Anda di halaman 1dari 19

Matapelajaran Tahun Tarikh Umur Bil.

Murid Masa Tema Tajuk

: Bahasa Melayu : 3 Arif : 22 Februari 2009 : 10 Tahun : 30 Orang : 9.45 10.45 pagi : Yang Baik Jadikan Teladan : Si Tanggang

Hasil Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat : 1. Menyusun sembilan isi penting berdasarkan cerita Si Tanggang. 2. Menyenaraikan lima nilai murni yang terdapat dalam cerita Si Tanggang. 3. Menyenarai lima kata nama am yang terdapat dalam petikan teks. 4. Mencipta satu kad ucapan yang menarik untuk ibu.

(Kata Kunci: A B C D S)
Fokus Utama : 5.5 Menyusun maklumat daripada nota atau catatan hasil daripada bahan sastera dan bukan sastera. Aras 1 : i. Menjelaskan tentang sesuatu perkara atau cerita yang pernah didengar. Fokus Sampingan : 10.1 Menghasilkan pelbagai genre ( prosa dan puisi ) termasuk kad atau mel yang mudah, menarik dan bermakna. Aras 1 : i. Mengenalpasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk.

Sistem Bahasa Nilai Murni Langkah SET INDUKSI (5 Minit )

: Kata nama am : Kasih sayang, hormat menghormati dan kesyukuran. Isi Pelajaran Aktiviti Catatan

Pengisian Kurikulum: Sivik dan Kewarganegaraan, P.Seni, Muzik.

Soalan : (Aras Rendah : Pengetahuan) 1. Adakah kamu mempunyai ibu? Pernahkah kamu bayangkan pengorbanan ibu?

1. Murid melihat K.Pelbagaian : tayangan ayat: o Muzik Syurga di Telapak o Visual ruang Kaki Ibu dengan o Verbal diiringi lagu Mirae. linguistik o Intrapersonal 2. Guru dan murid bersoal-jawab K. Belajar : tentang ibu. o Mendengar 3. Guru mengaitkan lagu tadi dengan topik pada hari ini iaitu kisah Si Tanggang . K. Berfikir : o Menghubung kait o Menjana idea

2.

SY UR GA D T E L A PA K K A K
K. ICT : o MS Power point Nilai murni : o Kasih sayang SPP : o Tayangan MS Power point

3.

Pernahkan kamu ucapkan terima kasih kepada ibu ?

LANGKAH 1 (15 Minit )

Situasi : Pagi itu aku meninggikan suara kepada ibu kerana ibu tidak sempat untuk menyiapkan sarapan untukku. Aku terus pergi ke sekolah 2

1. Guru memaparkan tayangan slaid kedua 2. Murid mendengar situasi yang diberikan oleh guru dan diminta menghubung-

K.Belajar : o Mengumpul maklumat o Mendengar o Menyoal K. Berfikir : o Menghubung

dengan perasaan marah tanpa sedikit pun memandang wajah ibu dan mencium tangan ibu. Apabila pulang dari sekolah, ramai orang di rumahku. Aku segara masuk ke dalam rumah dan kulihat sekujur tubuh terbaring kaku. Rupa rupanya, tubuh yang terbaring kaku itu tubuh ibu! Secara tiba tiba hatiku menjadi pedih dan sedih sekali. Ibu telah pergi meninggalkan aku buat selama lamanya. Yang paling aku kesali, kali terakhir aku bersama ibu, aku telah melukakan hati ibu! Semuanya lambat Soalan : (Aras Rendah : Pengetahuan) 1. Adakah kamu mahu menjadi seperti aku tadi? sudah ter-

kaitkan dengan lagu Syurga di Telapak Kaki Ibu.

3. Guru dan murid bersoal-jawab K. Pelbagai : tentang situasi o Muzik yang diberi. o Verbal Linguistik o Intrapersonal o Visual Ruang SPP : o Tayangan MS Power Point

kait o Membuat gambaran mental

SYURGA KAK KA

(Aras Sederhana : Kefahaman) 2. Jelaskan bagaimana kamu menunjukkan perasaan sayang pada ibu?

(Aras Tinggi : Analisis)

DUHAI AP SIANG MA BUDI BAL HINGGA E K. ICT SUNGGUH : BAGI INSA o MS Power point MELAHIR PENGORB Nilai murni : IBUNDA BE o Kasih sayang BERCUCU BILA MEN BETAPAK DUHAI APA IBUNDA B BUDI BALA BAGI INSA

3.

Bandingkan sikap anak yang menyayangi ibunya dengan sikap yang sebaliknya. 1. Guru membacakan petikan teks Si Tanggang berpandukan tayangan MS Power Point. 2. Guru dan murid bersoal-jawab tentang kisah Si Tanggang. (Aras Sederhana : Aplikasi) Nilai Murni : o Kasih sayang o Hormat menghormati K.Berfikir : o Cam maklumat, o Jana idea. K.Belajar : o Mengumpul maklumat o Mendengar o Menyoal K.Pelbagai : o Kerohanian o Visual Ruang o Verbal Linguistik

LANGKAH 2 ( 15 Mnit )

Petikan Teks Si Tanggang Contoh: Si Tanggang adalah seorang anak yang derhaka. Akhir sekali dia disumpah menjadi batu. * (Lampiran 2)

Se b u a h
Kumpulan A dan B o Menyusun semula isi-isi penting cerita Si Tanggang menjadi cerita pendek o Menyenaraikan lima nilai murni yang terdapat dalam cerita Si Tanggang itu tadi.

c e r

SI TANGGANG IALAH PEMUDA YANG MISK IN. DI SI TANGGANG BELAY BERSAMA IBUNYA YANG T NEGERI.LAMA KELAMAA S IORA SERING RAYA.SUNGGUH NA KAYA DIHINA OLEH TE MALANG DIA J UGA BERKAHWIN DENGAN PUT TANGGANGT A N GGA KERANA SI TAN PADA SUATU HARI, S MAHU MENGAKUI DIA SEBA AKHIRNYA DIA MENJ ADI SI TANGGANG BONGKAK. UMPA DENGA TELAH BERJ MENGHINA IBU
K. ICT : o MS Power point SPP : o Latihan (Aras Rendah : Pengetahuan) Kumpulan C o Menyusun semula isi-isi penting cerita Si Tanggang 4

berpandukan paparan slaid.

S U S U N K E MB A L I C E
Sistem Bahasa LANGKAH 3 ( 10 Minit ) Kata nama am Pemuda Kampung Ibu Miskin Nakhoda Batu 1. Guru memberi penerangan tentang konsep kata nama 2. Guru meminta murid mencari kata nama yang terdapat di dalam petikan teks di dalam kumpulan masing-masing. 3. Wakil kumpulan membentangkan hasil perbincangan 4. Guru memberi bimbingan Nilai Murni : o Kasih sayang o Hormat menghormati o Kesyukuran

A K H IR N YA S I TA N G G A N G DA N A N A K B A TU . IB U N Y A B E R A S A A MA TK.BerfikirMB IR A ME GE : o Cam S I TA N G G A N G DA N IB U N YA S A N G A T maklumat, o Jana idea. P A DA ZA MA N DA H U L U A DA S E O R A N K.Belajar : S I TA N G G A N G Y A N G TINoGMengumpul B E R S GAL maklumat o Mendengar S A TU H A R I TA N G G A N G T E L A H B E R T o Berbincang o Mencatat N A K HO DA K A P A L DA N DIA T E L A H D o N A MU N MA L A N G N Y A S I TA N G G A N G P E R E M P U A N IT U IB U N Y A MA L A H A N ME N Y E P A K IB U N Y A S E N DIR I. L A MA K E L A M A A N S I TA N G G A N G TE BONG K AK . IB U S I T A N G G A N G B E R A S A A MA T S E DIA P U N B E R DO A . P A DA S U A TU H A R I, S I TA N G G A N G S
5

Langkah 4 (10 Minit)

KAD UCAPAN UNTUK IBU Format kad : o Kepada o Daripada o Ucapan (Aras Tinggi : Sintesis) Contoh:

1. Murid melihat contoh kad ucapan yang telah disediakan oleh guru. 2. Murid diberikan kertas A4 berwarna dan dikehendakki menyediakan satu kad ucapan untuk ibu masing-masing. 3. Murid dipilih secara kumpulan untuk membacakan ucapan mereka untuk ibu.

o Membuat gambaran mental o Mereka cipta K.Pelbagai : o Visual Ruang o Verbal Linguistik o Kerohanian SPP : o A4 Warna o Contoh Kad Ucapan o

K ep a da m a m a
PENUTUP ( 5 Minit ) Paparan Video TENTANG ADIK 1. Murid menonton paparan video flash klip Tentang Adik yang guru tayangkan. Nilai murni : o Kesyukuran o kasih sayang K. Belajar : o Mengingat

* Lampiran 4 (Soalan Pelbagai Aras )

P e n g or b a n a n m s edi ngi n s a lj u , ha m em ba w a k e
( Aras Tinggi : Penilaian ) 2. Berikan pendapat kamu tentang paparan video flash klip kasih adik pada ibu yang ditayangkan tadi. 3. Guru membimbing murid merumus kembali pelajaran yang telah dipelajari. K.Berfikir : o Membuat kesimpulan

da r i pa da : A na
K.ICT : 6

K.Pelbagai : o Visual Ruang o Muzik o Verbal Linguistik o Kerohanian

o Tayangan Flash SPP : o Flash Klip Refleksi: _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________

Lampiran 1 Situasi : Pagi itu aku bergaduh dan meninggikan suara pada ibu hanya kerana ibu tidak sempat untuk menyiapkan sarapan untukku. Aku terus pergi ke sekolah dengan perasaan marah tanpa sedikit pun memandang wajah ibu dan mencium tangan ibu. Apabila pulang dari sekolah aku hairan kerana ramai orang di rumahku. Aku segara masuk ke dalam rumah dan ku lihat sekujur tubuh terbaring kaku. Rupa rupanya tubuh yang terbaring kaku itu tubuh ibu! Secara tiba tiba hatiku menjadi pedih dan sedih sekali. Aku sedar ibu telah pergi meninggalkan aku buat selama lamanya. Yang paling aku sesali, kali terakhir aku bersama ibu aku telah melukakan hati ibu! Semuanya sudah terlambat.. sekarang tangan ibu sudah pun sejuk dan kaku mata ibu pun sudah terpejam tidak dapatlah lagi aku memandang ibu~

Lampiran 2 ( Soalan Aras Rendah : Pengetahuan ) Nama :---------------------------------------------------------Kelas :--------------------------------------------------------Tarikh :------------------Susun semula sembilan isi penting di bawah menjadi satu cerita pendek berdasarkan cerita Si Tanggang. No. Isi isi Penting Akhirnya Si Tanggang dan anak kapalnya bertukar menjadi batu Ibunya berasa amat gembira mendengar anaknya telah pulang Si Tanggang dan ibunya sangat miskin. Pada zaman dahulu, ada seorang pemuda bernama Si Tanggang yang tinggal bersama sama ibunya di sebuah kampung. Satu hari Tanggang telah bertemu dengan seorang nakhoda kapal dan dia telah diambil bekerja Namun malangnya, Si Tanggang tidak mahu mengaku perempuan itu ibunya malahan dia menghina dan menyepak ibunya sendiri. Lama kelamaan Si Tanggang telah menjadi kaya dan bongkak. Ibu Si Tanggang berasa amat sedih dengan sikap anaknya lalu dia pun berdoa. Pada suatu hari, Tanggang singgah di kampungnya. ( Soalan Aras Sederhana : Aplikasi )

10

Nama :---------------------------------------------------------Kelas :--------------------------------------------------------Tarikh :------------------Senaraikan 5 nilai nilai murni yang terdapat di dalam cerita Si Tanggang itu tadi.

1._______________________________________________________________ ________________________________________________________________ 2._______________________________________________________________ ________________________________________________________________ 3._______________________________________________________________ ________________________________________________________________ 4._______________________________________________________________ ________________________________________________________________ 5._______________________________________________________________ ________________________________________________________________

( Soalan Aras Tinggi : Sintesis ) Cipta / hasilkan satu kad ucapan untuk ibu. Contoh kad ucapan :

11

Untuk : IBU
Terima kasih untuk segala jasa dan pengorbananmu. Daku amat menyayangimu,ibu
Daripada : ANAKMU
Lampiran 3

12

Soalan pelbagai aras secara lisan di dalam kelas. ( Aras Rendah : Pengetahuan ) 1. Adakah kamu mempunyai ibu? 2. Pernahkah kamu bayangkan pengorbanan ibu? 3. Pernahkah kamu melihat ibu tertidur di ruang tamu keletihan? 4. Pernahkan kamu tergerak untuk duduk dan merenung wajah ibu yang terlelap kepenatan, cium dahinya dan ucapkan terima kasih kerana telah melakukan segalanya untuk kamu pada hari itu? 5. Adakah kamu benar benar menyayangi ibu kamu? 6. Adakah kamu mahu menjadi seperti aku tadi? 7. Pernahkan kamu mendengar cerita Si Tanggang? ( Aras Sederhana : Kefahaman ) 1. Jelaskan bagaimana kamu menunjukkan perasaan sayang pada ibu kamu? ( Aras Tinggi : Analisis & Penilaian ) 1. Bandingkan sikap anak yang menyayangi ibunya dengan sikap anak yang tidak menyayangi ibunya. 2. Berikan pendapat kamu mengenai Flash Klip kasih adik kepada ibu yang ditayangkan tadi.

Lampiran 4, latihan tambahan ( Soalan Pelbagai Aras )

13

SI TANGGANG SI TANGGANG IALAH SEORANG PEMUDA YANG MISKIN. DIA TINGGAL BERSAMA IBUNYA YANG TUA. MEREKA SERING DIHINA OLEH ORANG KAMPUNG. PADA SUATU HARI, SI TANGGANG TELAH BERJUMPA DENGAN NAKHODA KAPAL. DIA TELAH DITERIMA BEKERJA DENGAN NAKHODA ITU. SI TANGGANG BELAYAR DIMERATA NEGERI.LAMA KELAMAAN DIA MENJADI KAYA RAYA. DIA JUGA TELAH BERKAHWIN DENGAN PUTERI RAJA. AKHIRNYA DIA MENJADI SOMBONG DAN BONGKAK. PADA SUATU HARI, SI TANGGANG SINGGAH DI KAMPUNGNYA. IBUNYA SANGAT GEMBIRA APABILA MENGETAHUI ANAKNYA TELAH PULANG. IBU SI TANGGANG SEGERA MENEMUI SI TANGGANG DI KAPAL. MALANG SUNGGUH NASIB IBU SI TANGGANG KERANA SI

TANGGANG TIDAK MAHU MENGAKUI DIA SEBAGAI IBU. SI TANGGANG MENGHINA IBUNYA SENDIRI SEBAGAI PEREMPUAN TUA YANG HINA. DIA JUGA TURUT MENOLAK DAN MENYEPAK IBUNYA SENDIRI. IBU SI TANGGANG BERASA AMAT SEDIH DENGAN SIKAP SI TANGGANG ITU. DIA MEMOHON KEPADA TUHAN AGAR ANAKNYA ITU DIBERIKAN BALASAN. AKHIRNYA SI TANGGANG DAN ANAK KAPALNYA DI SUMPAH MENJADI BATU.

Soalan Pelbagai Aras Berdasarkan Teks.

14

Soalan 1 3, Aras 1 ( Pengetahuan ) 1. Si Tanggang ialah seorang A. anak petani B. pemuda yang miskin C. doktor D. penjual kapal. 2. Si Tanggang tinggal bersama..di sebuah kampung. A. ayahnya yang kaya B. isterinya, Ratna C. ibunya yang tua D. rakan rakan 3. Si Tanggang disumpah menjadi...kerana menderhaka kepada ibunya. A. pokok B. pulau C. batu D. kapal Soalan 4 7, Aras 2 ( Kefahaman & Aplikasi ) 4. Setelah membaca cerita Si Tanggang saya. A. mendapat iktibar agar sentiasa menyayangi, menghargai, menghormati dan bersyukur kerana mempunyai ibu. B. tahu cara untuk mengemudi kapal.

15

C. menjadi lebih sombong. D. tidak memperolehi apa apa kesedaran. 5. Kesemua di bawah adalah nilai nilai yang terdapat di dalam cerita Si Tanggang kecuali : A. Kita hendaklah bersyukur kerana mempunyai ibu. B. Kita seharusnya sentiasa menghormati ibu. C. Kita sebagai seorang anak seharusnya sentiasa menyayangi ibu dan tidak melukankan hati ibu. D. Kita hendaklah mengabaikan dan melupakan ibu setelah berjaya di dalam hidup. 6. Nyatakan nilai yang positif : A. Sayang menyayangi B. Bongkak C. Iri hati D. Suka menghina 7. Ramalkan apa yang akan terjadi sekiranya kita tidak bersikap buruk seperti Si Tanggang? A. Kita akan dibenci oleh orang ramai. B. Kita akan sentiasa diberkati oleh Allah dan bahagia di dalam kehidupan. C. Kita akan dibenci oleh Allah D. Kita akan sentiasa mengalami kesukaran dan tidak diredai oleh Allah.

Soalan 8 - 10, Aras 3 ( Analisis, Sintesis & Penilaian )

16

8. Tentukan nilai nilai murni yang terdapat di dalam cerita i. ii. iii. iv. A. i dan ii menghormati ibu sentiasa bersyukur kerana mempunyai ibu sering menghina orang miskin sentiasa iri hati dengan kesenangan orang lain. B. ii, iii dan iv C. i sahaja D. Kesemua di atas

9. Kesemua di atas adalah sikap buruk Si Tanggang kecuali...... i. ii. iii. iv. rajin tidak menghormati ibu menghina ibu sendiri memaki ibunya sendiri B. ii, iii dan iv C. i sahaja D. Kesemua di atas

A. Tiada jawapan

10. Bagaimanakah kamu menghargai ibu bapa kamu? i. ii. iii. iv. A. i,ii dan iv tidak mengabaikan mereka apabila mereka sudah tua sentiasa menyayangi, menghargai dan menghormati mereka mematuhi arahan mereka mengambil berat tentang perasaan mereka B. i dan iii C. ii, iii dan iv D. Kesemua di atas

17

18

19

Anda mungkin juga menyukai