Anda di halaman 1dari 24

SULIT*

PERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANGPAHANGPPERCUBAAN STPMPAHANPERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBA ANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPERC UBAANSTPMPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANG PPERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERCUBAANSTPMPA HANGPERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTP MPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAA NSTPMPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERC UBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANG PERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAH ANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTP MPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERCUBA ANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANG PERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAH TIGA JAM ANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTP MPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERCUBA

900/2

STPM 2011

PENGAJIAN AM
KERTAS 2 SKEMA I

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA

______________________________________________________________________

Kertas soalan ini terdiri daripada STPM 900/2

23 halaman bercetak [Lihat sebelah


SULIT*

*kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

Soalan: 1, Dasar Teknologi Hijau merupakan satu transformasi ke arah pembangunan lestari yang memerlukan komitmen semua pihak. Bincangkan potensi teknologi ini dan cabaran yang perlu dihadapi dalam merealisasikan dasar teknologi hijau.

Bil

Idea Potensi

Huraian

Meningkatkan pendapatan

Pasaran baru- bangunan hijau, sumber tenaga baru dapat menjana pendapatan. meneroka peluang mengeksport produk hijau yg kita hasilkan - pasaran baru . Contoh: Kereta elektrik dan hibrid Sektor pengangkutan, pekerja berkemahiran tinggi, dalam bidang-bidang baru Cth Malaysia-Jerman. Jerman peneraju teknologi hijau. Usahasama dgn syarikat pembuat solar

Menyediakan peluang pekerjaan berkemahiran tinggi (k-workers) Meningkatkan hubungan ekonomi politik dengan negara yang maju dalam bidang ini/wujud kerjasama pintar Membangunkan produk berhubung teknologi hijau

Malaysia mengharap menjadikan Malaysia pengeluar dalam sektor pembuatan industri solar, membangunkan inovasi..usaha mencipta/membangunkan teknologi hijau/ produk tanpa membazir sumber / praktikal /produk mudah mesra alam Hal ini dapat memanfaatkan sumber bahan mentah sedia ada/sumber alam

Membangunkan sumber tenaga ganti baru tenaga dari hasil pertanian,cahaya matahari, angin,biomas dan minyak sawit .Mengurangkan belanja/kos Cabaran

Kos rawatan pencemaran air, tanah, udara/kos rawatan penyakit dapat dikurangkan

Penstrukturan semula bidang pekerjaan sedia ada

Pekerja perlu mempunyai kemahiran tinggi dan ilmu berkaitan teknologi hijau, nanoteknologi, dll menyebabkan berlaku pergerakan struktur organisasi kerja

8 9

Sikap masyarakat sukar diubah/kesedaran rendah Modal dan kepakaran yang tinggi Saingan dari negara lain

Masyarakat perlu diberi pendedahan tentang kepentingan berubah kepada teknologi hijau . tiada pembiayaan/ terhad peruntukan kewangan selalunya hanya untuk fizikal, kurang utk program latihan dan pendidikan .banyak negara-negara maju yang telah lama mengeluarkan produk dengan harga yang lebih murah.

10

KESIMPULAN Negara yang meneroka teknologi hijau adalah negara yang dapat mengusai dunia pada masa akan datang. Skema Jawapan 2 + 2 2. Isu pekerja asing bukanlah perkara baru di negara kita. Kemasukan mereka disebabkan tarikan ke negara ini dan situasi yang berlaku di negara asal mereka. Bincangkan penyataan di atas.

Bil A

Isi Faktor tarikan ke Malaysia 1. Perkembangan ekonomi di Malaysia

Huraian -Banyak peluang pekerjaan dalam pelbagai bidang seperti pembinaan, perindustrian, pembinaan dan lain-lain. -nilai tukaran wang asing yang tinggi Ketenteraman negara yang menyebabkan perkembangan / kemajuan. -tiada rusuhan, keganasan - budaya serumpun antara negara Malaysia dengan Indonesia, selatan Thailand. -bahasa pertuturan yang sama, memudahkan urusan komunikasi - masyarakat Malaysia yang mudah menerima kedatangan orang asing -sikap lemah lembut menjadikan pekerja asing tidak menghadapi masalah di negara ini. - Negara Malaysia menggalakkan kemasukan pekerja mahir/ profesional seperti doktor, jurutera datang ke negara ini.

2. Kestabilan politik

3. Budaya dan bahasa yang sama

4. Sikap masyarakat tempatan

5. Dasar kerajaan Malaysia

Faktor Tolakan (masalah di negara asal 6. Taraf hidup yang rendah - tiada / kurang peluang pekerjaan /keadaan ekonomi yang rendah - kemiskinan hidup - hidup melarat, kais pagi makan pagi 7. Politik tidak stabil - keadaan politik yang tidak aman di negara asal mereka menyebabkan mereka sanggup 3

8. Bencana alam

9.Dasar negara

berhijrah ke negara lain - keganasan, rusuhan, persengketaan, dan pertelingkahan antara suku kaum, agama seperti di Indonesia - keganasan di selatan Thailand, - keadaan yang tidak selamat di negara asal seperti gempa bumi, gunung berapi, banjir dan seumpamanya - menjejaskan keselamatan, kecederaan atau kematian. -Negara tertentu yang menggalakkan rakyatnya bekerja di negara asing -Tujuannya membawa balik wang dari negara lain, tingkatkan ekonomi negara sendiri. Contohnya, Negara Filipina menggalakkan rakyatnya bekerja di negara-negara Arab.

Nota. 1. Gabungan jawapan ialah 2 + 2, dua isi faktor tarikan dan dua isi faktor tolakan. 3 Pengurusan sisa pepejal yang baik bukan sahaja dapat mewujudkan alam sekitar yang bersih tetapi mempunyai pelbagai manfaat lain.. Bincangkan. Pengenalan Sisa pepejal kerap disebut sampah. Boleh dibahagikan kepada tiga kategori iaitu sisa perbandaran, sisa industri dan sisa pepejal berbahaya.

Kepentingan 1 alam sekitar yang bersih

Huraian Tiada pencemaran air, udara, tanah kerana sisa pepejal cepat dilupuskan. Gas metana (CH4) yang terhasil daripada proses pereputan sampah melalui pembuangan terbuka (open-dumping) menyebabkan berlakunya pencemaran udara; Pencemaran air - sampah meresap ke dalam sumber air bawah tanah - leachate Sisa pepejal yang tidak diurus dengan baik menyebabkan pembiakan vektor tikus dan lalat pembawa penyakit. Terdapat dua puluh dua penyakit manusia yang berkaitan dengan sisa pepejal - dua vektor utama penyakit manusia: tikus dan lalat

2 Meningkatkan taraf kesihatan

Menghasilkan sumber tenaga alternatif

Info: Negara Belanda dan Amerika Syarikat telah menggunakan teknologi penghasilan tenaga dari sampah -

Sampah diproses dan dijadikan bahan bakar berasasakan sampah yang dinamakan RDF (Refuse Derived Fuel) bahan bakar alternatif hasil penyelidikan Institut Penyelidikan Teknologi Nuklear Malaysia (MINT). Sampah juga boleh dijadikan satu alternatif untuk penghasilan sumber tenaga bersih proses berkenaan menukarkan sampah kepada wap atau tenaga elektrik untuk tujuan pemanasan, penyejukan, dan membekalkan tenaga kepada rumah serta industri menerusi proses pembakaran. Teknologi penukaran sampah kepada tenaga sudah terbukti selamat, mesra alam dan juga boleh memusnahkan bakteria serta unsur berbahaya lain sekali gus mengurangkan jumlah sampah. Kajian sekumpulan penyelidik USM telah berjaya menghasilkan plastik mesra alam menggunakan konsep teknologi hijau bagi menggantikan plastik yang tidak boleh diurai. Plastik yang mampu terurai ini dihasilkan daripada bahan buangan buah-buahan tropika seperti kulit pisang, kulit rambutan, kulit buah cempedak serta jerami padi dapat atasi masalah pencemaran alam; Kajian Universiti Malaysia Perlis, sekam dan jerami padi berjaya ditukarkan kepada produk yang boleh diguna semula iaitu sebagai kayu sepai; Sisa bahan buangan biasa seperti daun kering, plastik, kertas, tin, kaca serta bahan organik lain dicampur dengan menggunakan formula campuran tertentu, UM Berjaya menghasilkan bahan binaan bermutu tinggi yang dinamakan sandwich brick dan digunakan dalam pembinaan bangunan atau pejabat serta mampu menjadi penebat yang baik kepada haba.

Produk baru

Penutup Jika dahulu kita anggap sampah, buangan dan sisa secara umumnya tidak boleh digunakan. Namun dengan adanya kepesatan teknologi, mampu menukar sampah kepada sesuatu yang membawa manfaat kepada kehidupan manusia, malah turut menjadi sumber baru kepada negara.

1 + 3 (Kebersihan alam sekitar + 3 kebaikan-kebaikan lain)

4. Tenaga nuklear merupakan sumber tenaga yang banyak membantu kehidupan manusia. Namun, sumber ini juga membawa kesan sampingan. Bincangkan JAWAPAN Pendahuluan Tenaga nuklear yang juga disebut tenaga atom, iaitu sejenis tenaga yang "mengikat" nukleus sesebuah atom. Tenaga ini boleh dibebaskan melalui tindakbalas nuklear seperti pereputan radioaktif serta pembelahan atau pelakuran nuklear. ISI -ISI Kebaikan 1. Penyelesaian masalah krisis tenaga -Nuklear merupakan sumber alternatif yang dapat diperbaharui. -Sumber-sumber asli seperti petroleum dan gas asli tidakdapat diperbaharui, sumber-sumber ini akan menghadapi kehausan. - krisis tenaga akan berlaku apabila manusia terlalu bergantung kepada sumber-sumber asli yang tidak dapat diperbaharui -Sinaran gamma yang terhasil daripada tenaga nuklear dapat mencegah penyakit kanser. -Sinaran gamma juga dapatmengesan keadaan sistem organ dan tulang dalaman manusia. -Dapatmengelakkan manusia daripada menghidap penyakit barah yang berbahaya kerana rawatan perubatan dapat diambil sebelum penyakit menjadi serius. -Teknologi nuklear menyumbang dalam mengawal persekitaran yang berkaitan dengan marin dan udara -Mengesan kebocoran atau paip tersumbat dalam industri minyak dan gas. -Dapat menjana tenaga eletrik dalam jumlah yang banyak pada satu jangka masa yang panjang berbanding penjanaan menggunakan arang batu dan bahan fosil -Penggunaan uranium akan menghasilkan kuasa elektrik dalam jangka masa yang panjang -Satu tan uranium dapat menghasilkan lebih banyak tenaga elektrik berbanding penggunaan 1 million tan arang batu atau 1 million barel minyak

2. Bidang perubatan.

3. Penjagaan alam sekitar

4. Menghasilkan tenaga elektrik

5. Mesra alam

-loji tenaga nuklear tidak akan membebaskan gas-gas rumah hijau seperti karbon, methane, ozon dan CFC semasa beroperasi dan dengan itu tidak mencemarkan udara. -Mengurangkan kesan rumah hijau. -Tidak memerlukan kawasan yang besar dan dalam jangka masa panjang, -Tenaga ini digunakan untuk mengesan pengambilan baja oleh 6

6. Sektor pertanian

tumbuhan-tumbuhan -Sinaran gamma dapat memandulkan serangga perosak serangga. Dengan cara ini, bilangan serangga perosak dapat dikawal - Mutasi aruhan menghasilkan baka tanaman yang lebih baik - Sinaran nuklear dapat mengubah gen tanaman 7. Sektor perindustrian -Teknologi nuklear mengesan kebocoran paip bawah tanah - Pengawalan ketebalan dan sambungan paip serta pengukuran kehausan enjin juga dapat dijalankan

Kesan sampingan ISI 8. Menjejaskan kesihatan manusia HURAIAN -tenaga nuklear menghasilkan radiasi. Radiasi ini sangat berbahaya kepada tubuh badan manusia kerana radiasi itu boleh merosakkan sel badan. - bahan radioaktif yang terhasil daripada aktiviti penjanaan tenaga elektrik menggunakan tenaga nuklear juga amat berbahaya.. - Bahan radioaktif ini, jika dilepaskan ke alam sekitar, akan bertahan untuk satu jangka masa yang lama sebelum mencecah tahap selamat kepada manusia. Tenaga nuklear bergantung kepada bahan uranium. -risiko kemalangan di loji tenaga nuklear. Jika kemalangan ini berlaku, masalahnya sangat besar dan kesannya akan mengambil masa yang panjang untuk hilang. - Sebagai contoh, kemalangan reaktor nuklear di Chernobyl pada April 1986. -bayi dalam kandungan mengalami kesihatan yang menyebabkan dilahirkan cacat. - bayi juga mengatasi masalah perubahan genetik.

9. Risiko kemalangan

10. mutasi genetik

Kesimpulan Kesimpulannya, penggunaan sumber tenaga nuklear mendatangkan banyak faedah kepada manusia, namun tenaga ini perlu diguna secara terancang dan terkawal.

5 (a) Globalisasi mengakibatkan nilai luhur dan pemikiran barat diterima secara halus oleh masyarakat yang akhirnya melemahkan tradisi sendiri serta menjadi penghalang kepada pembinaan jati diri dan tamadun Malaysia. Jika tidak dibendung, cabaran tersebut akan 7

membentuk semangat perkauman, prasangka, dan akan mengukuhkan lagi fahaman etnosentrisme yang akhirnyna memberi kesan kepada hubungan etnik, integrasi, perpaduan, mudah terjadinya konflik dan rusuhan kaum. , (Dipetik dan diubahsuaikan daripada: Shamsul Amri Baharuddin, Modul Hubungan Etnik, Pusat Penerbitan Universiti, 2008) (i) Apakah kesan sosial akibat globalisasi? Luntur tradisi, jati diri, tamadun dan perpaduan kaum (ii) Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, ulaskan bagaimana kesan yang dinyatakan dalam petikan di atas dapat dielakkan. 1. 2. Perancangan sistematik supaya kesan negatif dapat dikurangkan/ Mengadakan program pembangunan kerohanian secara berkesan/melalui saluran pendidikan/ bina jati diri Mengadakan kempen kesedaran secara berterusan Mengukuhkan institusi keluarga ATAU 5. (b) Pelancongan kesihatan amat berpotensi berdasarkan perkembangan pesat dalam bidang perubatan dan kesihatan. Pelancongan ini merujuk kepada kedatangan seseorang ke negara lain untuk merawat penyakit yang dihidapi. Selain kepakaran, kadar bayaran yang lebih murah berbanding beberapa buah negara menarik pelancong ke negara kita. (Disesuaikan daripada Dewan Masyarakat, Disember 2002). (i) (ii) Apakah yang dimaksudkan pelancongan kesihatan? Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, mengapakah Malaysia menjadi destinasi penting pelancongan kesihatan?

3. 4.

Jawapan. (i) Pelancongan kesihatan bermaksud kehadiran seseorang ke negara lain untuk mendapat rawatan. 1. Kepakaran yang tinggi pegawai dan kakitangan yang terlatih, cekap dan mesra 2. Kos yang rendah bayaran perubatan yang berpatutan, lebih murah berbanding dengan negara lain.

(ii)

3. Kemudahan peralatan yang moden alat yang lengkap mengikut keperluan pelanggan 6(a) Telekesihatan adalah lebih besar daripada teleperubatan yang lebih fokus kepada aspek merawat atau penyembuhan sedangkan telekesihatan merangkumi aspek penjagaan kesihatan, perlindungan dan rawatan penyembuhan. Masyarkat boleh mengakses maklumat dan pengetahuan kesihatan. Kualiti maklumat kesihatan dan kepantasan penghantarannya memainkan peranan penting dalam pembangunan bidang ini (Disesuaikan daripada,Mohd Ridzwan Iman, Telekesihatan Untuk Kehidupan Lebih Baik, Estidotmy, 2010) (i) Apakah kelebihan telekesihatan? maklumat yang berkualiti dan kepantasan penghantarannya/penyebarannya (ii) Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, jelaskan kaedah yang dapat diambil untuk merealisasikan matlamat telekesihatan.

1. Membangunkan MSC pelabur tempatan dan luar negara 2. Membangunkan infrastruktur yang lebih baik kemudahan prasarana telekomunikasi yang canggih 3. Membangunkan aplikasi kesihatan cth Rekod Kesihatan Seumur Hidup, Kesihatan online, Teleperundingan, pembangunan Profesional Berterusan dll 4. Kempen kesedaran secara berterusan pendedahan kepada masyarakat 5. Pendidikan ICT membolehkan masyarakat akses maklumat

6 (b) Apabila menyebut tentang pencemaran udara, kita sering membayangkan udara di persekitaran luar kita seperti jerebu. Namun sebenarnya, pencemaran udara yang paling bahaya sebenarnya pencemaran udara di dalam rumah kita sendiri yang dikenali sebagai pencemaran udara dalaman. Aktiviti seharian dalam rumah boleh menjadi punca kepada pencemaran ini. (Disesuaikan daripada Estidotmy, Julai 2007) (i) (ii) Apakah pencemaran yang dianggap paling berbahaya? Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, huraikan puncapunca pencemaran udara di rumah.

(i) (ii) 1

Pencemaran yang paling berbahaya ialah pencemaran udara dalaman. Punca-punca pencemaran di rumah Asap rokok dikenali juga dengan second hand smoke daripada penghuni rumah Ketidakselesaan pada mata, hidung, kerongkong, bronchitis, asma dan fungsi paru-paru. asap colok, dan ubat nyamuk yang mengandungi unsur-unsur logam berat yang mendap dalam respirasi manusia. dapur jenis kayu dan pemanas air yang membebaskan gas yang menyebabkan masalah pada mata,, tekak, hidung, jantung dan paru-paru termasuk debunga daripada tumbuhan, rambut, bulu binatang peliharaan, kulat parasit dan bakteria Boleh menyebabkan alahan, asma dan demam gas yang terbebas daripada permaidani, papan dan buih penebat atau penyalut yang boleh menyebabkan ketidakselesaan pada mata, hidung dan alahan gas yang terbebas secara semulajadi daripada tanah disebabkan pengudaraan yang kurang sesuai pada struktur rumah moden hari ini

Barangan harian

Pencemaran biologi

4 Gas formaldehid

Gas radon

. Jawab satu soalan sahaja dalam bahagian ini. Jawapan hendaklah dibuat pada kertas graf. [15] Berdasarkan petikan di bawah, lukiskan graf yang sesuai bagi menunjukkan kadar pertumbuhan ekonomi negara ASEAN terpilih antara tahun 2007 hingga tahun 2011 7. Pertumbuhan ekonomi Malaysia berkembang dengan kukuh iaitu 6.5% pada tahun 2007. Namun demikian, pada tahun 2008 ekonomi Malaysia bertumbuh secara perlahan iaitu hanya 4.7%. Pertumbuhan ekonomi yang perlahan di Asia Timur telah mempengaruhi ekonomi Malaysia menyebabkan ekonomi Malaysia menguncup sebanyak -1.7%.pada tahun 2009. Ekonomi Malaysia bagi tahun 2010 melebihi sasaran awal kerajaan iaitu sebanyak 7% setahun. Pencapaian itu ialah hasil pelan transformasi ekonomi yang sudah mula menunjukkan kesan positif selain faktor persekitaran ekonomi dunia yang semakin baik. Namun demikian, keadaan ekonomi dunia, dan malapetaka tsunami yang berlaku dii Jepun sedikit sebanyak telah menjejaskan ekonomi Malaysia dan dijangka pada tahun 2011 ekonomi Malaysia bertumbuh sebanyak 5.2%. Kadar pertumbuhan ekonomi Indonesia agak menggalakkan walaupun bertumbuh agak perlahan. Pada tahun 2007 kadar pertumbuhannya agak tinggi iaitu 6.5% tetapi jatuh pada

10

tahun 2008 dan 2009 kepada 6.0% dan 4.5% sebelum pulih dan kembali meningkat kepada 6.0% dan 6.2% masing-masing pada tahun 2010 dan 2011. Dalam keadaan ekonomi dunia mengalami kemelesetan dan pasaran kewangan global yang goyah, kemasukan modal bersih swasta ke negara membangun susut kepada AS$707 bilion pada tahun 2008, kejatuhan ketara berbanding waktu puncak sebanyak AS$1.2 trilion (AS$1=RM3.50) pada 2007. Keadaan ini meninggalkan kesan yang ketara kepada ekonomi Kemboja, Singapura dan Vietnam. Pada tahun 2007, ekonomi Kemboja berkembang paling pantas iaitu sebanyak 10.2% berbanding Singapura dan Vietnam yang masing-masing bertumbuh sebanyak 8.5%. Ketiga-tiga negara tersebut telah mengalami penguncupan pertumbuhan ekonomi pada tahun berikutnya iaitu masing-masing kepada hanya 6.7%, 1.8% dan 6.3%. Kemboja dan Singapura telah mengalami pertumbuhan yang negatif pada tahun 2009 iaitu hanya -2.0% dan -1.3% akibat daripada pertumbuhan ekonomi global yang perlahan. Namun demikian, kadar pertumbuhan ekonomi Singapura telah meningkat mendadak iaitu sebanyak 14.2% pada tahun 2010 dan dijangka berkembang secara perlahan kepada hanya 4.5% pada tahun ini. Pertumbuhan ekonomi Kemboja dan Vietnam pula telah berkembang secara perlahan pada tahun 2010 dan 2011. Pada tahun 2010, KDNK Kemboja dan Vietnam masing-masing bertumbuh sebanyak 4.8% dan 6.5% sebelum meningkat kepada 6.8%. Sungguhpun negara-negara ASEAN mengalami kemelesetan ekonomi dan pertumbuhan yang negatif pada tahun 2009, prestasi ekonomi Filipina tidaklah seteruk negara-negara lain. Pada tahun 2008, kadar pertumbuhan ekonomi Filipina telah jatuh kepada 3.7% daripada 7.1% pada tahun 2007. Pada tahun 2009,kadar tersebut terus menguncup kepada 1.1% sebelum bertumbuh pada 2010 sebanyak 5.9% dan dijangka menyusut kembali sebanyak 1.4% pada tahun 2011. Kemelesetan ekonomi dunia juga turut menjejaskan kadar pertumbuhan ekonomi negara Thailand. Pada tahun 2009, kadar pertumbuhan ekonomi Thailand menyusut kepada 2.2% daripada 2.5% pada tahun sebelumnya. Namun, keadaan ekonominya mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat pada tahun 2010 iaitu 7.5% berbanding hanya 4.9% pada tahun 2007. Kerajaan Thailand menjangkakan pada tahun ini ekonominya mengalami pertumbuhan sebanyak 4.0%. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada Laporan Ekonomi, 2010/2011)

KADAR PERTUMBUHAN EKONOMI NEGARA-NEGARA ASEAN TERPILIH, TAHUN 2007 2011* 11

Bil

Negara 2007 2008 4.7 6.7 6.0 1.8 6.3 3.7 2.5

Tahun 2009 -1.7 -2.0 4.5 -1.3 5.3 1.1 -2.2 2010 7.0 4.8 6.0 13.9 6.5 5.9 7.5 2011 5.2 6.8 6.2 4.5 6.8 4.5 4.0

1 2 3 4 5 6 7

Malaysia Kemboja Indonesia Singapura Vietnam Filipina Thailand

6.5 10.2 6.5 8.5 8.5 7.1 4.9

(Disesuaikan daripada Laporan Ekonomi Negeri Pahang, 2010)

Perincian skema:
A MEDIA PA 1 2 Media tepat: Graf garisan mudah (berbentuk imbangan) Salah media: Piramid, bar jumlah/garis jumlah/dll 4 KT 4 KI 4 KJ 3 Jumlah 15 01

B 1 2

3 C 1 2

D 1

KAEDAH PERSEMBAHAN Kadar perubahan semua positif Semua maklumat perubahan terbalik: nilai +ve menjadi ve dan sebaliknya Salah konsep perubahan dengan memberikan nilai TEKNIKAL Skala nilai +ve dan ve tidak seragam Tiada tanda ve ke bawah dari titik asas 0 tapi ada plot garisan MAKLUMAT Tiada tajuk/salah maklumat asas tajuk

1 1

1 1

1 1

1 1

04 04

01

1 4

1 3

1 3

1 2

04 12

06

12

2 3

4 5

6 7 8

Tiada unit peratus (%) pada paksi Y Tidak tulis perubahan pertumbuhan ekonomi pada paksi Y dan di dalam tajuk Tiada anggaran Tidak tulis perubahan pertumbuhan ekonomi pada paksi Y tetapi ada dalam tajuk Sumber ada tetapi tidak lengkap Sumber tiada Jika jawapan hanya jadual sahaja

1 1

1 1

1 1

1 1

06 06

1 4

1 3

1 3

1 2

06 12

4 4 Butiran 2

4 4 Tajuk

3 3 Sumber

2 2

14 13

03

13

KADAR PERTUMBUHAN EKONOMI NEGARA-NEGARA ASEAN TERPILIH, TAHUN 2007 2011*


16
Perubahan Pertumbuhan Ekonomi (%)

14

12

10

0
2007 2008 2009 2010 2011

-2

Tahun

-4
Filipina Singapura Indonesia Thailand Kemboja Vietnam Malaysia

anggaran

(Dipetik dan disesuaikan daripada Laporan Ekonomi 2010/2011)

14

8. Berdasarkan maklumat dalam petikan di bawah, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan peratus perubahan nilai eksport Malaysia ke Negara-negara rakan dagang terpilih bagi tempoh Januari April 2010 dengan Januari April 2011. Perkembangan ekonomi Malaysia telah menjadikan negara ini semakin luas perdagangan dengan negara-negara serantau dan negara-negara lain di dunia. Sebagai sebuah negara yang yang bermatlamat negara berpendapatan tinggi perlu meningkatkan eksport dengan negara-negara rakan dagang yang ada. Brunei Darussalam merupakan rakan dagang Malaysia yang rapat mempunyai nilai dagangan yang meningkat pada tempoh berkenaan iaitu RM425.65 juta kepada RM474.01 juta. Situasi yang sama juga bagi negara Kampuchea iaitu RM181.07 juta meningkat kepada RM249.86 juta. Hubungan yang erat antara negara-negara ini telah meningkatkan nilai perdagangan. Selain itu, rakan dagang utama, iaitu Indonesia mempunyai nilai perdagangan antara yang tertinggi iaitu RM6,455.53 juta pada tahun 2010 dan RM6,592.23 juta pada tahun berikutnya. Bilangan penduduk yang ramai di negara berkenaan dan hubungan yang erat antara faktor nilai perdagangan agak tinggi. Sebuah negara lain dalam ASEAN mempunyai nilai perdagangan yang kecil iaitu Laos mempunyai nilai sebanyak RM16.81 juta menurun sebanyak RM3.25 juta pada tahun berikutnya. Myanmar yang kurang stabil politiknya juga mempunyai nilai perdagangan yang agak tinggi dengan negara kita. Negara ini mempunyai nilai perdagangan sebanyak RM438.29 juta pada tahun 2010 meningkat kepada RM563.16 juta pada tahun berikutnya. Rakan dagang lama dalam ASEAN iaitu Filipina juga menunjukkan peningkatan dagangan yang agak ketara iaitu RM3,977.12 juta berbanding tahun sebelumnya iaitu RM3,076.69 juta. Barangan dagangan utamanya ialah kepada hasil makanan. Singapura yang merupakan rakan dagang terbesar Malaysia mempunyai nilai perdagangan sebanyak RM27,615.77 juta telah menunjukkan peningkatan perlahan pada tahun berikutnya iaitu kepada RM28,720.98 juta. Singapura mempunyai sejarah perdagangan yang lama dengan negara ini. Rakan dagang di utara iaitu Thailand mempunyai nilai perdagangan yang agak tinggi pada tempoh berkenaan iaitu RM12,617.87 juta telah mengurangkan urusan dagangannya sebanyak RM784.49 juta pada tahun berikutnya. Sebagai sebuah negara ASEAN yang pesat membangun, Vietnam mempunyai nilai perdagangan yang agak tinggi iaitu RM4,343.56 juta. Namun merosot sedikit kepada RM3,657.84 juta pada tahun 2011. Banyak pelabur asing menanam modal di negara berkenaan termasuk pelabur-pelabur dari Malaysia (Sumber: Dipetik dan diubahsuai daripada http://www.statistics.gov.my , Jabatan Perangkaan Negara)

15

Perincian skema:
A MEDIA PA 1 2 Media tepat: Graf bar memesong/imbangan Salah media: bar kompaun/komponen/garis mudah/komponen KAEDAH PERSEMBAHAN Kadar perubahan semua positif Semua maklumat perubahan terbalik: nilai +ve menjadi ve dan sebaliknya Salah konsep perubahan dengan memberikan nilai TEKNIKAL Skala nilai +ve dan ve tidak seragam Tiada tanda ve ke bawah dari titik asas 0 tapi ada plot garisan MAKLUMAT Tiada tajuk/salah maklumat asas tajuk Tiada unit peratus (%) pada paksi Y Tidak tulis perubahan pertumbuhan ekonomi pada paksi Y dan di dalam tajuk Tidak tulis perubahan pertumbuhan ekonomi pada paksi Y tetapi ada dalam tajuk Sumber ada tetapi tidak lengkap Sumber tiada Jika jawapan hanya jadual sahaja 4 KT 4 KI 4 KJ 3 Jumlah 15 01

B 1 2

1 1

1 1

1 1

1 1

04 04

3 C 1 2

01

1 4

1 3

1 3

1 2

04 12

D 1 2 3

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

06 06 06

12

5 6 7

4 4 Butiran 2

4 4 Tajuk

3 3 Sumber

2 2

14 13

03

16

MALAYSIA:PERATUS PERUBAHAN NILAI EKSPORT KE NEGARA-NEGARA RAKAN DAGANG TERPILIH PADA TEMPOH JANUARI HINGGA APRIL 2010 DAN JANUARI HINGGA APRIL 2011 Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Negara Brunei Darussalam Kampuchea Indonesia Laos Myanmar Filipina Singapura Thailand Vietnam Jan April 2010 ( RM Juta) 425.65 181.07 6,455.53 16.81 438.29 3,076.69 27,615.77 12,617.87 4,343.56 Jan April 2011 ( RM Juta) 474.01 249.86 6,592.23 13.56 563.16 3,977.12 28,720.98 11,833.38 3,657.84 Peratus perubahan 11.36 37.99 2.12 -19.33 28.49 29.27 4.00 -6.22 -15.79

Sumber: Dipetik dan diubahsuai daripada http://www.statistics.gov.my , Jabatan Perangkaan Negara,

17

MALAYSIA:PERATUS PERUBAHAN NILAI EKSPORT KE NEGARA-NEGARA RAKAN DAGANG TERPILIH PADA TEMPOH JANUARI HINGGA APRIL 2010 DAN JANUARI HINGGA APRIL 2011

50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 Brunei Darussalam Kampuchea Indonesia Laos Myanmar Filipina Singapura Thailand Vietnam

Negara rakan dagang

Nota, 1. Pemarkahan Pengelasan Angkubah (PA) Kesesuaian teknik Ketepatan isi Kejelasan (KT) (KI) (KJ) = 4 markah = 4 markah = 4 markah = 3 markah --------------------------------15 markah =====================

2. Graf yang diterima ialah bar imbangan /memesong ( 15 markah ) 3. Graf lain markah 01/15 18

Bahagian E Jawab satu soalan sahaja dalam bahagian ini. [15]

9. Berdasarkan carta di bawah, bincangkan faktor-faktor yang secara langsung dan secara tidak langsung yang menentukan kejayaan seseorang pelajar.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEJAYAAN SESEORANG PELAJAR

Masyarakat

Ibu bapa

PIBG

Sikap

Kejayaan pelajar

Guru

Adik beradik

Rakan sebaya

Tuisyen

Sumber: Dipetik dan diubahsuai daripada Ahmad Salleh, 2003, Motivasi Untuk Pelajar, Kuala Lumpur. Jawapan. Pengenalan Isi Faktor langsung A 1. Ibu bapa Huraian

Ibu bapa faktor utama kejayaan seseorang pelajar didikan yang sempurna dari awal sangat penting kepada seseorang 19

2. Guru

Pendidikan secara rasmi di sekolah bermula dengan guru Pengajaran dan pembelajaran yang sempurna mendorong pelajar berjaya Seseorang yang bersikap positif boleh berjaya cemerlang Ketahanan diri dalam menghadapi masalah boleh membawa kesan positif kepada seseorang pelajar.

3. Sikap

Faktor tidak langsung 4. Rakan sebaya Rakan sebaya berperanan penting bagi kejayaan atau kegagalan seseorang pelajar -pelajar mudah terpengaruh dengan ajakan rakan sebaya untuk belajar atau mengulangkaji Kelas ini menjadi tarikan pelajar dan ibu bapa masa kini Masa yang digunakan untuk tuisyen member manfaat pada pelajar. Banyak membantu kejayaan pelajar. Masyarakat sekeliling berperanan bagi kejayaan pelajar. Sikap anggota masyarakat yang peka dan prihatin tentang pelajar, menegur kesalahan pelajar membantu pelajar berjaya.

5. Tuisyen

6. Masyarakat

7. Adik beradik

8. PIBG

-Peranan ahli keluarga selain ibu bapa membantu pelajar berjaya. - Dorongan dan sokongan dari segi moral dan material member semangat kepada pelajar. - Sokongan kewangan dan program tertentu membantu kejayaan pelajar. - PIBG menyokong dari aspek sumbangan idea dan program untuk pelajar.

Nota. 1.Pemarkahan Isi = Huraian = Kebahasaan = Rumusan =

4 markah 8 markah. 1 markah 2 markah ------------15 markah ============= 2. Setiap isi perlu ada perkataan langsung atau tidak langsung, jika tidak, tiada markah diberi. 3. Gabungan isi 2 faktor langsung + 2 faktor tidak langsung. 20

10. Berdasarkan jadual di bawah, jelaskan perubahan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) mengikut punca kegiatan dari tahun 2008 hingga tahun 2010. Kemukakan juga langkah-langkah yang boleh dilaksanakan oleh kerajaan Pahang bagi menjadikan pertanian sebagai sektor berpendapatan tinggi,. Pahang: KDNK Negeri Mengikut Jenis Aktiviti Ekonomi, Tahun 2008 - 2010*

Tahun 2008

Tahun 2009

16.60% 49.57%

1.59%

16.39%

1.38%

50.54%
30.26%

29.53%

1.98%

2.16%

RM23, 181 juta Tahun 2010*

RM24, 538 juta

16.78%

0.79%
Pertanian

53.98%

26.22%

Perlombongan Pembuatan Pembinaan Perkhidmatan

2.23%

RM25157 juta

* anggaran
(Dipetik dan diubahsuaikan daripada Laporan Ekonomi Negeri Pahang Darul Makmur, 2010)

21

Pendahuluan

Bil 1.

Idea A. Pola Perubahan Jumlah keseluruhan KDNK menunjukkan peningkatan berterusan

Huraian

Perbezaan data

Peratus perubahan

Tahun 2008 RM23,181 juta Tahun 2010 (anggaran) RM25,157 juta

2008 2010(anggaran) = RM1,976 Juta

8.52

2.

Pola meningkat berterusan Pembinaan Perkhidmatan

Pembinaan Tahun 2008 - 1.98% Tahun 2010(anggaran) 2.23% Perkhidmatan Tahun 2008 49.57% Tahun 2010 (anggaran) 53.98%

meningkat RM458.98juta RM561 juta

Beza RM102,02juta

RM11,490.82 j RM13,579.75 j

RM2,088.93j

Pola menurun secara berterusan - Perlombongan - Pembuatan

Perlombongan Tahun 2008 1.59% Tahun 2010(anggaran) 0.79% Pembuatan Tahun 2008 30.26% Tahun 2010(anggaran) 26.26%

menurun RM368.58 juta RM198.74 juta menurun RM7,014.57 juta RM6,606.23 juta

RM169.84 j

RM408.34

Pola tidak konsisten Pertanian

Pertanian Tahun 2008 - 16.60% Tahun 2009 - 16.39% Tahun 2010 16.78% (anggaran)

Meningkat RM3848.05 juta RM4021.78 juta RM4221.34 juta RM373.29 j

22

B: langkah-langkah
Bil 5. Idea menggiatkan pertanian secara kontan dan komersil meningkatkan saiz kebun/ladang berskala besar perlu dijalankan menggalakkan penglibatan sektor swasta dalam pengeluaran makanan secara komersil menyediakan insentif istimewa dan potongan cukai bagi projek pertanian, pengeluaran makanan, dan lain-lain industri asas tani pemindahan dan penggunaan teknologi moden Huraian mengusahakan tanaman yang mempunyai potensi komersil seperti produk semulajadi khusus, keluaran hutan bukan balak, keluaran bioteknologi, florikultur, dan sebagainya Contohnya seperti projek kelompok, pemuliharaan tanah terbiar secara estet, dan taman kekal pengeluaran makanan. pelaburan syarikat-syarikat swasta dalam sektor pertanian dapat membantu peningkatan hasil pengeluaran.

taraf perintis, elaun cukai pelaburan, insentif penyelidikan, insentif eksport, dan sebagainya

Kebergantungan sepenuhnya kepada tenaga buruh dalam sektor pertanian perlu dikurangkan dengan melaksanakan transformasi tenaga buruh kepada penggunaan mekanisasi, otomasi, dan teknologi moden program inkubator dan belia tani bagi melahirkan usahawan tani, program fertigasi tanaman pertanian, dan sistem ternakan secara tertutup (closed house system). Di dalam pembangunan perikanan pula, usaha bagi meningkatkan tahap teknologi perlu dilaksanakan melalui program pen culture, akuakultur secara nukleus, open sea cage culture, dan sebagainya. Bagi mempercepatkan modenisasi bidang pertanian ini, kita perlu menjalinkan kerjasama serta mendapatkan khidmat bantuan dan kepakaran dari negara-negara luar..

10

menggiatkan penyelidikan dan pembangunan bagi mewujudkan sumber pertumbuhan baru dengan mengguna dan memulihara sumber semulajadi secara lestari di samping meningkatkan produktiviti ke tahap yang maksima pengurusan pertanian yang efisyen.

meningkatkan usaha penyelidikan bagi mencari sumbersumber benih alternatif dan menambahkan produktiviti serta keberkesanan kos pengeluaran pertanian di samping menghasilkan produk-produk baru yang inovatif.

11

penggunaan tanah secara intensif melalui pelaksanaan lebih meluas campuran tanaman, mengintegrasi pengeluaran makanan dengan tanaman ladang, menggunakan sumber semulajadi secara mampan dan mesra alam, serta menggalakkan rantaian dengan aktiviti lain seperti industri pembuatan. Sebagai contoh, kita boleh mengorientasikan semula getah sebagai tanaman strategik yang membekalkan balak untuk industri berasaskan kayu serta lateks bagi industri berasaskan

23

getah. Ini dapat meningkatkan maksima dengan kos yang minima. 12 memberikan bimbingan dan latihan kepada para petani.

produktiviti

secara

teknik pengurusan tanaman yang bersifat mesra alam dan kurang menggunakan racun merbahaya bagi meningkatkan mutu dan keselamatan produk pertanian menggalakkan petani supaya mengamalkan teknik natural farming dengan sistem rawatan tanah, penggunaan baja dan racun perosak yang selamat digunakan membangunkan pertanian secara kelompok dan mendapatkan faedah perbandingan. Zon-zon pengeluaran ini termasuklah zon industri akuakultur, zon tanaman, zon ternakan, dan kawasan integrasi. memudahkan khidmat sokongan. Kemudahan-kemudahan seperti saliran dan pengairan serta jalan ladang perlu diperbaiki dan dipertingkatkan dari semasa ke semasa. Kemudahan pemasaran seperti pusat pengumpulan dan pengedaran produk pertanian juga perlu disediakan memastikan bekalan makanan yang dihasilkan mencukupi, berkualiti, selamat dimakan, berkhasiat, dan dijual dengan harga yang berpatutan. Kualiti produk yang rendah dan tidak seragam menyebabkan hasil pertanian negara tidak dapat bersaing di pasaran global

13

menjalankan pertanian secara sektoral melalui pengezonan kawasan pengeluaran pertanian melengkapkan kemudahan infrastruktur dan pemasaran hasil pertanian pemantauan bersepadu terhadap kualiti hasil pertanian

14

15

Skema jawapan: 2+2 Bhg A Bukti % 1m, bukti angka mutlak dan perbezaan (mesti ada kedua-dua bukti) 1m Nota: Perkataan anggaran mesti dinyatakan dalam jawapan bahagian A sekurang-kurangnya sekali. Sekiranya tiada, jawapan Bahagian A tidak diterima. Terima hanya Bahagian B.

24