Anda di halaman 1dari 4

TAHU N

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN M A T A P E L A J A R A N PENDIDIKAN JASMANI

Tarikh Masa Tahun / Kelas Bilangan murid TUNJANG TEMA Tajuk Aktiviti (Buku Teks) Hasil Pembelajaran

16 Ogos 2011 0920-0950 ( 30 minit ) 4B 49 orang 2. Kemahiran 2.2 Olahraga 2.2.1 Balapan i) Memegang dan membawa baton Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 1.0 Psikomotor 1.1 memegang baton dengan teknik yang betul 1.2 melakukan simulasi memegang dan membawa baton berdasarkan penerangan guru 2.0 Kognitif

2.1

menyatakan urutan langkah yang betul dalam teknik memegang dan membawa baton 2.2 menyatakan peraturan membawa baton dalam situasi permainan sebenar sewaktu sesi soal jawab 3.0 Afektif

3.1

menunjukkan sikap sikap berani dalam memegang baton dalam aktiviti simulasi 3.2 menunjukkan sikap bertoleransi semasa menjawab soalan yang dikemukakan Pendekatan Strategi Pembelajaran Aktif Penerangan Soal jawab Simulasi MI : Verbal-linguistik, kinestatik, visual-ruang KBF : Menjana idea KB : Memerhati, komunikasi EIC : Kesedaran kendiri , kemahiran kendiri Bertoleransi, keberanian Murid-murid mempunyai pengalaman berlari dalam kehidupan seharian Kuantiti 1 2 1 1

Elemen Pengurusan Pembelajaran Bestari / Kemahiran Generik

Nilai Murni (NM) Pengetahuan Sedia Ada

Bil 1 2 3 4

Bahan Sumber Pengajaran Pembelajaran (BSPP) Laptop & LCD Projektor Klip video Lari membawa baton Baton Persembahan Power Point (set induksi, langkah 1, 2, 3 dan

penutup) Latihan pengukuhan Prosedur Pelaksanaan Pengajaran Dan Pembelajaran Elemen Pengurusan Pembelajaran Bestari / Kemahiran Generik KBF : Menjana idea KB : Memerhati MI : Verbal-linguistik Visual-ruang

49 Catatan (NM / NAS / UP/ BSPP) BSPP Laptop (1) LCD Projektor (1) Klip video Larian Olimpik (1)

Set Induksi (3 minit)

1. Guru menayangkan klip video Larian


Olimpik dengan menggunakan LCD Projektor. 2. Murid-murid dikehendaki menonton tayangan tersebut dengan penuh perhatian.

3. Setelah selesai menonton tayangan klip


video tersebut, guru dan murid bersoal jawab mengenai klip video tersebut. a) Apakah nama acara yang telah ditayangkan sebentar tadi? Tahukah kamu teknik untuk melakukan acara tersebut dengan betul?

b)

Cadangan jawapan a) Lari berganti-ganti b) Ya / tidak

4. Guru mengaitkan jawapan murid dengan


tajuk pelajaran pada hari ini. Langkah 1 (7 minit) KB : Memerhati

1.

Guru menerangkan konsep lari bergantiganti kepada murid dengan menggunakan LCD Projektor. 2. Guru menerangkan teknik memegang dan membawa baton kepada murid dengan menggunakan paparan slaid.

KBF : Menjana idea Strategi: Teknik penerangan

BSPP Laptop (1) LCD Projektor (1) Persembahan Powerpoint (1)

i. Memegang baton
Genggam baton dengan jari manis dan kelingking sewaktu permulaan. ii. Membawa baton Genggam baton di sepanjang larian

3.

Murid-murid dikehendaki untuk

memerhatikan slaid dan mendengar penerangan dan demonstrasi guru. 4. Guru membuat rumusan isi pelajaran.

Langkah 2 (10 minit)

1. Guru

menayangkan klip video lari berganti-ganti dengan menggunakan LCD Projektor.

KB : Memerhati MI : Kinestatik Verbal linguistik Strategi: Simulasi

2. Guru meminta beberapa orang murid untuk


memegang baton dengan teknik yang betul. 3. Murid-murid lain diminta untuk memerhatikan perlakuan rakan mereka. 4. Setelah selesai, murid lain juga turut diminta untuk memberi komen dan menilai gaya yang telah dilakukan. 5. Guru menerapkan nilai murni.

BSPP Laptop (1) LCD Projektor (1) Persembahan Powerpoint (1) Klip video Lari berganti-ganti (1) NM: Keberanian

Langkah 3 (5 minit) KBF : Menjana idea 1. Guru menayangkan soalan pada paparan slaid. KB: Mengingat MI : Verbal linguistik Strategi : Soal jawab BSPP Laptop (1) LCD Projektor (1) Persembahan Power Point (1) NM Bertoleransi

2. Guru dan murid bersoal jawab mengenai


teknik memegang dan membawa baton untuk mengukuhkan pemahaman.

3. Soalan: i.
ii. iii. Nyatakan postur badan yang betul sewaktu memegang baton. Nyatakan urutan yang betul sewaktu memegang dan membawa baton. Nyatakan peraturan membawa baton dalam situasi permainan sebenar.

4. Guru dan murid bersama-sama menyemak jawapan melalui paparan slaid. 5. Guru menerapkan nilai murni iaitu bertoleransi dengan rakan apabila menjawab soalan yang dikemukakan. Penutup (5 minit) KB :

1. Guru menilai kefahaman murid secara lisan


tentang hasil pembelajaran pada hari ini. 2. Murid merumuskan keseluruhan isi pelajaran dengan bantuan guru dan gambar yang ditayangkan menerusi paparan slaid. 3. Guru menerapkan nilai murni. 4. Murid-murid diminta untuk melengkapkan lembaran kerja sebagai aktiviti susulan.

Mengingat MI: Verbal-linguistik EIC: Kesedaran kendiri

BSPP Laptop (1) LCD Projektor (1) Persembahan Power Point rumusan isi pelajaran (1) Latihan pengukuhan (49) NM Keberanian Bertoleransi

PENYEMAKAN DAN PENGESAHAN RPH


(Diserahkan kepada guru / pensyarah pembimbing dan Guru Besar sebelum malaksanakan sesi p-p)

Disemak oleh Guru / Pensyarah Penyelia Catatan:

Disahkan oleh Guru Besar Catatan:

Tandatangan : Nama Tarikh : :

Tandatangan : Nama Tarikh : :