Anda di halaman 1dari 8

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN GURU MASA PENILAIAN : 01 JULI 2008 S.D.

31 DESEMBER 2009 I 1 2 3 4 5 Nama NIP/Nomor Seri Karpeg Tempat dan tanggal lahir Jenis Kelamin Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya 6 Pangkat/Golongan Ruang/TMT 7 Jabatan Guru/TMT 8 Masa kerja golongan 9 Jenis Guru 10 T u g a s 11 Nama dan Alamat KETERANGAN PERORANGAN : : : : : : : : : : : : : MURSALIM 196807182006041001 / N 213655 Balocci, 18 Juli 1968 Laki-laki SGO, Tahun 1987 Pengatur Muda / (II/a) / 01 Maret 2008 Guru Pratama / 01 Juli 2008 11 tahun 04 bulan 12 tahun 09 bulan Guru Mata Pelajaran SDN 028 Tarakan Tengah Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Jl. KH. Ahmad Dahlan, RT. 28 Kel. Sebengkok, Kec. Tatakan Tengah

Lama Baru

Sekolah Rumah

UNSUR YANG DINILAI ANGKA KREDIT MENURUT SEKOLAH PENGUSUL TIM PENILAI LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU 3 4 5 6 7

NO

UNSUR UTAMA DAN SUB UNSUR

2 1 PENDIDIKAN : I 1 Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah SGO 2 Mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatih an (STTPL) 3 Mengikuti kursus Wasit Bola Voli Tingkat Cabang di Tarakan, tahun 2008. II PROSES BELAJAR DAN MENGAJAR 1 Melaksanakan penyusunan program pengajaran, selama 3 semester. 2 Melaksanakan penyajian program pengajaran, selama 3 semester. 3 Melaksanakan evaluasi belajar selama 3 semester. 4 Melaksanakan analisis hasil evaluasi belajar, selama 3 semester.

25

25

1.000

1.000

1.000 3.499 2.499 3.735 1.260 0.834

1.000 3.499 2.499 3.735 1.260 0.834

5 Melaksanakan dalam penyusunan dan pelaksanaan program perbaikan dan pengayaan, selama 3 semester. 6 Melaksanakan dengan bimbingan dalam membimbing siswa dalam kegiatan ekstra kurikuler selama 3 semester. 7 Bonus KJM 2 Jam sebanyak 1 semester JUMLAH UNSUR UTAMA 29.499

0.834

0.834

0.675 0.103 10.940

0.675 0.103 40.439 Bersambung ..

/ 01 Maret 2008

c. Tarakan Tengah RT. 28 Kel.

UT TIM PENILAI JUMLAH 8

Bersambung ..

Sambungan 1 III A 1 2 3 2 PENUNJANG PROSES BELAJAR DAN MENGAJAR PENGABDIAN PADA MASYARAKAT; Sebagai Pengurus aktif PASI kota Tarakan sie. Komisi Pelatih, th. 2008 dan 2009 Sebagai Panitia Pelaksana kejuaraan sepak takrau Tarakan Open 2009 Sebagai Panitia Pelaksana kejuaraan Bola Voli Tingkat Pelajar se kota Tarakan, sie, kewasitan th. 2009. Sebagai Panitia Pelaksana (Linesmen) pada kejuaraan Bulu TangkisPIPIT Mutiara CUP se Kaltara, th. 2009. Sebagai Panitia pelaksana ( Hakim garis) dalam kejuaraan Bulu Tangkis Beregu Putra antar Instansi se Kota Tarakan, th. 2008 Sebagai Panitia Pelaksana (Hakim garis) dalam kejuaraan Bulu Tangkis PIPIT GROUP se kaltim th. 2008. PENDUKUNG PENDIDIKAN; Sebagai peserta dalam seminar Sastra "Menggagas Sastra Pedalaman terhadap Kebijakan Pendidikan, th. 2009. Mengikuti Seminar Nasional,"Bersama Selamat kan Bumi dari Perubahan Iklim", th. 2009. Sebagai peserta seminar Pendidikan,"Profesionalisme Guru Sekolah Dasar untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan" th. 2009. Sebagai peserta seminar," Membangun Kepemim pinan Dalam Proses Pembelajaran untuk Mencerdaskan Anak Bangsa", th. 2009. Sebagai panitia penyelenggara pesantren kilat, (anggota), th. 2008 tsebanyak 1 x 0,20. Sebagai Anggota Panitia PSB Th. 2007, 2008 dan 2009, sebanyak 3 x 0,20 Sebagai anggota panitia pelaksana perayaan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Tahun 2008 sebanyak 1 x 0,20. Sebagai panitia penyelenggara semester ganjil dan genap th.pembelajaran 2007/2008, 2008/2009 dan 2009/2010. sebayak 3 x 0,20 Mengawas ujian semester ganjil dan genap th.pemb. 2008/2009 dan 2009/2010, 3 4 5 6

0.250 0.200

0.250 0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200 0.200 0.000

0.200 0.200

B 1

1.000

1.000

2 3

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

5 6 7

0.200 0.600

0.200 0.600

0.200

0.200

0.600

0.600

0.200

0.200

sebanyak 10 x 0,020 10 Memeriksa hasil ulangan semester ganjil dan genap th.pemb. 2007/2008, sebanyak 392 lembar kerja siwa dihargai sama dengan 20 jam efektif x 0,020 11 Sebagai Kasi Kesiswaan, tapel.2008/2009 dan 2009/2010, selama 2 th. X 0,50. 12 Sebagai anggota panitia penyelenggara ujian Pra UASBN Th. Pemb. 2007/2008. 13 Sebagai Ketua panitia penyelenggara ujian Pra UASBN Tapel. 2008/2009. 14 Sebagai anggota panitia TDS tapel. 2007/2008. Sebagai anngota panitia ujian praktek tapel. 15 2008/2009. 16 Sebagai anggota panitia pelaksana Try Out tapel. 2008/2009. 17 Mengawas Try Out, tapel 2008/2009, sebanyak 6 x 0,020. 18 Mengawas silang UASBN, tapel. 2007/2008, sebanyak 1 x 0,020 19 Sebagai Ketua panitia penyelenggara ujian Akhir Nasional, tapel. 2008/2009. 20 Sebagai panitia penyelenggara work shop Th. Pemb. 2008/2009 JUMLAH UNSUR PENUNJANG JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG.

0.400

0.400

1.000 0.200 0.250 0.200 0.200 0.200 0.120 0.020 0.250 0.200 0.200 29.699 10.090 21.030

1.000 0.200 0.250 0.200 0.200 0.200 0.120 0.020 0.250 0.200 10.290 50.729

Bersambung .....