Anda di halaman 1dari 5

TUTORIAL 3: OPERASI DAN KOMPUTASI # Dapatan dari hasil perbincangan berkumpulan secara menyeluruh. Tutorial 3.1 1.

Apakah itu literasi nombor? Pengetahuan tentang nombor dan fungsinya Aplikasi pengiraan dalam kehidupan seharian.

2. Kaitkan literasi nombor kepada KBSR/KSSR Matematik. Keupayaan murid melakukan operasi asas . Memahami idea metematik yang mudah penyelasaian masalah

3. Sebagai seorang guru, bagaimanakah anda boleh membantu murid anda menguasai kemahiran ini? Pengiraan nombor secara asas pengiraan wang pengiraan masa pengiraan isipadu membuat ukuran melihat perpektif 2 dan 3 dimensi membuat anggaran memahami pecahan dan perpuluhan

Tutorial 3.2 Bahan manipulatif fizikal seperti pembilang biasa digunakan untuk meningkatkan pembelajaran komputasi di kalangan murid sekolah rendah. Sejak kebelakangan ini, kemajuan dalam teknologi computer telah membawa kepada penciptaan bahan manipulatifmaya yang boleh dilihat dan dimanipulasikan pada skrin komputer. 1. Bandingkan dan bezakan keberkesanan mengguna bahan maniputaif maya dan bahan manipulative fizikal dalam pengajaran dan pembelajaran komputasi dikalangan murid sekolah rendah.

*(jawapan yang dibincangkan adalah dari segi positif dan negatif secara umum)
Fizikal Boleh dipegang,dirasa,dicuba Cuba hingga berjaya Senang dikaitkan dengan konsep Sentiasa boleh diguna-pakai Komunikasi lebih jelas Kawalan kelas yang baik Penilaian mudah dan jelas Jimat kos Jimat masa ikut keadaan Kreatif Maya Maklum balas serta merta Menarik perhatian(visual,grafik) Lebih terperinci/teliti Mudah diambil kesempatan melayari lain Jimat masa Penyediaan yang mudah dan cepat Bergantung pada kuasa elektrik Tidak terhad penerokaan Pengalaman yang pelbagai Selaras dengan pendekatan semasa

2. Kenal pasti kesesuaian dan ketidaksesuaian penggunaan kalkulator dan computer dalam pengajaran komputasi di kalangan murid sekolah rendah.

*Di sini kami membincangkan kesesuaian dan ketidaksesuaian mel elektronik termasuk
penggunaan kalkulator dan komputer dalam p&p pendidikan matematik. Kesesuaian membantu pelajar semasa aktiviti penyemakan jawapan mempercepatkan penyelesaian masalah meningkatkan kecenderungan mencuba soalan yang lebih mencabar menggalakkan penaakulan matematik menanam minat dalam bidang matematik penerokaan dan penjelajahan mereka sendiri mengambil seberapa banyak masa untuk menelaah mengikut kemampuannya. membina kepercayaan di dalam diri berfikiran secara kritikal Ketidaksesuaian kurang penerokaan dalam minda mengurangkan kepantasan mencongak dalam minda melibatkan ruang fizikal dan bahan menjadi malas kerana tidak perlu berfikir. peranan guru sebagai tenaga pengajar dan pakar rujuk terjejas melibatkan kos sentiasa bergantung pada kalkulator atau komputer Bergantung pada kuasa elektrik/cahaya masalah teknikal

Sebagai kesimpulan, jelaslah bahawa komputer dan kalkulator mempunyai potensi menarik perhatian murid dalam pembelajaran matematik di sekolah rendah. Pada masa yang sama, memberi rangsangan untuk pembelajaran yang lebih menarik dan bermakna. Walaupun begitu, guru harus membantu pelajar untuk mewujudkan suasana pembelajaran bestari yang menekankan tiga unsur penting iaitu self access, self paced dan self directed dan seterusnya menjayakan matlamat.. menjalankan pengajaran dan

Rujukan
Abu Osman bin Md.Tap, Zainodin Hj.jubok, Mokhtar bin Abdullah dan Ahmad Mahir Razali ( 1986 ). kesan kalkulator terhadap pendidikan matematik di sekolah. Jurnal Pendidikan 10 dan 11. ms 71-78. Zaleha Haji Ismail dan Maznah Hura Haji Ahmad ( 1989 ). Bantuan kalkulator dalam pengajaran matematik. Berita Matematik. no. 35, Disember 1989, m.s. 30-36. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. Palanisamy, K.V. ( 1984 ). kalkulator elektronik dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Berita Matematik, no. 29, September 1984. ms. 2-7. Kuala Lumpur: Pusat perkembangan Kurikulum.

Tutorial 3.3 1. Mengapa dan bilakah kita perlu membuat anggaran? Untuk mendapatkan jawapan dengan cepat Tiada alat pengukur tertentu

2. Apakah kelebihan dan kelemahan dalam mengaplikasikan penganggaran dalam kehidupan harian?

*(ini adalah dapatan dan hasil dari tajuk dibincangkan dari segi positif dan negatif
secara umum dalam kumpulan kecil) Kelebihan dapat jangka masalah berbangkit cth: kewangan dapat membuat perancangan cth:pembelian isi rumah Memudahkan urusan cth:jarak perjalanan dapat membuat perbandingan ; cth: harga barang dapat membantu membuat keputusan; cth:percutian bersama keluarga Kelemahan Kurang kepercayaan cth: tempoh perjalanan kenderaan awam tidak jitu cth: timbang barang tidak terperinci cth:masa larian pecut tidak menepati situasi cth: saham Berisiko cth; masa temujanji @ temuduga

Rujukan Hassan Langgulung ( 1991 ) Kreativiti dan Pendidikan. Satu Kajian Psikologi dan Falsafah. Dewan Bahasa dan Pustaka. Mathematic in School Volume 15 Number 1 ( 1986 ) Simulation games : A Mathematical Activity and Games : A rationale for their use in the teaching of mathematic.

Anda mungkin juga menyukai