PANDUAN ASPEK PENILAIAN KEGIATAN KOK$U$RIKULUM Formula bagi mengira jumlah markah kehadiran adalah seperti berikut: Markah

= (jumlah kehadiran murid yang dinilai) x 50 Kehadiran (jumlah aktiviti kokurikulum Termasuk jumlah ketidakhadiran yang diluluskan PENCAPAIAN Sekolah Daerah/Zon/Bahagian Negeri Kebangsaan Antarabangsa PENGLIBATAN Sekolah Daerah/Zon/Bahagian Negeri Kebangsaan Antarabangsa JOHAN 3 5 10 15 20 MARKAH N. JOHAN 2 4 8 13 18 MARKAH 3 5 10 15 20 MARKAH 10 8 7 5 3 1 MARKAH BONUS 10 8 7 6 2 1 KETIGA 1 3 6 11 16

JAWATAN Pengerusi/Naib Pengerusi Setiausaha Bendahari Ketua Kumpulan/Penolong Ketua Kumpulan/Ahli jawatankuasa Ahli biasa Aktif Ahli biasa JAWATAN Ketua Murid/Ketua Pengawas Penolong Ketua Murid/Penolong Pengawas Pengawas/Ketua Pengawas Pusat Sumber/Pembimbing Rakan Sebaya/Ketua Rumah sukan Pengawas Pusat Sumber Ketua Kelas Penolong Ketua Kelas

Perhatian: Hanya markah yang tertinggi sahaja diambil kira (contoh sekiranya seorang murid menyertai peringkat negeri (10) dan kebangsaan (15). Markah diambilkira yang tertinggi sekali iaitu 15). Begitu juga dengan markah pencapaian dan markah bonus. CONTOH AGIHAN MARKAH (80) (90) (75) Unit Beruniform + Persatuan & Kelab + Permainan X 100 3 (82) (7) Jumlah = Markah Purata + Markah bonus keseluruhan = 89 Gred A

BORANG PENILAIAN KEGIATAN KOKURIKULUM TAHUN …………… SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT BADONG NAMA MURID : …………………………………………… NO S/BERANAK : ………………………. TAHUN : ……………………………………………. JANTINA AGIHAN MARKAH 50 10 20 20 100 PAKAIAN SERAGAM : ……………………….

ASPEK YANG DINILAI KEHADIRAN JAWATAN YANG DI SANDANG PENGLIBATAN PENCAPAIAN JUMLAH MARKAH GRED

JENIS KEGIATAN KELAB/ SUKAN/ PERSATUAN PERMAINAN

Jawatan Perkhidmatan dan Kepimpinan (Bidang bukan kokurikulum) ……………………………………………………………………………………………………………………….. Markah BonUs Gred Keseluruhan Ulasan: ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Disahkan oleh: …………………………………………………. Tandatangan GPK Kokurikulum. Cop : Tarikh: ………………………………. ……………………………………………………… Tandatangan Guru Besar. Cop : Tarikh: …………………………… : ………………… : …………………

BORANG PENILAIAN KEGIATAN KOKURIKULUM TAHUN …………… SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT BADONG NAMA UNIT BERUNIFORM/PERSATUAN&KELAB/SUKAN & PERMAINAN ……………………………………………………………………………………………………………….. NAMA MURID : …………………………………………… TAHUN : ………………………………….

ASPEK PENILAIAN KEHADIRAN JAWATAN YANG DISANDANG PENGLIBATAN PENCAPAIAN

PRESTASI

AGIHAN MARKAH (%) 50 10 20 20

MARKAH

JUMLAH MARKAH GRED

100

T.Tangan Guru Penasihat: ……………………………………….. Nama Tarikh Cop Sekolah: : ………………………………………… : …………………………………………

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful