Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN CUP

SAINS TAHUN 2
2022

MINGGU TEMA / TAJUK KA / KT / KP SK / SP OBJEKTIF ABM / BBM / BBB

MINGGU 43 1.0 KEMAHIRAN KA: 1.1.1 Memerhati 1.1 Kemahiran Proses Sains Pada akhir PdPC murid-murid
SAINTIFIK akan dapat:
10 – 14 JAN. Menyatakan deria dan organ yang
2022 terlibat semasa membuat
pemerhatian.

MINGGU 44 4.0 HAIWAN KA:4.1.3 Menjelaskan dengan contoh 4.1 Pembiakan dan tumbesaran Pada akhir PdPC murid-murid
haiwan bertelur banyak dan haiwan akan dapat:
17 – 21 JAN. bertelur sedikit. Menjelaskan dengan contoh
2022 KA:4.1.4 Menjelaskan dengan contoh hawain yang bertelur banyak dan
haiwan melahirkan anak yang bertelur sedikit.
Cuti Thaipiusam banyak dan anak yang sedikit. Menjelaskan dengan contoh
18 Januari 2022 haiwan yang beranak banyak dan
(Selasa)
sedikit.

MINGGU 45 Pada akhir PdPC murid-murid


6.0 TERANG DAN KA: 6.1.3 Menerangkan bagaimana 6.1 Terang dan gelap akan dapat:
24 – 28 JAN. GELAP bayang-bayang dihasilkan Membanding dan membezakan
2022 melalui aktiviti. kejelasan bayang-bayang apabila
dihalang oleh objek yang
KA: 6.1.4 Membanding dan membezakan
kejelasan bayang-bayang apabila
cahaya dihalang oleh objek yang
berlainan dengan menjalankan
penyiasatan.

KA: 7.1.5 Merekod nyalaan mentol dengan


MINGGU 46 mengantikan suis dengan objek 7.1 Litar elektrik Pada akhir PdPC murid-murid
7.0 LITAR ELEKTRIK atau bahan dengan menjalankan akan dapat:
31 JAN – 04 FEB penyiasatan. Merekod nyalaan mentol dan
2022 . mengitlak objek yang boleh dan
KA: 7.1.6 Mengitlak objek yang boleh tidak boleh menyalakan mentol.
Tahun Baharu Cina menyalakan mentol dalam litar berlainan.
adalah konduktor dan yang tidak
31 Jan – 03 Feb 2022
(Isnin - Khamis) menyalakan mentol adalah
penebat.

MINGGU 47 8.0 CAMPURAN KA: 8.1.3 Mengenal pasti bahan yang 8.1 Campuran Pada akhir PdPC murid-murid
boleh larut dan tidak boleh larut akan dapat:
07 – 11 FEB 2022 di dalam air dengan menjalankan Mengenal pasti bahan yang boleh
penyiasatan. larut dan tidak larut dalam air.
Merumuskan cara yang paling
KA: 8.1.4 Merumuskan cara bahan boleh cepat untuk melarutkan bahan.
dilarutkan dengan lebih cepat
dengan menjalankan penyiasatan.

MINGGU 48 9.0 BUMI KA: 9.1.4 Membuat urutan kitar air 9.1 Air Pada akhir PdPC murid-murid
semulajadi. akan dapat:
14 – 18 FEB 2022 Membuat urutan kitar air
KT: 9.1.5 Menjelaskan pemerhatian tentang semulajadi melalui lakaran atau
kitaran air melalui lakaran, TMK, secarta penulisan atau lisan.
penulisan atau lisan.

MINGGU 49 KA: 10.1.3 Memasang komponen


10.0 TEKNOLOGI binaan berpandukan 10.1 Set Binaan Pada akhir PdPC murid-murid
21 – 25 FEB 2022 manual bergambar. akan dapat:
Memasang dan membuka hasil
KA: 10.1.5 Membuka hasil binaan mengikut binaan mengikut urutan dan
urutan dan menyimpan komponen menyimpan komponen yang telah
yang telah dibuka ke dalam bekas dibuka.
penyimpanan.

KT: 10.1.4 Mencipta satu binaan baru yang


tidak terdapat dalam manual
bergambar.

CUTI AKHIR PERSEKOLAHAN


26 FEBRUARI – 20 MAC 2022

Anda mungkin juga menyukai