LAPORAN TAHUNAN UNIT KEBERSIHAN DAN KECERIAAN 2010 SEKOLAH KEBANGSAAN SEKSYEN 20, SHAH ALAM

PENDAHULUAN

Pada tahun ini Biro Keceriaan telah memberi lebih tumpuan kepada beberapa projek untuk menyerikan suasana sekolah di samping memupuk semangat cintakan sekolah . Murid-murid juga belajar menyayangi dan memelihara binatang.

OBJEKTIF 1. Memberi kesedaran betapa pentingnya menjaga keceriaan sekolah 2. Menggalakkan murid murid menghargai harta benda sekolah. 3. Menggalakkan murid-murid memahami habitat burung dan ikan. 4. Mewujudkan murid-murid keselamatan. yang berdisiplin dan mematuhi peraturan

SASARAN Semua warga Sekolah Kebangsaan Seksyen 20 dan ibubapa serta penduduk di sekitar perumahan Seksyen 20.

.Antara projek-projek/aktiviti yang dirancang dan telah dilaksanakan oleh Biro Keceriaan PIBG bagi tahun 2010 : - Membaik-pulih taman burung dan kolam ikan Pertandingan kebersihan antara kelas Memasang papan tanda Membaik-pulih replika pokok Menceriakan persekitaran taman burung dan kolam ikan Menambah pokok bunga Penjagaan haiwan peliharaan Penjagaan hidupan air Kebersihan kawasan sekolah mengikut kelas Mengecat pondok bacaan Wiring Mengecat Pondok Jaga Mengecat laluan murid Unit Kebersihan dan Keceriaan telah menerima sumbangan sebanyak RM 3420.00 daripada PIBG bagi menjayakan projek.projek yang dirancang bersama Biro Keceriaan PIBG.

PONDOK BACAAN KOLAM IKAN TAMAN BURUNG PENUNJUK ARAH Akhir kata. setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada pihak pentadbir. PIBG dan semua yang terlibat di atas sokongan padu dalam menjayakan aktiviti-aktiviti sepanjang tahun ini. . Semoga kejayaan sentiasa di aras cemerlang dan lebih gemilang pada masa akan datang.

TIKUS Sejak akhir-akhir ini banyak burung peliharaan yang hilang. Namun segala usaha menemui kegagalan. Akhirnya keputusan yang diambil ialah membiarkan sahaja keadaan itu memandangkan keadaan air sedemikian merupakan habitat yang paling sesuai bagi ikan-ikan tersebut membiak. Shah Alam. BEKALAN ELEKTRIK Masalah bekalan letrik yang sering terputus ( aliran ke arah kolam bangunan A ). 1.THANGASWARAN Setiausaha. KOLAM IKAN Hampir dua tahun masalah kekotoran air cuba di atasi. Biro Kebersihan & Keceriaan PIBG. 3. Shah Alam. Perangkap telah dipasang dan racun tikus juga telah digunakan bagi menghapus tikus-tikus tersebut. Seksyen 20. SK.ULASAN/CADANGAN . Ini berdasarkan sudah kelihatan banyak anak-anak ikan tilapia dan semuanya sudah mulai membesar. Ini mengakibatkan motor kolam tidak berfungsi. SK. Empat ekor burung budgerigar dan seekor burung merbok dipercayai menjadi korban tikus. S. MAZLAN BIN IDRIS Pengerusi Biro Kebersihan & Keceriaan PIBG. 2. Akibat daripada itu menyebabkan motor sering rosak. Diharap pihak pentadbir dapat mengusahakan agar pendawaian / ’wiring’ bangunan A dibuat pemeriksaan semula. . Seksyen 20.

 &$.

3 0..390780-:9202-.5..8:/.3808:.3802:....3.39:202....30..:8.3.3249478073748.2-. 3-07/.0.9.:32...-9.3249474.5039..39./-7/.7.9.:-.7..7.-0.35.7.9.9:2030-..-071:38 -.780/02.8 .3:3.8.3.-.3 3203..-. .3 207:5.2:.3/.75..29/.9.3.3097.38.7..05:9:8.9./ .././.-.5.3.9 203:8.7503/.3/.8./.04947.3 73.20302:0.3 8:/..380739075:9:8 .7.202-. .8.0..3.3.3 .2:380.202-08.3.7   %#.9 /.   .4.3-.3./.2- .3.55.3.257/:..

 73 -...3! 740-078../5.07.380047-:7:3207-4/507.9047-:7:3-:/07.3 25. 203.:39:8:.2 $ $0803 $.3! $ $0803 $../:3.7 .:8.90./47-.7.3/..07.3/-:.3.3:3.37...9502078.203.3 -.3 0..-:7:350..3 .7/.3.3802:..3 0..3..590.8. !0307:8 740-078.   %&$$0.73-.39:8 !07.5:89:8 9:890780-:9    $ %$# #$ $09.2    .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful