Anda di halaman 1dari 8

a) Kos Sejarah : Prinsip perakaunan yg menyatakan bhw pembelian asset & belanja yg ditanggung direkodkan mengikut harga/ kos

asset & perbelanjaan tersebut. Cth : premis dibeli thn 2009 dgn harga RM90 ribu tp thn 2015, nilai pasaran harga premis menjd RM150 ribu. Penyata kew. Thn 2015 perlu mencatat RM90 ribu (2010-2009) b) Pruden : c) Ketekalan : Merujuk kpdkaedah perakaunan yg sama digunakan utk perekodan mesti diamalkan dlm penyediaan laporankew bg setiap tempoh perakaunan. Dikenalijugasbg konsistensi. Cth: membelimesin pd thn 2004 serta menetapkan kadar susutnilai sebyk 20% sethn atas kos asset tersebut. Tidak patut mengubah kadar & kaedah pengiraan susut nilai mesin pd thn2 berikutnya (2010-2009) d) Kepadanan : e) Entiti Berasingan: Prinsip perakaunan yg menyatakan bhw pemilik dianggap sbg entity yg berasingan drpd perniagaan. Cth : Jika membeli komp dgn wang sdr, urusniaga ini tdk prlu direkod dlm mana2 buku2 perakaunan perniagaan ttp jikamgunakan wang perniagaan- perlu direkodkan sbg ambilan dlmbuku perniagaan (2010-2009) f) Usaha Berterusan : bermaksud perniaggan diandaikan mempunyai hayat yg berterusan. Perniagga akan terus beroperasi bg suatu jangka masa yg tdk terbatas. Cth : pemegang sahamsesebuahsyarikat brhad mgkin berubah ttp aktiviti perniagaan ygdiruskan olehlembaga pengarah masihberjlnsptbiasa (2009) g) Pemadanan (2009) h) Kerahsiaan : () i) Intergriti : (2 markah) j) Tidak Boleh Disangkal : k) Ketersediaan : l) Kesahihan :

Soalan 2 a. Apakah yang dimaksudkan dgn cek tak laku (2010) Cek yg dikembalikanatas sebab2 tertentu oleh bank selepas pejpemungut memasuukan kedlm bank b. Jelaskan tindakan yg patut diambil bg mengakaunkan cek tak laku tersebut di pej. Perakaunan(2010) 1.memyelengarakan satu daftar cek xlaku 2. Cek2xlaku ygditerimaolehbank hendaklahdisemak dgn penyata bankharian akaun kecil terimaan. 3. Menyeleraskancek tersebut dg menyediakanbaucar posting utk membatalkan kemasukan akaun yg asal DT(akaun hasil/amanah/vot KT(buku tunai kecilterimaan) 4. Cek tersebut dikembalikan besamasesalinan baucarposting kepd pej pemungut ygasalutk tindakannya c. Jelaskan tindakan yg patut diambil bg mengakaunkan cek tak laku tersebut di Pej. Pemungut2010)

Menyelenggara satudaftarcektaklaku 2. Cek tersebut yg diteriam drAO hendaklahdilaras balik kedlmbukutunaicerakinan dan akaun hasil/amanah/vot yg berkenaan 3. Beet/jwb menghubungi pembyr/pengeluar cek secepat mungkin : a. mengembalikan cekxlaku b. memberitahupembyr mengenaipembatalan resit asal c. mengambil apa2tindakan utk mendptkanamaun cekx laku itu 4. Memperakaunakan kutipan gentian 5. Akhirthn semuapejpemungut hendaklanmenyediakan danmenghantarsenaraicek xlaku kpd peg pengawal sbg penyokong penyata tungggakan hasil

Soalan 3 a. Apakah yang dimaksudkan dgn Pengkosan? (2010) Proses utk menentukan kos bg barangan yg dikeluarkan dan perkhid yg diberikan b. Mengapakah pengkosan ini penting? (2010) Mengelakkan pengakaunan duakali. Elakkan data tercicir dan memblhkan kesmua o/put bg sesuatu uentiti di koskan serentak c. Kos Langsung (Terangkan dgn memberi contoh) (2010) Elemen kos yg blh dikenalpastikam @pun dihubungkan secara terus kpd o/put tersebut. Cth : gaji Dan elaun d. Kos Tak Langsung (Terangkan dgn memberi contoh) (2010) Elemen kos yg perlu dilakukan dlm pengeluaran o/put ttp ianya tdk bo dihubungkan secara terus kpd sesuatu o/put. Cth sewa bangunan 1. Bagaimanakah ciri-ciri kos berubah & kos tetap dpt digunakan utk memaksimumkan produktiviti dan keuntungan sesuatu entity perniagaan ? Jelaskan dgn contoh (5 markah) 2009 2. PErakaunan kos dpt memberikan maklumat penting utk membantu pengurus membuat keputusan membuat keputusan yang terbaik dlm mentadbir organisasi. Sila jelaskan dgn lima (5) cth berpandu padaaktiviti pengeluaran. (5 markah) KPSL 2009 3. Huraian dgn ringkas kaedah pengkosan dibwh SPM(4m) KPSL 2008 Kos kerja dan kos proses. Digunakan utk pengkosan o/put unik/tdk homogeneous dan setiap unit o/put menerima perhatian & kemahiran serta bahan2 yg berubah-ubah 4. produk perkilangan dibahagikan kpd 3 elemen kos. Huraikan 3 elemen kos tersebut. KPSL 2008 Tenagakerja : Kaitan sumbangan k/tgn kpd output. Cth gaji elaun. Bahan langsung : bahan yg digunakan utk mnengeluarkan o/put.cth alat tulis &komp. Perbelanjaan input : perbelanjann yg digunakan oleh k/tgn ketika mengeluarkan o/put .cth : elaun perjalann& utiliti

5. Maklumat kos produk adalah sangat peinting utk menentukan kejayaan sesuatu perniagaan. Huraikan dgn ringkas 3 kegunaan maklumat kos produk (3m) KPSL 2008

Soalan 1 i. ii. iii. iv. Modal Dibenarkan : Modal yg dinyatakan & didaftarkan dgn PendaftarSyarikat 2010 Modal Diterbitkan: Jum saham yg dikeluarkan utk dijual kpd org ramai 2010 Modal Belum Diterbitkan : Jum. Saham yg blum diterbitkan 2010 Modal Berbayar: Jum modal sebenar yg dibyr oleh pemegang 2010

b. Apakah perbezaan di antara Syarikat Sendirian Berhad dgan Syarikat Awam Berhad 2009 Syarikat Sendirian Berhad : jum maksimum pemegang saham : 50 org. cth : syarikat cergas sdn bhd Syarikat Awam Berhad : tiada bil maksimum bg pemegang sahamnya. Cth tnb c. Nyatakan 2 jenis saham dan apakah perbezaan di antara jenis saham tersebut ? 2009 Saham keutamaan : 1. Kadar dividen tetap setiap thn. 2. Tunggakan dividen dibyr kpd pemegang saham keutamaan bertimbun tambah Saham Biasa: kadar dividen tdk tetap, berdasarkan keuntungan syarikat. 2. Tunggakandividen : tiada 2. Terangkan konsep penggearan atau gearing dlm konteks modal syarikat KPSL 2008(3m) 3. berikan 2 cth perolehan modal yg akan menigkatkan nisbah penngearan KPSL 2008 (2m) 4. Terangkan konsep titik pulang modal atau break-even point dlm konteks pengeluaran produk perkilangan. Anda blh juga menggunakan cth utk menjelaskan terma tersebut (3m) KPSL 2008 5. Terangkan satu cara di manakonsep titik modal blh digunakan dlm membuat keptusan pengeluaran sesebuah syarikat perkilangan (2m) KPSL 2008

1. Sistem Terimaan Elektronik tlh dilaksanakan bg tujuan transformasi pelaksanaan kutipan hasil Kerajaan secara elektronik. Berikan 5 ciri kawalan dlman yg berkesan bg mengelak risiko kehilangan wang awam serta memastikan kebolehpercayaan data yg telah diwujudkan 2010 (10 markah Suratpekeliling akauntan Negara mlaysuia bil 2 2008

2. Jelaskan dari segi perundangan & peraturan kewangan, tindakan-tindakan yg perlu diambil oleh Peg. Pengawal bagi mengawal dan mengawas perbelanjaan di bawah kawalannya? KPSL 2009 1. Merangka&mengemukakancadangan&kelulusannyaoleh perbendaharaan: tiap2cadangan yg melibatkan wang awam perludikemukanpd kpdperbendaharaan sblum diluluskan olehkerajaan dimanablh dikemukan dlmmasamenyediakan anggranthnan. 2. Pelaksanaan / pentadbiran sesuatu prog/projek: slpas diluluskan, peg pengawal hendaklah menguruskan sebaik-baknya.jia=ka perbelanjaan terleih belanja,peg pengawalhendaklahbert/jwb. Jikaingin memintaperuntukan tambahan, perbendaharaan akanemeriksalengkap sblum permohonan diluluskan 3. Pemantauan : 1j/kuasa pengurusankew danakaun hendaklahdu=itubuhkan oleh peg pngawal utk mengawal,mengesandanmenyelia semuaurusankew danakaunberjln lancer dgn menepati aktatatacarakew 1957(akta 61),ap dansemuapekeliling danspp yg berkatan 4. Laporanaudit : apabiladiterima, prbendaharaan akan menyiasat apa2 perkara yg dibangkitksn didlmnyabg membantu j/kuasa akaun awam menimbang laporan itu dan memperbaiki keadaan pdmasaitu 3. Nyatakan 4 matlamat dlm mewujudkan system kawalan dalaman dalam sesuatu organisasi. (4 markah) KPSL 2009 4. Cadangkan 3 bidang kawalan yg boleh diambil oleh pihak pengurusan bagi mencapai matlamat tersebut. (6 markah) KPSL 2009

5. Sebuah pertubuhan a/bangsa tlhmenyumbangRM3 jutabg menjlnkan penyelidikan utk pemuliharaan dan penjagaan hutan kpd /jabPerhutanan.anda yg bertugas di seksyen kew, jabtan tlh diminta oleh ketua jab anda utk mengambil tindakan bg menguruskan dan menyelenggara wang yg tlh diterima mengikut peraturan dan prosedur yg digunapakai olehkerajaan (10m) KPSL 2007 6. Perkara 97(1) perlembagaan persekutuandan AP6 (i) memperuntukan bhw segala hasil dan wang drpd apa-apa punca juapun hendaklah dimasukkan kedlm kumpwang disatukan, dan tiada apa-apa pembyran blh dibuatdrpd kumwang itu kecuali apabila peruntukan sebyk yg ditetapkan bg maksud2 yg tertentu tlh dibenarkan oleh undang2 a. Terangkan apakah akaun2 yg terdpt di dlm kumpwang disatukan (3m) KPSL 2008 i. Akaun Hasil DIsatukan : akaun utamakerajaan dimana segalahasildiperakaunkan dandarinya segalaperbelanjaan mengurus dilakukan ii. Akaun Amanah Disatukan: utk menampung segalaterimaan danbyran berkaitan dgn kumpwang amanah kerajaan iii. Akaun pinjaman disatukan : akaunutama yg digunakan utk menerima segala terimaan danpinjaman dlm danluarnegeridan pembyranbalik pokobg pinjaman2ini b. Apakah yg anda fahammengenai kenyataan tiada apa2 pembyran blh dibuat drpd kumpwang kecualiapabila peruntukan sebyk yg ditetapkan bg maksud2 yg tertentu tlh dibenarkan oleh undang2 (7m) KPSL 2007 c.

6. Berikan 3 sebab mengapa susut nilai perlu dipraktikkan dlm sesebuah perniagaan (6 markah) KPSL 2009 7. Berikan 2 kaedah susut nilai dan contohnya perkiraanya (4 markah)KPSL2009 a. Garis Lurus : Membahagikan hargabelian sesuatu asset itudgn anggaran hayatnya Kos penggunaan= kos susutnilai +kos penyenggaraan+kosoperasi Alat Jenterasejam Jum Jam Pengggunaan Mesin Setahun b. Baki Menurun : c. Unit pengeluaan :

d. PEruntukan Pembaikan: e. Anuiti : 8. Asas perakaunan yg diamalakan didlm system perakaunan kerajaanadalah asasperakaunan tunai KPSL 2008 a. Huraiakn 3ciriyg terdapat didalmasasperakauanan tunai tersebut (3M) 1. Membenarkan perbelanjaan thn semasa dibayar pdbln jan thn berikutnya(AKB) 2. Perbelanjaan thn2 lepas dibayar pdthn semasa AP58(a) 3. Asset tetapdienakan100% kpd perbelanjaan semasaiaitu tdk disusustnilaikan b. Huraikan kelebihan yg terdpt didlm asas perkauanan akruan berbanding dgn asasperaakaunan tunai (7m)

9. Huraikan kuasayg ada pada ANM mengikut undang2 dan peraturan yg berkaitan (10m) KPSL 2008 10. Terangkan maksud asset dn jenis2 aset dlmperakaunan sector swasta berbanding dgn maksud asset dan jenis2 asetdlm perakaunan sector awam (5m) KPSL 2008 11. Nyatakan perbezaan dlm memperakaunkanaset bg perakaunan akruan berbanding dgn perakauann tunai (3m) KPSL 2008 12. Nyatakan peranan dan t/jawab Pengawai Pengawal dlm memastikan pengurusan asset alih kerajaan dilaksanakan secara teratur, cekap dan berkesan di kementerian atau jab kerajaan (2m) KPSL 2008 13. Dlm penyediaan akaun awam, /kerajaanPersekutuan Malayis mengamalakan asas perkaunan tunai manakala syarikat mengaalkan asas perkaunanakruan.bandingkan kedua-dua asas perkaunan tersebutbagi : (10m) KPSL 2007 a. b. c. d. e. Asset tetap(2m) Susutnilai 2m Pengiktirafan hasil 2m Pemiutang Penghutang 2m

14. Kerajaan Persekutuan mengamalkan system belanjawan diubahsuai (Modified budgeting system-mbs). Huraikan ciri-ciri berikut: (4m) KPSL 2007 i. ii. iii. Penilaian program Perjanjian program Batasan perbelanjaan

iv. Laporan pengecualian 15. Huraikan dgn ringkas anggaran perbelanjaan mengrus dan anggaran perbelanjaan pembangunan (2m) KPSL 2007 16. Apakah yg dimaksudkan dgn (4m) KPSL 2007 2009 dasar sedia ada : aktivti ygtlhdiluluskan utkdilaksanakan dlm thnsemasa-aktivitiberulang dasar baru : aktivitibaruygblumdiluluskandandipertimbangkan peruntukan termasukprog baaru, tambahan, sambungan, perluasan skop aktivitisediaada one-off: perbelanjaan ygtdkdpt diellakan /luarbiasa danbukanperbelanjaantahunanbgthnsebelumnya dantdk berulang dan cadangan penjimatan

17. Amalan pengauditan dikawal melalui prinsip pengauditan yg terkandung didlm international of auditing (ISA) 200. Berikan lima drpd prinsip tersebut dsn huraikan. (2m) KPSL 2007 1. Apakah yg dimaksudkan dgn laporan audit? Nyatakan 4 jenis laporan audit dan terangkan setiap satu mengapa laporan itu dikeluarkan. (10m) KPSL 2008

1. En. Ramli tlh menubuhkan perniagaan Sentiasa Berjaya pada 1 Jan 2008 yg menjual barangan runcit. Berikut adalah petikan Imbangan Duga syarikat tersebut pada 31 Desember 2009 :

Sentiasa Berjaya Imbangan Duga pada 31 disember 2009 Debit RM Stok 1 Januari 2009 26,700 Penghutang 35,000 Bank 41,000 Premis 620,000 Kenderaan 180,000 Belian 272,200 Pulangan masuk 1,800 Pengangkutan keluar 4,300 Bayaran cukai 17.000 Gaji pekerja 26,000 Pemiutang Jualan Pulangan keluar Belanja am 1,000 Hutang lapuk 1,500 Ambilan 3,000 Modal 1 Jan 2009 Peruntukan susut nilai kenderaan ---------1,229,500.00 Kredit RM

65,400 392,500 1,600

750,000 20,000 -----------1,229,500.00