Anda di halaman 1dari 28

Akta Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan 1994 - Akta 514 (OSHA 1994)

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

AKTA KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN 1994

SKOP KANDUNGAN CERAMAH :


Konsep OSHA 1994 Peruntukan-peruntukan Utama Akta

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

AKTA KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN 1994


STRUKTUR PERUNDANGAN AKTA

Tugas & Kewajipan (Duties of Care) Organisasi Keselamatan & Kesihatan Pegawai JKKP, Notis Pembaikan

& Larangan
3

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

AKTA KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN 1994

STRUKTUR PERUNDANGAN PERATURAN-PERATURAN


Untuk memperincikan kehendak-kehendak

khusus AKTA.

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

AKTA KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN 1994


TUJUAN AKTA Untuk memastikan keselamatan , kesihatan dan kebajikan orang-orang yang sedang bekerja. Untuk melindungi orang-orang di tempat kerja (selain daripada orang -orang yang sedang bekerja). Untuk mengalakkan suatu persekitaran pekerjaan yang bersesuaian dengan fisiologi dan psikologi orang-orang yang sedang bekerja. Untuk mengadakan suatu sistem perundangan yang berasas kepada peraturan -peraturan dan tata amalan 5 industri disamping peruntukan Akta.

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

AKTA KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN 1994

FALSAFAH & KONSEP AKTA


Tangungjawab memastikan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja terletak di atas mereka yang bekerja dengan bahaya tersebut (pekerja) dan mereka yang mengujudkan bahay a tersebut (majikan) Konsep setakat yang PRAKTIK atau MUNASABAH

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

AKTA KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN 1994

FALSAFAH & PRINSIP AKTA Peraturan Kendiri atau Pengurusan Tempat Kerja Sendiri (Self Regulation) Kerjasama Pekerja (Cooperation) dan, Perundingan (Consultation)

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

AKTA KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN 1994

SKOP AKTA
merangkumi dan melindungi semua orang yang bekerja dalam semua aktiviti ekonomi termasuk perkhidmatan awam, badan berkanun dan sektor swasta kecuali :Mereka yang bekerja di atas kapal perdagangan Angkatan Tentera
8

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

AKTA KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN 1994


SKOP AKTA
Pengilangan Perlombongan dan Kuari Pembinaan Pertanian, Perhutanan dan Perikanan Kemudahan Elektrik, Gas, Air dan Perkhidmatan Kebersihan Pengangkutan, Penyimpanan dan Komunikasi Perdagangan Borong dan Runcit Hotel dan Restoran Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan Perkhidmatan Awam dan Pihak Berkuasa Berkanun

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

AKTA KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN 1994


KEWAJIPAN AM MAJIKAN & ORANG BEKERJA SENDIRI
Bah. IV Seksyen 15 ( 1 )

Memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerj anya .

10

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

AKTA KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN 1994


KEWAJIPAN AM MAJIKAN & ORANG BEKERJA SENDIRI
Bah. IV Seksyen 15 ( 1 )

SETAKAT YANG PRAKTIK R Teruknya bahaya atau risiko terlibat R Pengetahuan mengenai hazad, risiko dan cara mengawalnya. R Kewujudan dan Kesesuaian kaedah pengawalan R Kos yang terlibat bagi mengawal bahaya atau risiko tersebut 11

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

AKTA KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN 1994


KEWAJIPAN AM MAJIKAN & ORANG YG BEKERJA SENDIRI 8 Mengada dan menyelenggara loji dan sistem kerja yang selamat dan tanpa risiko kepada kesihatan 8 Membuat perkiraan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam penyimpanan, pengendalian, penyimpanan dan pengangkutan loji dan bahan. 8 Menyediakan maklumat, arahan, latihan dan pengawasan ke atas aktiviti-aktiviti berbahaya 8 Menyelenggara tempat kerja serta menyediakan laluan keluar dan masuk yang selamat. 8 Menyediakan dan memelihara persekitaraan tempat kerja yang selamat dan dengan kelengkapan yang mencukupi.
12

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

AKTA KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN 1994

KEWAJIPAN AM MAJIKAN & ORANG BEKERJA SENDIRI


Bah. IV : Seksyen16 Kewajipan majikan dan orang yang bekerja sendiri menyediakan kenyataan bertulis mengenai DASAR AMNYA berkenaan keselamatan dan kesihatan pekerja-pekerjanya, ORGANISASI dan PERKIRAAN yang sedang berkuatkuasa bagi menjalankan dasar itu dan memberitahu pekerjapekerjanya tentang dasar tersebut.
13

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

AKTA KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN 1994

KEWAJIPAN AM MAJIKAN & ORANG BEKERJA SENDIRI


Bah. IV : Seksyen16 Kewajipan menyediakan POLISI OSH: Menyediakan dasar yg bertulis. Semakan dari masa ke semasa dasar bertulis. Mengadakan susunatur dan perkiraan di dalam melaksanakan dasar tersebut. Memaklumkan kepada pekerja.
14

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

AKTA KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN 1994

KEWAJIPAN AM MAJIKAN & ORANG BEKERJA SENDIRI


Bah. IV : Seksyen17 Kewajipan majikan dan orang yang bekerja sendiri terhadap orang lain selain dari pekerja mereka. Memastikan setakat yang praktik mereka tidak terdedah kepada risiko bahaya dari tempat kerja Memberi maklumat tentang aspek aktiviti di 15 tempat kerja

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

AKTA KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN 1994

KEWAJIPAN AM MAJIKAN & ORANG BEKERJA SENDIRI


Bah. IV : Seksyen18 Kewajipan seseorang penghuni tempat kerja terhadap orang lain selain dari pekerja mereka.

16

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

AKTA KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN 1994

PENALTI DI ATAS PELANGGARAN SEKSYEN 15 -18 DENDA : tidak melebihi RM 50,000.00 PENJARA : tidak melebihi 2 tahun atau KEDUA-DUANYA SEKALI

17

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

AKTA KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN 1994


KEWAJIPAN MAJIKAN
Bah. VII : Organisasi Keselamatan & Kesihatan

Sek. 28 : Pengawasan Perubatan Sek. 29 : Pegawai Keselamatan Kesihatan Sek. 30 : Jawatankuasa Keselamatan Kesihatan Denda RM 5,000.00 atau 6 bulan penjara atau keduaduanya sekali bagi setiap seksyen.
18

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

AKTA KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN 1994


KEWAJIPAN MAJIKAN
Bah. VII : Organisasi Keselamatan dan Kesihatan JAWATANKUASA KESELAMATAN & KESIHATAN SEKSYEN 30 (1)

Tiap-tiap majikan hendaklah menubuhkan Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan di tempat kerja, jika : Terdapat 40 atau lebih orang di tempat kerja Diarah oleh Ketua Pengarah JKKP
19

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

AKTA KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN 1994


OBJEKTIF PENUBUHAN JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN KESIHATAN
Menggalakkan konsep perundingan dan

kerjasama bagi meningkatkan tahap keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Menyediakan forum atau saluran komunikasi dua hala untuk menyampaikan teguran, pandangan, maklumat dan maklumbalas mengenai isu-isu keselamatan dan kesihatan. Memupuk minat dan motivasi semua pihak dalam bidang keselamatan dan kesihatan pekerjaan
20

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

AKTA KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN 1994


FUNGSI-FUNGSI UTAMA JKK
Membantu di dalam penyediaan langkah-langkah keselamatan dan kesihatan serta sistem kerja selamat Menjalankan pemeriksaan Menjalankan siasatan kemalangan dan aduan Mengkaji semula polisi keselamatan dan kesihatan di tempat kerja Membantu menganjurkan program galakan dan pendidikan
21

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

AKTA KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN 1994


KEWAJIPAN MAJIKAN
Bah VIII : Pemberitahuan Mengenai Kemalangan , Kejadian Berbahaya , Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan , dan Siasatan U Hendaklah memberitahu pejabat JKKP terdekat U Pengamal Perubatan hendaklah melaporkan kepada Ketua Pengarah JKKP

PENALTI UMUM :
DENDA : RM 10,000.00 atau PENJARA : 1 YEAR atau KEDUA-DUA Kesalahan berulang RM 1000.00/hari
22

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

AKTA KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN 1994


KEWAJIPAN AM PEKERJA 24. (1) Adalah menjadi kewajipan setiap pekerja yang sedang bekerja : (a) memberi perhatian yang munasabah bagi keselamatan dan kesihatan dirinya dan orang lain yang mungkin terjejas oleh tindakan atau peninggalannya semasa bekerja; (b) memberi kerjasama samada kepada majikan atau orang lain dalam hal berkaitan dengan pematuhan terhadap OSHA 1994;
23

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

AKTA KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN 1994


KEWAJIPAN AM PEKERJA
(c) Memakai peralatan perlindungan dibekalkan oleh majikan ; dan diri yang

(d)

Mematuhi mana-mana arahan keselamatan dan kesihatan seperti yang dikehendaki di bawah OSHA 1994 dan peraturan -peraturan .

24

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

AKTA KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN 1994


KEWAJIPAN AM PEKERJA
24 (2). DENDA : Tidak melebihi RM 1,000.00 atau PENJARA : Tidak melebihi 3 bulan atau kedua-duanya sekali.

25

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

AKTA KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN 1994


PERATURAN-PERATURAN DI BAWAH OSHA 94 Employers Safety and Health General Statements Exception Regulations 1995 Control of Industrial Regulations 1996 Major Accident Policy Hazards

Safety and Health Committee Regulations 1996 Classification, Packaging and Chemical Regulations 1997 Labeling of Hazardous

26

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

AKTA KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN 1994


PERATURAN-PERATURAN DI BAWAH OSHA 94 Safety and Health Officer Regulations 1997 Safety and Health Officer Order 1997 Use and Standard Exposure Hazardous to Health 2000 of Chemical

Notification of Accident, Dangerous Occurrence, Occupational Poisoning and Occupational Disease Regulations 2004

27

Sekian terima kasih

28