FAIL PANITIA

NO FAIL FAIL 1 BUTIRAN DAN KANDUNGAN MESYUARAT PANITIA (dalaman) 1.1 Surat panggilan mesyuarat 1.2 Minit mesyuarat SURAT MENYURAT PANITIA 2.1 Surat-surat peringkat sekolah/zon/PKG/PPD/JPN/KPM MAKLUMAT GURU PANITIA 3.1 Butir peribadi 3.2 Jadual waktu peribadi dan kelas 3.3 Salinan gaji 3.4 Rekod memeriksa kertas peperiksaan 3.5 Laporan prestasi /penghargaan /kepujian 3.6 Sijil kejurulatihan/kursus 3.7 Subjek yang pernah diajar

FAIL 2

FAIL 3

SAMBUNGAN
3.8 Tugas-tugas khas di sekolah/zon/PPD/JPN 3.9 Kakitangan sumber/fasilitator/sumbangan Fail 4 DOKUMEN PANITIA 4.1 Rancangan peningkatan prestasi pelajar 4.2 Carta Gantt 4.3 ABM 4.4 Rekod penggunaan ABM 4.5 Senarai buku rujukan guru 4.6 Perkembangan staff 4.7 Program khas peningkatan pencapaian mata pelajaran 4.8 Sukatan pelajaran 4.9 Huraian sukatan pelajaran 4.10Senarai buku teks/buku kerja pelajar 4.11 Pekeliling ikhtisas bil.4/86 4.12 Projek inovatif dan kretif 4.13 Minit curai 4.14 Aktiviti kurikulum

SAMBUNGAN
FAIL 5 KOLEKSI SOALAN/BANK SOALAN 5.1 Kertas soalan peperiksaan sekolah 5.2 Kertas soalan peperiksaan awam 5.3 Bank soalan POST MORTEM PEPERIKSAAN 6.1 Analisis peperiksaan 6.2 Jadual kekerapan soalan 6.3 Kekuatan dan kelemahan pelajar dan tindakan yang diambil

FAIL 6

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful