mezsgen kvl ezideig telje sen ismeretlen hmzsflnek kt vltozatt ltjuk. E mintk fejrdi testv rt, amelyen ezt a kt, vzszintes irnyban elhelyezett, talapzattal egymssal szembefordtott cserpbl kinv virgbokrot lttuk, m r korbban b e m u tattuk.3 A mesterkecsik, mint a fejrdin, a vajdakamarsi hmzseken is hinyzik. Egyazon tpusnak kt ennyire klnbz, ugyanazon kzsgbl elkerlt vltozatt m r csak azrt is rdekes sszehasonltanunk, mert ezek a minta alakulstrtnetnek m s - m s mrfldkvei. A kt m u n k a kzl a 7. kp mintja gondos megrajzols s a rszletek elgg p s felismerhet alakja rvn kzelebb ll a feltehet ri mintakphez. Klnsen a virgcserepek (vzk) alakja vltozott feltn kis mrtkben s nagyjbl m e g maradt az egyes elemek kzti arny is. Feltn s a hmz szndkosan, tudatosan vltoztat trekvsre jellemz, hogy a mintt a helyi gyakorlat nak, zlsnek megfelelen gy rendezte el, hogy teljesen kitltsn egy szles cskot. Ennek a trekvsnek tulajdonthat a kt oldalvirgnak, illetleg szraiknak a kzp fel val visszahajltsa, valamint a hmzs szln, kt oldalt odaillesztett s a minthoz n e m tartoz kt-kt kehely virgnak (tuli pnnak) elhelyezse. Ugyancsak trkitlt szerepe van a cserpbl a minta kzepn felfel, illetleg lefel nv keh elv virgoknak. A virgokat mint azt a fejrdi pldnyon is lttuk itt is helyenknt pontsorok veszik krl; ez nyilvn a szirmokat helyettesti. A z oldals nagy virgot itt is kln keret tel nveli a hmz. A szrak vaskossga, a rszletek hinya az elnpieseds beszdes bizonytka; ez a minta hosszasabb helyi alkalmazsra, gyakorla tra vall. A 8. kpen lthat mintn az elvltoztatsok m g sokkal nagyobb mrvek, br az egy cskba rendezds n e m trtnt m e g . A kzps virg vzk m r a felismerhetetlensgig eltorzultak, a kzttk felfel s lefel nv virg m g jobban megntt, s a mintnak leghangslyosabb rszv vlt. A mintt itt teht m r teljes sztessben ltjuk; a hmz m r n e m volt figyelemmel a dsztmnyek alakjra, rajzra. A z elbbi munkt a szoksos mezsgi ltsmddal varrtk, itt laposltssel tltttk ki a felleteket. Kt sgtelen azonban, hogy az utbbi hmzsen nemcsak egy valamikori minta kptl val eltvolodst, h a n e m egyben egy msfajta szpsgeszmny fel val kzeledst is megfigyelhetnk. A szrak tekervnyes, mozgalmas vonal vezetse, a szmtalan elszrt petty villdzsa annyi knnyedsget, elevens get, mozgst fejez ki, hogy mellette a msik hmzs mintja merevnek, vas kosnak, nehzkesnek tetszik. A kt hmzs mrete azonban termszetesen nagyon hasonl: a 7. kpen lthat 58x29 c m , a 8. kpen lv 56x28 c m ; mindkettt pirossal, a felst stt-borvrs gyapjval,4 az alst vrs pamut tal varrtk ki. A gyjtemnyben V i s a kzsg ngy hmzssel szerepel, olyan darabok kal, melyeknek bizonysga szerint ebben a faluban is ismertk a Mezsgen ltalnosan kedvelt s hasznlt tpusokat, mind a kttt technikj, mind a szabadrajz mintkat. A 9. kpen lthat, piros pamuttal s keresztltssel
V . az 1. rsz 11. kp. * A 7. kpen lv minta jobboldali dszt menynek halvnyabb rnyatat rszt, nyilvn csak az egyntet anyag hinya miatt, vilgosabb piros gyapjanyaggal varrtk ki.
3

15 (szlnvarrotlal) hmzett prnavg mrete, arnyai a mezsgi m u n k k o n szoksosak; a hmzscsk hossza 61, szlessge 28 c m , s ez utbbibl 4.5 c m jut egy-egy mesterke-cskra. A minta az az orszgszerte jl ismert, eredett tekintve renaissancekori fzrminta, amelynek kzps nagy virgai vlta koz llsak. Szokatlan a minta megfogalmazsban az, hogy az indk, virgok hmzett rszein oly sok a felletmegbont, apr minta. Ilyenszer gazdag s vltozatos negatv-mintk a magyar nprajzi terleten n e m szok sosak. A minta krvonalai kevss tagoltak, s a rszek szthullsnak els nyomai itt is fellelhetk. Az a kt kisebb, szrvgbl kinv oldalvirg, mely mintnkon m r levlt a fzrrl, eredetileg abbl ntt ki, mint azt msutt, pebb vltozatokon megfigyelhetjk. Ugyancsak hmzetlenl hagyott felletek bontjk m e g a 10. kp mint jnak nagyobb dsztmnyeit. E z a minta egybknt Erdly m s tjain is elfordul, hasonlt a Nprajzi M z e u m gyjtemnybl, a Fels-Marosmentrl (Disznajrl) m r kzltnk.5 Azok a lnyegtelen eltrsek, amelyek ben a visai minta a disznajitl klnbzik (pldul, hogy az elemek itt m r kiss szttoldlak), n e m mondhatk jellemzen helyi sajtossgnak. D e az, hogy a mezsgi m u n k n a k keskenyebb, aprbb a meslerkje (17 c m szles cskja mellett mindssze 3 c m a kzpminta; az egsz minta 56 c m hossz), ez m r hatrozottan helyi jellegnek ltszik, hiszen a felsmarosmenti hm zsnek arnylag jval szlesebb a mesterkje.6 Feltn itt a mesterkt a kzpminttl elvlaszt csknak klns fogazottsga. A hmzs elkszt shez fekete pamutot hasznltak s keresztltssel (szlnvarottal) dol goztak. A 11. kpen bemutatott visai hmzsnek n e m annyira mintja, mint inkbb szne az, amely elklnti az itteni munkktl: elksztshez bizo nyra nvnyi festanyaggal sznezett, lilspiros gyapjfonalat hasznltak. Az ismtld, n e m rszarnyos virggak egyms mell helyezsbl add minta a mezsgi hmzseken n e m ritka, hasonlk Vicbl kerltek a Np rajzi M z e u m gyjtemnybe.7 E z utbbiak kzl klnsen a 92,042 lt. szm hasonlt rszleteiben is a visai pldnyhoz; ezzel abban a tervezsi sajtossgban is egyezik, hogy csak egyik szln, az alsn van lezr m e s terke-cskja; ennek szlessge 7 c m (A hmzs mrete 6 2 X 2 6 c m ) . A minta egybknt XVIIXVIII. szzadi trks jelleg rihmzseink elnpiesedett vltozata;8 nmely rszlete, mint pl. a ketts hullmvonallal krlvarrt szr, tbb m s mezsgi hmzsrl ismeretes, teht helyi sajtossg. Egyes trkitlt dsztelemek, amelyek mintegy m a g u k b a n llanak s n e m kap csoldnak a minthoz, ehhez valamikor taln szervesen hozztartoztak, s csak ksbben vltak le, a minta szthullsa folyamn. A hmzst piros pamuttal, mezsgi ltsmddal a szrakat s a krvonalakat lncltssel varrtk ki. A 12. kpen lthat prnavghmzs mesterkenlkli (Hossza 51, szId. munknk 101. brja. A Felstmarosmentn a mesterke aapeskja szlesebb mintzott szallagg) n, ppen ezrt a mezsgi himzseken csak egyszer lezr-dszknt hat mesterke ott szinte az egsz mintnak nll, vagy legalbb is az egyenrangsg fel trekv rszletv vlik. 7 o . 44. s 45. bra." 8 L . ehhez bvebben Palotai/ Gertrud: Oszmn-<trk elemek a magyar hmzsben. Bibliotecha Humanitatis Historica V I . Budapest, 1940. 47. 1. s 177. .
8 5

16 lessge 19 c m ) . Keresztltses, illetleg szlnvarrottas mintjnak be osztsa, elrendezse tisztra mrtani, s a dsztmnyek m a g u k is rszben ilyen jellegek m g , de a merev ngyszgekbl kiindul tlk m r kze lednek a fenygas" minthoz. Itt teht jra mrtanias elemeknek n vnyi dsztmnyekk val talakulst figyelhetjk m e g . E minthoz nagyon hasonl, ugyancsak mesterkenlkli hmzst Holtmarosrl kzl tnk a Nprajzi M z e u m gyjtemnybl;9 ugyanott megjegyeztk, hogy m a g a a minta a gyimesi csngk mintakincsben igen gyakori, de az ottani hmzsmodorban, illetleg lts technikval kszl. A visai mint nak klnlegessge sznezsben van: piros s fekete fonllal hmeztk olymdon, hogy a sarokra fordtott ngyszgek felleteit vzszintes so rokban haladva vltakoz sznnel varrtk ki: a kzps sort pirossal, a msik kettt feketvel. A fenygas mintaelemeket tls irnyban vlta kozva vagy piros vagy fekete pamuttal hmeztk (A ktszn hmzs a lenyomat halvnyabb s ersebb fekete nyomsban valamennyire vissza tkrzdik). A ngyszgek sarkn lv egymstl elhajl pros kereszt elemek mind pirossznek. A sznekkel val vltozatoss-ttelhez hozz jrul az is, hogy a sarkukra lltott ngyszgekben lv ngyzet s benne az tls irnyba fektetett kereszt-dszts a nagyobb ngyszg fekete alapja esetn piros, viszont piros alap esetn fekete pamuttal varrott. A gyjtemny m a g y a r p a l a t k a i hmzsei oly vltozatosak, sokflk, mint eddig egyetlen, itt kpviselt kzsg munki sem. A kttt technikj, keresztltses (szlnvarrott) m u n k k kzl a 13. kp klnsen a Sz kelyfldn kedvelt, de egsz Erdlyben ismeretes, mrtanias minta (M retei: hossza 58, szlessge 18 c m , a kzpcsk 13.5, egy-egy mesterke pedig 2 c m szles). A magyarpalatkai hmzs abban klnbzik szkely fldi trsaitl, hogy nluk tmttebb, srbb, br hasonlan aprlkos, finom hmzs. A felletek tmttsgt itt is hmezetlenl hagyott ngyze tekkel igyekeztek megbontani olymdon, hogy ezek m a g u k is mintt: kis kereszteket alaktanak. A mesterke itt is a Mezsgre jellemzen keskeny, a kzpcsk mintjnl jval tagoltabb, rszletezbb, levegsebb, szinte csipkeszer. A mesterke-minta elrendezdsben m g teljesen fggetlen a kzpminttl. Piros pamuttal keresztltssel hmzett. A 14. s 15. kp ugyanannak a mintnak szlnvarrottas (kereszt ltses) kivitel, csak kevss eltr vltozata. A kt mintt egymssal sszehasonltva azt ltjuk, hogy a 15. kpen lvn kiss elkeskenytve varrtk az elbbin is szerepl ismtld dsztmnyeket, s a kzttk fennmarad felletet kt-kt kisebb trkitlt elemmel: keresztekkel igye keztek kevsbb feltnv tenni. A dsztmny m a g a sokhelytt ismeretes, de a m i e mintkon eltr a szoksos mezsgi keresztltses m u n k k hm zsmdjtl, az az a sok apr kacs, mely szinte elbortja a minta kr vonalt, evvel enyhtve a formk merevsgt. Hasonl Holbein-ltses kigazsok, kiszgellsek magyar terleten csak a Rbakz ugyancsak keresztltses prnavgein, lepedszlein szoksosak.10 A kt hmzs* Id. munknk 95. brjaknt. V. Rbakzi hmzst (Magyar Npmvszet I.) mond. Budapest, 1924. 2, 9, 12. 15. tbla.
10

sszelKtotta Bthy Zmg.

i .

1. Derkaljvg hmzse 1 Vajdakamars, K-l [13-tJ.

+*0MMMMMM

2.

Prnavg-hmzs

(Vajdakamnrs.

K.i

[77l

II.

3- Prnavg-hmzs (Vajdakamars, K.) [98].

1 I.cpedszl hmzse iVajdakamars, K.i .

[l.'l

III.

v*VV*vV

Prnavg-hmzs (Vajdakamars, K-) [107].

()

lifinz.lt

UTIU)

L-rt l(Vajcliikaraars.

K.l [64],

IV.

? Prnavg-hmzs

(Vajdakamars,

K.i [75]-

K. I'rnavt-limzt's iVajdakaniais,

K . I'_';;i|.

V.

!>. Frnavcc-hmzcs

(Visa,

K i L / f j. S

# m % tte & m ff ' f g


LLILlll\lllLll.lltVl

* & %&

&

10-

Prnavg-hmzcs

iVsa,

K.i [99].

II.

Prnavg-hmzcs

(Visa, K . ) [92].

VI.

12. Prnavg-hmzs

(Visa, K.i [217]-

13. Prnavg-hinncs i Magvai palatka. K.) U - i .

VII.

>rnavg-hmzs (Magyarpalalka, K.) [31 l-l. P

l. Prnavg-hini's (Magyarpalalka, K-) [114].

VIII.

!(.> Hnm'll ;il>nisz iMagyarpiila!k:i,

K.

IlOO]

I X

HQTW\I

*& m m m
2 ATA 19U

^f
. .... ... ...

* $ F . * * tff* *i>F
17- Frnavg-hmzs iMngyarpiilatka, K . ! [179].

... ...

.^.."

* & . .'.

'^L:..^

fc

" r-" 18. Hiinzi'11 Icrilo (Magyarpalatka, K.j [03J.

X.

19. Prnavg-hmzs (Magyarpalatka, K.i [93].

20.

Prnavg-hlmzs

iKcsz,

Ki U)4J

21-

Prnavg-hni/i's

Kesz. K-\ [112].

XI.

22- Prnavg-bmzs i Magyarpalalka. K.I [232].

23.

Prnavg-hmzs

iKesz,

K . ) L96]

XII

!!

PniavOii-limzt's

iKt'szii.

K.i l'Jl.'il-

'2.').

Prmivg-hmzis

iKozfi,

K.i

lli:il.

XIU.

L(i- Prnavg-hmzs

(Kesz, K - | L104 J.

>7. Prnavg-hmzs

(Kesz.

I\.|

[5)5],

XIV.

m
I

Ksasyr

te

l m

m.
2S- lliiiuell abrosz (Kosz, K.j [llJ.

"iwsmti

XV.

29- Hinizeli lepedszl (Mezkblkt, K.) [117].

IM). Prnavi-g-hmzs lAranykt, K.i LlSOl

XVI.

31.

l'riiavg-hnizs

(Pusztakamars,

K.)

[79].

17 nek m g a mrete is csaknem azonos: az els 6 0 X 1 9 , a msik 6 1 X 1 9 c m , s mindkettnek kzpmintja 12, mesterkecskja pedig 3 c m szles. A fels kpen lthatn a mesterke-minta igazodik a kzpcsk hmzsstlu shoz, amennyiben a varr itt is kigaz kacsokat illesztett a dsztmny kiszgellseihez. E z a minta egybknt is, mvszi szempontbl, megterve zst, egyntetsgt nzve, tkletesebbnek mondhat trsnl. H o g y a kt hmzs kzl melyik a korbban kszlt, termszetesen n e m tudjuk ennek alapjn eldnteni, de lehetsgesnek tartjuk azt is, hogy egyidben szlettek s csupn a hmz egyni kszsgeinek, adottsgainak klnbzsge ered mnyezte az emltett eltrseket. Piros pamuttal hmzettek. A magyarpalatkai keresztltses hmzsek elkel kpviselje a 16. kpen bemutatott abrosz (Mrete 138X133 c m ) . Kt szlbl, horgolt csipk vel toldottk ssze s azzal is szeglyeztk. A mintt fekete pamuttal, szln varrott ltssel hmeztk. A tert ngy sarkba kiss merev, rszarnyos, m a k kos dsztmny mintt illesztett a hmz, s a kt hosszanti szl mentn kes keny szeglycskot is helyezett el. A gyjtemny egy msik a tovbbiakban kzlend mezsgi abroszn is azt ltjuk, hogy annak csupn kt szem benfekv oldalt dsztettk hmzett szegllyel, a msik kettt resen hagy tk. Ennek az eljrsnak taln valamilyen gyakorlati oka is lehetett, ezt azonban n e m ismerjk. A z abrosz egsz fellett betlt minta ktfle, egy nagyobb s egy kisebb dsztmnynek szablyos kzkben val ismtlds bl addik. E ktfajta dsztelem elrendezdse s a trben val eloszlsa rokon a gyjtemnynek azzal a vlaszti abroszval, amelyet korbban m r bemutattunk. 11 A nagyobbik elem az a forgrzsaszer dsztmny, mely az erdlyi magyar paraszthmzseken elg gyakori s trk hatsra XVII'XVIII. szzadi erdlyi rihmzseinknek egyik kedvelt mustrja; ez szabadrajz megfogalmazsban m a is szp szmmal tallhat reform tus templomok rasztali trtin.12 A tert kzepn lv mintk szably talansga alighanem onnt ered, hogy a kt vszonszlt akkor illesztettk ssze, amikor m r hmzettek voltak. A z abrosz egvik szlre ezt a feliratot varrtk ki: Psztor Erzsi 1912 M Palatka Gy. A 17. kp prnavg-hmzsn jellemzen mezsgi m d o n keverik a ktfle, a keresztltses s a vagdalsos hmzsmdot. A fekete pamuttal hmzett mintarszek kz fehr vagdalsos felletek keldnek. A z elb biek kzl a rzstos vonalak keresztltssel (szlnvarrottal) hmzettek, a bellk kinyl apr kacsok Holbein-ltssel kszltek. A minta kze pn lv ngyszgek lapos-ltsesek. A prnavg mretei s arnyai a Mezsgen szoksosak: a hmzs hossza 59, szlessge 20 c m , a kzpcsk 13.5, a mesterke 3 c m szles. A mesterke keresztltses, s e vidken igen gyakori minta. A kzpcsk mustrja evvel szemben els rpillantsra kl nsnek tetszik, mert a hlzat m a g a mrtanias, viszont az ismtld dszt elemek s elrendezdsk n e m rszarnyos, holott orszgszerte szinte sza blynak mondhat az, hogy a mrtanias beoszts s az alap szlaihoz iga zod ltstechnika egytt jr a rszarnyos mintzattal. A mezsgi hmzs e tekintetben, gy ltszik, kivteleket is ismer. Egyiknk helyszni tapasz talatai szerint Fejrd s Vlaszt hmzsanyagban szintn szerepel az itt
1J

" L . ehhez az 1. rsz. 17. kp. V B . a fennebb idzett Oszmn-trk eflemek stb. 113116. brjval.

18

bemutatotthoz nagyon hasonl mintj, s ugyanilyen kivitel prnavg. A belehmzett felirat (Horvt Sra 1913) becses adalk e hmzsfajta divatjnak idpontjra. A palatkai szabadrajz hmzsek sorban a gyjtemnyben egy kisebb tert is szerepel (18. kp) (Mrete 7 5 X 4 6 c m ) . Mintjnak klnleges sge alig hasonlthat egyb, tlnk ismert mezsgi, vagy akr m s ter letrl val minthoz, rszleteiben azonban, s klnsen egyes elemeinek kivitelezsben m r jellemzen helyi vonsokat ltunk. Mretei alapjn sem helyezhet el ez a tert a npi letben, s ezrt is. m e g mintzata miatt is felttelezzk, hogy a hmznek taln valamilyen templomi kend szol glhatott mintakpl. Erre utal a tert kzepn lv kerek dsztmny. A z ebbl kinv, hromszirm, oldalnzetben brzolt virgot gyakran ltjuk azonban e vidk szabadrajz hmzsein. Ennek kedveltsgre m i sem jel lemzbb, mint hogy e tert ksztje npien gyermeteg elgondols sze rint a szegly S-alak dszitmnyeinek vgzdseibl is ilyen virgokat nveszt ki. E z az S-alak dsztelem egybknt mint az m r fennebb emltettk sokszor fordul el erdlyi hmzseken, de mindig csak az alap szlaihoz igazod ltsmddal kszlt mintkon, teht keresztltses s vagdalsos hmzseken. Szabadrajz m u n k k o n val elfordulsrl eddig n e m tudtunk. A z S-elemnek pontsorral val krlvarrsa is helyi jelleg; m s hmzsmintn is lttuk m r e pontsoroknak ilyenszer alkalmazst. A fekete hmzssel betlttt felletek mezsgi ltsmddal, a szrak, vona lak pedig lncltssel kszltek. A tert egyik keskeny oldaln ezt a bele hmzett feliratot ltjuk: Tbis Anniko, a szembenlvn pedig ezt: 1894 prilis. 11 n. A 19. kp prnavg-mintja a szabadrajz tervezs olyan esete, amely hez hasonlra alig van pldnk. A hmzs mrete s arnyai az itt szok sosak: hossza 59, szlessge 28 c m , a kzpminta szlessgre ebbl 22 c m jut, egy-egy mesterke-cskra pedig mindssze 2.5 c m . Olyan hmzs mintt, amelynek kzptengelye hullmvonalas szr, s belle nvnyi dszt elemek gaznak ki, tbb pldnyban is ismernk a Mezsgrl. A Nprajzi M z e u m gyjtemnybl kettt kzltnk Vicbl.13 Ezekkel egybevetve a magyarpalatkai munkt, bizonyosra vehetjk, hogy e tpusnak valamelyik korbbi pldnyn a virgok m g szervesen hozztartoztak a kzpen vgig hzd szrhoz, illetleg abbl nttek ki. Itt m r eltntek az sszekt szrak, a virgok egszen fggetlenekk vltak, elszakadtak a kzpten gelytl s nll cskba rendezdtek. Feltn a levelek termszetszer ki kpzse s evvel szemben a virgok ersen stilizlt rajza. A mintk szt essre s egy m s eszttikai eszmny jegyben trtn jjalakulsra (erre ez a m u n k a is j plda!) mint a mezsgi hmzs, trtnetnek rdekes m o z zanatra a tovbbiakban is lesz m d u n k rmutatni. A mintnak helyi jel legnek ltsz sajtossga a szintn hullmvonalas kzps tengely m e n tn ktoldalt vgighzd hullmsor s a mesterke-csk hromszirm virga. A piros szn gyapjval varrt hmzs ltsmdja: a krvonalak s a szrak lncltsesek, az ilyen krvonalakkal krlzrt felleteket mezsgi ltssel tltttk ki.
* I. m . 48. s 49. bra.

19 Hasonlan jszer minta ltrehozsra, egy lland gyakorlatban megmerevedett minta jjalaktsra irnyul trekvst ltunk a 20. kp keszti prnavghmzsn. Erdly csaknem minden jelentsebb hmzs tpusban elfordul ez a nagykgys" mustra, legismertebbek kalotaszegi s torockai vltozatai. A keszi mintn ennek az ri eredet mintnak bizo nyosfajta sztesst, vagy inkbb kt klnbz, eredetileg ssze n e m tar toz mintnak egymsbakapcsolst ltjuk. A nagykgys" fzr kze pbe kiss indokolatlanul keldik a virgcserp, s pp ily szervetlenl kapcsoldik e fzr kt vghez egy-egy virgg, s illeszkedik hozz kz pen a kt bsgszarura emlkeztet dsztmny. A z egsz minta amint azt hasonl stlus mezsgi hmzseken m r tapasztaltuk meglehetsen vaskos, kevss tagolt, hinyoznak a rszletei. Inkbb erteljesnek, st m o n u mentlisnak mondhat a hmzs sszhatsa. A belehmzett vszm szerint a m u n k a 1890-ben kszlt, piros pamuttal s mezsgi ltstechnikval; a szrak s krvonalak lncltssel varrottak. Arnyai s mretei az e vidken ltalnosak: hossza 55, szlessge 21 c m , ebbl a kzpcsk sz lessgre 15, egy-egy mesterkre pedig 3 c m esik. rdekes a mesterkt a kzpminttl elvlaszt trt hullmvonal, amelynek bleibe az ehelytt kedvelt virgokat egymssal vltakoztatva helyezte a hmz. A gyjtemny K e s z b l szrmaz hmzsei kzl a 21. kpen egy ppen a sztess llapotban lv, de m g jj n e m alakult mintt muta tunk be. E minta se, mintakpe, valamikori eldje minden bizonnyal egyetlen nagy virgbokor lehetett. A z egyes elemek azonban itt m r csak n e m elvesztettk egymskztti kapcsolatukat, a rszek sszefggstelenl lebegnek a trben. A rszletek kivitelezse kapcsn mindinkbb eltrbe nyomulnak a mezsgi jellegek: a szrakat ktoldalt krlvev hullm vonalrl, a pontsorral krlvarrt virgrl m s hmzsek lersakor is m e g emlkeztnk. A hmzs mesterkenlklisge (mrete 5 9 X 3 2 c m ) , st min den lezr szeglyvonal hinya kvetkeztben a hmz a szoksos terlet korltoz hagyomnyt is feledni ltszik, gy hogy a minta fenn s lenn tllpi a valamikori hatrokat. A vonalak, szrak lncltsesek, a fellete ket a szoksos mezsgi ltsmddal tltttk ki. rdekes kt hmzspldny a 22. kpen lthat magyarpalatkai s a vele csaknem azonos keszi (23. kp). A z elbbinek hossza 61 c m , szlessge 27.5 c m ; ebbl az als szeglycsk 6 cm-nyi. A keszi m u n k n a k mretei csaknem azonosak: hossza ennek is 61 c m , szlessge 27, az als cskra szlessgnek 5 cm-e esik. Jellemz, hogy a mesterke-cskbl mindkt min tn, valamint kt tlnk ismert, albb trgyaland msik trsn is m r csupn az als maradt m e g , s fels szln a minta itt is tln a szoksos mreten. A palatkai hmzst, gy ltszik, hzilag festett gyapjfonllal varrtk, mert mai fakult llapotban klns, lilba jtsz, rozsdsvrs szn, a keszi viszont piros pamuttal kszlt, ugyangy, mint emltett kt msik trsa is (A palatkai hmzsen folytonossgi hinyok lthatk; ezek a kzimunka molyette llapotbl addnak). Nyilvnval, hogy e hmzsek kzps nagy dszitmnye eredetileg cserpbl, vzbl kinv virgbokor volt. A cserp, vagy talapzat sszezsugorodott, elrajzoldott, majd idk folyamn rszekre bomlott ez is, a dsztmny m s rsze is. A szrak sztszakadtak, s gy a minta lassan szthullott. D e m g ilyen,

23

elrajzolt llapotban s e m nehz felismernnk az Erdly m s tjain ri hmzseink n y o m n kedveltt vlt szegfs, grntalms tvirg rszar nyos virgbokrol. A z emell ktoldalt szlrl odaillesztett virgok (a palatkain hrom egymsfeletti, a keszin valami szrfle kt oldala mentn lv ngy-ngy virg) egyik sem tartozik szervesen a minthoz, csupn a trkitlts cljt szolglja. Lehetsges azonban az is, hogy ezen elemek valamelyike rgebben szervesen hozztartozott a virgbokorhoz s errl csak idvel vlt le. Jellemzen mezsgi sajtossgai e mintknak a hullm vonallal krlvarrt elemek. A szrak, vonalak lncoltsesek, a virgszir mokat a torockai hmzseken szoksos modorban tvarrt hamis laposltsekkel hmeztk.14 A keszi hmzshez nagyon hasonl kt pldnyt ismerjk m g ennek a hmzsminlnak, egyiket a Nprajzi M z e u m gyjtemnybl 190.346. lt. sz.) Vlasztrl s a budapesti YVolfner-gyijtemnybl: ez utbbinak kzelebbi szrmazshelye ismeretlen. Mindkettnek mintja is, elrendezse is csaknem azonos a 23. kpen kzlt munkval; ettl a kett csak abban tr el, hogy mindeniken a minta felett lncltssel belehmzett vszmot ltunk. A m z e u m i pldnyon ez a m r ersen elstilizldott, diszitmnyszeren hmzett vszm 1801 vagy 1807, az emlteti magngyjtemnyben lv darabon m r csak a kt els szmjegy olvashat ki teljes hatrozott sggal (18..). H a hitelt adunk ezen vszmoknak, arra kvetkeztethetnk, hogy szabadrajz hmzsek a Mezsgen m r korn ismeretesek voltak. Sztesett s sszeolvadt mintaelemeket ltunk a 24. kp hmzsen. (A hmzs hossza 62, szlessge 37 c m , a bels mintacsk szlessge 16, a mesterk 9 c m ) . Nagyon hasonl a mintja a gyjtemny ^gy1* l i u z u rl szrmaz hmzsnek, amelyet ksbb mutatunk be: ez azt bzom ltja. hogy e minta esetben n e m egyedlll, esetleges hmzsflr van szo, h a n e m m r a tpus rangjra emelkedett, s nagyobb terleten ismeretes vltozatrl. E minta egybknt kzeli rokona annak a kt hmzsnek, a m e lyet Vicbl s Pujonbi ismernk a Nprajzi M z e u m gyjtemenyeDoi s amely n e m egyb a Mezsgen kedvelt csakis innt ismeretes kells fzres hmzsmintk sztes vltozatnl. Amint a ketts fzr elvlik, eltvolodik egymstl, megindul a kzptengely kialakulsnak folyamata, amely a keszi s a bzi hmzseken m r befejezdtt. A kl liikrkpszer hullmvonal kztt, a hmzst kt egyenl flre osztva kerek, olslihzlt virgokbl add elemek sora lthat. A kt hullmvonalas fzrbl virgok, virggak nnek ki. amelyek, mint e m u n k a egyb rszletei is, vaskosak, leegyszersdltek, jobbra nlklzik a rszleteket. Figyelemre mlt e hmzs klns mesterkje. A bzai mintval egyez hullmvonal tetejbe itt m g kln hromg virgbokrokat illesztett a hmz. Ezek nek semmifle kapcsolatuk sincsen magval a mesterkecskkal vagy a kzp mintval, de kikpzskben, megformlsukban ezek is mezsgi jellegek. A piros gyapjval varrt hmzs ltse ugyanolyan, mint a 19. kpen lv. Mint bevezetben mondottuk, igen tanulsgos az egy kzsgbl szr m a z s ugyanahhoz a tpushoz tartoz mintavltozatoknak egymssal val
14
15

L . ehhez a mr idzett Bmzmestersg I. kiadsnak 53. 1. L . id. m . 52. s 53. .

21 sszehasonltsa. Erre igen alkalmas az a hrom hmzs, amelyet a 25, 26 s 27. kpen mutatunk be; mindhrom Keszbl szrmazik. Valamennyi a m r Fejrdrl korbban kzlt16 s fennebb Vajdakamarsrl bemutatott (7. s 8. kp) mintatpusba tartozik. A 25. kp mintjnak szablyos rajza, klnsen a kt virgvza szpen kivehet alakja, tovbb a dsztmnyek sszefggse, szerves egymsbakapcsoldsa arra enged kvetkeztetni, hogy ez a vltozat a mintnak egyik korai llomsa lehet azon az ton, amelyet a np kezn megtett, s amelynek egyes szakaszait a m r emltett vltozatok jelzik. A minta kzepbe hmzett 1897-es vszm rtkes tmpontul szol gl a folyamat idbeli elhelyezsre nzve. Valamennyi eddig ismert vlto zat kztt ez az egyetlen vszmos pldny. A mintacsk egyenletes s szablyos betltse volt szemmel lthatan a hmz legfbb gondja, a dsztmnyrszletek vonalvezetst, a trkitlt elemek helyt s csopor tostst is ez a trekvs szabta m e g . A nagyobb virgok szln lthat hullmvonal s a kisebbek krli pontsor m r emltett helyi sajtossgok. A minta klnlegessge, hogy pirossal s zlddel hmzett olymdon, hogy a sznek megoszlsa tbb-kevsbb egyezik a lncltses s margitltses technikk megoszlsval (A zld hrsszal varrott elemek a lenyomat jval halvnyabb rszein nagyon jl megklnbztethetk). A mesterkenlkli hmzsminta hossza 58, szlessge 23 c m . Ugyan minta romlottabb, sztesbb, elrajzoltabb vltozata lthat a 26. kpen. Itt m r a rszletek, a mintaelemek eltvolodnak egymstl; ezt legjobban a kzps virgcserepeken figyelhetjk m e g . A szrak, virgok megvaskosodnak, a rszletek mindinkbb elvesznek. A z emltett hullm vonalas szeglyek, virgkrli pttyk itt sem hinyoznak. Piros pamuttal, mezsgi ltsmddal s lncltssel hmeztk a 6 1 X 3 2 . 5 c m nagysg mintt. E minta vltozatai kzl ktsgtelenl legrdekesebb s vlemnynk szerint a gyjtemny egyik legbecsesebb darabja a 27. kp prnavghmzse. H a n e m ismernk a minta tbbi, m r bemutatott vltozatt, n e m is gondolhatnnk a mustra ilyenfajta kapcsolataira. A vltozat-anyag gazdag sga itt teht nemcsak az eredetkrdsre vet vilgot, h a n e m az alakuls menet llomsait is jelzi, s ilymdon egy jfajta mvszi elgondols fel ismerst teszi lehetv. T b b pldnyon lthattuk az elemek teljes szt esst, alaki elvltozst, mg itt egy j minta szletst figyelhetjk m e g . A virgcserp helybe itt egy szvalak idom lp. Ezzel kapcsolatosan n e m lesz rdektelen megjegyeznnk, hogy a virgcserpnek szvv alakulst az orszg m s hmzterletein is szlelhettk. A kt vzt szttaszt kzps mintaelem n e m egyb az elbbi pldnyokon ltott tulipnok s jrulkaik megnylsnl. A valamennyi vltozaton meglv szls nagy virg itt m g jobban megntt, teljesen elszakadt a szrtl, de alakja, szerkezete egybknt n e m vltozott. A nagy virgot a tbbi vltozaton krlvev pont sor minden eleme itt kln kis virgg vltozott. A z egykori mintbl teht tulajdonkppen alig maradt m e g egyb, mint a folteloszls azonossga, a dsztmnyek kzl pedig csak a szls nagy virg. Klnsen becses ez a hmzs azrt, mert megmutatja, hogy a felsbb trsadalmi rtegektl tvett,
> L . az 1. rsz 11. kpt.

22

akaratlanul flremagyarzott, vagy tuda o s a n * a lakito ttm ^ mnvek, ha valban alkot mvszi kszsggel meg d ? " v , s jegyben erlnek, az elbbitl merben klnbz, uj - f ^ j j j f d i t m j mintv, j dsztelemekk fejldnek: oh a , n t a k ^ m e k tkeietes . nyekk, amelyek sem a treloszts tletessge, ^ n nem maradnak el megformlsa, sem a tervezs tkletessge t t b e n nem m ^ az ekkor mr rg elfeledett ri mintakp J g ^ 1 1 ^ hogv ppen hajlamnak elevenen l erejre rendkvl jdkmo. * * J g , v ssz:l ezJa minden tekintetben j mvszi trekvseke.: suBao, m m a 5 * rgebbi hagyomnyokra, amelyeket pedig korbb, U r s m ^ ^ is volt: feleleventi a mesterkt. S a mesterkenek J ^ g g ^ J J a mezstusban is teljesen a kzpm mihoz ^ ^ ^ S s a k ms sgi mesterkken szoksos virgbokrcskkat e * " " * ^ - " f f a mesterke mfzsgi hmzseken lttuk, hogy - mint ezenja. m m tan a . virgai a kzocsk f l is nvesztenek egy-egy hajtst ott, anw e JA. ki t d q S a varr szksgesnek tlte. Az egsz M r ^ f figgS* to OM val, a krvonalak s a szrak lncltssel, a 7 ?nk h I m S darab mezsgi ltsmddal kszltek. Mretben s ^ ^ " ^ ^ T g T cm. a is a mezsgi hagyomnyokhoz .gazod*, hossza.58. lessge bels mintacsk 22, a mesterke pedig 3.a c m szeles. hmzsmintj A gyjtemny keszi hmzseinek sorai egy klnleges nm abrosszal zrjuk le (28. kp). Csafcoem negy^gle es, 14bA 4 n a

S ^ W * * n^-ecseri t r t e ^ e n Tmelvnek kpt a szpkenyerszentmrtoni ^ ^ J ^ J S mutatjuk majd be. Az abrosz kzepe azonban annl mkabbeUr ram T v dikrMsmeretes, vagy akr mshonnan szrmaz minttl A 40X4. c m nagysg szablytalanul kitlttt ngyzet magva g tora aku I melybl kifel s befel minden rendszer nelkul levelek s * * M ^ ^ Hasonl de mindig szablvos leveles-virgos koszorkat g y Tumi reformLs templomok XVII-XVIII. szzad ^ * keszi hmz tletessgt, st mondhatni merszsgt * < ^ " J * " t v c > indtkot a maga l s s elgondolsa s e i t s z a b a d o n ^ * ^ e ^ ^ z e z rn egszen ms jellegv v l o t t a A S ^ J ^ ^ . ' - ^ ^ A o t zat . talanul - egyetlen virgz ggal tlttte ki. N e m kevesbbe eredet., cip S S E v a U ? . amellett a minta stlusbeli egysgt h ^ S ^ J J ^ hmznek az az eljrsa, hogy a kzpminta mindenik sa k b l f * virgdsztmnyt nvesztett. Ha e ^ S * ^ * * ^ " ^ * a kikln ismeretesek is, az elrendezs mdjnak egyem sajatos aga s v t l z s jellemzen helyi modora iee i ^ . 1 ^ ^ ^ ? ^ ^ plda ez a hmzett abrosz arra, hogy az un hsatok a m p kezn ben j , msflv alakul, ha l t s egyem l* , ^ t e \ j tee , ^ nba, aki egyben a helyi hagyomnyok orzoje, s gy a maga g>
17

Bemutattuk i. h. 59. bra.

23

mvszi alaktkszsgn tl hozzhasontja azt a helyi hmzsstlushoz. A z abroszt piros pamuttal, a szrakat mind szrltssel, a krvonalak egy rszt gy s lncltssel hmeztk. Ngy kolozsmegyei kzsg: Mezkblkt, Aranykt, Pusztakamars s Kolozsborsa a gyjtemnyben egy-egy hmzspldnnyal van kpviselve. M e z k b l k t r l egy hmzett lepedszl (29. kp) szerepel, melynek hossza 156, szlessge 32 c m . Lepedszleken n e m ritka, hogy a mesterke teljesen elmarad, s ezt ltjuk ezen a piros pamuttal, keresztltssel (szln varrottal) hmzett mintn is. A m i lepedszlen szokatlan, az a kzpten gelyes elrendezs; erre egyltaln n e m tudunk pldt idzni. Eltr ez a minta az ltalnos ismtld virgbokros dsztmny mintktl abban, hogy a szrak nagyon megvastagodtak s a levelek teljesen hinyoznak. Nyilvn olyan alakulsi folyamat eredmnye ez, mint amilyenhez hason lt a szabadrajz mintk taglalsakor m r tbbzben tapasztaltunk. Fel tn evvel szemben a virgszirmok finom hajlata, aprlkos, rszletez s gondos megformlsa. A r a n y ktrl is egy piros pamuttal keresztltssel (szlnvarrottal) hmzett, tisztra mrtanias mintzat kzimunkt ismernk (30. kp). M retei ennek is az e vidken szoksosak: hossza 58, szlessge 22.5 c m , az utbbibl a bels, a tulajdonkppeni minta szlessge 18.5 c m , a mesterk pedig kb. 1.5 c m . Hasonl hmzsmintk a Szkelyfldn szoksosak; az aranykti m u n k a ugyanolyan aprlkos, rszletez, mondhatni csipkeszern finom, mint amazok. A mesterke mintja a kzpminthoz iga zodik, amennyiben dszitmnye a kzpen szerepl virgnak (csillagnak) fele, s ezt szablyszeren minden msodik kocknak megfelel helyre, annak virgjval egy tengelybe helyezte el a hmz. Teht mintzatban s elrendezsben egyarnt sszhangban van a mesterke a kzpmintval, s beleolvadsa n e m okozna nagy nehzsget, vagy lnyeges vltoztatst sem tenne szksgess. A P u s z t a k a m a r s r l val hmzsminta (31. kp) eddigi tapasztala taink szerint a Mezsgen igen ltalnos s e terletre sajtosan jellemz, a fentiekben m r tbbszr emltett m d o n keresztltssel, illetleg szln varrottal (piros pamuttal) s vagdalssal kszlt. Mintzata is elg gya korinak mondhat e vidken. Klnlegessge, hogy mesterke nlkli (m rete 5 7 X 1 8 c m ) vagy inkbb, hogy a mesterke m r teljesen beleolvadt a kzpmintba. Csupn egyes kiemelked rszei emlkeztetnek valamikori klnllsra. Mint az elbb trgyalt aranykti hmzsen, e minta egy korbbi vltozatn m g bizonyra elvlaszt-vonal keldtt a kzpminta s mesterke ismtld virgbokrocski kz. E z utbbiak alakja m g gy is tisztn kivehet. Igen rdekes darab, br mvszi szempontbl taln kifogsolhat a K o l o z s b o r s r l val hmzs (32. kp). E m u n k a egykori mintakpe is egy ismtld virgbokros hmzscsk lehetett, amelyen, amint azt az imnt lert mezkblkti m u n k n lttuk, egy-egy klnll keskenyebb virg keldik a virfgbokrok kz. A virgbokor fggleges irnyban tbb rszre hullott szt s e rszek mindenike nll, fggetlen elemm kezd alakulni. rdekes, hogy ugyan mintnak hasonlan szthullt vltozatt m r ismer jk egy pldnyban, teht itt sem vletlenrl, esetlegessgrl van sz, ha-

24

n e m egy ltalnosan hasznlt tpusrl, illetleg vltozatrl. E borsai hmzs testvre a Nprajzi M z e u m gyjtemnyben van (93.639 lt. sz.), de nyil vn tves leltrozs kvetkeztben ott Aranyosgyresrl vagy Szkelykocsrdrl szrmaznak van feltntetve.18 Minthogy a borsai hmzssel val stlusbeli egyvtartozsa ktsgtelen, s mivel a minta szthullsnak hasonl pldival e gyjtemny darabjai kztt m r tbbel is tallkoztunk, bizonyos, hogy ez is a Mezsgrt kerlt a Nprajzi M z e u m gyjtem nybe. Ezt a vlekedsnket a mindkt mintn lthat sok kisebb rszlet azonossga is megersti. A borsai mintn a kzps virg m g rsz letekben gazdag, formai kikpzse gondos, s ennyiben kzelebb ll s hez. Als szeglycskja is sokban emlkeztet az ilyenfle ri m u n k k o n hasznlatos mesterke-szeglyekre. A trkitlt, jrulkos elemek szinte hozzkapcsoldni ltszanak az eredeti minta egyes sztesett rszeihez s lehetsges, hogy sszeolvadsukbl valamely ksbbi vltozaton a tovbbi alakuls folyamn m r j formk, j dsztmnyek addnak, s ezeknek eredete ppen ennek a kzbees llomsnak ismerete alapjn lesz csak felderthet. A borsai hmzs piros pamuttal, mezsgi ltsmddal s lncltssel kszlt. Megjegyezzk, hogy egyiknk helyszni tapasztalatai szerint Kolozsborsn m a m r n e m is emlkeznek arra, hogy ilyen szabadrajz mintk valaha is kszltek volna, evvel szemben keresztltses (szlnvarrott) hm zsek elvtve m a is akadnak idsebb asszonyok ldiban. Tbb pldnyban lttuk egyebek kzt azt az e gyjtemny itt ismertetend anyagban egy ltaln n e m szerepl Erdlyszerte kedvelt .,kakastarjos"-nak nevezett mintt, melyet Fejrden is, s a krnyk m s falvaiban is ismertek.19 3.

Szpkenyerszentmrton, Vice s Pujon hmzsei


A kvetkezkben a gyjtemny szolnokdobokamegyei hmzseit is mertetjk1; hozzvesszk azokat az rdemesebb darabokat is, amelyek az E M E 1942. vi dsi vndorgylse alkalmval rendezett nprajzi killts anyagbl fnykpeztettek le. Elsben az e megybl val, szmban legtekintlyesebb csoportot, a S z p k e n y e r s z e n t m r t on-bl val hmzseket mutatjuk be. A z , hogy e gazdag s mintzatban vltozatos sorozatban szmbeli tbbsgben vannak a kttt technikj mintk, n e m csak vletlennek tulajdonthat. Egyiknk helyszni tapasztalatai szerint 1936-ban elenyszen csekly
Kzltk i. h. 72. bra. A Mezsg szolnokdobokai rszbl az E M E . 1942. oktberben rendezett dsi vndorgylse alkalmbl vodt killtva kt ilyen mintj darab. 1 A vndorgylsi killits anyagnak bemutatsa klnsen azrt ltszik indokoltnak, mert ez a killtsi anyag jbl visszakerlt a tulajdonosokhoz, s gy nemcsak a tovbbi vizsglat szmra hozzfrhetetlen, hanem hihetleg elbb-utbb el is pusztul. Mind az itt ismertetett gyjtemnyben lv, mind pedig a kilts anyagbl lefnykpeztetett s z k i hmzsekkel csak ksbb szndkozunk foglalkozni, mert az ideval hmzsek leg nagyobb rszkben kln tpust kpviselnek. A kpek alrsban a kzsgnevek utn ll SzD bet Szolnok-Doboka megye nmnek, a []-ben lv Dr a dri vndorgyls anyagra val wtals rvidtse.
19 18

25

szmak voltak a szabadrajz mintk a nluk jval gyakoribb kttt technikjak mellett.' A keresztltses, illetleg szlnvarrottas technikt Szpkenyerszentmrtonban sinorlts"-ek, vagy brinel'-nek (rumn klcsnsz!) nevezik a magyar asszonyok. Mind e kttt technikj, mind pe dig a szabadrajz mustrk kztt megvannak a Mezsgre jellemz, tpu sos mintk. A z 1. kp mintja az Erdlyben mshelytt is kedvelt, s a Mezsgen srn elfordul rszarnyos, tls dsztmny ismtldsbl addott. Feltn itt az egybknt szinte elmaradhatatlan trkitlt elemek teljes hinya, valamint az is, hogy a kzpminta s az ezt a mesterktl elv laszt zegzg-vonal kztt milyen nagy a hmezetlenl hagyott tr, A hmz mvszi rzkt dicsri a tmtt felletek s a vkony vonalak kel lemes vltakoztatsa. Mint mezsgi jellegzetessgre, m r tbbzben r m u tattunk a mesterke-csk dsztelemeinek a kzpminthoz val hasonu lsra. E m u n k n is ugyan folyamat szp, i m m r befejezett pldjt lt hatjuk. A mesterkeminta dsztmnyei teljesen azonosakk vltak a kzp mintval, mindazonltal n e m olvadtak abba bele s tle elrendezs te kintetben pp oly fggetlenek maradtak, mint ahogy az a kzptl elt mintj mesterkknl szoksos. A derkaljvg hossza 100, szlessge 22.5 c m ; ebbl a kzpminta szlessge 13, egy-egy mesterkecskra pedig 4.6 c m esik. A hmzst piros pamuttal, keresztltssel (szlnvarrottal) dol goztk. A srn varrt felletek s vkony vonalak kztti helyes, arnyos megoszls, a tmtt foltknt kezelt virgok s a levegs, knnyed hajls szrak, indk vltakozsa m g inkbb jellemzi a 2. kp klnleges min tjt. A szokatlan minta rdekessge, hogy nemcsak hosszanti irnyban folytathat a vgtelensgig, mint ismtld dsztmnyekbl sszetevdtt trsai, h a n e m szlessgben is. A nz csak figyelmesebb szemllds utn veszi ki a mintnak az egsz felletet betlt, mrtanias szerkezet-hljt, mely azonban itt n e m elvlaszt vonal, h a n e m szervesen sszefgg m a gval a mintzattal. A kisebb dsztelemek ezttal is trkitlt szerepek, de egyben szervesen hozz is tartoznak a mustrhoz, mely sohasem vlik zsfoltt. Ezidszerint n e m tudunk rmutatni e hmzs mintabeli roko naira. Lehetsges azonban, hogy felsbb trsadalmi osztlyok munkinak hatst kell benne ltnunk. Mesterkenlklisge jellemzen mezsgi. E kk pamuttal, keresztltssel (szlnvarrottal) kszlt derkaljvg-hm zs hossza 101, szlessge 22 c m . A z oldalak sszevarrsa igen szp tztt csipkvel kszlt. A hmzs Kirj Mnyi vicei szrmazs asszony kb. 50 vvel ezeltt kszlt munkja. Itt teht tulajdonkppen vicei hmzsrl van sz. Mrtanias elrendezs s mintzat a 3. kpen lthat m u n k a ; ennek mesterkje m r szervesen egybeolvadt a kzpmintval. E z a fejlds olyan m d o n mehetett vgbe, hogy a szls, trkitlt ngyzeteket tkrkp2 Itt rdemesnek tartjuk megjegyezni, hogy egyiknk helyszni tapasztatlatai szerint az id. munknk 68. brjn bemutatott szabadrajz hmzs Szpkenyerszentmrtonbl is is meretes. M r ott feltnnek mondottuk, hogy a, Nprajzi M z e u m gyjtemnyben egy fflyen jellegzetes hmzs Szkelykocsrdrl valnak van leltrozva. Valsznnek ltszik, hogy ez is tves leltrozs.

26 szeren megismteltk, s a mesterke jellemz virgbokrait ezek kz he lyezve, a kzpminta tengelyhez igaztottk. rdekes plda ez a m u n k a arra, hogy a mesterke anlkl, hogy mintzatban megvltoznk s a kzpminthoz igazodnk -*- tisztra az elrendezds kvetkeztben szer vesen beleolvadhat a kzpmintba. E z az egybeolvads m g az esetben is ltrejhet, ha mint itt is a mesterkt elvlaszt csk, kiss megokolatlanul, tovbbra is megmarad. A z egsz m u n k a levegs, vilgos rajz, lemi hatrozottak, s a tmttebb s ritkbb mintaelemek vltakozsra itt is gyelt a hmz. Mrete 6 2 X 1 9 c m , piros pamuttal, keresztltssel (szlnvarrottal) hmzett. A 4 . kp mintjra a kzptengelyes elrendezs jellemz, valamint a mesterke hinya is. Mindkt sajtossg helyi jelleg. A kzptengelyes elrendezs kialakulsa, de m g teljesen be n e m fejezdtt volta is, jl szemllhet, s ugyancsak vilgosan ltszik a valamikori mesterke vir gainak a kzpmintba val olvadsa. A minta szerkezete mrtanias tigyan, de az elemek m a g u k , a kzps ngyzet kivtelvel nv nyiek. rdekesek az ismtld mintarszek kztti kehelyvirgok, m e lyek eredetileg bizonyra a trkitlts cljt szolgltk. A piros pamut tal, keresztltssel (szlnvarrottal) hmzett prnavg mrete 6 8 X 1 9 c m . A m u n k a Kocsis Jnosn Harangoz Birinek kb. 55 ve kszlt munkja. Szerkezetben rokona e mintnak a 5. kpen lthat hmzs. A kzp tengely itt vgrvnyesen kialakult, s tszeli.a ngyzeteket, amelyeknek felteheten a minta valamely korbbi vltozatban csak kisebb, trkitlt szerep juthatott. Ezt ltjuk Erdly m s vidkrl szrmaz, ismtld virgbokrokkal dsztett hmzsein. Itt a trkitlt ngyzeteken kvl m g apr, a minthoz n e m tartoz dsztelemek is keldnek az ismtld virgbokrok kz. A kzptengely kt oldala mentn vgigh zd virgbokrok sorval m r nemcsak a Mezsgen tallkozunk3, h a n e m egy feltnen hasonl mustrval a felsmarosmenti hmzsek kztt is. A mesterke a hmzsen m r teljesen elmaradt. A piros pamuttal, kereszt ltssel (szlnvarrottal) kszlt m u n k a mrete 6 0 X 3 1 c m , a gyjt fel jegyzse szerint Kocsis Sndorn Harangoz Irma kb. 25 vvel ezeltt varrta. Mind elrendezs, mind szerkezet tekintetben nagyon kzel ll ehhez a m u n k h o z a 6. kp mintja. Itt is virgbokrok nnek ki a kzpten gely kt oldalbl. Mvszi szempontbl nzve, e minta azrt tklete sebb az elbbinl, mert idegen trkitlt elemek nlkl oldja m e g a fel let hinytalan s arnyos betltsnek feladatt. A levegs, jl elosztott lemek ttetsz rajza rszben annak is tulajdonthat, hogy a virgoknak csupn a krvonalt hmeztk ki. A mesterke itt is hinyzik, s jellemz, hogy az a zegzgvonalas sv, amely m s mezsgi hmzsen a mesterket elvlasztja a kzpminttl, itt a kzptengely helyre kerlt. A m u n k a piros pamuttal, keresztltssel (szlnvarrottal) hmzett; mrete 64X18.5 c m .

* V . a 2. rsz 2. s 29. kpvel. Kzltk id. munkk 90. brjaknt (A Kprajzi Mzeum rtestje X X X I I I . a kny. 30.)

27

Kt aprlkos kidolgozs, mrtanias elrendezs mintt ltunk a 7. s 8. kpen. Egyes dsztelemek itt mr mindkettn nvnyi formkk alakultak. A fels kp mintjn vilgosan ltszik a kzptengelyes elren dezs fel val trekvs. rdekes a mg teljesen klnll, fggetlen mes terknek mintabeli hasonulsa a kzpcsk egyik dsztmnyhez. Ugyan ezt a mozzanatot figyelhetjk meg egybknt az als mintn is, ahol a mesterke virgbokrai a kzpmintban szintn szerepelnek. Az ismtld dsztmny klnben a kedvelt tls mustra egy gazdag, jl tagolt, s amellett aprlkos s finoman rszletez vltozata. Mindkt hmzsen zegzgvonalas csk vlasztja el a mesterkt a kzpminttl. A kt hmzs arnyai is elgg hasonlak: mindkett 60 c m hossz, a felsnek szlessge 16.5 c m , amibl 44 c m esik a mesterkre, az als 18.5 cm, s egy-egy mesterkecsk 2.5 c m szles. Mindkett piros pamuttal, keresztltssel (sz lnvarrottal) hmzett. Mrtanias beoszts s rszben ilyen mintzat a 9. s 10. kpen be mutatott kt hmzs is. A fels kpen lthatnak hossza 62.5, szlessge 21 c m ; ebbl egy-egy mesterkecsk 2.5 cm-nyi, az als minta 66 cm hossz, 19 c m szles, mesterkje pedig 22 cm-nyi. Mindkett keresztltssel (szln varrottal) hmzett. A 9. sz. mintn feltn a csillagok kz helyzeti vir gok somms, elnagyolt kezelse, a rszletezs hinya, s a mesterke fzr indja. Ilyen szeglyfzrt a Nprajzi Mzeum egy pujoni lepedszlrl ismernk.5 A 10. kp mintja az Erdlyszerte kedvelt, klnsen a Sz kelyfldn gyakori hl-mustrnak igen aprlkos s finom vltozata. St lusban hozzilleszkedik a mesterknek kicsiny virgbokrok ismtlsbl add cskja, mely dsztmnyeiben fggetlen a kzpminttl, de az elemek elhelyezse tekintetben mr hozz igazodik. A tulajdonos nev nek kezdbeti (H E) a tulajdonjegyek s kezdbetk megszokott helyre hmzettek. A 11. s 12. kpen egyazon mintnak klnbz modorban s kivitel ben val dolgozst ltjuk: mindkettn szegletre lltott ngyszgek ismt ldse alaktja a kzpmintt. E minta, gy ltszik, kedvelt lehetett a Mezsgen; Vlaszirl s Vajdakamarsrl szrmaz vltozatait mr korbban bemutattuk.6 Jellemz, hogy mint nmely ms hmzspld nyon, itt is negatv hatsra trekedett a hmz, s a ngyzetek szles kr vonalt hmzstelenl hagyott mintval bontotta meg. A 11. kp kiss merev mustrjval szemben a 12. kpen lthatn feltnen gazdag, aszimetrikus mintt hagyott fehren a varrasszony. Nagyon hasonl fellet megbont mintzatot a mr emltett vajdakamarsi lepedszl ngyszgei nek svjban szemllhettnk. A 11. kp hmzsnek mrete 58.5X21.2 c m (mesterkecskja 33 cm), a 12. kp 60X20 c m (mesterkje 2.2 cm-nyi), A 11. kp mesterkemintjvai mezsgi munkkon mr tbbzben tall koztunk,7 a 12. kpen feltn mdon egy nagyobb s egy kisebb dszt elem vltakoz ismtldse lthat. A fels kp hmzsn ugyanazt a tulajdontjelz H E bett ltjuk, mint a 10. kpen, de ez mg nem jelenti a kt hmzs ksztjnek ktsgtelen azonossgt, klnsen a sok
5 8 7

Uo. 41. bra. L . az 1. rsz 14. s 15. kpt, s a 2. rsz 4 . kpt. Vo. az 1. rsz 16. s a 2. rsz 14. kpvel.

28 azonos nev szemly kzssgben (Szpkenyerszentmrtonban sok a H a r a n g o z nev csald). Mindkt minta piros pamuttal, kereszlltssel (szlnvarrottal) hmzdtt, kivve termszetesen az als mintnak fehr yagdalssal kklt rszeit. A piros hmzs m u n k k o n ez a felletkitoltsknt alkalmazott vagdals a Mezsgen igen kedvelt." A z als minta egyik szln, resen maradt fellet betltsre, csillag-idomot varrt a hmz; lehetsges, hogy tulajdonjegyet- kell benne ltnunk. A 13 k P mintjnak Magyarpalatkrl val destestvreit m r ko rbban bemutattuk.9 A szpkenyerszentmrtoni mintt ezekkel sszeha sonltva, feltnik a hinyz mintarszek helvbe ktoldalt illesztett madr alak. A z tlk kztti terlet fenn s lenn resen marad. A minta kelet kezben lev kzptengelyt a madrkk-alkotta csk fogja kpezni. rde kes a mesterkt elvlaszt vonal helybe varrt fzrszer trt inda, mely m a r a szeglynek a kzpminthoz kapcsoldst jelzi. A fzrbl befel nvesztett trkitlt elemek a kzpmintban is szerepelnek, s m e g vannak a szeglyen ugyanazok a madarak, amelveket a kzpmintban latunk. Ahhoz, hogy a mintban m r azonosult mesterke a kzpcsknak szerves rszv is vljk, itt voltakppen n e m hinvzik m r egvb, mint hogv azt hozz nhny centimterrel kzelebb varrjk. A piros" pamuttal, ke resztltssel (szlnvarrottal) s ngyzetltssel hmzett minta mrete 6 8 X 2 0 c m , amibl 4i c m esik a szeglycskra. Figyelemremlt, hogy ez a merben szokatlan mesterkeminla is mennvire ragaszkodik a Mez sgen ltalnos mrethez. A 14. minta ugyancsak tls szerkezet, de hatrozottan nvnvi elemekk alakult rszletei vannak. Ezt az alakulst taln olvan m d o n kell elkpzelnnk, hogy a hmz az tlk helybe illesztette a termszet szer kehely virgot, a m i nyilvnvalan jkelet jrulk. Ezt a fdsztmnyt a minthoz szorosan hozz n e m tartoz trkitlt elemekkel k zptengely kapcsolja ssze. Mesterkje nincsen. Ugyanennek a mint nak hasonlan mesterkenlkli vltozatt, amelyen z erlyesebben m e g yont kzptengely m r elvlaszt vonalknt szerepel, a Szilgysgbl is ismerjk.10 A 92 c m hossz s 17 c m szles derekaljvget piros pamut t1, keresztltssel (szlnvarrottal) Szilgyi Istvnn Kis Anik a kzeli Mezoveresegyhzrl Szpkenyerszentmrlonba kerlt asszony kb. 50 evvel ezeltt hmezte. A hmz a mintt nagyrzss' -nak nevezte. A 15. s 1(5., valamint a 17. s 18. kpen'ngy olyan hmzst mutatunk ' a m . e l y k z i U a kt-kt hasonl mintzat egyazon kz varrsa. Hmzsgyujtoink mindezideig kevs figyelmet fordtottak egyazon szemlv alko tsainak megismersre, az egyni alakt-, vltoztat-kszsg e* becses pldinak megmentsre. Pedig a folkloristk mese- s npdalgyjtseikben erre m r jideje nagy gondot fordtanak, s ilyen szempotok szerint gyjttt anyaguk sok becses nprajzi tanulsggal szolgl. A 15. s 16. kp mintjnak testvrt Vlasztrl m r korbban bemutattuk,11 s ismer jk m g egy kzelebbrl m e g n e m hatrozhat helyrl, de ktsgkvl
3

10

V . az 1. rsz 2, 12, 15, 16. s 2. rsz 4, 17, 31. kpt. V. 2. rsz 14. s 15. kpvei. Kzltk id. munknk 16. brjaknt. 11 V . az 1. rsz 13. kpvel.

29

a Mezsgrl szrmaz pldnyt magntulajdonbl.12 Bizonyos teht, hogy a Mezsgen ltalnosan kedvelt, mshonnan mindezideig n e m isme retes mustrval van dolgunk. A kt szpkenyerszentmrtoni hmzst mesterke is szeglyezi, s a vagdalsos ngyszgek nincsenek a vlasz tiak mdjra pirossal krlvarrva. Egybknt ez a kt m u n k a is pp oly aprlkos, csipkeszeren finom, mint msik kt trsa, s itt is piros keresztltssel (szlnvarrottal) s fehr vagdalssal dolgozott a hmz. A z egyik vltozatra (fels kp) a hmz stlusban a kzpminthoz igazod mesterkt varrt, ezen kisebb s nagyobb, egsz s fl vagdalsos ngy szgek vltakoznak (a kisebbek felett piros laposltses levelek vannak). Itt a vagdalsos felleteket krlvarrtk piros pamuttal. A msik hm zsen (als kp) m r n e m igazodik a mesterke-minta a kzpcskhoz, ha n e m egy jellemzen mezsgi szeglyt alkalmaz, melyhez hasonlt egy vicei prnn lttunk.13 A hmz ezek szerint a kzpmintt vltozatlanul ismtelte, varil kedve mindssze a mesterkre terjedt ki. Minthogy azonban minden npmvszeti termk alkotja benne gykerezik a helyi stlusban, vltoztat, alakt kedvnek minden szeszlye ellenre is egy sges, egy stlus mvet hoz ltre. Ezt ltjuk ez esetben is, amidn a kzpminthoz n e m ill mesterkemustra is ppen olyan aprlkos s finom, ugyanolyan knnyed, mint az elbbi, a mintzatban is hasonl m u n k a mesterkje. A kt mintnak mretei, arnyai is hozzvetlegesen azonosak: a 15. kp mintjnak hmzsfellete 56X25.5 c m (mesterkje 2.7 c m ) , mg a msik m u n k a mrete 5 7 X 2 8 c m (mesterkje 4.5 c m ) . Mind kt prnt az 1937-ben meghalt Vince Istvnn Varga Mari kb. 55 ve ksztette. A msik mintapr (17. s 18. kp) azonfell, hogy egyazon kz m u n kja, m g azrt is rdekes, hogy annak az orszgszerte elterjedt kakasos" mustrnak vltozata, melyet minden valsznsg szerint felfldi gyol csos ttok' vittek szerteszt haznkban, de m g hatrainkon jval tlra is. A z a feltn egyezs, mely a klnbz vidkekrl elkerlt, igen nagy szm ilyen kakasos" minta, kzt alapanyag, kivitel, sznezs, vala mint technika dolgban magnak a mintnak ktsgtelen azonossgrl n e m is szlva fennll, nyilvnvalv teszi kzs eredetket. A z itt be mutatott kt szpkenyerszentmrtoni mintn olyan eltrseket szlelnk, amelyek egyfell elvlasztjk e hmzseket a hasonl mintj, mshon nan elkerlt kakasos" cskoktl, msfell ktsgtelenn teszik mezsgi szrmazsukat. Evvel elszben mutathatunk r arra a jelensgre, hogy egy bizonyos vidk sajtosan jellemz hmzstpust m s terleten lem soltk, mgpedig az ottani zls jegyben elvltoztatva s helyi jrulkok kal bvtve. A madralakok megformlsban olyan elrajzoldsok mutat koznak, amelyek msutt hinyoznak, a vagdalsos rszek n e m rnek oly kzel a sznesen hmzettekhez, mint ahogy az egybknt szoksos, a minta sznezse pedig merben eltr annyiban, hogy a madr- s virgdsztmnyek fehr s piros pamuttal hmzettek. E kt hmzs mezsgi szrmazsa mellett azonban perdntn mindenekeltt mesterkemint13 Pardi Katalin tulajdonban; azt a dsi piacon vsrolta. *' Kzltk id. munknk 44. brjaknt.

30

juk tanskodik. Mr magbanvve a mesterkt a kzpcsktl elvlaszt vonal jellemzen fogazott volta is helyi jelleget bizonyt. A 17- kp mes terkjhez egszen hasonlt a 3. kp ugyancsak szpkenyerszentmrtoni mintjnak mesterkjn lttunk, de ilyenfajta bokrokbl alaktott sze gllyel e vidk hmzsein mr tbb zben tallkoztunk. Az e virgbok rokkal vltakoz leveles dsztmny a msik hmzs (18. kp) mester kjn is szerepel, ugyancsak vltakozva egy msik elemmel: egy finom hajlat, aprlkosan dolgozott kis kehelyvirggal. A kt hmzs kztti eltrs, a varr egyni tervez- s alaktkszsgnek lemrhet bizony tka teht mint az elz hmzsprnl, itt is a mesterkemintk kln bzsgben nyilvnul legszembetnbben, mg a kzpmintban csak a kivitelben mutatkozik a kt darab kztt nmi eltrs. A fels kpen lthat mesterkeminta jval szlesebb (8 cm-nyi) az alsnl, amely csu pn 2.7 c m , a kzpminta szlessge az elbbi m u k n 12, az utbbin 14.5 c m . (A kt minta mrete: a 17. kpen lev 58X28, a 18. kp 64X20 cm). Mindkt munkt Vince Istvnn Varga Mari hmezte s gy rthet, hogy magban a kzpmintban csak kevs az elt rs a kt hmzs kztt. Ilyen pl. az, hogy a madr fejnek az als mintn csupn krvonalt hmeztk ki, mg a felsn teljesen betltttk; tovbb, hogy ms alak a madr fejn lev szarvszer kikpzs az alsn, mint a felsn. Mindkt mintapr (15. s 16., valamint 17. s 18. kp) azzal a tanulsggal szolgl, hogy a hmz nemcsak fggetlennek tekinti a kzpmintt a mesterktl, hanem az utbbit tetszs szerint vltoztatja egy azon kzpminta jradolgozsakor. D e mint a helyi zls ismerje s a helyi mintakincs lettemnyese, a keze kzl kikerl munka mindig olyan lesz, mint amilyen stlusban s kivitelben, formban s sznezsben az itteni hagyomnyoknak s a kzssg kvnalmainak megfelel. Ebbl az esetbl ltjuk, hogy ez mg akkor is bekvetkezik, ha idegen eredet mintakp nyomn dolgozik a hmz. Azonos fzrmintt ltunk a 19. s 20. kpen bemutatott hmzsen. A kett kztti eltrst csak figyelmesebb szemllds utn ltjuk meg egyes rszletek klnbz mdon val kialaktsban. Lnyeges klnbsg a kt hmzs kztt csak annyiban mutatkozik, hogy az egyiket finom s a kzpminthoz szpen illeszked mesterkvel szeglyeztk, mg a m sik hmzs mesterkenlkli. A hmz tudatos mvszi elgondolsra vall egybknt, hogy a mesterkenlkli pldnyon egyes mintarszeket jobban megnyjtott, mint ahogyan azt a msik munka ksztje tette, nyilvn a fellet teljes kitltse rdekben. Ez a fzrminta egybknt Erdly ms vidkein is kedvelt; egy, e kt mustrval csaknem azonos vltozatot a Nprajzi Mzeum gyjtemnybl (84,307. lelt. sz.) a Fels-Marosmen trl mulattunk be.14 A torocki prnavgeknek ez a fzr kzismert mintja, mgpedig nemcsak a hasonlan szlszmolsos technikj m u n kkon, hanem a szabadrajz laposhmzseken is. E vastag fonallal dolgozott, zsfolt s folthats torocki szlnvarrott pldnyokkal szem ben a kt mezsgi hmzs vilgos, levegs szerkezetben klnbzik ama zoktl s kapcsoldik egyszersmind a mezsgi hmzsek csoportjba. A
14

Kzltk id. munknk 97. brjaknt.

3 1

kt piros pamuttal, keresztltssel (szlnvarrottal) hmzett kzimunka mrete hasonl, amennyiben a mesterks minta hossza 59, kzpmint jnak szlessge 19 c m (egy-egy mesterkecskja 3.2 c m ) , mg a mesterkenlkli 61 c m hossz s 16.5 c m szles. Utbbinak egyik sarkba V K bett hmeztek. Ugyancsak egsz Erdlyben, illetleg annak hmz vidkein kedvelt az a fzrminta, amelyiket a 21. kpen mutatunk be. A Mezsgen is nagy keletje lehetett, mert Pujonbl s Devecserbl is kerlt belle egy-egy a gyjemnybe: ezekrl, m e g egy vicei vltozatrl a tovbbiakban sz lunk. Mint ltalban a mezsgi keresztltses (szlnvarrott) munkknak T ennek is nagyon finom, aprlkos a kidolgozsa, a dsztmnyek jl tagol tak, rszletezk. A z 5 6 X 1 9 c m nagysg, mesterkenlkli mintt kb. 59 vvel ezeltt piros pamuttal hmezte Vince Istvnn Varga Mari szpkenyerszentmrtoni asszony. A m s prnavgeken elfordul szlsszeerst dszvarrs (tztt csipke) helyn itt horgolt csipkt toldottak a sz lek kz.11" A 22. kpen is fzrmintt ltunk, mgpedig klnleges, aszimetrikus megformlsban, amennyiben az ismtld virgbokroknak csupn egyik oldalbl n ki egy virgos g. Szakasztott ugyanez a minta egy a Np rajzi M z e u m b a n rztt, Szkelykocsrdrl szrmaznak jelzett hmzsen (93,645. lelt. sz.) is szerepel;15 ez teht taln szintn inkbb a Mezsgrl volna eredeztethet (Mr rmutattunk arra, hogy e Nprajzi M z e u m b a n lev hmzscsoport eredetmegjellshez ktsg fr, s hogy szmos m s honnan valnak jelzett darabja egszen mezsgi jelleg). Mint e minta korbbi ismertetsben jeleztk, valsznnek tartjuk, hogy ri minta kp msolsbl keletkezett, s hogy a virgbokor kagylsn, rokoksan hajl szrai mellett az emltett mintn balfell, az itt bemutatotton pedig jobboldalt kinv g valamikor bizonyra klnll dsztmny lehetett, mely utbb olvadt eggy a virgbokorral. A 139X22 c m nagysg lepedszl mintjt csupn egyik als szln szeglyezi mesterke; erre 4 c m esik a minta elbb emltett szlessgbl. Lepedszleken egyb knt n e m egyszer fordul el, hogy csak a minta als szle mentn varrtak mesterkt. E z a mesterkeminta, de m a g a az azt elvlaszt trt vonal is, egszen helyi jelleg. Hasonl mesterkemintval egybknt a gyjtemny m s darabjain is tallkozunk (17. s 24. kp). A lepedszl msik szlt a vszon behajtogatsbl add fogazs szeglyezi; ilyent is tbbet lttunk m r e vidk vszonnemin. A hmzst piros pamuttal varrtk. Feltn, hogy a minta kzpcskja keresztltses (szlnvarrottas), mesterkje pe dig laposltses. A 23. kp fzrmintja is hasznlatos Erdly m s hmz tjain; a budapesti Wolfner-gyjtemnybl ismerjk egy kk pamuttal hmzett, kzelebbi helymeghatrozst nlklz hasonmst. E piros pamuttal, keresztltssel (szlnvarrottal) hmzett lepedszl hossza 150, szlessge
a Id. munknk 17. s 18. kpn a szilgysgi Disadrl kzltnk kt rdekes vl tozatot. Megjegyzendnek tartjuk, hogy a kiskkllmegyei Dnyn reformtus eklzsijnak egy 1704-bl val rasztali teritjn a kzpen vgighzd virg-fzrben e minta st ktsgtelenl felismerhetjk. 15 Kzltk id. munknk 70. brjaknt.
,4

32

25 c m ; a mesterkre ebbl 3.53.5 c m esik. E vidk hmzsanyagbl annyiban vlik ki, hogy a dsztmnyek igen nagyok, s inkbb csak a mesterke az, mely a helyi stlushoz alkalmazkodik. Mrtanias mintnak piros laposltssel s fehr vagdalssal kivarrt pldjt ltjuk a 24. kpen bemutatott lepedszlen. Ktfle techniknak ilyenmdon val keversre, mint jellemzen mezsgi m u n k a m d r a m a r tbb zben rmutattunk. Ilyen, rzstos svokkal szeletekre osztott, s e rszekben is ismtld mintj cskok rgi rihmzseinken is elfor dulnak. A szpkenyerszentmrtoni helyi hmz hagyomnyok szerint a laposltses ngyzeteket, amelyekbl a rzstos cskok tevdnek -ssze, ugyangy tagolta himezetlenl hagyott kockkkal, mint ahogy azt egy vlaszti kzimunkn is lttuk.1" Elszben ltjuk itt azl az elj rst, hogy a hmz a vagdalsos felleteket is rszekre tagolta, mgpedig mrtanias mintban, s gy tlti ki a sznes hmzs mellett fennmarad teret. A mesterke mindenben alkalmazkodik a kzpcsk mintjhoz, s egyben a helyi gyakorlathoz is: a m s hmzsekrl jlismert virgbokrot vagdalsos rszekkel tarktja. Itt is zegzgvonal vlasztja el az 5 c m sze les mesterkt a 10.5 c m szles kzpminttl. A lepedszl hossza 137 c m . Azt az abroszt, melyet a 25. kpen kzlnk, egy Nagydevecserbl val, Szpkenyerszentmrtonba frjhezment asszony ksztette (Mrete 188X148 c m ) . Piros pamuttal, lncltssel kivarrt mintzata krbefut szeglydsz, valamint a ngy sarokban s klns m d o n csupn az egyik oldal kzepn egy-egy szabadrajz virgg. E z utbbi n e m csupn mintzatban, h a n e m finom hajlataival, rszleteinek gondos rajzval is, XVIIXVIII. szzadi rihmzseink sarokdsztmnyeire emlkeztet. Kl ns ellenttben ll ezzel,az rtelmetlen rajz, vrszegny s elgg gyet len szeglyminta. Taln elcskevnyesedett fzrt kell benne ltnunk, ha sonlt egy vajdakamarsi kis tert szeglyhez.17 Egyes rszleteinek klnsen a szegly virgocskinak kivitelezsben e m u n k a nagyon eml keztet a Nprajzi M z e u m egyik vicei prnahmzsre (92,039 lelt. sz.), melyet rgebben kzltnk."- A vszonszleket fehr varrt csipkvel tol dottk ssze, a tert szlre pedig horgolt csipkeszeglyl varrtak. Szabadrajz minta, mint amilyen az imnt emltett is, az itt kzlt szpkenyerszentmrtoni hmzsek sorban arnylag kevs addik; ez azonban n e m puszla vletlennek tulajdonthat. A 26. kpen egy piros pamuttal hmzett prnavget mutatunk be, 19 melynek szrai s korvonalai lncltssel, felletei pedig margitltssel hmzettek. Mrete 9 5 X 2 5 cin. Mesterkenlkli. rdekes fzrmintja nmileg hasonlt a Nprajzi M z e u m kt vicei prnavghez,20 amennyiben itt is egyetlen erteljesen megvont hullmvonal alkotja a kzptengelyt, de amazoknl sokkal fino m a b b , rszletezbb kidolgozsban. A szpkenyerszentmrtoni mustra >/a rainak finom hajlatai m g emlkeztetnek a feltehet ri mintakpre. r dekes, hogy az egy-egy hullmvlgy kt vgt hatrol azonos virggak
18 17 ,s 18 50

L . az 1. rsz 15. kpt. L . a 2 . rsz 6. kpt. Kzltk id. munknk 46. brjaknt. Lajtha Lszl (Budapest) tulajdonban. Kzltk id. munknk 48. s 49. brjaknt.

I. Derekiiljv hmzs (SzOpkenyerszenlmrlon, SzD.I [34]

_> Derekaljvg-'himzi's '

(Szpkenyeriszentmrton, SzD.) [2]-

II.

L *#$%, J$~K 4>0%

"
t

X W D ^ ^VOKF

x>gxr *
.*>(>.

Prnavg-himzs (SzcpkonviTszt-iUmrltin. SzO.i

I. IViinnvi's-limzi's iSzt-|>keiiyerszt'iitmrlon, S / . D - 5

Ii l

. Pniavg-hnizs iSzi'pkenyoruszentmrtoii. SzD.) jfi!-

Jfc*

$
f , . y

A i

,.# ^JsztJ*
;f i* i _ y

G. Prnavg-hni?rs iSzpUiMivi'rszrni marton. SzD.i

Itt

IV.
J

-fTT-

4^

^
l>v.

7. Pmavg-hmzs iSzpkenyrrszenlmron, SzD.i

w w ^ w ^

8. Pnuiv-liiiH/.t'-s iSzppkenyeriszcnlmrton, SzD.i

l)v-

v.

i& 3%Zk,
y^jt %

tor
9. Prnavg-hmzs (Szcpkenyerszentmrtoii. SzD.i i))v.].

HE
10. Prnavg-hmzs (Szpkenyerszentmrton, SzDi [v.

VI.

tat

t$L~^

L~J8&!L

HE
11. Prnavg-hmzs iSzpkeiijerszenlnirtoii. SzD.l Dv.j.

12. Prnavg-hmzs iSzpkeimM.szentmrton. Szl).| .i:t:.

VII.

<tf*

)^)&?if&&
13. Prnavg-liimzs (Szpkciiyerszeiitmrton, Sz.) Dv.]-

14- Di-rckaAjvg-hmzs (Szpkenyerszentmrton, SzD.i [20],

VIII.

1^ ni? " 3 W W ? "HiAiJ? t %fJr "*-*fof A, % a S V M v.j

15. Prnavg-hmzs [Szpkenyerszentmrton, SzD.i

11

4$ gg gg ^ gfe
B E . : J*l

W> ^ ^ i> 3a"


IN..

16- I'rnavcg-hmzs (Szpkenyerszentmrton. SzD.l

IX.

7 "

17- Prnavg-hmzs (Szpkenyerszentmrlon, SzD.) [28].

jl

f|

i , i *l*

w ~ -j&r~~*3r~warn
18. Prnave-hmzs (Szpkenyerszentmrlon, SzD.) [46].

X.

Prnavg-himzs <.Sz P kenverf, S zen lmrlo n.

SzD.)

[237

'20. Pmavcg-himzs (Szcpkenverszentmrlon.

Szl).

[)v.

XI.

21. Prnavg-hmzs (Szpkenyerszenmrton, SzD.l j'.S)].

22.

Lepedszl-hnus

(Szpkenyerszenlmrton,

Sz)-) [53].

XII.

23. Lepedszl-hmzs tSzpkenyerszeutmrton, SzU.j [Dv.].

24- I.epedszl-himzs

(Szpkenyerszenlmrlon. S z D . 22

XIII.

S^
1/ \^ S

< f " *
e

'**

jfA
>

I *

* - \ *-\

n:

i
.iji

* !

i
*

%4>
^

A'V

n, %
* /

v;

V-'

**

25. Hmzett gytert {'':) iSzpkenycrszentmrton, SzD.) [49j

i*

XIV.

2(>. Prnavg-hmzs iSzpkenyerszentmrton. SzD.l [Lajthu Lszl dr. (Bpest.l tuliijdonbanj

27. Hmzett abrosz sarka ISzpkenyerszentmrton. SzD-i ISzenthe Istvn dr. (Bpest.l tulajdonban

XV.

L'iS. Prnavg-himzs (.Szpkeivcrszentmrton,

SzL).) [60]

29. Prnavg-hmzs (Szpkt-nyerszentmrton, SzD.i

[51]

XVI.

30. Ilim zoll abrosz (Vice, SzD.) [A vicei ref. egyhzkzsg

tulajdonban

XVII.

31,

Prnavg-himzs iVke. SzD.i [Dv-].

,V%N^^vtfWVW*VWVWWWWVVWW

\}'2- Prnuvg-linizcs (Vice, SzD-i IDv.j.

XVIII.

33. Prnavg-himzs (Vicc, .SzD.l Dv.

rar*

" 3^1132 '

^fr

34- Prnavg-hmzs (Vice, SzD.) [Dv.].

XIX.

35. l'niav'g-liimzt's iV'icc, izD.j [Dv.j-

30. Prnavg-linus

I.Vice, SzD.j

.Dv.J.

XX.

W$ "<*&^ * * * 3te A tp *-** >T r V^fv -yfv BIS* W . * f

* ^^wv>^^

w v w

*
w .SS $'

...... 37. Priiavi'g.himzs (Vice, SzD.I iDv.j.

&> &

38. Derekaljvg-hmzs

Vicc. SzD.i [Dv.

XXI.

mi- DerekaljvO^-hmzs

i Vicei SzD-l

[Dv.].

40. Prnavg-himzrs

iVict". SzD.i

Dv-

XXII.

11. Prnavi'f-liinzt's

iVice. SzD.i \T>\.

I'J

P r n i m hnizt's iPiijon. SzD.i

f.t>

33

egymsfel hajoltukban mintegy flkralak vet alkotnak; ennek kze pben foglal helyet egy-egy msfle virgg. E virggak klnlegessge, hogy az als, szembenzetben brzolt virg mgtt lthatatlanul foly tatdik a szr. E z az brzolsmd trks jelleg rihmzseink n y o m n szivroghatott erdlyi paraszthmzseink mintakincsbe. A trkitlt elem knt srn alkalmazott csillag-virgok nagyban hozzjrulnak a minta egy sges, jl egyenslyozott dsztmnyeloszshoz. A mintba keldve, alig szreveheten a dsztmnyek kz rejtve, tulajdonjegyet varrt a hmz. E z a kpen baloldalt, a minta fels felben lthat. Egy 172X152 c m nagysg, hrom vszonszlbl sszelltott abrosz egyik sarka lthat a 27. kpen. 21 Krskrl piros-fehr pamutbl k szlt rojtozssal szegtk, az anyagszleket keskeny tztt csipkvel varrtk ssze. A z abrosz sarkaiban olyan dsztmnyeket ltunk, mint aminkhz hasonl a Nprajzi M z e u m egy pujoni abrosznak sarkait dszti (96,719 lelt. sz.!.22 M g inkbb helyi jellegnek mondhat a szegly fzrmintja; ilyen nemcsak a jelzett m z e u m i darabon s a gyjtemny egy ksbb lerand devecseri abrosznak kt szln szerepel, h a n e m e gyjtemny korbban bemutatott keszi abroszn is.23 A z abrosz fellett kilenc azo nos, egymstl egyenl tvolsgra lv dsztmnnyel tltttk be. E z a cSillagszer, klls dsztelem nagyon kzel ll egy vicei rasztali abrosznak ahhoz az ugyanilyen elrendezs mustrjhoz (30. kp), amelyrl a kvet kezkben bvebben szlunk. Msfell mozgalmassgban ez a dsztniny az gak megtr vonalbl add forgs-ltszatban egy m a gyarpaatkai abrosz mintaelemvel rokon.24 Helyi jellege teht elvitat hatatlan. A kszt fejlett mvszi rzkt dicsri e mustra finom m e g mintzsa, a dsztmny-rszleteknek egymskztti kellemes arnya s a rajz hibtlansga. Piros pamuttal, lncltssel s margitltssel, a szokott modorban kivarrott. Megjegyzend, hogy ezt az abroszt 1937 tjn egyi k n k a helysznen szerezte Zgrann Crian A n n a 44 ves r u m n n e m zetisg asszonytl; az abroszt lltlag az elad anyja varrta. A szpkenyerszentmrtoni hmzsek sort kt olyan munkval zr juk (28. s 29. kp), amelyeknek egyikt, a fels kpen lthatt Haran goz Miklsn Varga Mari szpkenyerszentmrtoni asszony, msikt pe dig a Vicbl szrmaz, Szpkenyerszenmrtonba frjhez ment Kirj Mnyi, a hmzst elad Varga Istvnn Harangoz Anna, 1937 tjn 58 ves asszonynak, akkor m r meghalt nagynnje fiatal leny korban varrta. \ minta neve mkos". A kt hmzs mrete csaknem azonos: a fels minta valamivel szlesebb, 6 0 X 2 9 c m , az als pedig 6 0 X 2 3 c m nagy sg. Mindkett mesterkenlkli. Egyike ez a mustra a Mezsgen oly gyakori, sztesben lv virgbokroknak, s kzeli rokona az ugyan gyjtemnyben lv Magyarpalatkrl s Keszbl val kt sztes virg bokor-mustrnak.1* A dszitmnyrszek kztti sszefggs m g az als kpen lthat mintn van m e g valamennyire, a felsn az elemek m g * i 2 s M Dr. Saenthe Istvn (Budapest) tulajdonban. L . id. n:onknk 59. brjt. L . a 2. rsz 28. kpt. L . a 2. test 16. kpt. U o . 22. s 23. kp.

34

inkbb szttoldtak egymstl s egyben el is tvolodtak eredeti helykrl. A virgcserp m a g a itt m r teljesen eltnt, sztessbl m s elemek add tak. A z als hmzsen (29. kp) a minta rszarnyossga csak annyiban szenved csorbt, hogy baloldaln a hmz nyilvn trkitlt clzattal a minta nhny elemt sszefggstelenl s szervetlenl ismtli, mg a msik m u n k n egyes disztmnyek megokolatlan nvekedse folytn a minta tllpi a megszabott hatrokat. A kt hmzs egyazon minta sztessi folyamatnak kt egymshoz nagyon kzeli llomst jelzi, s n e m csak sztes virgbokor-voltban jellemzen mezsgi, h a n e m rszletei alapjn is annak mondhat.A szegfk s grntalmk ugyanilyen m d o n stilizlt, leegyszersdtt s tagolatlan megmintzsval az emltett kt prnavgen kvl egy msik keszi hmzsen is tallkoztunk.26 A szls, egyms fl helyezett hrom virgot is ismerjk m r e lezr, szlkitlt szerepben, s a fels minta felletkitlt kis kerek virgai, m e g az als minta (baloldalt legszln lv) eleme, a ketts hullmvonalas szr kr alak is elfordult m r e gyjtemny korbban ismertetett itt jelzett da rabjain. g y ltszik, hogy a hmz egyni elgondolsnak, alaktksz sgnek megnyilatkozst e mintk kivitelezsnek esetben a trkitlts mdjban kell ltnunk, amely e kt, csaknem azonos mustrj kzimun kn merben klnbz; a szpkenyerszentmrtoni szlets asszony mintjn (28. kp) szertekanyarg, gas-bogas indk mintegy knnyed hlt vonnak a nehzkes, vaskos disztmnyek kz, mg a msik pld nyon (29. kp) a mintaelemekhez szervesen hozzkapcsold kacskarin gk vkony vonalai, hajlatai kpviselik a mvszi egyensly szempontj bl kvnatos ellenttet. E z a kt minta is azt bizonytja, hogy a trki tlt elemek knnyebben cserldnek fel s vltoznak m e g , mint a minta lnyegesebb alkotelemei. A v i c e i hmzsek sort egy olyan munkval nyitjuk m e g , mely egy hzi tulajdonknt maradt fenn: a vicei reformtus templom rasztali ab roszainak egyike. Ujabb adalk ez ahhoz a m r tbbzben tapasztalt jelen sg ismerethez, amely szerint rgibbfajta npi fonalasmunkink sok olyan becses emlke rzdtt m e g falusi templomaink textilis kszletei k ztt, melyet a parasztasszonyok ldiban m a m r hiba keresnnk." A z egyhzi memlkgondozsnak s a nprajzi kutatsnak kzs feladata lenne c m a m g jobbra ismeretlenl lappang textilflk felfedse, tudo m n y o s vizsglata s megrzse. A szbanforg vicei abrosz elrende zsben is kzel ll a m r ismertetett mezsgi trtkhz. Mintja mint fennebb m r jeleztk egy szpkenyerszentmrtoni abrosz ugyan csak kilencszer ismtld mustrjhoz ll kzel (27. kp), amely szintn ngyklls, rszarnyos dsztmny, s minden kllje hrmas virgban vgzdik itt is. A vicei rasztali abrosznak kivitelezse is jellemzen m e zsgi: a krvonalakat, szrakat kk lncltssel, a felleteket pedig piros margitltssel varrta ki az ismeretlen kegyes adomnyoz. E z a ktsznsg nemcsak jl hangslyozza a mintarszeket, h a n e m elevenebb, vltozato-

Uo. 21. kp. '7 L. ehhez egyiknktl: A magyar reformatio templomok rasstali trti. Ma Reformtus Templomok, Budapest 1942. I, 3112.

29

35 sabb is teszi az egsz munkt. A z abrosz mrete 160X143 c m ; a hrom darabbl ll abrosz vszoncskjait 11 c m szles varrt csipke tartja ssze. A Vicrl szrmaz hmzsek egybknt, mint az albbiakban is ltjuk, ugyanazt a mintabeli sokflesget, vltozatossgot lttatjk, mint amit m s , tbb hmzspldnnyal szerepl mezsgi kzsgek anyagban eddig is megfigyelhettnk. Szabad rajz, illetleg az anyag szlainak szmo lsa nlkl kszlt hmzst, igaz, mindssze egyet mutatunk be Vicrl, ppen az imnt ismertetett templomi tertt, de a Nprajzi M z e u m gyj temnybl tlnk korbban ismertetett vicei m u n k k azt bizonytjk, hogy ott ez a hmzsmd is kedvelt volt.28 A 31. kpen bemutatott hmzsminthoz hasonlval az elbbiek sorn m r tallkoztunk, ez a mustra is a laposltssel s vagdalssal keverten dolgozott, mrtanias elrendezs mustrk csoportjba tartozik. Figyelem remlt, hogy ez a rgebbi tpus minta milyen szvsan l tovbb; a hmzfonal sznezse s minsge ugyanis arra enged kvetkeztetni, hogy egszen j darabbal llunk szemben. Elrendezs tekintetben ez a minta rokon egy pusztakamarsi prnavgmintval,29 amely ugyangy mesterkenlkli, illetleg a mesterke beolvadt a kzpmintba, s annak rszv vlt. A barnsvrs pamuttal hmzett m u n k a hossza 61, szlessge 14 c m . A 32. kpen kzlt hmzs mintjnak rokona a Mezsgrl m g n e m kerlt el, de megvan a Nprajzi M z e u m egyik felsmarosmenti prna hjn.30 A kt hmzst egybevetve, azonnal szembetnnek azok a helyi jellegek, amelyek a kt mintt hasonlsguk ellenre is elvlasztjk egy mstl, s amelyek egyben mindkettre rnyomjk szrmazsuk blyegt. A disznaji hmzs szszos elvlasztcskjval s szles mesterkjvel szem ben a vicei kzimunka jellemzen mezsgi fogazott elvlasztvonala, s mesterkje n y o m b a n elrulja eredett. Csaknem ugyanezt a mesterkemintt egy vlaszti, kt magyarpalatkai,31 s fenneb egy szpkenyer szentmrtoni (11. kp) hmzsen is lttuk. A sztesben lv fzrminta a kzptengelyes elrendezds irnyba fejldik. Piros pamuttal, kereszt ltssel (szlnvarrottal) hmzett, hossza 61, szlessge 17 c m , a mesterkecsk ebbl 3.5 c m . Mrtanias elrendezs s mintzat a 33. kpen bemutatott prnavg Erdlyszerte elgg ltalnos mintja is. Ezen, mint a minta szkelyfldi rokonain, az tlk irnyban halad elemek lassan nvnyi dsztmnyekk alakulnak t. A kzpminthoz viszonytva, melynek hossza 18, szlessge 14.5 c m a mesterkecsk (3.5 cm) mintja aprlkosabb, knnye debb, levegsebb. Meglehetsen idegenszer, s a Mezsgrl ismeretes hmzsek csoport jban ltalnosnak n e m mondhat a 34. kp hmzsmintja. M g leginkbb az itt kzlt egyik (14. kp) szpkenyerszentmrtoni derekaljvghez ll kzel. A mrtanias hlzat, mely a mintt mereven rszekre tagolja, n e m
23 5 80 11

L . ehhez id. munknk vonatkoz kpeit. L . ehhez a 2. rsz 31. kpt. Id munknk 106. brja. L . 1. rsz 16. s a' 2. rsz 14. s 16. kpt.

3 6

igen illik a tlsgosan nagy s hangslyos kehelvvirgok termszetszer alakjhoz, e virgok foltszeren kezelt fellete pedig a minta tbbi, rend kvl elaprzott s sztszrd egyb rszeihez. Hasonl m d o n , klnfle stluselemekbl szervetlenl sszerakott mintval sem a Mezsgen, s e m Erdly m s magyar vidkein n e m tallkoztunk, de az erdlyi szszsg n e m egy keresztltses hmzsn tbbzben megfigyeltnk m r hasonl tervezsi sajtsgokat. A mesterkenlkli, piros pamuttal, keresztlts sel (szlnvarrottal) kszlt prnavg hossza 66, szlessge 16 c m . A 35. s 36. kpen kt olyan fzrmintt mutatunk be, amilyent eddig mezsgi m u n k k o n n e m lttunk. E z a renaissancekori mustra mint minden m s fzrminta is nyilvn rihmzseink kzvettsvel kerlt a np kezre, ahol azutn tbb-kevesebb elvltozssal, s helyi jrulkkal bvlve, tovbb l. A rajz psge, a krvonalak vonalvezetse az ri min takphez kzelllnak lttatja mindkettt. A ds levlzet kzpminta virgja a 36. kpen kiss kiemelkedik, s nyilvn ez ksztette a hmzt arra, hogy az elvlasztvonalat e helyeken megtrje. A z oldalvirgok meg rajzolsban m r ltszik nmi elvltozs; ezek mindkt hmzsen kiss alaktalanokk vltak. Helyi jelleg a mesterkn mutatkozik leginkbb: a 35. kp mesterkjhez hasonlt m r lttunk e vidk prnavgein, szint gy a mesterkt elvlaszt fogazott vonalat is. A hmzsek arnya, m rete is az itten szoksoshoz igazodik: a 35, kp mintja 62 c m hossz, 19.5 c m szles (mesterkjre ebbl a szlessgbl 3.5 c m esik), a 36. kp min tjnak hossza 70 c m , szlessge 22.5 c m (ebbl a mesterke 5.5 c m ) . Mindkt hmzs keresztltssel (szlnvarrottal) hmzett. Jellemz, hogy az egyik (35 kp) a rgebben hasznlatos piros mospamuttal, a msik (36. kp) pedig fnyes, barnsvrs hmzfonllal varrdott, s egszen jkeletnek ltszik. Ebbl arra kvetkeztethetnk, hogy a kt nagyon hasonl mintzat hmzs kzt lnyeges korklnbsg lehet, gy annl figyelemremltbb, hogy mily kevs az eltrs kzttk. Ugyancsak fzrminta dszti a 37. kpen lthat prnavget. A fzr m a g a itt merevebb vonalvezets, mint az elz kettn, de mind az, mind pedig a virg- s levldsz gazdagsga, mvszi szempontbl is kifogs talan rajza a hmz dicsretre vlik. Fejlett mvszi rzkre vall a betl ttt s hmzetlenl hagyott felletek tletes vltakoztalasa, amelyek rvn a dsztmnyeknek minden rszlete jl kidomborodik. gy a csak krvonalak kal jelzeit levelek, virgszirmok s a hmzetlenl hagyott negatv-minta a fzren kitnen rvnyesl. Ismt csak a fogazott elvlasztvonal, m e g az itt szoksos arnyok gondos megtartsa tanstja e m u n k a mezsgi eredeti. Hossza 63, szlessge 21 c m , ebbl egy-egy mesterkecskra 3.5 c m jut. Piros pamuttal, keresztltssel (szlnvarrottal) hmzett. A 38. kpen kzlt derekaljvg klns mintzata taln fzr szt szakadsbl addott. D e lehet az is, s ez ltszik valsznbbnek, hogy kt, egymssal szembefordtott mintacsk sszeolvadsbl keletkezett. Figyelmesebb szemllds utn knnyen kivehet, az ismtld virgbok rok szokatlanul elrajzolt alakja. A kzibk kelt csillagszer idomok a tr kitlts cljt szolgljk. Br hinyzik a kzptengely, e mustrt mgis a kzptengelyes elrendezs mustrkhoz sorolhatjuk, mert a kt, tkrkpszeren elhelyezett mintacsk valjban egy kpzeletbeli tengely kt

37

oldala mentn hzdik. Jellemz a kisebb dsztelemek teljes elmaradsa, a formk egyszersdse; ebbl hosszas npi gyakorlatra kvetkeztethe tnk. A dsztmnyek egyes felleteit itt is hmzetlenl hagyott rszek kel bontottk m e g . Ehhez, illetleg a nagy levelek sakktblaszer fellet kitltshez ltszik igazodni a mesterke kitltsmdja. Hozz hasonl raj zt egy fennebb lert szpkenyerszentmrtoni hmzsen lthattunk (15. kp). B mesterkhez klnsen jl illik a zegzugos elvlasztvonal. A hm zs piros pamuttal, keresztltssel (szlnvarrottal) kszlt, hossza 102, szlessge 25 c m ; ebbl a mesterkecskokra egyenknt 22 c m esik. Hasonl elgondolson alapszik a 39. kp derekaljvg-mustrja, mely kt, egymssal szembefordtott fzrbl addik. A hinyz kzpten gelyt itt hmzetlenl hagyott vszonfellet helyettesti. A fzrminta szp s p, vilgos s hatrozott rajza, a rszletek gondos megmintzsa m g n e m lttatja az elnpieseds" szoksos jellegeit. A z aprlkos, finom kidolgozs, legfknt pedig a virgokbl kinv gacskk m r sajtosan mezsgiek (Az utbbiakhoz hasonlt a 15. s 16. kpen lthattunk). A minta ktszn, s a hmz a sznklnbsgeket gyesen hasznlta fel az egyes mintarszletek hangslyozsra: a fzr belsejben (a kpen sttebbnek ltsz), illetleg kt szra kztt lv rszletek kk pamuttal, a minta tbbi rsze pedig piros keresztltssel hmzett. A 40. kpen megint egy Erdlyszerte kedvelt s csaknem valamennyi erdlyi magyar hmzstpusban fellelhet kakastarjos"-nak nevezett mintt mutatunk be; ez a Mezsgrl mindezideig n e m volt ismeretes. A minta megktttsgbl addik, hogy egyni vltozatok vagy helyi saj tossgok rvnyrejuttatsra nemigen van a hmznek mdja. Mindssze a minthoz szervesen n e m illeszked, trkitlt csillagidomok, amelyek m r m s mezsgi hmzsen is elfordultak, minsthetk taln helyi jrulknak. A 41. s 42. kpen kt, Erdlyben ugyancsak ltalnosan kedvelt s csaknem azonos mintt mutatunk be; ezeknek egyike Vicbl kerlt az E M E 1942-i dsi vndorgylse alkalmbl rendezett killtsra (41. kp), a .msik pedig P u j n b l jutott az itt ismertetett gyjtemnybe (42. kp). E z a minta e gyjtemnyben tbb pldnnyal szerepel a Mezsgrl; fennebb Szpkenyerszentmrtonbl mutattunk be (21 kp), a tovbbiakban pedig Bzrl szrmaz vltozatt fogjuk ismertetni. A vicei s pujoni pl dny kzt mindssze egyes rszletek tekintetben mutatkozik nmi eltrs, mg e kett s a szpkenyerszentmrtoni m u n k a kzt m r valamivel na gyobb a klnbsg. N e m tudhatjuk, hogy e klnbsgek idrendiek-e, avagy egyes, szkebb terletre korltozd sajtossgok, esetleg egyni elvltoztatsok. Mind a ngy, a Mezsgrl ismeretes minta mesterkenlkli, A vicei s a pujoni pldny a szpkenyerszentmrtoninl aprbb varrs, igen finom m u n k a . E kt utbbinak mrete, arnyai csaknem azonosak: a vicinek hossza 62, szlessge 17.5 c m , a pujoni 6 4 X 1 7 c m . Mindanynyia piros pamuttal, keresztltssel hmzett. Pujonrl ezttal csak egyet len hmzst ll m d u n k b a n bemutatni, de szksgesnek ltjuk megjegyezni, hogy Pujon ppen olyan gazdag s vltozatos hmzsanyaggal rendelkez hetett, illetleg rendelkezett legalbb is m g 1937 tjn, mint az itt tbb darabbal szerepl szomszdos kzsgek; ezt a Nprajzi M z e u m gyjtenie-

38

nyben lv, tlnk korbban bemutatott32 kilenc pujoni hmzs, m e g egyiknk helyszni tapasztalata is bizonytja. Egybknt az itt kzlt m u n k k kzl a pujoni vltozat mintjt a hmzs ksztje, egy kb. 70 ves regasszony ,,krtis"-nek nevezte. 4. B z a , Feketelak, Nagydevecser, Szsznyres, Blvnyosvralja, Apanagyfalu, Sajudvarhely, Mezveresegyhza hmzsei A szbanforg gyjtemnyben B z a kzsg arnylag szpszm hm zssel: 12 darabbal szerepel. E z a tucatnyi mustra is ugyanazzal a tanulsg gal szolgl, mint az eddigi anyag, mind a mrtanias, mind pedig a szabadrajz mintk elfordulnak egyazon kzsg hmzs-kincsben. Az elbb eml tettek csoportjba tartozik az a kt csillagmustra, amelyet az 1. s 2. kpen kzlnk. A fels kpen brzoltnak szkelyfldi trsait jl ismerjk, de amazokon n e m leljk a felletkitltsnek azt az gy ltszik, jellemzen mezsgi mdjt, hogy a megszaktatlan krvonalon bell minden m sodik ngyzetnyi helyet varrtak ki egy-egy keresztszemmel, s hagytk hmezetlenl a mellettelvt. Hasonl felletmegbont eljrsra az elbbiek sorn m r tbbzben rmutattunk. Egybknt az egsz m u n k a m a g a is hasonlt egy ily m d o n dolgozott, ltalunk kzlt fejrdi minthoz,1 csak hogy azon vagdals is szerepel. A csillagok kzeit kitlt rzsk is ismere tesek ily alkalmazsban szkelyfldi hmzseken. A rzsa egyik fel nek megismtlsvel a hmz a prnavg egyik szlt tulajdonjeggyel ltta el. A piros pamuttal, keresztltssel (szlnvarrottal) kszlt mesterkenlkli hmzs mrete 8 7 x 2 t c m . Nagyon hasonl ehhez a 2. kp mintja, ezen azonban a csillagok k ztti felletet tmren betltttk. A betlttt s hmzetlenl hagyott felle tek megoszlsa itt is szembetnen gondos, br az elbbinl kevsbb knynyed a minta sszhatsa. A mesterke jellemzen mezsgi; ilyen apr, egy szer virgbokrocskkat tbbszr lttunk m r az eddigiek sorn. Nyilvn a hmz gyakorlatlansgbl addtak azok az arnytalansgok, egyenetlen sgek, amelyek az egyes csillagok szrai kzt mutatkoznak, s amelyek a minta szablyossgnak, tkletes kivitelezsnek rovsra mennek. A z el gondols hinyt, a megtervezs hatrozatlansgt pldzza az is, hogy egyes csillagidomokbl m g apr trkitlt dsztmnyeket is nveszt a hmz, minden lthat rendszer nlkl, tisztra tletszeren. A piros pamut tal, keresztltssel (szlnvarrottal) hmzett m u n k a mrete 5 7 x 2 1 c m , a kzpminla szlessge 12 c m , egy-egy mesterkecsk pedig 3.5 c m . A keresztllses s vagdalsos techniknak a Mezsgen oly gyakori s kedvelt keveredst ltjuk ismt a 3. kp mintjn. A nagyobb, szln varrottas felletek tagolatlansga s megbonlatlansga az erdlyi szsz hm zsek hasonl m d o n val kivitelezsre emlkeztet. Feltn a nagyon tmtt, vaskos felleteket sszekt vonalak aprlkos finomsga, mely
15 1

L . ehhez idzett kzflemnyiik 40, 41, 51. 53, 54, 55, 57, 59. s 60. brjt. Li, ehhez 1. kzlemnrnk 2 . kpt.

39 ppgy jellemzen mezsgi, mint a vagdalsos rszek piros keresztszem krvonala. E vagalsos felletek alakjval a hmz gyesen illeszkedett a fdsztmny formai elgondolshoz, illetleg ennek vonalvezetst hang slyozta. rdekes, hogy a mesterke, mely mintzatban teljesen klnll s fggetlen a kzpcsk dsztmnyeitl, elrendezs tekintetben ehhez pontosan alkalmazkodik. A mesterkt a kzpminttl elvlaszt trt vonal igen gyakran lthat mezsgi hmzseinken, m a g a a mesterkeminta dsztmnye, illetleg annak kigaz, elnyjtott kacsai kiss idegenszerek. A piros keresztltssel (szlnvarrottal) s fehr vagdalssal dolgozott m u n k a mrete 5 5 x 2 5 c m , amibl a kzpcsk szlessgre 15 c m , a mes terkeminta mindegyikre kb. 4.5 c m esik. Erdlyben, klnsen a Szkelyfldn gyakori csillagmintt ltunk a 4. kpen. A nagyobb hmzsfelleteket, a minta levegsebb ttelre, srn elhelyezett, hmzetlenl hagyott apr keresztekkel bontjk m e g . A kihagy sos keresztekkel val felletmegbontst az erdlyi szsz hmzsek is gyak ran alkalmazzk, de n e m ily srn s aprlkos modorban. Ugyancsak hm zetlenl hagyott vszonkockk alkotjk a csillagok rzstos tengelyt; ehhez hasonl megoldssal m r tbbzben tallkoztunk a mezsgi hm zsek vizsglata sorn. A kzpmintt itt is a jellemz trt vonal vlasztja el a mesterktl, mely utbbi kedvelt mezsgi minta.2 A z arnyaiban is helyi sajtossgokat tkrz prnavg hossza 54, szlessge 22 c m ; ebbl 15 c m a kzpminta, 3.5 c m pedig egy-egy mesterke szlessge. Piros pa muttal, keresztltssel (szlnvarrottal) hmzett. Az 5. s 6. kp mintja csaknem azonos, de az egyik (5. kp) piros pamuttal kszlt s prnavget dszt, a msikat pedig (6. kp) kkkel hmeztk a leped szlre. Ennek megfelelen az elbbinek hossza mind ssze 52 c m , az utbbi viszont 145 c m , mg szlessgk csaknem azonos, az egyik 20, a msik 19 c m . A kt minta kivitelezse azonban n e m egy forma, a prnavg aprlkos s igen gondos kidolgozs, a lepedszl sok kal kevsbb az. Evvel fgg ssze, hogy a lepedszlen egyes, a prnavgen is elfordul elemeket m e g n tetve ltunk viszont, m s rszleteket m e g el nagyolva, megvaskosodva. A minta m a g a egybknt ugyanannak a tpus nak vltozata, amelyet Vajdakamarsrl m r korbban bemutattunk.3 A kzptengely ktoldaln elhelyezked ismtld virgbokrok ltalban mindhrom mintn kevs rszletezst lttatnak, a legelnagyoltabbak ktsg kvl a lepedszl dszitmnyei. Mindkt bzi mintn a felletek megbon tsra helyenknt a minden msodik kockaterlet hmzetlenl hagysval val kidolgozst alkalmaztk. Klns, hogy e minta eddig ismeretes vl tozatai mind mesterkenlkliek. Mindkt kzimunkt keresztltssel (szln varrottal) hmeztk. Bzrl a bemutatottakon kvl m g egy csillagmints prnavg kerlt a gyjtemnybe (7. kp). E z a minta is, gy ltszik, ltalnosan kedvelt volt, Pujonbl szrmaz vltozatt a Nprajzi M z e u m rzi (96.711. lt. sz.K4 A bzi s a pujoni pldny kzpmintja csaknem azonos, mind ssze nhny jelentktelenebb rszlet, gy a csillagokbl az tlk irnyban
2 n

Ehhez nagyon hasonlt 1. kzlemnynk 16. kpn is lttunk. L . ehhez 2 . kzlemnynk 2. kpt. * Bemutattuk id. munknkban. Nprajzi rtest. 1940: 13. 1. 40. .

40

kinv virg megformlsa tekintetben ltunk klnbsgeket. Itt is ngy zet (Holbein) -ltssel varrt ki a hmz egyes dsztmny-rszleteket. A kt hmzs mesterkecskja viszont klnbz, aminthogy m r tbbzben lttuk e terleten azonos kzpmintknak klnbz mesterkjt. A bzi hmzs egy, a vidken jl ismert szeglyminta. A z 56 c m hossz hmzsdarab ; amelyikhez egyik oldaln egy 12 cm-nyi rszt toldottak hozz 23 c m szles. Ebbl a kzpminta szlessge 16 cm-t, a mesterke pedig 33 cm-t tesz ki. Piros pamuttal, tlnyomrszt keresztltssel (szlnvarrottal) hmez tk, a csillagokbl kigaz szrakat pedig ngyzetltssel. A bzi szabadrajzi mustrk kztt a 8. kpen egy olyan munkt m u tatunk be, amelynek keszi vltozatt m r korbban kzltk.5 Ezt a m i n tt is a kzptengelyes elrendezs, a ketts fzr sztvlasztsbl add pldnyok kz sorolhatjuk. A keszi s bzi vltozat kzpmintja kztt alig ltunk eltrst, s megint csak egy-egy apr rszlet klnbzsgt lla pthatja m e g a figyelmes szemll. A kt hmzs mesterkjnek sszehason ltsbl azonban az a n e m rdektelen tanulsg addik, hogy a keszi m u n k a egy alakulsmenelnek ksbbi llomsa, mg a bzi egy korbbi tpusvltozat kpviselje. Ktsgtelen ugyanis, hogy eredetileg a mesterke mindssze annyibl llott, mint amennyit a bzi minta lttat: tovbb fejldse sorn pedig, a kzpminta stlusblyegeihez hasonulva, tltdtek be a dsztmnyek, s ezen egybeolvadsi folyamat indthatta esetleg a hm zt arra, hogy a virgbokros mesterkecskkal szeglyezze munkjt. Tanul sgom egybknt e kt hasonl mintnak egybevetse egy Kalotaszegen ott honos vltozattal, amelyei Btky kzlt Magyarvalkrl.'J Ennek az r sos" m u n k n a k kzptengelye csaknem azonos a kt mezsgi hmzsvel, a hullmvonalak als vge azonban n e m fejezdik be hegyben, mint a bzi minta minden dsztmnyprjnl, h a n e m benylik egszen a kzp tengelyig. Valsznnek tartjuk, hogy ez a kalotaszegi vltozat a rgibb tpus, s a mezsgieken az eltrs a sokszor szlelt mintabeli szttolds eredmnye. A bzai hmzs piros pamuttal, a Mezsgen szoksos kt ltsmddal: lnclls-krvonailal s margtltses felletkilltssel varrdott. Mrete: 5 8 * 3 3 c m ; a kzpcsk szlessge 20, a mesterk 55 c m . A 9. kpen ds mintzat, rszletekben gazdag fzrt ltunk, melynek szablyos, vilgos rajza, a rszletek egymskzl ti arnynak tkletessge n e m igen lltat brmit is a np elvltoztat-alakt kedvbl. Egyedl taln a kt csomszer rszlet megnvekedse, nllsulsa s jrulkokk] val bvlse enged ilyen trekvsekre kvetkeztetni, h a a mustrt renaissancekori ri mintakpeivel vetjk ssze. A kzpcskot ktoldalt itt is a jlismert fogazott elvlasztvonal zrja le. Felln a mesterknek m g a szokottnl is keskenyebb volta. Bizonyos, hogy ezek az apr s jelentk telen dszlninyek sokkal kevsbb llandsulok, gyorsabban s knnyeb ben cserldnek, vltoznak, mint a kzpminla. A minta piros pamuttal, keresztltssel (szlnvarrottal) hmzett. Mrete 5 9 * 2 4 c m . Rgi ismersnk a 10. kpen lthat fzrminta: ennek Erdly-szerte
5 L . ehhez 2. kzlemnynk 24. kpt. Kalotaszegi varrottasok (Magyar Npmvszet I X . ) . sszelltotta: Btky Zsig mond. Budapest, 1924. 7. tbla.

I.

1. Prnavg-hmzs (Bza; SzD.) [Sz. 19].

KT^

2. Prnavg-hmzs iliza. Sz.i

[Sz. 12]

[I

3. Prnavg-hmzs i Bz i. SzD.) Sz. 13]

W ^ W

^
llj.

1. Prnavg-himzs iB'iza, SzD.j [Sz.

III

m#&
5. P r n a v g - h m z s iLSza. SzD.'i [Sz. 1"

(') l.i'iK'ili'iszv'-i h i m z i S iIU'iz;i, SzD.'i

[Sz 18]

I. V

ffi

ife " 3fr 3fc

Prnavg-hmzs (Bz;i. SzD.) [S. 14)

8. Prnavg-hmzs

iBza,

SzD.) (236).

V.
X ~^^r , ~* j ^cr^^^^='
_ &

!). Prnavg-hmzs

(Bza, Sz).) [Sz. 16].

10. Prnavjg-hmzs

iBza. SzD.i

Sz. 10

i^fcasE^ir;

1!. I'i-navg-hmzs (.Bza, >zD.)

[233],

Vi.

r
r:;;;:

.:U:u .:;;";<

.:;::; ,IT;.\*.

: : : : .

Jh. --&

; : -

. ; ; ; : :

; ; :

;
&

"&r niF ":f:;'


[Sz. 22],

12.

Prnavg-himzs (Feketolak, SzD.i

<--

13.

Prnavg-hmzs (Bza. SzD.j

[233|.

VII.

tfr t O $ <Sf & @ 0 ^


W
11. Prnavg-hmzs (Feketelak, SzD.) [120]

15.

I'rnavg-hmzs

(Fekolelak, SzD.) [110].

Ili.

Derekaljvcg-himzs

>?i iFekeldak, SzD.l

[Sz. 20].

VIII.

17. Prnavg-hmzs iFeketekik, SzD.) [115]

mm.
_*

*
SzD.) [Sz. 32].

18. Prnave-hfmzs (Nagydevecser,

IX.

.& c f
Nagydevecser,

#
SzD.i [Dv.].

19, Prnavg-hmzs

^ ^

'

'

"

.'(). Prnavg-hmzs Nagydevecser.

SzD.) [Dv.

21. Prna vg-hmzs (Nagydevecser, SzD.) [Sz. 33|.

**$

Jt^

4$f

: . _ .. 22. Prnavg-hrazs (Nagydevecser, SzD.) [Sz. 23],

XI.

23. Derckaljvg-hmzs

(?) (Nagydevecser, SzD.) [Dv.],

0^m^m^m^m^

.'4. Pmavg-lnizs (Nagydevecser, SzD.) [Dv.].

XI'

ffflh

**/

^ta

X"
25. Prnavg-hmzs (Nagydevecser, SzD.) [Sz. 30],

VJwTviTw
6. Prnavtg-hmzs I Nagydevecser. SzD.) [Sz. 31].

XIII.

'21. Prnavg-hmzs (Nagydevecser. SzD.) [Dv.].

2S. Dcrckaljvcg-hmzs

(Nagydcvecser,

SzD.) Dv.

XIV.

MU- !..lt#.^lJ?#

29. Pruavg-hmzs

(Nagydev^eser., Sz.1'.)

[Dv.].

30. Prnavg-hmzs Nagydevecser, SzD.) [Sz. 9]

XV.

* #

... a a --^" --'- ^ - - - v

- , v : Tkitfm:a[j

31. Hfmzelt sibrosz i Nagydevecser. Sz.i [Szab T . A . tulajdonban]

XVI.

^ "p W W W W S i

H, jflb 4s

*$b 4s

*$b
[Dv.]

:V2. Prnavg-Wmzs (Szsznyrcs. SzD.)

- W - V W V ^1
f.nsa* wupp

iv
%

tt i *

33. Prnavg-himzs (Szsznyires, Sz.) [Dv.].

XVII.

34. I'rnavg-Iiimzs (Szsznyres, SzDj [Dv.]

RR
,15. Prnavg-Wnus iBlvnyosvralja, SzD.) [Dv.

XVIII.

.'iO. Prnavg-hmzs

i Hlvnyosvralja,

SzD.i [Dv.J

:17. Prnavg-hlnus i Apanagyfalu.

Szl).|

|)v.

XIX.

yMMMlJLMM

0wwwm

W"*^wwv, *K* *.

38. Prnavg-hin.zs lApanagyfalu. SzD.) [Dv.j,

39. Prnavg-himzs iSajudvarhely, SzD.j [Dv.

XX.

immTPPg

40. Pniavg-himrs

(Sajudvarhely, SzD.) [Dv.]

41. Prnavg-hlmzs Meiveresegyhza, SzD.) [Dv

XXI.

i'j.. Pvnnvi'SJ-hniz.rs (Mraveiesegyhza, SzT).)

[Dv.],

t;i.

Prnav't-hinus

iMczveresegyhza. SzD.i [Dv.

XXII.

$* #

44. Prnavg-hmzs (Mezveresegyhzai S/.D.i

|l)v.

45. Prnavg-hmzs (Mezveresegyhza.

SzD.i

[Dv.J.

41

sok vltozatval tallkoztunk m r , s mezsgi testvreirl Szpkenyerszentmrtonbl, Vicrl s Pujonbl tudunk. 7 A bzi minta is ugyanolyan linm, aprlkos s rszletekben ds, mint emltett trsai, s mint ezek, mesterkenlkli. Piros pamuttal, keresztltssel (szlnvarrottal) hmeztk. Mrete 5 7 x 2 0 c m , teht az emltetteknl valamivel szlesebb. Fzrmintt mutatunk be a 11. kpen is, de n e m kttt technikval dolgozottat, mint amilyen az elbb lert hmzspldny volt, h a n e m a szabadrajz mezsgi hmzsek modorban lncltssel s margitlts sel kszltet. Tpusban kzel ll ez a m u n k a a legtbb pldnyban Keszbl bemutatott vaskos, elnagyolt hmzs-flkhez.s Mintjval csaknem egyezik a Nprajzi M z e u m egy Szkelykocsrdrl szrmaznak jelzett hmzse,* amelvnek tves eredethely megjellse e feltn egyezs alapjn is ktsgtelen^ s amelyet bzvst mezsgi m u n k n a k tekinthetnk. Mint e bzi hmzsen, azon is egyetlen vaskos szr a fzr, s egyben a minta gerince; ebbl gaznak ki az arnytalanul megnvekedett, sztterjedt virgok, mg ezekkel ellenttben a levelek s bimbk jobbra elvesztek, illetleg kacsokk cskevnvesedtek. E z a vaskos, hullmvonalas szr kedvelt eleme a mez sgi hmzsmintknak. Vicrl szrmaz pldnyait a Nprajzi M z e u m ^'vjleinnybl m r korbban kzltk.10 Nemcsak a kzpminta mutat feltn hasonlatossgot az emltett szkelykocsrdi jelzs m z e u m i hm zssel, h a n e m a mesterke is. Azon is a lezr csk felett hzd hullm vonal minden msodik cscsbl nveszt ki a hmz egy-egy virgot. A bzi hmzsen tbbflt is. A piros gyapjval, lnc- s margitltssel hmzett prnavg-minta arnyai is a Mezsgen szoksosak: 8 5 x 2 1 c m , a kzpcsk 11. a mesterke egy-egy cskja 3.5 c m szles. Ma inkbb vaskosnak s elnagyoltnak mondhat a 13. kpen be mutatott prnavg. amelyen a mezsgi m u n k r a jellemzen egyetlen nagv virgbokor tlti be az egsz dsztend felletet, mint ahogyan azt m r az elzkben tbbzben lttuk.11 Mint ezek, mesterkenlkli ez a minta is \ hmz itt is, az egyes dszitmnyrszek megnvelsvel, folthatsra trekszik. A nagy idomok tagolatlanok, s rszben le is vltak m r a sz rakrl: ebben a minta msutt tapasztalt sztessi folyamatnak kezdeteit lthatjuk. A z aprbb dsztelemek rszletezk s n e m egyszersdtek m g kacsokk. A piros pamuttal hmzett minta krvonalai lncltssel, felletei margill'tssel dolgozottak, mrete 5 4 X 2 6 c m . A F e k e t e l a k rl a gyjtemnybe kerlt hmzsek kzl mindssze egy k'-nviseli a mrtanias mintk bizonyra e kzsgben is kedvelt tpust (12. k'-n! Hasonl csillagmintk meglehetsen ltalnosak. A m i e pldny helyi idleWre vall, az a keresztltses s vagdalsos technikk egyttes alkal . rsa Itt - elgg szokatlan m d o n mindssze a mesterke vagdalsos. Fzt akzpminttl egyenes csk vlasztja el, amely egy helyen megtrik: 1 uz') hibs szmtsa kvetkeztben a kzpminta tllpte az eredetileg >.<s abott keretet. Egy msik egyni kvetkezetlensget is ltunk m g e
7 Rmutattuk 3. kzlemnynk 21., 41. s 42. kpeknt.

a T rth" -1- W"**J*"* l-21-

24

~27-

Pt-

Kzltk id. munknk 74. brjaknt. t Tjo a 48. s 49. 4. ji L 'ehbez 2.- kzlemnynk 21.. 22. s 23., meg 3. kzlemnynk 2829. kpt.

42

hmzspldnyon, amennyiben az egyik szlen a hromszgalak vagdalsos dszmnyek fels cscsbl ktfel gaz ketts levlke n ki; ez azonban mindssze kt szls idomon van m e g , a tbbin hinyzik. A hmz eredeti elgondolsa bizonyra az lehetett, hogy valamennyi vagdalsos hromszg fl hmez ilyent, de ettl az tlettl ksbb ismeretlen okbl eltrt. N e m gondoljuk, hogy evvel megklnbztet tulajdonjegyet haj tott volna munkjra tenni, mert ilyen tulajdonjegy-szer alakulatot ugyancsak a hmzs szln - tallunk. Itt ugyanis a kzps sor szls csillagja alatt s fltt egy-egy kk kereszt-alak jegyet ltunk, amely a vrs fonllal kszlt hmzsbl n y o m b a n kitkzik. Valsznleg a tulaj donjelzs cljt szolglja az az egybknt rtelmetlennek ltsz virgszr-szer kis dsztmny, mely ugyanezen oldalon a szegly cskjbl a kzp irnyban n befel. A hmzs keresztltses (szlnvarrottas) rszei mint jeleztk piros, vagdalsos felletei pedig fehr pamuttal hm zettek. Hossza 62, szlessge 24.5 c m , egy-egy mesterkre ez utbbi m retbl 2.5 c m esik. A 14. kpen jra fzrmintt mutatunk be; ehhez hasonlt korbban Vicrl kzltnk.12 A levelek itt valamivel tagoltabbak, illetleg felletk tlrtebb, mint amazon a m u n k n ; ezltal a hmzs sszhatsa knnye dbb. Mvszi szempontbl viszont hibztathatjuk azt, hogy a hmz itt egyenes, merev szrakbl nveszti ki az oldals virgokat. A szrak kivarrsnl jellemzen mezsgi h m z m d alkalmazst ltjuk: a minden msodik kocknyi fellet resen hagyst. A z ehelytt ltalnosan ked velt zegzgvonalas elvlaszt-csk felett azonos ismtld virgbokrok al kotjk a szokottnl arnylag szlesebb mesterke-szeglyt. A piros pamuttal, keresztltssel (szlnvarrottal) kszlt m u n k a hossza 59, szlessge 24 c m ; ebbl a kzpminta szlessgre 13, egy-egy mesterkre pedig 55 c m esik. Kt sznnel, kkkel s pirossal, s keresztszemmel (szlnvarrottal) h meztk a 15. kpen lthat prnavget. Minthogy a hmzshez fnyes fonalat hasznltak, nyilvn olyan jabb m u n k a , amely azonban egszen a rgi minta s szerkezet modorban kszlt. Tanulsgos ezt a munkt egy Vicrl szrmaz, tlnk kzlt13 hmzssel egybevetni. Azt ltjuk, hogy a kt minta teljesen azonos volta ellenre az sszbenyoms igen klnbz. E z abbl addik, hogy a dsztmnyek kztti szabad tr egyiknl tbb, mint a msiknl, ennlfogva a vicei hmzsen a rszek lazbban ltszanak egymsbakapcsoldni, mint a feketelakin. Evvel szemben ott a mretek kctoldaln itt hinyz trkitlt elemeket ltunk. A vicei minta teljesen betlti a kzpcsk dsztend felleti, a feketelaki pedig n e m . A mesterkt elvlaszt zegzgvonal, s m a g a a mesterke mintja is ugyanaz a vicei pl dnyon, de ott m g n e m trtnt m e g a virgbokroknak a kzpminta ten gelyhez val igazodsa. ppen azrt, ott m g srbben kvolik egymst a virgbokrok, mint ilt. A hmzs mrete 5 0 X 1 9 c m , a kzpminta szles sge 12, a meslerk 3.53.5 c m . Egyedlll, klnleges minta a 1C>. kpen kzlt kzimunk. Minden
l

- 3 kzlemnynk 36. kpeknt. 13 h. 3 kzlemnynk 3)3. kpt.

43

valsznsg szerint a Mezsgen kedvelt kettsfzres minta sztessbl addott, olymdon, hogy a virgok krl bezrd krk kpzdtek a fzr rszeibl. Hasonl alakulsmenetnek egy korbbi llomst m r egy vicei hmzsen megfigyelhettk.14 Ezen talakuls folyamn rendezdhettek a szlek fel nvekv kehelyvirgok is az itt lthat helyzetbe, holott eredeti llsuk bizonyra hasonltott az egy msik vicei hmzsen lthathoz.15 Mind e feltehet hasonlsgok s rokontsok ellenre is tagadhatatlan, hogy ez a feketelaki hmzs sok j tlettel, eredeti gondolattal gazdag totta a kzs mintakp mustrjt. Megint becses s jellemz plda ez a m u n k a arra, hogy az akaratlanul flremagyarzott, vgy tudatosan tala ktott mintk s dsztmnyek, ha mvszi kszsggel megldott hmz ke zbe kerlnek, merben j mintv, j dsztelemekk fejldhetnek. A k zps virg csillagg nvekedse, s a fzr leveleinek egyidej elhullsa folytn merben j, eredeti mustra keletkezett. A kzbekeld elemek j jrulkoknak ltszanak, amelyek trkitlt szerepkben m s mezsgi hmzsen is elfordulnak. A m u n k a piros pamuttal, a szabadrajz mezsgi m u n k k o n szoksos ltstechnikkkal hmzett; mrete 8 7 * 1 8 c m . rdekes s egyedlll minta az ugyancsak feketelaki, 17. kpen k zlt hmzs is. Ismtld eleme, az egyoldalt hajl, asszimetrikus virgg, a szabadrajz mezsgi hmzsek nmelyikn is elfordul.16 Mint azok is, tisztra rihmzs-jelleg minta, amelynek npi jrulkos elemei a dszt mnyek kz keld trkitlt formk. E z utbbiak n e m egyebek az e vidkbeli hmzseken elfordul fenygas" ngyszgek felnl, amelyek azonban stlusban igen jl illeszkednek a minta fdsztmnyhez, amely nek szintn alkolelemei. H o g y e dsztmnyek szlszmolsos technikval val dolgozsa is felsbb trsadalmi osztlyoktl val tvtel-e, vagy npi talakts, hasonts eredmnye-e, ezidszerint eldnteni n e m tudjuk. Ilyen m d o n dolgozott, hasonl mintzat rihmzst ugyanis n e m isme rnk- A dsztmnyeknek egy kzptengely ktoldaln val elhelyezkedse azonban ktsgkvl helyi vons. A keresztltssel (szlnvarrottal), piros pamuttal hmzett, mesterkenlkli prnavg mrete 5 9 x 2 2 c m . N a g y d e v e c s e r meglehetsen nagyszm hmzssel van a gyjte mnyben s a killtsi anyagban kpviselve (1831. kp). E z az anyag mini" albbiakban ltni fogjuk ugyanannyira vltozatos, mint amennyire jellemzen mezsgi, s egyben az eddig trgyalt tpusokhoz kapcsold. Ismertetsnket ezttal is a kttt technikj, mrtanias mintj hm zseken kezdve, a 18. kpen lthat m u n k t vesszk szemgyre. Itt egy kzptengelyes elrendezsv vlt mintt ltunk, amelynek mrtanias elemei kz m r nvnyi rszletek vegylnek; mesterkje elmaradt, vagy taln beleolvadt a mintba. Erre engednek kvetkeztetni a virgtvek ki nyl vgei. A kzps virgok ngyszgalakja, valamint az egyv n e m tartoz klnbz jelleg elemek elkeverse az erdlyi szsz hmzsek er\es csoportjaira emlkeztet. A szsz m u n k k o n szokatlan, aprlkos; finom kidolgozs azonban m r a Mezsghez tartoznak blyegzi ezt a
>* A Nprajzi Mzeum gyjtemnybl kzltk id. munknk 50. brjakrt. < l'o. l. bra. se o . 4. f 46- 4bra. . . -

44

munkt. A munkt piros pamuttal, keresztltssel (szlnvarrottal) hmeztk, mrete 5 9 x 2 4 c m . A 19. kpen a szokott kivitelben s elrendezsben jra a jl ismert csillagmintt lthatjuk. A kzpminttl fggetlen, ersen mezsgi jelleg mesterke a helyi zls jegyben fogant. A hmzs arnyai is az e vidken szoksosak: hossza 57, szlessge 24 c m , egy-egy mesterkecskra 3 c m . esik. A hmzst piros pamuttal, keresztltssel (sznvarrottali dol goztk. Ugyancsak ismert a 20. kp tudomsunk szerint csupn a Mez sgre korltozd mintja. E g y ehhez nagyon hasonl hmzspldnyt egy vajc'akamarsi lepedszlrl mutattunk volt be, egy msikat pedig Szpkenyerszentmrtonbl.17 A vajdakamarsitl e minta fknt a kzps ngyzetek kitltsnek mdjban tr el, s abban is, hogy ott csupn ketts, itt pedig hrmas s ngyes sorokban dolgoztk a felletkitlt vagdalsos rszeket. Mindamellett persze ktsgtelen, hogy ugyanazon ^mintakp nyo m n keletkezett mind a kt m u n k a . A mesterke-mustra a nagydevecseri hmzsen jellemzbben mezsgi, mint a vajdakamarsin, egyrszt, mert kisebb, msrszt azonban dsztmnyei is az itten gyakoriak. A szpkenyerszentmrtonival ez a minta csaknem azonos, mindssze a nagy ngyszgek keretnek szintn negatv mintzata eltr. A piros pamuttal hmzett rszek krsztl lssel (szlnvarrottal), a vagdalsosak fehr fonallal kszltek. A prnavg hossza 65 c m , szlessge 24 c m ; ebbl 33 c m esik egy mesterkecskra. Tisztra mrtanias csillagminta a 21. kpen lthat, amennyiben egyet len nagy, szles mustra tlti be' a dsztend felletet. Mesterkje elmaradt. A hmzses s az resen hagyott felletek kztti arny s e kettnek vra koztatsa igen- kellemes. E hmzsnek n e m annyira mintzata, vagv el rendezse, mint inkbb vltozatos technikai kivitelezse rdemel figyelmet. A nagvobb csillagok keresztltssel (szlnvarrottan hmzettek, egyes r szeiken a jellemzen helyi kitltsmddal gy, hogy minden msodik kocknyi hely hmezetlenf hagysval ttrt hatst rnek el. Mind ezeket, mind pedig a szls, szabadonll csillagokat piros pamuttal hmeztk, de ez utbbiakat laposltssel. A csillagokat sszekt rzsut-vonalak vagda lsosak, mgpedig a (kpen sttebbnek lszt) bels rszk piros pamut tal, a perem fel esk viszont kender'onllal dolgozottak. A szneknek s ltsmdoknak ez a klnbzsge nyilvn a hmz egyni lelemnyess gt dicsri (Mrete 6 2 X 1 7 c m ) . A 22. kp mintja kzptcngelynlkli vltozatban Erdly-szerte ismeretes. E z a devecseri m u n k a annyiban tr el azoktl, hogy erteljesen megvont kzptengelye mintegy kt rszre szaktja a mintt. St a kzp vonal nll mintacskk szlesedik, amelynek negatv-mintjban a szeglycskok zegzg-mustrjt ismerjk fel. E z a minta annyiban tr el a kttt technikj mezsgi tpustl, hogy rszletei vaskosak, erteljesek: az egsz m u n k a a szokottnl srbb. A mesterke viszont itt is feltnen apr s finom. A piros pamuttal, keresz tltssel (szlnvarrottal! hmzett

L . 2 . kzlemnynk 4. T- kzlomiiynk 12. kpt.

45 prnavg hossza 57, szlessge 21.5 c m , a kzpcsk 16 c m , egy-egy m e s terke kb. 2.5 cm-nyi. Derekaljvg dsze lehetett a 23. kpen lthat hossz hmzscsk. Itt is pirossal hmzett rszletek vltakoznak fehr vagdalsokkal. A z elbbiek kzl a kzpminta tmr felletei laposhmzssel tltettek ki, a vagdalsos ngyszgeket pedig kocka-sorral varrtk krl. A kt szeglycsk s a mesterke piros pamuttal, de keresztltssel (szlnvarrottal) kszlt. A vagdalsos ngyszgek kztti mintk a felismerhetetlensgig elrajzoldtak, taln valamely yirgt ismtlsbl keletkezhettek. A m u n k t jellemzen mezsgi arnyai is e terlet sajtos munkinak csoportjba soroljk. Hossza 100, szlessge 10.5 c m , a mesterke n e m tbb 1.51.5 cm-nl. A 24. kp mintjnak rokonait a Fels-Marosmentrl18 s mez sgi terletrl Vicbl19 ismerjk. Valamennyi kzl ez a nagydevecseri minta a legpebb, rajza legteljesebb, arnyai a legszebbek. Rszleteinek megmintzsa is kifogstalan. Jellemzen mezsgi benne egyes rszletek nek kellemesen vltozatos ttrt hatsa; ezt minden msodik kocknyi vszonterlet hmezetlenl hagysval rtk el. A fogazott elvlaszt-vonal .s a nagyon finom, aprlkos mesterke is sajtosan helyi jelleg. A prna vget piros pamuttal, keresztltssel (szlnvarrottal) hmeztk. Hossza 55 c m . szlessge 23 c m , egy-egy. mesterkje 2 c m szles. A kzptengelyes elrendezs a 25. kp mintjn is bizonyosan utlagos. E g y feltehet korbbi vltozaton a ngyzetek tmr, sszefgg felletet kpezhettek, a mellettk lthat, itt rtelmetlenn cskevnyesedetf elemeket pedig a virgokat valamikor sszekt szraknak tekinthetjk. A minta sztessvel, az elemek szttoldsval teht itt is kezdett vette a dsztmn y e k eltorzulsa, talakulsa. A z egsz minta, annak ellenre, hogy levegs, m g s e m rszletez. rdekes a fogazott elvlaszt-vonal, s az aprlkos, rszIcU-z mesterke-dsztmny. A m u n k t piros pamuttal, keresztltssel (,,Z;ilmarroUal) hmeztk. Hossza 53, szlessge 17 c m , amibl 12 c m esik a kzpcsk s 2.5 c m egy-egy mesterke Szlessgre. Az Erdly-szerte kedvelt, helyenknt hrom rend rzss"-nak nevezett mustra devecseri vltozatt mutatjuk be a 20. kpen. A minta itt levegs, ra jza vilgos, jl tagolt s rszletez. A mesterke amely stlusban m e g lehetsen elt a kzpminttl helyi sajtossgokat tntet fel: az itt szoksos fogazott elvlaszt-vonalon nagyon finom, knnyed, apr dsztmnyek sorakoznak. A hmzs egyik szln tulajdonjegvet ltunk. A prnacspot piros pamuttal, keresztltssel (szlnvarrottaY) dolgoztk. Hossza 58, szlessge 21 c m , ebbl a kzpminta 16, egy-egy mesterke kb. 2 c m szles. Az eddig ismertetettektl merben eltr a 27. kp mintja. Minden bi zonnyal rgi ri kzimunka szolglhatott mintakpl annak a paraszti hmznek, aki elszben sorolta mustri kz. A gondosan szemmeltartott arnyok, a nagyon finom rszletek, a rajzbeli tkly egyarnt csodlatra mlt. A z ismtld nagy dsztmnyek kz kisebbek keldnek, amelyek nek fels s als rszein, a korbbi vltozatokon valsznleg sszefggtek Kzltk id. munknk 34. lapjn, 106. .
L . ehhez 3. kzlemnynk 32. kpt.

46 egymssal. Sztvlsuk ktsgtelen jele a minta kzptengelyes elrendezs fel val haladsnak. Helyi jellegre mindssze az ttrsszer hmzsmd minden msodik vszonkocknak hmzetlenl hagysa vall. A z apr lkos, rszletez minta mesterkenlkli. Hossza 58, szlessge 13 c m ; piros pamuttal keresztltssel (szlnvarrottal) hmzett. A 28. kpen bemutatott derkaljvg mustrja annyira elrajzoldott, hogy h a n e m ismernk e minta pebb vltozatait, n e m ismernk fel tpus jellegt. Ktsgtelen azonban, hogy ez a minta is azoknak a jellemzen mezsgi hmzseknek a csoportjba tartozik, amelyeknek tengelye egyetlen vaskos hullmvonalas szr, s ennek ktoldalbl nnek ki a virgok. Ilyen minta pebb vltozatt Vicrl ismerjk a Nprajzi M z e u m gyjtemny bl,20 tovbb Fejrdrl s Magyarpalatkrl az itt lert gyjtemnybl, valamint Szpkenyerszentmrtonbl magntulajdonbl.21 A z elrajzolds s leegyszersds termszetesen htrnyosan befolysolja a minta mvszi rtkt. A hmz pongyola munkjnak tulajdonthat, hogy n e m dolgozta ki egynteten a minta egyes rszleteit, gy pl. a szr hajlatai is igen egyenltlenek. A belle kinv ktfle virg sem vltakozik szablyosan. rdekes, hogy a hmz a kzpmintt a kt szlen m g egyszer megismtli: a vkonyabb hullmvonalas szrakbl aprbb virgokat, leveleket nveszt. E z a kt szls szeglyinda valsznleg gy jtt ltre, hogy a hullm vonalas mesterke alakult t szrr, olyan m d o n , mint ahogyan azt a hasonl kzpmintj fejrdi hmzsen lthattuk. Ismt r kell teht mutat nunk arra a jelensgre, hogy a szthulls, el vltoztats, st a megnemrts ksi llapotban lev mustra m r m a g b a n hordja egy j mvszi elgon dols csirit. A munkt kkkel s pirossal hmeztk, s m g eggyel tbb sznhatst rtek azzal az eljrssal, hogy a virgok minden msodik szirmt hmzetlenl hagytak. A tkletlensgben is igen rdekes mintt a szabadrajz mezsgi "hmzseken szoksos ltstechnikkkal ksztetlek. Hoszsza 71, szlessge 26 c m . Erdly m s tjairl is ismerjk a 29. kp mintjnak vltozatait.22 A devecseri hmzsen feltnik, hogy a tulajdonkppeni minta kt szln, fenn s lenn, szervesen oda n e m tartoz, mintegy kettszelt dsztmnyrszeket ltunk. Ezek mibenltt taln avval magyarzhatnak, hogy a kzpmintt ezekkel akartk megnveszteni, szlesteni. Knnyen elkpzelhet e mintnak tovbbfejldse kzptengelyes elrendezds fel a virgokbl kigaz vzszintes szrak hangslyozsa rvn. jra azt tapasztaljuk, hogy a meslerkben s az elvlaszt svban domborodnak ki erteljesebben a helyi vonsok. Ezek az apr, finom, rszletekben gazdag, knnyed disztmnyek lnyegesen klnbznek a kzpmin la nagyobb, tmr s m e g lehetsen tagolatlan foltjaitl. A piros pamuttal, keresztltssel (szlnvarrottal) hmzett prnavg hossza 55, szlessge 20 c m ; egy-egy mesterkecskja pedig mindssze 2 cm-nyi. Jellemzen s kizrlagosan mezsgi minta a 30. kp kettsfzrmintja. Testvreit a Nprajzi M z e u m gyjtemnybl Vicbl s
* Bemutattuk id. munknk 48. s 49. brjaknt. J1 L . 1. kzlemnynk 4., majd 2. kzlemnynk 19. s 3. kzlemnynk 26. kpt " A Szilgysgbl kzltk id. munknk 13. s 14. brjaknt.

47

Pujonbl ismertettk.23 E devecseri m u n k a elemei, rszei kztt m g n e m toldtak el az arnyok, szemben az emltett kt hmzssel. Mindssze a fzr cscspontjain "lv virgok kiemelkedsbl, kezdd megnveked sbl kvetkeztethetnk az alakuls elkvetkezend menetre, mely a kt emltett hmzs nyomdokait fogja minden bizonnyal kvetni. A kzps virg megnagyobbtsval ugyanazt a felletkitltsre irnyul igyekezetet szolglta a "hmz, amit a msik kt m u n k a ksztje avval rt el. hogy a fzrbl nvesztett a kzp fel virgokat. A piros pamuttal dolgozott m u n k n a virgoknak itt is csak minden msodik szirmt hmez tk ki: ezltal a minta levegsebb, a rajz pedig vilgosabb vlik. A szrak, krvonalak lncltsesek, a felleteket margitltssel tltttk ki. A prnavg hossza 55, szlessge 22.5 c m . Mint e mintatpus tbbi vlto zata, ez a pldny is mesterkenlkli. A nagydevecseri hmzsek sort a 31. kpen lthat abrosz bemuta tsval zrjuk. E z a 1 6 4 X 1 ' 5 c m nagysg tert jra jellemzen helyi darab, amely mind az elrendezs, mind az egyes dsztelemek tekinte tben rokonsgot tart az ltalunk bemutatott tbbi mezsgi abrosszal, s nmely prnavg-mustra rszletvel is. Itt is csupn kt szemkzt fekv szl mentn hzdik a szegly, mint ahogy azt egy magyarpalatkai abro szon lthattuk/4 E szeglyez fzr mintzathoz nagyon hasonlt egy vajdakamarsi, e&y k e s z u i < valamint egy szpkenyerszentmrtoni abro szon is mutattunk be, 25 de legkzelebb hozz a Nprajzi M z e u m egy Pujonbl szrmaz abrosznak szeglyfzre ll.26 M g azt a sajtossgot is megtalljuk azon, hogy mint itt a szr a szembenzetben brzolt kerek virgok mgtt fut tovbb. E tert sarokdsztmnyei is igen hason lk e devecseri abroszhoz. Feltnen gazdag kzpmintija n e m npi ere det; alighanem a reformtus templomok rasztali trtinek ilyenfajta, virgfzr-vezte kzp dsztmnyeiben kell mintakpt keresnnk, mint arra m r m s esetben is rmutattunk.27 Annl figyelemremltbb, hogy e vilgosan ri eredetnek felismerhet elemek mennyire helyi jelleg m e g fogalmazsban lpnek itt elnk. E z a virgkoszor egybknt az elbb lert prnavg 30. kp) virgaival egyezik. A fzren bell lthat renaissance-emlkezet virgvza feltnen egyszersdtt, s fels rszt, a virgot, a hmz tletesen helyezte el nyolcszor mintegy kralakban a tert mezejben a kzpminta krl. Ezltal sszhangot teremtett a kzpdszlmny s a tbbi mintaelem kztt. A trkitlt virgok s csillagok, amelyek egymssal s a tbbi dsztmnnyel val kapcsolat nlkl, szaba don lebegnek a trben, szintn mezsgi jellegek. Mindezt tekintetbe vve, mefl kell llaptanunk, hogy, klnsen treloszts dolgban, de a nagyobb s kisebb dszitmnyek rajza, egymskztti egyenslya, s vltozatossga tekintetben is, e p o m p s sszhats abrosz a tlnk eddig ismertetett mezsgi tert-flk kztt els helyen ll. V dsi killtson szerepelt, S z s z n y r e s rl val hmzsek itt b e m u Id. munknk 50. s 51. brja.
" * n * L . 2. kltemnynk 16. kpt. U o . a 6. a 28., valamint 3. kzlmnynk 27. kpeknt. VS. id. tanulmnyunk 59. brjval. L . ehhei E M . 1942: 18. s 522. 1.

48 ttott h r o m pldnya (32., 33. s 34. kp) annyiban egyezik egymssal, hogy mindenik ritks, levegs s piros pamuttal, keresztltssel (szlnvarrottal} dolgozott minta. A z eddig bemutatott mezsgi anyaggal val mintabeli rokonsguk ktsgtelen. A 32. kp hmzsnek szls, felbe vgott ngy szgei ugyanilyen m d o n az elvlaszt vonal fel fordtva brzoltattak egy vicei hmzsen.28 Ezen a mrtanias elemekbl sszetevd mustrn kelle mesen vltakoznak a nagyobb s kisebb dsztelemek, s a krvonalak merevsgnek, apr kacsok, kiszgellsek segtsgvel val enyhtst, m e g bontst clozzk. jra a mesterkben domborodik ki erteljesebben a helyi jelleg; ehhez hasonl, aprlkos s finom mustrt az eddigiek sorn tbb szr lthattunk. A hmzs mretei: hossza 60 c m , szlessge 19.5 c m . egyegy mesterkje 2.5 c m . A 33. kpen kzlt m u n k a csaknem azonos avval, amit korbban Szpkenyerszentmrtonbl kzltnk.29 D e mg amazon a fdsztmny szablyos ngyszg, addig itt a ngyszgeket elnyjtottk. Olt kt-kt madralak keldik a dszmnyek kz, itt viszont a szkebb tr betltsre egy is elegendnek bizonyult. A ktoldali a mesteike szerept betlt csk szakasztott msa a szpkenyerszentmrtoninak. A munkt piros pamuttal, keresztllssel (szlnvarroltali hmeztk: hosz sza 66, szlessge 22.5 cin, a lezr csk 55 c m . Nyilvn a kzp tengelyes elrendezds fel halad mintt kell a 34. kp hmzsben Lt nunk, st az elemeknek a szlek fel toldst is megfigyelhetjk m r . Klns a meiterkt helyettest, ktoldali lezr szeglyfzr, amely, br mintzatban m s , elgondolsban hasonl egy szpkenverszentmrtoni prnavghmzst ktoldali szeglyez fzrhez.30 Arnyaiban, a kzpminthoz val viszonyban ez a szeglycsk a mesterke szerept viszi, amenynyiben a hmzs hossza 65, szlessge 20 c m , egy-egy fzr pedig 4 c m szles. Minthogy most m r kt minta esetben lttunk ilyen mesterit helyettest, lezr szegly fzrt, amelyhez m g az elbb lert szsznyresi hmzs s annak szpkenverszentmrtoni prjn lthat madaras szli is hozzszmthatjuk ennek elfordulst n e m tekintheljk puszta vletlennek. Ezzel kapcsolatosan fel kell vetnnk azt az eshetsget, hogy e kl hmzs fzrszeglye a mesterknek a kzpmintba trtnt beolva dsa uln alkalmaztatott. Kzptengelyes elrendezs a 35. kp B 1 v n y o s v r a 1 j rl szrmaz prnavge. A hatrozott rajz, kevss tagolt dsztmnyck eg szen sszeolvadtak a kzptengellyel, s belle ltszanak kinni. Mesterkje nincsen, s ennek megfelelen az igen apr, finom minta mindssze 12.5 c m szles. Hossza is megfelel az errefel szoksosnak: 59 c m . A tulajdonijelz R. R bet az ily esetben szoksos helyre kerlt. A m u n k t piros pamuttal, keresztltssel (szlnvarrottal! hmeztk. Ktsgtelenl ngyanannak a tulajdonosnak kezbl kerlt ki az az ugyancsak R R jelzs s szintn Blvnyosvrajri val prnavg, amelyet 36. kpnkn kzlnk. Nagyon aprlkosan dolgozott, finom mintjval m r Erdly m s tjain, klnsen a Szkelyfldn tallkoztunk. Nagyon hasonl, mrtanias hl,s

29

L . ehhez 3. kzlemnynk 33. kpt. Vo. 13. kp. " Uo. 9. kp.

49

mintt a szpkenyerszentmrtoni hmzsek sorban mutattunk be, 31 ott azonban a keresztezds! pontokon is van egy-egy, a tbbitl eltr virg; ezltal a mustra vltozatosabb emennl. A mesterke itt elmaradt. rdekes nek talljuk e hmzspldnyt azrt, mert j darab; ezt az bizonytja, hogy fnyes pamuttal varrtk, s igen gyatra, ritks kivitelezsben. Mindamellett a hmz az egsz magyar hmzsminta-kincs egyik legsibb jelleg min tjt alkalmazza; ez nmely minta-tpusnak csodlatosan szvs tovbb lsrl tanskodik, msfell pedig egyes tjaknak, nprajzi egysgeknek egyegy rgi minthoz val szvs ragaszkodst igazolja. A prnavg piros pamuttal, keresztltssel hmzett. Hossza 62.5, szlessge 18 c m . rdekes minta a 37. kpen lthat. A feltnen szles s mintzott kzptengely ktoldaln azonos hmzscsk foglal helyet; ennek egyes ele mei tkrkpszeren fordulnak egymssal szembe, m s o k viszont n e m . E z a kvetkezetlensg szerkesztsi hiba, s a hmz gyetlensgbl addott, de a minta sszhatsban n e m okoz zavart. Ezek az elemek, a fekv S-alakok, egybknt ltalnosan kedveltek, igaz, alrendeltebb szerepben. Ilyenszer, felemknt val alkalmazsukat a rgi tpus nnepl kalota szegi frfiingek b ujjainak szeglyn ltjuk, mgpedig ugyancsak vagdalsos kivitelben.32 D e mg azok tiszta fehr fonllal kszlt mustrk, itt a fehr vagdalsos elemek szlt piros kockalts-sorokkal krtettk, mint azt korbban bemutatott m u n k k o n is lthattuk az resen marad felleteket apr, piros laposltses mintkkal tltttk be. Hasonl eljrst mi egy magyarpalatkai prnavg hmzsn is lttunk, br ennek mint zata eltr.33 jra azt ltjuk teht, hogy h a egy vidken bizonyos helyi stlus alakul ki s elevenen l, a hmz klnfle mintkat is e stlus, jegy ben s azonos modorban kivitelez. A hmzs hossza 63, szlessge 17.5 c m . A 38. s 39. kpen kt olyan hmzst kzlnk, amelyet h a n e m tudnk teljes bizonyossggal, hogy egyik Apanagyfalurl, msik Sajudvar helyrl val erdlyi szsz m u n k n a k is tarthatnnk. A fels kp kzpmintja azok kz a tisztn renaissance-kori negatv-hats hmzsek kz tartozik, amelyet magyar nyelvterleten hiba keresnnk, s amelyet ily klasszikusan tiszta, gyszlvn minden elrajzolstl ment megformlsban csak az erdlyi szszsg rztt m e g hmzsein.34 A figyelmes szemllnek azonban mgis megmutatkoznak a hmzs helyi, mezsgi magyar sajtos sgai. Ezeknek egyike az az alig szrevehet vzszintes vonal, mely hossz ban, kzpen szeli kett a mintt, s amelyben a kezdd kzptengely els nyomt lthatjuk, msika pedig a hmzs jellemz arnyaiban mutat r kzik m e g . Mert a mesterke viszonylagos keskenysge mint arra szmtalan pldn rmutattunk e vidk jellemzje. D e ltalnossgban is ll az* hogy az erdlyi magyarsg hmzsein, a kzpminthoz viszonytva, arny lag keskeny a mesterke, a szszokn sokkalta szlesebb, s ezek a szsz nyelvterlettel szomszdos magyar vidkeken, mint a Fels-Marosmentn, ' Uo. 10. kp.
Malonyay Dezs: A magyar np mvszete. Bpest, 1907. I, 250 1. 380. kp, fell rl , az tdik minta. ** L . ehhez 2. kzlemnynk 17. kpt. '* Renass^nee-minitj zsz hmzseket kal Sigeiius Emil: Sieienbiirgisvhschsische Leinenstickereien. 3. Sammlung. Hermannstadt, 1922. VIII. tbla 38. s 46. minta.
3J

50

szlesednek el a magyarok kezn is, nyilvn szsz hatsra. A hmzs hossza 62, szlessge 16.5 c m , a mesterke 33 c m . Mginkbb szsz mintj a 39. kp hmzse. A klnbz stluskrkbe tarloz, egymssal semmifle kapcsolatban n e m lv, kisebb-nagyobb disztm n y e k szervetlen egyms mell helyezse, a merev s gyakran negatv hats mintaelemek kizrlagosan az erdlyi szsz hmzseken fordulnak el.35 A feltnen apr, finom s keskeny mesterke itt jra a helyi jelleg egyetlen kpviselje, avval a vkony vonalbl ll elvlasztcskkal egytt, amely a szszok sokszor ujjnyi szles s mints ilyen szeglyvonaltl lesen elt. A piros pamuttal, keresztltssel |szlnvarrottal) kszlt hmzs hossza 48, szlessge 27 c m , egy-egy mesterkje 2.5 c m . A 40. kpen lthat sajudvarhelyi prnavg mintzata evvel szem ben inkbb magyar szellemben fogantnak ltszik. Mintja egysgesen el gondolt, egyszer s vilgos, knnyen ttekinthet s levegs. Mindssze a negatv mintzat ngyszgek idegenszerek, br e vidken, mint az elbbiekben lthattuk, n e m ritka az ilyen megolds s mginkbb n e m az arnylag szles s ugyancsak negatv mintzat szls elvlasztvonahik alkalmazsa. Ilyen szles s mints, klnsen negatv-mints elvlaszlvonalak a szsz mintkon szerepelnek, s erdlyi magyar nyelv terleten, a torockai hmzs kivtelvel, sehol s e m fordulnak el, s a mez sgi m u n k k o n sem tallkoztunk velk ezideig. Mvszi szempontbl igen j megolds a srn hmzett csillagok, flig tmr keretngyszgek s ritks, laza kis kockk sszessge. A z utbbiak az e vidken kedvelt, min d e n msodik kocknyi teriiletet resen hagy hmzmd eredmnyei. A meslerke jra sajtosan helyi: keskenysge, aprlkos, finom, s ersen tagolt mintja minden tekintetben jellemzen mezsgi. A piros pamuttal, keresztltssel (szlnvarrottal) hmzett prnavg hossza 51.5, szlessge 20 c m . egy-egy mesterkje 3 c m . Vgl t, Mezveresegyhzrl szrmaz prnavget kzlnk; ezek, mint valamennyi eddig trgyalt kzsg hmzs-kincse, mintzatban is, kivi telben is igen vltozatosak, mgis, mindegyik rokon a vidk m s falvaibl elkerlt kzimunkival. A 41. kp mintjnak jra nmi szsz ze van: a ktfle, egymssal <5ssze n e m fgg dszlmnyek, a szgletes alak szegfk, s a ngy virg kzpponti, sszefzsi mdja mutat erre, valamint az egsz mintn el o m l bizonyos merevsg. Evvel szemben az egsz mustra levegs, laza el rendezse magyar hmzre vall, s mginkbb a mesterke, mely apr, finom 4s ritks mintzatval egyik igen jellemz kpviselje az e tjon ltalnos mesterke-tpusnak. A piros pamuttal, keresztltssel (szlnvarrollab hmzett prnavg hossza 5 7, szlessge 18.5 c m , egy-egy mesterkje 2.5 c m szles. A z ismert virgbokros mustrt kzptengelyes elrendezsben ltjuk a 42. kpen, mgpedig jl tgondolt, kiegyenslyozott s egyntet megfor mlsban. E kiforrottsg minden bizonnyal hosszas gyakorlat eredmnye:
** V . iRoth Vietor: Geschichte des deuUtehen Kumtgewerbes m Sieenkiirytr.: Strassburg, 1908. X X X . t. Ugyanitt a X X X . tbln a ssssz hmzsekre jel s*^09 mesterkemintkat l&thatunk.

51 ezt itt n e m a hmz szemlyes kpessgeivel, h a n e m a minta lettartam val kapcsolatosan rtjk. A mesterke teljesen eltnt, vagy beleolvadt a kzpmintba. A piros pamuttal, keresztltssel (szlnvarrottal) hm zett prnavg hossza 58.5, szlessge 22 c m . Klns, szokatlan minta a 43. kpen lthat. Effle merev, szegletes hmzsfelletekkel n e m igen dszt a mezsgi np. A tmr, tagolatlan dsztmnyek s a hmezellenl marad vszonrszek kztt igen les az ellentt, sehol sem talljuk a szoksos tmenetet. M g leginkbb a hlszer be osztst hangslyoz vonalak hmzsmdja, trt vonala kapcsoldik az eddig ltottakhoz. A mesterke s fogazottszl elvlasztvonala jra jel lemzen mezsgi, a finom, apr s ersen tagolt kehelyvirgok ilyen pro san ismtld elrendezsben is fordultak m r el (I. pl. a 40. kpet is). A piros pamuttal, keresztltssel (szlnvarrottal) hmzett prna vg hossza 50, szlessge 18 c m , mesterkje 33 c m . A 44. kpen a kedvelt fzrmintknak egy az eddigiektl eltr vl tozatt ltjuk. A nagyobb s kisebb, tmttebb s lazbb rszletek kztti arny kellemes, a mintnak tbbi trstl eltr volta taln abban rejlik, hogy a fzr ktoldaln kinv virg kveti m a g n a k a fzrnek vonalt. jra a mesterkre kell rmutatnunk, mint a helyi stlus lettemnyesre. Fogazott elvlaszt-vonalaval, s jellemz dsztmnyeivel az elbbiek sorn m r tbbszr tallkoztunk. A piros pamuttal, keresztltssel (szlnvarrot tal) hmzett prnavg hossza 54, szlessge 19 c m , egy-egy mesterkje 3 c m . A 45. kp mintja Erdly m s tjain is szerepel, fknt rihmzsek mintjaknt. A mezsgi anyagban is lttunk m r ilyet.36 Els rpillanlsra kiss zavaros, ha figyelmesebben szemlljk, szrevesszk, hogv egy nagy dszitmny ismtldik, s ezen ismtld elemek kz illesztettek tr kitlts cljbl fenn s lenn egy-egy, kzptt is szerepl kisebb virgot. Ezltal a dsztend sv teljesen betltdik. A fdsztmny az a forgrzsaszer minta, amely mint emltettk trk hatsra vlt kedveltt XVII.XVIII. szzadi rihmzseinken. Npi alkalmazst a Mezsghez kzeles terleten, a Szilgysgban is lthattuk.37 E mintnkon meglehe tsen tagolatlan, foltszer kivitelezsben lp elnk, kiss eltren a kttt technikj mezsgi hmzsek aprlkos, rszletez mustritl, s inkbb e vidk szabadrajz mintinak kidolgozsmdjra emlkeztet. E hmz snkn m g n e m ltjuk a kzptengelyes elrendezs fel val halads nyo mait, ami az idzett szilgysgi m u n k n m r vilgosan kivehet. A m e s terke elmaradt. A piros pamuttal, keresztltssel (szlnvarrottal) h m zett prnavg hossza 60, szlessge 14.5 c m .

so 37

E g y magyarpala tkai abrosz szrt dsztmnyeknt (L. 2. kzlemnynk 16. kpt). L . ehhez id. munknk 32. brjt.

52

hmzsek sszefoglal jellemzse

A z egyes falvak hmzsdarabjainak egyenknt val vizsglata utn rdekes sszefoglalni azt, hogy milyen tanulsgok addnak e 136 darab mezsgi hmzs vizsglatbl. Mint az itt kzlt trkp is szemllteti, a bemutatott hmzsek a Mez sg szaki rszbl szrmaznak. A dlebbi rszrl, klnsen Maros-Torda vrmegybl, n e m ismernk trgykrnkre vonatkozlag semmi anyagot, minthogy ott ezirny gyjts mindezideig n e m trtnt. Nyugaton e hmzsfajta gyszlvn kzvetlenl Kolozsvrig terjed, s ez a vros vlasztja el Kalotaszeg gazdag hmzsvilgtl. szakon e m u n kk elterjedst nagyjbl a kt Szamos vonalig tudjuk n y o m o n kvetni. szakkelet s kelet fel a nemzetisgi hatr ltszik elvlasztvonalat k pezni a rumn, illetleg szsz nptmegek msfajta hmzgyakorlata fel. A mezsgi magyar hmzs, e tjbeli elhelyezkedsnek megfelelen tartja a kapcsolatot a szomszdos s kzeli npi hmzterletek gyakorlat val. Szabadrajz hmzsei nmileg Kalotaszeg* rsos" munkival rokonok, hiszen vgs soron azokhoz hasonlan nhny elnagyol, kevss tagolt, vaskos folthats dsztniny tlti be a hmzend felletei. A Szilgy sghoz viszont a kttt technikj, keresztltses, illetleg szlnvarrolt m u n k k kapcsoljk, nemcsak az igen aprlkosan dolgozott, rszletez s finom elemek hasonlsga dolgban, h a n e m az alakulsmenet irnya tekin tetben is. Mind a szilgysgi, mind a mezsgi hmzseken ugyanis a min tk trvnyszer fejldse a kzptengelyes elrendezds fel halad, a mesterke pedig idvel a kzpminthoz hasonulva, abba beleolvad, vagy gyakran e hasonuls nlkl is elmarad. A Szkelyfld varrottasaival ugyancsak a keresztltses mezsgi m u n k k tartanak kapcsolatot, a m e n y nyiben e jl tagolt mintk mrtanias elemeinek rszletei, kiszgell, szls tagjai, jrulkos elemei mindinkbb termszetszerekk vlnak, olyannyira, hogy nha m r csak a mustra hlzata, szerkezete, a dsztmnyek elren dezse a rgi, mrtanias, m a g u k a dsztmnyek azonban m r nvnyiekk alakultak t. rdekes, hogy e vidk keresztltses szsz hmzseinek nmely jellegzetessgl a Mezsg nyugati szlrl val kzimunkkon mutathattuk ki, fknt negatv mintk elfordulsban, s nha szerkesztsbeli sajtos sgokban is. D e ezek a szsz hatsrl tanskod hmzsek is szmos mez sgi sajtossggal tilatottak. H a egyb n e m , a mesterke mintzata s a kzpcskhoz val arnya marad m e g a helyi mezsgi keretek k ztt, nha pedig a szszos kzpmintban bukkan fel a kzptengelyes el rendezds fel halads n y o m a . A Fels-Marosmente hmzseivel annyiban fedezhetnk fel kapcsolatkat, hogy olt is kedvelt a kt sznnek, a kknek s pirosnak egyttes alkalmazsa, s hogy elszeretettel hasznljk egyazon m u n k n a keresztltses s vagdalsos ltstechnikt Hmzsanyagunk kln rdekessge abban ll, hogy kevert, rumn magyar lakossg terletrl val, s hogy mg a szsz hmzsek nmely saj tossga egyes m u n k k o n vilgosiin kimutathat, addig egyetlen darabun-

Tjf&Otds' porijai B Aw /'Wf; ofizuhaiiu t fOo>

Ittl t I

A Mezsg fels rsznek trkpvzlata

54

k o n sincsen a legcseklyebb n y o m a s e m rumn befolysnak. Klnsen figyelemremlt ez azrt, mert" e terlet rumn lakossga gazdag hmzgyakorlallal rendelkezik. Mindazonltal m g azon kzsgekben is, ahol a magyarsg kisebbsgben l, sincsen n y o m a hmzsein a rumn befolys nak. Mindssze egy ltsmdnak rumn klcsnszval val elnevezsben lthatnnk taln rumn hatst. Sajnos nincsenek adataink arra, hogy mennyiben ll fenn ennek ellenkezje, vagyis hogy e terlet rumn lakos sgnak hmzmvszetn hagytak-e nyomot ezek a magyar varrottasok. Mindssze elvtve van nhny rteslsnk arrl, hogy a rumnek m a g u k is hasznllak vagy hasznljk az ilyen magyar, vagy magyaroktl msolt hmzseket. E gyr adatok alapjn azonban n e m kockztathatunk m e g ltalnos rvny megllaptsokat, mert ezek mindssze arrl vallanak, hogy a rumnsg egyes cselekben itt is tvette a magyarsg megunt s elvetett mveltsgjavait, mint azt m s trgykrben s Erdly m s ter letein oly gyakran tapasztalhattuk. A mezsgi magyar hmzsnek e vzlatos tjbeli elhelyezst' aln ks reljk m e g annak helyt a magyar npi hmzmvessg gsiben is ki jellni, tpusjellegben krlhatrolni, sajtossgait, melyek m s hmzs fajttl elvlasztjk, az elmondottak alapjn sszefoglalni. Mint lthattuk, a mezsgi magyar hmzs kt, egymstl megjele nsre, mintzatra s kivitelre nzve elklnl csoportra, a kttt techni kj, azaz krsztltses m u n k k s a szabadrajz hmzsek csoporljara oszlik A z elbb emltetlek aprlkosan, csipkeszeren finom, jl tagolt s rszletez, tlnyomrszt mrlanias mustrk, amelyeknek vilgos raj zra, a dsztelemek egymskzi arnyra a hmz nagy gondot fordt. E szlszmolsos, keresztltssel, illetleg szlnvarrottal kszlt m u n k k nmelyikn minden msodik kocknyi vszonfellelet hmezetlenl hagy nak, miltal az gy kivarrt rszek ttrt hatst tesznek. Megfigyelhettk azt is, hogy ehhez a sajtosan helyi m u n k a m d h o z m g az esetben is ragaszkodnak, amikor m r eltrtek a laposltses kivitelre, de m g ragasz kodnak a rgi minthoz s annak szerkezethez. D e alkalmazzk a val sgos ttrst is. Fontos jellemzje a mezsgi kttt technikj hmzsei csoportjnak, hogy a keresztllses nnta kztt hmezetlenl marad nagyobb vszonfelleleket igen gyakran fehr vagdalsos munkval lllik ki. Ezltal fokozzk a m u n k a mvszi sszhatst, amennyiben a jobbra piros, ritkbban kk, nha a kettvel egyttesen hmzett mintt gy a sz nek s technikk klnbzsgvel gazdagtjk, s a tmr s ttrt fel letek vltakoztatsval kellemesen megbontjk. E ktit technikj hmzs csoport lal kapcsolatosan kell megemlkeznnk arrl a feltn, m s hmzterleteken m g n e m lapasztalt jelensgrl is, hogy igen rgi tpus mintk lnek tovbb az jabbak mellett gyszlvn napjainkig, mgpedig lnye gesebb elvltozs nlkl. A msik csoport a szabadrajz hmzsek, amelyeken legtbbszr hasz nlt kt l lsmd a krvonalak (valamint a szrak, kacsok, slbJ dolgo zsra a lnclts, olykor a szrlts, s a fellelek betltsnl alkal mazott margitlls, ritkbban az tvarrt laposlts. A krvonalak kivarrsa olyan jellemzje a mezsgi szabadrajz m u n k k n a k , hogy egyedl errl ktsget kizran felismerhetjk ket. E krvonal hangslyozsra nha

55

m s sznt is hasznainak, mint amilyet az illet dsztmny kivarrshoz alkalmaztak, pl. pirossal hmzett felleteket kkkel varrnak krl. A min tk m a g u k minden esetben nvnyiek, jobbra vaskos, foltszer dsztmnyekkel. A vonalvezets n e m trekszik sem gondos rajzra, sem a minta pontos szemmeltartsra, s az elemek rszletei sokszor elvesznek. A z el nagyolt, leegyszersdtt dsztmnyek arnytalanul megnvekednek, a kevsbb jelents rszletek (levelek, bimbk, stb.) rovsra, amelyek id vel teljesen elmaradnak, vagy pedig csupn helyket jelzi a hmz. A z ilyen mintk igen gyakran a felismerhetetlensgig stilizldtak, mindazonltal egy bizonyos nagyvonal lendletessg, st mozgalmassg ritkn hinyzik bellk. Sokszor zsfoltak a dsztmnyek, s megnvekedsk folytn szinte nll letei ltszanak lni a minta egsztl fggetlenl. E z az nllsuls aztn odig megy, hogy pl. a virgok levlnak szraikrl, eltvolodnak eredeti helyzetkbl s szerepkbl gy kilendlve, vgl j rtelmet, jelen tsget kapnak a minta sszessgben. Ilymdon a mintknak ez a ksi fokon, gy ltszik, trvnyszeren bekvetkez sztesse, az ele m e k szttoldsa sokszor m r nemcsak a minta eredeti alakjnak felisme rst teszi lehetetlenn, h a n e m valsggal j mintt is hoz ltre. Rmutat tunk egyazon minta tbb vltozatn szemllhet sztessi folyamatnak vizsglatakor arra, hogy az egykori mintbl... tulajdonkppen alig maradt m e g egyb, mint a folteloszts azonossga... a felsbb trsadalmi rtegektl tvett, akaratlanul flremagyarzott, vagy tudatosan talaktott mintk s dsztmnyek, ha valban alkot mvszi kszsggel megldott hmz kezbe kerlnek, az elbbitl merben klnbz, j mvszi trek vs jegyben j mintv, j dsztelemekk fejldnek: olyan mintkk s dsztmnyekk, amelyek sem a treloszts tletessge, sem a tervezs tkletessge tekintetben n e m maradnak el az ekkor m r rg elfeledett ri mintakp mgtt." A szabadrajz hmzsek mintakincse ugyanis tl nyomrszt felsbb trsadalmi rtegek hmzgyakorlatnak mustribl val, egyrszk nyugateurpai renaissancekori nemzetkzi kedvelt dsztmnyek ismtldse, de nagy szmmal talltunk XVIIXVIII. szzadi rihmzsek trk eredet formibl. Ezek kztt nmely esetben vilgosan felismer het a reformtus templomok e korbl val rasztali trti hmzsdsznek szerkezetbeli vagy mintzati sajtossga. Evvel kapcsolatosan n e m lesz rdektelen azt a megfigyelsnket is felemlteni, hogy mg m s vidkek szabadrajz hmzsein a helyi jellegek csak hosszas gyakorlat s az ennek kvetkeztben bell formai elvltoztats sorn keletkeznek, addig mez sgi munkinkon az idegen mintakp alaki tulajdonsgnak megmarad sval egyidejleg korn kitkznek a sajtosan mezsgi ismertet jegyek, amelyekrl albb rszletesebben szlunk. A z elmondottakbl az avatatlan azt hihetn, hogy e kt, mintban, kivitelben, sszhatsban s a rszletek kidolgozsban merben klnbz hmzscsoport kztt nincs semmifle kapcsolat, s hogy mindegyik klnkln kpvisel bizonyos helyi, a msik csoportbl hinyz jellegeket. H a azonban mlyebben pillantunk bele e hmzsek stlusba, elemezzk szer kezetket, lemrjk arnyaikat, szemgyre vesszk alakulsmenetket, azt tapasztaljuk, hogy e kt. ltszatra oly klnbz hmzs-fle igen lnyeges kzs vonsokat mondhat magnak, amelyek mindkettt egyarnt jellem-

56

zik, s sszessgkben klntik el ezt a himzsfajtt m s vidkek hmz seitl, br egy-egy ilyen jelleg elfordulst m s tjak hmzsein megtall hatjuk. A meslerkt a kzpminttl elvlaszt sv vagy egyetlen egye nes, vagy pedig zegzugvonal. Mindkt hmzscsoportnl megfigyelhettk tovbb azt a trekvst, hogy a kzpmintnl magtl rtetden mindig aprlkosabb, rszletezbb meslerkeminta egy fejldsi folyamat sorn a kzpminlhoz hasonul. E hasonuls tbbfle lehet: Megesik, hogy stlus tekintetben kveti a mesterke a kzpmintt, s tmttsg, technikai kivitel, megformls tekintetben igazodik hozz. M s esetben a mintzat rszei, m a g u k a dsztelemek azonosulnak, amennyiben a mesterkn ugyanazo kat az elemeket alkalmazza a hmz, mint aminket a kzpmintn szere peltelett. Vgl srn fordul el az is. hogy szerkezet, elrendezs tekintet ben alkalmazkodik a mesterke a kzphez, ami azt jelenti, hogy a mesterke - mintzatban fggetlen dsztelemei a kzprsz elemeinek tengelybe esnek s szablyszer ismtldsk egybeesik azok ismtldsvel. E haso nulsa tnyezknek legalbb egyike szksges ahhoz, hogy a mesterke bele olvadjon a kzpmintba s annak tbb-kevsbb szerves rszv vljk. E z a trekvs szmos tmeneti fokot lttat pldnyon nyilvnval. Mind kt hmzscsoport esetben tapasztalhat tovbb az a jelensg, hogy a mesterkt egyszeren elhagyjk. Ilyen esetben a kzpminta gyakran m e g marad ugyanolyan szlessgben, mintha tovbbra is korltok kz szor tan a lezr csk. nha azonban sztterjed, tln eredeti hatrain. Sok olvan si-ltalnos mintt talltunk a kttt technikj mezsgi hmzsek kztt, amelyek m s terleten is kedveltek. Mind ezek, mind pedig az idegenbl tvett mintk esetben kimutathat a nnntaknak a kzptengelyes elrendezds fel val haladsa, melyet szintn mindkt csoport munkin megfigyelhettnk. Kezdeti fokon csak a gyakorlott szem szemll veszi szre e trekvs els nyomait, ami gyakran nein egyb egyes elemeknek vzszintes irny jrulkokkal val bvlsnl. A fejlds tovbbi sorn e kezdeti nylvnyokbl a dsztmnyeket kzptt vzszintes vonallal sszekt tengely keletkezik, mely mind erlyesebben hangslyo zdik, vgl pedig a minta elemeinek sztlolsa kvetkeztben az egsz minta trendezdik. Ezen trendezds nha oly mlyrehat vltozsokat idz el a minla szerkezetben, hogy mint mondottuk knnyen alakul j, az eddigitl teljesen kiilnl>z mii, minta. Megfigyelhettk azt is, hogy a mesterke elmaradsa vagy beolvadsa gyakran esik egybe a mintnak kzptengelyess vlsval. Valamennyi mezsgi hmzsen megfigyelhettk azt, hogy a kzp minta s a mesterkecsk szlessgnek egymskztli arnya meglepen lland. Egy-egy mesterkecsk, a kzpminlhoz hasonltva, viszonylag mindig keskeny, azaz alig szlesebb annak egynegyednl. A trkitdjs szempontjbl is van msutt n e m szlelt szerepe a mezsgi hmzsek mesterkjnek. Xhol ugyanis befel, a minta kzpcskjba nvesztenek belle egy-egy dsztmnyt, azon a ponton, ahol a kzpminta n e m tlti be kellen a felletet. A mintk sztessi folyamatval kapcsolatosan n e m lesz rdektelen megemltennk azt, hogy a szttolds bizonyos llapota n e m csak esVt-

57

legesen, egy-egy hmz, vagy egyazon kzsg munkiban tallhat m e g , h a n e m nagyobb terleten is ltalnoss vlt. Ebbl egyfell az talakuls lass menetre, msfell arra is kvetkeztethetnk, hogy a hmzk n e m reztk t a minta sztesett, szttoldott voltt, sem tmeneti jellegt, h a n e m benne j mustrt ltva, egymstl tvettk, egyms munkjrl msoltk. A mintk trkitlt s jrulkos elemeire vonatkozan azt figyelhettk m e g , hogy ezek ppen a mintk sztesse folyamn m g egyazon kzsg munkin sem azonosak. Vagyis az azokon szltolt s elvltoztatott mintarszek kz a vltozatokon m s - m s trkitlt elemek keldnek. Ezek a hmzk egyni kezdemnyei, de klnbzsgk ellenre is van kzttk trvnyszer egyezs, amely dsztmnyeikben is, stlusukban is megnvilatkozik. Taln legszerencssebben gy fogalmazhatnk eztl m e g , ho^v a jrulkos s trkitlt elemekbl is van egy eszmei kszlet, amely bl a hmz, pillanatnyi kedve, szksge s bellsa szerint mert s a helvi stlus szablyai szerint alkalmaz. St m g tovbb is mehetnk, s azt mondhatjuk, hogy ppen ezek a rszletek sokkal jellemzbben mezsgiek, mint a fonlosabb dsztmnyek, amelyek igen gyakran mshonnan klcsnztetlek. Mind az ri eredet, mind a m s vidkek npi gyakorlatbl szr m a z mintk tvtelnl azt lttuk, hogy ezeket a helyi stlus ratlan tr vnyei szerint talaktjk, s. gy olvasztjk bele az itteni mintakincsbe. Klnsen rdekesek azok az elvltoztatsok, amelyeken egy felfldi tt eredet minta esett t a mezsgi hmz kezn. Mind ehhez a minthoz, mind pedig az ri mintakp n y o m n kszltekhez helyi mesterke jrult, mgpedig ugyanannak a mintnak egyazon hmz kezbl kikerlt kt vl tozatban m s s m s . A kzpminta lnyegesebb dsztmnyeinek m e g lartsa mellett minden esetben azt lttuk, hogy mind a mesterke-minta, mind a jrulkos elemek m r a helyi kszletbl kerltek ki. A kiviteli, a kidolgozs mdja alkalmazkodik a helyi stlushoz, klnsen az ltstechnika, valamint a minla srsge, mrete s arnyai tekintetben. Vgl a dsztelemek rszei (pl. virgok, bimbk, levelek) kapjk m e g sajtosan mezsgi alakjukat vagy cserldnek fel itteniekkel. Tbbzben volt alkalmunk egyazon mintnak klnfle vltozatait sszevetni egyazon falubl val, vagy ugyanattl a kztl szrmaz pldnyokon is s ebbl a hmzk vltoztat-kszsgre kvetkeztetni. Minden esetben azt lthattuk, hogy a varr, brmilyen mlyrehat vltozst eszkzlt is a mintn, sohasem eselt ki a helyi stlusbl, mely benne olyan eleven ervel lt, hogy munkjnak minden parnyi rsze s mozzanata szerves rszv vlt a mezsgi hmzs egsznek. Kimutathattuk azt is, hogv mindig a mesterke s a kzpmintban a jrulkos s trkitlt elemek cserldnek fel legsrbben s legknnyebben, s evvel szemben a minta szerkezete, a dsztmnyek elrendezse a legllandbb. Ebbl azt a tanulsgot is levonhattuk, hogy, a rgebbi kutatsok ir nyval szemben, nemcsak a dsztmnyek formai elemzse a fontos, mert ugyanaz, az elem sok hmzsfajtban is elfordul h a n e m e kzs elemek alkalmazsi mdjnak helyi mikntje, tpusa, kivitelezse, valamint az ar nyok, az elemek s hmzsrszek egymskztti viszonya s az alakulsirienei folvamn megnyilatkoz trekvsek vizsglata is. Mindezek sokkal

S
inkbb jellemzik egy-egy vidk sajtos himzmodort, mint m a g u k a fel hasznlt dsztelemek. Tbbzben rmutattunk arra, hogy a vizsglt hmzspldnyok egyike-msika olyan asszony tulajdonbl szrmazik, aki m s faluban sz letett, mint amelyikben a hmzs tle vsroltatott. Minthogy a legtbb n m r fiatal leny korban kszti el kelengyje legjavt, varrja ki pr nit, lepedit, s e kszletet frjhezmenetele utn m r csak kevssel ptolja, valsznbbnek ltszik az, hogy a hmzst m g szlfalujban, mint az, hogy j lakhelyn ksztette. Lehetsges azonban az is, hogy j otthon ban megtanulta s bizonyos mrtkben alkalmazta is a magtl kisebbnagyobb mrtkben elt hmzsgyakorlatot. Ilymdon e hmzspldnyok szrmazshelye n e m volt ktsget kizran eldnthet, de azzal a bizony sggal szolglt, hogy a Mezsgen a hmzsmintknak hzasods rvn val sr vndorlsval kell szmolnunk.

Ungarische Stickereien ans dem Mezsg. Die hier beschriebenen 136 Stck Bauernstickereien entstammen dem Mezsg genannten, ungefhr im Mittel teil Siebenbrgens gelegenen Hgelland. W i e aus der Karte ersichtlich, erstreckt sich dieses z u m grssten Teil auf das Komitat Szolnok-Doboka, ferner auf den stl. Teil des Koraitates Kolozs und den nrdl. v o m Komitat Maros-Torda. Die Stickereien zieren Polstereuden und Leintuchrnder, in geringer Zahl auch Tischtcher. Alle sind auf weisser Leinwand gearbeitet und sind, sowohl im Muster wie in der Ausfhrung recht mannigfaltig, gehren aber trotzdem durch die Einheit des Styls zusammen und bilden einen selbstndigen Typus der ungarischen Bauernslickerci. Alle Arbeiten stammen aus Drfern, die eine gemischte Einwohnerschaft von Ungarn und H u m a n e n aufweisen. Die hier abgebildeten Stcke sind durchwegs unga rische Arbeiten, die in gewissen Zgen und Eigenheiten Verbindungen mit den Stickereien der Ungarn in benachbarten und naheliegenden Gebieten aufweisen. Mit den rumnischen Stickereien derselben Ortschaften haben sie nichts gemein. Einzelne Stcke, zumeist die aus d e m stl. Gebiet stammen den, zeigen in gewissen Einzelheiten den Einfluss der siebenbrgischsclisischen Kreuzstiehstickereien. Die Stickereien des Mezsg lassen sich in zwei, von einander sehr verschiedene Gruppen teilen. In die erstere gehren die Arbeitern, die durch Zhlung der Fden des Grundstoffes verfertigt wurden, also die in Kreuzund Zopfstich, sowie in Doppeldurchbrucharbeit ausgefhrten. Z u m A u s nheu der Muster verwendete m a n rotes, seltener blaues Stickgarn oder Wolle, zur Doppeldurchbrucharbeit weissen Faden. Die Muster sind entweder geometrische, auch in anderen Gegenden Siebenbrgens beim Ungartum beliebte Muster, oder von den altungarischen Herrschaftsstickereien ber n o m m e n e Pflanzenornamente. In beiden Fllen ist die Stiekereie usserst fein, zart, die Zeichnung klar, die Umrisse ginau beachtet, die Masse gewahrt und die Einzelheiten stets sorgfltig durchgefhrt Oft werden die unbestickt gebliebenen Flchen mit Doppeid im-hbrucliurbeit ausgefllt, wodurch die Arbeit, infolge der A n w e n d u n g von verschiedenen Farben und Techniken, wirkungsvoller wird und fr dieses Gebiet kennzeichnend ist. E s konnte festgestellt werden, das viele urtmliche Kreuzsticbmuster auch in neuester Zeit gerne und in fast unvernderter berkommener Art gearbeitet wurden und neben vielen neuen Mustern bestndig weiterlebten. Die zweite Gruppe umfasst jene Stickereien, die nach freier Zeichnung

59

gearbeitet sind. Als Technik wurde fr Linien und Umrisse der Ketten-, seltener der Stielstich, zur Ausfllung' der Flchen zumeist der Gretehenstich angewendet A u c h diese Stickereien sind in der Mehrzahl rot, seltener blau. Bezeichnend ist, dass m a n gerne rotgestickte Motive mit blauen Umrissen stickt. Die Muster bestehen ausschliesslich aus stark stilisierten Pfjanzenornamenten, deren wuchtige, gedrngte und ungegliederte Motive k a u m Einzelheiten aufweisen. Die Proportionen werden hier im Gegensatz zur vorerwhnten Gruppe nicht mehr gewahrt, einzelne Teile wachsen auf Kosten anderer bermssig an, die kleineren Motive verkmmern und verschwinden allmhlich. Eine gewisse Grosszgigkeit und Bewegtheit ist aber fast auf jedem Stck erkenntlich. Die Muster selbst sind zumeist den Arbeiten hherer Gesellschaftsschichten entlehnt, entweder sind es west europische Renaissancemuster oder aber ebenfalls von den Herrschaftsstiekereien bernommene orientalische Motive, die in Ungarn im X V I I X V I I I . Jahrhundert als Nachempfiudung trkischer Handarbeiten sehr ver breitet waren. In mancher Stickerei erkennt m a n den Aufbau und die Ornamente der kalvinischen Kirchendeckan, die in den Dorfkirchen der Gegend auch heute in grosser Zahl vorhanden sind. Erstaunlich ist dabei, dass sieh trotz der hnlichkeit mit diesen Arbeiten die Eigenheiten des Mezsger Stickereitypus sehr stark bemerkbar machen. Die beiden Gruppen weisen jedoch, trotz ihrer Verschiedenheit, viele gemeinsamen Zge auf. So im Aufbau, denn m a n wahrt in der Breite des Mittelmusters und in der des Randstreifens immer ein gewisses Verhltnis. A u c h ist es beiden Arten von Stickereien gemeinsam, dass dieser Rand streifen, als Folge eines Entwicklungsganges, in den Mittelstreifen einverschmolzen wird. Dies entsteht dadurch, dass die Randmuster sieh i m Styl, in der Ornamentik oder der Technik d e m Mittelmuster angleichen, oder aber werden ihre Motive in der Anordnung der Achse des Mittelmusteris angepasst. Eine bemerkenswerte Eigenheit der Mezsger Stickereien ist es auch, dass sie sich mit der Zeit in einer bestimmten Richtung umordnen. E s ist die Tendenz vorhanden, eine horizontale Mittelachse herauszubilden, die dann das ganze Muster mehr-weuiger umformt. Sehr oft zerfallen auch die Muster: die Motive verschieben sich, verlieren ihre eigentliche Funktion, werden ganz selbstndig. Aus solchen sinnlos gewordenen, zerfallenen Mustern entstehen dann oft in der H a n d begabter Stickerinnen durchaus neue, knstlerisch wertvolle und d e m rtlichen Styl entsprechende Muster, die durch eine Neuordnung und Ummodelung der Motive hervorgerufen, kauia mehr irgend einen Zusammenhang mit dem einstigen gesunkenen Kultur gut" aufweisen. Dieser Prozess der Umschaffung konnte an einer Reihe von verschiedenen Varianten ein- und desselben Musters beobachtet werden. Lehr reich ist es auch, jene U m f o r m u n g zu verfolgen, die ein Muster, das von oberungarischeu Slovaken stammend, hierher verpflanzt wurde, durchmachte und wie es sich in den hiesigen Typus einordnete. Mehrere Varianten ein- und desselben Musters, die von derselben Sticke rin ausgefhrt wurden, gestatten Einblick in einen solchen Entwicklungsgang. Durch Eheschliessungen aus den Nachbardrfern wanderten die Muster von Ort zu Ort. Interessant ist dabei, dass dieselbe Phase des Zerfalls sozusagen unverndert geblieben, sich verbreitete. Di Stickereien stammen - laut den an Ort und Stelle gesammelten Angaben grossenteils aus d e m letzten Viertel des verflossenen Jahr hunderts, doch beweisen datierte Stcke, dass auch noch a m Anfang unseres Jahrhunderts typische, fr die hiesige Stickart bezeichnende Stcke entstanden.