Anda di halaman 1dari 21

BAHAGIAN A

SOALAN JAWAPAN 1 D

PENERANGAN Peralihan dari titik A ke C menambahkan kuantiti barang modal dan mengurangkan kuantiti barang pengguna Dalam sistem ekonomi perancangan pusat, semua keputusan ekonomi dibuat oleh kerajaan. Jangkaan harga naik akan menyebabkan pengguna membeli barang tersebut pada masa sekarang, maka keluk DD beralih ke kanan Penurunan harga barang pengganti akan menyebabkan pengguna lebih membeli barang pengganti, justeru permintaan untuk barang ini akan berkurang Harga tinggi akan mengurangkan kuantiti diminta dan keluk permintaan kekal dan tidak beralih Pengurangan DD dan SS secara serentak akan menurunkan kuantiti keseimbangan, manakala harga keseimbangan tidak dapat ditentukan Qd = 40-2(3) = 34 unit. Maka harga = RM3 Pertambahan DD < pertambahan SS, harga keseimbangan turun manakala kuantiti keseimbangan naik
10 20 100% 20 =-0.83 8000 5000 100% 5000 40+5P =90- 80+5P =90- RM5-RM1=RM4 5P 5P Maka harga keseimbangan turun 10P=50 10P=10 RM4 P=RM5 P=RM1

7 8

C C

10

11

Apabila harga jatuh menyebabkan jumlah hasil meningkat, maka keluk DD itu bersifat anjal Nilai keanjalan pendapatan barang bawahan adalah <1

12

13

14

160 100 100% 100 =1.5 14 10 100% 10 12 15 100% 15 = -0.6 , nilai keanjalan negatif = barang 43 100% 3 penggenap

15

Jika nilai Ed = 1, perubahan harga tidak memberi kesan kepada jumlah hasil.
X 20 100% 20 =0.5 42 100% 2

16

X-20 = 10 X=30 unit 17 18 19 D B B Jumlah utiliti = 12+10+8+6 = 36 util Lebihan Pengguna = (60-30)+(50-30)+(40-30) = RM60 Apabila jumlah keluaran mencapai maksimum, keluaran sut adalah sifar. (RM10-RM8) X 20 = RM40 Lebihan pengguna dalam pasaran persaingan sempurna lebih kecil berbanding dengan pasaran monopoli Jika MC >MR atau P, firma harus menurunkan pengeluaran output Pada tingkat output keseimbangan, firma mengeluar output pada MC=MR. Ketidakcekapan berlaku kerana harga > MC Sebelum campur tangan kerajaan (RM12-RM7) X 12 = RM60 Selepas campur tangan kerajaan Pada AC=AR, firma hanya menikmati untung normal, iaitu keuntungan =RM0

20 21

C B

22

23

24

Maka pengurangan keuntungan firma monpoli ialah RM60 25 C Pada tingkat output 5 unit, MC=
36 29 =RM7 54

Harga = MR =RM7 Keseimbangan dicapai pada unit ke-5 apabila MC=MR=RM7 26 B Pada keseimbangan, firma akan mengalami kerugian jika AR<AC Keluk penawaran firma jangka pendek = keluk kos sut di atas keluk AVC Jika keluk penawaran faktor adalah landai (anjal), perolehan pindahan adalah lebih besar dan sewa ekonomi adalah lebih kecil Cukai progresif dikenakan agar golongan kaya dikenakan cukai yang lebih banyak manakala golongan miskin dikenakan cukai yang lebih sedikit. Proses ini dapat merapatkan jurang perbezaan pendapatan Dasar harga maksimum bermaksud penetapan harga lebih rendah daripada harga pasaran

27

28

29

30

BAHAGIAN B

Terangkan masalah asas ekonomi yang dihadapi dalam pengeluaran kopi

6m

Skema jawapan Masalah asas pengeluaran kopi ialah: i. Berapa banyak kopi itu hendak dikeluarkan? Jumlah pengeluaran kopi bergantung kepada permintaan pasaran dan faktor pengeluaran yang dimiliki pengeluar. ii. Bagaimana kopi hendak dikeluarkan? Pengeluar perlu menentukan gabungan faktor buruh dan modal yang dapat memaksimumkan keuntungan. iii. Untuk siapa kopi hendak dikeluarkan ? Berkaitan dengan corak agihan pendapatan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin banyak kopi yang mampu dibeli. 1m 1m

1m 1m

1m 1m

Jelaskan dua sebab keluk permintaan mencerun ke bawah dari kiri ke kanan

6m

Skema jawapan i. Kesan Penggantian (kesan harga relatif) 1m

Apabila harga barang naik, kuantiti diminta akan berkurangan. Ini kerana 1m pengguna beralih kepada barang pengganti yang secara relatif lebih murah. Sebaliknya apabila harga turun, kuantiti diminta akan meningkat kerana pengguna menambahkan penggunaan barang tersebut dan mengurangkan 1m penggunaan barang lain yang relatif lebih mahal. ii. kesan pendapatan benar 1m Apabila harga sesuatu barang naik, kuasa beli pengguna akan berkurangan kerana dengan jumlah pendapatan yang sama kuantiti barang yang dapat dibeli akan berkurang. Apabila harga sesuatu barang turun, kuasa beli pengguna akan meningkat kerana dengan jumlah pendapatan yang sama kuantiti barang yang dapat dibeli akan

1m

bertambah. iii. Hukum utiliti sut berkurang Menurut hukum utiliti sut berkurang, semakin banyak sesuatu barang yang digunakan, tambahan kepuasan yang diperolehi daripada penggunaan barang itu semakin berkurang. Oleh itu, harga yang sanggup dibayar oleh pengguna menjadi semakin rendah apabila semakin banyak barang digunakan. Sebaliknya, pengguna sanggup membayar harga yang tinggi apabila kuantiti diminta adalah sedikit kerana tambahan kepuasan yang diperolehi daripada barang itu adalah tinggi. *Pilih mana-mana dua daripada jawapan di atas Setiap 1 fakta + 2 huraian = 3 markah x2 = 6 markah

1m 1m

1m

1m

Dengan menggunakan gambar rajah, terangkan kesan terhadap keluk penawaran ikan apabila: (a) tiba musim tengkujuh (b) Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) menambahkan bantuan kredit kepada para nelayan. 3m 3m

Skema jawapan 3a tiba musim tengkujuh Harga (RM) S1 S0 S1 S0 0 Kuantiti (unit) Keluk penawaran ikan beralih ke kiri dari S0S0 ke S1S1 Penawaran ikan berkurang kerana nelayan tidak dapat turun ke laut 1m 1m 1m

3b

Apabila LKIM menambahkan bantuan kredit kepada nelayan Harga (RM) S0 S1 S0 S1 0 Kuantiti (unit) Keluk penawaran ikan beralih ke kanan dari S0S0 ke S1S1 Penawaran ikan akan meningkat kerana nelayan mampu menambah/mengantikan peralatan menangkap ikan 1m 1m 1m

Dengan menggunakan gambar rajah, jelaskan kesan terhadap jumlah hasil bagi barang anjal apabila (a) berlaku kenaikan harga (b) berlaku kejatuhan harga

3m 3m

Skema jawapan 4a Harga (RM) D B P1 P0 1m A D

Q1

Q0

kuantiti (unit)

Hubungan antara jumlah hasil dengan permintaan barang anjal Apabila harga naik dari P0 ke P1, kuantiti diminta berkurangan daripada Q0 kepada Q1. Jumlah hasil telah berkurang dari 0P0AQ0 kepada 0P1BQ1

1m 1m

4b

Harga (RM)

D
P0

1m A B D Kuantiti (unit)
Q0 Q1

P1

Apabila harga turun dari P0 ke P1, kuantiti diminta bertambah daripada 1m Q0 kepada Q1. Jumlah hasil telah bertambah dari 0P0AQ0 kepada 0P1B Q1 1m 5 Huraikan kesan terhadap keluk kos purata bagi firma kereta apabila berlaku (a) kenaikan harga besi dan keluli dalam pasaran dunia (b) kemajuan teknologi dalam bidang pengeluaran kereta 3m 3m

Skema jawapan 5a Permintaan terhadap kereta dan permintaan terhadap besi dan keluli merupakan permintaan berkait Apabila harga besi dan keluli naik, kos pengeluaran kereta akan naik Kenaikan kos pengeluaran akan menyebabkan keluk kos purata beralih ke atas Kos (RM)

1m

1m

1m AC1 AC0

Kuantiti (unit) 1m

Berdasarkan gambar rajah di atas, kenaikan kos pengeluaran kereta menyebabkan keluk kos purata beralih dari AC0 ke AC1 *maksimum 3 markah 5b Kemajuan teknologi pengeluaran bukan sahaja akan meningkatkan

1m

pengeluaran kereta, malah akan mengurangkan kos pengeluaran kereta Kos (RM) AC0 AC1 1m

Kuantiti (unit) 0 Berdasarkan rajah, pengurangan kos pengeluaran kereta kesan kemajuan teknologi menyebabkan keluk kos purata beralih dari AC0 ke AC1 *maksimum 3 markah 1m

6 (a) Apakah kuasa monopoli? (b) Terangkan dua faktor wujudnya kuasa monopoli dalam pasaran 2m 4m

Skema jawapan 6a Kuasa monopoli ialah keupayaan sebuah firma untuk menentukan tingkat harga atau kuantiti sesuatu barang pada satu tingkat keseimbangan pasaran. 6b Faktor yang menghalang kemasukan firma baru i. ii. iii. iv. v. Perlindungan Undang-undang Keperluan Saiz modal yang besar Keupayaan teknologi Pemilikan Sumber Penggabungan Firma

2m

4m

*pilih mana-mana 2 faktor + 2 Huraian di atas [maksimum 4 markah]

Dengan menggunakan gambar rajah, terangkan dua kelemahan firma persaingan bermonopoli.

6m

Skema jawapan Kos /Hasil/ Harga (RM) P0 P1 A B E MR 0 Kuantiti (unit) Q0 Q1 AR

1m MC AC

Keseimbangan asal dicapai apabila MC=MR, iaitu pada titik keseimbangan E. Tingkat harga keseimbangan ialah 0P0 dan tingkat kuantiti keseimbangan ialah 0Q0. Pada tingkat keseimbangan, firma bermonopoli menghadapi 3 kelemahan: (a) ketidakcekapan peruntukan Firma tidak mencapai kecekapan peruntukan iaitu P=MC. Pada tingkat output 0Q0, P>MC. (b) Ketidakcekapan pengeluaran Firma tidak mencapai kecekapan pengeluaran iaitu pengeluaran pada AC minimum. Pada tingkat output 0Q0, AC sedang menurun. (c) Pembaziran kapasiti Firma menghadapi pembaziran kapasiti sebanyak Q0Q1 unit output. Rajah : 1m Huraian asalan :1 2 Fakta + 2 Huraian Maksimum 6 markah

1m

1m 1m

1m 1m

1m 1m

Mengapakah kerajaan campur tangan dalam sesebuah sistem ekonomi campuran?

6m

Skema jawapan - Mewujudkan kestabilan ekonomi - Menyediakan barang awam - Mengelakkan amalan monopoli - Merapatkan jurang pendapatan masyarakat - Menghapuskan kesan luaran yang negatif (eksternaliti negatif) - Mengawal aktiviti pengeluaran yang bertentangan dengan undang-undang * 3 fakta 3 Huraian Maksimum 6 markah

BAHAGIAN C Soalan 9 Kebaikan Harga dan kos yang rendah Keadaan ekonomi yang stabil Jurang agihan pendapatan yang kecil Mengutamakan matlamat sosial Penggunaan sumber ekonomi yang cekap Menggalakkan pertumbuhan ekonomi Kelemahan Tiada persaingan Teknologi dan kegiatan reka cipta baru tidak berkembang Pilihan pengguna terhad Salah peruntukan sumber Tiada motivasi dan insentif untuk bekerja kuat.

Mana-mana 2 atau 3kebaikan atau 3 atau 2 kelemahan 1F+1H Maksimum 10 markah

Soalan 10 (a) Keanjalan permintaan harga mengukur darjah tindak balas peratus perubahan dalam kuantiti suatu barang yang diminta kesan daripada peratus perubahan harga barang itu sendiri. [1m] Secara rumus: Keanajaln permintaan harga = Peratus perubahan kuantiti diminta Peratus perubahan harga barang itu

[1m]

(b)
Harga (RM)

D0 P0 P1 A B D0 Rajah [1m]

Kuantiti (unit) Q0 Q1

Jika keanjalan permintaan anjal, kejatuhan harga menaikkan perbelanjaan pengguna [1m] Rajah menunjukkan harga jatuh daripada P0 ke P1, peratus kenaikan kuantiti lebih besar daripada peratus kejatuhan harga.Perbelanjaan baru OP1BQ1 lebih besar daripada perbelanjaan asal OP0AQ0.[1m]

Harga (RM) D0 A P0 Rajah [1m] B P1 D0 O Q0 Q1 Kuantiti (unit)

Sekiranya permintaan tidak anjal, perbelanjaan berkurang apabila harga barang itu jatuh [1m]

Rajah harga jatuh daripada P0 ke P1, peratus kenaikan kuantiti lebih kecil daripada peratus kejatuhan harga. Perbelanjaan baru OP1BQ1 lebih kecil daripada perbelanjaan asal OP0AQ0 [1m].

Harga (RM) D0 A P0 B P1 D0

Kuantiti (unit) O Q0 Q1

Rajah [1m] Sekiranya permintaan anjal satu, perbelanjaan tidak berubah apabila harga jatuh. Rajah menunjukkan apabila harga jatuh daripada P0 ke P1, peratus kenaikan kuantiti adalah sama dengan peratus kejatuhan harga. Perbelanjaan baru OP1BQ1 sama dengan perbelanjaan asal OP0AQ0 [1m].

Soalan 11 11 Kos /Hasil/ Harga (RM) P0 P1 A B E MR 0 Rajah = 2m Keseimbangan asal dicapai apabila MC=MR, iaitu pada titik keseimbangan E. Tingkat harga keseimbangan ialah 0P0 dan tingkat kuantiti keseimbangan ialah 0Q0.(1m) Firma mengeluarkan pada keluaran kurang daripada optimum dan tidak mengeluarkan output pada tingkat output 0Q1 kerana pada tingkat output ini, walaupun firma mencapai AC minimum (kecekapan pengeluaran) (1m) tetapi firma tidak memaksimumkan keuntungan. (1m) Firma memaksimumkan keuntungan apabila mengeluarkan tingkat output pada MC=MR. (1m) Pada tingkat OQ0, jumlah hasil ialah sebanyak OP0AQ0 (1m) manakala jumlah kos ialah sebanyak OP1BQ0 (1m). Firma menikmati untung lebih normal (1m) (OP0AQ0 OP1BQ0 = P1P0AB) (1m) Kuantiti (unit) Q0 Q1 AR

MC

AC

12a

Dua ciri firma monopoli ialah : a. Firma merupakan firma tunggal dalam pasaran b. Terdapat sekatan kemasukan ke atas firma-firma lain daripada masuk ke dalam industri tersebut c. Tiada barang pengganti bagi barang keluarannya d. Mempunyai keluk permintaan yang bercerun ke bawah dari kiri ke kanan e. Kuasa penentu harga f. Tiada persaingan bukan harga mana-mana dua = 2 markah

12bi

Kos /Hasil/ Harga (RM) P0 P1 E

MC

AC

AR MR 0 Rajah = 2m Firma monopoli mencapai keseimbangan apabila MC=MR, iaitu pada titik E dengan harga keseimbangan OP0 dan kuantiti keseimbangan 0Q0. (1m) Jika kerajaan mengawal monopoli dengan menetapkan harga agar firma mencapai kecekapan peruntukan, iaitu pada AC=AR, maka keseimbangan baru akan beralih ke titik B. (1m) Kesannya : Harga keseimbangan akan merosot dari 0P0 ke 0P1 manakala kuantiti keseimbangan pula meningkat dari 0Q0 ke 0Q1. (1m) Maksimum 4 markah Q0 Q1 Kuantiti (unit)

12bii

Kos /Hasil/ Harga (RM) P0 P2 P1 E

MC AC1 AC0

MR 0 Q0 Q1

AR Kuantiti (unit)

Rajah = 2m Firma monopoli mencapai keseimbangan apabila MC=MR, iaitu pada titik E dengan harga keseimbangan OP0 dan kuantiti keseimbangan 0Q0. (1m) Jika kerajaan mengawal monopoli dengan mengenakan cukai sekaligus untuk mengurangkan jumlah keuntungan firma, maka keluk AC0 akan beralih menjadi keluk AC1. (1m) Kesannya : Keseimbangan baru kekal di titik E. Harga keseimbangan kekal di 0P0 manakala kuantiti keseimbangan juga kekal di 0Q0. (1m) Maksimum 4 markah

BAHAGIAN D 13 a) Qd = Qs 200 2P = 100 + 3P P = 20 Qd = 200 2(20) Q = 160 Harga keseimbangan adalah RM20 dan kuantiti keseimbangan adalah 160 unit. 13b Qs = 100 + 3P Qs = 100 + 3 (P + 10) Qs = 130 + 3P Persamaan penawaran baru adalah Qs1 = 130 + 3P 13b Qd = Qs1 200 2P = 130 + 3P P = 14 Qd = 200 2(14) Q = 172 Harga keseimbangan yang baru adalah RM14 dan kuantiti keseimbangan yang baru adalah 172 unit. 1m 1m

1m

1m 1m

13 c(i)

Jumlah perbelanjaan sebelum subsidi 20 X 160 unit = RM3200 Jumlah perbelanjaan selepas subsidi 14 X 172 unit = RM2408 Peratus perubahan = 2408 3200 X 100 3200 = 24.75% Kadar kejatuhan harga selepas subsidi: = 14 20 X 100 20 = 30% 1m

1m

13c(ii)

1m 1m

13c(iii) Jumlah subsidi yang dibayar oleh kerajaan RM10 X 172 unit = RM1720

1m

14 a)

Jumlah perbelanjaan pengguna = harga X kuantiti diminta Harga Jumlah perbelanjaan (RM) (RM) 12 12X5=60 10 10X10=100 *semua tepat = 1m 8 8X15=120 *salah > 3 = 0 m 6 6X20=120 * tiada RM = 0 m 4 4X25=100 2 2X30=60 Ed =
10 100% 0 1 0 100% 0

1m

14 b)

atau Ed =

1m

15-10 x 100% Ed = __10__ 8 10 x 100% 10 = 5 X 10 10 -2 Ed = 2.5


10 1+0 100% 2 1 0 1+ 0 100% 2

= - 2.5

1m

14 c) Ed =

atau Ed =

15-25 x 100% Ed lengkuk = 15+25 2___ 8 4_ x 100% 8+4_ 2 = -10 x 6 20 4 = - 0.75 Ed lengkuk = 0.75

2m

14 d i) Ed =

1 0 100% 0 1 0 100% 0

atau Ed =

1m 26 28 x 100% Ed silang = 28__ 6 4_ x 100% 4 = -2 x 4 28 2 = - 0.14 Ed silang = 0.14 14 d ii) Barang X dan barang Y merupakan barang penggenap kerana nilai keanjalan permintaan silang adalah negatif.

1m

15 a i)

Kuantiti (Q) 1 2 3 4 5 6

Jumlah kos (TC) 200 240 260 300 350 420

Kos sut (MC) 40 20 40 50 70

Kos purata (AC) 200 120 86.67 75 70 70

2m

Bagi jawapan kos sut dan kos purata, *semua tepat = 1m *salah > 3 = 0 m * tiada RM = 0 m a ii) Rugi = Jumlah hasil Jumlah kos = (RM50 x 5)- RM350 = RM100 Tidak sebab firma PPS mengalami kerugian. RM70 (sebab pada tingkat output 6 unit, AC adalah minimum) Jumlah hasil = Harga x kuantiti = RM70 x 6 = RM420 3 unit 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m

b i)

bii) biii)

c)

16 a)

Input buruh (unit)

1 2 3 4 5 6 7 8

Keluaran sut MPP=TPP/ input (unit) 6 10 12 8 6 4 2 1

Hasil keluaran TRP = TPPXP (RM) 30 80 140 180 210 230 240 245

Keluaran hasil Keluaran sut hasil purata MRP=MPPXP ARP=TRP/QL (RM) (RM/unit) 30 50 60 40 30 20 10 5 30 40 46.7 45 42 38.3 34.3 30.6

4m

Bagi jawapan keluaran sut, hasil keluaran, keluaran hasil sut dan keluaran hasil purata, *semua tepat = 1m *salah > 4 = 0 m * tiada RM = 0 m

b)

Jawapan dalam graf

2m

c)

Pengeluar akan menggunakan unit buruh sehingga kadar upah = MRP pada upah RM20, 6 unit buruh digunakan pada upah RM40, 4 unit buruh digunakan keanjalan permintaan buruh = % unit buruh digunakan % upah buruh

1m

= 4 6 x 20 6 40 20 = 2 X 20 6 20 = -0.33 d) Upah maksimum ialah RM46.70 bersamaan titik maksimum ARP. Pada upah yang lebih tinggi daripada titik maksimum ARP, kos sut buruh akan melebihi ARP dan firma akan meminta buruh.

1m 1m 1m