Anda di halaman 1dari 14

1

SULIT * Bahagian A [30 markah] Jawab semua soalan dalam bahagian ini. Anda dinasihati supaya menguntukkan masa selama 60 minit yang pertama bagi menjawab bahagian ini. 1 Gambar rajah di bawah menunjukkan AB ialah keluk kemungkinan pengeluaran sebuah ekonomi. Barang pengguna A A1 A
C

0 B1 B

Barang modal

Pergerakan A1A1 titik pengeluaran dari A ke C menunjukkan A B C D semakin meningkat harga barang pengguna, semakin berkurang permintaannya semakin banyak barang pengguna dihasilkan, semakin kurang barang modal dihasilkan semakin banyak barang modal dikeluarkan, semakin banyak barang pengguna dihasilkan semakin banyak barang modal dikeluarkan, semakin kurang barang pengguna dihasilkan

Masalah asas ekonomi diselesaikan dalam sistem ekonomi perancangan pusat melalui A B C D mekanisme harga kerjasama sektor awam dan sektor swasta cara kerajaan membuat keputusan ekonomi pemberian subsidi oleh kerajaan kepada golongan miskin

Apakah faktor yang menyebabkan keluk permintaan beralih ke kanan? A B C D Kos pengeluaran telah meningkat Harga barang pengganti menurun Kejatuhan harga barang itu sendiri Harga barang itu dijangka akan naik

944/1 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat

[Lihat sebelah SULIT*

SULIT * 4 Manakah antara berikut akan menyebabkan keluk permintaan beralih dari D0D0 ke D1D1? Harga (RM) D1 D0

D1 0 A B C D

D0 Kuantiti (unit)

Pertambahan penduduk Penurunan harga barang pengganti Penurunan cukai pendapatan persendirian Jangkaan harga akan naik pada masa hadapan

Hukum permintaan menyatakan semakin tinggi harga sesuatu barang semakin A B C D kurang permintaan dan keluk permintaan beralih ke kiri meningkat permintaan dan keluk permintaan beralih ke kanan kurang kuantiti yang diminta dan pergerakan berlaku di atas keluk permintaan yang sama meningkat kuantiti yang diminta dan pergerakan berlaku di atas keluk permintaan yang sama

Pengurangan dalam penawaran dan permintaan secara serentak akan menyebabkan Harga keseimbangan menurun menurun naik tidak dapat ditentukan Kuantiti keseimbangan menurun naik tidak dapat ditentukan menurun

A B C D 7

Harga (RM) Kuantiti ditawar (unit) 1 22 2 28 3 34 4 40 Jika fungsi permintaan ialah Qd= 40 2P, dimana Qd adalah kuantiti diminta dan P ialah harga, berapakah harga keseimbangan? 944/1 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat [Lihat sebelah SULIT*

SULIT * A B C D RM1.00 RM2.00 RM3.00 RM4.00

Dalam pasaran sesuatu barang, harga keseimbangan akan menurun manakala kuantiti keseimbangan akan meningkat jika pertambahan permintaan A B C D melebihi pengurangan penawaran melebihi pertambahan penawaran lebih kecil daripada pertambahan penawaran lebih kecil daripada pengurangan penawaran

Gambar rajah di bawah menunjukkan keluk permintaan terhadap kereta dan petrol dalam pasaran. Harga (RM) D D1 8000 4 5000 D 0 14 18 0 10 D1 Kuantiti kereta(unit) 20 Kuantiti petrol (unit) D0 Harga (RM) D0

Berapakah nilai keanjalan permintaan silang antara kereta dan petrol apabila harga kereta meningkat daripada RM5000.00 kepada RM8000.00? A B C D 10 -0.38 -0.53 -0.83 -1.20

Fungsi penawaran dan permintaan bagi sesuatu barang ditunjukkan di bawah : Qs = 40 + 5P Qd = 90-5P dengan Qs = kuantiti ditawarkan (unit) Qd= kuantiti diminta (unit) P = harga (RM)

944/1 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat

[Lihat sebelah SULIT*

SULIT * Kemajuan teknologi menyebabkan fungsi penawaran berubah menjadi Qs = 80 + 5P. Apakah kesan kemajuan teknologi terhadap harga keseimbangan dalam ekonomi tersebut? A B C D Harga keseimbangan telah naik sebanyak RM2 Harga keseimbangan telah turun sebanyak RM2 Harga keseimbangan telah naik sebanyak RM4 Harga keseimbangan telah turun sebanyak RM4

11

Kejatuhan harga akan menyebabkan jumlah hasil meningkat. Ini menunjukkan keanjalan bagi barang tersebut adalah A B C D anjal tak anjal anjal satu tak anjal sempurna

12

Nilai keanjalan pendapatan bagi barang bawahan ialah A B C D satu sifar melebihi satu kurang daripada sifar

13

Gambar rajah di bawah menunjukkan keluk penawaran terhadap suatu barang. Harga (RM) 14 10 S 0 100 160 Kuantiti (unit)

Berapakah nilai keanjalan penawaran apabila harga naik daripada RM10 kepada RM14? A B C D 0.67 1.00 1.50 1.67 [Lihat sebelah SULIT*

944/1 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat

SULIT * 14

Jadual di bawah menunjukkan kuantiti diminta terhadap barang X dan barang Y pada pelbagai tingkat harga barang X. Harga barang X (RM) 3.00 4.00 5.00 6.00 Kuantiti diminta X (unit) 20 18 16 14 Kuantiti diminta Y (unit) 15 12 9 6

Berapakah nilai keanjalan silang apabila harga barang X meningkat daripada RM3.00 kepada RM4.00, dan apakah kaitan antara barang X dengan barang Y? A B C D -0.6 dan barang penggenap -0.33 dan barang penggenap 1.67 dan barang pengganti 3.33 dan barang pengganti

15

Apabila harga barang X turun, jumlah perbelanjaan pengguna tidak berubah. Keanjalan permintaan terhadap barang X adalah A B C D anjal tak anjal anjal satu anjal sempurna

16

Gambar rajah di bawah menunjukkan keluk penawaran terhadap suatu barang. Harga (RM) S 4 2 S 0 20 X Kuantiti (unit)

Sekiranya keanjalan penawaran adalah 0.5, berapakah nilai X apabila harga barang tersebut meningkat? A B C D 25 unit 30 unit 35 unit 40 unit [Lihat sebelah SULIT*

944/1 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat

SULIT *

17

Jadual di bawah menunjukkan utiliti sut bagi barang A Kuantiti (unit) 1 2 3 4 5 6 Utiliti Sut (util) 12 10 8 6 4 2

Sekiranya pengguna menggunakan 4 unit barang A, berapakah jumlah utiliti yang dinikmati pengguna? A B C D 6 util 14 util 24 util 36 util

18

Jadual di bawah menunjukkan kuantiti barang W diminta oleh pengguna pada pelbagai tingkat harga. Harga (RM) 10 20 30 40 50 60 Kuantiti diminta (unit) 6 5 4 3 2 1 Jumlah Perbelanjaan (RM) 60 100 120 120 100 60

Jika harga pasaran ialah RM 30, berapakah jumlah lebihan pengguna. A B C D 19 RM 30 RM 60 RM 90 RM 120

Apabila kecerunan keluk jumlah keluaran sama dengan kosong maka A B C D keluaran sut adalah negatif keluaran sut sama dengan kosong keluaran purata sama dengan kosong keluaran sut sama dengan keluaran purata [Lihat sebelah SULIT*

944/1 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat

SULIT *

20

Kos /Hasil (RM) 10 9 8 5

MC AC

AR MR Kuantiti (unit)

20 25

Berapakah jumlah keuntungan firma? A B C D RM 20 RM 25 RM 40 RM 100

21

Manakah pernyataan yang tidak benar tentang perbandingan antara pasaran persaingan sempurna dengan pasaran monopoli ? A B C D Harga pasaran persaingan sempurna lebih rendah berbanding dengan pasaran monopoli Lebihan pengguna dalam pasaran persaingan sempurna lebih besar berbanding dengan pasaran monopoli Pasaran persaingan sempurna mengeluarkan output dengan lebih cekap berbanding dengan pasaran monopoli Peruntukan sumber dalam pasaran persaingan sempurna lebih cekap berbanding dengan monopoli

22

Jika kos sut sebuah firma pasaran persaingan sempurna melebihi harga, apakah yang harus dilakukan oleh firma itu untuk memaksimumkan keuntungan? A B C D Meningkatkan harga output Mengurangkan harga output Meningkatkan pengeluaran output Mengurangkan pengeluaran output

944/1 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat

[Lihat sebelah SULIT*

SULIT * 23

Dalam pasaran bermonopoli, tingkat output dikeluarkan pada tahap tidak cekap kerana A B C D harga melebihi kos sut harga kurang dari kos sut hasil sut sama dengan kos purata hasil purata sama dengan kos purata minimum

24

Gambar rajah di bawah menunjukkan keluk kos dan hasil sebuah firma monopoli. Kos /Hasil (RM) 12 9 7 4 MR 0 12 16 AR Kuantiti (unit)

MC AC

Berapakah pengurangan keuntungan jika kerajaan melakukan campur tangan langsung dalam firma monopoli ini dengan menetapkan tingkat pengeluaran baru pada titik pulang modal? A B C D RM 0 RM 36 RM 60 RM 108

25

Jadual di bawah menunjukkan kuantiti keluaran dan jumlah kos bagi sebuah firma dalam pasaran persaingan sempurna. Kuantiti keluaran (unit) Jumlah kos (RM) 1 16 2 20 3 24 4 29 5 36 6 47

Jika harga keluaran ialah RM 7.00, keluaran keseimbangan firma itu ialah A pada unit ke-3 B pada unit ke-4 C pada unit ke-5 D pada unit ke-6 944/1 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat [Lihat sebelah SULIT*

SULIT *

26

Pernyataan yang manakah benar tentang keseimbangan firma pasaran persaingan sempurna dalam jangka pendek. A B C D Firma memaksimumkan untung apabila hasil purata sama dengan kos purata Firma mengalami kerugian apabila hasil purata lebih rendah daripada kos purata Firma memperolehi untung normal apabila hasil purata sama dengan kos sut minimum Firma memperolehi untung lebih normal apabila hasil purata lebih tinggi daripada kos berubah purata

27

Keluk kos sut yang terletak di atas keluk kos berubah purata ialah A B C D keluk penawaran firma jangka pendek keluk penawaran firma jangka panjang keluk permintaan firma jangka pendek keluk permintaan firma jangka panjang

28

Jika peratusan perubahan kuantiti faktor yang ditawarkan lebih besar daripada peratusan perubahan harga faktor, maka A B C D sewa kuasi adalah lebih besar sewa ekonomi adalah lebih besar sewa ekonomi adalah lebih kecil perolehan pindahan adalah lebih kecil

29

Jurang perbezaan pendapatan sangat ketara dalam sistem ekonomi kapitalis. Bagaimanakah kerajaan mengatasi masalah ini dalam sistem ekonomi campuran? A B C D Mengenakan cukai regresif Mengenakan cukai progresif Mengubah struktur ekonomi Menentukan dasar upah minimum

30

Dasar kerajaan menetapkan harga maksimum menyebabkan A B C D berlaku lebihan penawaran dan harga akan jatuh kuantiti yang diminta kurang daripada kuantiti yang ditawar harga yang ditetapkan lebih tinggi daripada harga di pasaran harga yang ditetapkan lebih rendah daripada harga di pasaran [Lihat sebelah SULIT*

944/1 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat

10

SULIT * BAHAGIAN B [30 markah] Jawab lima soalan sahaja . Anda dinasihatkan supaya menguntukkan masa selama 50 minit bagi menjawab bahagian ini

Terangkan masalah asas ekonomi yang dihadapi dalam pengeluaran kopi.

[6]

Jelaskan dua sebab keluk permintaan mencerun ke bawah dari kiri ke kanan.

[6]

Dengan menggunakan gambar rajah, terangkan kesan terhadap keluk penawaran ikan apabila (a) (b) tiba musim tengkujuh Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) menambahkan bantuan kredit kepada nelayan. [3] [3]

Dengan menggunakan gambar rajah, jelaskan kesan terhadap jumlah hasil bagi barang anjal apabila (a) (b) berlaku kenaikan harga berlaku kejatuhan harga [3] [3]

Huraikan kesan terhadap keluk kos purata bagi Firma X yang mengeluarkan kereta apabila berlaku (a) (b) kenaikan harga besi dan keluli dalam pasaran dunia kemajuan teknologi dalam bidang pengeluaran kereta [3] [3]

(a) (b)

Apakah kuasa monopoli? Terangkan dua faktor wujudnya kuasa monopoli dalam pasaran.

[2] [4]

Dengan menggunakan gambar rajah, terangkan dua kelemahan firma persaingan bermonopoli.

[6]

Mengapakah kerajaan campur tangan dalam sesebuah sistem ekonomi campuran?

[6]

944/1 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat

[Lihat sebelah SULIT*

11

SULIT *

Bahagian C [20 markah] Jawab dua soalan sahaja. Anda dinasihati supaya menguntukkan masa selama 35 minit bagi menjawab bahagian ini.

Huraikan kebaikan dan kelemahan sistem ekonomi perancangan pusat.

[10]

10

(a) (b)

Apakah yang dimaksudkan dengan keanjalan permintaan harga? Bagaimanakah keanjalan permintaan harga mempengaruhi jumlah perbelanjaan pengguna apabila harga menurun?

[2] [8]

11

Dengan menggunakan gambar rajah, mengapakah firma persaingan bermonopoli mengeluarkan keluaran pada tingkat keluaran kurang daripada optimum untuk memaksimumkan keuntungan.

[10]

12

(a) (b)

Nyatakan dua ciri firma monopoli. Dengan menggunakan gambar rajah, huraikan kesan ke atas harga dan kuantiti apabila kerajaan mengawal firma monopoli dengan : (i) (ii) menetapkan harga agar firma mencapai kecekapan peruntukan mengenakan cukai sekaligus untuk mengurangkan jumlah keuntungan firma

[2]

[8]

944/1 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat

[Lihat sebelah SULIT*

12

SULIT *

Bahagian D [20 markah] Jawab dua soalan sahaja. Anda dinasihati supaya menguntukkan masa selama 35 minit bagi menjawab bahagian ini. 13 Fungsi permintaan dan fungsi penawaran dalam pasaran barang X ialah, Qd = 200 2P Qs = 100 + 3P dengan Qd = kuantiti diminta barang X dalam unit Qs = kuantiti ditawar barang X dalam unit P = harga barang X

Sekiranya kerajaan memberi subsidi sebanyak RM10.00 bagi satu unit barang dan fungsi permintaan tidak berubah: a) Berapakah harga dan kuantiti keseimbangan pasaran sebelum subsidi dibiayai oleh kerajaan? b) Hitung harga dan kuantiti keseimbangan selepas subsidi dibiayai. c) (i) (ii) (iii) Hitung peratus perubahan jumlah perbelanjaan pengguna selepas subsidi. Berapakah kadar kejatuhan harga selepas subsidi dibiayai oleh kerajaan? Berapakah jumlah subsidi yang dibayar oleh kerajaan? [2] [3] [2] [2] [1]

14

Jadual di bawah menunjukkan hubungan antara barang X, kuantiti diminta barang X dan kuantiti diminta barang Y. Harga barang X (RM) 12 10 8 6 4 2 Kuantiti diminta barang X (unit) 5 10 15 20 25 30 Kuantiti diminta barang Y (unit) 20 22 24 26 28 30 [2]

a) Hitung jumlah perbelanjaan pengguna terhadap barang X pada setiap tingkat harga. 944/1 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat

[Lihat sebelah SULIT*

13

SULIT * b) Hitung nilai keanjalan permintaan harga bagi barang X apabila harga barang X turun [2] daripada RM10 kepada RM8. c) Hitung nilai keanjalan permintaan lengkuk barang X antara harga RM4 dan RM8. d) i) Hitung nilai keanjalan permintaan silang antara barang X dengan barang Y apabila harga barang X naik daripada RM4 kepada RM6. ii) Berdasarkan nilai keanjalan permintaan silang dalam (d)(i), nyatakan hubungan antara barang X dengan barang Y. Mengapa? [2] [2] [2]

15

Jadual di bawah menunjukkan jumlah kos pengeluaran barang M sebuah firma dalam pasaran persaingan sempurna. Kuantiti barang X (unit) 1 2 3 4 5 6 Jumlah Kos (RM) 200 240 260 300 350 420

a) i) Berapakah kos sut dan kos purata barang M pada pelbagai tingkat keluaran. ii) Jika harga seunit barang M ialah RM50.00, hitung untung atau rugi firma itu. b) Sekiranya firma pasaran persaingan sempurna ini beroperasi dalam jangka panjang, i) adakah firma baharu akan memasuki industri ini? Berikan alasan anda. ii) berapakah harga seunit barang M? iii) hitung jumlah hasil firma? c) Tentukan output yang ditawarkan oleh firma itu pada harga RM20.00

[2] [2]

[2] [1] [2] [1]

944/1 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat

[Lihat sebelah SULIT*

14

SULIT *

16

Jadual di bawah menunjukkan hubungan antara input buruh dengan keluaran sut bagi firma pasaran persaingan sempurna.

Input buruh (unit) 1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah keluaran (unit) 6 16 28 36 42 46 48 49

Harga per unit keluaran ialah RM5. a) Sediakan jadual yang menunjukkan keluaran sut, jumlah hasil keluaran, keluaran hasil sut dan keluaran hasil purata. Dengan menggunakan kertas graf, lukis keluk keluaran hasil sut dan keluaran hasil purata. Hitung keanjalan permintaan buruh apabila upah per unit buruh naik daripada RM20 kepada RM40. [4]

b)

[2]

c)

[2]

d)

Tentukan upah maksimum yang sanggup dibayar oleh pengeluar. Jelaskan jawapan [2] anda.

944/1 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat

[Lihat sebelah SULIT*