Anda di halaman 1dari 13

PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PENDIDIKAN JASMANI AKLUMBALAS halangan ENGHANTAR PENERIMA MESEJ halangan

Teori Z(William Ouchi 1980):kombinasi antara teori X dan Y .pekerja diberi jaminan perkhidmatn jangka pjg,mementingkn kerja secr kump,ganjaran diberi merangkumi kemahirn interpersonel,proses DAN SUKAN komunikasi&mbt keputusn (bkn stkt prestasi individu) Pengurusan:proses merancang,mengelola,marah&mengawal aktvt Sukan prestasi tinggi adatah merujuk kepada sukan pertandingan manusia dgn campuran sumber lain dlm organisasi utk mcapai mtlmt yg yang diuruskan mengikut peraturan-peraturan dan syarat-syarat Persekutuan sukan Antarabangsa dan ditetapkn. Jawatankuasa Olimpik di peringkat kebangsaan dan antarabangsa William,Charlie&Warren:1 proses mgunapakai peralatan&sumber bagi menentukan pemenang. manusia utk Sukan Massa (Sukan Untuk SemuaJ adatah merujuk kepada aktivitimcapai sesuatu objektif yg ditentukn oleh aktiviti rekreasi fizikal dan sukan yang berlaku ecara spontan atau organisasi. diuruskan dengan tujuan untuk menggalakkan penyertaan yang tebih Pengurusan sukan:Sebrg gabungn kemahirn bkaitn dgn luas dan bukan semata-mata untuk pertandingan di peringkat perancangn pengelolaan, kebangsaan atau antarabangsa. pengarahn,pawaln,pengurusn Dasar sukan negara budget.kepimpinan&penilaian dlm Kesan sukan kpd individu: konteks sesebuah organisasi/jbtn di mana *pbtkn sahsiah,kesedarn diri tmasuk semangat pertarungn produk/perkhidmatn *peningktn thp kesihatn dan kecergasn fizikal berkaitn dgn sukan. *pgunaan masa kesenggangan yg berfaedh&bermakna POSDCORB(Luther Gulick): 7 Peranan Pengurus *pengurangan tekanan hidup moden P(Planning):Merancang perkara mana yang perlu diutamakan *interaksi sosial yg bermakna dahulu dan kaedah yang akan digunakan utk menyelesaikan mtlmt *perkembgn kemahirn2 asas utk perusahaan. Masyarakat: O(Organizing):Menubuhkan struktur formal bidang kuasa melalui *pgalakn pembinaan kualiti fizikal&moral rakyt yg sesuai dgn aspirasi subkerja yg disusun,ditentukan&diselaraskan bagi mencapai objektif. nasional *pewujudan environmen utk memupuk perhbgn komuniti yg lbh baik S(Staffing):Kesemua fungsi kakitgn dlm mengrekrut&melatih di dlm pelbagai kump etnik dlm negara pekerja&mengekalkan kondisi kerja yg baik. *peningktn thp kesihatn komuniti&produktiviti D(Directing):Tugas yang berterusn dlm mbt *pencegahn jenayah remaja dgn peluang2 pengunaan masa lapang keputusn&merangkumkan mrk secr khusus&arahan yg memanfaatkn umum&arahan&berkhidmt sbg ketua perusahaan. Antarabangsa: CO(Co-ordinating):Semua tugas penting dlm hubungkait semua *pencapaian kecemerlangan kpd peringkt yg paling tinggi jenis bhgn pekerjaan. *peningktn maruah bangsa R(Reporting):Menyampaikn semua mklmt kpd eksekutif yg *pemupukn persahabatn bertanggungjwb utk di inform ttg apa yang sedang berlaku serta diri Objektif DSN sendiri mengetahui&org bwhnnya di berikathu juga ttg *utk mbtk sebuah msyrkt yg sihat bdisiplin&bersatupadu melalui rekod,penyelidikn&pemeriksaan. penyertaan yg lbh luas&peluang2 yg lbh baik dlm sukan di semua B(Budgeting):Budjet yg dikelurkan semua dlm bentuk perancangn peringkt msyrkt fiskal,akaun&kwln *utk menyediakn peluang2&kemudhn bg memenuhi keperluan asasi Organisasi:1 unit sosial yg mengandungi 2/lbh individu yg bfungsi sosial,psikologi&fisiologi bg individu melalui sukan secr saling bgantung utk mcapai mtlmt bsama./unitsosial yg tlg *utk mbgn&meningkt pengetahuan&amalan sukan bg kepentingn dibtk&diwujudkn utk mcapai mtlmt yg ditentukn. kebajikn sosial seseorg individu&kenikmatn kesenggangan di klgn org Organisasi formal:1 sistem aktvtyg diselaraskn bg kump manusia awam yg mlaksanakn tugas secr bekerjasama utk mcapai mtlmt bsama *utk mcapai kecemerlangn ke thp tertinggi sekali dgn semangt dibwh autoriti&kepimpinan.cth:hospital kesukanan yg tulen di pertandingn peringkt Organisasi xformal:sistem norma&perlakuan yg diserapkn dlm kebangsaan&antarabangsa&juga dgn harapn mpertingktkn lg kump.tiada autoriti. muhibah&imej negara. cth:kump pbincgn,rakan sebaya,ahli kelab Sosialisasi sukan Teori Klasik:Berkait rapat dgn rekabtk&struktur organisasi.Alat *Proses di mana manusia mempelajari mengenai budaya serta utama carta organisasi. bagaimana menjadi ahli dalam sesuatu masyarakat. Pelopor:henri fayol&max weber Cth soalan teori klasik: *Penglibatan dalam sukan membuka ruang utk bersosialisasi serta *bagaimana kerja dibahagikn berinteraksi dengan orang lain. *bagaimana tenaga buruh dibahagikn Proses sosialisasi sukan berlaku menerusi dua cara: *berapa peringkt autoriti dan kawalan *berapa ramai pekerja dlm setiap peringkat 1. Sosialisasi ke dalam sukan *apakah tugas tertentu setiap orang. *Individu memilih utk melibatkan diri ke dalam sukan kesan dari 14 prinsip pengurusan fayol pengaruh, dorongan serta impak agen2 sosialisasi sukan. *pembhgian kerja/autoriti&tanggungjwb/kesatuan arahan/susunan *Pengaruh agen2 sosialisasi ini membantu membentuk sikap, nilai autoriti/pemusatan/kesamaan halatuju/kesamarataan/susunan dan perlakuan yg diperlukan dalam sukan yang diceburi. heirarki/inisiatif/disiplin/ganjaran personel/jaminan *Agen sosialisasi sukan adalah spt ayah, ibu, abang, kakak, guru, perkhidmatan/kepentingn bersama/semangat kekitaan. jurulatih, rakan sebaya / role model. Max Weber:birokrasi *Agen institusi sosialisasi sukan pula adalah pendidikan, agama, kerajaan, media dan sukan itu sendiri. sistem pentadbiran formal yg dicipta utk menentukn i. Keluarga adalah agensi yg penting dlm mempengaruhi kecekapn&keberkesanan organisasi. sosialisasi sukan. 5prinsip birokrasi: ii. Rakan sebaya boleh mewujudkan sosialisasi yg berlaku *autoriti rasmi seorg pengurus *jwtn berasaskn prestasi mengikut umur tertentu. *tugasan jawatn perlu dijelaskn *susunan heirarki *prosedur operasi piawai (SOP) iii. Sekolah boleh wujudkan proses sosialisasi iaitu dgn melalui Teori hbgn manusia pend.jasmani dan mata pelajaran lain. pengurusan yg mementingkn manusia lbh bksn berbanding iv. Komuniti boleh mewujudkan proses sosialisasi pengurusn mementingkn pengeluarn.ia mengemukakn soalan: v. Media masa memainkan peranan yg penting dlm sukan. *apakh taraf hbgn yg wujud *apakh peranan manusia dlm Sukan didedahkan melalui TV, radio, wayang, majalah dan organisasi internet. *apakah keperluan psikologi/sosial mereka *apakah 2. Sosialisasi menerusi sukan semangat&sikap manusia ini. *Sukan menjadi alat kpd proses sosialisasi. Elemen2 dlm sukan spt *adakah wujud kump xformal. sikap bekerjasama, toleransi, berdisiplin serta menghormati indv lain Kajian Hawthorne(1924-1932) dan peraturan membantu dlm proses pembentukan sikap, nilai dan *kajian oleh elton mayo(harvard) perlakuan indv tersebut *nk kaji kesan kecerahan cahaya ke ats prestasi&keletihn pekerja *Ia melibatkan kemahiran, tret, nilai , kepercayaan dan norma hidup. western electric. *Ia diperolehi melalui program pembelajaran dlm sukan. *dapatan:walaupn thp kecerahn cahaya dikwl,mrk msh mampu *Melibatkan amanah, kewargeneraan, kerjasama dan pencapaian yg menningktkn pengeluarn.(mereka seronok diberi perhatian khas) dipelajari oleh kanak2 dan remaja yg menyertai sukan. Teori X&Y (Douglas McGregor) Teori X:pekerja yg mls,xsukakn kerja,sentiasa mbt yg plg 1. (a) Bezakan sosialisasi ke dalam sukan dengan minima,xmpunyai cita2 tinggi&akan mengelakkn tanggungjwb sosialisasi menerusi sukan. Teori Y:pekerja adlh rajin,suka kpd Sosialisasi ke dalam sukan: kerja,kreatif,bertanggungjwb,mpunyai kerja terarah kendiri.

Individu disosialisaskan dgn sukan berdasarkan pengaruh agen sosialisasi spt keluarga/rakan sebaya/sekolah/ masyarakat/media massa/persekitaran. Sosiolisasi menerusi sukan: Individu disosialisasikan dgn sukan berdasarkan penyertaan dlm sukan yg dipilih (b) Bagaimanakah sosialisasi ke dalam sukan dapat menyumbang ke arah perpaduan negara? Membina jati diri indivdu melalui sukan

2.

Membina keyakinan diri, sahsiah dan peribadi indvd Memupuk semangat bekerjasama Menambah pengetahuan dan semangat setia kawan Menyemai semangat kecintaan kpd negara kesan-kesan positif dan negatif penglibatan individu dalam sukan. Kesan positif Pembtkan watak sukan dpt membtk perwatakan individu yg positif Kualiti kepimpinan pembtkkan daya kepimpinan indvd, khususnya dlm sukan berpasukan Semangat patriotisme rasa bangga mewakili pasukan dibtk menerusi penyertaan dlm bidang sukan. Semangat setia kawan / berpasukan terbtk menerusi penyertaan, interaksi serta sosialisasi dalam sukan. Kesihatan peningkatan kesihatan indvd secara keseluruhan boleh dicapai menerusi penyertaan dlm bidang sukan. Kesan negatif Sikap terlalu mementingkan kemenangan sehingga meninggalkan semangat kesukanan dan berpasukan Penggunaan bahan terlarang utk meningkatkan prestasi Keagresifan dalam sukan Membelakangkan nilai2 kesukanan yg lain.

dan keputusan akan dibuat oleh jawatankuasa induk untuk menerima atau menolak rayuan tersebut. FASAL 12. MESYUARAT AGUNG Mesyuarat hendaklah diadakan sebelum 30 Jun di tempat yang ditetapkan oleh Jawatankuasa Induk. Notis hendaklah diberi kepada semua ahli 21 hari sebelum mesyuarat berlangsung berserta agenda-agenda mesyuarat. Korum mesyuarat hendaklah mencukupi 1/3 ahli, jika tidak cukup, mesyuarat boleh ditunda pada tarikh baru dalam tempoh 30 hari. Setiausaha hendaklah menghantar salinan Penyata Tahunan Mesyuarat Agung Tahunan kepada semua ahli dan Pesuruhjaya Sukan dalam tempoh 30 hari. FASAL 13. TUGAS MESYUARAT AGUNG MESYUARAT AGUNG TAHUNAN menerima dan mengesahkan minit Mesyuarat Agung yang lepas; ii. Menerima dan meluluskan Laporan Jawatankuasa berkenaan kegiatan persatuan dalam sepanjang tahun yang lalu; iii. Menerima dan meluluskan laporan Bendahari dan Penyata Kewangan yang telah diaudit bagi tahun yang lalu ; iv. Menguruskan hal-hal lain yang dibentangkan di dalam Mesyuarat Agung Tahunan ; v. Memilih Jawatankuasa Induk yang baru mengikut fasal 15.1 Perlembagaan ini FASAL 15. JAWATANKUASA INDUK Terdiri daripada :-

i.

PENTADBIRAN AGENSI-AGENSI SUKAN KEBANGSAAN DAN ANTARABANGSA Perlembagaan organisasi badan sukan kebangsaan FASAL 1. NAMA Badan Sukan ini dikenali dengan nama ______ atau ringkasnya disebut sebagai _____ di dalam Perlembagaan ini. FASAL 2. ALAMAT DAN TEMPAT URUSAN Alamat berdaftar dan alamat urusan.

Setiausaha, Penolong Setiausaha, dan Bendahari dan wakil setiap negeri dilantik oleh Presiden. FASAL 16. TUGAS-TUGAS JAWATANKUASA INDUK I. Melantik Pengerusi Jawatankuasa-Jawatankuasa. Menguatkuasakan dasar-dasar dan keputusan Mesyuarat Agung Tahunan atau khas. III. Mengurus dan mentadbir Persatuan dan menjalankan program Persatuan. IV. Mengkaji dan meluluskan perbelanjaan pentadbiran dan program yang diluluskan. V. Meluluskan peraturan-peraturan baru atau yang dipinda untuk di bahas dalam Mesyuarat Agung Tahunan atau khas. FASAL 17. JAWATANKUASA-JAWATANKUASA i. Jawatankuasa Kewangan.

i. ii. iii. iv.

Seorang Presiden Seorang Timbalan Presiden Tiga orang naib Presiden Sembilan orang Ahli Jawatankuasa

II.

Kedua-dua alamat ini tidak boleh diubah suai melainkan mendapat kelulusan Pesuruhjaya Sukan Malaysia. FASAL 3. DEFINISI Persatuan ini adalah Persatuan ________ FASAL 4. OBJEKTIF DAN MATLAMAT ii. Jawatankuasa Pembangunan. Memberitahu tentang tujuan persatuan sukan ini ditubuhkan. iii. Jawatankuasa Pembangunan. FASAL 5. LOGO /LAMBANG iv. Jawatankuasa Pemilihan. Logo/lambang Persatuan ini adalah _________________ v. Jawatankuasa Pertandingan. (terangkan secara ringkas bentuk dan makna logo) vi. Jawatankuasa Tatatertib. FASAL 6. KEAHLIAN Terbuka kepada semua Warganegara dan terbahagi kepada 4 FASAL 18. TUGAS AHLI JAWATANKUASA INDUK Presiden kategori : Menjadi pengerusi semua mesyuarat Jawatankuasa Ahli gabungan Terdiri dari persatuan-persatuan dan kelabInduk. kelab yang berdaftar. Timbalan Presiden Ahli individu /Ahli Bersekutu/ Ahli Kehormat FASAL 7. YURAN KEAHLIAN Membantu Presiden melaksanakan pentadbiran. Ahli mesti membayar yuran pendaftaran dan yuran tahunan. Naib Presiden Jika tidak dibayar mereka tidak boleh menghadiri mesyuarat agung dan boleh digugurkan keahliannya. FASAL 8. PERMOHONAN MENJADI AHLI Permohonan secara bertulis dan dikemukakan kepada setiausaha, dan Jawatankuasa induk meluluskannya. FASAL 9. KEISTIMEWAAN DAN HAK AHLI Ahli boleh menyertai semua aktiviti yang dianjurkan. FASAL 10. HAK MENGUNDI DALAM MESYUARAT AGUNG Ahli gabungan boleh menghantar wakil dan mengundi. Ahli bersekutu hanya boleh menghantar wakil dan tidak boleh mengundi, hanya pemerhati. FASAL 11. PEMBERHENTIAN DAN PEMECATAN AHLI Pemberhentian boleh ditulis secara rasmi

Pembayaran sebelum 1 Februari setiap tahun.

Membantu Presiden dan Timbalannya melaksanakan pentadbiran. Setiausaha Bertanggungjawab untuk memastikn segala urusan pentadbiran berjalan lancar. Segala urusan suratmenyurat, dokumentasi, dan penyata perlu diuruskan oleh beliau. Bendahari

Membuat kutipan yuran dan segala hal kewangan diuruskan beliau. Ahli Jawatankuasa Ahli Jawatankuasa hendaklah mempengerusikan Jawatankuasa-Jawatankuasa dan menjalankan tugas yang diarahkan presiden. Jawatankuasa Kewangan ; mencari sumber pendapatan persatuan sukan.

Jika ahli melakukan kesalahan, ahli boleh dibuang dan digantung. Dalam tempoh penggantungan ahli boleh merayu

Jawatankuasa Pembangunan ; menjalankan programprogram pembangunan dan latihan. Jawatankuasa Teknikal ; melibatkan hal-ehwal kepegawaian teknikal sukan ini. Jawatankuasa Pertandingan ; mengelolakan pertandingan di peringkat kebangsaan. Jawatankuasa Tatatertib ; memutuskan kes-kes seperti salhlaku dan menjatuhkan hukuman. FASAL 19. MESYUARAT JAWATANKUASA INDUK Mesyuarat hendaklah diadakan 3 bulan sekali dan notis mesti diberi kepada ahli 7 hari sebelum mesyuarat. Sekurang-kurangnya 5 ahli Jawatankuasa Induk hadir. FASAL 20. KEWANGAN Kewangan persatuan diperolehi melalui :Yuran tahunan dan penalti ;Derma dan tajaan ;Bantuan kerajaan atau badan berkanun ; Hasil perniagaan ;Sumbersumber lain. Pendapatan persatuan mestilah digunakan untuk mencapai objektif dan matlamat. Cek mesti ditandatangani oleh Bendahari dan Presiden atau Setiausaha. Perbelanjaan yang lebih atau kurang dari jumlah yang ditetapkan mestilah mendapat kelulusan Jawatankuasa Induk. Bendahari hanya boleh menyimpan sejumlah wang yang ditetapkan pada satu masa dan yang selebihnya mestilah disimpan dalam akaun Persatuan. Penyata kira-kira ini mestilah dibawa ke Mesyuarat Agung berikutnya. FASAL 21. JURUAUDIT Juruaudit boleh dilantik dalam Mesyuarat Agung dan memegang jawatan dalam tempoh 2 tahun dan boleh dilantik semula. tugasnya menilai penyata kewangan Persatuan setiap tahun. Persatuan boleh juga melantik Firma Audit yang bertauliah jika perlu. FASAL 22. TAFSIRAN UNDANG-UNDANG Di antara Mesyuarat Agung , Jawatankuasa Induk boleh memberikan tafsirannya kepada perlembagaan ini. Jawatankuasa Induk boleh memutuskan perkara-perkara yang tidak terkandung di dalam perlembagaan ini sekiranya mustahak. FASAL 23. PERTIKAIAN DALAMAN Adalah menjadi tugas Jawatankuasa Tatatertib dengan kerjasama Jawatankuasa Induk Persatuan untuk menyelesaikan apa-apa pertikaian yang timbul di kalangan anggotanya, mengikut prosedur dalaman ditetapkan selaras dengan Akta Pembangunan Sukan 1997. FASAL 24. PENAUNG/PENASIHAT Jawatankuasa Induk Persatuan boleh melantik sesiapa yang layak dan Penaung ini berhak mengundi dan membuat keputusan. FASAL 25. PINDAAN PERLEMBAGAAN Perlembagaan tidak boleh dipinda melainkan keputusan Mesyuarat Agung. Permohonan sebarang perubahan dibuat kepada Pesuruhjaya Sukan Malaysia dalam tempoh 30 hari. FASAL 26. LARANGAN Segala jenis perjudian. Persatuan tidak boleh menghalang aktiviti perniagaan atau mengambil peranan dalam gerakan sekerja. Tidak boleh mengadakan menjalankan loteri sama ada dikhaskan atau atas mana-mana nama Persatuan. Tidak boleh terlibat dalam politik dan menggunakan nama Persatuan dalam isu-isu politik. FASAL 27. PEMBUBARAN Persatuan ini boleh dibubarkan dalam Mesyuarat Agung dengan majoriti 2/3 persetujuan. Selepas dibubarkan segala tanggungan Persatuan dan aset mestilah diserahkan kepada Pemegang Amanah Rakyat Malaysia. Kenyataan pembubaran hendaklah diberi kepada Pesuruhjaya Sukan Malaysia dalam tempoh 14 hari. Pentadbiran organisasi sukan Pengelolaan/porganisasian

*melibtkn penguasn kerja kpd ahli2 organisasi,mengumpul mrk ke dlm jbtn,seksyen&unit tertentu *apabila pihak pengurus tlh menentukn objektif&memajukn rncgn/progrm bg mencapainya,mrk mestilh juga mereka btk&mewujudkn 1organisasi yg dpt melaksanakn progrm dgn jayanya. *objektif yg berlainan perlukn btk organisasi yg bbeza Aspek utama porganisasian *teknikal:utk mcr individu yg mpunyai kebolehn teknikal ttentu dlm organisasi *sosial:mlibtkn ahli2 bkn teknikal,ttp individu dgn kebolehn kemanusiaan yg unik Pentadbiran:cr sesebuah organisasi mbt keputusn&mdorong kediatn ke arah mencapai tujuan&matlmt yg dikehendaki melalui kerjasama sesama ahli/bfungsi mdorong kediatn kerjasama yg bkesan bg mcapai tujuan2 sesuatu organisasi Pengurus: Stoner(1995):individu yg btanggungjwb marah utk mcapai mtlmt organisasi Peranan pengurus: Interpersonal *ketua:simbol,rutin,sosial&perundangn cth=mhadiri majlis perkahwinan pekerja *liaison:wakil rakyat,org perantaraan dgn agensi luar antara unit cth=interaksi dgn agensi luar utk mdptkn tender *pemimpin:urusn naik pangkt,motivasi,mbuang pekerja,melatih,mengawal aktvt supaya mikut pelan tindakan cth=penilaian prestasi Sumber maklmt *pemantau:mcr&terima mklmt luar&dlm organisasi,saraf pusat,urusn surat menyurat *penyebar mklmt:msmpaikn mklmt melalui salurn ttentu cth=surat siarn,mesyuart pg *jurucakap:wakil organisasi burusn dgn org luar,dgn pihak atasn cth=kenaikn gaji Pembuat keputusan *pengurus gangguan:btindk cpt,diluar dugaan,penyelesaian mslh cth=mogok *pengusaha:perubhn,idea baru utk tingktkn produktiviti cth=produk memenuhi citarasa pelanggan *pengagih sumber:mbt agihn yg btl(tenaga kerja,kewangan,peralatan,masa syif) *perunding:mewakili organisasi dlm perundingn besar cth=mdptkn tender ciri2 pentadbir yg berwibawa *memiliki idea&pengetahuan utk merancang,morganisasi,memimpin&mawal ahli organisasinya. *cekap maplikasikn ilmu&pengalamn dunia kerja sebenar Polisi:suatu pnyataan ttg tindakn bijak yg blh diambil oleh sesebuah organisasi *bukannya peraturn ketat/suatu konsep yg terikat.ia harus rasional,fleksibel&lengkap dgn garis panduan/polisi yg baik disokong oleh strategi pelaksanaanya&mekanisme penilaian keatasnya. Tujuan menentukn rangkaian polisi: *mengemukakn tujuan sesebuah unit/agensi *mbnrkn kakitgn mterjemahkn pilihn kpd kegiatn tertentu. *mengelakkn ketidak tekalan proses penyelesaian masalah *mbenarkn suatu peringkt fleksibiliti dlm proses penyelesaian mslh setiap unit/bhgn *memainkn fungsi perhbgn awam yg baik.semua pihak harus dimaklumkn ttg asas keputusn yg berbeza dgn mrk. *mbantu menyedarkn kakitgn bhw keputusn yg mbr kesan negatif kpd mrk xdibt bdsrkn kehendak peribadi Jenis pentadbiran Autokratik: *kepimpinan tunggal/semua keputusn&kuasa drpd ketua adlh mutlak *pemimpin mbr arahn&kwln yg ketat thdp individu/kump bwh jagaan *xmbr peluang kpd org bwhn btanya/mbt sebarang cadangn *kakitgn kurang bmotivasi *xbinisiatif&bsikap pasif t;hdp arahn yg diberikn Demokratik: *pemimpin mbentangkn segala mslh secr pbincgn *mesyuart antara kakitgn diadakn secr tetap&berkala *ahli bebas msuarakn pendapat masing2 *keputusn takhir bgantung kpd psetujuan bsama dlm kump **sistem kadangkala gagal mbw golongn pelampau&pakatn dlmn sehingga msbbkn pertukarn pemimpin yg tlalu kerap Laissze Faire: *pemimpin mbr bimbingnya kpd ahli ttp memulangkn kpd ahli kump utk mbt keputusn *pemimpin x dianggap sbg pemimpin sejati *xmgunakn kuasa kewibawaanya&xmgunakn sepenuhnya ciri kepimpinan *mudah msbbkn keadaan yg xterkawal&blh merugikn organisasi sepenuhnya. Pengendalian mesyuarat

Mesyuarat adalah perbincangan formal di antara tiga individu atau lebih untuk mencapai objektif bersama melalui proses komunikasi. Mesyuarat berbeza mengikut keahlian , organisasi dan objektifnya. Tujuan mesyuarat *Mengawal dan menilai kegiatan pertubuhan sukan dari semasa ke semasa *Meyelaraskan kegiatan dan pentadbiran pertubuhan agar sistematik. *Menyebarkan maklumat, rancangan baru dan perubahan dalam pertubuhan *Mendapatkan suara majoriti dan sambutan atau tentangan secara spontan. *Mendapatkan nasihat, pandangan, dan mengetahui tindak balas terhadap persoalan. Jenis2 mesyuarat *Mesyuarat Agong Tahunan/Mesyuarat Pagi/Mesyuarat Luar Biasa/Mesyuarat Jawatankuasa/Taklimat Sebelum Mesyuarat Menentukan tarikh, masa, tempat dan agenda bersama pengerusi Membincangkan tujuan / objektif

Membuat tempahan bilik mesyuarat Menentukan kertas-kertas kerja kementerian/jabatan/unit (< 15 hari) Menghantar surat jemputan ( 10 hari ) Menyediakan kemudahan bilik Menentukan kehadiran ( 1 jam ) Perbincangan pra-mesyuarat (2 hari)

d. Keputusan dibuat dengan tegas e.Setiap keputusan diambil tindakan segera Belanjawan dan Pengurusan Kewangan Pengurusan kewangan:Suatu proses yg mlibtkn perancangn pagihn&pgunaan tenaga manusia,modal(wang tunai),brgn(aset)&pkhidmtn bg memenuhi mtlmt sesebuah organisasi Diurus oleh Jawatankuasa Kewangan Sekolah yang dilantik oleh pihak sekolah Fungsi Jawatankuasa: Perancangan perbelanjaan Meluluskan perbelanjaan Kawal perbelanjaan Kawal selia buku tunai Kawal selia sebut harga & tender Lain-lain berkaitan penggunaan wang sekolah PERATURAN MENGUTIP WANG Kebenaran mengutip wang dari pihak berkuasa (J/K Kerja Persatuan, Pengetua, JPN & Ibu Pejabat Polis Daerah) Merancang kutipan wang Kutipan, mengeluarkan resit & merekod Menyerahkan kutipan wang kepada pihak berkaitan & berkuasa < RM500.00 (kelab), > RM500.00 (SUWA) PEMBELIAN PERALATAN SEKOLAH Perancangan sekolah Kertas kerja Kelulusan Jawatankuasa Kewangan Sekolah Tatacara Pembelian: Local order (LO) Sebut harga Tender Keperluan pengurusan kewangan: *sumber terhad(4M-money,materials,man,menthodology) *permintaan ke atas sumber xterhad *alternatif dlm pgunaan sumber Aktiviti utama pengurusan(kewangan sektor awam) *menetapkn skop&kandungan polisi fizikal *mewujudkn garis panduan&standart umum bg mpastikn wang dibelanja secr btanggungjwb bg mcapai objektif yg tlh ditentukn *msediakn sistem kwln dlmn&struktur organisasi yg sesuai utk mlaksanakn tugas2&tanggungjwb dgn bkesan Proses pengurusan kewangan Tradisional:meliputi 3 proses kewangan Bersepadu:mengandungi proses asas kewangan&pengurusan *perancangan:penentuan misi,mtlmt,objktif&keutamaan yg hdk dicapai *programming:pemilihn aktvt yg tbaik utk mcapai mtlmt&keutamaan yg tlh ditetapkn dlm suatu tempoh *belanjawan:1 perancangn ekonomi thnn yg btujuan melaksanakn dasar sosio-ekonomi spt yg dinyatakn dlm rancangn 5 thn negara *pembinaan:peruntukn sumber2 kewangn utk melaksanakn program2 bg mcapai objektif jbtn *pengawaln:memastikn aktvt2 adlh dilaksanakn mikut pelan kerja yg tlh ditentukn melalui sistem2 perakaunan,laporn&auditn yg ditetapkn *penilaian:kajian utk menentikn keberkesanan sesuatu progm/aktvt dilihat drpd hasil/ output yg dicapai Prinsip utama pengurusan kewangan 1)legaliti:pengurusn kewangn mestilh mematuhi undang2&peraturn yg digubal utknya *undang2&peraturn:perlembagaan persekutuan/akta prosedur kewangan 1957/arahn perbendaharaan/surat pekeliling perbendaharaan/negeri *peringkt legaliti:terima wang awam/simpanan wang awam/pengeluaran wang awam/ byrn wang awam(melalui waran/waran peruntukan)/perakaunan wang awam(sistem perakaunan tunai ubahsuai) 2)akautabiliti:memikul amanah utk melaksanakn tugas matlamat:utk mcapai 1kaedah kwln yg bkesan bg memastikn bhw pengurusn wang awam adlh dibt mikut undang2&peraturn yg ditetapkn/msediakn sistem berksn bg pegawai awam melaksanakn tanggungjwb yg tlh diamanahkn Peringkt utama kawalan:parlimen(parlimen/dun/JK kira2 wang negara/ketua audit negara)/perbendaharaan/kementerian/jabatan/agensi PENGURUSAN PENDIDIKAN JASMANI DAN SUKAN Kepimpinan

Makluman mengenai etika mesyuarat kepada ahli Semasa Mesyuarat Memulakan mesyuarat Mengawal perbincangan Berikan penjelasan jika perlu Mencatat minit mesyuarat / kehadiran / atau tindakan

Merumus mesyuarat Selepas Mesyuarat Menyediakan draf minit ( 3 hari ) Meluluskan dan mengedarkan minit ( 1 minggu ) Susunan nama kehadiran ahli Pelaksanaan keputusan mesyuarat / pengesanan maklumbalas Laporan maklumbalas oleh urusetia

Menentukan format maklumbalas dari kementerian / jabatan / unit Mesyuarat post mortem Perkara perkara utama dalam agenda: - perutusan pengerusi - pengesahan minit mesyuarat yang lalu - perkara-perkara berbangkit - senarai perkara-perkara baru yang hendak dibincangkan - pembentangan kertas-kertas kerja jika ada - hal-hal lain - penutup mesyuarat Mesyuarat yang berkesan Objektif tercapai

Tindakan susulan dilaksanakan Pengendalian mesyuarat yang berkesan a.Wujudkan suasana yang boleh merangsang perbincangan b.Ahli-ahli diberi peluang sama rata untuk perbincangan c.Agenda dibincangkan satu persatu d. Had waktu perbincangan bagi setiap isu/masalah ditentukan mengikut keutamaan e.Setiap pandangan dan keputusan dirumuskan dari masa ke semasa Ciri-ciri mesyuarat yang berkualiti a. Pendek (2 3 jam) b. Memberi banyak maklumat c. Keputusan dibuat dengan persetujuan terbanyak

Agenda yang jelas Pengerusi dan setiausaha berkualiti dan berkesan Pengurusan masa yang baik Kemudahan fizikal yang selesa Ahli yang mempunyai kepakaran Perbincangan secara positif Minit Mesyuarat yang tepat

mereka yang mempunyai kebolehan dan pengaruh yang besar terhadap perilaku ahli-ahli persatuan sukan. (Omardin Ashaari)

mempengaruhi kegiatan manusia yang berkaitan dengan tugas mereka, supaya mereka rela bergiat dan berusaha ke arah pencapaian matlamat organisasi. Teori trait:6 sifat peribadi *btenaga&bcita2 tinggi *pengetahuan kerja yg relevan *hasrat utk memimpin *keyakinan diri

*jujur dan ikhlas *bijaksana Teori gelagat: struktur pendorong=menentukan peranan yg jelas antara ketua&subordinate bg mencapai mtlmt *melantik ahli kump bertugas *mhrpkn pengekalan standart&prestasi kerja *tekankan deadline pertimbangan=ciri phbgn kerja melalui kepercayaan bsama,mhormati idea&perasaan subordinate *menolong mslh peribadi subordinate *mesra&mudah didampingi *layanan sama rata thdp subordinate orientasi pekerja:menitikberatkan hbgn interpersonal *kump pengeluarn yg tinggi *kepuasan kerja yg tinggi orientasi pengeluaran:menitikberatkan aspek teknikal&tugasn *kump pengeluarn yg rendah *kepuasan kerja yg rendah orientasi pengembangan:pemimpin yg mhargai eksperimen ,mcr idea br,mjana idea baru serta melaksanakan perubhn *mcr cara baru mlakukn kerja *mcetuskn pendektn baru mhadapi mslh *mdorong ahli mbt aktvt baru Teori Luar Jangka *Fred Fiedler(1967) keberkesanan pemimpin krn situasi yg memihak kpdnya bgantung kpd 3 perkara:hbgn pemimpin-pengikut/struktur tugas/kekuasaan jwtn Ciri kepimpinan [Kouzas&Berry(1998)] *jujur-tepati janji,beretika *kompeten-bilmu,bkebolehn,efektif *berwawasan-penuh inspirasi,bertenaga *berketerampilan-tumbuh&berkembang Model kepimpinan(Bennis&Nanus 1985): *kemahiran kepemimpinan *born or made *pemimpin mempunyai karisma *kepemimpinan hy bg seorg pemimpin *mengawal,mengarah&memanipulasi Kepemimpinan transformasi *karisma *penuh inspirasi-jangkaan tinggi dlm komunikasi,menyatakn perkara penting dgn cr yg mudah *rangsangan iintelek-penyelesaian mslh dgn teliti,rasional *pertimbgn individu-nasihat,perhatian Peringkt dlm proses mperkenalkn perubahan *menentukan perlunya perubhn *mengenal pasti perkara yg perlu diubah,mslhutama,kesan&peluan peningktn *implementasi perubhn *menilai perubhn Strategi menangani rintangan *pendidikan&komunikasi-mengajar *penglibatan-kerjasama *sokongan-menolong *perjanjian-urus niaga *manipulasi-mempengaruhi *eksplisit&implisit coercion-kuasa Ciri2 pemimpin berkesan Bertanggungjawab

Kemahiran teknikal adalah kemahiran yang melibatkan penggunaan sesuatu teknik, keadah atau prosedur dalam mengendalikan sesuatu. Kemahiran kemanusian adalah kebolehan untuk membina hubungan baik dengan ahli-ahli sukan.

Kemahiran konseptual adalah kebolehan untuk memerhati dan menganalisa sesuatu perkara dengan menyeluruh. Peranan&tanggungjwb pemimpin

Memastikan segala perancangan seluruh aktiviti berjalan lancar. Menjadi pembimbing dan penggalak bagi meningkatkan kecekapan dan melaksanakan gerakerja sukan. Bertindak sebagai perantara persatuan dengan kumpulan, agensi, dan individu luar. Menentukan bahawa persatuan sukan berjalan dengan baik, teratur dan sempurna.

Memastikan jentera pentadbiran pertumbuhan sukan tidak meyeleweng daripada lunas-lunas dasar asal. Mengenalpasti dan penggunaan sumber Definisi sumber dalam bidang sukan ialah alat, kelengkapan, kemudahan, bantuan dan sokongan untuk mencapai sesuatu matlamat sukan itu. Sumber tenaga manusia

Persatuan sukan memerlukan sumber tenaga manusia berperanan sebagai pengelola, pentadbir dan perancang. Memerlukan khidmat bakti mereka untuk mengumpulkan dana.

Pegawai- pegawai diperlukan untuk pentadbiran sukan sebagai jurulatih dan pakar perubatan. Kemudahan

Menyediakan peralatan yang sesuai dan mencukupi dengan bilangan peserta. Kemudahan digunakan dengan cara yang terbaik dan sempurna

Keselamatan peralatan sentiasa diawasi dengan rapi. Penyelenggaraan


Penyelenggaraan peralatan hendaklah sentiasa dijaga supaya tidak mendatangkan bahaya Pelajar dididik untuk menggunakan peralatan dengan betul dan cermat

Hendaklah mengambil langkah-langkah yang sewajarnya sekiranya berlaku kehilangan& kekurangan. Pengaturan Program sukan diatur mengikut kemudahan yang sedia ada. Seperti : padang, dewan, gimnasium& gelanggang Peralatan diedarkan kepada jurulatih, penyelaras, pengurus & pegawai sukan. Peralatan dapat digunakan sepenuhnya

Peralatan hendaklah dipastikan sesuai, berfungsi & dapat digunakan pengguna persatuan sukan. Mencukupi&sesuai Segala peralatan yang digunakan adalah mencukupi Stor yang sesuai untuk menyimpan peralatan Tempat& susunatur peralatan hendaklah ditentukan Sekiranya alat tidak mencukupi, pembelian mesti dilakukan segera Anggaran pembelian dibuat terlebih dahulu sebelum membuat pembelian Anggaran dibuat berdasarkan pembelian alat, penyediaan kemudahan, perbelanjaan pertandingan Belanjawan dibuat bagi elaun makan minum, perjalanan, penginapan, baju, pengangkutan & hadiah Mengutip derma untuk menambah lagi tabungan


Komited

Menjaga kebajikan ahli-ahli sukan. Memenuhi keperluan dan dapat memuaskan hati ahli-ahli sukan. Berupaya mengembangkan kemahiran dalam bidang sukan. Dedikasi terhadap tugas dan amanah yang diserahkan. Melaksanakan tugas dengan sempurna, tersusun dan sistematik. Berupaya mewujudkan hubungan yang sihat dan mesra di kalangan ahli sukan. Boleh memotivasikan ahli-ahli sukan bagi mencapai prestasi sukan yang tinggi dan cemerlang. Menjadi pendengar yang baik kepada ahli-ahli sukan. Mampu menyelesaikan sebarang masalah yang dihadapi dengan baik.


Bermotivasi

Masyarakat & pihak swasta digalakkan melibatkan diri secara cergas Peruntukan & kemudahan alatan Sistematik

Perancangan sistematik supaya tidak berlaku pertindihan dalam menggunakan kemudahan dan peralatan. Jika berlaku kekurangan kemudahan&peralatan:

Mempunyai mental dan emosi yang stabil Berkemahiran dan berpengetahuan Mempunyai kemahiran teknikal, kemahiran kemanusian dan juga kemahiran konseptual yang tinggi dalam diri.

Pengubahsuaian

Pengubahsuaian dari segi saiz, kawasan,masa& peraturan permainan. Sumber bahan

(PENTADBIRAN)

Keperluan untuk menentukan kelicinan urusan pentadbiran sukan.

Ibu-bapa, saudara mara dan rakan-rakan yang ingin membantu menjayakn program sukan. Pesara kerajaan atau swasta yang ingin melibatkan diri dalam kegiatan sukan tanah air. Suri rumah yang mempunyai masa terluang yang ingin bergiat cergas dalam aktiviti sukan. Askar, polis, pegawai atau kakitangan kerajaan dan swasta yang ingin melibatkan diri secara aktif dalam bidang sukan.

Contohnya: perabot, komputer, almari, kerusi & mesin fotostat. Sumber kemudahan (KEPERLUAN)

Memberi perhatian kepada keperluan ahli sukan & jurulatih.

Menyediakan perumahan yang sesuai & selesa. Kedudukan Pusat Latihan sukan Lokasi Berdekatan dengan perumahan jurulatih & ahli sukan. Hampir dengan pengangkutan awam. Berdekatan dengan bank, pejabat pos & pusat membeli belah. Hampir dengan pusat budaya, agama & riadah. Memerlukan perkhidmatan pengurus & pakar perubatan sukan.

Warganegara yang mempunyai minat yang mendalam dalam perkembangan dan pembangunan sukan. Penempatan sukarelawan

Kepimpinan pentadbiran

Pusat Latihan

Sukarelawan boleh berkhidmat sebagai ahli jawatankuasa kerja ( setiausaha, bendahari atau sebagai ahli biasa dalam jawatankuasa) Harus mempunyai kebolehan dan kelulusan untuk memegang jawatan Sukarelawan harus ditempatkan mengikut minat dan kecenderungan mereka. Harus membawa faedah dan manfaat kepada sukarelawan dan juga persatuan sukan.

Jurulatih

Hasrat sukarelawan

Memerlukan kawasan latihan & peralatan yang mencukupi Pengurusan Sumber Manusia PENGURUSAN

Perkhidmatan bukan profesional

Proses mencapai objektif organisasi melalui aktiviti perancangan, pengorganisasian, kepimpinan& pengawalan semua sumber di dalam organisasi.

ORGANISASI

Menguruskan hal-hal berkaitan dengan pendaftaran, memperoleh dana untuk persatuan sukan, menyediakan pengangkutan , menguruskan peralatan dan sebagainya. Kriteria pemilihan sukarelawan

Sekumpulan manusia yang mengandungi 2 atau lebih anggota yang berusaha bersama- sama untuk mencapai matlamat kumpulan tersebut.( Stoner et al. 1995) SUMBER MANUSIA

Keperluan kerja

Sukarelawan yang dipilih mestilah tahu untuk menguruskan dan melakukan kerja yang diberikan.

Untuk menguruskan aset yang istimewa untuk mencapai matlamat organisasi. Kepentingan pengurusan sumber manusia

Merupakan aset yang bernilai bagi sesebuah organisasi.

Pengawasan dan pemerhatian adalah diperlukan untuk memastikan kerja-kerja mereka berjalan dengan lancar. Jangka masa

Menguruskan pendaftaran keluar masuk pelanggan. Bekerja Dengan Sukarelawan Seb ab menjadi sukarelawan

Membantu menjaga keselamatan sesebuah organisasi. Membantu menguruskan organisasi tersebut.

Ada sukarelawan yang hanya mampu untuk bertugas dalam tempoh masa yang pendek dan sebaliknya.

Pemilihan sukarelawan mestilah berdasarkan kepada tempoh masa sesuatu program sukan. Sikap kerja

Berkhidmat untuk masyarakat

mempunyai sikap dan sahsiah diri yang baik agar kejayaan program sukan dapat dicapai. Menyumbang khidmat bakti untuk pembangunan bidang Cara bekerja dengan sukarelawan sukan. Buat satu rangka kerja sebagai tugas dan tanggungjawab sukarelawan dalam bidang sukan (menyediakan senarai Membalas budi masyarakat biasiswa sewaktu belajar. tugas). Mengikuti arus perkembangan sukan tanah air secara Memberitahu objektif program sukan kepada mereka. dekat.

Penglibatan keluarga Sebagai sokongan ahli keluarga yang terlibat daam bidang suka Kesempatan untuk berintegrasi dan bergaul mesra dengan masyarakat . Mencari kenalan dan pengalaman baru Memperoleh ganjaran-wang dan penghargaan Untuk menempah nama dalam pembangunan sukan

Menerangkan tentang tugas dan prosedur yang harus dilakukan oleh mereka. Memberi latihan berkaitan tugas mereka sebelum melakukan tugas yang sebenarnya. Beri peluang kepada mereka untuk memberikan serta mengembangkan idea-idea baru.

Keperluan bergaul

Kepentingan peribadi

Sebagai pemangkin untuk memperoleh kemudahan dan kepentingan tertentu. Sumber sukarelawan Individu yang pernah mengikuti program sukan pada masa lalu.

Bekas atlit/Ahli sukan/Jurulatih

Ahli-ahli profesional pendidikan jasmani Guru /Pentadbir sekolah dalam bidang sukan dan permainan Para pelajar yang sedang mengikuti latihan profesional yang mengikuti kursus Pendidikan jasmani

Guru pelatih di IPGM Pelajar universiti

Beri ganjaran , galakan dan rangsangan kepada mereka sebagai pengikhtirafan (sijil penghargaan ataupun surat penghargaan) Penilaian Perkara yg perlu dinilai drpd perspektif pentadbir: *kakitgn/program sukan&kurikulum pj/peralatan&kemudhn sukan/pelajar,atlet,peserta/pentadbir,pengurus,jurulatih pasukan Perancangan masa hadapan Prestasi lampau ->prestasi organisasi masa kini -> organisasi masa depan Kebertanggungjawapan @ accountabilitydalam penilaian boleh diperoleh: o rujukan norma kriteria & bancian o ujian penilaian prestasi kendiri o ujian bertulis o catatan ringkas @ anekdot o portfolio, inventori, fail o anugerah, penghormatan o record pencapaian Garis panduan penilaian: o Mengenal pasti perkara yang nak dinilai (jurulatih, guru, pengurus, kurikulum) o Pengenalpastian penilai-penilai o Pengenalpastian individu yang akan kira data/ akses data o Tentukan siapa yang akan boleh lihat keputusan penilaian o Tubuhkan sistem sebaran maklumat, kutipan data dan tarikh proses jangka siap

Pemilihan instrumen penilaian Bentuk pengiraan & analisis data Kaji semula keputusan dengan individu berkaitan Menggunakan keputusan untuk penambahbaikan Penilaian ke atas staf perlu dirancang dengan teliti Keputusannya akan digunakan untuk apa naik pangkat, Penilaian Prestasi (Performance) Kesesuaian bentuk kerja dengan instrumen& kriteria penilaian yang digunakan Penilaian berdasarkan tret & atribut/ sifat Dimensi penilaian: o Pengetahuan, kebolehharapan,berkemahiran, hubungan dengan staf,perancangan, good public relationship Peer evaluation, administrative evaluation Student evaluation, self-evaluation Komunikasi Gareth(1998):mklmt yg dikongsi antara dua org atau lbh bg mcapai kefahaman bersama Komunikasi Dalam Organisasi *proses utk mcipta&btukar2 mesej dlm rangkaian hbgn yg saling bgantung antara satu sama lain utk menyelesaikn perkara yg berlaku dlm persekitarn yg xmenentu Komunikasi & Pengurusan *Padanan tindakn&perkataan *komunikasi dua hala *penekanan kpd komunikasi bsemuka *bertanggungjwb bersama *komunikasi sbg proses yg bterusn *mesej yg sesuai utk audien *pengurusan berita yg berkesan Kepentingan komunikasi

*saranan teknikal para atlet utk busaha meningktkn lat&persekitarn kompetitif bg meningktkn prestasi olahraga mereka secr keseluruhn *pengetahuan&aplikasi yg mgunakn peralatn khusus&terkini teknologi moden utk melakukn tugas2 secr lbh efisien. Kategori teknologi dalam sukan: *hiburan -penambhn analitis dlm penyiarn sukan -analisis play action dlm masa sbnr oleh juruanalisis mgunakn teknologi sudah biasa digunakn dikebanyakn sukan -line calling dlm Tenis,freeza frame analyses dlm bola sepak/tricky part di mana teknologi yg xseberapa disukai oleh penonton *penghakiman -byk analisis yg sdg diterapkn utk khalayak juga sedang digunakn -keputusn drpd penilaian pengadil masih dipentingkn oleh sebhgn drpd byk sukan *atlet -byk pbgnn teknologi tlh dibina utk tubuh -pgunaan denyut jantung utk memantau pelari.dgn pemantauan irama,pemain muzik blh menukar kelajuan muzik sesuai langkah yg diingini Kepentingan teknologi dalam sukan

Melahirkan atlet bertaraf dunia Membantu atlet mencapai prestasi optimum Mendidik jurulatih berfikir secrkreatif dan inovatif dgn bantuan teknologi sukan Mewujudkan jurang yg erat dr segi teknologi sukan y=g dimiliki oleh negara maju dengan negara kita

Satu sistem untuk mengumpul, menilai dan menyebarkan maklumat Penyumbang utana dalam arena sukan Nadi dalam sesebuah pertubuhan sukan Proses untuk menyebarlkan pelbagai aktiviti lain

Tujuan komunikasi Kaedah untuk mengubah perilaku Menjalin perhubungan dan mewujudkan motivasi Menghasilkan perubahan dalam sukan Memberi kaunseling, nasihat dan bimbingan

Mengukuh dan meningkatkan kecemerlangan atlet menerusi aplikasi saintifik Pengurusan Kemudahan *Menyediakan peralatan yang sesuai dan mencukupi dengan bilangan peserta. *Kemudahan digunakan dengan cara yang terbaik dan sempurna *Keselamatan peralatan sentiasa diawasi dengan rapi. Penyelenggaraan kemudahan


Pengaturan

Penyelenggaraan kemudahan hendaklah sentiasa dijaga supaya tidak mendatangkan bahaya. Pelajar dididik untuk menggunakan kemudahan dengan betul dan cermat. Hendaklah mengambil langkah-langkah yang sewajarnya sekiranya berlaku kehilangan& kekurangan. Program sukan diatur mengikut kemudahan yang sedia ada. Spt : padang, dewan Peralatan diedarkan kepada jurulatih, penyelaras, pengurus & pegawai sukan. Peralatan dapat digunakan sepenuhnya.

Proses pemindahan maklumat dan sosial Proses komunikasi

Jenis komunikasi *Lisan-pgunaan bhs ttentu melalui pckpn.blaku apabila penyampai&penerima bsemuka/ada media yg mhubungi terus kpd penerima.cth media:tv,telefon,komputer *Bkn lisan-mgunakn bhs isyarat,gerak bdn,mimik muka,mata.cth:geleng kepala,angkat bahu Kepentingan Komunikasi bukan lisan *mbtk bahasa yg universal *wujud lbh awal drpd lisan *blh menyatakn sesuatu perka yg xblh dinyatakn oleh lisan *blh dipercayai berbanding lisan *ia blh wujud di mana2 Jenis-jenis komunikasi dalam arena sukan

Peralatan hendaklah dipastikan sesuai, berfungsi&dpt digunakan pengguna persatuan sukan. Peruntukan&Kemudahan alatan *Sistematik Perancangan sistematik supaya tidak berlaku pertindihan dalam menggunakan kemudahan dan peralatan. *Pengubahsuaian Pengubahsuaian dari segi saiz, kawasan,masa& peraturan permainan. *Sumber kemudahan ( keperluan )

Jika berlaku kekurangan kemudahan&peralatan:

Komunikasi sehala

Memberi perhatian kepada keperluan ahli sukan & jurulatih.

Penyampaian maklumat secara bersungguhsungguh tetapi kurang melibatkan pihak penerima Kurang berlaku proses komunikasi Pentadbir menghantar maklumat&berkehendakkan maklum balas dengan cpt

Menyediakan perumahan yang sesuai & selesa. Pengurusan Stor Struktur dan susunan stor
Saiz dan bilangan stor bergantung kepada :

Komunikasi dua hala

Peringkat pendidikan Peringkat pendidikan mempengaruhi jenis peralatan yang diperlukan khusus mengikut sukatan kurikulum

Proses komunikasi secara berkesan yang maksimum Saiz sekolah dapat dilaksanakan Bilangan murid di sek menentukan berapa byk peralatan Halangan komunikasi yg berlainan jenis dibeli. *ciri pengantar(enggan berkomunikasi) *ciri penerima(slh tafsir) Saiz kelas juga menentukan penggunaan peralatan *perbezaan antara penghantar/penerima(semantik) *faktor persekitaran(bising) Program sukan untuk kanak-kanak *mesej yg kompleks&kabur *cara penyampaian *kesesuaian masa Stor sukan yang agak besar diperlukan sekiranya sukan *emosi sekolah dirancang dengan baik. *Kecacatan fizikal *Bahasa yang kurang jelas *Perancangan Saiz stor sekolah rendah seharusnya berukuran 20 kaki penyampaian maklumat yang kurang rapi *Ketidaksamaan dari segi pengalaman dan pengetahuan x 20 kaki x 2o kaki. *Kuasa dan kedudukan *Perasaan gementar *Suasana persekitaran Keperluan-keperluan Am Teknologi dalam sukan

Dinding dan lantai/Pintu/Tingkap dan siling/Saiz/Barang tambah kepada stor Pengurusan stor yang baik

Jika boleh dinding dan lantai mestilah dibuat daripada simen. Ia sama ada pintu tinggi, pintu lebar, pintu dua muka atau pintu gelung Pintu perlu dilengkapi dengan penyelak pintu dan kunci supaya peralatan boleh di kawal dan stor tidak mudah dicerobohi. Tingkap yang besar seharusnya dielakkan kerana ia membenarkan pencerobohan. Ketinggian siling bergantung kepada peralatan yang perlu disimpan. Pada amnya, ketinggian siling yang dicadangkan adlah 12 kaki Saiz yang dicadangkan ialah lebih kurang 300 kaki persegi. Tiga dinding perlu mempunyai rak atau para. Rak-rak yang istimewa diperlukan untuk menyimpan raket, kayu pemukul, kayu hoki, kasut dan topi keledar. Baldi dan bekas khas untuk menyimpan bola , pundi kacangjuga diperlukan. Semua alat yang diambil dari stor mestilah dicatat dalam buku dengan menyatakan nama peminjam, nama alat dan kuantitinya. Alat yang dipinjam mesti digunakan dengan betul. Alat yang dipulangkan mesti disusun dan diletakkan semula ke tempat-tempat asalnya. alat-alat yang rosok sedikit perlu dibaiki jika boleh.. Pastikan buku catatan ditandatangani semula untuk memastikan alat tidak hilang Seseorang guru dilantik untuk menjaga secara keseluruhan stor sukan. Buku catatan mesti digunakan dengan sepenuhnya. Segala peralatan yang dikeluarkan mesti direkod dan ditandatangani. Peraturan stor sukan mesti diberitahu kepada semua yang terlibat Buku stok untuk merekodkan semua peralatan yang ada. Ia memudahkan kerja pemeriksaan stok pada masa hadapan Pemeriksaan stok perlu diadakan beberapa kali setahun.

PENGURSAN PERMAINAN TRADISIONAL Bulu Ayam Permainan ini dikenali juga sebagai sepak bulu ayam, sebuyam atau chapteh. Dimainkan di luar rumah oleh kanak-kanak lelaki seramai dua atau lebih. Jika terdapat ramai yang bermain, kumpulan dengan terdiri beberapa orang boleh dibentuk. Permainan ini adalah seperti permainan sepak raga, tetapi bola yang digunakan adalah dari bulu ayam yang telah dibentuk seperti sejambak bunga. Membuat Bola Beberapa bahan asas diperlukan bagi membuat bola bulu ayam ini. Beberapa helai bulu ayam yang terdapat pada ekor atau kepak ayam (tidak kurang dari tiga helai). Sebatang paku sederhana besar, kepingan tiub tayar yang telah dibentuk bulat berukuran antara 4sm. garispusat dan getah skrap atau getah gelang sebagai pengikat. Beberapa keping getah tiub yang telah dibentuk bulat hendaklah dicucok paku menembusi ditengah-tengahnya. Lima helai bulu ayam sama panjang dilekatkan disekeliling paku tadi dan diikat dengan getah sekrap atau getah gelang dengan kemas. Jika untuk mendapatkan kekemasan bola tersebut sejenis gam yang kuat boleh digunakan sebelum ikatan dibuat. Cara Bermain Sebelum permainan dimulakan undian dijalankan terbelih dahulu bagi menentukan giliran. Undian secara lai lai li tam plong untuk semua pemain bagi menentukan siapa yang perlu memulakan terlebih dahulu mengikut gilirannya. Penentuan mata samada jumlah timbangan terbanyak atau penetapan jumlah mata tertentu juga harus dipersetujui terlebih dahulu. Pemain disyaratkan menimbang bola bulu ayam tersebut dengan menggunakan tepi tumit kaki (tepi kaki sebelah dalam) sahaja atau juga dengan lutut. Sepakan tidak dibenarkan, jika dilakukan oleh pemain, ia dikira mati dan giliran pemain seterusnya mengambil alih pula. Permainan juga dikira mati sekiranya bola jatuh ketanah. Mata dikira dengan cara, pemain mestilah menimbang bola tanpa henti atau mati dengan seberapa banyak timbangan yang dapat dilakukan. Pemain yang mendapat mata terendah jumlah timbangan dikira kalah, dan ia akan dikenakan denda. Pemain yang kalah dikehendaki melambungkan bola kepada pemenang, dan pemenang pula mestilah menimbang bola sebanyak tiga kali, sekiranya

pemenang gagal berbuat demikian maka denda terhadap pemain yang kalah akan dikira tamat. Pusingan seterusnya boleh dilakukan beberapa kali, pemain yang memenangi disetiap pusingan atau jumlah kemenangan banyak kali dan melebihi dari yang lainnya dikira juara. Galah Panjang *dimainkan diluar rumah.. *tidak dimainkan secara individu, tetapi dengan dua kumpulan. *Terdiri dari kumpulan penyerang dan kumpulan bertahan. *Setiap kumpulan mempunyai pemain tidak kurang dari seramai 4org&kebiasaannya terdiri dari sepuluh pemain sahaja. *Salah seorang dari ahli kumpulan itu akan dilantik sebagai ketua dan lainnya adalah sebagai awak-awak sahaja. *Tugas ketua kumpulan adalah sebagai mengawasi setiap penyerang yang masuk dan keluar dari gelanggang, iaitu disepanjang garisan permulaan, garisan tengah dan garisan disekeliling gelanggang. Manakala awak-awak hanya menjaga garisan melintang di dalam gelanggang. *Sebelum permainan dimulakan undian secara wan tu som dijalankan oleh kedua-dua ketua pasukan. Siapa yang menang akan menjadi pasukan penyerang. Penetapan pengiraan bertukar giliran akan ditentukan terlebih dahulu, samada hanya dengan cuitan ke badan pemain atau dengan menangkap pemain. Gelanggang Permainan *Kawasan permainan yang sederhana luas diperlukan, samada di atas tanah, kawasan bertar atau bersimin dan di atas padang. Tiada ukuran khas penetapan yang perlu dipatuhi, tetapi dianggarkan antara enam hingga lapan meter lebar dan jarak bagi setiap garisan lintang gelanggang antara tiga hingga empat meter. * Jumlah garisan lintang bagi awak-awak tidak terhad, ia mengikut jumlah pemain bagi setiap pasukan. *Sebagai penanda garisan, akan digunakan tepung atau tali jika dimainkan di atas padang. Cat juga boleh digunakan sekiranya gelanggang simin. Tetapi kebanyakan kanak-kanak akan melorekkan garisan tersebut di atas tanah sahaja. Cara Bermain *Sejurus sebelum permainan dimulakan, ketua pasukan penyerang akan menepuk tangan ketua pasukan bertahan di petak kepala gelanggang. Ini menandakan permainan sudah dimulakan dan awakawak boleh mula menyerang, samada secara individu atau beramairamai. *Setiap pemain hendaklah melepasi semua garisan hingga ke garisan belakang sekali dan kembali semula hingga ke garisan hadapan tanpa dapat dicuit oleh pasukan bertahan. Jika salah seorang dapat dicuit oleh pasukan bertahan maka pasukan itu dikira mati. Pertukaran kedudukan akan dilakukan iaitu pasukan yang bertahan akan jadi pasukan penyerang dan sebaliknya. Peraturan Permainan Kesemua pemain pasukan penyerang akan dikira mati jika salah seorang dari mereka dicuit oleh pemain pasukan bertahan. Pemain pasukan penyerang tidak boleh berundur kebelakang setelah melepasi garisan gelanggang, ia dikira mati yang akan menyebabkan pertukaran kedudukan pasukan. Pasukan penyerang dikira mati jika terdapat pemainnya terkeluar dari garisan gelanggang. Pasukan penyerang dikira menang jika salah seorang dari pemainnya dapat melepasi kesemua garisan hingga kembali ke garisan permulaan. Satu mata diberikan kepada pasukan ini dan permainan akan dijalankan semula. Mana-mana pasukan yang dapat mengumpul mata tertinggi akan dikira memenangi perlawanan tersebut. Konda Kondi *dikenali sebagai Perik Mata *memerlukan fikiran yang tajam dan kekuatan pemain, iaitu ketika memikir arah yang selamat untuk menguis kayu dan mengejar kayu yang dikuis untuk mematikan pihak lawan. Permainan ini memerlukan kawasan lapang. *Peralatan yang diperlukan adalah terdiri daripada dua batang kayu kecil berukuran, l5cm dan 30cm panjang. Kedua-dua batang kayu ini berbentuk bulat dan berukuran 2cm garis pusat. Kayu yang pendek dipanggil anak dan yang panjang dipanggil ibu. Lubang sedalam 15cm juga dikorek bagi meletakkan kayu panjang. *Undian secara 'wan to som' dijalankan bagi membentuk pasukan dan menetapkan pasukan mana yang harus memainkan terlebih dahulu. Permainan Pertama Pemain pertama memulakan permainan dengan meletakkan kayu pendek melintang lubang, kayu panjang digunakan untuk menguis kayu pendek itu supaya melambung ke udara, setelah itu kayu panjang diletakkan semula melintang lubang sementara itu, ahli pasukan lawan hendaklah cuba menyambut kayu pendek yang dikuis oleh pemain itu sebelum jatuh ke tanah. Jika pasukan lawan berjaya berbuat demikian, semua pemain daripada kumpulan yang sedang bermain itu dikira mati. Permainan akan diambil alih pula oleh pasukan lawan, tetapi jika pasukan lawan gagal menyambutnya, mana-mana ahli hendaklah membalingkan kayu pendek masuk ke dalam lubang ataupun mengena kayu panjang. Jika kayu itu masuk ke dalam lubang atau pun terkena kayu panjang yang diletakkan melintang tadi, cuma pemain itu sahaja yang dikira mati. Sebaliknya, jika kayu yang dibaling oleh pemain lawan itu tidak

mengenai lubang atau kayu panjang itu, pemain tersebut boleh mendapatkan mata dengan mengira jarak kayu itu jatuh dari lubang. Satu jarak kayu panjang dikira satu mata. Permainan Kedua Pemain tadi akan mengambil kayu pendek dan melambungkan ke udara, kemudian memukulnya kuat dengan kayu panjang. Dia diberi peluang sebanyak tiga kali jika pukulan pertama atau keduanya tidak kuat. Sekali bagi pemain lawan cuba menyambut jika tidak berjaya. Pemain tadi boleh mendapat mata, dengan kiraan yang sama. Mata yang diperoleh dicampur dengan mata daripada langkah pertama tadi. Permainan Ketiga Seterusnya, pemain beralih kepada langkah ketiga yang dipanggil patuk ular. Pemain menyandarkan kayu pendek di tepi lubang, kemudian mengetuk hujung kayu pendek itu dengan kayu panjang. Jika pukulan dibuat dengan baik, kayu pendek akan melentik ke udara. Pemain itu hendaklah bersedia untuk memukul kayu pendek itu sebelum jatuh ke tanah, dengan menggunakan kayu panjang. Tempat kayu pendek itu jatuh dikira mata, iaitu mengiranya dengan menggunakan kayu panjang, kiraan mata tetap sama seperti sebelumnya. Pasukan yang mempunyai mata tertinggi memenangi perlawanan ini. PROGRAM PEMBANGUNAN SUKAN Aspek perancangan,pengelolaandanpentadbiran Tujuan pembangunan sukan Melaksanakan program pembangunan sukan dari peringkat akar umbi secara menyeluruh ke semua daerah. Mewujudkan program latihan yang sistematik dan berkesan secara berterusan dalam jangka masa panjang. Melahirkan atlet remaja yang berpotensi dan layak untuk mewakili Negeri dalam kejohanan SUKMA dan seterusnya mewakili negara. Melahirkan pegawai sukan dan jurulatih yang berkualiti serta lebih efisen dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Memantau perlaksanaan program latihan yang dijalankan di setiap pusat latihan. Aspek perancangan OBJEKTIF UTAMA: Pembangunan sukan akan menekankan kepada penambahbaikan institusi dan organisasi untuk meningkatkan profesionalisme dan menggalakkan pencapaian yang lebih baik dalam sukan. 3 TERAS STRATEGIK DLM PMBANGUNAN SUKAN: A) Memperkukuh jentera sukan negara dan keupayaan institusi persatuan sukan - menggalakkan pencapaian yang lebih baik dalam sukan. SEKTOR KERAJAAN Memberi penekanan kepada lapan sukan teras, iaitu olahraga, akuatik, badminton, boling tenpin, bolasepak, gimnastik, hoki dan skuasy. Pejabat Pesuruhjaya Sukan akan terus menganjur program latihan untuk pemegang jawatan dengan memberi tumpuan kepada pentadbiran dan pengurusan. Bagi menyeragam pengurusan persatuan sukan di seluruh negara, Akta Pembangunan Sukan, 1997 akan diperluas ke Sabah dan Sarawak. SEKTOR SWASTA Digalak untuk melengkapi usaha Kerajaan - menyedia kemudahan sukan dan rekreasi di kawasan yang akan dibangunkan untuk tujuan kediaman, komersil dan perindustrian. Rancangan jangka panjang - penyediaan dan pengurusan kemudahan sukan dan rekreasi akan digubal. Perkongsian dengan sektor swasta akan dipergiat bagi membantu usaha mengenal pasti bakat muda serta menyedia peluang yang lebih kepada generasi muda menyertai aktiviti sukan. B) Membangunkan budaya kesukanan di kalangan rakyat Malaysia melalui pelaksanaan pelbagai program sukan. Pelbagai program sukan dan aktiviti rekreasi berkaitan sukan akan dianjur untuk terus meningkatkan penyertaan masyarakat dalam sukan - program pembangunan kecergasan dan aktiviti luar. Program baru berasaskan kekuatan dan ketahanan yang boleh menarik penyertaan lebih ramai di kalangan belia akan diperkenal. Program dan aktiviti ini akan meningkat dan menggalakkan pelancongan sukan dan menyumbang kepada pertumbuhan industri sukan.

C)Menggalakkan gaya hidup aktif dan sihat melalui sukan dan rekreasi. Program gaya hidup aktif akan diteruskan bagi membolehkan belia terutamanya di peringkat akar umbi menyertai acara sukan. Bagi mempromosi manfaat mengekalkan gaya hidup sihat di kalangan orang ramai, lebih banyak program kesedaran seperti kempen, program pendidikan kecergasan dan kalistenik di tempat kerja dan taman awam akan diteruskan dalam tempoh Rancangan. Sebanyak 50 peratus rakyat Malaysia dijangka terlibat secara langsung dalam aktiviti gaya hidup cergas dan sihat menjelang tahun 2010. Aspek pengelolaan Peningkatan kemudahan sukan Beberapa kemudahan sukan sedia ada di peringkat negeri dan daerah akan di naik taraf. Langkah akan diambil untuk memastikan penyenggaraan dan penjagaan kemudahan dilakukan dengan sempurna termasuk penguatkuasaan peraturan dan prosedur mengenai penggunaan kemudahan tersebut.

Penyediaan atlet pelapis Akses yang lebih kepada program latihan di luar negara akan disediakan untuk memastikan atlit cemerlang dalam sukan berprestasi tinggi pada peringkat antarabangsa. Usaha akan terus diambil untuk menyedia lebih ramai atlit muda untuk menyertai pertandingan pada peringkat antarabangsa melalui program latihan dan kejurulatihan yang sistematik. Pembangunan sukan sekolah Pendekatan yang lebih bersistem - mengenalpasti dan menyediakan atlit di peringkat sekolah rendah dan menengah akan diguna pakai bagi mewujudkan asas yang lebih baik bagi membolehkan penyertaan dalam sukan berprestasi tinggi. Lebih ramai guru pendidikan jasmani akan ditempatkan di sekolah rendah manakala mata pelajaran olahraga dan gimnastik akan dijadikan sebahagian daripada kurikulum pendidikan. Program pembangunan sukan sekolah - diperkukuh termasuk menaik taraf kemudahan sedia ada, membina dua sekolah sukan baru, penglibatan dan penyertaan yang lebih cemerlang di peringkat antarabangsa serta penyediaan lebih ramai jurulatih yang berkelayakan dan berkebolehan. Sekolah akan digalakkan untuk menganjur aktiviti selepas waktu sekolah bagi menyediakan peluang kepada pelajar untuk menambah baik kemahiran mereka dalam sukan yang dikenali dan melibatkan diri dalam aktiviti baru di bawah bimbingan jurulatih yang baik. Akses yang lebih baik kepada kemudahan dan kompleks sukan akan disediakan kepada pelajar termasuk kemudahan di bawah pengurusan pihak berkuasa tempatan dalam usaha menggalakkan pelajar aktif dalam sukan. Program kejurulatihan Satu program khas akan diperkenalkan untuk akreditasi jurulatih yang terlibat dalam menjalankan program pembangunan atlit manakala bekas atlit dan atlit sedia ada yang berpengalaman akan digalakkan untuk mengikuti latihan yang perlu untuk menjadi jurulatih. Institusi pendidikan tinggi awam - digalakkan untuk menawarkan lebih banyak tempat kepada pelajar untuk mendaftar pada peringkat ijazah dalam bidang sains sukan serta program bagi melatih jurulatih baru. Contoh program pembangunan sukan Menyelaras Program Cari Juara

Program Pembangunan Bakat Aspek pentadbiran Badan bertanggungjwb dlm pembgnn sektor sukan: KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

Menyelaras Program Talent ID Menganjurkan dan menyertai Age Group CompetitioN Klinik Sukan Menyelaras Penyertaan Kejohanan U12, U15 dan U18 Menganjurkan Sports Education Seminar secara berterusan

KEMENTERIAN PENDIDIKAN

PERTUBUHAN DAN PERSATUAN SUKAN Aspek yg dititik berat dlm pembgnn sukan SEKOLAH KERAJAAN DAN SEKOLAH SWASTA/MSSR DAN MSSM/PENGURUSAN/ KEJURULATIHAN/KEMUDAHAN SUKAN/YAYASAN SUKAN/INTENSIF/BIASISWA Pembangunan Jurulatih Jenis2 jurulatih 1) IDEALISTS 2) 3) 4) 5)
ROLLING STONE CLIMBERS AMBITIOUS COACHER

3. 4. 5.

Berhasrat mencapai kecermerlangan berasaskan matlamat, pertumbuhan,perkembangan dan pembangunan atlit. Kepimpinan melalui teladan.

HANGER - ON Kaedah penyusunan program 1. KEPERLUAN Memikirkan teknik untuk melahirkan atlit bertaraf antarabangsa. Menetapkan bentuk dan tahap kepakaran yang diperlukan. PERINGKAT Menentukan bilangan jurulatih bagi setiap peringkat (tempoh 5 tahun). knlpasti sumber,kemudahan,peralatan&tenaga pengajar yg akn melatih mereka. MENGENAL PASTI Persatuan sukan menegenalpasti jurulatih yang berkelayakan untuk memberi latihan yang teratur. Jika tiada sebarang kemudahan latihan, persatuan sukan harus berhubung dengan badan sukan yang sudah berjaya. MERANCANG Selepas melalui semua peringkat ,perancangan mengadakan latihan jurulatih boleh diusahakan untuk mencapai matlamat. Sistem latihan jurulatih memerlukan pendekatan yang lebih bersistematik. MEMIKIRKAN SUMBER

Menentukan keperluan diri dalam bidang sukan.

2.

3.

4.

Berpakaian kemas dan bersesuaian. Kelebihan jurulatih sukan asing 1. Dapat menggunakan kepakaran yang dimiliki serta-merta. 2. Memberi kesan positif secara tidak langsung kepada jurulatih-jurulatih muda yang kurang berpengalaman. 3. Menjadi Role Model kepada para jurulatih yang mengikuti program latihan itu. 4. Program latihan dapat diwujudkan dengan lebih teratur. 5. Mewujudkan sikap mencapai kecemerlangan dalam bidang sukan di kalangan jurulatih yang mengikuti kursus latihan. Peranan yang perlu dimainkan oleh jurulatih : Menetapkan tahap pengajaran dan pembelajaran mengikut keperluan individu. Merancang program aktiviti sukan berasaskan keperluan individu yang menjadi peserta dalam latihan. Mewujudkan suasana keadaan persekitaran pembelajaran sukan untuk membolehkan atlit belajar sendiri. Tenaga pengajar memberi panduan dan bimbingan yang diperlukan oleh para peserta sukan. Menilai kejayaan individu mengikut objektif yang telah ditetapkan oleh tenaga pengajar. Kenal pasti bakat Kenal pasti bakat sukan

5.

Penyediaan latihan = Kementerian Belia dan Sukan (KBS). Latihan kejurulatihan = Majlis Sukan Negara (MSN). Bantuan latihan jurulatih di peringkat pusat =Majlis Olimpik Malaysia

berkembang/keyakinan/perhubungan Pemerhatian bakat sukan *PRINSIP: 1. aktiviti fizikal 2. variasi pola pergerakan 3. pertumbuhan kanak-kanak 4. tempoh masa latihan *SUMBER AHLI SUKAN YG BERBAKAT & TBAIK 1. Sek kerajaan dan swasta 2. Majlis Sukan Sekolah-sekolah Menengah (MSSM) 3. Kelab dan persatuan sukan tempatan, daerah & negeri 4. Persatuan Belia Insentif untuk atlit berbakat
elaun khas diberi pekerjaan tertentu ganjaran & elaun tertentu biasiswa kemudahan perjalanan, penginapan, perubatan, peralatan sukan diberi latihan di luar negara

Rancangan latihan jurulatih 1. Menentukan bentuk,jenis dan bidang pengetahuan yang disampaikan bagi setiap peringkat latihan. 2. Peruntukan masa yang bersesuaian bagi setiap pembentangan semasa kursus latihan. 3. Menentukan sumber kemudahan yang mencukupi, kelengkapan tenaga pengajar bagi setiap peringkat kursus latihan. 4. Mengadakan program latihan bagi melahirkan jurulatih yang berwibawa. 5. Menentukan tenaga pengajar yang layak bagi setiap tahap latihan kejurulatihan sukan itu. Pemilihan calon jurulatih 1. Mempunyai kecerderasan dan kematangan fikiran. Mempunyai pengetahuan mengenai pertumbuhan dan perkembangan manusia. 3. Motivasi yang tinggi dalam bidang dan perkembangan sukan. 4. Berminat untuk terlibat dalam sukan untuk jangka masa panjang. 5. Kemahiran mengajar yang menyeronokan dan berkesan. Prinsip kejurulatihan 1. Mempunyai kepakaran dalam bidang sukan dan dapat membantu atlit sukan mengembangkan bakat serta pandai berdirikari. 2. Akui perbedaan antara individu wujud di kalangan atlit dan sentiasa memikirkan kepentingan atlit untuk jangka masa panjang.

pingat & surat penghargaan Sistem kenalpasti atlit KRITERIA/SIFAT AHLI SUKAN /PERTANDINGAN/RASA HATI/UJIAN ASAS Pembangunan Atlet program pembangunan bakat

2.

program persediaan atlit Pemilihan atlit berdasarkan: *somatotaip,jisim badan,ketinggian,jisim badanbebas lemak,pembahagian segmen badan

guru pjk ramai ditempatkan di sek program pembangunan sukan dinaiktarafkan tambahkan bilangan jurulatih bertauliah

UNDANG-UNDANG DAN PENTADBIRAN SUKAN UNDANG-UNDANG SUKAN 1. Terdapat akta dalam sukan.Akta ini dinamakan Akta Pembangunan Sukan 1997 dan hendaklah dipakai di seluruh Malaysia.

Objektif (a) untuk menggalakkan dan membangunkan sukannya (c) memastikan perlembagaan &kaedah dipatuhi dan diikuti oleh semua anggotanya. (b) mengekalkan hubungan baik dan kedudukan baik ( semua badan pengelola dan pengawalseliaan antarabangsa bagi sukannya.) Kaitan undang2& sukan KEADILAN-adil antara semua /DISIPLIN-pentingkan disiplin/MEMAHIRKAN LAGI TEKNIK-kuasai teknik betul/NILAI MURNIbertolak ansur/RUJUKAN-kepada individu pakar/SISTEMATIK-aktiviti tersusun /KESELAMATAN-mesti selamat Rang Undang-Undang (a) penganjuran pertandingan, seminar, klinik atau kursus untuk sesuatu sukan; (b) penghantaran peserta ke pertandingan atau acara sukan (c) apa-apa aktiviti lain yang bersampingan atau berkaitan dengan sesuatu sukan; (d)aktiviti sukan", berhubungan dengan sesuatu sukan,termasuklah Akibat tiada undang2

Sama- sama sediakan kemudahan, peralatan, kumpul dana dan aktif dalam pentadbiran sukan. *Mitos wanita dalam sukan Sejarah

1986- 1st Olympic di Athens, Greece- wanita tidak boleh menyertai sebarang acara. Dipercayai jika guna tenaga fizikal keterlaluan akan rosakkan sistem peranakan.

Mitos ini menyebabkan kaum wanita lambat ambil bahagian Sistem peranakan
Kepercayaan- Kegiatan sukan boleh rosakkan sistem peranakan & pusingan haid. Latihan yang cergas- boleh sebabkan putus haid, (sementara)

PANDANGAN SERONG TERHADAP JURULATIH DAN PENGAJAR SUKAN DIPANDANG REMEH DAN BERBAHAYA HUBUNGAN TIDAK ELOK ANTARA AHLI

Bantu memudahkan kelahiran anak, cepat kembali sihat. Ketahanan


Ketahanan atlit wanita tidak sama dengan atlit lelaki. Acara sukan jarak jauh tidak sesuai dengan wanita- jejas kesihatan.(bagi atlit terlatih, ia tiada masalah)

SUKAN TIDAK MEMBANGUN Faktor-Faktor Kecuaian 1. Tugas/ tanggungjawab sama ada anda telah menjalankan tugas anda dengan betul 2. Pelanggaran tugas/ tanggungjawab 3. Sebab sebenar kemalangan (actual and proximate cause) 4. Darjah kerosakan & kemalangan berlaku Jenis-Jenis Kecuaian Kecuaian boleh dielak jika anda: o Buat perancangan yang teliti o Hindari berlakunya faktor2 kecuaian Contributing negligence Comparative negligence Assumption of risk An act of God Liabiliti sukan

Wanita punyai ketahanan lebih baik dari lelaki kerana peratusan lemak bawah kulit badan yang berlebihan. Sikap agresif Wanita yang terlibat secara cergas-memiliki sifat kelakian. Mempunyai sifat agresif, berdaya saing dan memiliki otot yang besar.

Wanita yang miliki sifat otot yang besar tidak akan dapat menyamai kekuatan yang dimiliki oleh lelaki. Binaan senda Binaan sendi tulang yang lebih longgar -mudah cedera,cth: sendi lutut. Kegiatan fizikal yang cergas akan rosakkan alat peranakan wanita.

ESTABLISH DUTY

Tanggungjawab guru dalam perkhidmatan Lindungi murid Dari kemalangan Buktikan kesalahan Samaada plantif yng membuat ataupun guru tidak lindungi Paparkan bukti betul Kenal punca kejadian Wujudkan perkaitan punca-punca Adakah ianaya munasabah

Perkembangan otot dan latihan yang betul akan mengelakkan berlakunya kecederaan. Perbezaan atlet lelaki dan wanita Atlet lelaki

Kaum lelaki memiliki bahu yang lebih lebar, pinggang yang lebih kecil, kaki dan lengan yang lebih panjang. Jadi, anggota badan lelaki menjadikan mereka lebih cergas untuk melompat, membaling & berlari. Denyutan jantung lelaki adalah lebih kuat.

BREACH OF DUTY

Dada yang lebih bidang berbanding wanita. Atlet wanita Mempunyai sendi yang lebih longgar, tendon dan ligamen yang lembut. Mempunyai pusat tarikan bumi yang lebih rendah dan dapat buat imbangan dengan baik.

PROXIMATE CAUSE

Mempunyai lemak badan dua kali ganda daripada lelakimenjadikan wanita Buktikan dengan terperinci kerosakkan atau kemalangan Sukan dan media masa tahan sejuk dan daya tahan tinggi. Akibat perlanggaran dan kecuaian yang berlaku Jenis media Perbezaan Kecuaian dan liabiliti *elektronik:tv,radio,internet *cetak:akhbar,majalah,risalah,poster,banner,pamplet KECUAIAN Kepentingan media cetak Tanggungjawab akibat perlakuan Penganjuran sukan Atau tindakan cuai Keputusan permainan atau perlawanan Cth,guru dikatakn cuai apabila dia x munasabah Latihan dan persediaan athlit berkelakuan sbg guru hngga akibatkan kemalangan Profil LIABILITI DETERMINE CAUSE

Samaada wujud tanggungjawab perudangan akibat perlakuan cuai itu. Tp,x semestnya individu yg cuai mesti menanggung liabiliti akibat kecuiannya. -Liabiliti boleh dipindahkan

Organisasi, pembangunan dan pengurusan acara. Penganjuran sukan

Penganugerahan dan insentif

Memuatkan tentang tarikh, tempat diadakan, penajaan, pasukan yang akan bertanding dan peserta yang akan menyertai.

ISU-ISU DALAM SUKAN Wanita dan sukan *Peranan bersama

Mainkan peranan penting dalam kegiatan sukan. Gembeling tenaga di semua peringkat sukan. Sama- sama bergiat secara aktif dalam perlakuan atlit dan libatkan diri dalam bidang kejurulatihan.

Bagi kejohanan yang besar seperti Sukan Olimpik, Bola Sepak Piala Dunia(FIFA), media menyiarkan siri laporan bermula sebelum kejohanan. Latihan dan persediaan atlet Memberi maklumat mengenai latihan dan persediaan athlit untuk menghadapi sebarang kejohanan. Menyiarkan cabaran yang akan dihadapi oleh athlit dan penyelesaiannya.

Politik dan Sukan Politik- proses yang digunakan manusia untuk menyelesaikan perbalahan diantara kepentingan pesendirian dan kepentingan awam didalam sesebuah institusi masyarakat itu sendiri. Sukan tidak akan wujud tanpa campur tangan politik atau pihak berkuasa kerajaan. Ramai ahli politik terlibat dalam sukan samada sebagai pegawai, penganjur, pentadbir dan sebagainya. Pengaruh politik dalam sukan peringkat kebangsaan Bentuk dan corak gangguan politik terjadi dalam banyak cara Perbezaan kepentingan merupakan antara alasan utama yang menyebabkan sesebuah badan sukan dipengaruhi gangguan politik. Ada pihak berpendapat ada ahli sukan digunakan pihak tertentu untuk kepentingannya Ada pihak berpendapat ahli politik menggunakan sukan untuk kepentingan politik mereka. Sebab hubungan antara politik dan sukan *safeguarding the public order:melindungi undang2 awam *mengekalkan kesihatan&kecergasan *menaikkn martamat,kuasa sesebuah kump,komuniti/bangsa *memberi kesedarn ttg identiti,kepunyaan&kesepaduan antara rakyt *menghasilkn nilai dominan dan ideologi *meningktkn sokongn kpd ketua politik&kerajaan *meningktkn perkembangan ekonomi negara Insentif&Atlet Insentif: Insentif ini bertujuan mendorong mereka mempertingkatkan prestasi ke tahap cemerlang di dalam pertandingan pada peringkat antarabangsa dan terus kekal serta memperbaiki prestasi dari semasa ke semasa Sesuatu (yang berupa kebendaan atau tidak) yang diberikan atau ditawarkan sebagai dorongan atau galakan. Jenis2 insentif Hadiah kemenangan/Elaun sara hidup/Elaun tuisyen/Cuti/Biasiswa Perjudian dalam sukan Judi bermaksud permainan dengan menggunakan wang dan lain-lain sebagai taruhan. Punca kegiatan rasuah dlm sukan Kewujudan peluang /Penyalahgunaan kuasa/Kelemahan pengurusan dalaman/ Ketamakan Kesan rasuah

Mentakrif hasil yang diharapkan. Penilaian prestasi yang diharapkan. Menyediakan maklum balas untuk menjamin kepuasan. Atlit Motivasi atlit Tanggungjawab atlit Masalah sosial dan kesepaduan Kawalan terhadap tahap kebangkitan (arousal). Ketenangan dalam menghadapi pelbagai situasi. Meningkatkan keyakinan diri dan kepercayaan terhadap keyakinan diri. Konsentrasi dan tumpuan Kawalan emosi semasa pertandingan

Komitmen atlit Faktor yang menghalang motivasi *kurang keyakinan diri./pemikiran negatif/tiada matlamat/masalah dalam pasukan/ganjaran negatif

Tanggungjawab Atlit Kesedaran kendiri/Latihan yang konsisten/Hubungan baik dengan pihak pengurusan dan pasukan/Menghadapi tekanan selepas perlawanan Masalah Sosial dan Kesepaduan/Strategi yang digunakan: Sesuaikan dengan peranan sendiri dan pihak lain./Atlit junior belajar dari atlit senior./Berjuang bersama hadapi perlawanan./Setiap pemain dalam pasukan sama penting./Elak kelompok kecil dalam pasukan.

Sumber Kewangan Penajaan/Derma/Dana Kerajaan Masalah yang sering dihadapi:

o -

Kekurangan dana untuk kemudahan/Pembayaran gaji/Saluran dana dan sumbangan tidak diuruskan dengan betul/Tiada penajaan Cabaran Kemudahan untuk meningkatkan prestasi atlit (gym, stadium, pusat latihan) Jaminan kepada atlit (insurans, pencen, insentif) Sekolah sukan Masyarakat Pendedahan kepentingan sukan Semangat kesukanan (sokongan kepada pasukan negara) Tanggapan negatif terhadap sukan Mengukuhkan program pembangunan sukan massa bagi membina masyarakat yang cergas, sihat dan produktif ke arah perpaduan negara. Memantap program sukan massa agar ianya dapat melibatkan semua lapisan masyarakat dari semua peringkat akar umbi.

Atlet yang menerima rasuah akan didakwa di mahkamah Terdapat juga atlet atau pemain yang digantung permainan mereka dan ada juga yang dibuang daerah. Keadaan seperti ini telah mencemarkan nama baik dan tujuan asal sukan tersebut diadakan. Rasuah menyebabkan usaha kerajaan memperuntukkan berjuta-juta ringgit ke arah kecemerlangan sukan di negara ini gagal mencapai matlamat. Peminat sukan tempatan hilang keyakinan dan enggan datang untuk menyaksikan sesuatu acara yang berlangsung terutamanya sukan bola sepak.

NILAI DAN ETIKA DALAM SUKAN Permainan fair play

Kualiti sukan di tahap yang sama dan berkemungkinan merosot, seperti hilang sengat. Cara mengatasi Menubuhkan jawatankuasa mengatasi gejala rasuah Semua pihak termasuk pemain, pegawai persatuan dan orang ramai perlu bekerjasama menangani masalah ini Menetapkan peraturan supaya semua persatuan bola sepak membayar gaji penuh setiap bulan bagi mengurangkan peluang "bookie" mempengaruhi pemain menerima "wang kopi" untuk mengatur perlawanan Memperhebatkan program pembangunan sukan sehingga ke peringkat akar umbi Subjek etika sukan perlu diajar di peringkat sekolah rendah sehingga ke peringkat kolej atau unversiti

Fairplay biasanya dikaitkan dengan sesuatu permainan dalam bidang sukan Fairplay bermaksud satu situasi permainan yang bersih dan adil Manakala unfairplay pula merujuk kepada permainan yang tidak adil dan ada unsur penipuan dan kekasaran didalam sesuatu permainan.

Mengapa ia boleh terjadi?

Para atlit hendaklah menghindari kegiatan rasuah dan menghargai sokongan peminat keatas mereka. Cabaran sukan membangun masa kini Persatuan Sukan dan Pengurusannya

Kurang suntikan semangat dan galakan Langkah mengatasi

Pengadilan yang berat sebelah Musuh tradisi cth jepun-china malaysia-indonesia-thailand Cuaca -panas menyebabkan pemain panas baran padang yang tidak memuaskan Disiplin pemain kurang

Meningkatkan mutu pengadilan spt mengenakan tidakan terhadap pngadil itu sendiri. Mengenakan denda kepada pemain ikut kesalahan (kad merah/kuning) Rasa hormat antara pemain dan pemain lawan. Pemain perlu bersikap lebih profesional.

Corak pengurusan sukan Penentuan matlamat. Perbincangan matlamat.

Mengenakan insentif dan hadiah kepada para pemain. Pihak penganjur perlu memberikan insentif kepada pasukan fairplay cnthnya EUFA-portogal 2004 Kriteria pemilihan pasukan fairplay Sesebuah pasukan dinilai berdasarkan; Kad kuning dan kad merah: jika tiada sebarang kad diberikan,pasukan mendapat 10 mata. 1 mata akan ditolak dari setiap kad kuning dan 3 mata jika mendapat kad merah. Mata maksimum bagi sesebuah pasukan yang menunjukkan permainan bersih dan Positif adalah 10. dan mata minimum adalah 1. Penyalahgunaan bahan dalam sukan menggunakan bahan atau kaedah terlarang dalam aktiviti sukan yang bertujuan untuk meningkatkan prestasi seseorang secara sengaja atau tidak sengaja. Contohnya adalah seperti penyalahgunaan dadah dan doping. DRUG atau DADAH merupakan sesuatu bahan (selain daripada makanan) yang apabila diambil, akan menyebabkan perubahan dalam badan. DOPING adalah penggunaan bahan atau kaedah yang diharamkan untuk meningkatkan prestasi sukan oleh atlit. Kenapa sesetengah bahan dan kaedah diharamkan? Kesihatan - Banyak bahan boleh menyebabkan kesan yang tidak baik terhadap kesihatan jika tidak digunakan dengan betul. Etika - Di dalam sesetengah keadaan bahan-bahan dan kaedah-kaedah yang diharamkan boleh meningkatkan tahap keupayaan atlit melebihi tahap biasa. Undang-Undang - Sesetengah drug adalah haram dan dengan itu penggunaannya adalah dilarang dalam sukan. Polisi penyalahgunaan dadah di malaysia Pencegahan

Gangguan sesama manusia. *Pihak lawan, pengadil,/Gangguan seksual /Sorakan peminat

Pembasmian :

Salah laku dan penyalahgunaan dadah Sikap dan kebiasaan yang cenderung ke arah doping Ujian doping di luar pertandingan

Memantau :

Parameter latihan dan tahap keupayaan Keganasan dalam sukan FAKTOR

1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5.

Kurangnya semangat kesukanan luntur semangat akibat ahli pasukan yang lemah menyebabkan keganasan berlaku. Mental dan emosi yang terganggu- contoh pemain tenis yang terganggu oleh tekanan dari penonton. Disiplin pemain yang kurang- ada pemain tenis yang mematahkan raketnya dalm permainan. Faktor dalaman-masalah peribadi di kalangan pemain di bawa ke padang permainan. Pengadil yang berat sebelah dalam permainan. KESAN-KESAN Kecederaan berlaku ada sesetengah pemain bola yang sanggup mengasari pemain lawan. Mutu sukan yang rendah Pandangan masyarakat yang negatif. CARA MENGATASI Memperbanyakan lagi kem-kem motivasi di kalangan pemain-pemain. Tingkatkan lagi disiplin dalam diri setiap pemain. Memupuk semangat kesukanan Mepertingkatkan mutu pengadilan setiap perlawanan.

Setiap pemain hendaklah tidak memcampur adukkan masalah peribadi dalam permainan. Gangguang dalam sukan Gangguan bererti sesuatu yang membuat seseorang ,objek atau proses menjadi terbantut dan tergendala. gangguan dalam sukan boleh dikategorikan dalam beberapa jenis seperti gangguan emosi bagi pemain, gangguan faktor semula jadi, gangguan kemudahan, dan gangguan sesama manusia. Gangguan emosi *Tekanan perasaan /Gangguan psikologi /Pengurusan EQ Gangguan faktor semula jadi *Faktor cuaca /Fizikal pihak lawan /Bunyi, cahaya,warna /Keadaan padang dan tapak permainan