Anda di halaman 1dari 1

WALIMATUSSAFAR

GARUT, 20 SEPTEMBER 2011 Kahatur : Bapak/Ibu/Saderek

Di Bumi

Bismillahirrohmaanirrohim Assalamualaikum Wr,Wb. Alhamdulillaahirobilalaamin, hakekatna ti Gusti Alloh SWT, sareatna ti Kanjeung SAW, sareung doa para wargi sadaya, insya alloh pribados kalih pun bojo dina taun ayeuna bade ngalaksanakeun rukun islam nu ka-5 ibadah haji sareung umrohna . Dumeuheus ku ieu serat, dina raraga tasyakur binimah/walimatussafar, simkuring umajak ngahaturanan linggih ka para wargi sadaya insya alloh waktosna : Dinten Kaping Tabuh Tempat Qori Mubalig : : : : : :

Teu aya kajabi nu disuprih lintang disuhunkeun karna Alloh, kersa lungsur linggih dina waktosna. Sakanteunan jiyadah doa na pamugi simkuring kalih pun bojo aya dina rahmat salamet sareung dijanteunkeun haji nu mabrur-mabruroh. Hatur nuhun, mudah-mudahan kasaean para wargi sadaya aya dina panampian Alloh SWT. Amin. Walhamdulliahirobilalaamin Wassalamualaikum Wr,Wb.

Baktos abdi : DEDI MULYADI & ENI NURAINI