Anda di halaman 1dari 6

Bab 3 - Keanjalan Permintaan dan Keanjalan Pernawaran

1) Keanjalan Permintaan adalah alat yang mengukur darjah tinda balas peratus perubahan kuantiti
diminta akibat daripada peratus perubahan harga barang itu sendiri,harga barang lain serta perubahan dalam tingkat pendapatan.

2) Keanjalan permintaan harga adalah alat yang mengukur darjah tinda balas peratus perubahan
kuantiti diminta akibat daripada harga barang itu sendiri.

Qd%
Formula 1 :Ed =

P% Q1Q0 Q0

Formula 2: =

P0 P1P0

[Nilai akhir mesti (-) utk menunjukkan hubungan antara harga dgn kuantiti diminta adalah songsang]

Jenis-jenis Keanjalan Permintaan

Prepare by : Adrian Wong ChiYu


(isamuxakira@ymail.com)

Page 1

3) Hubungan antara darjah Keanjalan Permintaan Harga dgn Jumlah hasil/Jumlah belanja
Jumlah hasil/Jumlah belanja = Harga

Kuantiti

4) Faktor-faktor yang menentukan keanjalan permintaan harga


a. Barang Pengganti - Jika sesuatu barang boleh diganti dgn barang lain,maka barang itu lebih anjal.
-Apabila harga meningkat sedikit,tindak balas pengguna terhadap barang itu lebih besar. -Sebaliknya jika sesuatu barang tidak ada pengganti yang dekat,maka barang itu tak anjal. - Biasanya barang industri mempunyai banyak pengganti.

b. Kepentingan sesuatu barang - Jika sesuatu barang lebih penting terhadap pengguna,maka barang itu tak anjal. - Apabila harga barang ini meningkat dgn kadar yg lebih tinggi,kuantiti diminta lebih kurand sama. - Sebaliknya jika sesuatu barang kurang penting kpd pengguna,maka barang itu beranjal. - Biasanya barang pertanian lebih penting kpd pengguna kerana kebanyakan adalah sumber protein. c. Kegunnan ke atas sesuatu barang
-Jika sesuatu barang mempunyai banyak kegunaan,maka barang itu lebih anjal. -Apabila harga merosot sedikit,kuantiti diminta meningkat dgn kadar yg lebih besar. -Sebaliknya jika sesuatu barang mempunyai kegunaan yg terhad,maka barang itu tak anjal. -Biasanya barang industri mempunyai lebih kegunnaan.

d. Nisbah belanja daripada pendapatan


-Jika nisbah belanja ke atas sesuatu barang lebih besar drpd pendapatan,maka barang itu lebih anjal. -Apabila harga meningkat sedikit,ia akan menambahkan beban kpd pengguna. -oleh itu,pengguna mengurangkan kuantiti dgn lebih besar. -Sebaliknya jika nisbah belanja ke atas sesuatu brg adalah kecil drpd pendapatan,maka barang itu tak anjal.

Prepare by : Adrian Wong ChiYu


(isamuxakira@ymail.com)

Page 2

5) Keanjalan Permintaan Titik ( ) adalah alat yang mengukur nilai keanjalan pada sesuatu titik di
atas satu keluk permintaan.
( tidak menunjukkan tanda negatif kerana tidak melibatkan perubahan harga)

Formula : Contoh :


0 83 0

D A = 4

Titik A = Titik B = Titik C = Titik D = = Titik E =

=0

2.5

..
3

B = >1

C = 1 (titik tengah)

=1

Titik x =

= =

D = <1

30 2.50 42.5

= 1.67 = 1.67

E = 0 8 D

6) Keanjalan Lengkuk/Keanjalan Permintaan Keluk ( ) adalah satu alat yang mengukur nilai
keanjalan antara dua titik yang jaraknya jauh di satu keluk permintaan atau mrngukur nilai keanjalan apabila harga berubah lebih besar.
(digunakan apabila nilai keanjalan semasa harga meningkat tidak sama dengan nilai keanjalan semasa harga turun walaupun kedua-dua titk berada di satu keluk dd sama,kaedah nilai tengah digunakan) Formula : Contoh :

1 (1 +0 )
1 0
2

1 ( +0 ) 2 1

1 0

D 10

0 = 4 , 0 = 10 1 = 8 , 1 = 6 Ed = -2.5 0 = 8 , 0 = 6 1 = 4 , 1 = 10 Ed = -0.75

0 = 4 , 0 = 10 1 = 8 , 1 = 6 1 10 + 6 84 = 2 1 10 6 8+4 2 = 1.33 0 = 8 , 0 = 6 1 = 4 , 1 = 10 1 6 + 10 48 = 2 1 6 10 4+8 2 = 1.33

6 D

Prepare by : Adrian Wong ChiYu


(isamuxakira@ymail.com)

Page 3

7) Keanjalan permintaan bersilang ( ) adalah alat yang mengukur darjah tindak balas peratus
perubahan kuantiti dimintaan ke atas sesuatu barang akibat drpd peratus perubahan harga barang lain.

Formula 1 :

= =

% % 1 0 0
Nilai >0 <0 =0

Formula 2 :

0 1 0
Hubungan nilai dengan jenis barang Barang Pengganti Barang Penggenap Barang tidak Berkait

(jika soalan beri fungsi permintaan = a + b + c + dY , tidak berubah, berubah)

8) Keanjalan permintaan pendapatan ( ) adalah alat yang mengukur darjah tindak balas peratus
perubahan kuantiti permintaan akibat daripada peratus perubahan tingkat pendapatan.

Formula 1 :

= =

% % 1 0 0
Nilai >1 0 > > 1 =1 =0 <0

Formula 2 :

0 1 0
Hubungan nilai dengan jenis barang Barang Mewah Barang Biasa/Normal Barang Biasa/Normal Barang Mesti Barang Bawahan/Giffen

(jika soalan beri fungsi permintaan = a + b + c + dY , hanya Y sahaja berubah)

9) Keanjalan Penawaran adalah satu alat yang mengukur darjah tindak balas peratus perubahan kuantiti
dotawar akibat daripada peratus perubahan harga barang itu sendiri.

Qs %
Formula 1 :Es =

P% Q Q0 Formula 2: = 1 Q0

P0 P1P0

[Nilai akhir mesti (+) utk menunjukkan hubungan antara harga dgn kuantiti diminta adalah secara langsung]

Prepare by : Adrian Wong ChiYu


(isamuxakira@ymail.com)

Page 4

Jenis-jenis Keanjalan Permintaan

10) Faktor-faktor menentukan keanjalan penawaran harga


a. Sumber-sumber ekonomi
Utk mengeluarkan barang,ia memerlukan sumber-sumber ekonomi seperti tanah,buruh,modal,usahawan. Jika sumber ekonomi mudah didapati,maka keanjalan penawaran barang adalah anjal. Apabila harga barang meningkat,keluaran boleh ditambahkan dgn kadar yg lebih besar. Sebaliknya jika sumber-sumber ekonomi sukar diperolehi,maka keanjalan penawaran tak anjal.

b. Bilangan firma dlm pasaran/industri


- Jika terdapat banyak firma dlm pasaran,maka keanjalan penawaran pasaran adalan anjal. - Apabila harga meningkat,keluaran meningkat dengan kadar yang lebih besar. - Sebaliknya jika bilangan firma dlm pasaran adalah sedikit,maka keanjalan penawaran pasaran tak anjal.

Prepare by : Adrian Wong ChiYu


(isamuxakira@ymail.com)

Page 5

c. Tambahan kos pengeluaran - Jika tambahan keluaran menambahkan kos dgn lebih berlahan,maka keanjalan penawaran adalah anjal. - Apabila kos meningkat berlahan,keuntungan firma meningkat lebih besar. - Utk memaksimumkan keuntungan,firma menambahkan keluaran dgn kadar yg lebih tinggi. - Sebaliknya jika tambahan keluaran menambahkan kos dgn lebih cepat, maka keanjalan penawaran adalah
tak anjal.

d. Faktor masa
- Penawaran sesuatu barang memerlukan masa. - Konsep masa boleh dibahagikan kepada 3 iaitu: i) Masa singkat - Dlm masa singkat,penawaran sesuatu barang tidak boleh ditambah walaupun harga meningkat. - Oleh itu,keanjalan penawaran dlm masa singkat adalah tak anjal sempurna. ii) Masa jangka pendek - Dlm jangka pendek,penawaran sesuatu barang boleh ditambah sedikit dgn cara menambahkan inputinput berubah sahaja. - Oleh itu,keanjalan penawaran adalah tak anjal. iii) Masa jangka panjang - Dlm jangka panjang,penawaran sesuatu barang mudah ditambah dengan kada yang lebih besar. - Apabila harga meningkat,semua jenis input dlm jangka panjang merupakan input berubah. - Oleh itu,keanjalan penawaran adalah anjal.

~tamat~

Prepare by : Adrian Wong ChiYu


(isamuxakira@ymail.com)

Page 6