Anda di halaman 1dari 3

Tajuk

Pelajaran ke-30 Adab terhadap Rasulullah

Konsep
Adab bermaksud:Tatacara tingkah laku yang baik dalam pelbagai situasi yang menepati syariat Allah

Adab
Terhadap Rasulullah semasa riwayat hidupnya:-

1)Adab bergaul:-Para sahabat tidak akan


meninggalkan majlis perhimpunan itu sebelum meminta izin daripada Rasulullah.

2)Adab menghadiri majlis ilmu:-Para sahabat


duduk rapat-rapat,memberi ruang kepada orang lain untuk duduk bersama. 3)Adab bercakap:-Para sahabat hanya bercakap tentang perkara yang berfaedah seperti bertanya tentang masalah agama.

Terhadap Rasulullah selepas Kewafatannya:1)Memperbanyakkan selawat dan salam


keatasnya 2)Tidak berbuat bising semasa menziarahi makam Rasulullah

Tajuk

Konsep
Nahi munkar:-mencegah daripada melakukan kemungkaran atau maksiat

Adab
1)Mengubah dengan tangan:-Menggunakan kuasa yang diamanahkan kepada seseorang seperti kuasa seorang pemimpin. 2)Mengubah dengan lisan:-Memberi nasihat atau dialog secara bijaksana. 3)Mengubah dengan hati:- Membenci maksiat atau kemungkaran yang berlaku.

Pelajaran ke-32 Amar maaruf:- menyeru manusia Peringkat Adab amar maaruf nahi munkar melakukan kebaikan

Teknik
1)Penerangan:- Penerangan mengenai maksiat perlu dilakukan dengan pendekatan yang bijaksana dan berhikmah 2)Nasihat:-Nasihat yang diberi mestilah secara baik ,menggunakan bahasa yang sopan dan berhikmah 3)Amaran:-Memberi amaran tegas dengan Menerangkan implikasi membuat maksiat itu 4)Tindakan Undang-undang:-Ini dilakukan oleh penguatkuasa undang-undang yang telah dilantik oleh kerajaaan seperti Badan Kehakiman